Mons Henrik Slagsvold

160

Islam, vold og ansvar.

«Det er ikke min, men Guds sak å dømme terroristene» sier president Putin. «Min sak er å sende dem til Gud og hans dom.»

Publisert: 27. jun 2017

Putin slår samtidig fast at han kan ikke å utrydde roten til terrorismen.  Den ekstremistiske takfirismen er det kun muslimene selv som kan utrydde.

Et større poparrangement i Tyskland ble nylig avlyst pga. mistanke om et terrorangrep. En frustrert leder for arrangementet uttalte at nå må muslimene slutte å si at terror ikke har noe med Islam å gjøre og begynne å arbeide aktivt for å renske Islam for svineriet. 

Han har en meningsfelle i den britiske muslimen Maajid Nawaz, tidligere leder av den radikale islamistiske hardlinegruppen Hizb ut-Tahir. 

Nawaz ber om at muslimer må slutte å late som om vold og terrorisme er fremmed for Islam. Nawaz som nå arbeider som radiovert, reporter og forfatter opptrådte på LBC - radio kvelden etter terrorangrepet i London 4.6.017. Som svar på spørsmål fra en oppringer sa han:

«Da profeten Mohammad sa: ‘Jeg er blitt beordret til å krige mot menneskene til de alle erkjenner at det er ingen annen gud enn Gud og Muhammad er hans profet’ så har det noe med vold å gjøre, har det ikke?»

Oppringeren svarte da at han måtte vite hvilken kontekst sitatet sto i før han ville si seg enig.

«Ok, la oss være enige om at kontekst er viktig» svarer Nawaz. «Tolkning er viktig, men la oss ikke late som dette ikke har noe med vold å gjøre ved å argumentere med at vi trenger å kjenne konteksten. For ved å etterlyse konteksten erkjenner vi samtidig at vi diskuterer vold og at volden befinner seg i en eller annen islamsk kontekst. Det er noe annet enn å si at vold har ingenting med Islam å gjøre. «

Nawaz forklarer så hvorfor det er viktig for muslimer å erkjenne linken mellom vold og Islam og fortsetter: «Hvorfor dette er så viktig er fordi når folk hører muslimer som deg si at det (terrorismen) har ingenting med Islam å gjøre tenker de at du prøver å snike deg unna ansvar og vike utenom den enormt viktige oppgaven som påhviler oss alle: å utfordre ekstremisme i våre moskeer og samfunn»

Nawaz fortsetter: «Det kan godt hende det ikke var din hensikt,  men for ikke-muslimer høres det ut som du kommer med en unnskyldning for ikke å sette i gang med den jobben som påhviler oss alle: Jobben med å utfordre ekstremismen»

Nawaz sine synspunkter synes også å ramme politisk korrekte og konfliktskye kristne i vår egen andedam som muligens i angst for motsetninger stadig hevder at terrorismen ikke har noe med Islam og muslimer å gjøre. Slik Nawaz tenker bidrar dette egentlig til å passivisere og parkere det store flertall av mainstream-muslimer i forhold til terrorismen og fratar muslimene alt ansvar for å gå løs på den jobben president Putin, lederen for det tyske arrangementet og Maajid Nawaz etterlyser. 

Putin kaller terroristene «takfirer» som betyr frafallne. Når mainstream-muslimer, også i Norge, sier at «dette er ikke mitt Islam», at terrorismen, jihadismen og radikal islamisme «ikke har noe med Islam å gjøre» o.l. sier også de i realiteten at ekstremistene er takfirer - frafallne. 

Om frafallne sier Profeten: «Hvis en mann sier til sin bror, ‘du er en frafallen’ da har bare en av dem rett. Hvis anklageren tar feil har han selv begått apostase (frafall) ved å komme med falske beskyldninger. Straffen for frafall er døden»

Så når muslimer betrakter wahabismedyrkende terrorister og jihadister som takfirer synes Profeten å tale klart om hvilken oppgave de har.  Jihadistene må fordrives fra ummahen.  Og det er muslimenes eget ansvar. Også de norske.

Den sunnimuslimske lederen Ramzan Kadyrov har forstått dette. Hans modell for et svært strengt Sunni-islamsk samfunn, den såkalte «Tsjetjseniamodellen» anses av Saudiene som en større trussel enn Iran. Sammen med russerne slo Tsjetsjenia to ganger ned voldsomme opprør av Saudifinansierte og CIA/USA-støttede hodekappende wahabister. I dag er Tsjetsjenia stort sett renset for wahabi-viruset.  Ikke en nikkel Saudipenger eller wahabi-immamer slipper til i landet. 

Men i Vesten demoniseres selvsagt Kadyrov og vi serveres løgner en masse til tross for at han sitter med en nøkkel til en fredelig sameksistens mellom kristne og muslimer.  Vestens politikere har hverken hjerne eller ryggrad til å forstå noe av dette. Men i mange islamske land følges Kadyrovs lederskap og Tsjetsjenias utvikling med stor interesse. De kjenner alle det kalde gufset fra wahabiviruset. Og muslimen Kadyrovs faste grep smitter over på Russlands øvrige muslimminoritet. Slik vaksineres russiske muslimer mot wahabiviruset selv om en viss smitteeffekt forekommer også der. 

http://www.breitbart.com/jerusalem/2017/06/06/ex-uk-islamist-leader-stop-saying-violence-nothing-islam/

 

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Både Erna og Jens kryper for islam

Publisert rundt 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
Vestens politikere har hverken hjerne eller ryggrad til å forstå noe av dette.

Erna har "feiret"id sammen med 8000 som følger ideologien i islam i Valhall ( passende navn og sted for gatheringen) der Islamic Culture Center og Det islamske forbundet (Rabita) samlet til religionpolitisk maktmarkering.    Dette er en feiring som ellers i den vestlige verden - d.v.s. der muslimer ikke lenger befinner seg i stadie Jihad 1 - feires hjemme med familien.

Dagen har en artikkel i dag med overskrift "Vet Erna og co hva dere faktisk er med på å feire?"  Det tviler jeg sterkt på.  

Fra artikkelen; "Så hva er det som feires på id? Jeg tviler på at så mange kjenner til hva som ligger bak denne høytiden som første gang ble feiret i år 624. Id-feiringen er knyttet til det såkalte slaget ved Badr. Dette var to år etter at forkynneren Muhammed måtte forlate Mekka og etablere seg i Medina etter å ha mislyktes med sitt religiøse budskap.

Mekka og den ledende stammen der, «hedenske» Quraysh, var på denne tiden langt mektigere, rikere og militært sterkere enn Muhammed og hans menn i Medina. I dette året, 624, ledet Muhammed et stort slag mot en Quraysh-karavane som bar med seg varer for en verdi av 50 000 dinarer, en enorm sum.

Muhammed og hans menn trodde de skulle klare å rane til seg karavanens verdier uten motstand, men på et eller annet vis fikk Quraysh-stammen i Mekka nyss om hva som var under oppseiling. Det ble derfor sendt ut styrker for å beskytte rikdommen som var på vei mot Mekka. «Muslimene håpet på en lett seier ved å ta over selve karavanen og plyndre den, men Allah gav dem mer enn de kunne håpe på, og ‘kuttet dermed av de vantros røtter’.»

I løpet av slaget som Muhammed vant tross en mye større hær fra Mekka, ble flere fremtredende ledere av Quraysh-stammen drept. Slaget ses som et vendepunkt for Muhammed. Det ga en indikasjon på at det hedenske Mekka kunne beseires og islam settes i førersetet.

Og det var jo nettopp det som skjedde. Dette var altså et vendepunkt i islams imperialistiske, militære historie. Etter slaget innførte Muhammed ramadan, og etterfølgende id-feiring, i henhold til historiske kilder som man ikke minst finner bredt dokumentert i Muhammed-biografien til Halvor Tjønn.

Synes Erna at dette minner om juleevangeliet?

http://www.dagen.no/dagensdebatt/samfunn/ISLAM/Id-Vet-Erna-og-co-hva-dere-faktisk-er-med-%C3%A5-feire-494992


8 liker  
Kommentar #2

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Dagen har en artikkel i dag med overskrift "Vet Erna og co hva dere faktisk er med på å feire?"  Det tviler jeg sterkt på.

Erna Solberg snakker stadig om at muslimene skal være med å bygge vårt "nye" fellesskap og vår felles kultur.

Men jeg ser aldri at hun gjør noe forsøk på å fortelle oss sin egen visjon for dette prosjektet - hva, hvorledes og hvorfor.

Hva ser hun som "minste felles multiplum",  evnt. "største felles faktor"?

5 liker  
Kommentar #3

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
I løpet av slaget som Muhammed vant tross en mye større hær fra Mekka, ble flere fremtredende ledere av Quraysh-stammen drept.

Uten sammenligning forøvrig og ved å tøye strikken ekstra langt kan man kanskje si at Kristendommen og Islam har det til felles at en voldelig og blodig hendelse er avgjørende vendepunkter i begge religioner? 

