Olav Andreas Sæther

52

Den vanskelige redaktørrollen.

Internett er vanskelig. Ikke minst for redaktører.

Publisert: 3. jan 2011

Internett er en komplisert sak. Særlig for redaktører.

"web2.0" er begrepet for situasjonen der websiders innhold ble "brukerstyrt". Der Sosiale medier dukket opp, og bloggingen tok av. Komentarfelt på nettaviser er en del av dette fenomenet.

I papiravisenes debattsider var det redaktørens ansvar å velge ut innhold. En god avis tillot leserinnlegg som også gikk på tvers av avisens egne redaksjonelle meninger, for å skape debatt og vise bredden i meninger. Men samtidig har det alltid vært slik at "ansvarlig redaktør" da var ansvarlig for at det som ble skrevet like fult var innenfor norsk lov i forhold til injurier etc.

Internett er mere ullent.

Flere nettaviser har startet med forhåndsgodkjenning av komentarfelt, for unngå injurier, rasisme, "generel drittkasting" osv.

Vårt Land har gjennom verdidebatt gitt en annen holdning. Brukerne synes langt på vei å være sine egne redaktører. De er selv ansvarlig for hva de skriver. Som om de skulle ha skrevet det på en privat eid nettside.

Problemet er bare: om du skriver noe på en privateid nettside som bryter norsk lov, det være seg brudd på opphavsrett, injurier, eller publisering av materiell som ganske enkelt er ulovlig å produsere og å publisere. Ja, så kommer myndighetene etter deg.

På ett fora som verdidebatt kommer de trolig etter eieren : Vårt Land, og så i andre omgang forfatteren.

Selv om det er friere på nett enn i papir, så vil eieren av et nettsted likevel til en viss grad ha "redkasjonelt ansvar". Det kan delegeres til brukerne i en viss grad, men ikke totalt. Nyaktig hvor grensen går er utrolig ullent.

Sitat fra en annen tråd:

"Jeg registrerer med stor forundring at Vårt Land tilsynelatende fraskriver seg ansvar for hva avisen tar opp til debatt og publiserer, under forsvar av at "alt skal debatteres". - Som om avisen ikke trenger å prioritere mellom "godt" og "ondt", tid og plass og hva debattene formidler?" til den siterte teksten.

Rasisme er et område de fleste mener det er riktig å vise begrensninger på ytringsfrihetene. Men i hvor stor grad er det VL's redaksjonelle anvsar å begrense den på vegne av brukerne?

På den andre siden: publisering på nett er ingen menneskerett. I teorien kunne VL innført 100% forhåndsgodkjenning av innlegg, og hatt retten på sin side. Skal man si "hva mann vil, når mann vil, om hvem mann vill", så er "ytringsfrihet" egetnlig kun et argument du kan bruke i sin ytterste konsekvens dersom du publiserer det på eget nettsted, eller eget forlag. Publisering hos "andre", i denne situasjonen VL's verdidebatt er alltid, og må selvføglig være, på nåde hos den som eier og driver publiseringsverktøyet. Verdidebatts retningslinjer godtas ved registrering, og burde følgelig ikke være noe ukjent.

Så kan man diskutere: burde Verdidebatt/VL sensurere rasistiske innlegg? Hvilke andre innlegg burde de videre sensurere? Eller sagt på en annen måte: hvor mye redaksjonell styring skal egentlig Verdidebatt's "ledelse" ha?

Når "nye verdidebatt" kom, merket jeg meg en (for meg) uforståelig hard kritikk av VL og Verdidebatt på endringer på framsiden. At redaksjonen inførte sine "lesertips" for å framheve ting. Nesten daglig er det nye innlegg og komentarer som irriterer seg over dette. Det oppleves uhørt av enkelte, at en redaksjon har noe som helst redaksjonelt ansvar og styring. Det skulle med andre ord være helt fritt.

Så skal denne stakkars redaksjonen navigere mellom ønsker om sensur av visse typer meninger. (Rasistiske holdninger), samtidig som de på den andre siden helst ikke skal vise noe som helst redaksjonelt ansvar i det heletatt, i følge meninger til temmelig mange andre.

Jeg sier egentlig bare: stakkars redaktører. Og LYKKE TIL!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Et stort ansvar

Publisert nesten 10 år siden

Redaktørrollen er et svært ansvar. Du nevner dilemmaet rundt publisering av innlegg med rasistisk innhold som et dilemma. Personlig synes jeg det redaksjonelle ansvaret knyttet til formidling av klimaendringene er et eksempel som viser hvor ille det kan gå hvis redaktørene tenker for enkelt rundt "ytringsfrihet" og å formidle 2 sider av samme sak sak.

Pga "ytringsfriheten" har mediene i en årrekke formidlet et fryktelig skjevt bilde av klimaendringene i forhold til vitenskapelig konsensus, slik at folk tror klimaforskere er uenige, og at menneskeskapte klimaendringer er en vag teori. På mange måter er derfor redaktører med manglende evne til å se faren ved dette blant de som bør stå tiltalt når generasjonene etter oss skal vurdere hvorfor vi ikke handlet tidsnok.

Forskning.no har ærlig formidlet at de bevisst formidler et skjevt bilde i forhold til konsensus, fordi de mener kontroversiell klimaforskning trenger et talerør. Det synes jeg er greit, men de burde tydelig informere dette hver gang de formidler kontroversiell klimaforskning.

Jeg er for ytringsfrihet, ikke misforstå. Jeg vil ha alt frem i lyset, slik at mennesker forstår og kan velge. Om VL eller andre velger å formidle rasisme (noe jeg håper redaksjonen slutter med, eller i det minste advarer mot i forbindelse med slike innlegg og kommentar), so be it. Da får jeg påpeke dette overfor andre og oppfordre dem til å lese en annen avis. Slik rassister har plenty andre kanaler å formidle sine meninger på enn VD, har også vi plenty andre aviser og debattfora å velge mellom.

Så lenge det er håp, synes jeg det er det verdt å kjempe for at folk ikke skal tro at kristne verdier bl.a. handler om å hindre flyktninger å komme til Norge. Her har redaksjonen i VL et særlig ansvar som "kristen avis", og jeg takker alle som har kritisert redaksjonen for ikke å ha tatt tak i dette på VD. Det være seg ateister, humanister, muslimer og (noen få?) kristne.

Kommentar #2

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Ikke rasisme på VD

Publisert nesten 10 år siden
Olav Andreas Sæther. Gå til den siterte teksten.

Rasisme er et område de fleste mener det er riktig å vise begrensninger på ytringsfrihetene. Men i hvor stor grad er det VL's redaksjonelle anvsar å begrense den på vegne av brukerne?

Jeg forstår ikke helt hva Sæther ønsker å si fordi jeg ikke har sett noe rasisme i spaltene på VD. Og jeg har vært med siden begynnelsen.

Kommentar #3

Olav Andreas Sæther

52 innlegg  188 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår ikke helt hva Sæther ønsker å si fordi jeg ikke har sett noe rasisme i spaltene på VD. Og jeg har vært med siden begynnelsen

Nei si det. Jeg tok utgangspunkt i et sitat fra en annen tråd, "Rasisme, redaksjonelt ansvar og Verdidebatt" (Egentlig kunne jeg ha svart i den tråden, men jeg syns mitt innlegg ble mere generelt enn bare dette med rasisme. Det ble et eksempel på en større problemstilling, mer enn hovedtema. Dvs. den påståtte rasismen var ikke mitt hovedannliggende) hvor det hevdes at det har vært endel Rasisme.

Jeg har selv ikke fulgt disse trådene, og vet egentlig ikke om påstanden medfører riktighet. Den siterte var Audun Hjertager som selv har skrevet et svar her i denne tråden.

Han skriver i samme innlegg som jeg tidligere siterte "Med min oppfattelse av begrepet rasisme ser det vitterlig ut som VL bevisst formidler rasistiske holdninger uten å kalle det ved sitt rette navn." Det er altså en påstand om at det foregår Rasisme på VD/ i VL. Jeg har ikke tenkt å etterprøve påstanden, det var ikke mitt annliggende.

Mitt annliggende var egentlig bare å problematisere litt rundt redaktørrollen, og vise oss VD brukere at våre stadige krav og forventninger til redaktørene, om å moderere oss selv og de andre, i tråd med slik akkurat vi selv ville gjort det om vi var redaktører, faktisk setter redaktørene i en aldri så liten knipe.

Og dermed burde vi egentlig være litt mere tilbakelente, og akseptere at VL/VD fører en redaksjonell linje, (som vi enten er uenig eller enig i), og faktisk akseptere det. Så lenge vi benytter deres publiseringskanal. Hvis ikke, så får vi kjøpe "vårtegetdomene.com" og skrive der istedet.

Ytringsfrihet er ikke det samme som "publisere hva som helst på hvilket som helst nettsted" uavhengig av nettstedets redaksjons ønsker.

Hovedspørsmålet mitt er følgelig "hvor mye redaksjonell styring skal egentlig Verdidebatt's "ledelse" ha?" og rasismepåstanden kun et eksempel for å vise et av problemene som redaksjonell styring må ta hensyn til. På den andre siden har vi jo all "sytingen" om redaksjonens lesertips og redigering av framsiden, der flere mener å synes at redaksjonen skulle holdt fingrene totalt fra fatet. Altså kun to eksempler for å vise: Å være redaktør, det er jaggu ikke lett.

Kommentar #4

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Olav Andreas Sæther. Gå til den siterte teksten.

Å være redaktør, det er jaggu ikke lett.

Det er saktens mange andre som har krevende jobber også :)

 

Men er det ønskelig for deg og andre at det settes opp en egen formulering av begrepet rasisme for bruk på VD? Det kan virke som det er en særdeles lav terskel bl.a. hos han du siterer. Andre igjen følger Fn sin def. og atter andre viser til videre nyanseringer. Dette henger jo ikke minst sammen med hvordan man ser på ulik forskning som foreligger på emnet "menneskeraser" og hva en legger i dette. Dette er for de fleste spørsmål om etikk og etiske dilemmaer. Komplisert m.a.o.

Hvis en ikke skal ha en egen slik for VD, bør man vel ganske enkelt bare slutte å slenge rundt seg med dette begrepet i den ene og andre retningen? Da får vi faktisk gi redaksjonen den kreditt å ta dette ansvaret å vurdere fra sak til sak.

Jeg regner med at de saktens ville slette det de klassifiserer som rasistisk med en begrunnelse.

Kommentar #5

Olav Andreas Sæther

52 innlegg  188 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Da får vi faktisk gi redaksjonen den kreditt å ta dette ansvaret å vurdere fra sak til sak.

Jeg regner med at de saktens ville slette det de klassifiserer som rasistisk med en begrunnelse.

Ja, (til første setning), det mener jeg er en god plan. Og til siste setning: Det regner egentlig jeg med også. :)

Som sagt jeg har ikke fulgt diskusjonen. Jeg aner ikke holdbarheten i hverken den ene eller andre påstand, om hvorvidt det har, eller ikke har, vært rasisme på VD.

Jeg brukte kun dette som et eksempel på å problematisere redaktørrollen generelt, og på internett spesielt, sett opp mot "brukernes" ønsker.

Kommentar #6

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 10 år siden
Olav Andreas Sæther. Gå til den siterte teksten.

Jeg brukte kun dette som et eksempel på å problematisere redaktørrollen generelt, og på internett spesielt, sett opp mot

Uansett er det du tar opp et ord i rette tid, faktisk. Dette tror jeg vi er mange som ser i disse tider også på VD. Det er meget betenkelig når personer gjør seg til talsmenn for rett og galt og for hvem som skal få lov å ytre seg her, med VD-redaksjonens velsignelse. Slikt går for meg i samme retning som reaksjonene rundt noen mye omtale karrikaturer. Det oppstår viktige prinsipielle spørsmål dersom redaktører opplever et press for å utestenge enkelte debattanter fordi de hevder noe som ikke er allment godkjent. Da må selv vi ubetydelige småfolk ta til ordet for ytringsfrihet og rettferdighet i så måte. Det er egentlig skuffende at det er så få som tar til ordet for dette, men heller kritiserer de få som faktisk gjør det. Men verden har aldri vært rettferdig!

Kommentar #7

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Artig egentlig

Publisert nesten 10 år siden

VD er jo Vårt lands nettsted. Vårt land er en kristen avis. Det er vel ingen som skal komme å påstå at kristendommen er åpen for stort sett alt og at ingen mening eller handling strider mot kristendommen. Faktisk er det mer naturlig at VD er sterkt redaktørstyrt enn en ikke religiøs nettside. Det ligger en del grunnholdinger og prinsipper bak kristendommen som man må godta for å være kristen.

Nå er det jo mange kristne her inne som mener at vi uten guder jobber hardt for å avkristne landet og gjemme bort eller overse det kulturelle avtrykk kristendommen har vært med på å gi oss. Jeg kunne jo gi dem rett og påpeke at jo mer ekstrem VD blir jo mer gavner det oss som ikke tror på guder. Det vil jo være medvirkende til å marginalisere VD i debattfloraen som finnes på nett.

Man skal være ganske så sær om man som ikke-troende er villig til å lide seg gjennom innlegg etter innlegg med bibelsitater eller religiøse meninger om hvordan man som ikke-religiøs bør leve og te seg. Selv mange religiøse ville vel ha skygget banen og hoppet over til andre nettsteder. Like fullt kan man ikke nekte slikt på en kristen debattside.

Redaktørrollen her på VD må derav være veldig vanskelig, man risikerer å støte bort noen bare man nyser. All sympati til de som har denne vanskelige jobben, så langt må jeg si at jeg ikke har nevneverdig å klage på. Skulle det være noe så må det være de tekniske løsningene. Men det er en helt annen diskusjon.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere