Sverre Kolberg

3

AD HOMINEM

Jeg har nettop fått et innlegg amputert med den begrunnelse at det gikk på og fornærmet eller krenket person, og oppfordrer dere til å overveie grundig om den slags begreper og rutine debattskikk og folkeskikk egentlig er rett gudelig eller kristelig eller.... lovlig... for eksempel.

Publisert: 30. jun 2017 / 433 visninger.

Man er her åpenbart av ulig bakgrunn, oppdragelse og kultur.  Så hvis noen slår på med folkeskikk for eksempel, så skal det heller falle et obligatorisk spørsmål, hvilket folk og hvilken skikk, fordi det kan sprike meget, og det er faktisk ille å ha med særlig innvidd og ubeføyet drittfin ramp å gjøre, som tar seg tilrette på fornuftens og folkets og bibelens og lovens og kirkens og logikkens og vitenskapens vegne, alt mens de driter suverent og stolt i The UN declaration of Human Rights articles 19, 26 og 27,

 

Jeg er ikke uklar.

 

I mitt land og i min stil og kultur der jeg er aborginerne.....

(vaskekte viking innskrevet i boka av Pastor Asbjørnsen på Nesodden, senere Slottspredikant for Kong Håkon for sitt mot)

......så hadde man pliktig felles folkeskole forskjellig fra fellesforeningen. Og dens formål var blant annet "dåpsundervisning".

 

Der kom Sognepresten en time på kateteret av og til. Andre kan være blitt omhyggelig værnet mot det samme men det er ikke jeg, der er jeg nok skoleskadd for livet.

 

En gang tok han opp historien om David og Batseba og Urias og profeten Natan, det er annen samuels bok 12 kapittel, les selv.

Og berømmet profeten Nathan for å ha vært moralsk forbilledlig, saklig og modig og hadde gått direkte på person AD HOMINEM!  og at sånn skal det heller gjøres.

Jeg husker det  desto bedre fordi et par år senere var vi i en engelsk kirke, og der lå den store bibelen oppslått med fin gammal skrift akkurat på den historien, og jeg husker ordrett som om det var igår: "Thou art the man, David!"

 

Dette klare AD HOMINEM, som Sognepresten vår hadde forklart oss som etisk, religiøst, og politisk forbilledlig. betyr at man stundom må våge, og da må man også ha adgang til, heller å  gå på person!

 

Det står intet i skriften som jeg kjenner iallefall, som forbyr dette eller gjør det straffbart eller refsbart, så der har nok djevelen efter min skole og konfirmasjonstid nærmest fått seg bukta og begge endene i krædse.

 

Jeg er ikke teolog bare scientist og filosof,  men  i og med instruks om dette også, knapt mere tros og katekismelære med meg i livet til daglig  enn det vi klarer å huske utenat.  Det var viktig sa han, for vi kunne komme i fiendens fengsel og bli fratatt våre lesebøker. De hadde fersk krigserfaring. Slik begrunnet de hvorfor vi måtte lære oss salmevers utenat blant annet.

Og jeg vil jo si det 8de bud med luthers ordrette  forklaring er hva som for meg best belyser og rammer hva dette gjelder.

Det klart djevelske alternativ er nemlig synd imot det 8de bud, sladder og baksnakk, en av døds- syndene det vil si de synder som går direkte på helsa løs. Sladder og baksnakk er direkte ufyselig,  smudsig, og helsefarlig.

 

AD HOMINEM- forbudet, som klart heller skjærer seg mot skriftens bokstav, forpester nemlig  miljøene meget og til- siktet. Det er nasjonalsosialistisk, i den hensikt at  KADRENE kan komme til i samfunnets og arbeidsmiljøenes nøkkelstillinger og roller bare på blodtypesertificat og medlemsbok, bare med den riktige legningen og kjemien uten å være lovlig kvalifisert, silt og eksaminert lovlig på individnivå med fare for stryk og stoppede karriærer.

 

Slike Manner som bare driver og baller, værnet av et kategorisk  forbud mot å fly på manna, man skal bare ta balla, som er tatt nå for ørte gang og er ganske flat og maktesløs.  Men det er strengt forbudt å trekke overlærer og instruktør og overmenneske-rollen under den ringeste tvil. Man skal være innvidd og "Genosse!"

 Folket skal gis stener for brød,  stadig den samma balla mens den manna som stadig bare slenger ut med den balla   er hellig og rettslig immun, untoucheable. Med definisjonsmakten og dertil med autoritær menneskerettsstridig hånd også om folkeregisteret og kirkeboken.  Det der forutsetter bakvendtland og lukkede buler og miljøer, ikke med åpne dører til gata sånn som her.  Og sånt lærer ikke rampen og pøbelen på partiskolen og bøttekottfakultetet.

Imidlertid, den alternative statsreligionen og liturgien der er jeg og min generasjon og skoleklasse omhyggelig opplyst om og  advart mot.

 

Intet menneskeverd (som drøftes annetsteds her) om ikke det der er forstått først. Vi skal ikke se oss nødt til å dukke og måtte tigge og trygle og aspirere som i en klart innvandrerreligiøs faglig kaserne i et bakvendtland for å tilkomme våre borgerretter og menneskeretter.

 

Alternativet synes heller klart å være "debatt" og Wolleyballkulturen til ungsosialistisk barnekonfirmasjon,  der partisekretærens faglige tillitsvalgte stadig slenger ut med den samma balla i frikvarterene, som eneste obligatoriske og hellige kroppskultur og laboratorieøvelse. Derav forbudet mot å ta manna, dem skal kunne balle fritt så mye dem vil. Husk, det er rollen og rangen og timelønna levebrødet for dem, det står om livet og "eksistensen"

 

Jeg var et semester inni kommunen, i park og idrett inklusive kirkegården. Det var som å stikke hue inn i en kloakk.

Bak- snakket var manifest, et intenst pyramidespill i bak- snakk. Der to eller tre forsamlet er, der snakker man konsekvent ille om den tredje og fjerde som just har snudd ryggen til for å gå bort eller og arbe. Men dukker vedkommende opp så skinner sola igjen i den retning, det slår om som et lakmuspapir.  Den alternative statsreligionen der er ekstremt og tilsiktet forurensende. (Når krybben er tom så bites hestene, det var bitter kamp  alle mot alle om "stillingene våre")

 

For meg med min kultur og mine manerer virker jo det det der forferdelig. Jeg sitter der med Luthers ordrette forklaring til det 8de bud og prestens ord om profeten Nathans forbilledlige mot og etikk.

 

Hva hjertet er fylt av flyter munnen over med. Men i og med at djevelen har fått knesatt det perverse  AD HOMINEM forbudet i krædse med straffebestemmelser som direkte er menneskerettsstridige, så tvinges folket og menigheten til å gå på gummisåler og gjør gode miner til slett spill.   Men...

.....HEUCHELEI heter dette på tysk,  som betyr å si noe utover med munnen og mene noe annet innover i hjertet.  HEUCHELEI er likeså en av dødssyndene, de som går direkte på helsa løs,   

HEUCHELEI   krenker nemlig  Nervus Vagus, og det er faaaali, det..

 

Og så renner det som en kloakk bak folks inklusive ens egens rygg. Jfr. Kommunen.  "Ja, jeg bare sier som det er jeg..." får vi høre, og så renner det ut som en særlig stinkende kloakk. Fra Levra, men den levra der er ikke frisk.

Vet man eksempler på flere steder enn bare i Kommunen?....

.....hvor rette dritt slengt  i skjul bak ryggen til  rette vedkommende i rette øyeblikk virker underverker,... bedre enn 1000 skrevne ord på Riksmål?

 

Og så dette "til saken.. til saken... applaus applaus... ..BANG! Møtet er hevet." Det var vedtekts- endringene i krædse på strengt vennlig og folkelig nivå. Im Nahmen des Volkes, i Gudens navn.