Kristendommen i at en uskyldig mann ble utsatt for vold og spikret opp på et trekors for seigpinining og død, Islam i en blodig kamp. Begge hendelser handler vel om makt, seier og nederlag? Og begge hendelser blir fortsatt feiret.

Kanskje å tøye det vel langt? Har du noen resonnementer?

 

1 liker  
Kommentar #4

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Erna legitimerer terror ved sin teltagelse i id!

Publisert rundt 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.
En frustrert leder for arrangementet uttalte at nå må muslimene slutte å si at terror ikke har noe med Islam å gjøre og begynne å arbeide aktivt for å renske Islam for svineriet

Ja og det er her Erna gjør sin kardinalfeil. Hun legitimerer "Terror" ved å ta del i id feiringen. En utilgivelig feil fra hennes side, Hun har dessverre ikke skjønt det Islam står for, det som du sier i tittelen din: "Islam, vold og ansvar" . Nei dette var nedtur for Erna og oss kristne. En utilbørlig handling.

Dessverre er dette feiltrinn Media sitt. Det er dem som burde varslet om dette.   

3 liker  
Kommentar #5

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Uten sammenligning forøvrig og ved å tøye strikken ekstra langt kan man kanskje si at Kristendommen og Islam har det til felles at en voldelig og blodig hendelse er avgjørende vendepunkter i begge religioner? 

Kristendommen i at en uskyldig mann ble utsatt for vold og spikret opp på et trekors for seigpinining og død, Islam i en blodig kamp. Begge hendelser handler vel om makt, seier og nederlag? Og begge hendelser blir fortsatt feiret.

Kanskje å tøye det vel langt? Har du noen resonnementer?

At du har tøyet det for langt:)

Kristus sier min fred efterlater jeg eder, ikke den som verden gir gir jeg eder, eders hjerter forferdes ikke og reddes ikke.

Hans rike er ikke av denne verden. Kontrasten mellom Islams Jihad, og Kristi fred gir oss en sfærisk differanse som ikke kan forenes. At noen har brukt Kristi navn til sin egen imperiebygging, sier mer om dette byggverkets profitører enn om det navnet som misbrukes til formålet.

likheten ligger i misbruket av Guds navn.

2 liker  
Kommentar #6

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hans rike er ikke av denne verden. Kontrasten mellom Islams Jihad, og Kristi fred gir oss en sfærisk differanse som ikke kan forenes.

Jeg morer meg av og til med å trekke meg ut av alle loyaliteter, allianser og tilhørigheter for å betrakte ting på avstand. Slik så jeg disse fellestrekkene på et rent, historisk nivå betraktet  som konkrete historiske hendelser. Der rommer de begge vold og blod. Det kan ikke bestrides.

Betrakter man hendelsene på et åndelig, teologisk nivå og kanskje mer som metaforer ser det selvsagt ganske annerledes ut. Der er jeg som kristen selvsagt enig med deg.


1 liker  
Kommentar #7

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Hvis denne egyptiske tv-verten er oversatt riktig

Publisert rundt 3 år siden

så er dette en innertier på temaet:  "Hva har muslimene gjort for vesten?"  Her må jeg nesten klype meg selv i armen og vurdere å finne en som kan språket for å finne ut om denne tv-verten er korrekt oversatt.  

Ramsalt og faktabasert kritikk av islam iblant oss fra en egypter i beste sendetid er ikke hverdagskost.  Her er det ordvalg og faktavalg som overgår det vi våger å sende ut om the religon of peace.  "Muslims contributed nothing to the West except slaughter, massacres ....  

Dette er den hardeste selvkritikk jeg noensinne har sett i arabisk/muslimsk media.  

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/231625

2 liker  
Kommentar #8

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Mons Henrik Slagsvold. Gå til den siterte teksten.

Jeg morer meg av og til med å trekke meg ut av alle loyaliteter, allianser og tilhørigheter for å betrakte ting på avstand. Slik så jeg disse fellestrekkene på et rent, historisk nivå betraktet  som konkrete historiske hendelser. Der rommer de begge vold og blod. Det kan ikke bestrides.

Betrakter man hendelsene på et åndelig, teologisk nivå og kanskje mer som metaforer ser det selvsagt ganske annerledes ut. Der er jeg som kristen selvsagt enig med deg.

Ja, jeg synes sammenligningen var fin, og en passende måte å se sammenhengen på. Vold og blod, ja - den ene til frelse og den andre til fordømmelse.

Det åndelige perspektivet kommer enda tydeligere fram når du "morer deg" uten for boksen:-)

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
24 dager siden / 2899 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 2092 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
12 dager siden / 1108 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
26 dager siden / 618 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
11 dager siden / 577 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
5 dager siden / 564 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
23 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere