Per Ivar Våje

3    8

Vern om skaperverket

Det er graverende at USA trekker seg fra Paris-avtalen. Vi er avhengig av ­ledere som lar kortsiktige mål og egeninteresser vike for de overordnende målene til beste for hele menneskeheten.

Publisert: 10. jul 2017 / 1230 visninger.

Felles opprop

Vi er i ferd med å ødelegge Guds skaperverk. Menneskeskapte­ klimaendringer og ­miljøødeleggelser gir verden enorme utfordringer. Vi som ­underskriver dette brevet, ­erkjenner at vi med vårt overforbruk og misbruk overskrider ­naturens tålegrenser. Gud som har gitt oss alt, kaller oss til å vende om til en mer bærekraftig livsstil. Vi må verne om skaper­verket!

På tross av kunnskap og politisk vilje øker miljøødeleggelser og klimaendringer. Konsekvensene er temperaturøkning, tørke, flom, sult, plastforsøpling, forurensning av vann og luft, redusert artsmangfold og tap av økosystemer. Alt dette truer nå selve livet på jorda. Det legger hav og land øde og fører mennesker og dyr på flukt.

Rop om rettferdighet

Vi erkjenner at det er de fattigste i denne verden som rammes først og hardest av disse endringene. Menneskeverd og grunnlegg­ende menneskerettigheter krenkes. Endringene i klima skaper store helseproblemer og øker flyktningstrømmene i verden. Som kristne utfordrer dette til aktiv nestekjærlighet og kamp for rettferdighet.

Hele menneskeheten deler et ansvar for å forvalte jorda og fordele dens ressurser med klokskap og rettferdighet. Som kristne­ fastholder vi at dette ­ansvaret er gitt oss av Skaperen.­ I 2015 vedtok FN 17 bærekraftsmål. Samme år vedtok verdens ledere Paris-avtalen. Kirker verden over bidro aktivt i dette ­arbeidet, sammen med andre tros- og livssynssamfunn. Slike mål og avtaler er i seg selv ikke tilstrekkelige for å unngå alvorlige klimaødeleggelser. Men vi har ikke noe bedre redskap for internasjonalt samarbeid. Nå må avtalene følges av konkret handling fra hvert enkelt land.

Kunnskap og innsikt

For å handle rett som kristne samfunnsborgere og kirkelig fellesskap, trenger vi kunnskap og innsikt. De kirkelige utdanningsinstitusjonene spiller en viktig rolle for å bygge opp kompetanse­ om sammenhengene mellom teologi og diakonalt samfunnsengasjement. Gjennom dette ­utrustes kirkelige medarbeidere­ til å fremme engasjement for en rettferdig og bærekraftig utvikling, både lokalt, nasjonalt og globalt.

Det er graverende at USA trekker seg fra Paris-avtalen. Vi er avhengig av ledere som lar kortsiktige mål og egen­interesser vike for de overordnende målene­ til beste for hele menneskeheten.­ Vi forventer at Norge, som et av verdens rikeste land med ansvarlige politikere, er verdens­leder i å bekjempe klima­endringer.

Det innebærer at vi må kutte våre egne utslipp av klimagasser, noe som også vil få konsekvenser for landets olje- og energipolitikk. Samtidig er Norge i stand til å finansiere utslippskutt i fattige land, om den politiske viljen er tilstede.

Vi har et valg

Ved stortingsvalget til høsten skal vi velge ­ledere for de neste fire årene. Vi trenger modige politikere som tar ansvar i en av menneskehistoriens alvorligste kriser. Som medborgere har vi alle et ansvar for å bruke vår stemmerett for å fremme rettferdighet og vern om skaperverket.

Som ledere for kirker, kristne­ organisasjoner og diakonale og teologiske utdanningsinstitusjoner i Norge, vil vi samarbeide­ med alle gode krefter for å danne­ folkebevegelser som kan for­andre samfunnet nedenfra. Vi må være villige til å endre vår egen livsstil og forbruk. Vi må støtte politikere som tar ansvar for større klimavennlige samfunnsendringer.

Sammen kjemper vi for en ­bærekraftig framtid for alle mennesker og hele Guds fantastiske skaperverk.

William Cochrane, 
Kommandør, Frelsesarmeen

Bernt Eidsvig, Biskop, 
Den katolske kirke (Oslo)

Øyvind Haraldseid, Generalsekretær, Misjonskirken i Norge

Terje Aadne, Generalsekretær 
i Det Norske Baptistsamfunn

Jarle Skullerud, Synodeformann, 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Øyvind Helliesen, Tilsynsmann, 
Metodistkirken i Norge

Helga H. Byfuglien, Preses, 
Bispemøtet, Den norske kirke

Berit Hagen Agøy, Generalsekretær, Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke

Paul Erik Wirgenes, Avdelingsdirektør i Kirkerådet, Den norske kirke

Knut Refsdal, Generalsekretær, 
Norges Kristne Råd

Jeffrey Huseby, Generalsekretær, 
Det Norske Misjonsselskap

Andreas Andersen, Generalsekretær, Misjonsalliansen

Heidi Westborg Steel, 
Generalsekretær, Himalpartner

Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Generalsekretær Normisjon

Øystein Magelssen, 
Generalsekretær, KFUK-KFUM

Anne Marie Helland, 
Generalsekretær, Kirkens Nødhjelp

Vidar Leif Haanes, Rektor, 
Det Teologiske Menighetsfakultet

Ingunn Moser, Rektor, 
VID Vitenskapelige Høgskole

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjersti Aspheim

63 innlegg  894 kommentarer

Dette er et meget bra innlegg!

Publisert 6 måneder siden

Takk for at dere har skrevet et så gjennomtenkt og grundig innlegg.

2 liker  
Svar

Siste innlegg

KRF innenfor eller utenfor ?
av
Bjørn Aakre
42 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 24 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
rundt 11 timer siden / 166 visninger
0 kommentarer
DET USIKRE VALGET
av
Ruth-Wenche Hebnes Vinje
rundt 14 timer siden / 110 visninger
0 kommentarer
#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
rundt 14 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Moralisme er ikke løsningen
av
Christian Lomsdalen
rundt 23 timer siden / 403 visninger
6 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
1 dag siden / 1551 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

KRF innenfor eller utenfor ?
av
Bjørn Aakre
42 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 24 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
rundt 11 timer siden / 166 visninger
0 kommentarer
DET USIKRE VALGET
av
Ruth-Wenche Hebnes Vinje
rundt 14 timer siden / 110 visninger
0 kommentarer
#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
rundt 14 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Moralisme er ikke løsningen
av
Christian Lomsdalen
rundt 23 timer siden / 403 visninger
6 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
1 dag siden / 1551 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
5 minutter siden / 1530 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
7 minutter siden / 1530 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
21 minutter siden / 403 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
34 minutter siden / 71 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
37 minutter siden / 270 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 8 timer siden / 403 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 8 timer siden / 484 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 8 timer siden / 270 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 270 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 270 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 270 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 10 timer siden / 403 visninger
Les flere