Per Ivar Våje

Seniorrådgiver, Kirkerådet, seksjon for diakoni og samfunn
4

Vern om skaperverket

Det er graverende at USA trekker seg fra Paris-avtalen. Vi er avhengig av ­ledere som lar kortsiktige mål og egeninteresser vike for de overordnende målene til beste for hele menneskeheten.

Publisert: 10. jul 2017

Felles opprop

Vi er i ferd med å ødelegge Guds skaperverk. Menneskeskapte­ klimaendringer og ­miljøødeleggelser gir verden enorme utfordringer. Vi som ­underskriver dette brevet, ­erkjenner at vi med vårt overforbruk og misbruk overskrider ­naturens tålegrenser. Gud som har gitt oss alt, kaller oss til å vende om til en mer bærekraftig livsstil. Vi må verne om skaper­verket!

På tross av kunnskap og politisk vilje øker miljøødeleggelser og klimaendringer. Konsekvensene er temperaturøkning, tørke, flom, sult, plastforsøpling, forurensning av vann og luft, redusert artsmangfold og tap av økosystemer. Alt dette truer nå selve livet på jorda. Det legger hav og land øde og fører mennesker og dyr på flukt.

Rop om rettferdighet

Vi erkjenner at det er de fattigste i denne verden som rammes først og hardest av disse endringene. Menneskeverd og grunnlegg­ende menneskerettigheter krenkes. Endringene i klima skaper store helseproblemer og øker flyktningstrømmene i verden. Som kristne utfordrer dette til aktiv nestekjærlighet og kamp for rettferdighet.

Hele menneskeheten deler et ansvar for å forvalte jorda og fordele dens ressurser med klokskap og rettferdighet. Som kristne­ fastholder vi at dette ­ansvaret er gitt oss av Skaperen.­ I 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål. Samme år vedtok verdens ledere Paris-avtalen. Kirker verden over bidro aktivt i dette ­arbeidet, sammen med andre tros- og livssynssamfunn. Slike mål og avtaler er i seg selv ikke tilstrekkelige for å unngå alvorlige klimaødeleggelser. Men vi har ikke noe bedre redskap for internasjonalt samarbeid. Nå må avtalene følges av konkret handling fra hvert enkelt land.

Kunnskap og innsikt

For å handle rett som kristne samfunnsborgere og kirkelig fellesskap, trenger vi kunnskap og innsikt. De kirkelige utdanningsinstitusjonene spiller en viktig rolle for å bygge opp kompetanse­ om sammenhengene mellom teologi og diakonalt samfunnsengasjement. Gjennom dette ­utrustes kirkelige medarbeidere­ til å fremme engasjement for en rettferdig og bærekraftig utvikling, både lokalt, nasjonalt og globalt.

Det er graverende at USA trekker seg fra Paris-avtalen. Vi er avhengig av ledere som lar kortsiktige mål og egen­interesser vike for de overordnende målene­ til beste for hele menneskeheten.­ Vi forventer at Norge, som et av verdens rikeste land med ansvarlige politikere, er verdens­leder i å bekjempe klima­endringer.

Det innebærer at vi må kutte våre egne utslipp av klimagasser, noe som også vil få konsekvenser for landets olje- og energipolitikk. Samtidig er Norge i stand til å finansiere utslippskutt i fattige land, om den politiske viljen er tilstede.

Vi har et valg

Ved stortingsvalget til høsten skal vi velge ­ledere for de neste fire årene. Vi trenger modige politikere som tar ansvar i en av menneskehistoriens alvorligste kriser. Som medborgere har vi alle et ansvar for å bruke vår stemmerett for å fremme rettferdighet og vern om skaperverket.

Som ledere for kirker, kristne­ organisasjoner og diakonale og teologiske utdanningsinstitusjoner i Norge, vil vi samarbeide­ med alle gode krefter for å danne­ folkebevegelser som kan for­andre samfunnet nedenfra. Vi må være villige til å endre vår egen livsstil og forbruk. Vi må støtte politikere som tar ansvar for større klimavennlige samfunnsendringer.

Sammen kjemper vi for en ­bærekraftig framtid for alle mennesker og hele Guds fantastiske skaperverk.

William Cochrane, 
Kommandør, Frelsesarmeen

Bernt Eidsvig, Biskop, 
Den katolske kirke (Oslo)

Øyvind Haraldseid, Generalsekretær, Misjonskirken i Norge

Terje Aadne, Generalsekretær 
i Det Norske Baptistsamfunn

Jarle Skullerud, Synodeformann, 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Øyvind Helliesen, Tilsynsmann, 
Metodistkirken i Norge

Helga H. Byfuglien, Preses, 
Bispemøtet, Den norske kirke

Berit Hagen Agøy, Generalsekretær, Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke

Paul Erik Wirgenes, Avdelingsdirektør i Kirkerådet, Den norske kirke

Knut Refsdal, Generalsekretær, 
Norges Kristne Råd

Jeffrey Huseby, Generalsekretær, 
Det Norske Misjonsselskap

Andreas Andersen, Generalsekretær, Misjonsalliansen

Heidi Westborg Steel, 
Generalsekretær, Himalpartner

Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Generalsekretær Normisjon

Øystein Magelssen, 
Generalsekretær, KFUK-KFUM

Anne Marie Helland, 
Generalsekretær, Kirkens Nødhjelp

Vidar Leif Haanes, Rektor, 
Det Teologiske Menighetsfakultet

Ingunn Moser, Rektor, 
VID Vitenskapelige Høgskole

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjersti Aspheim

66 innlegg  895 kommentarer

Dette er et meget bra innlegg!

Publisert over 2 år siden

Takk for at dere har skrevet et så gjennomtenkt og grundig innlegg.

2 liker  

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
22 dager siden / 2162 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
20 dager siden / 1792 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
8 dager siden / 1285 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
28 dager siden / 1185 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
13 dager siden / 1110 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
23 dager siden / 1053 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
16 dager siden / 910 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
27 dager siden / 896 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere