Anlov Mathiesen

96    154

Burkaforbud bryter med liberale verdier

Burka er en forbannet uting. Men regjeringens forbudslinje kan koste samfunnet dyrt. Lovforslaget rokker ved våre liberale verdier.

Publisert: 15. jun 2017 / 790 visninger.

Å bruke burka er en fullstendig håpløs måte å tilnærme seg samfunnet på. Rett og slett høl i huet. Men det er én ting regjeringen ikke har forstått. Det er at forbud er nøyaktig det samme som det vi misliker ved burkaen: intim kontroll som begrenser personlig frihet. 

Vi er ikke alene. Burkaforbud er en trend som sprer seg raskt i Europa. Bare siden 2011 har sju land innført forskjellige former for forbud mot plagg som dekker ansiktet, inkludert Tyskland, Østerrike og Bulgaria. Dette kan sees i sammenheng med en voksende trussel fra ekstrem islam, og som en respons på frykten for voldelige muslimer og parallellsamfunn. 

Frykten er reell og må møtes. Men burkastraffene vil føre til økt avstand mellom muslimske miljøer og storsamfunnet. Det vil skyve konservative muslimer ennå lenger unna oss, og vil først og fremst glede IS. Det er nøyaktig hva terroristene ønsker: At vi skal bli redde og reagere med overvåkning, voldsmakt og forbud mot alle ting som symboliserer islam. 

Populistisk forståelse av loven 

Loven bør strengt tatt ikke benyttes mot det som ikke gjør skade mot andre. Narkotikalovgivningen bryter med dette prinsippet, og viser med all tydelighet hvorfor det er en dårlig idé: det hjelper ingen, beskytter ingen og skyver mennesker unna. Å straffe bruken av visse klesplagg minner mest om et kortsiktig korstog mot fremmed livsstil, og en meget lite raus holdning til det vi ikke kan kontrollere. 

Det nye lovforslaget til regjeringen har mange saklige argumenter som det er lett å falle for. Men de bommer grunnleggende når det gjelder noe av den liberale rettsstatens kanskje viktigste pilarer, nemlig individets frihet. I kampen mot det totalitære er det alltid fristende å bruke totalitære midler. Det er enklest og har størst kortsiktig effekt, men innebærer en høy risiko for å undergrave samfunnets liberale prinsipper. 

Individets frihet må beskyttes 

Mer overvåkning, mer politi, mer synlig våpen, kontroll over moskeene. Dette hører vi ofte, og etter ethvert terrorangrep kommer kravene om mer statlig bruk av voldsmakt og etterretning. Det er både menneskelig og forståelig. Det vi lett glemmer er at vår liberale rettsstat er en skjør balanse mellom trygghet og frihet. 

Overvåkingssamfunnet har allerede beveget seg i drastisk retning gjennom big data, etterretningens utvidede fullmakter og politikeres manglende evne til å begrense innsamling av data om borgerne. Kommersielle krefter får samle og benytte informasjon i økende og urovekkende grad. 

Individets hevdvunne rett til fri bevegelse, tanke, tro og tale som er under press fra både kommersielle og populistiske krefter. Mens selskaper ønsker å tjene penger, ønsker politikere å tekkes velgernes behov for trygghet, hardhet og handlekraft. Våre borgerrettigheter er kanskje det viktigste vi har. Vi kan ikke tillate at populistiske politikere selger dem til høystbydende. Terror og kulturproblemer løses ikke gjennom kortsiktig symbolpolitikk. 

Burka er en middelaldersk hån 

Jeg deler regjeringens oppfatning av burka langt på vei, det er en forferdelig uting og et middelaldersk tvangsplagg som holder kvinner nede. Ja, jeg vil gå lenger enn som så, burka er en hån mot alt som tross alt er flott ved islam. Koranen snakker ikke om å nedverdige kvinner, eller gjøre dem til sosiale freaks. 

Men selv om regjeringen har rett i enkelte av sine intensjoner, tar de feil i bruk av virkemiddel. Det er mye i samfunnet vi ikke liker, men det betyr ikke at vi skal forby det. Mange skikker vil endre seg med tiden, mye vil utvikle seg naturlig. Man må være litt mer tålmodig, ha litt mer toleranse for andre kulturers behov for tid i tilpasning til det norske. 

Det er mye i samfunnet som verken er sunt, godt eller ønskelig. Men i de aller fleste tilfeller bør det være opp til den enkelte å velge sin egen vei. Det må også gjelde klesplagg og hetter. Hvis folk skal spise mindre sukker eller trene mer må det jobbes med kunnskap og forebygging over tid. Det samme må gjelde hvordan folk forholder seg til main stream-samfunnet. 

Å tåle annerledeshet 

Om noen velger å kle seg på en måte som støter «vanlige» folk må man forsøke å prate sammen. Man må også ha et perspektiv som spenner over flere tiår, ikke forhaste seg til raske løsninger. Det evige moteordet «integrering» benyttes i alle retninger og både for og imot det meste, også burka. 

Men den klokeste måten å se dette på må være å tillate folk å være seg selv, ha sin tro, sine rutiner og ritualer så lenge det ikke skader andre borgere. Dette behovet dekkes allerede av lovverket, og vel så det. 

Man bør ikke forby alt man ikke liker. Det er floskel de fleste kan slutte seg til. Men i møte med hard virkelighet kan det være krevende å etterleve, også for partier som bruker «valgfrihet» i tide og utide. Individets frihet må være noe mer enn et valgkamp-slagord, også for Høyre og Frp.

Europa og vesten er den liberale rettstats beskytter, og vi er riddere av de sivile rettigheter. Slike verdier trues ikke først og fremst utenfra, fordi ytre trusler kun kan skape frykt. Det er kun vi selv som har makt til å gi avkall på våre egne prinsipper. Det er nettopp dét regjeringen foreslår å gjøre.

Opprinnelig publisert hos Nettavisen.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Hva er flott?

Publisert 7 måneder siden

Ja, jeg vil gå lenger enn som så, burka er en hån mot alt som tross alt er flott ved islam. Koranen snakker ikke om å nedverdige kvinner, eller gjøre dem til sosiale freaks.  Sitat slutt.  Hva da?   Nevn en flott ting ved Islam.

4 liker  
Svar
Kommentar #2

Anlov Mathiesen

96 innlegg  154 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

stort sett de samme elementene som tross alt er flott ved kristendommen. nestekjærlighet, ta vare på de fattige og svake o.l.

Svar
Kommentar #3

Øivind Hundal

0 innlegg  77 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Nei. På samme.måte som forbud mot nazistiske ytringer og andre hat-ytringer heller ikke strider mot ytringsftiheten. Drtte er liberalitetens og demokratiets paradoks: skal man bevare liberalt demokrsti kreves det at noen ting som er direkte anti det liberale demokrati forbys. Joda, inkonsekvent og selvmotsigende, men dette er en vurdering som jeg lever meget godt med. Spørsmålet er ikke om vi skal denne inkonsekvens eller ikke, men om hvor stor inkonsekvensen skal være. Det er så fundamentalt trekk med vår kultur, kall det (på tross av all gærnskap) gjerne «åpenhet» og «ærlighet», at vi ser og taler ansikr-til-ansikt med folk. Og derfor må burka og niqab forbts i det offentlige rom. Hva de gjør i heimen får være opptil drm srlv. Og dette er IKKE et religiøst spm. Det er heller ikke en absolutt relirelpliktgils plikt på linje med sikhenes turban. Derfor er det ingen mennesketett å vise sin hengivenhet for islam på denne måte.

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Riddere eller Naive?

Publisert 7 måneder siden
Anlov Mathiesen. Gå til den siterte teksten.
Europa og vesten er den liberale rettstats beskytter, og vi er riddere av de sivile rettigheter. Slike verdier trues ikke først og fremst utenfra, fordi ytre trusler kun kan skape frykt. Det er kun vi selv som har makt til å gi avkall på våre egne prinsipper. Det er nettopp dét regjeringen foreslår å gjøre.

Det kan nok hende at forbud ikke er beste strategi.  Kanskje tvungen hjelp i de få familiene som "undertrykker" kvinnen er en ide? Som med barnevernet.  "Riddere av de sivile rettigheter"? - hvor lenge er vi det, når Islam okkuperer store områder i Engeland der "sharia" råder.  Islam er ikke snill, det er en gerilja hær som legger Europa under seg og moskeene er deres forposter.  Sverige har også slike gettoer der politiet ikke tør være, snart er Norge i samme situasjon?

4 liker  
Svar
Kommentar #5

Geir Wigdel

14 innlegg  1883 kommentarer

Nei, burkaforbud

Publisert 7 måneder siden

vil ikke skape avstand til muslimer, tvert imot. En må ha i mente at i enkelte muslimske land er motstanden mot slike plagg sterkere enn hos oss. Klesplagg som gjør mennesker uidentifiserbare hører ikke hjemme i et åpent, demokratisk samfunn. Dersom dette ikke forstås og aksepteres frivillig, må vi dessverre ty til lovverket. Ikke for å bryte ned liberale verdier, men for å forsvare dem.

4 liker  
Svar
Kommentar #6

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Anlov Mathiesen. Gå til den siterte teksten.
stort sett de samme elementene som tross alt er flott ved kristendommen. nestekjærlighet, ta vare på de fattige og svake o.l.

Her har du totalt misforstått. Mener du sharialoven er et tegn på nestekjærlighet? Mener du bekjempelse/terror av vantroende er et tegn på nestekjærlighet?

3 liker  
Svar
Kommentar #7

Anlov Mathiesen

96 innlegg  154 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Islam inneholder da mer enn bare sharialov og ekstremister. DU må kunne se på andre aspekter selv om mange av dem er tvilsomme. Nøyaktig det samme gjelder kristendommen: en enorm mengde skadelige og fordummende elementer, men det er tross alt noe bra inni der også.

Svar
Kommentar #8

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Anlov Mathiesen. Gå til den siterte teksten.
Islam inneholder da mer enn bare sharialov og ekstremister.

Da har du fokus på mennesker og ikke religionen. Religionen Islam skiller sterkt mellom troende og vantroende. Vantroende skal bekjempes, Jevnf Muhammed og de 700 jøder som ikke ville følge ham og som endte med at de ble "beheaded".

3 liker  
Svar
Kommentar #9

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Fordummende kristendom?

Publisert 7 måneder siden

Mange av dem som ble slaktet med lange kniver i London nylig var turister.  Om du som liberal ridder ikke ser forskjell på dumme fredelige kristne og Islams imamer.  som lærer smågutter å hate alt som har med vestlig kultur å gjøre, da har du dårlig gangsyn.  Evangeliet er dårskap for mange, ja, og det er greit, men vi er ikke voldelige.  Vi overlater dommen til Gud.  Muhammed befaler sine å drepe de vantro.  Godt at de fleste ikke lyder ham.

4 liker  
Svar
Kommentar #10

Øivind Hundal

0 innlegg  77 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Her skjer en helt unødvendig innblanding av kristendom. Å sammenligne GT-«kristendom» med islam er verre enn epler og appelsiner. Særlig når vi vet at kristendommen ikke var der da GT-skriftene ble til. Nok om det. Islam har ikke klart å hoppe inn i det 21 århundre ennå. Ikke rart, så konserverende på tenkning og holdninger fra 600-tallets Arabia som det er, har vært. I tillegg har islam en religiøs kjerne som er «lydighet». Og denne opprettholdes ved blind lydighet overfor Allah, Muhammed, skriftene, imamene. Noe som videre gjør tilpasninger og moderniseringer ekstremt vanskelig. Dessuten er det høyst menneskelig for folk å støtte seg til kjent kultur når de blir kastet inn i en helt annen kultur. (Kristendommen er forlengst modernisert og rimelig tilpasset vårt samfunn) (Siden ts nå engang dro inn kristendom).

1 liker  
Svar
Kommentar #11

Geir Wigdel

14 innlegg  1883 kommentarer

Har ikke Bye-Pedersen

Publisert 7 måneder siden

hørt en av de jødiske grunnfortellinger? Den om et nabofolk som var blitt overbevist om at israels gud var verdt å tilbe. For å bevise sin velvilje lot de seg omskjære. Og da de var midlertidig satt ut av dette inngrepet, benyttet jødene anledningen til å slakte ned samtlige. Det dreide seg om mange tusen.

Dette tror jeg de fleste jødiske barn lærer. Og i vår bibel står fortellingen om Elias som utfordret Baals prester. Da de tapte, ble 400 slaktet ned. Dette er en fortelling også norske barn har lært å fryde seg over. Så du bør utvide din kritikk til mer enn koranen.

1 liker  
Svar
Kommentar #12

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Øivind Hundal. Gå til den siterte teksten.
(Kristendommen er forlengst modernisert og rimelig tilpasset vårt samfunn)

Dette er også mitt inntrykk og min kritikk omfatter ikke Kristendom som helhet. Men debattene her på Verdidebatt viser oss at det fortsatt eksisterer kristne miljøer som ikke helt har maktet denne tilpasningen. Det er også gjerne disse miljøene som roper høyest om forbud mot andre religiøse syn.

Svar
Kommentar #13

Øivind Hundal

0 innlegg  77 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Jeg regner med at du holder ktitikk av GT utenfor din kritikk av kristendom. Fordi kristendommen eksisterte ikke da GT-skriftene ble skrevet. Jeg ser svært gjerne, Anlov P Mathisen, at du klargjør hvordan du tenker om dette.

Svar
Kommentar #14

Rune Holt

8 innlegg  10547 kommentarer

Mathiesen prøver seg.

Publisert 7 måneder siden
Anlov Mathiesen. Gå til den siterte teksten.

Burka er en middelaldersk hån 

Jeg deler regjeringens oppfatning av burka langt på vei, det er en forferdelig uting og et middelaldersk tvangsplagg som holder kvinner nede. Ja, jeg vil gå lenger enn som så, burka er en hån mot alt som tross alt er flott ved islam. Koranen snakker ikke om å nedverdige kvinner, eller gjøre dem til sosiale freaks. 

Men selv om regjeringen har rett i enkelte av sine intensjoner, tar de feil i bruk av virkemiddel. Det er mye i samfunnet vi ikke liker, men det betyr ikke at vi skal forby det. Mange skikker vil endre seg med tiden, mye vil utvikle seg naturlig. Man må være litt mer tålmodig, ha litt mer toleranse for andre kulturers behov for tid i tilpasning til det norske. 

Det er mye i samfunnet som verken er sunt, godt eller ønskelig. Men i de aller fleste tilfeller bør det være opp til den enkelte å velge sin egen vei. Det må også gjelde klesplagg og hetter. Hvis folk skal spise mindre sukker eller trene mer må det jobbes med kunnskap og forebygging over tid. Det samme må gjelde hvordan folk forholder seg til main stream-samfunnet. 

Det er noe snodig som skjer med kvinners "rettigheter" i forbindelse med innvandring og nye kulturer.
I Norge har feminister og likestillingspredikanter jobbet med kvinners stilling i samfunnet i minst to generasjoner.Noe som har ført til at det ikke skal mye til før loven kan brukes i retts-systemet når kvinner blir behandlet dårlig.

Og Mathiesen sier at han mener det å pakke inn kvinner er en stygg uting.Og da regner jeg med at han mener for kvinners EGEN skyld.Og ikke først og fremst for samfunnets sikkerhet og åpenhet.
MEN så kommer tåka sigende inn og dekker til hele saken ved at han begynner å skryte av islam og hvor flott den ideologien er....!?
Ved å si noe sånt bør hans sporenstreks forklare oss hva han mener "det flotte i islam".
Det er mye vi har lover mot i Norge...og hvorfor det Mathiesen ?

Men vi skal altså være tålmodige med fremmede islamske skikker,men ikke med de utallige lover og forskrifter vi nordmenn er nødt til å forholde oss til hver eneste dag !?
Er det anarki trådstarter vil ha ?

1 liker  
Svar
Kommentar #15

Rune Holt

8 innlegg  10547 kommentarer

Samme visa hver gang.

Publisert 7 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.

hørt en av de jødiske grunnfortellinger? Den om et nabofolk som var blitt overbevist om at israels gud var verdt å tilbe. For å bevise sin velvilje lot de seg omskjære. Og da de var midlertidig satt ut av dette inngrepet, benyttet jødene anledningen til å slakte ned samtlige. Det dreide seg om mange tusen.

Dette tror jeg de fleste jødiske barn lærer. Og i vår bibel står fortellingen om Elias som utfordret Baals prester. Da de tapte, ble 400 slaktet ned. Dette er en fortelling også norske barn har lært å fryde seg over. Så du bør utvide din kritikk til mer enn koranen.

Det er visst en umulighet å debattere islam uten at det skal dras inn gamle jødiske og gammel-testamentelige fortellinger.
Her er Wigdel og Herstad sikre som amen i kirken.
Det er på høy tid at de setter seg inn i hva kristen tro er.

2 liker  
Svar
Kommentar #16

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er visst en umulighet å debattere islam uten at det skal dras inn gamle jødiske og gammel-testamentelige fortellinger.
Her er Wigdel og Herstad sikre som amen i kirken.
Det er på høy tid at de setter seg inn i hva kristen tro er.

Da har du åpenbart misforstått. Vi debatterer våre liberale, demokratiske verdier.

Svar
Kommentar #17

Rune Holt

8 innlegg  10547 kommentarer

Neida Herstad.

Publisert 7 måneder siden

Du bør snart ha forstått at jeg er i stand til å lese hva en tråd handler om.
Men som vi ser prøver du deg stadig med at jeg ikke fatter bæret om noe som helst.
Mathiesen viser hva slags samfunn han ønsker seg med fri hasj og andre liberale herligheter,men Norge er ikke bygget på slike håpløse "verdier" som godt er.
De styrende politikere i Norge er heldigvis av en annen oppfatning og ser hva som ville skje om slike tanker fikk makt.
Når så en fremmed kultur brer om seg som vi ser at islam gjør blir det selvutslettende å bruke liberalisme mot fundamentalisme.
Da blir vi overkjørt og ligger igjen paddeflate uten å skjønne hva som traff oss.

3 liker  
Svar
Kommentar #18

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Når så en fremmed kultur brer om seg som vi ser at islam gjør blir det selvutslettende å bruke liberalisme mot fundamentalisme.

Som jeg og flere andre skriver, er det en viktig å diskutere hvor grensene for toleranse, skal settes.

Men premissene for en slik debatt må ligge i våre demokratiske tradisjoner og ikke settes av et konkurrerende autoritært livssyn.

Når argumentene for å forby niqab avsløres som skalkeskjul for å bedrive religionsforfølgelse, må de selvsagt avvises.

1 liker  
Svar
Kommentar #19

Rune Holt

8 innlegg  10547 kommentarer

Har du avslørt det ?

Publisert 7 måneder siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Når argumentene for å forby niqab avsløres som skalkeskjul for å bedrive religionsforfølgelse, må de selvsagt avvises.

Du har ikke vært inne på tanken på at årsaken til å forby nicab kan være at vi ikke vil ha et samfunn der kvinner blir behandlet som kveg uten rettigheter ?
Ville ikke samfunnet forhindre at f.eks naziideer får operere fritt ?

Finnes det det ingen grenser for din toleranse for kvinnefiendtlige ideer ?
At det er helt bak mål å bruke ordet religionsforfølgelse når hensikten er å hindre middelalderske metoder må vel også Herstad begripe !?

4 liker  
Svar
Kommentar #20

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Finnes det det ingen grenser for din toleranse for kvinnefiendtlige ideer ?
At det er helt bak mål å bruke ordet religionsforfølgelse når hensikten er å hindre middelalderske metoder må vel også Herstad begripe !?

Jeg har selvsagt ingen problemer med å støtte arbeidet mot "kvinnefiendtlige ideer", men det ville være et alvorlig brudd mot vårt demokrati å forby mennesker å ha en religiøs tro som etter min oppfatning inneholder kvinnefiendtlige ideer.

Flere av debattantene viser med all tydelighet at det ligger langt mer bak forbudsforslaget mot niqab enn et ønske om kvinnefrigjøring. Disse tilhengerne av en middelaldersk retning innen Kristendommen, representerer selvsagt ikke våre norske verdier, men også disse skal ha religionsfrihet.

Svar
Kommentar #21

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Nettopp

Publisert 7 måneder siden

Godt sagt Rune Holt!  Muslimske kvinner er mannens eiendom.  Jenter passes opp kontinuerlig mens gutter gjør som de vil.  Islam er ikke religion i sann forstand, det er et tvangs-regime for ayatollaher og lederskapet.  Deres mål er Islam og sharia i alle land.  Har en muslim noen gang fått Nobelspris i noe fag, har de forskning i muslimske land. De lever i det sjette århundre. Men vår velferd, den vil de ha? Dette var selvsagt noe unyansert - typisk meg.

2 liker  
Svar
Kommentar #22

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Alle bør gjøre det.

Publisert 7 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Så du bør utvide din kritikk til mer enn koranen.

Ja enig at vi skal reagere på alt som vi synes er skremmende. Nå er det Det Nye Testamentet som er den nye pakt og som forrettes i kirken. Derfor blir det noe unyansert og trekke frem DGT. Det er den treenige Gud som kristendommen bygger på. 

Kritikk er på sin plass når vi ser noe som er galt. Enten det gjelder niqab, burka eller hijab. Alt dette er et resultat av Islam som er så svart i sin ideologi som det går an. 

Vi skal reagere med å ta avstand fra slikt. Du også bør gjøre det? Alle bør gjøre det.

 

Svar
Kommentar #23

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Det ønsker jeg gjerne svar på.

Publisert 7 måneder siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg har selvsagt ingen problemer med å støtte arbeidet mot "kvinnefiendtlige ideer", men det ville være et alvorlig brudd mot vårt demokrati å forby mennesker å ha en religiøs tro som etter min oppfatning inneholder kvinnefiendtlige ideer.

Din toleranse er skremmende. Har vært i deg tidligere om du synes at det som forrettes i moskeer om bekjempelse av etniske nordmenn/de vantroende er noe vi skal tolerere?. Det ønsker jeg gjerne svar på.

1 liker  
Svar
Kommentar #24

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
 Har en muslim noen gang fått Nobelspris i noe fag, har de forskning i muslimske land. De lever i det sjette århundre. Men vår velferd, den vil de ha? Dette var selvsagt noe unyansert - typisk meg.

Jeg tar sjansen på å uttrykke en påstand som jeg ikke på stående for kan dokumentere, men det er nok ikke Krussand eller hans likesinnedes kristendomsforståelse vi kan takke for nobelprisvinnende forskning.

Svar
Kommentar #25

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

GT

Publisert 7 måneder siden

De to fortellingene dine fra GT er ikke så urimelige som du skisserer.  Jeg er glad jeg slapp å være med på det, men forløpet til den første episoden var at en mann voldtok søsteren til noen menn/ gutter.  Siden hevnet de seg med svik slik du beskriver.  Deres far refset  dem siden.  Baalprofetene som ikke fikk ild til å falle ned fra himmelen og siden ble drept er heller ikke noe merkelig.   Klarer du ikke å se historiene i GT i Bibelens eget lys og forstå Guds vei den gangen og i dag - ja da er antagelig troen en dårskap.

3 liker  
Svar
Kommentar #26

Hermod Herstad

0 innlegg  7045 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Din toleranse er skremmende. Har vært i deg tidligere om du synes at det som forrettes i moskeer om bekjempelse av etniske nordmenn/de vantroende er noe vi skal tolerere?. Det ønsker jeg gjerne svar på.

Beklager at du ikke alltid får svar på dine spørsmål, Pedersen. Noen ganger er det mer fornuftig å ignorere spørsmål enn å gi dem de svar som de fortjener.

1 liker  
Svar
Kommentar #27

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Du er feig!

Publisert 7 måneder siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Noen ganger er det mer fornuftig å ignorere spørsmål enn å gi dem de svar som de fortjener

Du ser hykleriet men bøyer unna.

1 liker  
Svar
Kommentar #28

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Enig i det!

Publisert 7 måneder siden

Frisk debatt her nå.  Min tro og teologi er nok hverken bedre eller dårligere enn andre kristnes hva gjelder vitenskap og forskning.  Vestlig kultur er kristendommens arv.  Denne kultur forakter muslimer, men de nyter gjerne dens fukter.  Jeg kan tåle deres livsstil om de slutter å kalle våre kvinner løsaktige fordi de viser frem sine nydelige Gudgitte kvinneformer.  Muslimsk moral er forkrøplet når muslimer voldtar norske jenter.  Hermod Herstad, la oss ta hverandres ord med positiv innstilling, jeg er ingen mørkemann.  Tror du hadde trives godt i mitt selskap og jeg i ditt!

Svar
Kommentar #29

Geir Wigdel

14 innlegg  1883 kommentarer

Min henvisning

Publisert 7 måneder siden

til GTs (og jødiske) fortellinger var kun en illustrasjon av hvor håpløst det er å ta løsrevne sitater fra Koranen og påstå at "slik er islam", eller "slik er muslimer"; slik spesielt Bye-Pedersen gjør. Og det nytter ikke å gjemme seg bak at kristendom er NT, fordi kristendommen har Bibelen som sin hellige bok, og tekster fra GT brukes i alle gudstjenester og trekkes fram som "bevis" når dette passer. Da må en også kunne forsvare at profeten Elias syntes det var helt OK å slakte 400 prester med kaldt blod, eller at Moses lot hele egypterhæren drukne. Det var sikkert mange dedikerte fedre og hengivne ektemenn blant dem.

Svar
Kommentar #30

Øivind Hundal

0 innlegg  77 kommentarer

Til slutt

Publisert 7 måneder siden

Jeg er liberal og tolerant. Men jeg er ikke så lu eral og tolerant at det synes er OK å tildekke sitt ansikt i møte med andre mennesker. Kort sagt, jeg innrømmer at det er grenser for min toleranse.

2 liker  
Svar
Kommentar #31

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

GT er sann fortellig.

Publisert 7 måneder siden

Jeg har ingen problemer med GT's historier.  Det beskriver Guds inngripen i den første tid og Hans kall av Abraham og Israels folk.  Vi lærer mye av dette, men følger ikke deres eksempel når de tar livet av folk.  Ellers var det da ikke Moses som lot Egypts hær drukne. Det gjore Gud. Er du sur på Gud for det? Synes du det var et dårlig grep? Hva hadde du gjort om du var Gud? (ikke svar - dumt spørsmål). Men jeg undrer meg over hvor du vil når du klager på GT's mange bestialske historier. Hva med vår tids grusomheter? Gassingen av Jøder ++++?

1 liker  
Svar
Kommentar #32

Chris Svendsen

11 innlegg  726 kommentarer

@Krussand #31.

Publisert 7 måneder siden

Mener du at GT slik den er skrevet, er historisk korrekt? Og gjelder det alt, eller bare utvalgte deler?

Edit: Svar meg gjerne på melding, ettersom dette er en avsporing fra det tråden handler om.

Svar
Kommentar #33

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Publisert 7 måneder siden

Ja det tror jeg, og det gjelder alt - slik den er skrevet.  Nå er jo mye av GT andre typer prosa / salmer/ ordspråk / visjoner.  

1 liker  
Svar
Kommentar #34

Daniel Krussand

4 innlegg  903 kommentarer

Sant.

Publisert 7 måneder siden

Riktig Øyvind, det er vel heller ikke lov å gå inn i en butikk med finnlandshette over hode. Eller en nylons- strømpe.

2 liker  
Svar
Kommentar #35

Chris Svendsen

11 innlegg  726 kommentarer

@Krussand.

Publisert 7 måneder siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Svar meg gjerne på melding, ettersom dette er en avsporing fra det tråden handler om.

Jeg sendte deg en mail.

Svar
Kommentar #36

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
til GTs (og jødiske) fortellinger var kun en illustrasjon av hvor håpløst det er å ta løsrevne sitater fra Koranen og påstå at "slik er islam", eller "slik er muslimer"; slik spesielt Bye-Pedersen gjør.

Kanskje du kan klargjøre for oss hva budskapet i Koranen er, og gjerne si noe om hvordan Koranen forholder seg til vantroende som er nevnt i 345 vers i Koranen.

1 liker  
Svar

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 5 timer siden / 86 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 7 timer siden / 99 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 8 timer siden / 83 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 9 timer siden / 89 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 12 timer siden / 300 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 114 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 20 timer siden / 389 visninger
3 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

TRO
av
Hege Anita Aarvold Flottorp
rundt 5 timer siden / 86 visninger
0 kommentarer
Hev stemmen
av
Tove S. J Magnussen
rundt 7 timer siden / 99 visninger
1 kommentarer
KIRKENS UNGE
av
Øystein Magelssen
rundt 8 timer siden / 83 visninger
1 kommentarer
Hvorfor Kvekerne?
av
Hans Morten Haugen
rundt 9 timer siden / 89 visninger
0 kommentarer
Konfliktsky fredsbyggere
av
Ingrid Vik
rundt 12 timer siden / 300 visninger
0 kommentarer
Blågrønn trospolitikk
av
Vårt Land
rundt 12 timer siden / 114 visninger
0 kommentarer
Drikkeukulturen
av
Erling Rimehaug
rundt 20 timer siden / 389 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
26 minutter siden / 423 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Presidentens kulisser
35 minutter siden / 1132 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
38 minutter siden / 349 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Hva skjedde med den hvite by ved Mjøsa?
rundt 1 time siden / 708 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Aulen, Augustin og forsoningslæren
rundt 1 time siden / 349 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Guds Lam
rundt 1 time siden / 361 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Presidentens kulisser
rundt 1 time siden / 1132 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 423 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 423 visninger
Jostein Sandsmark kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 2 timer siden / 2194 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken
rundt 3 timer siden / 235 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
MØRKRET, DØDEN OG DET VONDE - GUD, LJOSET OG LIVET
rundt 3 timer siden / 2194 visninger
Les flere