Thomas Erlandsen

13    148

Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsråd diskriminerer – Liberale bibeltolkninger forsørges til de heterofile, men frarøves homofile.

Jeg føler meg litt som Pinsebevegelsens torn i kroppen som nekter å slutte og snakke om elefanten i rommet, men noen må si ifra når diskrimineringen foregår i full offentlighet og nå til og med forsvares av lederen av Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsråd, Øyvind Gaarder Andersen. Dette burte også være en prekær sak for Pinsebevegelsen, med tanke på at de har puttet ekteskapet inn i trosgrunnlaget sitt, (noe som for øvrig er merkelig kirkehistorisk sett).

Publisert: 18. jun 2017 / 6572 visninger.

I Korsets seiers siste utgave sier Øyvind Gaarder Andersen følgende:

Når det gjelder områder som kvinner i tjeneste og skilsmisse og gjengifte, er det behov for å tolke det Skriften sier. Men i spørsmålet om ekteskapet som en ordning bare for mann og kvinne gir ikke Bibelen rom for ulike tolkninger. (http://korsetsseier.no/2017/06/16/pinsebevegelsens-bibelsyn-er-udiskutabelt/)

Jeg kan si meg enig i at finnes tolkningsrom rundt spørsmålet om kvinner i tjeneste og kanskje skilsmisse, men når de kommer til gjengifte finnes det ikke større tolkningsrom enn at ekteskapet er bare for én mann og én kvinne. Det vil si, bare hvis man henter inn erfaringer og allmenn fornuft, så kan man finne tolkningsrom akkurat her. Altså er man villig til å hente inn fornuft og erfaring når det kommer til heterofile, men ikke homofile. Hvordan kan man stå inne for en slik tolkningsdiskriminering - og kristen praksis og fremdeles si at man står for kjærlighet, rettferdighet og sannhet?

Bibelen sier:

Til de gifte har jeg dette påbudet, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra mannen sin. Men hvis hun likevel skiller seg, skal hun leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone… En kvinne er bundet så lenge mannen hennes lever. Dersom mannen dør, er hun fri til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren. 40 Men hun vil være lykkeligere om hun lever alene, etter min mening. Og jeg mener at også jeg har Guds Ånd.
1 Kor 7,10-11; 39-40

Videre sier Jesus følgende om saken:

Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. Matt 5,32.

Man kan jo spørre seg hvorfor Paulus ikke eksplisitt også inkluderer mannen i ordene om gjengifte, men nå har uansett kirken i vår moderne tid alltid tolket dette å gjelde for menn også. Det Bibelen sier er for det første at skilsmisse bare kan skje dersom det har vært seksuell utroskap inne i bildet. Deretter sier Bibelen at dersom det er forekommet hor, så finnes det ingen åpning for å skulle gifte seg igjen. Til alle som skiller seg, uansett årsak, er budet klart: Du skal leve ugift! Det finnes ikke tolkningsrom her. Så hvorfor lar pinsebevegelsen mennesker tjene i alle ledd i menighetene sine, selv om de er skilt (ofte av ikke seksuelle utroskapsårsaker) og gift på ny? Hvorfor får ikke homofile som omfavner sin identitet og orientering tjene? Hvorfor tillater man en slik diskriminering, uten å ville ha en åpen debatt om dette?

I denne saken er Misjonssambandet en av de få kirkelige sammenhenger i Norge som lever etter disse bibelske budene, selv om Espen Ottosen, misjonssambandets informasjonsleder, innrømmer at praksisen er hjerterå. (http://www.vl.no/troogkirke/ottosen-oppleves-hjerteratt-a-si-nei-til-gjengifte-1.66395?paywall=true)

Vel, i Pinsebevegelsen er man ikke så hjerterå med heterofile som gifter seg på ny. For dem forsørger man en mer åpen tolkning av Bibelen, men man yter ikke den samme åpne tolkningen for homofile. Nei, de får bare innrette seg etter det hjerteråe. Når man utfører denne tolkningspraksisen av Bibelen, så fremstår diskrimineringen av homofile i Pinsebevegelsen langt mer hjerterått. Den favoriserer heterofile og diskriminerer homofile. 

Redaktør i Dagen, Tarjei Gilje, var inne på denne diskriminering i pinsebevegelsens avis, Korsets Seier, 18.05.15. Der etterspør han om det er fordi homofile er i mindretall at de frikirkelige neglisjerer denne debatten. Ja, man kan bare lure. (http://korsetsseier.no/2015/05/18/karismatiske-kristne-likestiller-heterofilt-og-homofilt-samliv/)

Nå blir spørsmålet: Skal Pinsebevegelsen bare lukke denne debatten enda en gang og late som om alt er på stell innenfor sine egen rekker, eller skal man adressere diskrimineringen og gjøre tiltak? Skal man sørge for at gjengifte blir avsatt fra alle sine frivillige - og lønnede tjenester, eller skal man ha lik bibeltolkning for homofile som man har for heterofile. Skal man slippe homofile fri til tjeneste?

Her bør man høre på en av Pinsebevegelsens mest kloke hoder og varmhjertede menneske, professor Terje Hegertun:

For å unngå at dette blir en ny fortelling om frykt og tilbaketrekning, tror jeg det er nødvendig med en annen tilnærming. For det første trenger frikirkene å ta tid og ikke handle forhastet. Det må fasiliteres trygge samtaler som både teologisk og sjelesørgerisk tar på alvor hva det dreier seg om, særlig når det handler om enkeltmenneskers livsskjebne. Refleksjonene må være grundige og tonen sensitiv. Fra KS, se første link.

Kjenner jeg ledelsen i Filadefiakirken i Oslo rett, så stiller de seg 100% bak seg Terje Hegertun i dette. Måtte denne linjen bli Pinsebevegelsens vei å gå fremover, samt at man rydder opp i diskrimineringen av homofile både på tolkningsplan og videre  i det praktisk kirkeliv. Ja, samme hva utfallet blir, så blir en likebehandling i skriftstolkningen lettere å forholde seg til fra alle parter.  

Thomas Erlandsen
Tidligere pinsepastor

7 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Thomas, du har rett!

Publisert 7 måneder siden

1. Pinsebevegelsens praksis med gjengifte er feil.  Så lenge ektefellen lever skal en leve alene.  2.  Ingen er homofil.  Man velger å leve homofilt

3 liker  
Svar
Kommentar #2

Thomas Erlandsen

13 innlegg  148 kommentarer

Oppvask

Publisert 7 måneder siden

Så da har Pinsebevegelsen en oppvasksjobb foran seg, uansett.

3 liker  
Svar
Kommentar #3

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Din brors dommer?

Publisert 7 måneder siden

Absolutt, glad jeg ikke skal blande meg. Jesus sa  jo til Peter:  "- - om jeg vil at han lever - - , hva vedkommer det deg, følg DU meg.  Hva vedkommer pinsebevegelsen deg Erlandsen?

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Håkon Hovda

134 innlegg  2304 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Jeg er ikke så godt bevandret i pinsebevegelsens behandling og rutiner hva gjelder skilte og gjengifte, men her noen problemstillinger som umiddelbart dukket opp da jeg leste hva du skrev, Thomas.

1. To feil gjør ikke en rett. Det er godt at du løfter fram det som kanskje framstår som en i beste fall inkonsistent praksis, i verste fall ubibelsk, men det utgjør altså ikke noe grunnlag for å argumentere for enda større grad av inkonsistens eller ubibelske handlinger; aka å akseptere homofilt samliv.  

2. Du ser ut til å mene at Bibelen er klar i tale angående gjengifte, og siterer den på dette. Om dette skulle kunne relatere til homofili, betyr dette at du erkjenner at Bibelen også er klar på dette feltet? 

3. Er det virkelig slik at du deler inn mennesker etter kategorier og bruker dette som utgangspunkt for din forståelse av kirkelig praksis? Burde vi ikke se forbi slikt, og heller se til hva Bibelen sier om oss og våre liv, uavhengig av hvilke legning man måtte "bekjenne" seg til? Først og fremst kristen og menneske....

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Øyvind Kleiveland

32 innlegg  98 kommentarer

De må enten skjerpe seg - eller holde seg langt unna folks privatliv!

Publisert 7 måneder siden

Jeg sender i kveld over et åpent brev til Teologisk Refleksjonsgruppe, hvor jeg påpeker dobbeltmoralen. Gud har ikke bare sagt at ekteskapsbrudd skjer mot den FØRSTE ektefellen, men også at heterofile synder er like mye synd som homoseksualitet. 

Jeg forsøkte å få et møte med Teologisk Refleksjonsgruppe i 2014, men "det lot seg ikke gjøre" da. Tydeligvis ikke i etterkant, heller.

Jeg mener at enten så skjerper PB og Teologisk Refleksjonsgruppe synet på et godkjent ekteskap som det første hos begge to, ellers så må de holde seg laaaangrt unna folks privatliv, i det store og hele! 

Svar
Kommentar #6

Thomas Erlandsen

13 innlegg  148 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

1. Viser til min siste kommentar i artikkelen: "Ja, samme hva utfallet blir, så blir en likebehandling i skriftstolkningen lettere å forholde seg til fra alle parter. " Altså, de må gjerne lande på nei, til begge. Det er lettere å forholde seg til. 2. Jeg håper selvfølgelig på ja på begge. Jeg siterer bibelstedene og utlegger den slik pinsevenner burte gjøre om de skal være konsekvent, ikke slik jeg tolker det.

3. Jeg kategoriserer i forholdt til sakskomplekset her. Jeg fremfører ikke et antropologisk-ontologisk utsagn. Bibelen sier ingenting om seksuell identitet. Betyr det at det ikke finnes? Vel, hvordan defineres et selv/identitet/subjekt/? Det forandrer seg faktisk gjennom de ulike periodene Bibelen blir skrevet, og den pentekostale, evangelikale og nordiske kalvinismen er ganske langt borte fra Bibelens forfattere i dette begrepsinnholdet. Men, jeg tenker at dette er litt ute av kontekst i forholdt til hva jeg ønsker med artikkelen. Se svar på nummer 1.   

1 liker  
Svar
Kommentar #7

Håkon Hovda

134 innlegg  2304 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

1. Du forsøker å gjøre to forskjellige spørsmål til å dreie seg om det samme. Det er vanskelig å forstå hvordan du kan gjøre det all den tid Bibelen behandler disse to spørsmålene ulikt og adskilt. At pb surrer (slik du ser det) på det ene punktet, underminerer ikke at de er konsise i det andre. 

2. Du utlegger dem slik pb burde? Er ikke dette en tolkning som du da holder for å være mer korrekt i lære om gjengifte, enn pb sin tolkning og forståelse? Eller tenker du at pb vet at de roter på feltet men ikke rydder opp i det?

3. Sakskomplekset, altså gjengifte på den ene siden og homofili på den andre, er en sammenblanding som du gjør, ikke pb. 

1 liker  
Svar
Kommentar #8

Greta Aune Jotun

122 innlegg  996 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
gjengifte er feil.  Så lenge ektefellen lever skal en leve alene.  2.  Ingen er homofil.  Man velger å leve homofilt

Ja, så sier Skaperen av livet. 

Guds Ord er utvetydig i begge disse problemstillingene. Det vil si - det er mennesker som problematiserer, når de tror de  kan erstatte Guds Ord med (egne) følelser.

2 liker  
Svar
Kommentar #9

Thomas Erlandsen

13 innlegg  148 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.

1. Du forsøker å gjøre to forskjellige spørsmål til å dreie seg om det samme. Det er vanskelig å forstå hvordan du kan gjøre det all den tid Bibelen behandler disse to spørsmålene ulikt og adskilt. At pb surrer (slik du ser det) på det ene punktet, underminerer ikke at de er konsise i det andre. 

2. Du utlegger dem slik pb burde? Er ikke dette en tolkning som du da holder for å være mer korrekt i lære om gjengifte, enn pb sin tolkning og forståelse? Eller tenker du at pb vet at de roter på feltet men ikke rydder opp i det?

3. Sakskomplekset, altså gjengifte på den ene siden og homofili på den andre, er en sammenblanding som du gjør, ikke pb. 

1. Neida, du har rett i det, men i praksis blir en forskjellsbehandling av mennesker. Likheten er forbudene mot samlivspraksiser. Ser at de fleste jeg diskuterer med ser den koblingen, samme hva de mener om homofilt samliv.

2. Jeg er faktisk enig med PBs tolkning av gjengifte, men mener de er inkonsekvente når de ikke tolker versene om homofile forhold med samme metode. Nå er det sikkert folk i PB som mener at det som er blitt tillat av gjengifte rundt omkring i menighetene ikke er bra, men jeg tror at teologisk refleksjonsråd vet at de roter. De er for teologisk bevisste for å ikke se dette.

3. Det handler ikke om sammenblanding, det handler om en eksegetisk metode som blir til tillempning for heterofile forhold, men ikke homofile forhold. Synes det er temmelig klart. Se bare på kommentaren til Kleiveland som deles stort sett de samme etisk-teologiske meningene som deg.

Svar
Kommentar #10

Njål Kristiansen

142 innlegg  19027 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Greta Aune Jotun. Gå til den siterte teksten.
Det vil si - det er mennesker som problematiserer, når de tror de  kan erstatte Guds Ord med (egne) følelser.

WORD!

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 642 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Ingebjørg Kesseboom kommenterte på
Jeg vokste opp med «Død over Israel!»
rundt 3 timer siden / 10218 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 1005 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 3 timer siden / 1280 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Drømmen om evig liv forsurer tilværelsen
rundt 3 timer siden / 605 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 642 visninger
Marius Doksheim kommenterte på
Familiære bånd og politisk makt
rundt 3 timer siden / 1056 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 1005 visninger
Mons Henrik Slagsvold kommenterte på
Ernas lukkede kultur
rundt 4 timer siden / 2962 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 4 timer siden / 642 visninger
Les flere