Leoni Abrahamsen Kohn

1

Tendensiøs bruk av forskning

Wasim Zahid og Anne Lindboe er upresise i sin gjengivelse av forskningslitteraturen om omskjæring.

Publisert: 14. jun 2017

(Teksten ble første gang publisert i Dagens Medisin, torsdag 15. juni.)


Diskusjonen om tidlig mannlig omskjæring bærer i stor grad preg av emosjonelt forankrede påstander og tilfeldig bruk av forskning til å støtte opp om eget syn og ståsted. Enkeltstående tverrsnittstudier trekkes frem som motbevis på systematiske oversikter, og er øyensynlig nok til å annullere årevis med dedikert forskningsarbeid fra hele verden.

Cochrane-analyser og RCTer av høy kvalitet forkastes til fordel for kjappe argumenter i en debatt som blir mer og mer følelsesladet og mindre og mindre saklig. Sidestilling av en grundig systematisk oversikt og en kommentarartikkel har nå forekommet flere ganger.

Skjev balanse. Wasim Zahids ti punkter om mannlig omskjæring publisert hos Dagbladet 9. mai inkluderte følgende: «5. En del fagfolk mener at omskjæring har medisinske fordeler, og at fordelene i sum (selv om de er begrenset) er større enn potensielle ulemper. For et par år siden kom amerikanske barneleger med en erklæring som støttet dette synet. Men alle er ikke enige, og erklæringen ble raskt møtt med en moterklæring fra en rekke europeiske barneleger som argumenterte med at det ikke finnes noen særlige fordeler.»

Et annet eksempel på samme påstand har vi fra en kronikk skrevet av Barneombud Anne Lindboe, (NRK Ytring, 18.03.2013): «Noen studier viser til at det kan være helsemessige fordeler ved å omskjære guttebarn, for eksempel færre tilfeller av urinveisinfeksjon. Nordeuropeiske barnemedisinere og barnekirurger har imidlertid i en nylig publisert artikkel i topptidsskriftet Pediatrics (april 2013) tilbakevist fordelene og tydeliggjort skadevirkninger av omskjæring av guttebarn.»

Upresise bilder. Begge disse utsagnene gir upresise bilder av virkeligheten.

I september 2012 publiserte den amerikanske barnelegeforeningen (the American Academy of Pediatrics (AAP)) en erklæring i tidsskriftet Pediatrics, der de presenterte sitt standpunkt vedrørende omskjæring av nyfødte guttebarn. Erklæringen baserer seg på en omfattende rapport utbeidet mellom 2007 og 2012, av en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av AAP medlemmer, samt representanter fra the American Academy of Family Physicians (AAFP), the American College of Obetricians and Gynecologists (ACOG) og Centre of Disease Control (CDC). I tillegg deltok uavhengige kontrollører i arbeidet. Rapporten på totalt 32 sider ble i sin helhet publisert i Pediatrics.

Rapporten som AAPs erklæring baserer seg på er en systematisk gjennomgang av aktuell forskningslitteratur med strenge inklusjonskritereier. Arbeidsgruppen inkluderte alle meta-analyser, randomiserte kontrollerte studier og kasus-kontroll, prospektiv og retrospektiv kohort studier, samt tversnittstudier. Den inkluderte litteraturen er publisert mellom 1995 og 2010 og det er totalt 1031 inkluderte artikler. Disse er gjennomgått systematisk og analytisk, og danner grunnlaget for rapportens konklusjon.

Veier tyngre. Som Zahid delvis redegjør for i sitt punkt 5, så støtter AAPs rapport at de medisinske fordelene ved omskjæring av nyfødte gutter veier tyngre enn ulempene. I alt presenteres ti konkluderende punkter der de blant annet nevner viktigheten av informasjon til foreldre, bruk av smertelindring ved inngrepet, korrekt utdannelse av helsepersonell samt god oppfølging av familiene.

Zahid skriver at rapporten fra AAP raskt ble møtt med en «moterklæring fra en rekke europeiske barneleger som argumenterte med at det ikke finns noen særlige fordeler». Mens Lindboe skriver at de europeiske legene har «i en nylig publisert artikkel i topptidsskriftet Pediatrics (april 2013) tilbakevist fordelene og tydeliggjort skadevirkninger av omskjæring av guttebarn.»

Ingen systematisk gjennomgang. Argumentene lagt frem i motsvaret skrevet av Frisch et al. tar utgangspunkt i en kritisk gjennomgang av AAPs konklusjoner, der et av de overordnede argumentene er at medlemmene i arbeidsgruppen åpenbart er forutinntatt da de selv kommer fra en kultur der omskjæring av nyfødte gutter er utbredt.

De europeiske legene tar for seg et utvalg av artiklene som er inkludert i den systematiske gjennomgangen og fremmer sitt syn vedrørende disse. De tilbyr ingen egen systematisk gjennomgang, ei heller noen systematisk analyse. Dette er dermed en kommentarartikkel.

Villedende presentasjon. Derfor er det villedende å presentere den opprinnelige rapporten fra AAP og motsvaret fra Frisch et al. med samme betegnelse slik Zahid gjør i sitt punkt 5, og slik Lindboe antyder i sin kronikk. Den ene er en kompleks og gjennomarbeidet vitenskapelig systematisk oversikt, mens det andre er en kommentarartikkel. Ingen av dem nevner at AAP også kom med et motsvar som ble publisert i Pediatrics.

Jeg er stolt av å tilhøre en fagdisiplin som vektlegger presisjon, systematikk og forskningsbasert kunnskap høyt. Dette prinsippet gjelder innenfor alle områder av medisin, og omskjæring av nyfødte gutter kan ikke være et unntak.(Teksten ble første gang publisert i Dagens Medisin, torsdag 15. juni.)

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jørgen Lund

1 innlegg  43 kommentarer

Nei, intet unntak

Publisert rundt 3 år siden

Abrahamsen Kohn, uansett hvilken del av den medisinske - somatiske eller psykologiske - ekspertisen man velger å formulere sine standpunkter i samklang med, er det godt å beholde blikket for problematiske avvik fra det standpunktet i dagens praksis. Ditt forsvar for omskjæring av babyer mener du er i tråd med "presisjon, systematikk og forskningsbasert kunnskap". Mitt standpunkt er og blir motsatt, nemlig at det er hjerterått, rystende og ematiløst å gjøre nyfødte gutter til unntak fra prinsippet om at amputasjon uten samtykke eller sykdom er forsikt sagt utillatelig. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3523 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1231 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 922 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 565 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 439 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere