Petter Kvinlaug

190

Okkupert av hvem?

Så langt jeg kan se av San Remo-avatalen blir jødene gitt ansvaret for å administrere Palestina

Publisert: 29. jun 2017

Så hva med alle som sier at Israel okkuperer fremmed land? De har ikke historiekunnskaper.

Israel/jødene og deres rettmessige organisasjoner er gitt rettigheten til å administrere mandatet Palestina ihht San Remo-avtalen.

De som sier at Israel okkuperer land, lyver ganske enkelt!

Er ikke San Remo avtalen gjeldene folkerett?

11 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Greta Aune Jotun

189 innlegg  1181 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Er ikke San Remo avtalen gjeldene folkerett?

Ja, det er den. 

Men det som preger så altfor mange i denne verden, ikke minst Norge, er kjærlighet til løgnen, ikke sannheten. Mange ønsker heller ikke å gjøre noe med sin uvitenhet, for sannheten passer ikke inn i deres politiske forståelse. I bunnen ligger hatet mot Israel, for IsraEL er Guds land.

9 liker  
Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Israel/jødene og deres rettmessige organisasjoner er gitt rettigheten til å administrere mandatet Palestina ihht San Remo-avtalen.

Nei!

Faktisk ble det på den tiden oppfattet som antisemittisme å i det hele tatt antyde at jødene hadde som formål å opprette en jødisk stat.

2 liker  
Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vel...

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Nei!

Faktisk ble det på den tiden oppfattet som antisemittisme å i det hele tatt antyde at jødene hadde som formål å opprette en jødisk stat.

Det står noe annet i avtalen.....

8 liker  
Kommentar #4

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Faktisk ble det på den tiden oppfattet som antisemittisme å i det hele tatt antyde at jødene hadde som formål å opprette en jødisk stat.

"

In 1919 the general secretary (and future President) of the Zionist Organization, Nahum Sokolow, published a History of Zionism (1600–1918)[14] He also represented the Zionist Organization at the Paris Peace Conference. He explained:

The object of Zionism is to establish for the Jewish people a home in Palestine secured by public law. "... It has been said and is still being obstinately repeated by anti-Zionists again and again, that Zionism aims at the creation of an independent "Jewish State" But this is wholly fallacious. The "Jewish State" was never part of the Zionist programme. The Jewish State was the title of Herzl's first pamphlet, which had the supreme merit of forcing people to think. This pamphlet was followed by the first Zionist Congress, which accepted the Basle programme – the only programme in existence."[15]"


https://en.wikipedia.org/wiki/Homeland_for_the_Jewish_people

3 liker  
Kommentar #5

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

In 1919 the general secretary (and future President) of the Zionist Organization, Nahum Sokolow, published a History of Zionism (1600–1918)[14] He also represented the Zionist Organization at the Paris Peace Conference. He explained:

The object of Zionism is to establish for the Jewish people a home in Palestine secured by public law. "... It has been said and is still being obstinately repeated by anti-Zionists again and again, that Zionism aims at the creation of an independent "Jewish State" But this is wholly fallacious. The "Jewish State" was never part of the Zionist programme. The Jewish State was the title of Herzl's first pamphlet, which had the supreme merit of forcing people to think. This pamphlet was followed by the first Zionist Congress, which accepted the Basle programme – the only programme in existence."[15]"


https://en.wikipedia.org/wiki/Homeland_for_the_Jewish_people

San Marino-avtalen er fra 1922, altså etter dette.

Det har alltid vært jøder som er mot dannelsen av en jødisk stat. Det er det enda....

7 liker  
Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

San Marino-avtalen er fra 1922, altså etter dette.

Det har alltid vært jøder som er mot dannelsen av en jødisk stat. Det er det enda....

Ikke San Marino, San Remo, og den fant sted i 1920. I 1922 vedtok Folkeforbundet Palestinamandatet.

Min siterte tekst var ikke fra hvilken som helst jøde, men fra daværende leder av sionistorganisasjonen.

Det er riktig at jødene fikk administrative oppgaver innenfor mandatområdet, for jødiske saker. Det samme var tilfellet med muslimske organisasjoner.

3 liker  
Kommentar #7

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Ikke San Marino, San Remo, og den fant sted i 1920. I 1922 vedtok Folkeforbundet Palestinamandatet.
Text of Resolution[edit]

San Remo Resolution – April 25, 1920

It was agreed –

(a) To accept the terms of the Mandates Article as given below with reference to Palestine, on the understanding that there was inserted in the process-verbal an undertaking by the Mandatory Power that this would not involve the surrender of the rights hitherto enjoyed by the non-Jewish communities in Palestine; this undertaking not to refer to the question of the religious protectorate of France, which had been settled earlier in the previous afternoon by the undertaking given by the French Government that they recognized this protectorate as being at an end.

(b) that the terms of the Mandates Article should be as follows:

The High Contracting Parties agree that Syria and Mesopotamia shall, in accordance with the fourth paragraph of Article 22, Part I (Covenant of the League of Nations), be provisionally recognized as independent States, subject to the rendering of administrative advice and assistance by a mandatory until such time as they are able to stand alone. The boundaries of the said States will be determined, and the selection of the Mandatories made, by the Principal Allied Powers.

The High Contracting Parties agree to entrust, by application of the provisions of Article 22, the administration of Palestine, within such boundaries as may be determined by the Principal Allied Powers, to a Mandatory, to be selected by the said Powers. The Mandatory will be responsible for putting into effect the declaration originally made on November 8, 1917, by the British Government, and adopted by the other Allied Powers, in favour of the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.

La Puissance mandataire s’engage à nommer dans le plus bref delai une Commission speciale pour etudier toute question et toute reclamation concernant les differentes communautes religieuses et en etablir le reglement. Il sera tenu compte dans la composition de cette Commission des interets religieux en jeu. Le President de la Commission sera nommé par le Conseil de la Societé des Nations. [The Mandatory undertakes to appoint in the shortest time a special commission to study any subject and any queries concerning the different religious communities and regulations. The composition of this Commission will reflect the religious interests at stake. The President of the Commission will be appointed by the Council of the League of Nations.]

The terms of the mandates in respect of the above territories will be formulated by the Principal Allied Powers and submitted to the Council of the League of Nations for approval.

Turkey hereby undertakes, in accordance with the provisions of Article [132 of the Treaty of Sèvres] to accept any decisions which may be taken in this connection.

(c)
Les mandataires choisis par les principales Puissances alliés sont: la France pour la Syrie, et la Grande Bretagne pour la Mesopotamie, et la Palestine. [The officers chosen by the principal allied Powers are: France for Syria and Great Britain for Mesopotamia and Palestine.]

In reference to the above decision the Supreme Council took note of the following reservation of the Italian Delegation:

La Delegation Italienne en consideration des grands interêts economiques que l’Italie en tant que puissance exclusivement mediterranéenne possède en Asie Mineure, reserve son approbation à la presente resolution, jusqu’au reglement des interêts italiens en Turquie d’Asie. [The Italian delegation, in view of the great economic interests that Italy, as an exclusively Mediterranean power, possesses in Asia Minor, withholds its approval of this resolution until Italian interests in Turkey in Asia shall have been settled.][15]

2 liker  
Kommentar #8

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Selvfølgelig

Publisert over 3 år siden

Du har rett i at det er San Remo. Beklager feilen.

1 liker  
Kommentar #9

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Avtalen

Publisert over 3 år siden

Her har du avtalen. Les den:

https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/britman.htm

 

3 liker  
Kommentar #10

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Du har rett i at det er San Remo. Beklager feilen.

Helt i orden. Det var den minst alvorlige feilen :-)

2 liker  
Kommentar #11

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

San Remo

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Er ikke San Remo avtalen gjeldene folkerett?
Nei, San Remo er ikke gjeldende folkerett i dag. Vedtak i Folkeforbundet VAR en gang gjeldende folkerett, men vedtak her blir opphevet etterhvert som de blir meningsløse i forhold til samtiden, noe som også gjelder San Remo som ble inkorporert i folkeretten. Det er også påfallende at hverken Balfour eller San Remo er nevnt i den israelske uavhengighetserklæringen i 1948, hvor det heller ikke sto noe om hvor Israels grenser skulle gå. De skulle åpenbart defineres fortløpende etterhvert som palestinerne ble fordrevet.

Men selv San Remo gir tydelig uttrykk for at jødene ikke må legge noen hinder for at de eksisterende folkegrupper i området kan fortsette med sine liv på samme vis som de da hadde. Et viktig punkt som Israel aldri har brydd seg om.2 liker  
Kommentar #12

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Nei, San Remo er ikke gjeldende folkerett i dag. Vedtak i Folkeforbundet VAR en gang gjeldende folkerett, men vedtak her blir opphevet etterhvert som de blir meningsløse i forhold til samtiden, noe som også gjelder San Remo som ble inkorporert i folkeretten. Det er også påfallende at hverken Balfour eller San Remo er nevnt i den israelske uavhengighetserklæringen i 1948, hvor det heller ikke sto noe om hvor Israels grenser skulle gå. De skulle åpenbart defineres fortløpende etterhvert som palestinerne ble fordrevet.

Men selv San Remo gir tydelig uttrykk for at jødene ikke må legge noen hinder for at de eksisterende folkegrupper i området kan fortsette med sine liv på samme vis som de da hadde. Et viktig punkt som Israel aldri har brydd seg om.

Det står jo i avtalen at jødene skal administrere området. Derfor kan det ikke kalles for okkupert. 

Når ble den delen av avtalen evt. opphevet?

5 liker  
Kommentar #13

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det står jo i avtalen at jødene skal administrere området. Derfor kan det ikke kalles for okkupert. 

Dette står ikke i avtalen. Du har fått teksten sitert ovenfor.

1 liker  
Kommentar #14

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette står ikke i avtalen. Du har fått teksten sitert ovenfor.

Har du lest avtalen som jeg referete til i kommentar #9, Herstad?

4 liker  
Kommentar #15

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Har du lest avtalen som jeg referete til i kommentar #9, Herstad?

Ja, det står at et jødisk råd skal opprettes for å ivareta jødiske interesser ovenfor de administrative myndigheter.

1 liker  
Kommentar #16

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Ja, det står at et jødisk råd skal opprettes for å ivareta jødiske interesser ovenfor de administrative myndigheter.

Den jødiske organisasjonen i dag er Israel. De har rett til å ivareta de jødiske interesser i Palestina. Det er det de gjør. Det var ikke meningen at den såkalte Vestbredden skulle være jødefri! Ikke Gaza heller.....

8 liker  
Kommentar #17

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Den jødiske organisasjonen i dag er Israel. De har rett til å ivareta de jødiske interesser i Palestina. Det er det de gjør. Det var ikke meningen at den såkalte Vestbredden skulle være jødefri! Ikke Gaza heller.....

Nei, meningen var at hele Palestina skulle være for både jøder og muslimer, med samme politiske rettigheter.

1 liker  
Kommentar #18

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Nei, meningen var at hele Palestina skulle være for både jøder og muslimer, med samme politiske rettigheter.

I Israel har jøder og palestinere de samme rettigheter. Det sitter til og med palestinere (arabere) i Knesset.

I rest-Palestina har jøder ingen rettigheter. De må beskyttes. Det er det Israel gjør!

7 liker  
Kommentar #19

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
I rest-Palestina har jøder ingen rettigheter. De må beskyttes. Det er det Israel gjør!

Jøder som er palestinske statsborgere, skal selvsagt ha samme rettigheter som andre palestinere. Men dette gjelder ikke borgere som tilhører en nabostat som okkuperer landet.

1 liker  
Kommentar #20

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jøder som er palestinske statsborgere, skal selvsagt ha samme rettigheter som andre palestinere. Men dette gjelder ikke borgere som tilhører en nabostat som okkuperer landet.

Du glemmer at Palestina ikke er noen godkjent stat i FN. USA ville lagt ned veto. Derfor går ikke det gjennom.

Israel har fortsatt rett til å beskytte jøder i rest-Palestina.

7 liker  
Kommentar #21

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Palestina er godkjent som stat og denne staten er anerkjent av det store flertallet av verdens nasjoner. Men i FN har staten kun observatørstatus.

Nå er vi et stykke unna San Remokonferansen?

1 liker  
Kommentar #22

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Palestina er godkjent som stat og denne staten er anerkjent av det store flertallet av verdens nasjoner. Men i FN har staten kun observatørstatus.

Nå er vi et stykke unna San Remokonferansen?

Ja, vi er et stykke unna San Remo, men jeg må bare spørre:

Når ble Palestina godkjent som stat i FN?

6 liker  
Kommentar #23

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Når ble Palestina godkjent som stat i FN?

FN godkjenner ikke stater, kun medlemmer.

1 liker  
Kommentar #24

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
FN godkjenner ikke stater, kun medlemmer.

Men FN har vedtatt en delingsplan. Denne er i teorien også anerkjent av israelske og palestinske myndigheter, men avvises av bl.a norske kristenfundamentalister da den ansees å være i strid med deres ideer om apokalypsen.

1 liker  
Kommentar #25

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Javel

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
men avvises av bl.a norske kristenfundamentalister da den ansees å være i strid med deres ideer om apokalypsen.

Kan du vise meg noen referanser til dette. Hvem er det som mener det, og hvor mange, eller er det bare en påstand fra din side?

4 liker  
Kommentar #26

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Kan du vise meg noen referanser til dette. Hvem er det som mener det, og hvor mange, eller er det bare en påstand fra din side?

Nei det gidder jeg ikke. Skjønner ikke at du har unngått å få med deg slikt når du frekventerer Verdidebatt så ofte som du gjør?

1 liker  
Kommentar #27

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vel..

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Nei det gidder jeg ikke. Skjønner ikke at du har unngått å få med deg slikt når du frekventerer Verdidebatt så ofte som du gjør?

Når ikke du "gidder" tar jeg det som et tegn på at dine påstander er løgn. Jeg har aldri hørt om konservative kristne i Norge som støtter Israel fordi de vil framskynde apokalypsen. Det er likvel mulig at du kan finne det i USA. Der finner du alt du leter etter, men det må i tilfellet være en minoritet.

8 liker  
Kommentar #28

Geir Wigdel

32 innlegg  2088 kommentarer

Det er typisk

Publisert over 3 år siden

at "Israels-venner" stadig refererer til avtaler som ble til i en tid da stormaktene skaltet og valtet med innbyggerne uten å bry seg om hva disse mente. Dette har folkeretten heldigvis fjernet seg fra. Men Israel er tydeligvis unntatt fra denne nyorienteringen. 

Kommentar #29

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Dette er typisk

Publisert over 3 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
at "Israels-venner" stadig refererer til avtaler som ble til i en tid da stormaktene skaltet og valtet med innbyggerne uten å bry seg om hva disse mente. Dette har folkeretten heldigvis fjernet seg fra. Men Israel er tydeligvis unntatt fra denne nyorienteringen. 

Du begynner med uttrykket "Israels-venner". Med det forstår jeg at du mener at jeg ikke er venn av Israel, men vil fremskynde apokalypsen? Det er jo helt feil.

Så begynner du med sleivete uttrykk. Kan du heller vise til At San Remo avtalen ikke er gjeldende folkerett. Når skjedde det?

Israel er tydeligvis ikke unntatt fra din orientering:-)

8 liker  
Kommentar #30

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Opphevelse av San Remo

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Når ble den delen av avtalen evt. opphevet?

Da Israel erklærte seg som selvstendig stat 14. mai 1948, med påfølgende anerkjennelse fra stormaktene og ren rekke andre stater, etterfulgt av landets medlemskap i FN i 1949, var San Remo ikke lenger relevant.

Kommentar #31

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Relevant?

Publisert over 3 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Da Israel erklærte seg som selvstendig stat 14. mai 1948, med påfølgende anerkjennelse fra stormaktene og ren rekke andre stater, etterfulgt av landets medlemskap i FN i 1949, var San Remo ikke lenger relevant.

Hvordan skiller du mellom hva som er relevant og hva som er folkerett?

Det som er problemet er at, hvis ikke San Remo-avtalen lenger er gjeldene folkerett, får det så mange andre konsekvenser. Jeg skal ikke gå inn på alle nå, 

7 liker  
Kommentar #32

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Hvordan skiller du mellom hva som er relevant og hva som er folkerett?

Det som er problemet er at, hvis ikke San Remo-avtalen lenger er gjeldene folkerett, får det så mange andre konsekvenser. Jeg skal ikke gå inn på alle nå, 

San Remo "avtalen" har aldri falt inn under begrepet Folkerett.

Norsk Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Folkerett

Mer omfattende i engelsk wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/International_law

Fra innledningen:

"International law is the set of rules generally regarded and accepted as binding in relations between states and between nations.[1][2] It serves as a framework for the practice of stable and organized international relations.[3] International law differs from state-based legal systems in that it is primarily applicable to countries rather than to private citizens. National law may become international law when treaties delegate national jurisdiction to supranational tribunals such as the European Court of Human Rights or the International Criminal Court. Treaties such as the Geneva Conventions may require national law to conform to respective parts.

Much of international law is consent-based governance. This means that a state member is not obliged to abide by this type of international law, unless it has expressly consented to a particular course of conduct.[4] This is an issue of state sovereignty. However, other aspects of international law are not consent-based but still are obligatory upon state and non-state actors such as customary international law and peremptory norms (jus cogens)."

Kommentar #33

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Jo

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
San Remo "avtalen" har aldri falt inn under begrepet Folkerett.

Nå vet jeg ikke hvordan det står til med din "Moi-engelsk":-)

Det som ble vedtatt under Folkeforbundet var folkerett. Det er det enda, hvis ikke det er endret av FN.

San Remo avtalen er ikke endret av FN.

7 liker  
Kommentar #34

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

Nå vet jeg ikke hvordan det står til med din "Moi-engelsk":-)

Det som ble vedtatt under Folkeforbundet var folkerett. Det er det enda, hvis ikke det er endret av FN.

San Remo avtalen er ikke endret av FN.

Dette er ikke et spørsmål om engelskkunnskaper. Sett deg heller inn i hva Folkerett er for noe.

Kommentar #35

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

OK

Publisert over 3 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette er ikke et spørsmål om engelskkunnskaper. Sett deg heller inn i hva Folkerett er for noe.

Se bort fra den første setningen da. Det var ment som humor:-)

Argumenter for/mot de to neste setningene.

 

3 liker  
Kommentar #36

Roald Øye

365 innlegg  2311 kommentarer

Rosinen i pølsa!

Publisert rundt 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
The High Contracting Parties agree to entrust, by application of the provisions of Article 22, the administration of Palestine, within such boundaries as may be determined by the Principal Allied Powers, to a Mandatory, to be selected by the said Powers. The Mandatory will be responsible for putting into effect the declaration originally made on November 8, 1917, by the British Government, and adopted by the other Allied Powers, in favour of the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.

Utdraget av San Remo-avtalen som Petter Kvinnlaug her viser til, er det Israel regner for å være et av fundamentene for landets rettmessige status blant nasjonene. Jeg har lest noen  kunnskapsløse  kommentarer på denne tråden, og savner sårt en rettslærd deltaker, som kunne ha satt tingene på plass. Jeg vet hva en internasjonal rettslærd, dr. Alan Dershowitz har skrevet om temaet i boka si "The sake of Israel" fra 2003, til norsk i 2005, "Israels sak". Kapittel 5:  "Var jødene villig til å dele Palestina" gir svar på hva som er bindende folkerett. 

Det ble i 1917 vedtatt opprettet "a national home for the Jewish People", som ble stadfestet i San Remo i 1920, opptatt i Folkeforbundets Charter like etterpå  og implementert i FNs Charter i 1945. Resten av historien er 5 kriger som Israel har måttet vinne for å bevare det de hadde  oppnådd ved forhandlingsbordene i internasjonale fora.    

I et hvert hjem, også i et nasjonalt hjem, er det noen som er vertskap, og som bestemmer "hvor skapet skal stå". De kan invitere hvem de vil til å ta bolig på eiendommen, men disse må respektere husreglene, som er bestemt av eierne. Dette systemet har israelerne forsøkt å praktisere overfor sine palestinske innbyggere. Disse har imidlertid blitt hjernevasket av PLO  til ikke å godta systemet.  "The civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine" har israelerne gjort store anstrengelser for å ta vare på i den delen av Palestina som de har fått kontrollen over etter krigen i  1967. Men det er en skikkelig 5. kolonne de har fått innenfor sine grenser, som forlanger å overta hele eiendommen. Og verdenssamfunnet , representert ved flertallet i FN ser ut til å støtte dem i prosjektet. Israel har riktignok Abrahams, Isaks og Jakobs Gud på sin side. Nå som alltid. Det er situasjonen.

3 liker  
Kommentar #37

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
I et hvert hjem, også i et nasjonalt hjem, er det noen som er vertskap, og som bestemmer "hvor skapet skal stå". De kan invitere hvem de vil til å ta bolig på eiendommen, men disse må respektere husreglene, som er bestemt av eierne. Dette systemet har israelerne forsøkt å praktisere overfor sine palestinske innbyggere. Disse har imidlertid blitt hjernevasket av PLO  til ikke å godta systemet.  "The civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine" har israelerne gjort store anstrengelser for å ta vare på i den delen av Palestina som de har fått kontrollen over etter krigen i  1967. Men det er en skikkelig 5. kolonne de har fått innenfor sine grenser, som forlanger å overta hele eiendommen. Og verdenssamfunnet , representert ved flertallet i FN ser ut til å støtte dem i prosjektet. Israel har riktignok Abrahams, Isaks og Jakobs Gud på sin side. Nå som alltid. Det er situasjonen.

Av og til undres jeg over at det ikke er bra å være holocaustfornekter mens resten av virkeligheten kan fornektes ad lib ustraffet. 

1 liker  
Kommentar #38

Roald Øye

365 innlegg  2311 kommentarer

Fortiter in modo, suaviter in re!

Publisert rundt 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Av og til undres jeg over at det ikke er bra å være holocaustfornekter mens resten av virkeligheten kan fornektes ad lib ustraffet. 

Hva er det Njål Kristiansen her egentlig vil tilføye i spørsmålet om okkupasjonen?

Hans  kommentar, sterk i formen kanskje, men svak i innhold, minner meg om den gamle  kvinnen, som beveget av sin religiøse iver, kastet mer bensin på det brennende bålet der Johan Hus stod bundet til en påle i 1415  på grunn av sine kjetterske meninger. Les mer: 12 liker  
Kommentar #39

Roald Øye

365 innlegg  2311 kommentarer

Hva sier Balfour-deklarasjonen?

Publisert rundt 3 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
De som sier at Israel okkuperer land, lyver ganske enkelt!

Vi nærmer oss hundreårsdagen for vedtaket av The Balfour Declaration i Det Britiske Parliament i november 1917, og snart vil avisene flomme over om hvordan denne deklarasjonen skal forstås i dag. Palestinerne vil ha britene dømt av en internasjonal domstol  for at de med  vedtaket sviktet sine forpliktelser overfor det palestinske folk. Nedenunder kan man lese en betraktning om vedtaket var et overgrep, eller heller en  oppfyllelse av en forpliktelse:  http://www.youtube.com/watchv=osIx3tmvioY.

1 liker  
Kommentar #40

Roald Øye

365 innlegg  2311 kommentarer

Den riktige lenken.

Publisert rundt 3 år siden
Selv om lenken jeg oppga i kommentar #42  er vel verd å lytte til, er dette lenken som hører til temaet, Balfourdeklarasjonen. Beklager!Will Palestinians sue Britain over the Balfour declaration of 1917 ...


1 liker  
Kommentar #41

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Nasjonenes anerkjennelse

Publisert rundt 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.

Utdraget av San Remo-avtalen som Petter Kvinnlaug her viser til, er det Israel regner for å være et av fundamentene for landets rettmessige status blant nasjonene. Jeg har lest noen  kunnskapsløse  kommentarer på denne tråden, og savner sårt en rettslærd deltaker, som kunne ha satt tingene på plass. Jeg vet hva en internasjonal rettslærd, dr. Alan Dershowitz har skrevet om temaet i boka si "The sake of Israel" fra 2003, til norsk i 2005, "Israels sak". Kapittel 5:  "Var jødene villig til å dele Palestina" gir svar på hva som er bindende folkerett. 

Det ble i 1917 vedtatt opprettet "a national home for the Jewish People", som ble stadfestet i San Remo i 1920, opptatt i Folkeforbundets Charter like etterpå  og implementert i FNs Charter i 1945. Resten av historien er 5 kriger som Israel har måttet vinne for å bevare det de hadde  oppnådd ved forhandlingsbordene i internasjonale fora.  

Kan man si at Israels "rettmessige status blant nasjonene" bygger først og fremst på nasjonenes anerkjennelse av Israel. Nasjonenes anerkjennelse var i sin tid basert på den grundige behandlingen av saken i internasjonale fora, Balfour, San Remo og Folkeforbundet.

FNs delingsforslag i 1947 ville ha vært gjeldende folkerett om også araberne hadde godtatt det. I stedet valgte de krig, og dermed står Folkeforbundets ratifisering av Balfour i 1922 igjen som gjeldende folkerett, som gir Israel råderett også over Vestbredden og hele Jerusalem. Disse rettighetene har Israel vært villig til å forhandle om for å oppnå fred.

Korriger meg gjerne!

4 liker  
Kommentar #42

Roald Øye

365 innlegg  2311 kommentarer

Den rådende narrativ!

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Korriger meg gjerne!

Jeg kan ikke korrigere deg, Are Karlsen,  for slik som du ser også jeg  på spørsmålet om hva som er ulovlig okkupasjon, men bare vent!  Rett som det er, dukker det opp noen som skriver at San Remo-avtalen, Folkeforbundets og FNs vedtak er foreldede vedtak  og ikke lenger internasjonal folkerett. De tror på sine egne løgner.

De liker i det hele tatt ikke eksistensen av en jødisk stat innenfor det tidligere Britiske mandatområdet. Området  tilhører Palestina. Basta!  Der har palestinerne bodd gjennom uminnelige tider. Glemt er alt de lærte på søndagsskolen. 

Etter valget til Knesset i 2018, håper jeg en ny regjering endelig  vil  våge  å kreve sin rett. Noen partier har det allerede på sitt partiprogram. "Vestbredden" vil få tilbake sine bibelske navn, Judea og Samaria, og på Tempelhøyden vil det bli tillatt å be for alle som ønsker det, selv om det sikkert er noen som ikke liker det.  

2 liker  
Kommentar #43

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Rett som det er, dukker det opp noen som skriver at San Remo-avtalen, Folkeforbundets og FNs vedtak er foreldede vedtak  og ikke lenger internasjonal folkerett. De tror på sine egne løgner.

Det er mange påstander som bringes til torgs i denne konflikten.

Såvidt jeg vet anerkjente Balfour-erklæringen jødenes historiske tilknytning til landet.

Funfact: Rundt 1850 ble jernbanebygging påbegynt i Israel, - av jøder! I dag har Israel et oppdatert og moderne jernbanesystem som går fra nord til sør. Jeg har som målsetting for min neste badetur til Tel Aviv (en av verdens beste badebyer) at jeg skal reise Israel på langs med jernbane.

4 liker  
Kommentar #44

Roald Øye

365 innlegg  2311 kommentarer

Israels Magna Charta. 

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Såvidt jeg vet anerkjente Balfour-erklæringen jødenes historiske tilknytning til landet.

Balfour-erklæringen er bare  en nasjonal forpliktelse, med liten internasjonal rettskraft, noe derimot  San Remo-resolusjonen fra 1920 har desto mer av.  Rettslærde har betegnet den som "jødenes store frihetsbrev", Israels Magna Charta. 

Det er derfor rent pinlig når noen på denne tråden får seg til å påstå at resolusjonen har gått ut på dato, og ikke lenger er internasjonal folkerett. Så lenge FN-traktaten har internasjonal rettskraft, har San Remo-resolusjonen samme gyldighet. Et flertall av FNs medlemsland har riktignok satt resolusjonen til side i sine betraktninger og etterfølgende  fordømmelser av Israel som en ulovlig okkupant av  "palestinsk land". I FN er det alltid lov å forsøke seg når  det gjelder Israel.

3 liker  
Kommentar #45

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Roald Øye. Gå til den siterte teksten.
Balfour-erklæringen er bare  en nasjonal forpliktelse, med liten internasjonal rettskraft, noe derimot  San Remo-resolusjonen fra 1920 har desto mer av.  Rettslærde har betegnet den som "jødenes store frihetsbrev", Israels Magna Charta. 

Men man kan kanskje si at det hele startet med Balfour-erklæringen, som ble avgitt av den tidens supermakt, Storbrittannia. Og ikke minst siden den ble bekreftet av San Remo-resolusjonen. Men jeg tar feil med hensyn til hva Balfour sier om jødenes historiske tilknytning til landet. Uansett, dette ble bekreftet av en av de involverte instansene.

Her er forøvrig teksten i Balfour-erklæringen, sakset fra BBC:

Foreign Office
November 2nd, 1917

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you. on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet:

His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Yours,
Arthur James Balfour


2 liker  
Kommentar #46

Roald Øye

365 innlegg  2311 kommentarer

San Remo ikke lenger relevant!

Publisert rundt 3 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Da Israel erklærte seg som selvstendig stat 14. mai 1948, med påfølgende anerkjennelse fra stormaktene og ren rekke andre stater, etterfulgt av landets medlemskap i FN i 1949, var San Remo ikke lenger relevant.

Leif Gullberg er debattanten som her viser sine kunnskaper om San Remo-resolusjonen. Han er i "godt" selskap: Alle de muslimske statene i FN, pluss noen få andre land, som er avhengig av gode diplomatiske forhold til disse statene.    

2 liker  
Kommentar #47

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Et enkelt spørsmål

Publisert rundt 3 år siden

Hvem har rett til å skalte og valte med, og bestemme over, landområder og menneskene som bor der, som i angjeldende tilfelle? Og gjøre det til lov for fremtiden? Er det kristne kolonimakter?

Kanskje menneskerettserklæringen av 1948 skulle få mer oppmerksomhet, med hensyn till rettigheter til  og i landet der man er født?

Kommentar #48

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.

Hvem har rett til å skalte og valte med, og bestemme over, landområder og menneskene som bor der, som i angjeldende tilfelle? Og gjøre det til lov for fremtiden? Er det kristne kolonimakter?

Kanskje menneskerettserklæringen av 1948 skulle få mer oppmerksomhet, med hensyn till rettigheter til  og i landet der man er født?

Før man "skaltet og valtet" tilhørte landområdene Det ottomanske riket, som deltok på tysk side i 1. verdenskrig og tapte. Ville du heller  at seierherrene skulle stable dette imperialistiske kalifatet på benene igjen?

Den historisk sakkyndige kan sikkert redegjøre for om det ville vært i innbyggernes interesse.

3 liker  
Kommentar #49

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Hva vil du si om dette?

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Den historisk sakkyndige kan sikkert redegjøre for om det ville vært i innbyggernes interesse.

I et memorandum til den britiske regering fra august 1919 skriver Balfour bl. a.:

„I Palæstina foreslår vi end ikke som en formssag at konsultere landets nuværende indbyggere om deres ønsker ... De fire stormagter har bundet sig til zion-ismen. Hvadenten det nu er rigtigt eller forkert, godt eller dårligt, så er zionismen rodfæstet i århundred-gamle traditioner, i nuværende behov, i håb for frem­tiden, der altsammen er af langt større vigtighed end ønsker og fordomme hos 700.000 arabere, der nu be­bor det gamle land". (Her citeret fra H. Cattan: Pale-stine, the Arabs and Israel, s. 14).

Kommentar #50

Roald Øye

365 innlegg  2311 kommentarer

Folkesuverenitetsprinsippet ble ikke anvendt i M.Ø

Publisert rundt 3 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Den historisk sakkyndige kan sikkert redegjøre for om det ville vært i innbyggernes interesse.

Ikke bare historisk sakkyndige kunne ha gjort rede for om det ville ha vært i innbyggernes interesse, også Robin Tande. Ikke kristne kolonimakter i hvert fall.

Folkesuverenitetsprinsippet var in i Europa i årene etter Første verdenskrig, og ble forsøkt anvendt av britene også i Midtøsten, men de forlot det etter hvert som problemene tårnet seg opp, og i 1947 kastet de inn håndkledet og overlot problemene i mandatområde sitt til FN. 

Da ble det verre enn noen sinne, og 5 kriger fulgte i tur og orden. Opprettelsen av Israel i 1948 var kanskje et ufullkomment  forsøk på å legge folkesuverenitetsprinsippet til grunn for grensetrekning i "Palestina", men den ene parten ville ikke være med på en slik ordning. De ville ha alt.  Og der står vi i dag.   

2 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere