Håkon Hovda

134    2304

Kampen omkring homofili i kirkene, er kampen om Bibelen

Så vi står i fare for å være den bibeltro generasjonen som fostrer en den nye generasjonen kristne som for det første ikke skjønner hvorfor de skal holde til sannhetene i Bibelen; og for det andre, kanskje ikke er kristne en gang.

Publisert: 18. jun 2017 / 784 visninger.

Jeg var vel tretten-fjorten år og var på fisketur med en kompis. Vi skulle hoppe over en grøft med en bekk og forsøke å komme oss til en god fiskeplass. Kompisen min tok fart, satte foten på den gresskledde bakken ved bekken og forsvant! Der han hadde satset hang gresset utover grøftekanten så det var ingenting under. Det var ingen fast grunn å satse på. Utenom det komiske med situasjonen og uttrykket på min venns ansikt i det han forsvant gjennom gresset og ned i bekken, så tror jeg det også illustrerer et problem som mange kirker allerede står i. Men dette kommer jeg tilbake til litt senere.


Da Mark Wootton sitt innlegg kom på trykk i Dagen tidligere denne uken, så gjorde han noe nesten ingen andre pastorer i pinsebevegelsen har gjort på lange tider. Han talte klart og tydelig offentlig om et tema som Anne Gustavsen, redaktør i Korsets Seier, pinsebevegelsens egen avis, etterlyste en vilje til å snakke om, spesielt i kirkene men også er sentralt. Hun advarte om at de vanskelige tingene, deriblant homofili og pornografi, som man ikke turde å samtale og undervise om i kirkene våre, fort kunne bli til "verkebyller".

 
Wootton løftet i denne anledningen fram den enkle, men dog så ofte glemte eller fortrengte sannheten, at slik vi møter disse spørsmålene avslører mye om vårt bibelsyn. Han oppmuntret til en større frimodighet i å holde fast ved og forkynne hva Bibelen sier, men spesielt vår tro på Bibelen som eneste sanne kilde til vår tro og lære. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er ingen vei rundt. Vi må igjen finne tilbake til, og frimodig holde fram, hvorfor vi holder Bibelen for å være Guds Ord og hvorfor dette er så viktig (Sola Scriptura som Luther kalte det). For faktum er at det egentlig ikke dreier seg om homofili.

 
Det står om langt viktigere enn dette. Det står om frelsen selv. 

 

Dette innlegget dreier seg ikke først og fremst om homofili. Alle som har lest litt av det jeg har skrevet før, vet hvor jeg står i saken, så det er ikke der jeg vil fokusere. I stedet vil jeg se på et underliggende problem som jeg tror henger direkte sammen med dette; nemlig bibelsyn. For mens de aller, aller fleste ledere og pastorer i pinsebevegelsen vil bekjenne seg som bibeltro, så innrømmer de at de er redde for hvordan de blir oppfattet om de taler ut. Her er pastor Wootton sin klare tale til etterfølgelse og burde være et forbilde for mange.

For min del vil jeg her løfte fram en side ved forkynnelsen som flere og flere pastorer og forkynnere, både i bedhus og pinsekarismatiske forsamlinger og menigheter, ser ut til å gjøre til sin stategi; de fokuserer på en viss type frukter, de ser etter en viss type resultater som ikke nødvendigvis er bibelske. Følgende er min problemstilling: 


Hva er det ledere i kirkene rundt om generelt, og i pinsebevegelsen spesielt, tror er viktig for å forme Jesus-etterfølgere (eller disipler, som Bibelen kaller det)? Og hva leder dette til? 

 

Knyttet til dette er det vi ofte refererer til som frukter. Bibelen lærer oss at som kristne så skal vi bære visse frukter i vårt liv; det vil si våre liv skal avgi en viss duft. Som kristen, etter som vi modnes og lærer Jesus å kjenne, skal vi begynne å ligne mer på Han. Paulus sa at han ønsket at efeserne skulle være tro mot sannheten i kjærlighet og i alt vokse opp til Han (Ef 4.15). Dette må og burde være enhver kristens leder brennende ønske, noe jeg tror det også er hos de fleste. Man ønsker å se at de under ens ansvar og omsorg blir mer lik Jesus. Man ser etter vekst, etter frukt.   


Men hva skjer om vi leter etter feil frukter? Hva skjer om vi oppnår resultater, men de har strengt tatt lite med det kristne livet å gjøre? Hva gjør det med forkynnelsen, fokuset, undervisningen?

 

For til slutt er Ordets forkynnelse, altså evangeliet, det middelet som Gud har valgt å frelse mennesker ved. Og det er også dette vi modnes ved. Hva forkynnelsen altså dreier seg om er av ytterste viktighet. Så jeg spør igjen: Hvilke frukter ser du etter? For det avgjør hva du vil lære og forkynne. Det vil være avgjørende for hva du som forkynner og leder, eller også legmann/kvinne, vil bruke tid og energi på. Og om du bruker din energi og tid på feil område, til å få fram frukt som ikke er bibelske og bygger sunne, trygge troende som kjenner sin Bibel, da kan man være i fare for å være i den gruppen mennesker som kanskje blir frelst, men må se at verket av ens liv brenner opp og blir til ingenting (1Kor 3.10-15). 


Om du går inn på et møte en søndag morgen, både i bedehusene og pinsekirkene rundt om dette land, så er faren overhengende for at du vil få et budskap som får deg til å le, kanskje gir deg frysninger, og ikke minst gir deg en del gode råd på veien. Men få steder, er jeg redd, vil du bli konfrontert med synd og formant til å omvende deg og forlike med Gud ved Jesus Kristus. Hvorfor? For så mange steder ser man etter feil frukt og de fruktene vil den første kategorien forkynnelse produsere lett. Man praktiserer en kristendom hvor det er de postive, karismatiske, kule, utadvendte og høylytte som løftes fram. Den som har de ytre tegnene på å være et godt menneske og som snakker det rette kristne språket, er de man satser på og gir ansvar og rom.

Men her er problemet. Jeg kjenner mennesker som er langt mer positive og hyggelige enn mange kristne. Allikevel gjør Bibelen det klart at deres gjerninger ikke bringer dem en millimeter nærmere himmelen. Jesus frelser ikke de gode. Han frelser de dårlige, de mislykkede, taperne, de simple, de dumme osv osv. De så mange kirker dessverre i praksis ser ut til å mislike gjennom hva de løfter fram som de gode, kristne livet. Men disse "gode" vi løfter fram, om de ikke er forandret av Jesus selv ved Den Hellige Ånd, og er blitt knust voer sin synd og tilkortkommenhet, så står de i fare for å være like fortapt som en IS-kriger som halshugger kristne.

 

Så hvorfor ser det ut til at så mange forkynnere og ledere allikevel holder til en slik forkynnelse og praksis? Kan det være fordi de selv tror, ubevisst eller bevisst, at kristendom handler om å kunne krysse av på riktig plass i et spørreskjema om abort, homofili og pornografi? At kristendom handler om å ha riktige meninger og holdninger? 


Dessuten tror jeg at det ofte er enklere i det kortere løp å få resultaterer (les vekst) ved å forkynne morsomme, kule prekener basert på selvhjelp og litt innsats. Bibelen kaller dette lovgjerninger. Og mennesker responderer alltid lettere på lovgjerninger enn evangeliet. 

Men hva har dette med ikke å være villig å ta praten om de vanskelige ting å gjøre? Vel, for det første tror jeg at om vi ikke er villig å ta den t den smale stien i kirken, nemlig å la Ordets forkynnelse få konfrontere mennesker ved Den Hellige Ånds overbevisning, da vil man heller ikke gjøre dette på andre nivåer. Fordi man ikke har lært seg å forkynne og samtale om de vanskelige ting i de lokale kirkene, så framstår dette som en trussel mot enhet og ro.

For det andre er det kanskje en naiv forestilling om at dette ikke er et problem i vår egen lokale kirke, eller i vår bevegelse (hva enn det kirkesamfunn det måtte være - det er ikke eksklusivt et fenomen hos pinsebevegelsen, dette). Man vet egentlig ikke for man forkynner det ikke. Det samtales ikke om, for man lever i den vrangforestillingen om at de fruktene vi ser er "kristne frukter", eller bibelske. Men som Anne Gustavsen gjorde det klart, enhver slik sak som man ikke er villig eller tør å samtale om, har potensiale i seg til å bli et stort, helsemessig problem (åndelig sett). 


Akkurat som kompisen min trodde at på grunn av det han så på overflaten gjorde det trygt å satse, på samme måte er jeg redd mange ledere i årene som kommer, kommer til å finne ut at det de har satset på egentlig er en tynn overflate og under er det ingenting som bærer. De tror at fordi de selv holder til Bibelen og har gjort alt de kan for å gjøre kristenlivet å virke tiltalende, spennende og enkelt, og neste generasjon gjerne danser og hopper og syns Jesus og lederne er kule, så vil også disse holde seg til Bibelen. Dessverre så er et ingenting som tilsier at dette er sant. Det er alt for ofte et tomt skall, en tynn overflate som ser kristen ut, men under er det lite fasthet.

 

Så vi står i fare for å være den bibeltro generasjonen som fostrer en den nye generasjonen kristne som for det første ikke skjønner hvorfor de skal holde til sannhetene i Bibelen; og for det andre, kanskje ikke er kristne en gang. For uten Bibelen er der ingen kristen tro eller frelse.

 

 

Kjære brødre og søstre i Jesus. Om vi ikke frimodig kan formidle og hevde Guds klare ord og lære til den neste generasjon, så har vi tapt slaget før det har begynt. Om vi ikke vil tale sant og åpent om hele Guds råd, i kjærlighet, da kan vi ikke bli overasket når våre unge snart vender bibelsk tro ryggen. La oss derfor frimodig forkynne Guds Ord; rent, ærlig og sant. For som Bibelen selv lover oss, at når vi ikke blir trøtte og slitne av å gjøre det gode, så vil vi når tiden er moden, få en høst (Gal 6.9).

 

 

 

 

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Det står om langt viktigere enn dette. Det står om frelsen selv.

Har du vurdert om ikke din rolle i spørsmål rundt frelse, begrenser seg til å gjøre rede for hva ditt eget syn på bibelforståelse er?

Jeg tviler på om andre anerkjenner din autoritet som dømmende makt.

Beklager innblandingen, egentlig ikke min sak.

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Håkon Hovda

134 innlegg  2304 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Beklager innblandingen, egentlig ikke min sak.

Ikke noe å beklage. Du kan også stille prinsipielle spørsmål og dette var forståvidt et godt poeng.

Om det kun var mitt eget syn jeg lente meg på, så ville jeg hatt en veldig tynn sak. Men nå lener jeg meg i realiteten også på store deler av kirkehistorien, derunder reformasjonen som jeg referer til i teksten. 

3 liker  
Svar
Kommentar #3

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Om det kun var mitt eget syn jeg lente meg på, så ville jeg hatt en veldig tynn sak. Men nå lener jeg meg i realiteten også på store deler av kirkehistorien, derunder reformasjonen som jeg referer til i teksten. 

Vel, min kommentar var ikke ment som et innlegg i en teologisk debatt om hvordan bibelen skal leses. Men mener du virkelig at et annet syn enn ditt eget, vil føre til at frelse ikke kan oppnås?

Finnes det virkelig noen kristne som mener at alt i bibelen skal forståes bokstavelig? Forlanger Gud 100% riktig forståelse av bibelen for å gi sin frelse?

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Håkon Hovda

134 innlegg  2304 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Nei er vel det korte svaret. Det har jeg heller ikke argumentert for i mitt innlegg 

4 liker  
Svar
Kommentar #5

Bengt Strømmen

0 innlegg  9 kommentarer

Bibelsyn, bibeltro og uredd pinsebevegelse

Publisert 7 måneder siden

Håkon Hovda skriver "slik vi møter disse spørsmålene avslører mye om vårt bibelsyn".  Hovda snakker også om å være bibeltro der forbildet er en uredd pinsebevegelse. 

Vi kan lett gå i den fellen at vi definerer oss for sterkt på hva bibelen sier om ulike spørsmål. Da blir vi mindre mottakelig for å oppdage bibeltekster og sammenhenger mellom bibeltekster i et nytt lys. Som kristne har vi også Den Hellige Ånd som er vår hjelper til forstå Ordet og å skjelne. Derfor er det viktig å lytte med et åpent sinn og så gjøre sine selvstendige vurderinger. Dette er også å være uredd

Peter fikk seg noen aha opplevelser da han skulle forholde seg til nye problemstillinger, for eksempel møtet med ikke jøder i Cornelius hus. Fariseerne må ha fremstått som datidens konservative bokstavtro bibelfortolkere, Saddukeerne som de liberale mens Jesus må vel sies å ha vært en radikal bibelfortolker, for Jesus evnet, til forskjell fra fariseerne, å se Guds Ord helhetlig.

Svar
Kommentar #6

Håkon Hovda

134 innlegg  2304 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Bengt Strømmen. Gå til den siterte teksten.
Vi kan lett gå i den fellen at vi definerer oss for sterkt på hva bibelen sier om ulike spørsmål. Da blir vi mindre mottakelig for å oppdage bibeltekster og sammenhenger mellom bibeltekster i et nytt lys. Som kristne har vi også Den Hellige Ånd som er vår hjelper til forstå Ordet og å skjelne. Derfor er det viktig å lytte med et åpent sinn og så gjøre sine selvstendige vurderinger. Dette er også å være uredd

Jeg er ikke sikker på hva det er du etterlyser mer av i forhold til mitt innlegg. Tenker du at der er motstridende sannheter i Bibelen i moralske spørsmål som vi så må finne en slags gylden middelvei i forhold til? Eller at Den Hellige Ånd vil lede oss å konkludere annerledes enn det Bibelen taler klart om?

Ellers tenker jeg at jeg ikke bør lytte med åpent sinn, men med grenser på hva jeg tenker, grenser satt der av Ordet. Det er nettopp også dette som er delvis hva jeg løfter fram, nemlig at om ikke Ordet styrer hva vi tenker omkring hvordan vi gjør kirke og forkynner. Jeg kan ikke tenke meg at der er noe i Guds Ord som skulle tilsi at vi burde ta det mindre på alvor og lytte mindre til det. 

2 liker  
Svar
Kommentar #7

Bengt Strømmen

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Jeg forstår på innlegget ditt at du ikke legger opp til å diskutere homofili spørsmålet. Likevel, du snakker om "å holde fast ved og forkynne hva Bibelen sier, men spesielt vår tro på Bibelen som eneste sanne kilde til vår tro og lære". Det er ikke mange som er uenige i det. Det er bare det at på tross av at vi har samme oversettelse og samme grunntekst å forholde oss til så ender vi opp med ulike syn, for eksempel slik Thomas Erlandsen beskriver i sitt innlegg på debatt.no. Det kjedelige er at noen blir forulempet, mens andre blir tatt vare på.

Mitt poeng er at det er vår åpenhet (les lærevillighet) som avgjør om vi evner å i det minste å forstå hverandres synspunkter.

Vi må gjerne ha ulike ståsteder ut fra hvordan vi forstår Skriften, men vi må ha evne til å kunne begrunne hvorfor vi mener det vi mener og også kunne begrunne hvorfor et annet ståsted ikke er riktig i forhold til Skriften.

Jeg for min del er enig i Wootton sitt syn på ekteskapet, at Bibelen beskriver det klart som en forpliktende pakt mellom en mann og en kvinne. Men deretter skilles kanskje våre veier? Jeg mener likevel at forpliktende homofile parforhold ikke har et Nei i Skriften av den grunn at Skriften ikke omtaler forpliktende homofile parforhold. Referansene til homofili i NT går utelukkende på seksuelle forhold som ville fanget heterofile like mye.

Svar
Kommentar #8

Håkon Hovda

134 innlegg  2304 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Bengt Strømmen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår på innlegget ditt at du ikke legger opp til å diskutere homofili spørsmålet. Likevel, du snakker om "å holde fast ved og forkynne hva Bibelen sier, men spesielt vår tro på Bibelen som eneste sanne kilde til vår tro og lære". Det er ikke mange som er uenige i det. Det er bare det at på tross av at vi har samme oversettelse og samme grunntekst å forholde oss til så ender vi opp med ulike syn, for eksempel slik Thomas Erlandsen beskriver i sitt innlegg på debatt.no. Det kjedelige er at noen blir forulempet, mens andre blir tatt vare på.

Det du siterer er altså en parafrase, en referanse til Mark sitt innlegg. Allikevel stiller jeg meg 100 % bak dette. 

Jeg ser at også du er enig i at Skriften er tydelig i at det forpliktende seksuelle forholdet er beskrevet å gjelde for mann og kvinne. Samtidig velger du altså å se utenfor Skriften for å kunne innta en mer liberal holdning til dette fordi du mener at Skriften er begrenset i sin lære utfra sin tid og kulturelle forståelse?

Da er det ikke "Skriften alene" som er styrende for ditt syn på moral, er det?

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Bengt Strømmen

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Foreslår at du leser min kommentar pånytt. Det du prøver å gjeng i avsnitt 2 av min tekst er ikke det samme som jeg har skrevet i min kommentar. 

Før jeg registrerte meg på debatt.no leste jeg nøye retningslinjene, for jeg oppfatter dem som forpliktende. Punkt 4.4 sier at vi ikke skal fordreie andres meninger. Det opplever jeg at du gjør her, og du tillegger meg også meninger jeg ikke har gitt uttrykk for.

1 liker  
Svar
Kommentar #10

Håkon Hovda

134 innlegg  2304 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Bengt Strømmen. Gå til den siterte teksten.

Foreslår at du leser min kommentar pånytt. Det du prøver å gjeng i avsnitt 2 av min tekst er ikke det samme som jeg har skrevet i min kommentar. 

Før jeg registrerte meg på debatt.no leste jeg nøye retningslinjene, for jeg oppfatter dem som forpliktende. Punkt 4.4 sier at vi ikke skal fordreie andres meninger. Det opplever jeg at du gjør her, og du tillegger meg også meninger jeg ikke har gitt uttrykk for.

Jeg beklager om jeg har misforstått deg. Det var ikke min intensjon. Men med tanke på din referanse til Erlandsen og din liberale standpunkt til homofile forhold, så forstod jeg deg dithen at du mener at Skriften ikke er avgjørende for hvordan vi forholder seg til dette spørsmålet i dag, fordi vi idag har en annen erfaring og forståelse omkring dette spørsmålet? Erlandsen er klar på at vi ikke kan bruke Skriften alene i dette spørsmålet. Tenker du har kommet fram til ditt ståsted gjennom bruke Skriften alene for dette? Isåfall ville det være interessant å høre din teologiske begrunnelse rundt dette

2 liker  
Svar
Kommentar #11

Bengt Strømmen

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Først vil jeg bare nevne at det du skriver om frukter i kristnes liv er jeg svært enig i trenger fokus. Det er ikke galt å være kul og flink å snakke, men hvis det stopper der vil en ikke få frem de rette resultatene.

Så til teologien. Men før jeg gir mitt syn vil det vært fint om du kunne svart på et spørsmål fra meg. Hvilke av følgende mener du er ikke relevant / kan sees bort fra, når en skal forstå tekst i Bibelen:

Versets kontekst

Hvem det adresseres til

Kjennskap til de historiske fakta / bibelhistorien

Grunnteksten

Hvilken type tekst det er

Sammenheng med annen Bibeltekst

Om tekst er tydelig eller vag og må fortolkes

Svar
Kommentar #12

Håkon Hovda

134 innlegg  2304 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Bengt Strømmen. Gå til den siterte teksten.

Først vil jeg bare nevne at det du skriver om frukter i kristnes liv er jeg svært enig i trenger fokus. Det er ikke galt å være kul og flink å snakke, men hvis det stopper der vil en ikke få frem de rette resultatene.

Så til teologien. Men før jeg gir mitt syn vil det vært fint om du kunne svart på et spørsmål fra meg. Hvilke av følgende mener du er ikke relevant / kan sees bort fra, når en skal forstå tekst i Bibelen:

Versets kontekst

Hvem det adresseres til

Kjennskap til de historiske fakta / bibelhistorien

Grunnteksten

Hvilken type tekst det er

Sammenheng med annen Bibeltekst

Om tekst er tydelig eller vag og må fortolkes

Fint å høre at vi er på bølgelengde :-)

Alle de punktene du nevner er viktig og bør tas hensyn til i en helhet når man søker å forstå Bibelen, tenker jeg. 

2 liker  
Svar
Kommentar #13

Bengt Strømmen

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Jeg har listet opp de relevante tekstene fra GT og NT under og lagt på kommentar.

3. Mos 18,22; 20,13 Grunnteksten har to perspektiv; urenhet og etisk side. Budet kan derfor forstås som en beskyttelse (urenhet) men også at det ble knyttet til avgudsdyrking (se h8441 definisjon i New King James Version Strong’s.). H2145 definisjon i NKJV Strong’s har også med «male child» som igjen peker mot avgudsdyrkelse (prostitusjon). Israelittene hadde mange lovregler som konkret beskyttet dem. De spiste eksempelvis ikke svin og heller ikke skalldyr. Prostitusjon ved templene og i det hele tatt omkring dem er en kjent sak.

Rom 1,26-27 Paulus gir i avsnittet disse vers er hentet fra en beskrivelse av hedenskapet (ikke menigheten). Dette fremgår også av tittel i norsk bibel (Guds dom over hedenskapet) og er tydelig i NKJV vers 27: «Likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust for one another». Dette beskriver de tilstander som var i det hedenske Romerriket, som var voksne menns unyttelse av unge gutter, fri seksuell omgangsform mellom menn, prostitusjon etc.. I NKJV vers 27 brukes ordet «Likewise» for å vise at det som omtales om kvinner i vers 26 var tilsvarende det som skrives om menn i vers 27.

1 Kor 6,9-10 Teksten er «menn som ligger med menn og som lar seg ligge med», hvilket er i flertall og står for omgang med ulike menn, og det siste for prostitusjon. Definisjon g3120 i NKJV fra grunnteksten viser igjen til prostituerte og menn som har seksuell omgang med unge gutter.

1 Tim 1,9-10 Vers 10 med menn i flertall «menn som ligger med menn». I NKJV er dette oversatt med «Sodomites» som i grunnteksten er beskrivelse for «abuser» (misbruker) og refererer til mennene i Sodoma, mobben som ville ta og voldta de «mannlige» englene.

Alle tekstene fra NT er gitt i type veiledning. Ikke alle 21 brev har slike «krav med». En sannsynlig tolkning av det er at det er drevet av relevans i forhold til omgivelser og/eller internt anliggende.

Jeg har i tekstene over kun forholdt meg til tekst og grunntekst. Jeg har ikke brakt inn noe kultur, som du antar og derigjennom plasserer meg i en «liberal bås». Plassering i båser har en tendens til å sementere ting. Men jeg stusser sterkt på hvorfor så mange sitter fast i en oppfatning. Kanskje dette i seg selv har med kultur å gjøre.

Det er også interessant å se hvordan Jesus virkelig har hatt utfordringer med forståelsen både hos egne disipler, skarene som fulgte ham, og ikke bare fariseerne.

Disiplene spurte om de skulle by ild fra himmelen til å fortære samaritanerne som ikke ville ta imot Jesus. Vi vet jo svaret fra Jesus, men disiplenes holdning var ikke stort bedre enn forbildet fra Moses, som ba israelittene drepe alle guttebarn og kvinner som ikke var jomfruer fra hærtoktet mot Midjanittene.

Når vi likevel ender opp med å ha ulike syn ut fra samme tekster må vi spørre oss hva som ligger Gud først og fremst på hjertet.

I GT hører vi gjennom profetene at det er ikke offer Gud ønsker men rett og rettferd (Amos 5,24), kjærlighet og gudskjennskap (Hos 6,6), barmhjertighet og nestekjærlighet (Jes 58) og i NT fra Jesu egen munn barmhjertighet (Matt 9,13). I alle bud er noe viktigere enn noe annet. Jesus gav flere eksempler på det, og alle gangene ser vi at det var barmhjertigheten som trakk det lengste strået. Poenget til profetene og Jesus er at en kan ikke la de øvrige lovbudene bryte med disse overordnede budene. Det er ikke noe som er så hellig og ubrytelig av de øvrige lovbudene at de skal få gå på tvers av disse overordnede budene. Her har de et problem som blir for konservativ i sin måte å lese Bibelen på; de gjør rett og gjør likevel urett.

Svar
Kommentar #14

Håkon Hovda

134 innlegg  2304 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Takk for utfyllende redegjøring for hvorfor du tenker at disse tekstene angående homofili ikke er gyldige for det vi snakker om. Jeg er nok uenig med deg på både disse og din oppsummering om at barmhjertighet overgikk alle budene (spesielt i relasjon til dette). Men det var ikke min hensikt med innlegget, jeg bare syns det ville være interessant å høre ditt syn gitt dine tidligere kommentarer om at du ikke bruker noen autoritet utenfor Ordet for ditt syn. 

Men her er hovedproblemet ditt. Du har kun vist at du mener at skriftsteder som forbyr homofili ikke er gyldig. Men du har fortsatt ikke kunnet vise hvordan Bibelen ikke bare ikke forbyr dette, men faktisk oppmuntrer til og velsigner sex mellom to av samme kjønn innenfor de bibelske rammene for en seksuell relasjon (altså ekteskap). 

Svar
Kommentar #15

Bengt Strømmen

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Det er viktig at vi er presise på hva vi nå har diskutert ut fra skriften, og det er om Bibelen har et Nei til forpliktende homofile parforhold, ref. min første kommentar. Du sier at du er uenig, men jeg finner ingen begrunnelse eller resonnement fra deg angående verken tekstene eller de overordnede budene på hvorfor du er uenig.

Videre kan jeg ikke se at jeg har noe problem som står igjen. Jeg viser kun at skriftstedene går på forhold som ligger utenfor forpliktende homofile parforhold. Du vet sannsynligvis like godt som meg at det ikke finnes skriftsteder som gir veiledning med referanse til forpliktende homofile parforhold. Å finne ut hvorfor blir bare å spekulere. Det kan jo hende at der har vært varige homofile parforhold den gangen og de har ikke opplevd å være i konflikt med den rådende veiledning.

Svar
Kommentar #16

Håkon Hovda

134 innlegg  2304 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Bengt Strømmen. Gå til den siterte teksten.

Det er viktig at vi er presise på hva vi nå har diskutert ut fra skriften, og det er om Bibelen har et Nei til forpliktende homofile parforhold, ref. min første kommentar. Du sier at du er uenig, men jeg finner ingen begrunnelse eller resonnement fra deg angående verken tekstene eller de overordnede budene på hvorfor du er uenig.

Videre kan jeg ikke se at jeg har noe problem som står igjen. Jeg viser kun at skriftstedene går på forhold som ligger utenfor forpliktende homofile parforhold. Du vet sannsynligvis like godt som meg at det ikke finnes skriftsteder som gir veiledning med referanse til forpliktende homofile parforhold. Å finne ut hvorfor blir bare å spekulere. Det kan jo hende at der har vært varige homofile parforhold den gangen og de har ikke opplevd å være i konflikt med den rådende veiledning.

Til det første. Jeg har som sagt ikke tenkt at dette skal være nok en mot eller for homofili debatt. Jeg har diskutert disse spørsmålene før og vil helt sikkert gjøre det igjen, men det er på siden av hva jeg ønsket her.

Til det siste. Så hvordan kan du forene "Bibelen alene" synet med et syn som ikke har støtte i Ordet? Om Bibelen skal stå alene i hvordan du møter disse spørsmålene, så holder det ikke med å kunne si det du mener IKKE står der. Det protestantiske "Bibelen alene" prinsippet betyr nettopp at vi heller ikke er fri til å tro og lære noe som Bibelen ikke gir et klart mandat å tro og lære

Svar
Kommentar #17

Bengt Strømmen

0 innlegg  9 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Jeg forstår da at du mener vi ikke har mandat til å gjøre noe som ikke står beskrevet i Bibelen.

Jeg avslutter tråden her.

Svar
Kommentar #18

Håkon Hovda

134 innlegg  2304 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Bengt Strømmen. Gå til den siterte teksten.

Jeg forstår da at du mener vi ikke har mandat til å gjøre noe som ikke står beskrevet i Bibelen.

Jeg avslutter tråden her.

Skjønner det. Takk for praten :-)

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 642 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 3 timer siden / 10218 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 1005 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 3 timer siden / 1280 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 3 timer siden / 605 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Marius Doksheim kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
rundt 3 timer siden / 1056 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 1005 visninger
Mons Henrik Slagsvold kommenterte på
Ernas lukkede kultur
rundt 4 timer siden / 2962 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 4 timer siden / 642 visninger
Les flere