Erik J. Stabrun

2

Skal prester fortsatt meddele dødsbud?

Overgangen fra statskirke til folkekirke har ikke gjort prestene mindre egnet til å gå med dødsbud. Det er fortsatt behov for prestenes bistand. Men det trengs hjelpemidler for å unngå at prester brukes til å varsle pårørende uten kirkelig tilhørighet.

Publisert: 15. jun 2017 / 267 visninger.

Dødsbudet er meddelelsen som er tyngst å bære fram. Det er ordene som vanskelig lar seg høre eller begripe. Dagen de etterlatte fikk beskjed, vil stå som en merkedag, et skille i tiden for dem. Måten de nærmeste blir varslet på, er viktig. Budskapet må være tydelig: hvem det gjelder og hva som har skjedd. Det haster med å nå fram før rykter når dem. De pårørende må få vite sikker beskjed om det som så langt er å vite om dødsfallet. Og de må få vite hvor de senere kan henvende seg for å få vite mer, for eksempel om å få se den døde. Budbringeren må ha medfølelse og vise omtanke og respekt. Den som kommer med beskjed må ha tid til å høre spørsmålene de måtte ha, og klagen.


Oppgaven å meddele dødsbud ivaretas av flere profesjoner. Når prester går med dødsbud i dag, skyldes det både tradisjon og aktuelle årsaker. Det hører til presters daglige arbeid å møte mennesker som har mistet sine nærmeste, til forberedelse av gravferd og i sjelesørgeriske samtaler. Erfaringer fra dette arbeidet kan være til hjelp når enkeltmennesker, familier eller også større grupper i samfunnet vårt, er rammet og skal varsles. Samfunnsansvaret utfordrer prester og andre fagarbeidere til å ta del i det flerfaglige samvirket som beredskapstjeneste er.


Dødsbudet er forankret hos politiet. Noen har plutselig og uventet mistet livet. Det nedfelles i rapporter, logger og journaler. Noen mottar oppdraget å varsle de pårørende. Det skal verne rettssikkerheten, og gi de pårørende nødvendig informasjon. Budbringerne rapporterer tilbake at oppdraget er utført. Det er et offentlig oppdrag. Statskirkens prester har stått til disposisjon for dette krevende oppdraget. Nå gjør folkekirkens prester det samme.


Det tas til orde for at ordningen bør opphøre. Et offentlig utvalg som hadde som oppgave å legge fram forslag til en mer helhetlig tros- og livssynspolitikk, foreslo i NOU 2013: 1, at politiet selv eller andre tros- og livssynsuavhengige offentlige representanter går med dødsbud. Forslaget innebærer at prester ikke lenger skal gå med dødsbud, med mindre politiet har sikker kunnskap om at de pårørende tilhører et bestemt tros- eller livssynssamfunn. Forslaget er begrunnet med at tros- og livssynsfriheten blir best sikret slik.


Livssynsuavhengighet gir om den finnes, i seg selv ingen kompetanse. Den er noe ytre, mer å likne med en frakk. Enhver som skal møte medmennesker i deres skjebnesvangre øyeblikk, vil trenge å ha en viss avklaring av egne verdier. I overbringelsen av et dødsbud er det viktig å kunne sette sitt eget tros- og livssynsgrunnlag i parentes og være oppmerksomt til stede hos den andre.
Når det gjelder bruk av prester til å gå med dødsbud, er min erfaring at det i svært liten grad er gitt uttrykk for at dette er problematisk for troende fra andre konfesjoner eller religioner. Problemene kan være underrapportert. For ikke-religiøse vet vi det kan det være forstyrrende, ja oppleves krenkende, at budbringeren er prest. Fordi det ikke finnes et register som viser den enkeltes tros- eller livssynstilhørighet, er dette et reelt problem. At det ikke finnes et slikt register har historiske årsaker. Hvordan dette vurderes i dag, vet jeg ikke. Men så lenge presten representerer noe de pårørende nødig vil ha med å gjøre, er det mer enn uheldig at denne skal være deres samtalepartner. Det trengs prester i arbeidet med dødsbudene, jeg ser gjerne at ordningen fortsetter. Men det forutsetter at det lages hjelpemidler til å finne fram til aktuell bistand i situasjonen.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Siste innlegg

Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
10 minutter siden / 2 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 1 time siden / 33 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 19 timer siden / 559 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 19 timer siden / 506 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
2 dager siden / 2900 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
2 dager siden / 4003 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 337 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 184 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 309 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82083 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44583 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35512 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28841 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22850 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22480 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21891 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20383 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19434 visninger

Lesetips

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 1 time siden / 33 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 337 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2821 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 338 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 153 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 396 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
3 dager siden / 48 visninger
Naive Oslo
av
Erling Rimehaug
4 dager siden / 667 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
4 dager siden / 140 visninger
Les flere

Siste innlegg

Exit Kristelig Folkeparti
av
Leif Hovde
10 minutter siden / 2 visninger
Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
rundt 1 time siden / 33 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 19 timer siden / 559 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 19 timer siden / 506 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
2 dager siden / 2900 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
2 dager siden / 4003 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 337 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 184 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 309 visninger
Les flere