Kjell Ivar Berger

3

Alle tiders beredskap

Bidrag til debatten om presters beredskap og plikt til å gå med dødsbud

Publisert: 16. jun 2017.

ALLE TIDERS BEREDSKAP?

v. Kjell Ivar Berger, prosten i Drammen

 

Omstilling er en vanskelig sak. Når både kirkeledelse og fagforeninger blir utfordret i forhold til presters beredskapstjeneste og plikt til å gå med dødsbud overalt til alle tider på døgnet, er omstillingsviljen ikke den mest fremtredende. At flere prester har opplevd truende og voldelige episoder, at man ikke har avtaler for profesjonell debrifing, at den flerkulturelle virkelighet er virkelig og fordrer ny praksis, at arbeidstidsavtalene viser at en slik ordning ikke kan tilpasses presters prioriterte arbeidsoppdrag, at eventuelt nye beredskapsområder vil føre til at mange prester nekter å utføre slike oppdrag, at politiet har økt sin kompetanse og profesjonalitet betydelig, at sosiale medier i de fleste tilfeller løper fortere enn både utrykningsetater og presteskap, alt dette har ingen betydning for en ny vurdering.

 

Biskopene begrunner det med kirkens samfunnsoppdrag. Fagforeningene sier åpent at det er ikke økonomisk forsvarlig og praktisk mulig for å la prester rykke ut parvis og på den måten øke sikkerhetsmarginene. Bispedømmerådene vil, på tross av nektesignaler fra flere prester, utvide grensene for beredskapsområdene til å gjelde flere prostier. Og vi proster klør oss i hodet og lurer på hvordan vi i alle verden skal få dette til å gå i hop med menighetsprestenes vanlige plikter, oppgaver og tjenester, fordi ordningen genererer mye avspasering.

 

Mine innspill i denne saken er

La politi og andre utrykningsetater ta seg av den akutte beredskapen og varslingstjenesten på ukurante tidspunkt. De har en forsvarlig sikkerhet rundt dette og en langt større kompetanse enn for få år siden. De blir også konsekvent etterspurt av pårørende når det er ulykker som er bakgrunn for dødsfall, og er de beste til å gi korrekt informasjon. De har også innført debrifing for sine ansatte når det er behov.
La prost og sokneprest fortsatt ha ansvar for beredskap i tilknytning til akutte tjenesteoppdrag på dagtid i sine egne prostier og sokn, så som dødsbud, soknebud på institusjoner og tilkalte hjemmebesøk. Dette er allerede i funksjon og er en del av prestens vedtatte tjenesteordning. Her vil prosten også raskt kunne organisere eventuell debrifing.
Da ordningen ble innført, var noe av poenget at «utrykkende» prest også skulle ha mulighet til å følge opp pårørende i etterkant gjennom samtaler og ha ansvar for bisettelse/gravferd. Ved å utvide beredskapsområdene blir denne siden av beredskapstanken utvisket, og vi står igjen med en engangskontakt i en krisesituasjon som ut fra en faglig og diakonal synsvinkel blir svært mangelfull. At dette noen steder i distriktet kan føre til bilturer på to timer, tomme hus og to timer i retur med uforrettet sak, viser hvor uforsvarlig dette er.
Etter 37 års prestetjeneste er det min erfaring at å lete etter adresser som ikke fins, ringe på låste dører, lete etter folk på hytter uten veiforbindelse, kaste stein på vinduer, forsøke å vekke mennesker i tomme hus og eventuelt overbringe hjerteskjærende budskap til medmennesker i ubalanse midt på natten, ikke handler om forsvarlig faglighet og presters nødvendige samfunnsoppdrag. De fleste meldinger av denne kategori bør overbringes til lys våkne mennesker som raskt kan få tak i sitt eget nettverk og støtteapparat.
Ved større ulykker er vi noen ganger blitt presset på tid av politiet fordi media vil offentliggjøre dette så raskt som mulig å få det med i sine morgensendinger og inn på sine nettsider før andre medier våkner. Dette tilsier at både ansvar og utføring av slike oppdrag må ligge til en etat som kan benytte blålys og handle raskt. Erfaringene både fra politi og prester er imidlertid at i mange slike tilfeller har de sosiale medier allerede varslet de nærmeste.

 

Med andre ord: Vi trenger en ny gjennomgang av flere sider ved denne tjenesten. Å fortsette som før er ikke å ta verken personalansvar eller samfunnsoppdrag på alvor.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere