Spaltist Joav Melchior

Rabbiner

«Barbariske» skikker

Hva ville en som aldri har hørt om abort tenkt om at vi tillater det?

Publisert: 5. jul 2017

Et problem i alle samfunn, er at vi dømmer hverandre. Hillel, en av de mest sentrale rabbinere fra mishna-tiden, sa: «Ikke døm din neste før du selv kommer i hans situasjon». Han mente at når vi ønsker å forstå andre rundt oss, er det ikke mulig å bruke våre egne erfaringer og referanserammer, for dette er grenser som kun er relevante for en selv.

Noen tolker Hillels ord dit at man aldri kan bedømme andre, fordi enkeltmennesket aldri virkelig kan forstå hvordan andre har det. Vi har forskjellige referanserammer, og mangler dermed kompetansen til å kunne sette oss inn i andres situasjon.

Dette er også relevant når det kommer til forskjeller mellom nasjoner og kulturer. Et eksempel fra vår kultur er at det kan oppfattes som uhøflig ikke å spise opp det du har fått servert på tallerkenen. Interessant nok har andre kulturer den motsatte skikken. Dersom du spiser opp viser du at du ikke er fornøyd med mengden mat du har fått, altså en form for uhøflighet. Slike former for «uhøflighet» er innlært gjennom sosiale og kulturelle normer.

Sånn er det blant jøder med ikke-europeisk bakgrunn. Når vi da blir fornærmet av at noen ikke spiser opp maten sin, eller dømmer dem som uhøflige, kan det være at vi har lest deres signaler helt feil.


Arroganse

Dette er viktig kunnskap vi må ta med oss når vi skal kommunisere med forskjellige deler av vårt flerkul­turelle samfunn. Vi kan tro at vi forstår hverandre fordi vi snakker samme språk, men forskjellene i bakgrunn, kultur og normer åpner for feiltolkning og mis­forståelse.

Begrepet «barbarisk» beskriver noen som ikke er kulturelt utviklet og ikke har tilpasset seg et sivilisert samfunn. Opprinnelig kommer ordet fra gammelgresk der grekerne kalte folk de ikke klarte å forstå for «barbaros» fordi ukjente språk hørtes ut som mumling. I tillegg til språkgapet gjorde den ulike kulturelle rammen at grekerne så på det fremmede folkeslaget som usivilisert. Begrepet ble en arrogant måte dømme de ulike folkeslagene på. Senere ble mange folkeslag, inkludert vikingene, kalt for barbariske av andre folkeslag, som så ned på deres levemåte og kultur.

Omskjæring er et viktig religiøst og kulturelt element i jødedommen. Nesten hele det jødiske fellesskapet, både religiøse og sekulære, gjennomfører det i sine familier. Jeg kan forstå den emosjonelle reaksjonen nordmenn får mot en handling som er veldig fremmed for majoritetens kultur og vaner. Vi snakker om en handling som involverer en nyfødt baby og blod.

For å prøve å se på det fra en annen side, så kan man forestille seg en som aldri har hørt om abort, og hva vedkommende ville ha tenkt om at vi tillater det.


Galt utgangspunkt

Debatten om
omskjæring er tøff for mange jøder. Det stilles spørsmål ved om man skal følge de religiøse tradisjonene, eller om man skal følge de sosiale reglene som majoriteten i samfunnet følger. Mange har tatt direkte kontakt med oss for å høre og forstå oss bedre, før de tar et standpunkt i debatten. Det setter vi stor pris på. På den andre siden har dessverre mange av artiklene og innleggene mot omskjæring vært så uvitende om jødedommen at det er vanskelig å svare fordi vi føler vi blir plassert i en barbarisk ramme.

For å vise at jøder kan slutte med omskjæring blir det argumentert med at kristendommen sluttet med det, til tross for at Jesus var omskåret. Jeg har også hørt at jøder i Norge praktiserer dødsstraff for jøder som bryter sabbaten. Dette viser at mange debattanter tar utgangspunkt i egne referanser og synspunkter, uten å forstå jøders kultur eller religion.

Omskjæring er fremmed og ukjent for de fleste i Norge. Det er derfor nødvendig å gå dypere inn i temaet før man velger sitt standpunkt. Det blir veldig galt hvis Norge, som er et av de landene i den vestlige verden med minst erfaring med, og kunnskap om, omskjæring, blir det eneste i verden til å forby skikken.

14 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Takk.

Publisert over 1 år siden

Godt innlegg av rabbiner Melchior.

2 liker  
Kommentar #2

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Vanskelig? ikke i det hele tatt!!

Publisert over 1 år siden

Dere kan snu og vende på dette så mye dere vil. Komme med vitenskapelige bevis både for det ene og det andre . Til syvende og sist handler det for meg  om et individs rett til selv å bestemme over sin egen kropp og ikke mindst det som kanskje er mest følsome ved denne kroppen, sitt eget kjønnsorgan. Å det trumfer absolutt alle religiøse og kulturelle argument med flere mil. Så bør dere faktisk innse at det ikke er så farlig om man selv velger dette ved når man er 18 år ! da kan man  selv ta stilling til sin tilhørighet til kultur , sitt livssyn og den risiko det innebærer både den ene og andre vei.


3 liker  
Kommentar #3

On Elpeleg

0 innlegg  125 kommentarer

Hvis du ikke stoler på vitenskaplige bevis da bør du slutte å bruke medisiner og leger i Norge

Publisert over 1 år siden

Hvis du ikke stoler på vitenskaplige bevis da bør du slutte å bruke medisiner og leger i Norge. Både medisinene og [fleste] medisinske prosedyrene er godkjent på forhånd av de amerikanske helsemyndighetene. Ja,  I like måte som omskjæring.  

Forresten, amerikanske helsemyndighetene anbefaler etter ulike vurderinger at omskjæring skjer før spedbarnet forlater sykehus. Omskjæring på et senere tidspunkt medfører helse risiko ifm bruk av narkose versus lokalbedøvelse, større sannsynlighet for komplikasjoner og infeksjoner samt smerter. Det også medfører større utgifter for staten.

4 liker  
Kommentar #4

Morten Slmonsen

33 innlegg  1305 kommentarer

Inkonsistent

Publisert over 1 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Dere kan snu og vende på dette så mye dere vil. Komme med vitenskapelige bevis både for det ene og det andre . Til syvende og sist handler det for meg  om et individs rett til selv å bestemme over sin egen kropp og ikke mindst det som kanskje er mest følsome ved denne kroppen, sitt eget kjønnsorgan. Å det trumfer absolutt alle religiøse og kulturelle argument med flere mil. Så bør dere faktisk innse at det ikke er så farlig om man selv velger dette ved når man er 18 år ! da kan man  selv ta stilling til sin tilhørighet til kultur , sitt livssyn og den risiko det innebærer både den ene og andre vei.

Denne tankegangen er med stor sannsynlighet inkonsistent, med mindre BA kan avkrefte mine hypoteser:

1. Når BA hevder at vitenskaplige undersøkelser om temaet kan ignoreres, så vil jeg regne med at dette er noe BA ellers ikke står for. 

2. Jeg antar BA vil støtte plastiske operasjoner på barn (hareskår, utstående ører, etc), men kan ikke under noen omstendigheter støtte omskjæring. 

3. Kravet om å bli 18 år før man tar stilling til tilhørighet innen kultur og livssyn er enkelt når det andres barn. For egne barn regner jeg med at BA oppdrar dem til en kultur og livssyn som han synes er best.

4. Dersom BA støtter abort så er det inkonsistent i høyeste grad slik jeg ser det. Det kan lignes med å være i mot hårklipp, men for giljotinen. 

5. Dersom BA støtter retten til å drikke alkohol så støtter man retten til å ha en  kulturell praksis som skader voksne og ikke minst barn. Mao. samme argument som jøder og muslimer benytter for å fortsette sin praksis. 

Dersom man regner på plusser og minuser omkring omskjæring så kommer man kanskje ut i 0. Når endel nordmenn zoomer inn på en risiko de selv aldri trenger å tenke på, men overser all annen praksis og tenkning som vi selv bedriver, så blir det en klassisk "flis/bjelke i øyet"-situasjon. Ta først bjelken ut av eget øye, så kan vi snakke.

3 liker  
Kommentar #5

On Elpeleg

0 innlegg  125 kommentarer

Dersom man betrakter retten på selvbestemmelse

Publisert over 1 år siden

Storsett enig i det meste av det du skrev. Ellers vil bare tilføye at dersom man betrakter retten på selvbestemmelse utfra moralsk perspektiv, dvs utfra intelligens nivået  til spedbarnet som uttrykk av tanker, følelser og oppgaver som spedbarnet mestrer. Da er det viktig å stille spørsmål om hvor mye mer kan 1 uke gammelt spedbarn sammenlignet med 6 uker embryo?

Det foreligger forresten vitenskaplige bevis på at embryo i 6-10 uken har en utviklet hjerne og ofte suger tommelen sin.

3 liker  
Kommentar #6

Morten Slmonsen

33 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Hei On, jeg tror vi er enige om mye! Ang. 12-ukersgrensen og andre slike grenser så virker det åpenbart at argumentasjon til støtte for slike grenser har blitt til ETTER man fant ut at det var mulig/medisinsk tilrådelig å utføre aborter omkring dette tidspunktet. 

Sagt på en annen måte: Det var ikke slik at man først tenkte seg fram til prinsippene om "autonomi", "bevissthet", "intelligens" eller andre kriterier - deretter fant grenseverdien og til slutt konkluderte med at 12 uker var det kritiske tidspunktet. At det nok heller var omvendt, undergraver troverdigheten til argumentasjon - den er for beleilig. (I tillegg til at den kanskje bygger på gale premisser også..)

Mest sannsynlig blir denne grensen avgjort av størrelsen på barnet - enkelt og greit. Er det veldig lite, så er det lettere for alle å ikke å tenke på det som et menneske, men som en celleklump. Etterpå rasjonaliseres dette nokså plumpe argumentet.


3 liker  
Kommentar #7

Geir Wigdel

17 innlegg  2088 kommentarer

Her er det all grunn

Publisert over 1 år siden

til å stille spørsmål om hvem som er arrogant. For meg er det arroganse å avfeie individets rett kun begrunnet i tradisjon. De fleste tradisjoner faller når de har overlevd seg selv, og det bør vi være takknemlige for. Jeg tror skikken med omskjæring vil falle, ikke minst som følge av at stadig mer selvbevisste kvinner innser hvilken kjønnsdiskriminering som ligger i den. På samme måte må den katolske kirke før eller siden "krype til korset" og anerkjenne kvinners evner og likeverd fullt ut.

1 liker  
Kommentar #8

Bjørn Abrahamsen

0 innlegg  146 kommentarer

Publisert over 1 år siden

1. Jeg er på ingen måte motstander av vitenskap ! Dersom dere tror det har jeg uttrykt meg feil . Kan dere legge frem tungtveiende medisinsk forskning som klart og entydig anbefaler omskjæring så go ahead. Men denne forskning finnes ikke , det vet vi alle. Hadde det vært slik hadde det vært generell anbefaling om slik i Norge og da på et medisinsk grunnlag. 

2. Sånn sett svar i 1. Hareskår f.eks er et rent medisinsk problem , som vi heldigvis i dag kan avhjelpe med legevitenskap. Det er altså ikke kulturellt eller religiøst betinget om det skal gjennomføres eller ikke. 

3. Ja jeg oppdrar mine barn i en norsk kultur , når det gjelder livssyn lar jeg dem velge selv. Dog får de mine refleksjoner med på kjøpet om de spør. Forskjellen her er at jeg ikke går inn å avgjør på demmes vegne om de skal måtte leve med en i utgangspunktet ikke reversibel endring av sitt kjønnsorgan resten av livet. 

4. Abort er en avsporing av debatten som jeg ikke gidder å kommentere en gang. 

5. Igjen en avsporing. Det er 18 årsgrense på å drikke alkohol. At det er skader i samfunnet pga det vet vi alle. Det er det av nærmest all menneskelig aktivitet. Men det er valgfritt å drikke, å drikker man må man ta konsekvensene av det selv !!!! At barn av akoholikere lider er ikke ett påskudd for at andre kan fortsette sine handingere ovenfor sine barn. 

Vi diskuterer her ett problem , der man ikke får denne valgfriheten og må i all tid level med konsekvensen av de valgene andre har tatt for en. Kommentar #9

On Elpeleg

0 innlegg  125 kommentarer

Ja da

Publisert over 1 år siden

1. Den største forskning noen gang med over 100 tusen nyfødte anbefaler at omskjæring skjer før spedbarnet forlater sykehuset. Bruk Google.

2. Hva har dette å gjøre med saken?

3. Du tar feil hvis du tror at du ikke påvirker deres barn livssyn.

4. Feil igjen. Omskjæring og abort er klassiske biotiske dilemmaer når det gjelder autonomi over egen kropp.

5. Selv motstridende.  Les det du skrev: ".. At det er skader i samfunnet pga det vet vi alle. Det er det av nærmest all menneskelig aktivitet....".

3 liker  
Kommentar #10

Morten Slmonsen

33 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Kan dere legge frem tungtveiende medisinsk forskning som klart og entydig anbefaler omskjæring så go ahead.

Du krever dokumentasjon som anbefaler omskjæring? En rasjonell holdning vil være å kreve dokumentasjon på at det ikke er skadelig - og det har jeg lagt fram (om du klikker på linkene). Nå kan du legge fram dokumentasjon som viser at det *er* skadelig.

3 liker  
Kommentar #11

Morten Slmonsen

33 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
Sånn sett svar i 1. Hareskår f.eks er et rent medisinsk problem

Du hoppet elegant over eksempelet med utstående ører. Sikkert fordi du ikke har noe svar. Hvorvidt hareskår er et medisinsk problem er noe som må dokumenteres. Inntil da har jeg minst to eksempler på noe som "ikke må opereres".

3 liker  
Kommentar #12

Morten Slmonsen

33 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.
a jeg oppdrar mine barn i en norsk kultur , når det gjelder livssyn lar jeg dem velge selv.

Jeg vil tippe du er en sekulær, humanistisk (kanskje ateist?) person som tror at du har et slags "nøytralt" syn på verden, altså ikke-religiøst. Dette synet overfører du selvsagt til barna dine - bare ved fraværet av alternative livssyn. 

3 liker  
Kommentar #13

Morten Slmonsen

33 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Abrahamsen. Gå til den siterte teksten.

4. Abort er en avsporing av debatten som jeg ikke gidder å kommentere en gang. 

5. Igjen en avsporing. Det er 18 årsgrense på å drikke alkohol. At det er skader i samfunnet pga det vet vi alle. Det er det av nærmest all menneskelig aktivitet. Men det er valgfritt å drikke, å drikker man må man ta konsekvensene av det selv !!!! At barn av akoholikere lider er ikke ett påskudd for at andre kan fortsette sine handingere ovenfor sine barn. 

Jeg skjønner at du går tom for argumenter, i og med at du trekker "avsporingskortet". Den eneste måten du kan vise at dette er en avsporing er ved å vise nøyaktig hvorfor mine sammenligninger ikke kan benyttes - de kan ikke avfeies uten argumenter. Slik fungerer ikke debatter.

Når det gjelder  alkohol så har den en rekke skadelige effekter som rammer andre, senest skyteepisoden i Oslo her forleden. Ved å tillate alkohol i samfunnet i større eller mindre grad, så tillater vi også disse effektene. Dette er nøyaktig samme argumentasjon som overfor mannlig omskjæring. F.eks. kan man si at risikoen ved omskjæring er enormt liten *dersom* inngrepet gjøres korrekt og man følges opp nøye i tiden etterpå. Når det likevel skjer et dødsfall så er det fordi man har brutt reglene i utgangspunktet - likesom alkoholikere og andre som drikker overstadig "bryter reglene". 

Men dersom du var villig til å gi slipp på et gode (alkoholen) for å redde de mange, så kunne det vært litt mer troverdig at du ville stoppe mannlig omskjæring for å redde de ganske få!2 liker  
Kommentar #14

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Er du sikker på at

Publisert over 1 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder  alkohol så har den en rekke skadelige effekter som rammer andre, senest skyteepisoden i Oslo her forleden. Ved å tillate alkohol i samfunnet i større eller mindre grad, så tillater vi også disse effektene.

alkoholbruk er den eneste årsak til skyteepisoden i Oslo? De som dør eller får varige men av omskjæring gjør det av omskjæring alene. Dersom inngrepet ikke hadde vært utført, ville de dødd av noe annet. Jeg tar sjansen på å tippe at skyteepisoden har en rekke undeliggende årsaker, hvorav alkohol kanskje kan være en av dem. Imidlertid er det en feilslutning å si at den ville vært unngått dersom alkohol ikke hadde vært med i bildet.

1 liker  
Kommentar #15

Morten Slmonsen

33 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
alkoholbruk er den eneste årsak til skyteepisoden i Oslo? De som dør eller får varige men av omskjæring gjør det av omskjæring alene. Dersom inngrepet ikke hadde vært utført, ville de dødd av noe annet. Jeg tar sjansen på å tippe at skyteepisoden har en rekke undeliggende årsaker, hvorav alkohol kanskje kan være en av dem. Imidlertid er det en feilslutning å si at den ville vært unngått dersom alkohol ikke hadde vært med i bildet.

Jeg tok bare et eksempel, hvor etter hva jeg forstår vedkommende som har gjort det har innrømmet ugjerningen og angret. Du hevder at det er en feilslutning at det kunne vært unngått uten alkohol - men jeg vet ikke hva du bygger det på. Tvert i mot - det er nesten usannsynlig at en som angrer på dette dagen etter skulle kunne gjøre endre mening av noen annen årsak enn en midlertidig ruspåvirket tilstand.

Og om det så *ikke* var alkohol som var rusmiddelet i dette tilfellet, så endrer ikke det argumentets kraft i det hele tatt - da vi alle vet at alkoholens "collateral damage" er omfattende. Å kreve at noe skal være "eneste" årsak er bare retorikk, all den tid alkohol i seg selv er en *avgjørende* faktor så gir det nøyaktig samme effekt som om det var *eneste* faktor. 


3 liker  
Kommentar #16

On Elpeleg

0 innlegg  125 kommentarer

Omskjæring reddet liv

Publisert over 1 år siden

Så vidt jeg har kjennskap til har Norge sendt flere kirurger til Afrika i mange år for å utføre omskjæring der. For å forebygge AIDS og andre SOI.   Heldigvis Norge sender ikke alkoholiker der og.


3 liker  
Kommentar #17

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Tar jeg feil hvis disse omskjæringene

Publisert over 1 år siden

i all hovedsak foregår på menn eldre enn 6 dager?

Kommentar #18

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Tar jeg feil hvis disse omskjæringene Publisert 31 minutter siden Svar til On Elpeleg. Gå til kommentaren.

i all hovedsak foregår på menn eldre enn 6 dager?

Ja, hvis disse omskjæringene i all hovedsak foregår på menn eldre enn 6 dager, så gjør du nok det. Eller ikke? 

Hva var egentlig spørsmålet?

1 liker  
Kommentar #19

On Elpeleg

0 innlegg  125 kommentarer

Ja, du tar feil

Publisert over 1 år siden

Kirurgerne ønsker å utføre omskjæring så tidlig som mulig (hos nyfødte spedbarn) med lokalbedøvelse som er forresten anbefalt av helsemyndighetene i USA.

Jeg kjenner en norsk lege fra Bergen som utførte inngrepet hos flere hundre nyfødte i Egypt.

Man behøver ikke en gang å være lege for å forstå at tidligere angrep medfører ubetydelige helserisiko mens omskjæring på et senere tidspunkt er farlig.


2 liker  
Kommentar #20

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Mulig jeg tolker deg strengt,

Publisert over 1 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder  alkohol så har den en rekke skadelige effekter som rammer andre, senest skyteepisoden i Oslo her forleden

men, jeg synes nå du slår ganske bombastisk fast at alkohol er årsaken til denne episoden. Det jeg har lest meg frem til er at denne unge mannen var plaget av en rekke andre ting også, deriblant blandingsmisbruk, påstått mobbing, tunge hevntanker og visstnok psykiske lidelser i tillegg. Jeg vet ikke en gang om alkohol er den avgjørende faktor i dette tilfellet, men det vet kanskje du? 

Jeg er selvsagt enig med deg i at alkohol har en høy samfunsskostnad. Ikke bare de rent fysiske skadevirkningene på de som drikker (mye), men for familie, venner og samfunnet som sådan. Det er allikevel sikkert unødvendig å minne om at det nytes tusenvis av alkoholenheter daglig uten at noe kriminelt eller skadelig skjer.

Kommentar #21

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Er det vanskelig å svare ja eller nei

Publisert over 1 år siden

for deg, siden du spør om hva spørsmålet var? Jeg fikk jo et helt adekvat svar av Elpeleg.

Kommentar #22

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

beklager dobbeltposting..

Publisert over 1 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder  alkohol så har den en rekke skadelige effekter som rammer andre, senest skyteepisoden i Oslo her forleden

men, jeg synes nå du slår ganske bombastisk fast at alkohol er årsaken til denne episoden. Det jeg har lest meg frem til er at denne unge mannen var plaget av en rekke andre ting også, deriblant blandingsmisbruk, påstått mobbing, tunge hevntanker og visstnok psykiske lidelser i tillegg. Jeg vet ikke en gang om alkohol er den avgjørende faktor i dette tilfellet, men det vet kanskje du? 

Jeg er selvsagt enig med deg i at alkohol har en høy samfunsskostnad. Ikke bare de rent fysiske skadevirkningene på de som drikker (mye), men også for familie, venner og samfunnet som sådan. Det er allikevel sikkert unødvendig å minne om at det nytes tusenvis av alkoholenheter daglig uten at noe kriminelt eller skadelig skjer.

Kommentar #23

Morten Slmonsen

33 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er selvsagt enig med deg i at alkohol har en høy samfunsskostnad. Ikke bare de rent fysiske skadevirkningene på de som drikker (mye), men for familie, venner og samfunnet som sådan.

Siden vi da er enige, er det da noen vits i å diskutere hvorvidt mitt eksempel er korrekt eller ikke? Det er iallefall en avsporing.

1 liker  
Kommentar #24

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

Hvis du synes et feil premiss

Publisert over 1 år siden

er grunnlag for en konklusjon, er vi uenige.

Kommentar #25

Morten Slmonsen

33 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
er grunnlag for en konklusjon, er vi uenige.

Eksempelet mitt er ikke premisset - det er et eksempel. Dersom eksempelet er feil så finnes det andre eksempler. 

2 liker  
Kommentar #26

Håkon Jensen-Tveit

2 innlegg  15 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Hvor mange voksne menn ville godtatt å bli spent fast, mot sin vilje, og bli omskåret,mens flere personer ser på? Kan man gjøre det mot et 8 dager gammelt barn fordi et ikke kan gjøre tilstrekkelig motstand? Google circumcision , child immobilizer etc og se skrekkbildene.

Kommentar #27

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad

36 innlegg  570 kommentarer

Omskjæring versus abort/ terminering av et helt liv

Publisert 11 måneder siden

Omskjæring er vel et tegn på den jødiske kulturs vilje til et utilslørt hjerte innfor Gud. Selve tilhørigheten til Skaperen og Løfteslandet, både her og hinsides. Slik den kristne velger å ha et utilslørt hjerte innfor Gud ved korsets fot. Forskjellen består i en fysisk eller en åndelig "omskjærelse" som tegn på å ville velge Guds Basislov gitt på Sinai, bokstavelig samt personifisert ved SkaperOrdet ikledd Kjød.

Mennesket Yeshua - Kristus - gitt Himmelsk Ryggrad ved sin unnfangelse v/ Ånden, dernest menneskelig kjøtt og blod m.v. Den som viste mot og styrke nok til å frivillig la seg granske og bedømme, og bli domfelt. En sjelden vare.  Uskyld var ikke nok til å berge ham for et liv her i Tiden; men i døden vant Han Det evige liv. "Hvetekornet" som falt til jorden og ved sin død gir liv til mange. "Kornbandet" som løftes opp og æres som førstefrukten blant mange.

Jeg syns faktisk abort og "partering" av små fostre/menneskebarn er verre - disse små får ikke velge selv, men fjernes på en egentlig bestialsk måte.  
Den sekulære verden bør ligge lavt i terrenget med sine påståtte rettmessige krav mot andre.
Det man ikke vet nok om, kan man likevel ha vondt av.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere