Spaltist Leif Knutsen

Blogger og næringsdrivende

Jødene og Bibelen

Den mest utbredte feiloppfatningen om jødedommen er at jøder følger bibelske skrifter ordrett.

Publisert: 11. jul 2017 / 2345 visninger.

Mark Twain skal ha sagt: Det er ikke det du ikke vet som tar deg inn i uføret, men det du er helt sikker på, men som ­likevel ikke er slik.

Det er mange i Norge som er helt sikre 
i sine oppfatninger, om blant annet
jødedommen, og tar helt feil. Det skaper vanskeligheter: Jøder orker ikke debattere, fordommer forsterkes, og debattkulturen forsøples.

Det burde være unødvendig å ta dette opp, ettersom jødedommen ikke påberoper seg monopol på rettroenhet, og fordi folk burde få lov til å ha sitt livssyn uten å måtte forsvare den mot andres feiloppfatninger.


Ikke-tabloid kunnskap

Mest utbredt er feiloppfatningen at jøder følger bibelske skrifter ordrett, altså det som kristne kaller Det gamle testamentet, jøder kaller Tanach, og forskere kaller Den hebraiske bibelen. Denne misforståelsen fører til det velkjente knepet å trekke fram et eller annet bibelsitat (alltid den norske oversettelsen) og holde jøder ansvarlig for en oftest enfoldig forståelse av ordene.

Å tro at du forstår jødedommen ved å lese den hebraiske bibelen er som å tro at du forstår dagens Norge ved å lese Snorres kongesagaer.

Enkle svar er vanskelige både å formulere og finne fordi jødisk lære ikke handler om å redusere alt til noen få, enkle sannheter, men tvert i mot: å forstå og berike tilværelsen ved å utforske og krangle om forskjeller, nyanser og hypotetiske så vel som reelle ekstreme tilfeller. Hver gang man forsøker å si noe definitivt om ­jødedommen, dukker det opp et «ja, men, altså, unntatt...».


Ingen ordrett forståelse

Det er ingen jøder som følger en ordrett fortolkning av bibelske skrifter. Ikke en gang såkalt ultraortodokse.

Dette kommer av at dagens jødedom i all hovedsak er rabbinsk (her er det også unntak ved blant annet karaitene), det vil si at jødisk lære og praksis bygger på diskusjoner, utredninger, og regelrette krangler og konflikter mellom rabbinere og andre lærde gjennom noen tusen år. Dokumentert i en enorm og mangfoldig kunnskapsbase som oftest kalles rabbinsk litteratur.

Bibelske skrifter, og særlig Torah (Mosebøkene) et avgjørende utgangspunkt: det første, men langt fra det siste, ordet i jødisk lære.

Og selv de bibelske tekstene er gjenstand for fortolkninger på (etter tradisjonen) fire nivåer - det overfladiske, det allegoriske, det sammenlignbare, og det mystiske. For hver porsjon i Torah finnes det utallige fortolkninger - den som er interessert kan søke på «dvar torah» på nettet eller kjøpe en eller flere utgaver av annotert tekst (Chumash). Disse vil ofte avvike dramatisk fra kristne fortolkninger, ettersom jøder ikke har noe behov for å forklare noe etterfølgende testamente.


Rabbinisk litteratur

Oppå, og etter, disse kommer så flere lag over nesten 2000 år: Først Talmud, der dilemmaer og tenkte (ofte sinnrike og umulige) senarioer presenteres og diskuteres, tillater seg alle mulige digresjoner, forsøkes summeres og generaliseres, for så å tas fra hverandre igjen i uendelige logiske tråder.

Så er det rabbinske utredninger og kommentarer av alle slag, allegoriske fortellinger, liturgi, salmer, flere forsøk på lovsamlinger, lange verk med spørsmål og svar til vanskelige situasjoner, håndbøker, og annet. Alt dette er nedskrevet i flere
hebraiske dialekter, som arameisk, arabisk, yiddish, ladino, russisk, persisk og engelsk.

De siste tiårene har også litteraturkritikk av bibelske skrifter ført til helt nye dimensjoner i forståelsen av disse skriftene, blant annet formålet med litterære virkemidler, forfatterskap og historisk kontekst.

Viktigst av alt i jødisk lære er likevel at det oppmuntres til å stille spørsmål, gjerne 
utfordrende spørsmål. Men den som vil lære må også lytte til svaret, uansett hvor langtekkelig og ubekvemt det er.

7 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

160 innlegg  13019 kommentarer

Takk

Publisert 9 måneder siden

for et interessant og lærerikt innlegg.

3 liker  
Svar
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

160 innlegg  13019 kommentarer

Til de bokstavtro

Publisert 9 måneder siden

Innlegget burde vært pensum for alle bokstavtro kristenfundamentalister :-)

3 liker  
Svar
Kommentar #3

Njål Kristiansen

143 innlegg  19483 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Innlegget burde vært pensum for alle bokstavtro kristenfundamentalister :-)

Jeg har inntrykk av at bibeltroskap kommer etter personlige preferanser og at den utgjør en rasjonalisering av egne meninger. 

Men jeg støtter deg i at trådstarten er veldig bra. Når konservative jøder ikke kan gå på et fortau sammen med kvinner tyder det på en utvikling bort fra skriftene, siden fortau sannsynligvis er nyere enn grunntekstene. Det skulle være rart å finne noen som ikke har tilpasset seg et moderne liv i det hele tatt. Jøder er ergo som alle oss andre; forskjellige og i endring. 

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  723 kommentarer

Til besserwisserne

Publisert 9 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Til de bokstavtro Publisert rundt 2 timer siden

Innlegget burde vært pensum for alle bokstavtro kristenfundamentalister :-)

Johannessens store oppdagelse og påfølgende ironiske stempling av tro han ikke selv deler, registreres, men gjør ellers  ikke særlig inntrykk.

Det er vel slik at noe tolker en etter bokstaven, andre ting i Skriftene må en tolke og fundere på, gjerne med hjelp av noen som har større innsikt.

Når er det godt å se at herrene Johannesen og Kristiansen gjennom innlegget her endelig fikk anledning til å uttrykke noe positivt om jødene. Det var fint.. 

Når det gjelder Jødenes forståing av Skriftene vet vi jo alle det i deres Skrifter fanst mange profetier om den Messias som skulle være deres Konge og frelser, men når han endelig kom, så ville de ikke vedkjenne seg Ham. Det vil de heller ikke i dag. Jesus irettesatte dem for deres uvillighet til å se det som de etter bokstaven i Skriftene burde se i Skriftene, nemlig at Han var den Messias de  de talte om og ventet på.. Men de ville ikke tro det.

En artikkel i Dagen fra 2015 sier kanskje litt om årsakene, selv om de kan være mer sammensatte:

 "Jødiske skriftlærde bortforklarer profetordene i GT som peker på Jesus som Messias, mener en messias-troende jøde. – Mangel på kunnskap holder jøder og hedninger borte fra å tro Skriftene. 

 

Slik snakker den messiastroende jøden Joel Ben-David, som er opplæringsleder i organisasjonen Jews for Jesus ved hovedkontoret i Tel Aviv. I møte med jøder på leting etter kjernen i jødedommen må han stadig undervise i hva som faktisk står i Skriftene, for kunnskapen er minimal. I tillegg må han ta kampen opp mot de skriftlærdes finurlige bortforklaringer av de mange profetordene som ifølge ham peker direkte på Jesus fra Nasaret som jødenes Messias".......
2 liker  
Svar
Kommentar #5

Leif Knutsen

33 innlegg  319 kommentarer

Misjonering

Publisert 9 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Slik snakker den messiastroende jøden Joel Ben-David, som er opplæringsleder i organisasjonen Jews for Jesus ved hovedkontoret i Tel Aviv. I møte med jøder på leting etter kjernen i jødedommen må han stadig undervise i hva som faktisk står i Skriftene, for kunnskapen er minimal.

"Jews for Jesus" står ikke uimotsagt, og jeg tror ikke det er mangel på kunnskap som gjør at jøder ikke velger å bli kristne. http://jewsforjudaism.org/

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Oddbjørn Johannessen

160 innlegg  13019 kommentarer

Å uttrykke noe positivt/negativt om jødene

Publisert 9 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Når er det godt å se at herrene Johannesen og Kristiansen gjennom innlegget her endelig fikk anledning til å uttrykke noe positivt om jødene. Det var fint.. 

Når det gjelder Jødenes forståing av Skriftene vet vi jo alle det i deres Skrifter fanst mange profetier om den Messias som skulle være deres Konge og frelser, men når han endelig kom, så ville de ikke vedkjenne seg Ham. Det vil de heller ikke i dag. Jesus irettesatte dem for deres uvillighet til å se det som de etter bokstaven i Skriftene burde se i Skriftene, nemlig at Han var den Messias de  de talte om og ventet på.. Men de ville ikke tro det.

Jeg vet  ikke hva du sikter til, men jeg kan ikke huske at jeg har uttrykt noe negativt om jødene - i motsetning til det du, som en dårlig skjult besserwisser, gjør i denne kommentaren.

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Leif Knutsen

33 innlegg  319 kommentarer

"Konservative"

Publisert 9 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Når konservative jøder ikke kan gå på et fortau sammen med kvinner tyder det på en utvikling bort fra skriftene, siden fortau sannsynligvis er nyere enn grunntekstene. Det skulle være rart å finne noen som ikke har tilpasset seg et moderne liv i det hele tatt. Jøder er ergo som alle oss andre; forskjellige og i endring. 

Jødedommen bygger på fri vilje, så alle får jo bestemme selv i hvilken grad de overholder religiøs praksis. Men rabbinisk jødedom åpner ikke for fri, individuell fortolkning av hva slik religiøs praksis ("halacha") går ut på. 

Problemstillinger med ting som ikke var kjent for 100, 1000, eller 2000 år siden bygger på hele poenget med rabbinisk litteratur: når man møter på et fenomen som tidligere var ukjent, så forsøker man å finne frem til prinsipper som var anvendt tidligere for å finne ut av det nye. For eksempel: om kalkun (som er fra Amerika) skulle være kosher eller ikke. Det er det, fordi rabbinerne fant ut hvilke egenskaper skilte kosher fra ikke-kosher fjærkre i tidligere beslutninger.

2 liker  
Svar
Kommentar #8

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  723 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet  ikke hva du sikter til, men jeg kan ikke huske at jeg har uttrykt noe negativt om jødene - i motsetning til det du, som en dårlig skjult besserwisser, gjør i denne kommentaren.

Du har rett angåehande min nedsettende omtale  av deg når det gjelder noe du skulle  sagt om jødene. Det var galt av meg. Håper du tar i mot min beklagelse?


Svar
Kommentar #9

Oddbjørn Johannessen

160 innlegg  13019 kommentarer

OK

Publisert 9 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Du har rett angåehande min nedsettende omtale  av deg når det gjelder noe du skulle  sagt om jødene. Det var galt av meg. Håper du tar i mot min beklagelse?

Akseptert.

Svar
Kommentar #10

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  723 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Leif Knutsen. Gå til den siterte teksten.
og jeg tror ikke det er mangel på kunnskap som gjør at jøder ikke velger å bli kristne.

Et kjennetegn ved jødisk kultur er jo kunnskap og debatt. Mitt poeng var mer til Johannessens kommentar om" bokstavtro og fundamentalistiske kristne"

Jødene tolket bort Messias-profetiene. Når han kom, kjente de ikke ham igjen.

Noe i Skriftene bør tolkes, andre ting forståes etter bokstaven.

2 liker  
Svar
Kommentar #11

Njål Kristiansen

143 innlegg  19483 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Noe i Skriftene bør tolkes, andre ting forståes etter bokstaven.

Dette er gjerne et tolkningsspørsmål. 

1 liker  
Svar
Kommentar #12

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  723 kommentarer

Publisert 9 måneder siden

Takk!

Svar
Kommentar #13

On Elpeleg

0 innlegg  125 kommentarer

Lærte noe nytt i dag.

Publisert 9 måneder siden

Lærte noe nytt i dag.

Pleide å tro at Neturei Karta (arameisk: Bokens voktere) følger skriftene litertalt. Heldigvis steiner de ingen til døden..

Forresten Neturei Karta er BDS aktivister og ligger nærmest til ISIS når det gjelder litertalt tolking av gamle skrifter ordrett.

1 liker  
Svar
Kommentar #14

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1991 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jødene tolket bort Messias-profetiene.

En kristen vil si det slik, men en jøde vil si at de kristne leser Jesus-profetier som ikke er der inn i Bibelen.

2 liker  
Svar
Kommentar #15

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  1991 kommentarer

Publisert 9 måneder siden
On Elpeleg. Gå til den siterte teksten.
Forresten Neturei Karta er BDS aktivister og ligger nærmest til ISIS når det gjelder litertalt tolking av gamle skrifter ordrett.

Første del av denne setningen er korrekt, men andre del er total feil.

Svar
Kommentar #16

Gjermund Frøland

10 innlegg  5717 kommentarer

Ha et åpent sinn!

Publisert 9 måneder siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Jødene tolket bort Messias-profetiene. Når han kom, kjente de ikke ham igjen.

Det finnes mye på internett om å lese NT i lys av de hebraiske tekstene. Hvis det er noen som "tolker bort", er det så visst ikke jødene.

Som for eksempel dette:

"Why Jesus isn’t the messiah

Dear Rabbi

Why don’t Jews believe in Jesus as the Messiah?

Rob

Dear Rob

That is certainly a rather serious question deserving of a thorough answer.

The word ‘Messiah’ is from the Hebrew Mashiach, meaning ‘anointed’ – referring to a person initiated into divine service by being anointed with sacred oil. Since every king and high priest in ancient Israel was inducted in this way, each was referred to as ‘an anointed one’ (Mashiach). 

So, where then does the Jewish concept of Messiah as redeemer come from? One of the central themes of Biblical prophecy is the promise of a future age of perfection characterised by universal peace and recognition of God (eg Isaiah 2:1; Zephaniah 3:9).

These prophetic passages speak of a descendant of David who will usher in this era and rule Israel as king.

Since every king is a ‘Messiah’, we refer to this future leader as the Messiah.

But, according to the Torah, in order to qualify as such, he must accomplish the following things: a) Build the Third Temple; b) Gather Jews back to the land of Israel; c) Usher in an era of world peace and end all hatred, oppression, suffering and disease; d) Spread universal knowledge of God and unite humanity.

The historical fact is that Jesus did not fulfil any of these messianic prophecies. Christians argue that Jesus will achieve these in the ‘Second Coming’, but Jewish sources insist that the Messiah must fulfil these prophecies outright, and no concept of a second coming exists.

In addition to all this, according to classical sources, the Mashiach will be a prophet. Judaism does not believe that Jesus was a prophet because Jewish prophecy can only exist in Israel when the land is inhabited by the majority of world Jewry.

During the time of Ezra (around 300 BCE), when the most Jews refused to return from Babylon to Israel, prophecy ended upon the death of Haggai, Zachariah and Malachi. Jesus, therefore, only appeared on the scene 350 years after we believe that prophecy had ended.

According to Jewish sources, the Messiah will be born of human parents and possess normal physical attributes like other people. He will not be a demi-god, nor will he possess supernatural qualities. He must be descended on his father’s side from King David.

According to the Christian claim that Jesus was the product of a virgin birth, he had no father – and, thus, could not fulfil the requirement of being descended on his father’s side from King David!

Finally, the Messiah will lead the Jewish people back to observance. The Torah states that anyone coming to subvert the Torah is identified as a false prophet and loses legitimacy.

Throughout the New Testament, Jesus revokes the Torah and states that its commandments are no longer applicable. Therefore, for all these reasons Judaism does not believe that Jesus can be the Messiah."

http://jewishnews.timesofisrael.com/ask-the-rabbi-4/

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Fordekt rasisme
9 minutter siden / 345 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
14 minutter siden / 7953 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
20 minutter siden / 7953 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
29 minutter siden / 7953 visninger
Tore Danielsen kommenterte på
9. April vil aldri skje igjen!
37 minutter siden / 482 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
40 minutter siden / 7953 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
43 minutter siden / 7953 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7953 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7953 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7953 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7953 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 7953 visninger
Les flere