Britt Margrethe Kvaran Elli

8    32

Undergraver Hege Storhaug og HRS norske grunnverdier?

Når sterke røster som har stor plass i mediene angriper norske muslimer som feirer id, bidrar det til å undergrave fellesskapstanken som alltid har preget det norske samfunnet. Det fører til frykt og skepsis mot en hel folkegruppe. De samme røstene krever inkludering, integrering og like menneskerettigheter for alle, men bidrar i virkeligheten til å isolere muslimer fra «oss andre».

Publisert: 4. jul 2017 / 798 visninger.

Søndag for en uke siden deltok statsminister Erna Solberg i id-feiringen til norske muslimer. Hun gratulerte dem med dagen, og trakk frem noen likhetstrekk i rammene rundt id-feiringen og julefeiringen – som familiehygge, god mat, utdeling av gaver, samling i hjemmene så vel som i storfellesskapet.

Hun påpekte betydningen av at vi i Norge klarer å bygge en fellesskaps-kultur. Hun viste til ekstreme islamistiske og anti-muslimske strømninger, samt terrorhandlinger fra begge hold. Hun viste også til enkelte krefter som prøver å skape splittelse og mindre samhørighet.

Noen av disse sistnevnte stemmene har ropt høyt og skrevet med store bokstaver uken etter, ikke minst Hege Storhaug og med-skribenter i Human Rights Service. Jeg saumfarte internett for å se om jeg kunne klare å spore opp noe som kunne ligne i det fjerneste på Storhaugs forklaring av bakgrunnen for muslimers feiring av id. Hun mener det er en feiring av et blodig slag under Mohammeds ledelse på 600-tallet. Det er feil. Det er en konsensus fra både islamske miljøer og andre (Arab News, USA Today, cnn.com og aljazeera.com, al-islam.org).  om at id ikke har noen forbindelse med noen historisk hendelse eller verdensanliggende. Det er utelukkende en åndelig feiring. Det er dagen da muslimer takker Gud for å ha gitt dem villighet, styrke og utholdenhet til å gjennomføre fasten. Dagen feires med jubel og glede, og ved å gi gaver til familie og donasjoner til trengende. Det fremgår også at id-feiringen skal preges av tilgivelse og takknemlighet. Nettsiden al-islam.org oppfordrer muslimer til å fokusere på å styrke et samfunn basert på gjensidig respekt, kjærlighet og forståelse i det kommende året.

Altså: hvis opphavet til id-feiringen er det Storhaug skriver, er det i så fall en så godt bevart hemmelighet at selv ikke muslimer er klar over det.

Ved id-feiringen i Addis Ababa i år, sa Sheikh Mohammed Nur: «Muslimer i landet må reise seg mot og være årvåken for ekstremistiske elementer.» Han talte på et stadion fylt av mennesker. Id feires nemlig ofte på åpne sletter eller i store, åpne arenaer. Dette i tydelig motsetning til Storhaugs påstand om at de kun gjør det her i Vesten, som en «religionspolitisk maktmarkering». Sitatet fra Nurs tale bærer ikke akkurat preg av det. Konspirasjonstenkningen vil ingen ende ta. Storhaug går i strupen på Solberg og utfordrer statsministeren på om hun virkelig synes at id-feringen ligner på juleevangeliet, selv om det fremgikk tydelig av talen at det var rammen rundt feiringene Solberg henviste til. Storhaug fortsetter i sin artikkel med å mistenkeliggjøre alle Norges muslimer.

Når slike sterke røster som har stor plass i mediene angriper norske muslimer som feirer id, bidrar det til å undergrave fellesskapstanken som alltid har preget det norske samfunnet. Det fører til frykt og skepsis mot en hel folkegruppe. Disse røstene krever inkludering, integrering og like menneskerettigheter for alle, men bidrar i virkeligheten til å isolere muslimer fra «oss andre». Det blir en oss-mot-dem-retorikk som er skremmende, særlig når den bygger på «fake news» som ikke kan oppspores noen sannhet i og verifiseres, men som derimot er svært enkelt å avkrefte ved noen enkle undersøkelser på internett. Det er mange nylige undersøkelser fra flere land i Nord-Europa, også Norge, som viser at muslimer, så vel som ungdom, voksne og eldre, blir psykisk syke av å bli hengt ut i mediene for sin tro og selve sin identitet. Ensidige, skjeve, spydige og direkte feilaktige nyhetsoppslag bidrar bare til å isolere dem. Det er det ingen som er tjent med.

Samfunnet er heller ikke tjent med at Storhaug og hennes meningsfeller til stadighet trekker frem grelle enkelteksempler og projiserer disse på hele den norske muslimske befolkningen og islam generelt. Islam er i endring! Muslimer tenker nytt og er i ferd med å starte en ideologisk revolusjon innenfra. Disse trenger vår støtte, ikke mistenkeliggjøring!

Storhaug skriver på rights.no at statsministeren heller skulle ha sagt følgende da hun ble invitert til å tale ved muslimenes id-feiring, som tilsvarer vår jul i betydning: "Vet dere hva, jeg synes det er på tide at dere nå viser oss nordmenn og andre nye nordmenn tillit. At dere behandler oss som likeverdige. At dere slutter å se på oss som vantro. At dere slutter å se på oss som mindreverdige. Jeg mener det er på tide at dere oppdrar barna deres til å leve som frie mennesker i samfunnet vårt. "

Det skulle ha tatt seg ut! En slik "tale" ville ha lagt til grunn den samme mistenkeliggjøringen og generaliseringen som Storhaug utviser, som om de 8000 som sto der, var kjennetegnet av disse karakteristikkene. Denne generaliseringen er et samfunnsproblem.

Jeg er vel vitende om at mine meningsmotstandere vil hevde at jeg er uvitende og ikke har peiling på hva jeg snakker om, gjerne i spydige og usaklige vendinger. Det får jeg tåle. Min oppfordring til folk er: Gå disse røstene nærmere etter i sømmene! Ikke godta fryktpropagandaen, men tenk selv og sjekk etter om det stemmer. Vi trenger å rette blikket mot alt det positive som skjer blant mange muslimer som ønsker endring av forhold som ikke er forenlig med våre verdier. Deres stemmer begynner å bli hørt, og ved å støtte dem i det offentlige rom og ikke generalisere alle muslimer, er vi med på å forsterke stemmene deres og gi dem et ekko som blir langt kraftigere og når enda lenger.

Jeg tenker det må være en langt mer konstruktiv tilnærming som kan få andre resultater enn å hisse store mengder mennesker til strid mot en hel folkegruppe, der de fleste ikke ønsker annet enn å leve i harmoni i et samfunn basert på de verdiene vi har. Det er tross alt derfor de kommer hit med sine barn. La oss sørge for at de barna kan vokse opp til å bli sterke og trygge borgere og kjenner seg inkludert, ikke farliggjort.

 

Britt Margrethe Kvaran Elli

forfatter av boken

"Trussel eller mulighet? Et bidrag i kampen mot islamfrykt" (pulsforlag.no)

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Geir Wigdel

14 innlegg  1884 kommentarer

En betimelig

Publisert 7 måneder siden

korrigering dette. Men er det noen grunn til å bli så opprørt om så muslimene feiret en (mytisk) seier i religionens tidlige fase? Den kristne påske f.eks bygger på den jødiske som er en feiring av utfrielsen fra Egypt som bl.a. innebærer å feire at alle førstefødte ble drept, at landet ble lagt øde av gresshopper og at hele hæren druknet. Så feiring av tidligere tiders grusomheter er ikke begrenset til islam.

Ellers er jeg enig i at kunnskapsløs nedrakking og spredning av konspirasjonsteorier ikke bidrar til å styrke det norske samfunnet.

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Britt Margrethe Kvaran Elli. Gå til den siterte teksten.
Jeg er vel vitende om at mine meningsmotstandere vil hevde at jeg er uvitende og ikke har peiling på hva jeg snakker om, gjerne i spydige og usaklige vendinger. Det får jeg tåle.

Hvorfor tror du noen vil si at du er uvitende?  Hvorfor skulle noen være spydige mot deg?  Eller usakelige?  Helt unødvendig av deg å "vite" dette.  Du har et helt legitimt syn på saken, mange er hjertelig enige med deg.  Det du kanskje ikke ser er at Islam deler mennesker i "vi verdige" og "de uverdige".  Dette er fundamentalt i deres hellige bøker, det kan ikke endres.  Derfor må en muslim avsi seg troen på Muhammed som profet for å kunne leve som en harmonisk del av det norske samfunn.  

6 liker  
Svar
Kommentar #3

Britt Margrethe Kvaran Elli

8 innlegg  32 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Daniel, jeg er enig med deg i at det var en uklar formulering. Det kan jeg ikke vite om alle meningsmotstandere - for å presisere, var det nok Hege Storhaug og HRS, som er nevnt i tittelen, som jeg siktet til. Det er den erfaringen jeg og flere med meg har fra det holdet :) 

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  655 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Britt Margrethe Kvaran Elli. Gå til den siterte teksten.
Storhaug skriver på rights.no at statsministeren heller skulle ha sagt følgende da hun ble invitert til å tale ved muslimenes id-feiring, som tilsvarer vår jul i betydning: "Vet dere hva, jeg synes det er på tide at dere nå viser oss nordmenn og andre nye nordmenn tillit. At dere behandler oss som likeverdige. At dere slutter å se på oss som vantro. At dere slutter å se på oss som mindreverdige. Jeg mener det er på tide at dere oppdrar barna deres til å leve som frie mennesker i samfunnet vårt. "

Du burde ha lagt inn en lenke til det innlegget HS skrev i forbindelse med statsministerens besøk under idfeiringen og som du tar utgangspunkt i. I sitatet ovenfor har du behendig utelatt en viktig del av sitatet der hun sier hva statsministeren burde ha sagt til forsamlingen:

....."Jeg mener at det er på tide at dere oppdrar barna deres til å leve som frie mennesker i samfunnet vårt. En frihet som innebærer retten til å elske hvem de vil. En frihet som betyr at barna deres får lov til å delta på alle våre fellesarenaer, og dette gjelder selvsagt også jentene. Bare sånn kan vi få til en fellesskapskultur som er ekte, som ikke er en floskel i festtaler"

Svaret på hvem som står opp for norske grunnverdier er etter min mening åpenbart

9 liker  
Svar
Kommentar #5

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Men hva med deg?

Publisert 7 måneder siden
Britt Margrethe Kvaran Elli. Gå til den siterte teksten.
tenk selv og sjekk etter om det stemmer.

Ja du sier at vi andre skal tenke selv om dette stemmer. Men hva med deg? 

Stemmer det at det er 345 vers som tar opp problemstillingen de vantroende i Koranen? Stemmer det at vantroende skal bekjempes slik som versene under? 

Sura 9 vers 3 Dette er en erklæring fra Allah og Hans sendebud til folket på den store valfartens dag: «Allah sier seg fri fra avgudsdyrkerne, likeledes Hans sendebud! Hvis dere omvender dere, så er det det beste for dere. Hvis dere vender dere bort, så vit at dere ikke kan forpurre Allah vilje.» Still de vantro i utsikt en smertelig straff!

Sura 9 vers 4 Dog unntatt de av avgudsdyrkerne som dere har gjort avtale med, og som ikke har forbrutt seg på noen måte, eller ytet andre hjelp mot dere. Overhold avtalen overfor dem til fristen er ute. Allah holder av de gudfryktige.

Sura 9 vers 5 Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Allah er tilgivende, nåderik.

Stemmer det at disse vers står i Koranen?

Stemmer det at dette blir "forkynt" i norske moskeer?


8 liker  
Svar
Kommentar #6

Britt Margrethe Kvaran Elli

8 innlegg  32 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Jeg kunne ha lagt inn en link, nöyet meg med å henvise til nettsiden rights.no. Det var nok ikke bevisst at ikke jeg tok med meg alt Storhaug skrev, Jeg tok bare med de förste linjene av hensyn til plassen: Synes at resten er også like representativt for den samme holdningen, at man har en "dialog" basert på en forutinntatthet om at de fleste av dem man henvender seg til, kan tilskrives disse egenskapene.

2 liker  
Svar
Kommentar #7

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  655 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Britt Margrethe Kvaran Elli. Gå til den siterte teksten.
Synes at resten er også like representativt for den samme holdningen, at man har en "dialog" basert på en forutinntatthet om at de fleste av dem man henvender seg til, kan tilskrives disse egenskapene.

Jeg synes det er du som er kledelig forutintatt med hensyn til hvilke verdier de tilstedeværende muslimer representerer. HS er mer realistisk.De tilhørte i følge flere kilder to av de mest konservative moskeene i Oslo. Forsamlingen var tydelig kjønnsegrert. Christian Skaug skrev på Dokument.no om dette:

"Det er dessverre ikke sånn at man er statsminister for alle norske muslimer idet man stiller opp ved en kjønnssegregert massemønstring hvor praktisk talt alle de tilstedeværende kvinnene går med hodeslør, og et urovekkende antall menn går i Midtøsten-gevanter som klart forteller at en selv ikke har flyttet mentalt til Norge ennå, selv om ens foreldre måtte ha kommet for førti år siden.

Da er man ikke statsminister for sekulære muslimer, for individene som har beholdt en muslimsk identitet, men som ikke føler for å flagge den kollektivt – og slett ikke i selskap med de mest reaksjonære islamske kreftene i landet, som det offisielle Norge i sin himmelropende uforstand har gjort til samtalepartner. Man er derimot islamistenes statsminister. Man er statsminister for de muslimene som heller vil ta livet av døtrene sine enn å være vitne til at de gifter seg med en nordmann. Det er en samfunnsskadelig strategi,...."

