Lederartikkel Vårt Land

Al Jazeera

At en utenlandsk makt krever at myndighetene stenger en fjernsynskanal, ville vanligvis skapt sterkere reaksjoner.

Publisert: 16. jul 2017

Den saudi-arabiske koalisjonen mener 
tydeligvis alvor med sitt krav om at Qatar må stenge TV-stasjonen Al Jazeera, som er basert i Qatar. Den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson var onsdag i Jeddah for å legge fram et forslag til løsning på krisen, der viktige USA-allierte er på begge sider. Da fikk han klar beskjed om at så lenge Al Jazeera fikk fortsette, kan det ikke bli noen avtale.

At en utenlandsk regjering kan forlange at en mediebedrift skal stenges, er et uaksabelt krav for USA, på tross av alt presidenten har sagt om «fake media». Selv om Qatars regjering eier kanalen, har den vist journalistisk uavhengighet. Likevel har reaksjonene på kravet om stengning vært forbausende forsiktige i den vestlige verden.

Al Jazeera var noe helt nytt i den arabiske verden da den ble lansert i 1996. Alle fjernsynskanaler sendte kun de nyheter og synspunkter som myndighetene i de ulike mer eller mindre diktatoriske statene ønsket. Al Jazeera ville derimot følge vestlige standarder for uavhengighet og pluralisme, og hadde som program alltid å presentere motstemmer. Det gikk et sjokk gjennom araberlandene da Israels synspunkter ble presentert av israelere som snakket hebraisk.

Men også i vestlige land ble man bekymret da Al 
Jazeera også slapp til Osama bin Laden i sine sendinger. Kanalen fungerte som bin Ladens røst til verden, og bidro til å gjøre ham kjent. Også senere har Al Jazeera sluppet til folk som Vesten definerer som terrorister. Det er dette som er argumentet når Saudi-Arabia hevder at Al Jazeera har «blod på hendene» og er en sponsor for terrorisme.

Når Saudi-Arabia er så ute etter Al Jazeera, henger det nok mer sammen med kanalens rolle i å fremme den arabiske våren. Det handlet ikke bare om at Al Jazeera slapp til de opposisjonelle stemmene. Mens de engelskspråklige sendingene til kanalen er balanserte, var den arabiskspråklige sendingen langt mer aktivistisk. Og den er veldig forsiktig med å kritisere Qatars regjering.

Likevel er Al Jazeera et viktig pustehull i Midtøsten. Kravene om å stenge den er et anslag mot pressefriheten. Det er viktig at de ikke når fram.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

En ny verdens krig

Publisert over 2 år siden

Muligens er dette opptakten til det som BBCs Midtøsten-korrespondent  Jeremy Bowen kaller den kommende verdens krig (ikke verdenskrig) - et oppgjør mellom verdens Sunni-muslimer, ledet at Saudi Arabia, og verdens Shia-muslimer, ledet av Iran og Irak.


1 liker  
Kommentar #2

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Muligens er dette opptakten til det som BBCs Midtøsten-korrespondent  Jeremy Bowen kaller den kommende verdens krig (ikke verdenskrig) - et oppgjør mellom verdens Sunni-muslimer, ledet at Saudi Arabia, og verdens Shia-muslimer, ledet av Iran og Irak.

En prøvesten på dette vil kunne komme i Irak når landet nå skal organiseres på nytt. Det har vært enkelte hint om at de vil trakte etter en mindre religiøst delt nasjon enn hva som har vært tilfelle hittil. Jeg tror det er veien å gå. Konsekvensen vil nok også være varig ufred, men kanskje bedring på sikt. 

1 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.

Al Jazeera ville derimot følge vestlige standarder for uavhengighet og pluralisme, og hadde som program alltid å presentere motstemmer. Det gikk et sjokk gjennom araberlandene da Israels synspunkter ble presentert av israelere som snakket hebraisk.

Men også i vestlige land ble man bekymret da Al 
Jazeera også slapp til Osama bin Laden i sine sendinger. Kanalen fungerte som bin Ladens røst til verden, og bidro til å gjøre ham kjent. Også senere har Al Jazeera sluppet til folk som Vesten definerer som terrorister. Det er dette som er argumentet når Saudi-Arabia hevder at Al Jazeera har «blod på hendene» og er en sponsor for terrorisme.

Jeg ser ofte på Al Jazeera og det har vært en vedvarende interesse over flere år. Deres innsats er heroisk når man ser på bakgrunnen de virker innenfor. Noen av debattantene dannet skole for hvordan en muslimsk debatt foregikk ved å vise hvordan motargumenter rett og slett ble avvist fordi det var u-islamsk i det hele tatt å fremstille andre argumenter enn det som var hjemlet i Koranen. Men de holdt stand, og i dag er de adskillig mer stuerent å fremme egne tanker. 

Virkningene av Al Jazeera kan ikke overvurderes. Muligens kommer det en dag da muslimer flest kan si som finansminister Rolf Presthus uttalte under en streik i Aftenposten; Jeg har det samme forhold til Aftenposten som til min mor. Jeg kan ikke unnvære noen av dem. 

Svært mange muslimer har adgang til alternative nyhetskilder. De er vant med at det finnes nyheter som ikke stammer fra Koranen der de lever i sin diaspora. Kravet om å stenge Al Jazeera er uhørt og vil neppe bli en realitet. Det skremmende ved kravet er at det i det hele tatt er fremmet. De som tror at kampen om menneskerettighetene er vunnet må tenke om igjen, og engasjere seg for at de skal utvikles, særlig internasjonalt. 

2 liker  
Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Når Saudi-Arabia er så ute etter Al Jazeera, henger det nok mer sammen med kanalens rolle i å fremme den arabiske våren. Det handlet ikke bare om at Al Jazeera slapp til de opposisjonelle stemmene. Mens de engelskspråklige sendingene til kanalen er balanserte, var den arabiskspråklige sendingen langt mer aktivistisk. Og den er veldig forsiktig med å kritisere Qatars regjering.

Og akkurat i dag vet vi at også Israel anser seg å være på like fot med sine arabiske venner. Nå blir det tatt grep mot AlJazeera i Israel. Inndragning av pressekort, utvisning og sendingsnekt slik at israelere ikke skal kunne se og høre. Her tar Israel viktige steg som gjør juvet mellom vestlig sivilisasjon og Israel enda dypere. 

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
11 dager siden / 1292 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
13 dager siden / 1270 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
29 dager siden / 1148 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
25 dager siden / 847 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 810 visninger
Disco, kirken og kreativiteten
av
Henrik Peder Govertsen
19 dager siden / 680 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere