henrikke mørck

1    0

Advarer mot dogmatisme

Vårt Land bringer gammel dogmatisme til ny debatt – at steinerskolene er imot vaksinering. I flere runder har vi sagt at vi i steinerskolene støtter Norges vaksineprogram, og legger til rette for at det kan gjennomføres på skolene på lik linje som i offentlig skole.

Publisert: 19. jun 2017 / 1399 visninger.

Som stortingspolitiker Henrik Asheim uttaler i Vårt Land 13.6.17, er det opp til hver enkelt forelder om barna deres skal vaksineres eller ikke. Det gjelder i offentlig skole som i steinerskolene. Hverken Asheim eller andre behøver å være bekymret for at vi i steinerskolene påvirker foreldre til vaksineskepsis. Det er ikke vårt anliggende å mene noe om det – heller ikke på bakgrunn av hva Rudolf Steiner skulle ha sagt om dette for 100 år siden. Vi skulle ha det svært travelt om vi som friskoler skulle stå til ansvar for alt det Rudolf Steiner har uttalt.

Det er ikke noe i vår godkjente læreplan eller i skolenes program for foreldreinformasjon om skolen og undervisningen som berører vaksinering. Skulle noen foreldre ha behov for å snakke om vaksinering med andre foreldre, så er det utenfor skolens kontrollområde.

For igjen å understreke, så er det steinerskolenes holdning at Norges vaksineprogram støttes, og det legges til rette for at det gjennomføres på lik linje som i offentlig skole.

Stortingspolitiker Sveinung Stensland advarer mot steinerskoler i Vårt Land 13.6.17. Det er et drøyt stykke! Rektor Bernard Daub ved Oslo By Steinerskole påpeker det oppsiktsvekkende ved uttalelsen, og vi ville forventet en mer nyansert holdning fra en stortingspolitiker. Steinerskolene er en godkjent friskole, og gir foreldre frihet til å velge et alternativ til den offentlige skolen. Det er det en Høyrepolitiker burde fremheve, og ikke legge ved til dogmatismebålet.

Steinerskolene og steinerbarnehagene i Norge i dag teller 75 institusjoner med nesten 7000 barn og unge fra 1 til 19 år. De møter en annen hverdag enn hva Kunnskapsløftet gir rom for. Vi vil gjerne at Vårt Land kunne fokusere på vår egenart som skole og barnehage. Vi tror det også kan vekke debatt, men da en debatt som setter barn og unges oppvekst, læring og dannelse i fokus.

Nettopp barn og unges oppvekst, læring og dannelse er steinerskolenes og steinerbarnehagenes inderlige anliggende. Vårt mål er å gjøre barn og unge i stand til å glede seg over livet, kunne ta del i samfunnet og være medskapende i en god fremtid.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

Løst snakk , hyper og memer, sladder og baksnakk

Publisert 5 måneder siden

@ Henrikke Mørck

 

Ikke bakvask og si noe stygt om dogmene. Den slags er gammel vulgær propaganda mot kirkens og andre siviliserte former.

 

Dogggg-  merrrr!  jeg pleier å si det sånn når jeg vil refse og fornærme folk. Det er i betydningen løsaktige og fixe ideer. Men man mangler oppdragelse i aksiomatisk deduktive og logiske  metoder.  Det hender jeg også sier : "Religionøøøø..." så stygt jeg bare kan når jeg må takle profandemokraturet.

 

i matematikken og i science kalles det axiomer og definisjoner, og i jussen kalles det LEX SUPERIOR- prinsippet og i politikken Heimel i lov. 

 

I sivil kommunikasjon er det viktig å ha et minimum  av consensus helst i form av offisielle læresetninger som ikke skal bestrides, ellers vil alt flyte og det blir slosskamp krangel og krig. 

 

Den formidable Richard Lindzen kom og holdt foredrag- show for klimasurrealistene i gamle Festsal. Jeg fant det på youtube og la meg til og sove men våknet av satsen:

"Where there is science, there is not consensus. And where there is consensus, there is not science, PERIOD!"

Da la jeg meg til å sove igjen og mistet intet. 

 

Det var trollet på Carl Johan som i dag er kommet helt inn i Gamle Festsal i DOMVS ACADEMICA. 

 

Uten konsensus, uten impulsloven ohms lov kirchoffs regel uten definisjon av MeterKilo Sekund Ampere, uten Kelvin og celsiusgrader er det ikke SCIENCE, PERIOD. 

 

Og samme i religionsdisputten, der må man gi adresse til definisjoner og skriftsteder og kilder som der hersker consensus om og som ikke skal krenkes og bestrides men som er TABU og ukrenkelig ellers går man over streken og det kan bli slåssing. Dette må vi  sivilister vite, og det er gammal tradisjon som kalles dogmer,  og videre doktriner. 

Også på steinerskolen og i omgang med antroposofer må man vite dette, og hva antroposofer vanligvis holder for å være definisjoner og randbetingelser for hva man kan diskutere.

 

Jeg godtar Steiners Erziehung des Kindes for eksempel og deler av "biodynamisk" lære men ikke den homøopatiske del av det, fordi det bestrider mine naturfaglige dogmer og doktriner, og mener det er til fortred for bedre og mer interessant metodisk viten.  Og sånt må man være klar over ellers snakker man forbi hverandre og det kan bli unødig klabb og babb og misforståelser. 

 

Det du kritiserer ville jeg ikke kalt med skjellsordet dogggg-  merrrrr, men kanskje heller uvederheftige og vulgære, falske påstander og føringer. eller muligens baksnakk og sladder  dersom det er uvederheftig og usant.

 

Men Steiner hadde jo med seg en del dogmer av anno dazumal som han opererte med og forholdt seg til og som ikke deles av alle.

 

Så må man prøve å finne felles grunnlag. Dogmet ETER og Eterisk på antroposofisk er ingen velformet formel i science men kan med fordel oversettes til feltet eller rommet for den bevisste og meningsfylte kommunikasjon eller korrespondanse eller dialog. Som er en realitet.

 

Og det astrale  kan oversettes til coherent  eller chosmisk. Forskjellig fra CHAOS. 

 

Da kan vi ha con- sensus og felles dogmer. 

 

Og dette at man ikke skal bestride folkehelsen og mattilsynet bør kunne  være en bra  offisiell doktrine eller et dogme.

Svar

Siste innlegg

Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 3 timer siden / 444 visninger
4 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 4 timer siden / 312 visninger
2 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 6 timer siden / 178 visninger
3 kommentarer
Ateisme og humanisme II
av
Benth Castberg
rundt 21 timer siden / 1256 visninger
41 kommentarer
De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 280 visninger
1 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
2 dager siden / 141 visninger
1 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
2 dager siden / 236 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6398 visninger
295 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
15 dager siden / 6852 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2224 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
23 dager siden / 3565 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 479 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 487 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3543 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8032 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2683 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 3 timer siden / 444 visninger
4 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 4 timer siden / 312 visninger
2 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 6 timer siden / 178 visninger
3 kommentarer
Ateisme og humanisme II
av
Benth Castberg
rundt 21 timer siden / 1256 visninger
41 kommentarer
De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 280 visninger
1 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
2 dager siden / 141 visninger
1 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
2 dager siden / 236 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
14 minutter siden / 312 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
20 minutter siden / 312 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
20 minutter siden / 1256 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
25 minutter siden / 1256 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
33 minutter siden / 1245 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
33 minutter siden / 1256 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
33 minutter siden / 178 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
36 minutter siden / 1245 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
39 minutter siden / 1245 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
40 minutter siden / 1256 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
rundt 1 time siden / 1256 visninger
Lise Martinussen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
rundt 1 time siden / 1245 visninger
Les flere