 

5 liker  
Svar
Kommentar #8

Marie Rørvik

2 innlegg  7 kommentarer

Blind velvilje

Publisert 4 måneder siden

Dette er ein sterk tittel på svaret, men det er dette eg subjektivt ser frå deg, Britt Margrethe Kvarran Elli. Eg har sjølv undervist unge muslimar og fått god kontakt med nokon av dei. Eg har sjøl snakka med Jonas Gahr Støre og oppmoda han om at vi får Ikkevolkdskommunikasjon inn i barnehagar og skular slik at alle barn lærer å kjenna seg sjøl og får ein felles ståstad gjennom bl.a. å sjå at alle menneske har dei same grunnleggjande behova. Vi er langt frå eit slikt tiltak i Norge, for eg ser ikkje at politikarane enno ser det viktige i å fostra sinn og sjel like mykje som dei i skulen fostrar tankestrukturane.
Så til mi overskrift: Eg har nettopp sett opptak frå debatten i Kristiansand nyleg. Det første eg vil sei er at du høyrer hat hos Tumyr. Det er di subjektive tolking ut frå dei brillene du ser med. Eg høyrer like gjerne hat i intensiteten du snakkar med, og til og med litt forakt. Det har gått inflasjon i hat-ordet frå dykk som forsvarar islam. Du kan ikkje ha lese same Koranen som eg. Eg har saumfart den og funne at hovudtemaet er straff. Det går inn i over 100 av Koranens 114 surer. Straff er valdeleg kommunikasjon.
Og så til fryktpropagandaen: Har du sett tiltaka der muslimar i hundretals legg seg ned i gatene og ber. Er det anna enn maktdemonstrasjon?  Har du sett muslimar i hundretals med krav om sharia marsjere i byar så nær oss som København med svarte flagg? Har du sett muslimar masjere i London der dei ropar død over Storbritania? Kvifor ser vi ikkje dette på norsk tv? Har du sett Det muslimske brorskapet sin plan med USA: "The proess of settlement is a "Civilization-Jihadist process" with all the word means. The Ikhwan must understand that their work in America is a kind of grand jihad in eliminating and destroying the Western civilization from within and sabotaging its miserable house by their hands and the hands of the believers so that it is eliminated and God's religion is made victorious over all other religions." Brorskapet arbeider langsiktig (110-årsplan) og systematisk. Ein av måtane er stormoskear. Vi ser det over heile den vestlege verda. Ungdommane viser seg å vera meir konservativt religiøse enn generasjonane før. Det kan ha med identitetsbehovet å gjera. Ja, derfor treng vi djupe og vidtrekkjande tiltak frå statleg hald, men eg ser dei ikkje. Samtidig må vi vera vakne for det som skje frå islamsk fundamentalistisk hald!! Det er ikkje konspirasjonsteoriar. Dei seier det sjøl. Høgt og tydeleg for dei som har auge og øyre opne. Du kan høyra på YouTube-førelesing med Tareq al-Suwaidan: Future of Islam. Vi treng å vera tydelege på at sharialover vil vi ikkje ha! Og sharialover er grunnfesta i Koranen.
Eg las Koranen fordi eg hadde muslimske elevar og hadde høyrt at det sto så mykje fint i den. Eg fekk sjokk, fordi eg fann så mykje vald. Der er oppmodingar til vald, det er det ikkje i Bibelen, der er det forteljingar om vald. Så tenkte eg at det fine måtte finnast i Hadithene. Det vesle eg kika inn i der, sjokkerte meg endå meir, for han som er det største forbildet for muslimar, er rett og slett ein av dei verste valdsutøvarane eg har lese om. Mi store undring er at folk som les desse skriftene ikkje ser det, men tvert imot forsvarar denne historiske personen. Det har enorme konsekvensar for menneskeheitar at vi har solformørking for dette. Så lenge Muhammed, med sine eigenskapar, er førebilde for nokon, vil vi ha meir vald på jorda enn om dei same prøvde å følgja Jesus. For det er ikkje slik at alle som prøver å følgja Jesus klarar det. Alt dette har og med psykologi å gjera.
Vi treng difor ha tre ballar i lufta samtidig:
1. Ta så godt vare på dei muslimane som ønskjer det, gi dei håp, støtte og gi dei mulighet til å bidra.
2. Setja grenser for islams destruktive side. Vera klare på det vi ikkje kan akseptera innanfor våre grenser og gi det tydelege konsekvensar når grensene blir overskridne.
3. Realistisk, offentleg innføring i islamsk lære.


4 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Randi TunIi kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
1 minutt siden / 351 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
6 minutter siden / 398 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
8 minutter siden / 398 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
26 minutter siden / 351 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 351 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 351 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1618 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 351 visninger
Robin Tande kommenterte på
Straff som fortjent
rundt 2 timer siden / 988 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 398 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 351 visninger
Torgeir H. Persett kommenterte på
Ernas lukkede kultur
rundt 3 timer siden / 2068 visninger
Les flere