Det er tyranniets struktur og liturgi, redselen for å bli excommunisert og etnisk utrensket for å ha touchet og fornærmet KADRENE, dei høga Herrar, Beffalet, Vaktmester og mappefører og overvåker-nivået, The Untoucheables.

 

Det stinker som en kloakk  av dette også her i dette miljø, vilkårligheten i hva som  lanseres som god skikk og folkeskikk og "debattskikk" med trussler om sanksjoner og eksekusjoner under "respons på Verdidebatt. no."  År- saken er i regelen at  hovedredaktøren og "moderator" ikke er lovlig opplyst og utdannet og kvalifisert og ikke lovlig plantet i stilling, men heller kan være utdannet og vinklet ved Arbeiter und Bauernfakultät i Greifwald, nu nedlagt. Eller filialer av samme her laaaangt laaaangt laaaangt ute i provinsen. Til fører og parti og misjonsbefalingen efter læreboka til Lenin.

Det er tilsiktet  og effektivt etnisk utrenskende ex- communiserende imot alt  som måtte være falt i skade for å ha fått med seg bedre oppdragelse og folkeskikk.

Det er den karakteristiske  byggingen av markeds og mediamonopolet for KADRE- kjemien,  blodet, eller legningen.

 

Det er en arv fra Terboven- tiden og senere ettpartistaten, nemlig, som sitter der til konfirmasjon, voksenhets og fjortisinnvielsen,  og derfor dypt i benmargen som livets fixe ideer for mange.   

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  231 kommentarer

Å skjerme Den Andre for legitim kritikk er ikke å ta Den Andre seriøst

Publisert over 1 år siden

Så da begynner jeg med å spørre: hvor finner jeg det slettede innlegget? 

Med en slik overlegen kompetanse på hjernevasking, sensur og propaganda som trådstarter skryter på seg med sin referansebruk, har han selvfølgelig sørget for å arkivere originalinnlegget på f.eks. The Wayback Machine. 

Lenke etterspørres, også til dokumentasjon på de øvrige påstander som fremlegges. 

Følger ikke trådstarter opp med denne dokumentasjonen, er det svært vanskelig å ta ham seriøst.

1 liker  
Kommentar #2

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

?

Publisert over 1 år siden
Sølve Nicolay Thobro Lauvås. Gå til den siterte teksten.
Med en slik overlegen kompetanse på hjernevasking, sensur og propaganda som trådstarter skryter på seg med sin referansebruk,

Driver du og prøver ut hvor langt du kan gå i skikaner rasismer og personangrep?


Jeg viste til 8de bud med Luthers forklaring og helst i orginal, og videre til 2 Samuels bok 12 kap les selv, og The UN declaration of Human Rights articles 19, 26, og 27, 

og advarer mot å misakte eller overse  denslags peking og referansebruk.


Og stilte spørsmål om AD HOMINEM- forbudet med straffebestemmelser i virkeligheten er lovlig, beføyet, og sunt.  Og mener selv nei tvert imot og forklarte hvorfor.
1 liker  
Kommentar #3

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg rakk å lese de slettede kommentarene før de ble slettet (jeg tror det var to av dem), og jeg har full tillit til VD's moderator i dette tilfellet. Dette er neppe noe å diskutere videre.   

1 liker  

Siste innlegg

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 1 time siden / 32 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 18 timer siden / 557 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 19 timer siden / 504 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
2 dager siden / 2896 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
2 dager siden / 3993 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 337 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 184 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 309 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2817 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82083 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44583 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35512 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28841 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22850 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22480 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21889 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20383 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19434 visninger

Lesetips

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 1 time siden / 32 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 337 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2817 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 338 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 153 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 395 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
3 dager siden / 48 visninger
Naive Oslo
av
Erling Rimehaug
4 dager siden / 667 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
4 dager siden / 140 visninger
Les flere

Siste innlegg

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 1 time siden / 32 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 18 timer siden / 557 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 19 timer siden / 504 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
2 dager siden / 2896 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
2 dager siden / 3993 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 337 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 184 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 309 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2817 visninger
Les flere