Odvar Omland

354    550

Politisk vind i nordiske kirker

Debatten pågår. Om politikk og religion. At den norske kirke dermed blir dratt inn i dette er naturlig.

Publisert: 19. jun 2017 / 515 visninger.


Blant annet viser jeg til artikkel i Vårt Land 19. juni om varsling av mer
politisk bruk av kirken. Kirken i Sverige er forlengst politisert og politisiteres videre såvidt jeg har oppfattet situasjonen.
Jeg har hatt den glede i mange år som leder for Kirkens Mannsrbeid (nå Kristent Mannsarbeid- KM) hatt nær kontakt med en aktiv aktør i Den svenske Kirke, nemlig Svenska
Kyrkans Lekmannaforbund. Bygd opp i lokale kårer i menighetene. En selvstendig frivillig organisasjon. Arbeider i troskap mot Svenska kyrkans bekännelse. Förbundets målsetting er å
samle kvinner og menn i alle aldrer til engasjemang for kirkens alle oppgaver: gudstjenesteliv,
diakoni, undervisning og misjon. Kan vel kalles en viktig aktiv kjerne i den svenske kirken. Og et kirkelig arbeidsredskap mot utglidNing. I steden for bare å si nei til politiske
lister, har bevegelsens medlemmer også oppnådd å bli valgt inn i det øverste organet. Har merket meg at sosialdemokratene har en stor gruppe på 70 medlemmeri kirkemøtet.
Og det merkes nok. Fra min sidelinje synes det som om den svenske kirke er mer opptatt av klima og innvandring enn teologiske spørsmål som bibelsyn og samlivsetikk. Fristende å være
så frekk som å spørre om kirken er i ferd med å bli en koloss på leirføtter uten evangeliets kraft? Dilter Den Norske kirke etter? Kan
se ut som det i flere tilfeller. Likekjønnet vigsel- og homofilispøsmålet for å nevne noe. Går det mot en sekulær kirketenkning? Håper selvsagt ikke det, men en politisering
skremmer meg. Dessverre ligger det en risiko for at man snart havner i samme kirkelige grøft i begge de nordiske kirkene.Jeg skulle ønske at de politiske partiene i Norge holdt
fingrene fra fatet og lar være å kjempe seg inn i styrende kirkelige organer. Den bevegelsen jeg har vært aktiv med i, KM ønsker at kirken skal være en åpen folkekirke, men
fortsatt bygd på bekjennelsen som største hovedaktør i våre gudsjenester. Kort sagt klassisk kristendom,men i respekt for anderledes kristenforståelse. Selvsagt skal vi også koble til
røster i klima- og innvandrerspørsmål ut fra det ansvar kirken har for forvaltning av skaperverket. Bibelen gir klar beskjed om det.

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

5 innlegg  670 kommentarer

Kirken som politisk tumleplass.

Publisert 11 måneder siden

Takk for innlegget , hvor De har innsett risikoen ved å la aktivister komme til og dominere med sine politiske kjepphester - og gi disse en teoretisk større tyngde ved å gi inntrykk av at de pusler med en slags "hellig" politikk.  Mektige Moses!

Politiske fantaster har allerede herjet i Statkirken , med biskopene Aarflot og Stålsett som etter mitt syn devaluerte Statskirken ved lite representative politiske  påfunn og utspill - hvor tilfeldigvis media alltid var på pletten og formidlet det hele. 

Likeledes noen av dagens biskoper som har svirret rundt Stortinget med plakater og slagord. Det er jo et mentalt nederlag å være tilsluttet denne type "Kirke" i det lange løp.

Og var det vel likt seg , midt oppi den merkverdige Kirken vi har havnet i , så kommer det forslag om at man har behov for en Erkebiskop !

 Hvorfor det ? Det er jo snart bare permene igjen av Bibelen etter omfattende politisk modernisering og tilpassing. 

Det frekkeste innspillet så langt var å gi inntrykk av at Den norske Kirkes medlemmer sto bak "Klimavalg 2013" , hvor de drev belæring om at folk ikke burde stemme på partiene Høyre , Arbeiderpartiet og Femskrittspartiet !

Nå lever  ganske mange riktig så godt av oljeinntektene og her er et politisk gullkorn fra valgkampens hete;

Sitat

"En av våre viktigste saker i denne valgkampen er forslaget om å avvikle oljeindustrien innen 20 år.

  Sitat slutt.

Det kunne jo tenkes at befolkningen ikke har behov for rådgivning fra politiske aktivister om hvilke parti vi skal stemme på ved Stortingsvalg ?

Hold disse innpåslitne bedreviterne vekk fra å bruke Kirken som springbrett for sin  symbolpolitiske  akrobatikk.

 Vi har allerede sett nok.

5 liker  
Svar
Kommentar #2

Kjell Haugen

6 innlegg  1413 kommentarer

To forskjelige politiseringer..

Publisert 11 måneder siden
Odvar Omland. Gå til den siterte teksten.
det ansvar kirken har for forvaltning av skaperverket.

Den norske kirke styres av menighetsråd og bispedømmeråd.  De som velges der har gjerne en "politisk" fortid i et vanlig politisk parti. Skal denne politiske fargen de kommer inn prege den teologien som kirken skal bygge vidre på? Vi så ved siste kirkevalg en pressgruppe vant fram med sitt syn på et teologisk spørsmål.  Skal vi her oppleve tilsvarene pressgrupper komme med tilsvarende teologiske eller sammfunnsmessige spørsmål i tiden som kommer?

eller

Den norske kirke skal den ha en politiske farge "Himmelblå med røde striper?" som er et polisk dokument på lik linje med et partiprogram?  

Hva er hensikten med politisering? I demokratiets barndom var det et klart skille mellom samfunn og kirke. De hadde hver sine oppgaver. Kirken ( paven) fikk de mellommenneskelige verdiene som skole, helse, fattigomsorg og slikt og inntekten kom gjennom tienden.  Samfunnet ellers var ble styrt av keiseren som tok seg av de samfunnsmessigste oppgavene som forsvar , doms vesen og infrastruktur.    Kirken har nå blitt fratatt de samfunnsmessigste oppgavene i årene som har gått og prøver å finne sin plass i samfunnet i konkurranse med andre religioner og pressgrupper.  Hva er så igjen av samfunnsoppgaver til kikene ?

Skal kirkene kun være en etisk/moralsk pekefinger som kun snakker ( om å ta vare på jorden, menneskesynet og nestekjærlighet) ? 

Samfunnspolitikk er diskusjon om menneskesyn gjennom systematisert segmentering av mennesker. Vi ser at menneskeverdet er truet gjennom alternative tankesett som skjebnetro, reinkarnasjons, mindre og merverdi tanker som dagens kirker forsøker  å forfekte.  Tør man å ta opp diskusjonen å bli enige om i noe som helst ? Nestekjærligheten er hos oss blitt erstattet av solidaritet og som har sine begrensninger.  Ta vare på jorden er blitt til miljøvern men er egentlig så mye mye mer..

Den katolske kirke har hold på med denne diskusjonen lenge.  De har endt opp med "Den sosialelære".  Som er en definisjon av hvordan DKK ser på sin rolle i samfunnet i dag.  Er det noe å lære av den?

Snakker vi bare om DNK eller kan dette være et felleskirkelig anliggende?  De forskjellige kirkesamfunnene holder fast på ett eller flere bibelvers som er viktige for sine uttryksformer for tro og vil gjerne lage samfunnspolitikk av det.  Samfunnspolitikk er for alle - slik Gud fader lar det regne på alle til glede og sorg for alle.

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roald Øye kommenterte på
Biskoper og kirkeledere utfordes.
19 minutter siden / 2255 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2103 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
rundt 1 time siden / 334 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2103 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2103 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 2 timer siden / 2103 visninger
Rune Holt kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 466 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 466 visninger
Rune Holt kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 2 timer siden / 2103 visninger
KarI Erik BirkeIand kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 466 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 466 visninger
Les flere