Spaltist Maryam Trine Skogen

Blogger og student

Gift med en ikke-muslim

Stadig flere muslimske kvinner ønsker seg menn som står for et vestlig syn på likestilling.

Publisert: 21. jun 2017  /  1228 visninger.

Første gang jeg giftet meg var det med en rettroende muslim. Vi hadde ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn. Den andre gangen var det med en med samme bakgrunn, men med et annet livssyn. Det har gitt meg verdifulle erfaringer med såkalte­ blandingsekteskap. Alle ekteskap er ­utfordrende på hvert sitt vis. Noen mer enn det som er sunt.

Som første kvinne i Norge ble jeg ­islamsk viet til en ikke-muslimsk mann. Før vi snakker om hva som er lov og ikke lov, vil jeg si at det viktigste i livet er å følge sitt eget hjerte. For hvis det finnes en Gud, er det fra hjertet vi kommuniserer med ham.

Samtidig er vi mennesker i bunn og grunn drevet av følelser, og det kan være riktig så komplisert å bestemme hva som er det rette. Det rette for hvem og til hvilken tid, vil variere. Mange valg har ingen fasit. Men vi må leve med dem, noen ganger i mange år.

Halve troen

Som nykonvertert fikk jeg stadig oppfordringer om å gifte meg. Det var i ekteskapet man oppfylte halve troen, og familielivet var basen for det islamske verdigrunnlaget. Å være to muslimer som støttet hverandre gjennom livets prøvelser var det optimale. Min første ektemann var en tilsynelatende perfekt muslim. Jeg hadde gjort det rette, men ekteskapet fungerte ikke. Det viste seg raskt at vi hadde totalt forskjellige oppfatninger om alt. Hans islam var ikke mitt islam.

Klassisk islamsk teologi tillater kun at menn kan gifte seg med kvinner av ­bøkenes folk. I dag medfører disse ­reglene at muslimske kvinner i vesten indirekte blir tvunget til å velge ektemenn fra et lite og brokete utvalg. Ukentlig får jeg henvendelser fra menn og kvinner som leter etter en ektepartner. Både fordi sjekking og kjæreste er forbudt, men også fordi den tradisjonelle måten med å be om ­anbefalinger fortsatt holdes i live blant minoriteter.

Men dette er i endring. Stadig flere muslimske kvinner ønsker seg menn som står for et vestlig syn på likestilling, frihet, kultur og mer liberal islam. De er redde for å sitte med alt husarbeidet alene og bli begrenset i sin livsutfoldelse. Det forventes at de gifter seg innen samme etniske tilhørighet eller henter en ektefelle fra foreldrenes hjemland. Og flere forelsker seg i en som ikke er muslim. Hva gjør man da?

Tabu

Det å gifte seg med en person med en annen kulturell, etnisk eller religiøs tilhørighet, er fortsatt tabu for mange. Det gjelder for både nye og gamle nordmenn. Like barn leker best. Det er et sosiokulturelt perspektiv, ikke nødvendigvis religiøst. Og selv om et enkelt par skulle komme godt overens med hverandres forskjeller har storfamilien en aktiv og involvert rolle som også påvirker hvor godt annerledesheten fungerer.

Vi må ikke glemme at religion bare i liten grad handler om personlig tro. I det store og hele handler det like mye om identitet, kultur, tilhørighet, tradisjoner, etnisitet, historie og kollektivistisk livssyn. I et større perspektiv er det mange snubletråder, selv om de unge ønsker seg forandringer.

Ensomt

Det er klokest å gifte seg med en av samme religiøse tilhørighet. Troen på livet er det mest eksistensielle vi har, og mange av våre største og viktigste valg og begivenheter er knyttet til denne forestillingen. Fødsel, ekteskap, barn, sykdom og død er ikke det samme for en som tror på Gud og en som ikke gjør det. Spesielt i islam og jødedommen, hvor religionen også har sterke bånd til matkultur, renhetsregler og høytider, kan det bli ensomt å ikke kunne gjøre dette sammen som en familie.

Det finnes ingen perfekte mennesker, og heller ingen perfekte par. Men det finnes par som fungerer bedre enn andre. Og jeg tror at gode mellommenneskelige relasjoner avhenger av å ha en god relasjon til seg selv og sin omverden. Relasjonen til deg selv avhenger i høy grad av din relasjon til Gud. For meg betyr det mye å være en troende. For min nåværende ektemann er det å gjøre det gode og rettferdige det rette. For meg er det bare et annet ord for Gud.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

20 innlegg  2002 kommentarer

Forskjellig tro.

Publisert rundt 2 år siden

At du vil være muslim forundrer meg, ettersom du har konvertert.  Ditt utgangspunkt var vel ikke kristen tro?  

Islam har ikke en gjenfødelse som del i konverteringen, ingen soning for synd lik Bibelen lærer.  Det betyr at du må følge islams lære og påbud for å nå målet eller saligheten.

Ellers en interessant artikkel om ekteskap og de utfordringer en møter når to kulturer og livssyn skal leve sammen.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere