Arvid Ystad

Sivilingeniør, forfatter
1    1

Frimureri og åsatru

Frimureriet har norrøne røtter - det er vikingenes religion

Publisert: 7. jul 2017 / 956 visninger.

«Her er det masse norrøn religion», sa far til meg ved taffelet etter min opptakelse i Frimurerordenen. Jeg var svært forvirret etter denne merkelige seremonien hvor jeg faktisk var hovedpersonen, hva var det egentlig som hadde skjedd? Jeg følte meg ydmyket, hvorfor måtte jeg vandre rundt i salen med en gammel tøffel på foten?

Norrønt

Disse spørsmålene grublet jeg på i mange år, mine frimurerbrødre kunne heller ikke svare. Jeg leste frimurerlitteratur og satte meg inn i de ulike hovedteoriene om dets opprinnelse, at frimureriet skulle stamme fra Tempelridderne som ble knust på begynnelsen av 1300-tallet, eller at det stammet fra losjer hvor steinhuggerne bodde under bygging av de store katedraler i middelalderens England. Frimurernes skjødeskinn som de bærer rundt livet, skal stamme fra steinarbeidernes arbeidsforkle. Andre kilder medga ukjent opprinnelse. Ingen kilder nevnte norrøn mytologi.

Kong Salomo

Etter at jeg pensjonerte meg, bestemte jeg meg for å finne ut om min fars teori var riktig. Etter seks år foreligger svaret; frimureriet er et kulturelt innlån fra norske og danske vikinger og landnåmsmenn til Skottland og England i vikingtiden (793 -1066 evt). Vikingene tok med seg sin religion, lover og samfunnsorden da de utvandret. Den norrøne religionen ble etter hvert noe endret og en blandingsreligion oppstod i sen vikingtid. Navnene på gudene Frøya, Odin og Tor i Åsgard ble fjernet og inn kom kong Salomo i Jerusalem. Han hadde en posisjon i det tidlige engelske kristne samfunnet gjennom Bibelen, og hans kloke dommer var allerede blitt en rettesnor i kong Alfred den stores lover, som min bok Frimurerne i vikingtiden viser.

Gudinnen Frøya

Etter at Vilhelm Erobreren og de kristne normannerne hadde lagt Det britiske øyriket under seg og kristendommen ble sterkere, måtte frimurerne gå under jorden og ble en hemmelig organisasjon.

Det var først St Hans dagen i 1717 at frimurerne fremstod offentlig for første gang i nyere tid, da fire losjer i London dannet en storlosje. Etter denne møtedagen har de første gradene i frimureriet fått betegnelsen St. Johannes losjene.

Spor av denne riten som ble holdt på årets lyseste dag, finner vi på hellige steder på Vestlandet, som på Eggja i Sogndal og på Todneset på Tysnes. Disse plasser har helt uvanlige solforhold. Midtsommers treffes de av dagens første solstråler og av de siste før solen går ned. I helligdommen på Tysnes ble det funnet en hellekiste oppe i dagen, med brente beinrester, antakelig fra forfedrene på gården. Det har vært ild ved muren som lå midt i helligdommen. Her ble det også funnet en kniv. Solforholdene og funnene kan tyde på rituelle innvielser til Frøya.

"Født på Nytt"

Gulatings- og Frostatingslovene har bestemmelser om ættleiding. Når en sønn skulle anerkjennes og tas opp i ætta, ble det holdt et stort gilde på gården og en treårig oksekalv ble slaktet og mye øl brygget. Gutten som skulle opptas, fikk under seremonien tredd en sko av en oksefot på sin nakne høyre fot. En annen norrøn skikk var å dra et barn som skulle tas opp i ætta ut av et sammenbrettet skinn som symboliserte livmoren. Skinnet fikk han rundt livet, den adopterte ble «født på nytt».

Eddadiktet Hyndleljod forteller om kongssønnen Ottar som ble innviet til Frøya ved muren. En innvielse til Frøya finner vi også i den danske historikeren Saxos (Snorres samtidige) beretningen om kong Haddings ferd til underverden. Frøya henter Hadding i hallen og sammen reiser de ned i underverden hvor hun til slutt leder ham til muren. Her kapper Frøya hodet av en hane som hun har hatt med seg og kaster det over muren. Straks høres hanegal fra den andre siden, her ved muren finnes nytt liv. Hadding inngår et hellig bryllup med Frøya og blir antakelig hennes fri «husbond» (gammelnorsk) ved muren. Hadding ble viet til Frøya, han ble fri-murer, hennes husbond. Så sent som på 1700-tallet ble det ofret haner på hauger i Norge under midtsommersfesten. Midtsommersfesten forbindes med fruktbarhetsriter og feiringen av Frøya. Jonsokbryllup, som fortsatt feires på Voss og i Hardanger, er antakelig en rest av innvielsen til Frøya.

Nordøst

Alt dette finner vi i dagens frimureri. Den kommende frimureren i første grad får en tøffel på sin høyrefot før opptaket, en rest fra ættleiding. Frimureren skritter over kisten og blir ledet rundt i salen til alteret (tidligere muren) hvor han «opptas og innvies». Etter opptaket ved alteret, får frimureren et skjødeskinn rundt livet, symbolet på livmoren og at han er «født på nytt». På slutten av møtet plasseres han i nordøst, den hellige retningen i førkristen tid hvor solen står opp midtsommers. I frimurertolkningen i Skandinavia heter det at kandidaten «blir møtt av kjærligheten» når han kommer til alteret i losjen. Frimurermøtene avsluttes alltid med et gilde med god mat og godt drikke. En hel rekke trekk ved dagens frimurerritualer som ellers er helt uforståelige, kan kun forklares ved norrønt opphav.

Jeg har beskrevet Frøyas rite, den som er blitt første grad i frimureriet. Snorre har skrevet om Tors kamp mot Rungne i sin Edda, det er blitt tredje grad i frimureriet. Frimurerne hadde tre grader da de fremstod offentlig i England og Skottland på første halvdel av 1700-tallet, de riter jeg mener opprinnelig var innvielser til Frøya, Odin og Tor.

Fra England og Skottland spredte frimureriet seg raskt til land i Europa og Amerika på første halvdel av 1700-tallet. I Norge ble det første møtet avholdt midtsommers i 1749 på Bygdø kongsgård ved Oslo. Etter Norges union med Sverige i 1814 ble det svenske frimurersystemet innført hos oss. Det var konstruert noen år tidligere og hadde 12 grader, kongen selv hadde den øverste graden. Høygradene er sterkt influert av riddervesenet og av kristendommen.

Åsatru

Det svenske frimurersystemet krever at den som opptas må bekjenne seg til den kristne tro. Det internasjonale frimureriet krever «troen på et høyere vesen». Her kan jøder, muslimer og medlemmer av andre religioner også opptas. Åsatrua, vår gamle vikingreligion, er også anerkjent. Frimurerne vet ikke at denne troen antakelig var deres opprinnelse!

I dag er det 18.000 frimurere i Norge og seks millioner i hele verden. Frimurere kommer fra alle samfunnslag. Dette er menn, unge som eldre, som søker å få en pause fra strevet i hverdagen. De mytiske og uforanderlige opptakelsesritene virker sterkt på deltakerne og river dem med. Hver frimurer legger sine egne tolkninger av ritualene til grunn, men offisielt heter det at frimurerne driver med «selvutvikling».

Unik skatt

Det finnes arkeologiske spor som tyder på at frimureriets riter kan ha vært utført sammenhengende i tusener av år, tilbake til folkevandringstiden, til bronsealderen og endog kanskje til steinalderen. Frimureriet er en unik skatt fra fortiden, det er en enestående kulturbærer av vår gamle førkristne kultur i Skandinavia.

Min far og fadder døde før jeg fikk snakket nærmere med ham om frimureriet. Men han kunne sin Snorre!

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Marianne Solli

15 innlegg  1004 kommentarer

Interessant

Publisert 4 måneder siden

Jeg hører dette for første gang.

Svar
Kommentar #2

Arvid Ystad

1 innlegg  1 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Hei Marianne Solli,

Siden boken kom i fjor har frimurerne forsøkt å legge lokk på dette. Det at deres opptaksritualer til de første tre gradene opprinnelig var hedenske innvielsesriter til de norrøne gudene, er tydeligvis for vanskelig for en organisasjon som krever at medlemmene bekjenner seg til den kristne tro. Ledelsen i Den norske Frimurerorden ble invitert til blant annet debattprogrammer på TV, men avslo, de reagerte med taushet.

I kirken er det forlengst akseptert at mange av ritualene og skikkene stammer fra hedenske riter som den har overtatt. Den Norske Frimurerorden har tydeligvis problemer med denne nye teorien og utviste meg etter 32 års medlemsskap. Dette er synd, de frimurere som har lest boken Frimurerne i vikingtiden, har nå for første gang fått vite hva deres riter egentlig betyr. Dette gir en helt ny forståelse av møtene som vil berike frimureriet og vil kunne sette frimureriet i et nytt religiøst og historisk perspektiv.

Svar
Kommentar #3

Marianne Solli

15 innlegg  1004 kommentarer

Takk

Publisert 4 måneder siden

Ja, jeg har skjønt at dette har vært og er omgitt av hemmelighetskremmeri. Kan man kalle frimurerordenen for en sekt? ( ... ikke for det at det har noen betydning.)

Svar
Kommentar #4

Dag Løkke

10 innlegg  1822 kommentarer

Gutteklubben Ekstra Grei

Publisert 4 måneder siden

De er ikke en sekt, Marianne. Man melder seg ikke ut av f.eks. Den norske kirke for å bli medlem i Frimurerlosjen. Tvert imot er losjens øverste prelat som regel en prest med høy stilling i kirken i tillegg. Dette er vel heller å betrakte som Gutteklubben Ekstra Grei.  

Jeg kjenner mange frimurere. Noen av dem er mine gode venner. Og det er flotte folk. Men selv takket jeg nei til deltakelse da jeg to ganger fikk tilbud om medlemskap på 1980-tallet. Dette er ikke noe for meg.

Takk for innlegget, Arvid Ystad!   

2 liker  
Svar
Kommentar #5

Marianne Solli

15 innlegg  1004 kommentarer

Takk

Publisert 4 måneder siden

til deg Dag!  Da fikk jeg vite det og. Ha en fin dag!

Svar
Kommentar #6

Unn Elisabeth Aarø

8 innlegg  369 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Ikke til å tro det en leser, men det er jo en grunn til at Norge blir avkristnet. Jeg kjenner logen og har skrevet mye om den.

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Marianne Solli

15 innlegg  1004 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Mener du at frimureri er grunnen?

Svar
Kommentar #8

Dag Løkke

10 innlegg  1822 kommentarer

Avkristning?

Publisert 4 måneder siden

Siden dette er en kommentar til meg, bør jeg vel fortelle at jeg ikke forstår den. Hva Aarø legger i "avkristning", vet jeg selvsagt ikke, og hva Frimurerlosjen eventuelt har med dette å gjøre, forstår jeg ikke. Uansett har vel losjen for liten innflytelse til å prege utviklingen i kirke og samfunn i nevneverdig grad.  

2 liker  
Svar

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
11 dager siden / 6345 visninger
295 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
14 dager siden / 6809 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
20 dager siden / 2207 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
22 dager siden / 3557 visninger
5 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
29 dager siden / 478 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3536 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8002 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2665 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Tvilsom type
27 minutter siden / 1626 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
41 minutter siden / 4934 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4934 visninger
Rune Holt kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4934 visninger
Didrik Søderlind kommenterte på
Sionisme er rasisme
rundt 1 time siden / 831 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4934 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Sionisme er rasisme
rundt 1 time siden / 831 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4934 visninger
Didrik Søderlind kommenterte på
Tvilsom type
rundt 1 time siden / 1626 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4934 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Sionisme er rasisme
rundt 1 time siden / 831 visninger
Audun Wold kommenterte på
Nøff said
rundt 2 timer siden / 1002 visninger
Les flere