Odvar Omland

349    550

Politisk vind i nordiske kirker

Debatten pågår. Om politikk og religion. At den norske kirke dermed blir dratt inn i dette er naturlig.

Publisert: 19. jun 2017 / 515 visninger.


Blant annet viser jeg til artikkel i Vårt Land 19. juni om varsling av mer
politisk bruk av kirken. Kirken i Sverige er forlengst politisert og politisiteres videre såvidt jeg har oppfattet situasjonen.
Jeg har hatt den glede i mange år som leder for Kirkens Mannsrbeid (nå Kristent Mannsarbeid- KM) hatt nær kontakt med en aktiv aktør i Den svenske Kirke, nemlig Svenska
Kyrkans Lekmannaforbund. Bygd opp i lokale kårer i menighetene. En selvstendig frivillig organisasjon. Arbeider i troskap mot Svenska kyrkans bekännelse. Förbundets målsetting er å
samle kvinner og menn i alle aldrer til engasjemang for kirkens alle oppgaver: gudstjenesteliv,
diakoni, undervisning og misjon. Kan vel kalles en viktig aktiv kjerne i den svenske kirken. Og et kirkelig arbeidsredskap mot utglidNing. I steden for bare å si nei til politiske
lister, har bevegelsens medlemmer også oppnådd å bli valgt inn i det øverste organet. Har merket meg at sosialdemokratene har en stor gruppe på 70 medlemmeri kirkemøtet.
Og det merkes nok. Fra min sidelinje synes det som om den svenske kirke er mer opptatt av klima og innvandring enn teologiske spørsmål som bibelsyn og samlivsetikk. Fristende å være
så frekk som å spørre om kirken er i ferd med å bli en koloss på leirføtter uten evangeliets kraft? Dilter Den Norske kirke etter? Kan
se ut som det i flere tilfeller. Likekjønnet vigsel- og homofilispøsmålet for å nevne noe. Går det mot en sekulær kirketenkning? Håper selvsagt ikke det, men en politisering
skremmer meg. Dessverre ligger det en risiko for at man snart havner i samme kirkelige grøft i begge de nordiske kirkene.Jeg skulle ønske at de politiske partiene i Norge holdt
fingrene fra fatet og lar være å kjempe seg inn i styrende kirkelige organer. Den bevegelsen jeg har vært aktiv med i, KM ønsker at kirken skal være en åpen folkekirke, men
fortsatt bygd på bekjennelsen som største hovedaktør i våre gudsjenester. Kort sagt klassisk kristendom,men i respekt for anderledes kristenforståelse. Selvsagt skal vi også koble til
røster i klima- og innvandrerspørsmål ut fra det ansvar kirken har for forvaltning av skaperverket. Bibelen gir klar beskjed om det.

2 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

4 innlegg  480 kommentarer

Kirken som politisk tumleplass.

Publisert 5 måneder siden

Takk for innlegget , hvor De har innsett risikoen ved å la aktivister komme til og dominere med sine politiske kjepphester - og gi disse en teoretisk større tyngde ved å gi inntrykk av at de pusler med en slags "hellig" politikk.  Mektige Moses!

Politiske fantaster har allerede herjet i Statkirken , med biskopene Aarflot og Stålsett som etter mitt syn devaluerte Statskirken ved lite representative politiske  påfunn og utspill - hvor tilfeldigvis media alltid var på pletten og formidlet det hele. 

Likeledes noen av dagens biskoper som har svirret rundt Stortinget med plakater og slagord. Det er jo et mentalt nederlag å være tilsluttet denne type "Kirke" i det lange løp.

Og var det vel likt seg , midt oppi den merkverdige Kirken vi har havnet i , så kommer det forslag om at man har behov for en Erkebiskop !

 Hvorfor det ? Det er jo snart bare permene igjen av Bibelen etter omfattende politisk modernisering og tilpassing. 

Det frekkeste innspillet så langt var å gi inntrykk av at Den norske Kirkes medlemmer sto bak "Klimavalg 2013" , hvor de drev belæring om at folk ikke burde stemme på partiene Høyre , Arbeiderpartiet og Femskrittspartiet !

Nå lever  ganske mange riktig så godt av oljeinntektene og her er et politisk gullkorn fra valgkampens hete;

Sitat

"En av våre viktigste saker i denne valgkampen er forslaget om å avvikle oljeindustrien innen 20 år.

  Sitat slutt.

Det kunne jo tenkes at befolkningen ikke har behov for rådgivning fra politiske aktivister om hvilke parti vi skal stemme på ved Stortingsvalg ?

Hold disse innpåslitne bedreviterne vekk fra å bruke Kirken som springbrett for sin  symbolpolitiske  akrobatikk.

 Vi har allerede sett nok.

5 liker  
Svar
Kommentar #2

Kjell Haugen

6 innlegg  1248 kommentarer

To forskjelige politiseringer..

Publisert 5 måneder siden
Odvar Omland. Gå til den siterte teksten.
det ansvar kirken har for forvaltning av skaperverket.

Den norske kirke styres av menighetsråd og bispedømmeråd.  De som velges der har gjerne en "politisk" fortid i et vanlig politisk parti. Skal denne politiske fargen de kommer inn prege den teologien som kirken skal bygge vidre på? Vi så ved siste kirkevalg en pressgruppe vant fram med sitt syn på et teologisk spørsmål.  Skal vi her oppleve tilsvarene pressgrupper komme med tilsvarende teologiske eller sammfunnsmessige spørsmål i tiden som kommer?

eller

Den norske kirke skal den ha en politiske farge "Himmelblå med røde striper?" som er et polisk dokument på lik linje med et partiprogram?  

Hva er hensikten med politisering? I demokratiets barndom var det et klart skille mellom samfunn og kirke. De hadde hver sine oppgaver. Kirken ( paven) fikk de mellommenneskelige verdiene som skole, helse, fattigomsorg og slikt og inntekten kom gjennom tienden.  Samfunnet ellers var ble styrt av keiseren som tok seg av de samfunnsmessigste oppgavene som forsvar , doms vesen og infrastruktur.    Kirken har nå blitt fratatt de samfunnsmessigste oppgavene i årene som har gått og prøver å finne sin plass i samfunnet i konkurranse med andre religioner og pressgrupper.  Hva er så igjen av samfunnsoppgaver til kikene ?

Skal kirkene kun være en etisk/moralsk pekefinger som kun snakker ( om å ta vare på jorden, menneskesynet og nestekjærlighet) ? 

Samfunnspolitikk er diskusjon om menneskesyn gjennom systematisert segmentering av mennesker. Vi ser at menneskeverdet er truet gjennom alternative tankesett som skjebnetro, reinkarnasjons, mindre og merverdi tanker som dagens kirker forsøker  å forfekte.  Tør man å ta opp diskusjonen å bli enige om i noe som helst ? Nestekjærligheten er hos oss blitt erstattet av solidaritet og som har sine begrensninger.  Ta vare på jorden er blitt til miljøvern men er egentlig så mye mye mer..

Den katolske kirke har hold på med denne diskusjonen lenge.  De har endt opp med "Den sosialelære".  Som er en definisjon av hvordan DKK ser på sin rolle i samfunnet i dag.  Er det noe å lære av den?

Snakker vi bare om DNK eller kan dette være et felleskirkelig anliggende?  De forskjellige kirkesamfunnene holder fast på ett eller flere bibelvers som er viktige for sine uttryksformer for tro og vil gjerne lage samfunnspolitikk av det.  Samfunnspolitikk er for alle - slik Gud fader lar det regne på alle til glede og sorg for alle.

1 liker  
Svar

Siste innlegg

Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 3 timer siden / 445 visninger
4 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 4 timer siden / 312 visninger
2 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 6 timer siden / 178 visninger
3 kommentarer
Ateisme og humanisme II
av
Benth Castberg
rundt 21 timer siden / 1256 visninger
41 kommentarer
De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 280 visninger
1 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
2 dager siden / 141 visninger
1 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
2 dager siden / 236 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6398 visninger
295 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
15 dager siden / 6852 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2224 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
23 dager siden / 3565 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 479 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 487 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3543 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8032 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2683 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 3 timer siden / 445 visninger
4 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 4 timer siden / 312 visninger
2 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 6 timer siden / 178 visninger
3 kommentarer
Ateisme og humanisme II
av
Benth Castberg
rundt 21 timer siden / 1256 visninger
41 kommentarer
De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 280 visninger
1 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
2 dager siden / 141 visninger
1 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
2 dager siden / 236 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
14 minutter siden / 312 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
20 minutter siden / 312 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
21 minutter siden / 1256 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateisme og humanisme II
25 minutter siden / 1256 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
33 minutter siden / 1245 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
33 minutter siden / 1256 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Noahs Gud hadde nåde med Noah
34 minutter siden / 178 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
36 minutter siden / 1245 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
39 minutter siden / 1245 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
40 minutter siden / 1256 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
rundt 1 time siden / 1256 visninger
Lise Martinussen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
rundt 1 time siden / 1245 visninger
Les flere