Steinar Eraker

4    3

Norske soldater på tokt i Syria.

Så har det skjedd det som mange lenge frykta. Nok ein gong er Norge engasjert i ein krig langt borte. Ikkje som pressemelding frå regjeringa, men som ein artikkel i den ukjente arabiske nettavisa AMN Al Masda News.

Publisert: 17. jul 2017 / 199 visninger.

 

At norske soldater nå er inne i Syria for å støtte opprørsgruppa Free Syrian Army, er slett ikkje uproblematisk. Reint teknisk er vi i militær konfrontasjon med Syria. Eit suverent land som er medlem av FN.

                                                                      I mi skuletid kalla vi det krig når nokon blei utsett for bomber og kuler. Men nå er vist tida inne for å lære nye ord for å forstå kva norske soldatar driv med i eit fjernt land.  For eit ord unngår våre styresmakter å bruke, det er ordet "krig".

LÆRDOMAR.

Har vi ingenting lært av våre militære fiaskoar i Afganistan og Libya? At Syria frå før er øydelagt av krig og konflikt endrar ikkje dette faktum.

Som sagt blir ordet "krig" ikkje brukt. Dermed er det laga eit skillje mellom det syriske regimet som blir framstilt som "irrasjonelt" og "usivilisert", i motsetning til oss som framstår som "rasjonelle" og "siviliserte".  Og vips så har styresmaktene tåkelagt overfor opinionen kva vi er med på.  Og det kan vi nok trenge for Syria har bedt både norske og amerikanske soldatar dra dit peparen gror.

At den norske nasjonen er mellom dei flinkaste i NATO klassa er ikkje noko nytt. I heile etterkrigstida har vi vore i seng med USA. Og Pentagon har hatt stor innverknad på vår forsvarspolitikk.  Vi er osten i musefella som er sett ut for å fange Russland.

KRIG FOR FRIDOM ELLER EIGENINTERESSE?

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Steinar Eraker

4 innlegg  3 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Siste avsnitt i denne artikkelen fall diverre ut.

KRIG FOR FRIDOM ELLER EIGENINTERESSE?

Vårt NATO medlemskap har ført oss inn i fleire militære eventyr i fjerne land. USA er eit førebilete for vår politikk. Og når dei fører krig er det for demokrati og menneskerettar. Det er iallefall det vi likar å tru. Men går vi myten nærare etter i saumane finn vi fort ut at amerikansk historie ikkje er lystig lesing om verdas friaste land.

Det er og historia om rå imperialisme og blodige krigar i alle verdshjørna.  Vietnam, Korea, Afganistan og Midt Austen.

Sanksjonane mot Irak på slutten av 1990 talet kosta 1,2 millionar born livet ifølge UNICEF. Dette var amerikansk handverk. Talet er det same som blei offer for Raude Khmer i Kambodsja to tiår tidlegare. Det blei kalla folkemord av verdssamfunnet.

Det er overraskande at det ikkje er større opposisjon mot vårt nye krigseventyr. Det offisielle Norge framstår som meir positiv enn ein femsjerners NATO general. Ingen politikkar har vore ute å hevda at NATO kunne ha baktankar med sitt engasjement i Syria.

Og vi ventar på det, "humanitær bombing".  Eit nytt ord som utvide vokabularet til politikken sitt møte med media.

Og medan vi ventar kan vi undre oss over at folk ikkje står opp å seier nei til at norske soldatar nå krigar i Syria i strid med folkeretten.  Er vi likevel ikkje den freds-nasjonen som vi likar å framstille oss som?

3 liker  
Svar
Kommentar #2

Haakon Omejer Sørlie

21 innlegg  36 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

HUMANITÆR BOMBING

Takk for et betimelig og svært godt innlegg om norsk deltakelse i utenlandsoppdrag. Det er et urovekkende faktum du peker på. Et labert engasjement i befolkningen - langt verre - politisk tåkelegning  for å oppnå minst mulig publicity om saken. Så prøves det nærmest å høres ut som en solidaritetsgjerning at Natomedlemskapet forplikter, ukritisk. Noe som også er påfallende, det vil nok du også erfare, ingen kommentarer fra politisk hold, heller ikke kirkelig. Emnet burde berøre begge parter.

Selv har jeg ved flere anledninger her på verdidebatt berørt emnet, krig, fred, flyktninger. Jeg blir alterert over fravær av konsekvensetikk, særlig i forhold til å være flinkest i Natoklassen. Her blir det umulig å komme utenom norsk innvandring og flyktningpolitikk. Med stadige valgutspill fra Frp, når dette mot groteske og uetiske dimensjoner, akkompagnert av Listhaugs henvisning til kristne og vestlige verdier. Det blir rene blasfemien.

Som du så riktig påpeker har Natomedlemskapet ført oss inn i den ene tragedien etter den andre. Av dette skapes flyktninger, og her oppstår et katastrofalt nederlag og en skam for mange europeiske land.  Jeg undrer meg over Krf's holdning til dette spørsmålet. En skulle tro kristennavnet i partiet burde fremskaffe noe mer treffsikker tilnærming til flyktningspørsmålet, enn å dilte med de borgerlige partier ved å si seg enig i en stram og rettferdig innvandringspolitikk. Er dette forenlig med kristendommen eller et unnlatelsessyndrom?  Om ikke annet skulle en håpe at Krf's ungdom var noe mer oppvakte og reflekterte enn moderpartiet.

Terrorisme er bl.a. en konsekvens av Natomedlemskap. Det er også ubegripelig at ytterst få klarer eller vil se sammenhengen mellom utenlandsoppdrag og terror. Verken Vietnam, Korea, Afghanistan, Midtøsten har invitert oss til å ordne opp, men som du trekker frem, et utslag av rå og brutal imperialisme fra "bruden i vest" som vi nærmest føler oss ekteskapelig bundet til. Ja, det er oppsiktsvekkende at det ikke er større politisk opposisjon mot våre krigseventyr. Det mangler bare som du sier, et nytt begrep i retorikken,  "humanitær bombing."

Utenriksministeren er nok en gang på turnè for å lære andre land om menneskerettigheter knyttet mot dødsstraff. En kan undres hvilken troverdighet han har om noen av landene han skal formidle til er klar over at vi også er engasjert i krigføringen i Syria, i strid med folkeretten.

Den som er med på leken, må også smake steken heter det i et ordtak.

Dette burde sette et støkk i det politiske Norge, og dermed utfordre Krf som "garantist" for vestlige verdier og kristendom, å markedsføre konsekvensetikken. Åpne vårt kristne og humanitære storsinn til å ta imot alle de flyktninger som er et resultat av vårt kjærlighetsforhold til "bruden i vest" - og uten bruk av prevensjon!

Svar

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
11 dager siden / 6345 visninger
295 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
14 dager siden / 6809 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
20 dager siden / 2207 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
22 dager siden / 3557 visninger
5 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
29 dager siden / 478 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3536 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8002 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2665 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Tvilsom type
27 minutter siden / 1626 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
41 minutter siden / 4934 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4934 visninger
Rune Holt kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4934 visninger
Didrik Søderlind kommenterte på
Sionisme er rasisme
rundt 1 time siden / 831 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4934 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Sionisme er rasisme
rundt 1 time siden / 831 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4934 visninger
Didrik Søderlind kommenterte på
Tvilsom type
rundt 1 time siden / 1626 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4934 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Sionisme er rasisme
rundt 1 time siden / 831 visninger
Audun Wold kommenterte på
Nøff said
rundt 2 timer siden / 1002 visninger
Les flere