henrikke mørck

1

Advarer mot dogmatisme

Vårt Land bringer gammel dogmatisme til ny debatt – at steinerskolene er imot vaksinering. I flere runder har vi sagt at vi i steinerskolene støtter Norges vaksineprogram, og legger til rette for at det kan gjennomføres på skolene på lik linje som i offentlig skole.

Publisert: 19. jun 2017 / 1449 visninger.

Som stortingspolitiker Henrik Asheim uttaler i Vårt Land 13.6.17, er det opp til hver enkelt forelder om barna deres skal vaksineres eller ikke. Det gjelder i offentlig skole som i steinerskolene. Hverken Asheim eller andre behøver å være bekymret for at vi i steinerskolene påvirker foreldre til vaksineskepsis. Det er ikke vårt anliggende å mene noe om det – heller ikke på bakgrunn av hva Rudolf Steiner skulle ha sagt om dette for 100 år siden. Vi skulle ha det svært travelt om vi som friskoler skulle stå til ansvar for alt det Rudolf Steiner har uttalt.

Det er ikke noe i vår godkjente læreplan eller i skolenes program for foreldreinformasjon om skolen og undervisningen som berører vaksinering. Skulle noen foreldre ha behov for å snakke om vaksinering med andre foreldre, så er det utenfor skolens kontrollområde.

For igjen å understreke, så er det steinerskolenes holdning at Norges vaksineprogram støttes, og det legges til rette for at det gjennomføres på lik linje som i offentlig skole.

Stortingspolitiker Sveinung Stensland advarer mot steinerskoler i Vårt Land 13.6.17. Det er et drøyt stykke! Rektor Bernard Daub ved Oslo By Steinerskole påpeker det oppsiktsvekkende ved uttalelsen, og vi ville forventet en mer nyansert holdning fra en stortingspolitiker. Steinerskolene er en godkjent friskole, og gir foreldre frihet til å velge et alternativ til den offentlige skolen. Det er det en Høyrepolitiker burde fremheve, og ikke legge ved til dogmatismebålet.

Steinerskolene og steinerbarnehagene i Norge i dag teller 75 institusjoner med nesten 7000 barn og unge fra 1 til 19 år. De møter en annen hverdag enn hva Kunnskapsløftet gir rom for. Vi vil gjerne at Vårt Land kunne fokusere på vår egenart som skole og barnehage. Vi tror det også kan vekke debatt, men da en debatt som setter barn og unges oppvekst, læring og dannelse i fokus.

Nettopp barn og unges oppvekst, læring og dannelse er steinerskolenes og steinerbarnehagenes inderlige anliggende. Vårt mål er å gjøre barn og unge i stand til å glede seg over livet, kunne ta del i samfunnet og være medskapende i en god fremtid.

1 liker  

Bli med i debatten!

Direkte kommentering er avviklet. Du har mulighet til å svare på innlegg ved å skrive et selvstendig debattinnlegg.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

Løst snakk , hyper og memer, sladder og baksnakk

Publisert over 1 år siden

@ Henrikke Mørck

 

Ikke bakvask og si noe stygt om dogmene. Den slags er gammel vulgær propaganda mot kirkens og andre siviliserte former.

 

Dogggg-  merrrr!  jeg pleier å si det sånn når jeg vil refse og fornærme folk. Det er i betydningen løsaktige og fixe ideer. Men man mangler oppdragelse i aksiomatisk deduktive og logiske  metoder.  Det hender jeg også sier : "Religionøøøø..." så stygt jeg bare kan når jeg må takle profandemokraturet.

 

i matematikken og i science kalles det axiomer og definisjoner, og i jussen kalles det LEX SUPERIOR- prinsippet og i politikken Heimel i lov. 

 

I sivil kommunikasjon er det viktig å ha et minimum  av consensus helst i form av offisielle læresetninger som ikke skal bestrides, ellers vil alt flyte og det blir slosskamp krangel og krig. 

 

Den formidable Richard Lindzen kom og holdt foredrag- show for klimasurrealistene i gamle Festsal. Jeg fant det på youtube og la meg til og sove men våknet av satsen:

"Where there is science, there is not consensus. And where there is consensus, there is not science, PERIOD!"

Da la jeg meg til å sove igjen og mistet intet. 

 

Det var trollet på Carl Johan som i dag er kommet helt inn i Gamle Festsal i DOMVS ACADEMICA. 

 

Uten konsensus, uten impulsloven ohms lov kirchoffs regel uten definisjon av MeterKilo Sekund Ampere, uten Kelvin og celsiusgrader er det ikke SCIENCE, PERIOD. 

 

Og samme i religionsdisputten, der må man gi adresse til definisjoner og skriftsteder og kilder som der hersker consensus om og som ikke skal krenkes og bestrides men som er TABU og ukrenkelig ellers går man over streken og det kan bli slåssing. Dette må vi  sivilister vite, og det er gammal tradisjon som kalles dogmer,  og videre doktriner. 

Også på steinerskolen og i omgang med antroposofer må man vite dette, og hva antroposofer vanligvis holder for å være definisjoner og randbetingelser for hva man kan diskutere.

 

Jeg godtar Steiners Erziehung des Kindes for eksempel og deler av "biodynamisk" lære men ikke den homøopatiske del av det, fordi det bestrider mine naturfaglige dogmer og doktriner, og mener det er til fortred for bedre og mer interessant metodisk viten.  Og sånt må man være klar over ellers snakker man forbi hverandre og det kan bli unødig klabb og babb og misforståelser. 

 

Det du kritiserer ville jeg ikke kalt med skjellsordet dogggg-  merrrrr, men kanskje heller uvederheftige og vulgære, falske påstander og føringer. eller muligens baksnakk og sladder  dersom det er uvederheftig og usant.

 

Men Steiner hadde jo med seg en del dogmer av anno dazumal som han opererte med og forholdt seg til og som ikke deles av alle.

 

Så må man prøve å finne felles grunnlag. Dogmet ETER og Eterisk på antroposofisk er ingen velformet formel i science men kan med fordel oversettes til feltet eller rommet for den bevisste og meningsfylte kommunikasjon eller korrespondanse eller dialog. Som er en realitet.

 

Og det astrale  kan oversettes til coherent  eller chosmisk. Forskjellig fra CHAOS. 

 

Da kan vi ha con- sensus og felles dogmer. 

 

Og dette at man ikke skal bestride folkehelsen og mattilsynet bør kunne  være en bra  offisiell doktrine eller et dogme.

Siste innlegg

Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
29 minutter siden / 40 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
30 minutter siden / 20 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
rundt 1 time siden / 20 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 2 timer siden / 41 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 2 timer siden / 49 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 2 timer siden / 78 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 11 timer siden / 81 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 11 timer siden / 285 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 11 timer siden / 104 visninger
Verdidebatt strupes?
av
Herdis Alfredsen
rundt 11 timer siden / 182 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77073 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43332 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34755 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27729 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22393 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22114 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20003 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19019 visninger

Lesetips

Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 2 timer siden / 41 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 2 timer siden / 49 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
1 dag siden / 183 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
1 dag siden / 121 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
1 dag siden / 112 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
1 dag siden / 139 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
2 dager siden / 173 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
2 dager siden / 356 visninger
Les flere

Siste innlegg

Til forsvar for monogamiet
av
Vårt Land
29 minutter siden / 40 visninger
Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
30 minutter siden / 20 visninger
Advent = ventetid
av
Kjell G. Kristensen
rundt 1 time siden / 20 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
rundt 2 timer siden / 41 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
rundt 2 timer siden / 49 visninger
Frivillige forpliktelser
av
Magne Nylenna
rundt 2 timer siden / 78 visninger
Bygge bro mellom kultur og teknikk?
av
Ivar Sætre
rundt 11 timer siden / 81 visninger
Kjære Lysbakken
av
Lars Agnar Rosten
rundt 11 timer siden / 285 visninger
Verdimonolog
av
Lars Jørgen Vik
rundt 11 timer siden / 104 visninger
Verdidebatt strupes?
av
Herdis Alfredsen
rundt 11 timer siden / 182 visninger
Les flere