Ingrid Rosendorf Joys

17

Lovsang til skaperverket

Pavens klimabrev er verken en ren teologisk uttalelse, en vitenskapelig rapport etter et politisk dokument. Denne kombinasjonen er også brevets styrke.

Publisert: 19. jun 2017

Søndag fylte Pavens klimabrev – Laudato Si’ – to år. Samtidig samler norske myndigheter religiøse ledere fra hele verden til etableringen av et internasjonalt regnskogsinitiativ. Det er betimelig at alle gode krefter samler seg om vår felles klimautfordring mens president Trump har trukket USA fra Paris-avtalen.

Pavens klimabrev ble lansert i god tid før det store klimatoppmøtet i Paris i 2015, og med dette greide han det ingen andre aktører har fått til: Å løfte klimakampen opp som et universelt tema og et moralsk anliggende. Han kobler klimakampen med den sosioøkonomiske utviklingen i verden, og setter den inn i et rettighetsperspektiv.


Lovsang til skaperen. Dette er første gang et brev av denne typen – en encyklika, et høytidelig uttrykk for pavens universelle læreembede – i sin helhet dedikeres til klimaspørsmål. Navnet Laudato Si’ er hentet fra den kjente Solsangen skrevet av Frans av Assisi i 1224, en lovsang til skaperen, skapningene, naturen og universet. Laudato Si betyr priset være eller lovet være, og undertittelen på pavens brev er nettopp: omsorgen for vårt felles hjem.

Encyklikaen Laudato Si’ har både bibelsk og moderne vitenskapelig begrunnelse, og lager derved en bro mellom det religiøse og den moderne verden. Frans er selv kjemiker, og har brukt mange vitenskapsmenn og -kvinner i arbeidet med å skrive encyklikaen. Paven støtter forskernes rolle, men det er pavens dokument. Mange bidrag er anerkjent i fotnoter, men den større visjonen i dokumentet ble formulert av paven selv.


Syntese. Da encyklikaen ble presentert for FN i 2015, responderte Christiana Figueres, som da ledet FNs arbeid med konvensjonen om klimaendringer, med å si at encyklikaen var en sterk kombinasjon av moral, vitenskap og politikk, og la til: «Denne kombinasjonen er like kraftfull som den er sjelden». Og det er her styrken til klimabevet ligger: Det er verken en ren teologisk uttalelse, en vitenskapelig rapport etter et politisk dokument. Den krisen paven så tydelig ser har både teologiske, sosiale, politiske og vitenskapelige elementer. Paven bekrefter forståelsen av syntesen mellom vitenskapen og troen, og han inviterer alle mennesker – troende som ikke-troende – med i den felles dugnaden han mener må til.

Det er de fattige som i størst grad lider under klimaendringene: tørke, flom og orkan. Alle mennesker blir berørt, men det rammer de fattige først og hardest. Tatt i betraktning at de rike landene har blitt rike med en ødelagt klode som resultat, er dette urettferdig.


Sosialt perspektiv. Likeledes må fellesskapet strekke seg også til kommende generasjoner. De internasjonale økonomiske krisene har på brutalt vis vist oss de skadelige virkningene ved ikke å ha et felles mål med dem som lever i dag og dem som kommer etter oss. Vi kan ikke snakke om en bærekraftig utvikling uten en praktisk politikk som tar hensyn til de neste generasjonene.

Paven sier: «Enten vi er troende eller ikke-troende er vi enige om at jorden i sin essens er en felles arv, hvis frukter er ment for alle. For troende blir det et spørsmål om trofasthet mot Skaperen siden Gud skapte verden for alle. Følgelig må hver økologisk tilnærming inkludere et sosialt perspektiv som tar de fattiges og underprivilegertes fundamentale rettigheter med i regnestykket.»


Fundamentale relasjoner. Paven refererer til det bredere sosioøkonomiske og sosialetiske feltet. Med utgangspunkt i skapelsesberetningen i Genesis, peker han på relasjonen mellom gud, skaperen og skaperverket, og understreker forståelsen av at all tings væren knytter seg til disse tre fundamentale relasjonene, som igjen er knyttet til hverandre; relasjonen til Gud, relasjonen til ens neste og relasjonen til jorden.

Paven understreker at det økologiske forfallet henger sammen med det etiske og kulturelle forfallet. Det postmoderne mennesket blir stadig mer individualistisk, og består av en økende selvsentrert kultur med kravet/behovet for en umiddelbar behovstilfredsstillelse.

Fred, rettferdighet og bevaring av skaperverket, er tre tema som er absolutt forbundet med hverandre, som ikke kan adskilles og behandles enkeltvis uten straks å henfalle til reduksjonisme.


Den økologiske balansen. Mens han trekker fram det positive i at økonomisk og teknologisk framgang reduserer fattigdommen, og forlenger levealderen, peker han på at denne utviklingen ikke kan gå på bekostning av den økologiske balansen vi alle er prisgitt. Overforbruk av fossile ressurser, fører til økt tørke, flom og ekstremvær og truer blant annet matvaresikkerheten til mange mennesker, Hvis ikke mennesket slutter å ødelegge naturen, vil naturen ødelegge mennesket.

Han sier klima kaller oss, jorden kaller oss, og han kaller oss til å endre livsstil, produksjon og forbruk. Vi står ikke foran én økologisk krise og én sosial, vi står overfor en sosio-økologisk krise. Løsningen krever en helhetlig tilnærming.

Paven henvender seg til alle mennesker i klimabrevet. Han ønsker dialog med alle mennesker om vårt felles hjem, uavhengig av nasjon og religion. Alle religioner og livssyn må samarbeide, sammen med det bredere sivile samfunn, politikere og næringsliv. Alle har et ansvar, men presiserer han, det er myndighetene som bærer det største ansvaret:

«Hva skal de med makt, hvis det eneste de blir husket for er at de ikke brukte den da det var som mest avgjørende, uttalte han i forbindelse med utgivelsen. Dette er sterke ord, og det bør utfordre oss. Det er derfor gledelig at Norge tar ansvar og samler religiøse aktører til felles klimainnsats.


1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Carl Wilhelm Leo

12 innlegg  932 kommentarer

Lovsang til symbolpolitikken ?

Publisert nesten 2 år siden
Ingrid Rosendorf Joys. Gå til den siterte teksten.

e. Da encyklikaen ble presentert for FN i 2015, responderte Christiana Figueres, som da ledet FNs arbeid med konvensjonen om klimaendringer, med å si at encyklikaen var en sterk kombinasjon av moral, vitenskap og politikk, og la til: «Denne kombinasjonen er like kraftfull som den er sjelden». Og det er her styrken til klimabevet ligger: Det er verken en ren teologisk uttalelse, en vitenskapelig rapport etter et politisk dokument. Den krisen paven så tydelig ser har både teologiske, sosiale, politiske og vitenskapelige elementer. Paven bekrefter forståelsen av syntesen mellom vitenskapen og troen, og han inviterer alle mennesker – troende som ikke-troende – med i den felles dugnaden han mener må til.

Det er de fattige som i størst grad lider under klimaendringene: tørke, flom og orkan. Alle mennesker blir berørt, men det rammer de fattige først og hardest. Tatt i betraktning at de rike landene har blitt rike med en ødelagt klode som resultat, er dette urettferdig.

Alle klimaskremsler er på plass , med Christina Figueres som garantist for FNs egen udokumenterte klimateori om "menneskeskapt global oppvarming" og all den elendighet man har klart å spå at dette vil føre til.

De som kjenner Christina Figueres uttalelser om globalt klima fra bl.a. World Economic Forum forstår sikkert hvor det ble av vitenskapen. 

“Unless we take action on climate change, future generations will be roasted, toasted, fried and grilled,” International Monetary Fund Managing Director Christine Lagarde told participants at Davos.

Fulgt opp av vidtgående ekspertanalyser fra de mange klimaeksperter med ganske brukbar gasje. 

Noen mener vi har to Paver , en ekte og en  politisk aktivist. Det mangler ikke på politiske utspill fra denne  mannen.som er mer merkelig politiker enn Pave i sine aktiviteter.

64-dollar spørsmålet er om det sprenger den Katolske Kirke ?

 Ikke at det er min business , men blir spennende å se hvor langt han kan strekke strikken.  Det kan vise seg at det ikke er smart å provosere milloner av mennesker med ting som sorterer under dårlig politikk og ikke under god forkynnelse. Noe å lære her ?

Times of London skriver , medio april 2017:

"En gruppe kardinaler som støttet valget av Pave Francis er bekymret for at  hans omstridte reformer skal lede til splittelse og planlegger  appellere til han om å trekke seg som Pave".

Noen som har forstått skillet mellom tvilsom politikk og religion - og bare det er et sunnhetstegn. Men spørs om det er for sent å angre nå.

Fra før vet vi om en henvendelse til President Donald Trump om å kreve granskning i hva som skjedde da Pave Benedict (Kardinal Ratzinger) plutselig trakk seg. Trolig lite selv Donald Trump kan gjøre med dette , det må komme innenfra organisasjonen.

Et sammendrag fra The Australian :

http://www.theaustralian.com.au/news/world/controversial-reforms-of-pope-francis-may-destroy-him/news-story/18bb1b8f34facf190f8b2fa9f2c82341

 

4 liker  
Kommentar #2

Carl Wilhelm Leo

12 innlegg  932 kommentarer

Ref . min comment # 1.

Publisert nesten 2 år siden

Mulig 10 minutter til å korrigere en kommentar er for lite for oss krotemakere med dårlig tastatur og uorden i arkivet. Noe falt ut.

Bruksanvisning :

"Ottmar Edenhofer, lead author of the IPCC’s fourth summary report released in 2007 candidly expressed the priority. Speaking in 2010, he advised, “One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. Instead, climate change policy is about how we redistribute de facto the world’s wealth.”

 Her er uttalelsen fra Figueras , FNs "Klimasjef" som burde være klar beskjed i forståelsen av sammenhengen mellom "klimaproblemer" og   det store økonomiske stuntet.. Hvordan "Lovsangen" passer inn må andre forklare.

"Or, as U.N. climate chief Christina Figueres pointedly remarked, the true aim of the U.N.’s 2014 Paris climate conference was “to change the [capitalist] economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution.”"

 

  

  

2 liker  
Kommentar #3

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

Publisert nesten 2 år siden
Carl Wilhelm Leo. Gå til den siterte teksten.
FNs egen udokumenterte klimateori

Det geofysiske er så langt jeg kan bedømme så dokumentert og solid  som det bare kan få blitt. Jeg har  nøstet det opp en annen vei enn det dere er vant til å ligge i politisk krig mot, og kommer grovt sett på basis av data og kjennsgjerninger som ikke muligvis kan være tukklet med i sakens anledning av den klimavitenskap dere bestrider,  til grovt sett det samme verdensbillede og de samme resultater både for havnivåstigning og global  oppvarming som IPCC.


Det er ikke opplyst og strategisk klokt å drive å bestride bicarbonatbuferen og revelle- indeksen og tropopausen isotermskiktet og keelingkurven for eksempel. Og stort mer trenger  ikke jeg å vite. 


Om de derav følgende politiske tiltak  kan det herske saklig strid og uenighet, men å prøve å løse den floken ved å legge seg ut i religionskrig<-> faglig klassekamp mot science  ser jeg for meg som dilettantenes og sjarlatanenes spinndoktoriets og magikernes metodiske grep på tingene. 


Paven er en raddis, det er klart, men til det naturfaglige i Laudato si er han selv godt kvalifisert ifra mitt fakultet, og har åpenbart også hatt seg gode hjelpere. Så hans teologiske og politiske holdninger og meninger rokker ikke ved hva vi alle bør vite å ta standpunkt til.


Han viser interfakultære evner og oppdragelse, og det er vel slett ikke alle vant til. der man mer er vinklet og preget til sektortenkningen og fagidiotiet og den generelle ansvarsfrihet for helheten og helhetsresultatet. 

Kommentar #4

Carl Wilhelm Leo

12 innlegg  932 kommentarer

Eksotisk synspunkt.

Publisert nesten 2 år siden
Sverre Kolberg. Gå til den siterte teksten.

Om de derav følgende politiske tiltak  kan det herske saklig strid og uenighet, men å prøve å løse den floken ved å legge seg ut i religionskrig<-> faglig klassekamp mot science  ser jeg for meg som dilettantenes og sjarlatanenes spinndoktoriets og magikernes metodiske grep på tingene. 


Paven er en raddis, det er klart, men til det naturfaglige i Laudato si er han selv godt kvalifisert ifra mitt fakultet, og har åpenbart også hatt seg gode hjelpere. Så hans teologiske og politiske holdninger og meninger rokker ikke ved hva vi alle bør vite å ta standpunkt til.

Dette forklarer jo det meste.

Kommentar #5

Sverre Kolberg

3 innlegg  414 kommentarer

JA!

Publisert nesten 2 år siden

Hr.Leo

Paven er en raddis som bemerket, og har blant annet postulert ordrett at penger er Satans Bæsj!

Man trekker på smilebåndet,  men Kobbertråden ble oppfunnet av to skotter  som fant en penny på veien.  Adam Smith var også ganske riktig skotsk.

Paven har  kritisert det der meget alvorlig, og jeg tenderer klart  til å være enig med ham der. 

Videre er han  klart  imot  reduksjonisme og fagidioti, sektortenkning og ansvarsfrihet,  og forbinder og kobler og integrerer heller  ting isammen og gir det helhetlig betydning på ganske egenartet og lærd  vis.  Der følger jeg ham også og kan anbefale hans budskap. 


Kapital og kontobegrepet har en videre betydning enn bare knitrende sedler og klingende mynt på pokerspillebordet,  i science og i økologien.  Det er et MUST! i fysikken og kjemien, materiens og grunnstoffenes permanens og regnskap og flow og rater og kontostand.  Det forekommer  meg direkte perverst at penger og politikk  og skotsk adferd d/o skal ha rangen over dette.

Og  Kapitalisme er et så misbrukt begrep at knapt lenger gir mening. 

Men Griskhet og have-syke og pynte-syke  er adskillig mer presist tror jeg nok, og ganske riktig også tre av døds-syndene,   =de særlige synder som går direkte på helsa løs. 


Jeg klarer personlig ikke å følge ham i siste og sjette kapittel som mer deklarerer hans særlige romersk katolske og muligens også  jesuittiske teologi særlig for "de troende". Der er ikke jeg innvidd.  

Men har der et  råd. Luther skrev "Eine heilige Christliche Kirche" men presiserte i forklaringen at den er apostolisk og  gjelder worldwide- weltweit. 

Katolsk oversettes i lexica ofte med "Universal", men på norsk "Allminnelig". 

På gresk imidlertid så klarner det. Kat er preposisjonen i,  og holisk er noe holistisk, og da forstår vi det  vel spontant ordrett på gresk,   I helheten..


Hvilket vel også er hva han søker å meddele og representere, synes jeg å ane.

 Han går jo klart ut til hele menneskeheten og ikke bare "sine egne" og snakker om "Vårt felles hjem", dette at vi er en helhet og i helheten og i vårt eget felles hjem.


Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
28 dager siden / 2310 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
20 dager siden / 1895 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
13 dager siden / 1891 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1809 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
25 dager siden / 1763 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
13 dager siden / 1531 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1300 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
13 dager siden / 1226 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
16 dager siden / 1158 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
20 dager siden / 1096 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere