Olav Andreas Sæther

52

Gamle tanker om bønn, men likefult dagsaktuelt?

"Har dere hørt at xxx har tenkt å xxx... la oss lage et facebook opprop mot dette, la oss ringe kundeservice, la oss klage til, la oss gå i demonstrasjontog, la oss...." Eller... la oss be?

Publisert: 3. jan 2011

Det er en "aksjonsiver" blandt endel kristne. Man skal skrike, klage, aksjonere, protestere, mot politikere, media, osv.

NOEN GANGER er nok dette det rette å gjøre. Vi skal ikke være fremmede for å gjøre noe konkret, fysisk, for å vise holdninger og standpunkt. Men, jeg tør likevell si: har dette tatt overhånd?

Ole Hallesby har følgende tankevekkende ord i boken "Fra Bønnens verden".

"Bønnen er det viktigste arbeid i Guds rike. Og nå var det Herrens mening at vi skulle gå inn i dette arbeid så snart vi ble vunnet for Gud. Vi skulle med vår bønn gå inn i det aktive kristelige arbeid ... først og fremst ved vår bønn" side 61 "Vi klager ofte over dårlige prester. Og det er en forholdshivs lettvint sak å klage" (her må jeg føye til, at jeg også selv er endel av klagekoret) "Men vi skulle klage mest over oss selv og vår lunkne bønn" (også her må jeg legge til, at dette gjeler meg selv minst like mye som andre) "Vi skulle i følge Jesu ord være med å bestemme hvem som skulle få bli prester. Men isteden for det sitter vi stille og tar imot de prester som regjeringen utnevner"  ... "I følge Jesu ord har de troende ikke bare rett, men plikt til å være med å utpeke hvem som skal få bli prester og hvem ikke. Men dette er et arbeid som alene kan utføres i bønn". Side 62. Sidetall i fra 22. opplag 2005.

Jeg er blandt de, som mener firkirkelig organisering er mer gangling enn statkirkelig. Men problemet Hallesby peker på er aktuelt også for frikirker. Komitevirksomheten er noen ganger langt større enn bønnevirksomheten.

Bibelstedet Hallesby skriver på bakgrunn av Matt 9.37-38 "Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans".

Hallesby tenker også på  "Dere har ikke, fordi dere ikke ber." Jak. 4.2 siste ledd.

I forhold til politiske beslutninger kunne vi lagt til "1.Tim 2.2. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt."

Ikke dermed sagt at vi skal kutte ut verdidebatt (eller verdidialog?) eller andre samtaler, samt fysisk arbeid. Men jeg ser ikke bort i fra, at Hallesby har noen sannhets ord til oss. At han hadde det i 1927, men at kristenfolket har vært unnlatende i bønnen likevel, og at ordene derfor har stadig aktualitet.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Noe å tenke på

Publisert nesten 10 år siden

Hei , du er sannelig inne på noe viktig og jeg er helt enig ; Hallesby hadde noe rett i hva han skrev:)

Jeg blir litt filosoferende når jeg sammenlikner antall klikk på innleggene våre, ta for eksempel denne som handler om bønn i overskriften og sammenlikne den med ditt neste innlegg som handler om den vanskelige redaktør rollen....hvem er det som får mest intresse...?

 Tar du så og sammenlikner overskriften til Terje Tønnesen som handler om konflikter mellom søsken så ser du det samme ..mange flere klikk på kort tid.

 Det kan virke som konflikter og problemer er det som "selger mest", men noe så "kjedelig" som bønn ...det hopper man elegant over ;-))

Var det noen som sa kristen nettside?  :P

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere