henrikke mørck

1    0

Advarer mot dogmatisme

Vårt Land bringer gammel dogmatisme til ny debatt – at steinerskolene er imot vaksinering. I flere runder har vi sagt at vi i steinerskolene støtter Norges vaksineprogram, og legger til rette for at det kan gjennomføres på skolene på lik linje som i offentlig skole.

Publisert: 19. jun 2017 / 1415 visninger.

Som stortingspolitiker Henrik Asheim uttaler i Vårt Land 13.6.17, er det opp til hver enkelt forelder om barna deres skal vaksineres eller ikke. Det gjelder i offentlig skole som i steinerskolene. Hverken Asheim eller andre behøver å være bekymret for at vi i steinerskolene påvirker foreldre til vaksineskepsis. Det er ikke vårt anliggende å mene noe om det – heller ikke på bakgrunn av hva Rudolf Steiner skulle ha sagt om dette for 100 år siden. Vi skulle ha det svært travelt om vi som friskoler skulle stå til ansvar for alt det Rudolf Steiner har uttalt.

Det er ikke noe i vår godkjente læreplan eller i skolenes program for foreldreinformasjon om skolen og undervisningen som berører vaksinering. Skulle noen foreldre ha behov for å snakke om vaksinering med andre foreldre, så er det utenfor skolens kontrollområde.

For igjen å understreke, så er det steinerskolenes holdning at Norges vaksineprogram støttes, og det legges til rette for at det gjennomføres på lik linje som i offentlig skole.

Stortingspolitiker Sveinung Stensland advarer mot steinerskoler i Vårt Land 13.6.17. Det er et drøyt stykke! Rektor Bernard Daub ved Oslo By Steinerskole påpeker det oppsiktsvekkende ved uttalelsen, og vi ville forventet en mer nyansert holdning fra en stortingspolitiker. Steinerskolene er en godkjent friskole, og gir foreldre frihet til å velge et alternativ til den offentlige skolen. Det er det en Høyrepolitiker burde fremheve, og ikke legge ved til dogmatismebålet.

Steinerskolene og steinerbarnehagene i Norge i dag teller 75 institusjoner med nesten 7000 barn og unge fra 1 til 19 år. De møter en annen hverdag enn hva Kunnskapsløftet gir rom for. Vi vil gjerne at Vårt Land kunne fokusere på vår egenart som skole og barnehage. Vi tror det også kan vekke debatt, men da en debatt som setter barn og unges oppvekst, læring og dannelse i fokus.

Nettopp barn og unges oppvekst, læring og dannelse er steinerskolenes og steinerbarnehagenes inderlige anliggende. Vårt mål er å gjøre barn og unge i stand til å glede seg over livet, kunne ta del i samfunnet og være medskapende i en god fremtid.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

Løst snakk , hyper og memer, sladder og baksnakk

Publisert 9 måneder siden

@ Henrikke Mørck

 

Ikke bakvask og si noe stygt om dogmene. Den slags er gammel vulgær propaganda mot kirkens og andre siviliserte former.

 

Dogggg-  merrrr!  jeg pleier å si det sånn når jeg vil refse og fornærme folk. Det er i betydningen løsaktige og fixe ideer. Men man mangler oppdragelse i aksiomatisk deduktive og logiske  metoder.  Det hender jeg også sier : "Religionøøøø..." så stygt jeg bare kan når jeg må takle profandemokraturet.

 

i matematikken og i science kalles det axiomer og definisjoner, og i jussen kalles det LEX SUPERIOR- prinsippet og i politikken Heimel i lov. 

 

I sivil kommunikasjon er det viktig å ha et minimum  av consensus helst i form av offisielle læresetninger som ikke skal bestrides, ellers vil alt flyte og det blir slosskamp krangel og krig. 

 

Den formidable Richard Lindzen kom og holdt foredrag- show for klimasurrealistene i gamle Festsal. Jeg fant det på youtube og la meg til og sove men våknet av satsen:

"Where there is science, there is not consensus. And where there is consensus, there is not science, PERIOD!"

Da la jeg meg til å sove igjen og mistet intet. 

 

Det var trollet på Carl Johan som i dag er kommet helt inn i Gamle Festsal i DOMVS ACADEMICA. 

 

Uten konsensus, uten impulsloven ohms lov kirchoffs regel uten definisjon av MeterKilo Sekund Ampere, uten Kelvin og celsiusgrader er det ikke SCIENCE, PERIOD. 

 

Og samme i religionsdisputten, der må man gi adresse til definisjoner og skriftsteder og kilder som der hersker consensus om og som ikke skal krenkes og bestrides men som er TABU og ukrenkelig ellers går man over streken og det kan bli slåssing. Dette må vi  sivilister vite, og det er gammal tradisjon som kalles dogmer,  og videre doktriner. 

Også på steinerskolen og i omgang med antroposofer må man vite dette, og hva antroposofer vanligvis holder for å være definisjoner og randbetingelser for hva man kan diskutere.

 

Jeg godtar Steiners Erziehung des Kindes for eksempel og deler av "biodynamisk" lære men ikke den homøopatiske del av det, fordi det bestrider mine naturfaglige dogmer og doktriner, og mener det er til fortred for bedre og mer interessant metodisk viten.  Og sånt må man være klar over ellers snakker man forbi hverandre og det kan bli unødig klabb og babb og misforståelser. 

 

Det du kritiserer ville jeg ikke kalt med skjellsordet dogggg-  merrrrr, men kanskje heller uvederheftige og vulgære, falske påstander og føringer. eller muligens baksnakk og sladder  dersom det er uvederheftig og usant.

 

Men Steiner hadde jo med seg en del dogmer av anno dazumal som han opererte med og forholdt seg til og som ikke deles av alle.

 

Så må man prøve å finne felles grunnlag. Dogmet ETER og Eterisk på antroposofisk er ingen velformet formel i science men kan med fordel oversettes til feltet eller rommet for den bevisste og meningsfylte kommunikasjon eller korrespondanse eller dialog. Som er en realitet.

 

Og det astrale  kan oversettes til coherent  eller chosmisk. Forskjellig fra CHAOS. 

 

Da kan vi ha con- sensus og felles dogmer. 

 

Og dette at man ikke skal bestride folkehelsen og mattilsynet bør kunne  være en bra  offisiell doktrine eller et dogme.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Blokhus kommenterte på
Hvor blir det av medias kritiske røster?
4 minutter siden / 41 visninger
Thor Ivar Hornnes kommenterte på
Du slår ikke av mørket – du slår på lyset.
16 minutter siden / 228 visninger
Egil Andre Gjerde kommenterte på
Hvorfor KrF knebler Kors-Sylvi
rundt 1 time siden / 1412 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hvorfor KrF knebler Kors-Sylvi
rundt 1 time siden / 1412 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 1 time siden / 615 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Slik ser man på Listhaug ved Universitetet i Oslo
rundt 1 time siden / 221 visninger
Rune Holt kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 2 timer siden / 615 visninger
Jens Tomas Anfindsen kommenterte på
På hat-tokt med barna
rundt 2 timer siden / 396 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 2 timer siden / 569 visninger
Les flere