Arvid Ystad

Sivilingeniør, forfatter
1    1

Frimureri og åsatru

Frimureriet har norrøne røtter - det er vikingenes religion

Publisert: 7. jul 2017 / 1718 visninger.

«Her er det masse norrøn religion», sa far til meg ved taffelet etter min opptakelse i Frimurerordenen. Jeg var svært forvirret etter denne merkelige seremonien hvor jeg faktisk var hovedpersonen, hva var det egentlig som hadde skjedd? Jeg følte meg ydmyket, hvorfor måtte jeg vandre rundt i salen med en gammel tøffel på foten?

Norrønt

Disse spørsmålene grublet jeg på i mange år, mine frimurerbrødre kunne heller ikke svare. Jeg leste frimurerlitteratur og satte meg inn i de ulike hovedteoriene om dets opprinnelse, at frimureriet skulle stamme fra Tempelridderne som ble knust på begynnelsen av 1300-tallet, eller at det stammet fra losjer hvor steinhuggerne bodde under bygging av de store katedraler i middelalderens England. Frimurernes skjødeskinn som de bærer rundt livet, skal stamme fra steinarbeidernes arbeidsforkle. Andre kilder medga ukjent opprinnelse. Ingen kilder nevnte norrøn mytologi.

Kong Salomo

Etter at jeg pensjonerte meg, bestemte jeg meg for å finne ut om min fars teori var riktig. Etter seks år foreligger svaret; frimureriet er et kulturelt innlån fra norske og danske vikinger og landnåmsmenn til Skottland og England i vikingtiden (793 -1066 evt). Vikingene tok med seg sin religion, lover og samfunnsorden da de utvandret. Den norrøne religionen ble etter hvert noe endret og en blandingsreligion oppstod i sen vikingtid. Navnene på gudene Frøya, Odin og Tor i Åsgard ble fjernet og inn kom kong Salomo i Jerusalem. Han hadde en posisjon i det tidlige engelske kristne samfunnet gjennom Bibelen, og hans kloke dommer var allerede blitt en rettesnor i kong Alfred den stores lover, som min bok Frimurerne i vikingtiden viser.

Gudinnen Frøya

Etter at Vilhelm Erobreren og de kristne normannerne hadde lagt Det britiske øyriket under seg og kristendommen ble sterkere, måtte frimurerne gå under jorden og ble en hemmelig organisasjon.

Det var først St Hans dagen i 1717 at frimurerne fremstod offentlig for første gang i nyere tid, da fire losjer i London dannet en storlosje. Etter denne møtedagen har de første gradene i frimureriet fått betegnelsen St. Johannes losjene.

Spor av denne riten som ble holdt på årets lyseste dag, finner vi på hellige steder på Vestlandet, som på Eggja i Sogndal og på Todneset på Tysnes. Disse plasser har helt uvanlige solforhold. Midtsommers treffes de av dagens første solstråler og av de siste før solen går ned. I helligdommen på Tysnes ble det funnet en hellekiste oppe i dagen, med brente beinrester, antakelig fra forfedrene på gården. Det har vært ild ved muren som lå midt i helligdommen. Her ble det også funnet en kniv. Solforholdene og funnene kan tyde på rituelle innvielser til Frøya.

"Født på Nytt"

Gulatings- og Frostatingslovene har bestemmelser om ættleiding. Når en sønn skulle anerkjennes og tas opp i ætta, ble det holdt et stort gilde på gården og en treårig oksekalv ble slaktet og mye øl brygget. Gutten som skulle opptas, fikk under seremonien tredd en sko av en oksefot på sin nakne høyre fot. En annen norrøn skikk var å dra et barn som skulle tas opp i ætta ut av et sammenbrettet skinn som symboliserte livmoren. Skinnet fikk han rundt livet, den adopterte ble «født på nytt».

Eddadiktet Hyndleljod forteller om kongssønnen Ottar som ble innviet til Frøya ved muren. En innvielse til Frøya finner vi også i den danske historikeren Saxos (Snorres samtidige) beretningen om kong Haddings ferd til underverden. Frøya henter Hadding i hallen og sammen reiser de ned i underverden hvor hun til slutt leder ham til muren. Her kapper Frøya hodet av en hane som hun har hatt med seg og kaster det over muren. Straks høres hanegal fra den andre siden, her ved muren finnes nytt liv. Hadding inngår et hellig bryllup med Frøya og blir antakelig hennes fri «husbond» (gammelnorsk) ved muren. Hadding ble viet til Frøya, han ble fri-murer, hennes husbond. Så sent som på 1700-tallet ble det ofret haner på hauger i Norge under midtsommersfesten. Midtsommersfesten forbindes med fruktbarhetsriter og feiringen av Frøya. Jonsokbryllup, som fortsatt feires på Voss og i Hardanger, er antakelig en rest av innvielsen til Frøya.

Nordøst

Alt dette finner vi i dagens frimureri. Den kommende frimureren i første grad får en tøffel på sin høyrefot før opptaket, en rest fra ættleiding. Frimureren skritter over kisten og blir ledet rundt i salen til alteret (tidligere muren) hvor han «opptas og innvies». Etter opptaket ved alteret, får frimureren et skjødeskinn rundt livet, symbolet på livmoren og at han er «født på nytt». På slutten av møtet plasseres han i nordøst, den hellige retningen i førkristen tid hvor solen står opp midtsommers. I frimurertolkningen i Skandinavia heter det at kandidaten «blir møtt av kjærligheten» når han kommer til alteret i losjen. Frimurermøtene avsluttes alltid med et gilde med god mat og godt drikke. En hel rekke trekk ved dagens frimurerritualer som ellers er helt uforståelige, kan kun forklares ved norrønt opphav.

Jeg har beskrevet Frøyas rite, den som er blitt første grad i frimureriet. Snorre har skrevet om Tors kamp mot Rungne i sin Edda, det er blitt tredje grad i frimureriet. Frimurerne hadde tre grader da de fremstod offentlig i England og Skottland på første halvdel av 1700-tallet, de riter jeg mener opprinnelig var innvielser til Frøya, Odin og Tor.

Fra England og Skottland spredte frimureriet seg raskt til land i Europa og Amerika på første halvdel av 1700-tallet. I Norge ble det første møtet avholdt midtsommers i 1749 på Bygdø kongsgård ved Oslo. Etter Norges union med Sverige i 1814 ble det svenske frimurersystemet innført hos oss. Det var konstruert noen år tidligere og hadde 12 grader, kongen selv hadde den øverste graden. Høygradene er sterkt influert av riddervesenet og av kristendommen.

Åsatru

Det svenske frimurersystemet krever at den som opptas må bekjenne seg til den kristne tro. Det internasjonale frimureriet krever «troen på et høyere vesen». Her kan jøder, muslimer og medlemmer av andre religioner også opptas. Åsatrua, vår gamle vikingreligion, er også anerkjent. Frimurerne vet ikke at denne troen antakelig var deres opprinnelse!

I dag er det 18.000 frimurere i Norge og seks millioner i hele verden. Frimurere kommer fra alle samfunnslag. Dette er menn, unge som eldre, som søker å få en pause fra strevet i hverdagen. De mytiske og uforanderlige opptakelsesritene virker sterkt på deltakerne og river dem med. Hver frimurer legger sine egne tolkninger av ritualene til grunn, men offisielt heter det at frimurerne driver med «selvutvikling».

Unik skatt

Det finnes arkeologiske spor som tyder på at frimureriets riter kan ha vært utført sammenhengende i tusener av år, tilbake til folkevandringstiden, til bronsealderen og endog kanskje til steinalderen. Frimureriet er en unik skatt fra fortiden, det er en enestående kulturbærer av vår gamle førkristne kultur i Skandinavia.

Min far og fadder døde før jeg fikk snakket nærmere med ham om frimureriet. Men han kunne sin Snorre!

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Marianne Solli

16 innlegg  1333 kommentarer

Interessant

Publisert 12 måneder siden

Jeg hører dette for første gang.

Svar
Kommentar #2

Arvid Ystad

1 innlegg  1 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Hei Marianne Solli,

Siden boken kom i fjor har frimurerne forsøkt å legge lokk på dette. Det at deres opptaksritualer til de første tre gradene opprinnelig var hedenske innvielsesriter til de norrøne gudene, er tydeligvis for vanskelig for en organisasjon som krever at medlemmene bekjenner seg til den kristne tro. Ledelsen i Den norske Frimurerorden ble invitert til blant annet debattprogrammer på TV, men avslo, de reagerte med taushet.

I kirken er det forlengst akseptert at mange av ritualene og skikkene stammer fra hedenske riter som den har overtatt. Den Norske Frimurerorden har tydeligvis problemer med denne nye teorien og utviste meg etter 32 års medlemsskap. Dette er synd, de frimurere som har lest boken Frimurerne i vikingtiden, har nå for første gang fått vite hva deres riter egentlig betyr. Dette gir en helt ny forståelse av møtene som vil berike frimureriet og vil kunne sette frimureriet i et nytt religiøst og historisk perspektiv.

Svar
Kommentar #3

Marianne Solli

16 innlegg  1333 kommentarer

Takk

Publisert 12 måneder siden

Ja, jeg har skjønt at dette har vært og er omgitt av hemmelighetskremmeri. Kan man kalle frimurerordenen for en sekt? ( ... ikke for det at det har noen betydning.)

Svar
Kommentar #4

Dag Løkke

10 innlegg  2010 kommentarer

Gutteklubben Ekstra Grei

Publisert 12 måneder siden

De er ikke en sekt, Marianne. Man melder seg ikke ut av f.eks. Den norske kirke for å bli medlem i Frimurerlosjen. Tvert imot er losjens øverste prelat som regel en prest med høy stilling i kirken i tillegg. Dette er vel heller å betrakte som Gutteklubben Ekstra Grei.  

Jeg kjenner mange frimurere. Noen av dem er mine gode venner. Og det er flotte folk. Men selv takket jeg nei til deltakelse da jeg to ganger fikk tilbud om medlemskap på 1980-tallet. Dette er ikke noe for meg.

Takk for innlegget, Arvid Ystad!   

2 liker  
Svar
Kommentar #5

Marianne Solli

16 innlegg  1333 kommentarer

Takk

Publisert 12 måneder siden

til deg Dag!  Da fikk jeg vite det og. Ha en fin dag!

Svar
Kommentar #6

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Ikke til å tro det en leser, men det er jo en grunn til at Norge blir avkristnet. Jeg kjenner logen og har skrevet mye om den.

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Marianne Solli

16 innlegg  1333 kommentarer

Publisert 12 måneder siden

Mener du at frimureri er grunnen?

Svar
Kommentar #8

Dag Løkke

10 innlegg  2010 kommentarer

Avkristning?

Publisert 12 måneder siden

Siden dette er en kommentar til meg, bør jeg vel fortelle at jeg ikke forstår den. Hva Aarø legger i "avkristning", vet jeg selvsagt ikke, og hva Frimurerlosjen eventuelt har med dette å gjøre, forstår jeg ikke. Uansett har vel losjen for liten innflytelse til å prege utviklingen i kirke og samfunn i nevneverdig grad.  

2 liker  
Svar

Siste innlegg

Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
16 minutter siden / 5 visninger
0 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 2 timer siden / 216 visninger
4 kommentarer
Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 411 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 101 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 301 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Religiøse roboter
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 7 timer siden / 115 visninger
0 kommentarer
Dataspel som diagnose
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 255 visninger
4 kommentarer
Sannhet til besvær
av
Marit Vikan Sævareid
rundt 17 timer siden / 94 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 411 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 101 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 301 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Ute av verden
av
Andreas Ribe
1 dag siden / 1646 visninger
1 kommentarer
Blikket mot himmelen
av
Petter Mohn
2 dager siden / 131 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Venstres Høyre-problem
av
Berit Aalborg
16 minutter siden / 5 visninger
0 kommentarer
Rett til liv - heile livet
av
Aase Maren Østgaard
rundt 2 timer siden / 216 visninger
4 kommentarer
Avlatshandelen i Vennesla
av
Leif Gunnar Sandvand
rundt 5 timer siden / 411 visninger
1 kommentarer
Bokanmeldelse med skylapper?
av
Lyder Storhaug
rundt 5 timer siden / 101 visninger
2 kommentarer
Norge Trenger Kristne høgskoler
av
Erik Waaler
rundt 6 timer siden / 78 visninger
0 kommentarer
VGs karakterdrap
av
Bjarte Ystebø
rundt 6 timer siden / 301 visninger
2 kommentarer
Kravløst og nakent
av
Stein Ellinggard
rundt 7 timer siden / 50 visninger
0 kommentarer
Religiøse roboter
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 7 timer siden / 115 visninger
0 kommentarer
Dataspel som diagnose
av
Vårt Land
rundt 8 timer siden / 255 visninger
4 kommentarer
Sannhet til besvær
av
Marit Vikan Sævareid
rundt 17 timer siden / 94 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Roald Øye kommenterte på
Det står skrevet, men mange bryr seg fint lite om det.
2 minutter siden / 1068 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Rett til liv - heile livet
5 minutter siden / 216 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
7 minutter siden / 255 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
25 minutter siden / 255 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Rett til liv - heile livet
33 minutter siden / 216 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dataspel som diagnose
42 minutter siden / 255 visninger
Magrethe Rud kommenterte på
Hva skal vi med De ti bud i 2018?
rundt 1 time siden / 414 visninger
Mette Solveig Müller kommenterte på
Profetisk eller politisk?
rundt 1 time siden / 423 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Vi har henne ikke
rundt 1 time siden / 4406 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Dataspel som diagnose
rundt 1 time siden / 255 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Rett til liv - heile livet
rundt 1 time siden / 216 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2134 visninger
Les flere