Torgeir E. Fjærtoft

3    30

Islam, en nær slektning

En verdig visjon for Luther-året bør være at vi i Norge sammen feirer både jul og Id. Da kunne vi bli en enda bedre modell for hvordan mennesker i Midtøsten kan leve sammen.

Publisert: 8. jun 2017 / 7078 visninger.

I Luther-året må Den norske kirke ta et oppgjør med reformatorens mørke sider og rydde opp i hans fiendebilder. Dette har til dels skjedd. Representanter for erkefienden, katolikkene, regnes i dag på samme lag i den tyske feiringen.

Mens Luthers omtale av jødene unnskyldes med at han som barn av sin tid ikke visste bedre. Og hans voldsomme angrep på bønder og gruvearbeidere som ville gjøre hans kristne reformasjon til et politisk frigjøringsprosjekt, forklares med politisk taktikk, og er uansett irrelevant i dagens Europa.

Men ett fiendebilde gjenstår, muslimene. Det er til gjengjeld så alvorlig at det norske bispekollegiet må ta affære. Som i dag var Luthers fiendebilde av muslimer drevet av politiske konflikter. Han forespeilet en muslimsk invasjon, den gang fra det ekspanderende Osmanske rike. Det synes å være en slags naturlov at i urolige tider søker mennesker å styrke sin identitet gjennom sterke fiendebilder.

Nær slektning. Islam er ingen fiende, men en nær slektning. Det ser vi i Koranen, men også om vi nøkternt sammenlikner tankeretninger, som likner hverandre fordi de søker svar på samme eksistensielle spørsmål. Her bør Den norske kirke bruke Luther-jubileet til å gå på oppdagelsesferd sammen med våre muslimske landsmenn og forskere.

Framfor alt bør vi alle lytte til menneskers fortellinger fra Midtøstens flerreligiøse samfunn — om tiden før dagens polariserte motsetninger i Libanon, Syria og Irak. Noen vil fortelle om en tid der mennesker i landsbyen feiret både kristne og muslimske høytider sammen, uavhengig av om de hørte hjemme i kirken eller moskeen. En verdig visjon for Luther-året bør være at vi i Norge sammen feirer både jul og Id. Da kunne vi også bli en enda bedre modell for hvordan mennesker i Midtøsten kan leve sammen.

Like romslige. Samtidig må vi bli like romslige i vår holdning til Islam som vi er til Luther. Avstand både i tid og kultur bør ha samme gyldighet som formildende omstendighet når vi tolker fremmede tanker inn i vår egen tid og vårt eget samfunn. Vi er alle på vei, og i Norge må vi finne en felles vei videre. Det avgjørende spørsmål er hva vi må være enige om for å leve sammen.

Mitt forslag: Jeg vil ha samme holdning til deg som jeg vil at du skal ha til meg. Men for en slik gjensidig forståelse sperrer fiendebilder.

Fiendebilder fører til at enkeltmennesker påtvinges et ansvar de ikke har. I det siste har jeg oppdaget at diskusjoner om terrorisme lett får nettet til å koke over av muslimhat. Noen sjenerer seg ikke engang for å fremstå med sin aktverdige stilling.

Mobiliserer rundt muslimhat. Det som gjør dette særlig alvorlig, er fremveksten av høyre-ekstremismen i mange vestlige land. Skal vi ta ordbruken på alvor, er voldspotensialet ikke ubetydelig. Kongen har sagt at mye i vår tid begynner å minne om mellomkrigstiden. Forskjellen er at mens pøbelen den gang marsjerte synlig i gatene, mobiliserer de i dag på nettet. Og de samler seg rundt muslimene som fiendebilde.

Den gang, i kampen mot nazismen, hadde Den norske kirke biskoper med format og mot. Mens Luther i Tyskland ble tatt til inntekt for en autoritær nasjonalisme, og tyske lutheranere var overrepresentert blant nazistene sammenliknet med katolikkene, brøt de norske lutheranerne med Luthers krav til lydighet mot makthaverne og stod fram som ledere i motstandskampen. Dermed ble Den norske kirke en autoritativ normgiver i det demokratiske norske nasjonale prosjektet. Den bærende ide i vår nasjon er at alle hører til på like fot.

Moralsk leder. Nå er tiden kommet for Den norske kirke til å finne tilbake til ståstedet under okkupasjonen. Drivkreftene i nazismen var sterke fiendebilder. I Luther-jubileet må Den norske kirke søke en vei fram til islam som en nær slektning og inkludere våre norske muslimer i feiringen av Reformasjonen.

Det vil gjøre kirken til den moralske leder de en gang var, og gi mange det korrektiv de trenger så de slutter å hetse og trakassere landsmenn.

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #401

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er nok plukket litt her og der.  Koldtbord teologi særklasse. 

Jo, det er nok mere rigtigt - jeg har bare set så mange hinduistiske træk, som jeg kender fra 70'erne, hvor vestens ungdom flirtede lidt med det østlige.

Det overrasker en del, der søger den vej at blive de dødeligt syge er det da bare deres egen skyld.

Man taler ofte med salvelsesfulde stemmer, men miljøet er iskoldt.

5 liker  
Svar
Kommentar #402

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5422 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Det er ikke det fysiske, det materielle eller kroppslige som var og er i fokus. Det er det åndelige. Hør! De kristne tror: «… korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.»

De tror alt dette skjedde og skulle skje fysisk i fortsettelsen. Ikke et ord om åndelig oppvåkning blant disiplene, men bare om en fysisk ferd Jesus skulle ha gjennomført og som endte fysisk sittende ved Guds høyre hånd for derfra å komme igjen… sannsynligvis fysisk dalende på en sky for å dømme fysisk levende og fysisk døde mennesker. 

Og dette nærmest uavhengig av disiplenes åndelige oppvåkning som jo var i tiden da Gud tok Jesus bort fra vår fysiske verden. Ikke et ord om at billedbruken kan peke til at disiplenes tro var som blitt korsfestet,  troens død, gravens liv og oppstandelse muligens kunne være beskrivende for disiplenes situasjon fra dødsens nedstemthet, noen dager i mismotets og håpløshetens grav og til en åndelig oppvåkning blant Jesu disipler. 

Det er jo evangelistene som beretter om det vi kan lese om. Hvordan skulle evangelistene ha mulighet å se at Jesus fór fysisk ned til dødsriket? Hvordan skulle evangelistene ha mulighet til å observere Jesus sittende fysisk ved Guds høyre hånd? Og hvordan i all verden skulle alle mennesker på denne jord kunne se Jesus komme fysisk dalene på en sky (som slettes ikke daler til jorden) for å dømme fysisk levende og fysisk døde. Ja, hvordan skulle nå den dommen utarte seg… fysisk.

Din tro på at alt er fysisk iflg kristen tro, er fullstendig feil. Mye av det du skriver om er hendelser som ikke involverer noen fysisk kropp, slik vi kjenner den. Og det burde være åpenbart. Feks er det åpenbart at Jesus umulig kunne fare fysisk ned til dødsriket, siden kroppen vitterlig ble lagt i en grav i Jerusalem. 

Og at den siste dom bare skulle handle om det fysiske, ..... hvor har du det fra?

4 liker  
Svar
Kommentar #403

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7102 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Det er viktig å kjenne historien ikke minst Islams historie.  I vår tid ekstremt viktig - viser videoen.

Det er bare synd at vi i dag ser historien gjentar seg.  Og manges sinn er totalt lukket - og vil ikke vite.

Vi som kjenner historien både slik muslimer selv beskriver den  - og nå også vitenskapelig bevist på basis av videoen -   

Det gjelder å beholde beskyttelsen og friheten den kristne troen faktisk gir.

Jeg oppfordrer alle som vil vite og ikke lenger bare føle.  Se på videoen!!!

Vi blir rundlurt av manglende historiekunnskap og av feil forståelse av nestekjærligheten.  Vi skal ikke elske og ikke unnskylde det onde imperiet.

Det er kun Jesus som er vår virkelige eneste sanne neste.  Kjærlighets budene er et bilde av slik det var i paradis før fallet.  Der alle elsket Gud av hele sitt hjerte og sinn - og sin neste som seg selv.  Det er paradiset som beskrives - som vi lengter etter og håper på - etter all elendighet, vold og overgrep mennesker gjør mot sin neste i denne verden.

5 liker  
Svar
Kommentar #404

Mona Ekenes

9 innlegg  888 kommentarer

Vi som for noen tiår siden .......

Publisert over 1 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.

Jo, skyldkulturen misbruges til at pålægge skyld langt ud over al realisme, retfærdighed og anstændighed.

Det gøres af mennesker opfyldt af had, der kalder sig selv anstændige.

Enig i dette, uten tvil. 

Der de "gode" og "anstendige" blant den totalitære ideologiske globalistiske eliten med dens mainstream medier, er ihuga i sin desinformasjon; for å skade - normal  - skyldfølelse og - normale -  tanker, holdninger, meninger og reaksjoner. Nå skal alt dette samt "skyldfølelsen" underkastes etter denne elitens definisjoner på hva som er "rett og galt", derfor forsøkes ytringsfriheten kneblet også nettsteder som formidler  det som virkelig skjer og reaksjonene på det.

Vi som for noen tiår siden (etterkrigstiden) ble betraktet som gode samfunnsborgere som var og fremdeles er lojale og takknemlige for eget land og folk, har blitt til "skadelige samfunnsfiender" for vi hyller definitivt  ikke globaliseringen og multikulturismen. Der det kosmopolitiske er som det ultimate "Fata Morgana".

----

Kommentar #397

"Jeg ville nu mene at der er mere hinduisme i new age."

---

Henviser til kommentaren med dokumentasjon om dette:

New Age er ingen ordinær religion.......    Kommentar #378

New age er som et koldtbord av religioner som samstemte arbeider for globalisering og en verdensregjering,  den nye forente religions samlingen via new age som ønskes og tilrettelegges for og av den nye verdensordenen ( new world order).

Den katolske paven arbeider for denne religionsenheten sammen med flere fra kristenhold som har forkastet kristendommen, som også inkluderer deres definisjon og versjon av både kristendom og islam. Dermed forvrenges det hva sann kristendom og ekte islam egentlig er og står for, der sann kristendom blir framstilt som noe ondt og ekte islam framstilles som noe godt og som "fredens" religion. 

Så det antikristelige systemet new age og one world order er på frammarsj, nøyaktig som profetert i Skriftene (hele Bibelen). Der de også virker igjennom forskjellige organisasjoner innen FN m.fl., som gir seg tilkjenne via mainstream medier og andre forum. Sikkert mye som ihuga holdes skjult også.

5 liker  
Svar
Kommentar #405

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Feks er det åpenbart at Jesus umulig kunne fare fysisk ned til dødsriket, siden kroppen vitterlig ble lagt i en grav i Jerusalem. 

Og at den siste dom bare skulle handle om det fysiske, ..... hvor har du det fra?

…pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. 

Jeg har ikke skrevet at den siste dom bare er fysisk. Jeg har stilt spørsmål ved  Jesu gjenkomst om den skulle skje ved at han først kommer dalende ned på en sky (fysisk) for deretter å holde dom over fysisk døde og fysisk levende mennesker. Hvordan skulle det skje rent fysisk?

Ellers benytter jeg anledningen til å nevne at jeg er temmelig forundret over reaksjonene mine kommentarer har fått. Én ber meg prompte tolke en tekst han har funnet om profeten Muhammeds nattlige himmelreise. Andre drar inn alt fra New-Age til kommentarer jeg ikke har mulighet til å forstå mål og meningen med, forvrengninger av det jeg har skrevet er det, skriverier om å fordreie Evangeliet... Vel,vel alt kan jeg ikke besvare.

Med vennlig hilsen Svein-Ole


Svar
Kommentar #406

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7102 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
forvrengninger av det jeg har skrevet er det, skriverier om å fordreie Evangeliet...

Du er tydeligvis på bortebane.  Det er det som blir påpekt.

3 liker  
Svar
Kommentar #407

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5422 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
…pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. 

Jammen det står jo ikke her at alt skal skje fysisk? I stedet må det være åpenbart at mye av det som blir nevnt, handler om det åndelige. 

Bibelen er tydelig på at vårt egentlige jeg er av åndelig art, og at kroppen bare er teltet som vi midlertidig bor i. Når Jesus derfor for ned til dødsriket, så må det forståes slik at det var han som åndelig vesen, som dro dit. Og det forstår vi jo også av det faktum at kroppen hans lå igjen i Jerusalem.

Hvordan dommen skal foregå vet vi ikke, men vi kan være temmelig sikre på at den først og fremst handler om det åndelige, siden det er menneskets ånd, og ikke den fysiske kroppen, som lever videre i den evige verden. Riktignok står det at våre kropper skal bli forvandlet, og ikledd uforgjengelighet, men det gjør det ikke riktig å påstå feks en rent fysisk dom.

Svar
Kommentar #408

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Når Jesus derfor for ned til dødsriket, så må det forståes slik at det var han som åndelig vesen, som dro dit. Og det forstår vi jo også av det faktum at kroppen hans lå igjen i Jerusalem.

Hva hadde Jesu ånd i dødsriket å gjøre? Graven var jo tom. Hvordan er dette å forstå? 

Jeg mener ikke å være ufordragelig, men å få kristne spesielt til å tenke over problemstillinger og ikke avvise så fort det jeg skriver, bare fordi det virker ukjent for dem og kanskje litt truende. Jeg er fullstendig klar over at om jeg går for hardt til verks med det jeg skriver, kan jeg få kristne mot meg. Mitt mål er å få kristne, muslimer, ateister ,… med meg.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #409

Mette Solveig Müller

54 innlegg  4925 kommentarer

Guds enhet - menneskehetens enhet

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener ikke å være ufordragelig, men å få kristne spesielt til å tenke over problemstillinger og ikke avvise så fort det jeg skriver, bare fordi det virker ukjent for dem og kanskje litt truende. Jeg er fullstendig klar over at om jeg går for hardt til verks med det jeg skriver, kan jeg få kristne mot meg. Mitt mål er å få kristne, muslimer, ateister ,… med meg.

Det ser for meg ut som det ligger mange fordommer overfor bahaier i kommentarene du får. - Det jeg leser ut av svar til deg, handler om at det er bahaiene som urettmessig har fått ansvaret for den politikken som dagens globalister driver med. - 

Når du skriver at ditt mål er å få kristne, muslimer, ateister , ... med deg; så kan det misforståes.  Guds gode egenskaper er nedlagt i hver og en av oss, og vår Gud ønsker å se oss, sin menneskehet som én sjel forenet i det gode.  Så bahaienes oppgave er å arbeide og be for menneskehetens enhet, at alle hjertene må slå som ett hjerte, heter det i skriftene.

Du har interessante fordypninger i bibeltekster, der du søker å se hvor ulikhetene mellom kristne og muslimer er forankret. - En interessant tilnærming, om ikke mottakerne opplever at de må gå i forsvar for sine teologiske sannheter.

Jeg synes selv det ble utrolig interessant å tenke på hvordan alle Abrahams religioner har kommet til ulike tider og vektlagt ulike forhold ved troen, ut fra behovet i sin egen tidsalder. At jødene kom med loven, at kristendommen vektla kjærligheten, at Muhammed faktisk vektla kunnskap, inntil bahai nå ha kommet og vektlagt  "Enhet".  - Men likevel har både loven, kjærligheten, kunnskapen og enheten vært med i alle religionsordningene; - bare vektlagt forskjellig. 

 "Enhet" har  ligget der med sitt globale perspektiv i alle religioner! Dette har skapt sivilisasjoner.  Men  det er først i vår tid, at  disse sivilisasjonene har kommet i større dialog med hverandre, og behovet for  kunne se hverandre, på tvers av religionene, tvinger seg fram.

Bahai er en åpenbaring som føyer seg inn i rekken av gudsåpenbaringer. Altså ikke en synkretisk religionsordning eller New Age. Alternativet jeg ser er å forkaste Gud, slik ateister gjør. Jeg vet hva jeg velger. Mette

Svar
Kommentar #410

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7102 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener ikke å være ufordragelig, men å få kristne spesielt til å tenke over problemstillinger og ikke avvise så fort det jeg skriver, bare fordi det virker ukjent for dem og kanskje litt truende. Jeg er fullstendig klar over at om jeg går for hardt til verks med det jeg skriver, kan jeg få kristne mot meg. Mitt mål er å få kristne, muslimer, ateister ,… med meg.

Vi forstår da at du bedriver misjonering.  

Ingen synes du er ufordragelig.  Tvert i mot.

Du misjonerer for en vranglære.  Da blir du motsagt.

5 liker  
Svar
Kommentar #411

Tor Egil Hansen

11 innlegg  544 kommentarer

Igjen ulogisk....

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Hva hadde Jesu ånd i dødsriket å gjøre? Graven var jo tom. Hvordan er dette å forstå? 

Jeg mener ikke å være ufordragelig, men å få kristne spesielt til å tenke over problemstillinger og ikke avvise så fort det jeg skriver, bare fordi det virker ukjent for dem og kanskje litt truende. Jeg er fullstendig klar over at om jeg går for hardt til verks med det jeg skriver, kan jeg få kristne mot meg. Mitt mål er å få kristne, muslimer, ateister ,… med meg.

Hvordan skal du få oss med deg, når det du skriver ikke "henger på greip"? Så lenge det du skriver er ulogisk og lite troverdig oppleves det heller ikke som truende. Det må nok sterkere "lut" til for å påvirke de fleste av oss.

Igjen vil jeg "arrestere" deg for dine logiske brister. Først og fremst må du nesten bestemme deg for om du tror på Bibelens ord om at Jesus ble korsfestet, døde og gjenoppsto. Eller Koranens ord om at Jesus aldri ble korsfestet eller døde men ble reddet av Allah, mens f.eks Judas fikk hans plass på korset(og Alllah villedet alle Jesu følgere til å tro at det var Jesus som hang der...)

Siden Koranen hevder den har Allah som forfatter(Koranen eksisterer på noen tavler i paradis, ifølge Koranen selv) og du tror den er Guds ord må du nesten tro på dens innhold, siden Bibelen er forfattet av mennesker.(selv om vi kristne tror innholdet er såkalt innblåst av Gud)
Dersom  Koranen er sann. Hvem lå da i graven? Judas, ikke sant? Hvorfor var graven da tom? Ingen tror at Judas sto opp fra de døde. Du kan ikke, som nevnt, tro både at Jesus ble korsfestet og døde, og samtidig tro at Jesus ikke ble korsfestet men ble reddet av Allah. Følger du logikken så langt?

"Hva hadde Jesu ånd i dødsriket å gjøre? Graven var jo tom. Hvordan er dette å forstå? "
Her forholder du deg tydeligvis til Bibelen om at Jesus hadde gjenoppstått. Men hvor i Bibelen står det noe om at graven var tom mens Jesus var i dødsriket? Hvorfor skulle Jesus stå opp fra de døde for så å bevege seg ned i dødsriket, i sin fysiske kropp? Hvor er i så fall det fysiske dødsriket? Igjen helt ulogisk slutning. Det logiske her er at sjelen for ned i dødsriket, mens den fysiske kroppen lå igjen i graven. Sjelen for ned da Jesus døde på korset, vil jeg tro(ingen grunn til å vente...) Jesus overvant døden i dødsriket og sjelen returnerte til kroppen hans, og vekket kroppen til livet den tredje dag.
( Hvis du ikke kjenner til siste forskning om likkledet i Torino vil jeg anbefale deg å lese: 'Likkledet i Torino, et tegn for vår tid' av Jostein Andreassen. Denne boken gir sterke bevis for at likkledet var svøpt rundt Jesu lik. Avtrykket ser ut til å ha blitt avsatt i forbindelse med oppstandelsen! Tidligere ble dette sett på som et falsum utført i middelalderen, noe som nå er tilbakevist.)
Ifølge Bibelen var det flere hundre mennesker som så Jesus etter oppstandelsen. Hvis Koranen er sann. Hvem var det i så fall disse så? Judas?

Ha i minne at alle disiplene forkynte det Bibelen lærer oss etter at Jesus hadde gjenoppstått. Hvorfor skulle de gjort det dersom de trodde noe annet?

Hvorfor ønsker du at vi skal tro på det du tror på når det ikke er logisk? Og hva er fordelaktig ved å vende bort fra en kristen tro? Må man leve under loven igjen, på linje med verdens muslimer? Da ville jeg heller vært agnostiker. (husk at alle muslimer kommer til Helvete/ilden før de eventuelt blir reddet ut av Allah, ifølge Koranen)
Hva er det du kan vise til som er bedre enn det vi opplever? Da tenker jeg på helbredelser eller andre opplevelser( og nådegaver) som bekrefter det vi tror på. Og hvorfor tror du Jesus viser seg for muslimer i visjoner og drømmer, samt helbreder dem under kristne møter, for å lede dem til å følge seg?

Jeg forventer ikke svar på alle mine spørsmål, men fint om du i det minste prøver å se logikken i det jeg skriver. Da tror jeg nok at jeg har sagt mitt i denne saken. Jeg skal ikke være noe dårligere enn deg og avslutter også med:

Med vennlig hilsen Tor Egil Hansen



1 liker  
Svar
Kommentar #412

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5422 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Hva hadde Jesu ånd i dødsriket å gjøre? Graven var jo tom. Hvordan er dette å forstå? 

Han forkynte for de åndene som var i fangenskap. (1.Pet 3,19) Og i mens lå kroppen hans igjen i graven i Jerusalem. Så sto han opp fra de døde tredje dag, og da ikledde han seg legemet igjen, men i forvandlet og uforgjengelig tilstand.

1 liker  
Svar
Kommentar #413

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5422 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Mitt mål er å få kristne, muslimer, ateister ,… med meg.

Du vil ha oss med deg? På hva da? Til hva da? 

1 liker  
Svar
Kommentar #414

Mona Ekenes

9 innlegg  888 kommentarer

Sannhet og løgn kan umulig forenes.

Publisert over 1 år siden

Med tanke på Kommentar #409 som svarer på denne  Kommentar #408

Der det skrives:

"Når  du skriver at ditt mål er å få kristne, muslimer, ateister , ...  med  deg; så kan det misforståes.  Guds gode egenskaper er nedlagt i hver  og  en av oss, og vår Gud ønsker å se oss, sin menneskehet som én sjel   forenet i det gode.  Så bahaienes oppgave er å arbeide og be for   menneskehetens enhet, at alle hjertene må slå som ett hjerte, heter det  i  skriftene.

Du har interessante fordypninger i  bibeltekster, der  du søker å se hvor ulikhetene mellom kristne og  muslimer er forankret. -  En interessant tilnærming, om ikke mottakerne  opplever at de må gå i  forsvar for sine teologiske sannheter.

Jeg  synes selv det ble  utrolig interessant å tenke på hvordan alle  Abrahams religioner har  kommet til ulike tider og vektlagt ulike  forhold ved troen, ut fra  behovet i sin egen tidsalder. At jødene kom  med loven, at kristendommen  vektla kjærligheten, at Muhammed faktisk  vektla kunnskap, inntil bahai  nå ha kommet og vektlagt  "Enhet".  - Men  likevel har både loven,  kjærligheten, kunnskapen og enheten vært med i  alle religionsordningene;  - bare vektlagt forskjellig. 

 "Enhet"  har  ligget der med sitt  globale perspektiv i alle religioner! Dette  har skapt sivilisasjoner.   Men  det er først i vår tid, at  disse  sivilisasjonene har kommet i  større dialog med hverandre, og behovet  for  kunne se hverandre, på  tvers av religionene, tvinger seg fram.

Bahai  er en åpenbaring som  føyer seg inn i rekken av gudsåpenbaringer. Altså  ikke en synkretisk  religionsordning eller New Age. Alternativet jeg  ser er å forkaste Gud,  slik ateister gjør. Jeg vet hva jeg velger.  Mette"

-------------------------------------------------------------------

Dette er forførelse og religionsblanding som er typisk for new age. Sannhet og løgn kan umulig forenes, å hevde forførerisk at det er mulig er ringeaktig bedrag.

Det er ikke mennesker som skal avgjøre hvordan den kristne tro skal etterleves, det avgjør Allhærs Gud. Guds Levende og virkekraftige Ord i Skriftene (hele Bibelen) er det troende kristne skal holde seg til, alt som ikke er i samsvar med Skriftene skal en holde seg unna. Det er Allhærs Gud vi skal bøye oss for, ikke forførende vranglære hvor lekkert og fristende innpakket den enn framstår.

Legg godt merke til dette:

Det står skrevet:

11 Hvorfor? Fordi jeg ikke er glad i dere? Det vet Gud jeg er. 12 Slik har  jeg gjort det hittil, og det skal jeg fortsette med. For det er noen  som gjerne vil ha en mulighet til å skryte av at de er slik som jeg, men  den muligheten skal jeg ta fra dem. 13 Disse er falske apostler,  troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler.
 14  Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en  lysets engel. 15 Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om  til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter  sine gjerninger.
 2 Kor 11,11-15

Det står også skrevet:

6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.
[nikolaittene: vranglærere i menighetene. Se v. 15.] 7   Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer,  ham vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,6-7

Det står også skrevet:

14   Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til  Bileams lære, han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til  synd, så de spiste avgudsoffer og drev hor.
 15 Også du har noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære.
 16 Vend om! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn.
Åp 2,14-16

Det står også skrevet:


TIL EFESOS
1 Skriv til engelen for menigheten i Efesos:
 Dette sier han som holder de sju stjerner i sin høyre hånd, han som går omkring blant de sju lysestaker av gull:
 2  Jeg vet om dine gjerninger; du har arbeidet, og du har holdt ut. Jeg  vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg  apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere.

 3  Du har holdt ut; du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått  trett. 4  Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første  kjærlighet. 5 Tenk på hvor du stod før du falt. Vend om og gjør igjen  dine første gjerninger! Ellers kommer jeg over deg og tar lysestaken din  bort - hvis du ikke vender om.

 6 Men den ros skal du ha, at du hater nikolaittenes gjerninger, slik jeg selv gjør.

[nikolaittene: vranglærere i menighetene. Se v. 15.]
7   Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer,  ham vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7

TIL PERGAMON
12 Skriv til engelen for menigheten i Pergamon:
 Dette sier han som har det skarpe tveeggede sverd:

 13  Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du  fast ved mitt navn. Og du har ikke fornektet troen på meg, ikke engang i  de dager da Antipas, mitt trofaste vitne, ble slått i hjel i byen  deres, der Satan bor.
[Satan har sin trone: sannsynligvis en henspilling på et hedensk tempel.] 14   Men noe har jeg imot deg: Du har hos deg noen som holder seg til  Bileams lære, han som lærte Balak hvordan israelittene skulle lokkes til  synd, så de spiste avgudsoffer og drev hor.

 15 Også du har noen hos deg av samme slag, de som holder seg til nikolaittenes lære.
 16 Vend om! Ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med sverdet som går ut av min munn.

 17   Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer,  ham vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein,  med et nytt navn risset inn, et navn som ingen kjenner uten han som får  den
. Åp 2,12-17

2 liker  
Svar
Kommentar #415

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Du vil ha oss med deg? På hva da? Til hva da? 

 Til i det minste å skjønne at Guds religion er én for Gud er én. Dvs. at alle åpenbaringsreligionene har én Kilde. Hvorfor skulle troende (av alle) se det som en prioritert oppgave å så splittelse og fiendskap mellom troende og se nærmest uoverkommelige hindringer hos Guds sendebud?

Med vennlig hilsen Svein-Ole 

1 liker  
Svar
Kommentar #416

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Tor Egil Hansen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan skal du få oss med deg, når det du skriver ikke "henger på greip"? Så lenge det du skriver er ulogisk og lite troverdig oppleves det heller ikke som truende.

Mener du at det jeg skriver ville være langt mer truende
om det hadde vært mer logisk og troverdig :-)

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #417

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7102 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Til i det minste å skjønne at Guds religion er én for Gud er én.

Det er jo det sentrale i din vranglære.  Hvorfor vil du misjonere for at alle skal gå fortapt?  Det er den alvorlige konsekvensen av din misjonering.

Føler du intet ansvar for de kristnes og andre mennesker ve og vel - etter døden og i dette livet?

Du må trå varsomt.  For din tro frelser ingen.  Den leder alle til fortapelse.

Du går imot Gud og imot Sannheten.

4 liker  
Svar
Kommentar #418

Mette Solveig Müller

54 innlegg  4925 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.
Dette er forførelse og religionsblanding som er typisk for new age. Sannhet og løgn kan umulig forenes, å hevde forførerisk at det er mulig er ringeaktig bedrag.

Jeg har ikke til hensikt å være med i den  debatten  du legger opp til. - Vi får legge til i våre bønner at vår Gud klarer å opplyse våre hjerter med sine ord.  Mette

Svar
Kommentar #419

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Han forkynte for de åndene som var i fangenskap. (1.Pet 3,19) Og i mens lå kroppen hans igjen i graven i Jerusalem. Så sto han opp fra de døde tredje dag, og da ikledde han seg legemet igjen, men i forvandlet og uforgjengelig tilstand.

Han forkynte for åndene som var i fangenskap mens kroppen hans lå igjen i graven i Jerusalem. Tredje dagen sto han opp fra de døde og ikledde seg legemet igjen, men i forvandlet og uforgjengelig tilstand.

Jeg tenker at vi kanskje kan se på teksten din i en annen tråd, men jeg undres om du har en naturlig forklaring på det du skriver. I vår menneskelige verden blir dette vanskelig å se for seg

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #420

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5422 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Til i det minste å skjønne at Guds religion er én for Gud er én. Dvs. at alle åpenbaringsreligionene har én Kilde.

I så fall så må Gud være schizofren, siden han presenterer seg med så forskjellig personlighet i islam, i forhold til i kristendommen. Og da det blir skummelt, rett ut sagt! 

Da er det langt å foretrekke, at Allah og Jesus er to forskjellige personer og guder. 

Så er det da heller ingen av dem som påstår at de to er identiske. Allah sier ikke at Jesus er Gud, og Jesus sier ikke at Allah er hans Far. Jesus viser oss jo hvem hans Far, altså Gud, er, og han er diametralt motsatt av hvem Allah er. Mens Jesus helbredet syke, vekket opp døde, og gav liv, så sendte Allah Muhammed ut for å myrde, stjele og ødelegge.

Konklusjonen er altså at kun en av dem kan være den sanne og ekte Gud. Minst en av dem gir seg derfor bare ut for å være Gud, og han er derfor en løgner, bedrager og en psykopat.

Så da gjenstår spørsmålet, hvem av dem er Gud, og hvem av dem er psykopaten?

2 liker  
Svar
Kommentar #421

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5422 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tenker at vi kanskje kan se på teksten din i en annen tråd, men jeg undres om du har en naturlig forklaring på det du skriver. I vår menneskelige verden blir dette vanskelig å se for seg

Selvfølgelig finnes det ingen naturlig forklaring på dette, altså i betydningen naturalistisk forklaring. Gud er jo overnaturlig, og han lever i en dimensjon som står over vår tredimensjonale verden av tid og rom. Det er jo han som har skapt vår verden av tid og rom, så han kan nødvendigvis ikke selv være en del av den. 

Derfor kan vi selvfølgelig ikke fullt ut forstå hva alt innebærer, på samme måte som en person som levde i en todimensjonal verden ikke ville kunne forstå fenomener i den tredimensjonale verden, feks et høyt fjell eller en storslagen utsikt. Eller det å kunne bevege seg opp og ned,og ikke bare lengdeveis og sideveis. På samme måte med oss i forhold til Gud.

3 liker  
Svar
Kommentar #422

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

Vi forstår da at du bedriver misjonering.  

Ingen synes du er ufordragelig.  Tvert i mot.

Du misjonerer for en vranglære.  Da blir du motsagt.

Jeg liker at kommentaren har en klar melding og takker ellers for det du skriver. Hvordan vet du at det jeg skriver er vranglære? Ser du at du egentlig ikke har skrevet noe som helst om vranglære og å bli motsagt, men kommentaren din vil likevel mange nikke anerkjennende til. 

Jeg vil aldri finne på å hevde at Evangeliet er vranglære, men jeg har vært tydelig på hva jeg mener om teologi som har ført troende inn i nærmest uoverkommelige problemstillinger. Og det til og med uten at de skjønner det. Én som frekventerer dette nettstedet har i flere år skrevet nærmest som et mantra at den treenige gud ikke er Allah. Hva synes du selv om en slik sperre for en troende? Hvorfor i all verden må kristne i dag godta slike og andre teologiske krumspring som har kommet med årene og som utgjør en betydelig sperre for dem? Det er problemstillinger i det landskapet jeg er opptatt av, og ikke at mange skal erklære seg som bahá’íer uten å ha et forhold til det eller i det minste skjønne at Guds religion er én for Gud er én. Dvs. at alle åpenbaringsreligionene har én Kilde. Hvorfor skulle troende (av alle) se det som en oppgave å så splittelse, fiendskap og avstandstaken etter Guds sendebud?

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #423

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7102 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Da er det langt å foretrekke, at Allah og Jesus er to forskjellige personer og guder. 

Så er det da heller ingen av dem som påstår at de to er identiske. Allah sier ikke at Jesus er Gud, og Jesus sier ikke at Allah er hans Far. Jesus viser oss jo hvem hans Far, altså Gud, er, og han er diametralt motsatt av hvem Allah er. Mens Jesus helbredet syke, vekket opp døde, og gav liv, så sendte Allah Muhammed ut for å myrde, stjele og ødelegge.

Som om jeg skulle skrevet det selv.  Bra knappen aktivert.

3 liker  
Svar
Kommentar #424

Tor Egil Hansen

11 innlegg  544 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Mener du at det jeg skriver ville være langt mer truende
om det hadde vært mer logisk og troverdig :-)

Ja, selvfølgelig. Men bare dersom det hadde virket mer logisk/troverdig enn Bibelens ord. Problemet er bare at dersom det hadde vært mer troverdig enn Bibelens ord, ville du også fått et problem i forhold til Koranen som støtter seg på Bibelen og dens profeter.

3 liker  
Svar
Kommentar #425

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7102 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Vi får legge til i våre bønner at vår Gud klarer å opplyse våre hjerter med sine ord.  Mette

Det spørs hvilken gud du ber til.  Ber du til den Sanne Gud har du mulighet til å skille mellom det gode budskapet og det som fører til fortapelse.

Jesus som er Gud sier at Han er Sannheten og livet og at ingen kommer til Faderen uten å tro på Han.  Den troen kommer kun ved DHÅ.

Dere tror jo på en menneske gud - og profeten dere setter deres lit til.  Han har da aldri kunnet frelse noen.

Her et eksempel fra en buddhistisk kvinne som hadde et sykt barn:


Uten kontakt med andre kristne ba en Thailandsk mor til utlendingenes Gud da sønnen ble alvorlig syk. Så begynte Gud å tale til henne i hverdagen.

Da en gruppe med kristne i Chiang Mai gikk ut for å hjelpe til under de store oversvømmelsene som nylig rammet byen, traff de Ning. Mens de hjalp henne å vaske ut huset sitt, fortalte hun at hun følte seg som en utstøtt i nabolaget.. Det vil si at naboene trodde at hun hadde mistet forstanden. Da teamet med kristne begynte å stille henne spørsmål, fortalte Ning at for en stund siden var sønnen hennes blitt alvorlig syk. Ingenting hjalp, så i sin desperasjon begynte hun å be til utlendingenes Gud, og sønnen hennes ble frisk. Siden har hun følt at hun skulle fjerne alle sine Buddhiststatuer og andre Buddhist religiøse symboler som hun hadde i huset, så det gjorde hun. 


Hun fortalte at hun følte det som om hun hadde fått en sjette sans, som om noe forteller henne når hun gjør noe galt eller gir henne en følelse av hva hun skal gjøre i en gitt situasjon. Med begeistrede øyne fortalte det kristne teamet hennes at, ”Det har vi også! Det er den Hellige Ånd!”

Teamet spurte om de fikk lov til å komme tilbake neste dag og ta med seg konen til deres Thai pastor. Dagen etterpå besøkte de kvinnen igjen. Denne gangen forklarte pastorkonen Bibelen og evangeliet om Jesus til Ning. Nå er Ning med i menigheten og forteller ivrig andre om Guds kjærlighet.

I nest siste avsnitt forteller kvinnen at hun føler det som hun har fått en sjette sans.  Hun har fått i opplevelsen DHÅ og visdommen om vår Gud.  Gud virker i alle områder.  Hos meg da jeg var ateist og hos buddhister som er kommet i en vanskelig livssituasjon.  Det er kraft i de follede hender, også da buddhister ber til den kristne Gud.

Kjærlighetens kraft er en sterk kraft.


Svar
Kommentar #426

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.

Det ser for meg ut som det ligger mange fordommer overfor bahaier i kommentarene du får. - Det jeg leser ut av svar til deg, handler om at det er bahaiene som urettmessig har fått ansvaret for den politikken som dagens globalister driver med. - 

Når du skriver at ditt mål er å få kristne, muslimer, ateister , ... med deg; så kan det misforståes.

Takk for sist!

Jo, men det er helt greit...så har vi noe å skrive om. Jeg mente selvsagt ikke noe annet enn å bringe splittelse, avstandtagen og fiendskap til opphør, det er da mange er med meg. Det er ikke mulig for meg å skrive noe som ikke kan misforståes og hvordan skulle jeg kunne skrive slik at misforståelser ikke skjer på dette forumet med så mange med ulike verdier å hevde og forsvare.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

1 liker  
Svar
Kommentar #427

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7102 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Ber du til den Sanne Gud har du mulighet til å skille mellom det gode budskapet og det som fører til fortapelse.

Den treene Gud og det treene menneske

Troen på den kristne og jødiske Gud vekker anstøt, nærmest fra tidenes morgen.  På Jesu tid hos romerne og andre.  Det samme i dag hos muslimer - hos ateister og agnostikere.

Hvorfor vekker troen på en som frelser oss anstøt, som sier elsk din neste som deg selv?  Som også sier at vi skal elske våre fiender?

Har ikke alle mennesker behov for å bli elsket og godtatt?  Hvorfor slik motstand mot fredsfyrsten Jesus med budskap om håp om evig liv - kjærlighetens kraft - godhet og nåde?  Hva skjer med et menneske som aldri er blitt elsket - ikke av foreldre eller andre?

Årsaken må være at mennesket er tre, slik som den treene.  Kropp, sjel og Ånd.  Den treene Gud er:  Gud - Jesus Kristus - DHÅ.

Hadde vi kun vært kropp og fornuft, ville ikke kjærligheten fra Gud vekket anstøt.  Vi hadde rett og slett ikke brydd oss.  Vi hadde ikke kunnet skjelne mellom det onde og det gode.

Da vi også er Ånd er åndskrefter og kampen mellom det gode og det onde, noe som påvirker vår atferd.  Kampen mellom det gode og det onde fores vi daglig med nyheter om - og er noe vi mennesker slites i mellom.  Å gjøre det gode mot andre eller bare være noen store egoister.  Vi kjenner lett igjen gode gjerninger og onde gjerninger. 

Åndskrefter er ikke synlige for vårt blikk - men vi kjenner og merker det på våre handlinger. Vi merker det om vi har uro eller kjærlighet i kroppen.  Dårlig samvittighet da vi har gjort noe galt eller dummet oss ut - eller gjort noe godt og får en godhetsfølelse i kroppen.  Når vi hater og elsker - når vi er snille eller onde - når vi er lei oss eller glade.

Mennesket er mer enn en kropp.  Motstanden mot kjærligheten og det gode, viser at virkeligheten er noe mer - betydelig mer - enn det vi ser og sanser med våre 5 sanser.

Ånden viser oss kampen mellom det gode og det onde - Ånden viser oss den åndelige virkelighet og gir visdom om Gud og viser oss kampen mellom det gode og det onde

Svar
Kommentar #428

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Én ber meg prompte tolke en tekst han har funnet om profeten Muhammeds nattlige himmelreise.

Det er jeg som har bedt deg tolke denne teksten. Jeg forstår ikke at det skulle være noe påfallende å be deg gjøre det når du selv stiller deg avvisende til kristne trosforestillinger fordi du finner dem ulogiske. Men du har naturligvis ingen forklaring. Igjen: Er denne himmelreisen bare fri fantasi? Ja eller nei; eller har du en alternativ tolkning.

5 liker  
Svar
Kommentar #429

Mette Solveig Müller

54 innlegg  4925 kommentarer

En Gud - Ulike religionsordninger

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jesus som er Gud sier at Han er Sannheten og livet og at ingen kommer til Faderen uten å tro på Han.  Den troen kommer kun ved DHÅ.

Ingen kan ha et annet buskap. Men det har likevel kommet noen  nye profeter (Islam og bahai) for å gi veiledning for sitt eget folk, i  vår egen tid.

Det gjør meg trist at også du har falt for den billige retorikken om at det er ulike guder. - Ja, det har kommet ulike profeter, med ulike religionsordninger. Men alle har lagt vekt på det profeter/ åpenbaringer før dem har kommet med. - De kommer ALDRI  med noe annet budskap, enn det som ble lagt fra tidenes begynnelse, jmfr Forkynneren 1 - Det er bare én Gud, skaperen av "himmel og jord". Jeg fikk fornyet troen  på både bibelen og Jesu ord gjennom bahai, - på en bestemt dag for 26 år siden nå. -  Verre er det ikke. - Men jeg orker ikke å gå inn i teologiske diskusjoner. Mennesker må lære å skille mellom godt og vondt selv.

Baha'u'llahs oppgave er å  hjelpe en "tørstende"  menneskenehet  over i neste fase av sin utvikling. Slik vi i dag nærmer oss menneskehetens modenhetsalder! - At vi kan forenes som  lys for denne verden som sliter med mørke krefter. - Det burde vi kunne enes om, for  det er mer enn nok av mørke krefter. 

Ja, kjærlighet er en sterk kraft. - Den handler om tiltrekning og ikke frastøting. - Den gir liv og ikke død.

 

 

 

 

2 liker  
Svar
Kommentar #430

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Er denne himmelreisen bare fri fantasi? Ja eller nei; eller har du en alternativ tolkning.

Jeg har ikke studert emnet noe særlig. Det jeg umiddelbart tenkte, men som jeg ikke skrev, var at det minnet meg om en ny åpenbaring en ny Pakt mellom Gud og profeten, men du kan kanskje selv fordype deg i sitatene jeg tar med fra to av bahá'í-skriftene:

From The Kitáb-i-Aqdas

The Sadratu’l-Muntahá Literally “the furthermost Lote-Tree,” translated by Shoghi Effendi as “the Tree beyond which there is no passing.” This is used as a symbol in Islám, for example in the accounts of Muḥammad’s Night Journey, to mark the point in the heavens beyond which neither men nor angels can pass in their approach to God, and thus to delimit the bounds of divine knowledge as revealed to mankind. Hence it is often used in the Bahá’í Writings to designate the Manifestation of God Himself.

 

From «Days of Remembrance»

This is the day whereon Muhammad, the Apostle of God, cried out from the midmost heart of Paradise, saying: “O peoples of the earth! By God, the Beloved of the worlds and the Desire of every understanding heart is come! He, verily, is the One to Whose voice I hearkened on My Night Journey but Whose beauty I was not to behold until the days attained their consummation in this Day, a Day which is the adornment of all the days of God, the Sovereign Lord, the Almighty, the All-Praised. This is the Day whereon the rule of His grace and all-pervading mercy hath been so universally established as to embrace every soul, for He hath in truth summoned each and all to His presence and hath shed upon all things the splendour of His glorious and refulgent beauty.”

Med vennlig hilsen Svein-Ole

 

Svar
Kommentar #431

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7102 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det gjør meg trist at også du har falt for den billige retorikken

Billig retorikk????  Se deg selv i speilet.



Svar
Kommentar #432

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
to mark the point in the heavens beyond which neither men nor angels can pass in their approach to God, and thus to delimit the bounds of divine knowledge as revealed to mankind.

Dette skjønner jeg ikke. Jeg siterte bl.a. følgende:

"Til slutt sto Den Hellige Profeten foran den guddommelige tronen. Bak et forheng fant en meget åpenhjertig samtale sted."

Her er det ikke noen grense, men en høyst personlig samtale på tomannshånd mellom Allah og Muhammed.

Jeg er ikke så interessert i hva andre mener om denne fortellingen, men hva du selv mener. Vil du ikke svare på om du tror at det som fortelles i nattreisen virkelig har funnet sted eller bare er ren fantasi?

4 liker  
Svar
Kommentar #433

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7102 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Men det har likevel kommet noen  nye profeter (Islam og bahai) for å gi veiledning for sitt eget folk, i  vår egen tid.

Beklager at trykket bra knappen ved en feil. 

Dere legger ikke fram noe som helst som underbygger at alle religioner har samme Gud, og årsaken til at Gud har forskjellige budskap til oss mennesker.

Et budskap er kjærlighet - å elske sine fiender.  et annet er vold og drep alle vantro og de sekulære som er de alle verste - et annet er hindu hvor du kan leve videre som gress og ikke som Guds utvalgte slektning.  

Jesus som, er Gud og han lovnad bud om paradis hvor alle elsker Gud og sin neste i herlighet - mens allah lover tusen jomfruer til alle som dreper kristne, jøder, vantro og sekulære.

Hva slags Gud er det du og dine likesinnede setter deres lit til.

En gud som ikke vet hva han vil -  en menneske gud som dere tilber - hvem?  Og hva er argumentet bortsett fra ren synsing og villfarelse?

3 liker  
Svar
Kommentar #434

Mette Solveig Müller

54 innlegg  4925 kommentarer

"Ofte stilte spørsmål"

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Beklager at trykket bra knappen ved en feil. 

Bare hyggelig. Nå gjorde jeg det til deg og, så er vi skulls. 

Du spør: "Hva slags Gud er det du og dine likesinnede setter deres lit til."

For å unngå å komme i ytterligere vanskelig dialog henviser jeg deg til www.bahai.no sine egne sider for: Ofte stilte spørsmål:

http://www.bahai.no/hva-vi-tror-collection/vanlige-sporsmal

Det er jo alltid bedre å undersøke saken selv. Mette

 

1 liker  
Svar
Kommentar #435

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  210 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Det er vel alltid slik at "de andres" religioner og livssyn fremstår som mer ulogiske og irrasjonelle enn vårt eget, siden det er vanskeligere å se svakhetene ved det vi selv tror på. 

Svar
Kommentar #436

Bjørn Erik Fjerdingen

123 innlegg  7102 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det er jo alltid bedre å undersøke saken selv. Mette

Det gir jo ikke noe svar på spørsmålet.  Bortsett fra at det bare fastslås at det er en Gud.

Det er jo jeg enig i.  Og det er den kristne Gud. 

Den som er den overmåte barmhjertige Gud og til vårt beste.

Om allah er overmåte  barmhjertig, Hvorfor rømmer da millioner på millioner fra muslimske samfunn og sharia? Fra ufrihet til frihet.  Til likestilling mellom kvinner og menn i troen.  I muslimsk tro framstår kvinnen mest som mennenes slave.  Hvorfor sender samme gud om det skulle være slik, forskjellige signaler.  Gud forandrer seg ikke - menneskene forandrer troen og gjør den vantro.

Det er ingen sammenheng jeg kan se i det dere tror på.  Det er ingen drøftelse bortsett fra fromme ønsker for menneskene.  Ønsker jeg også deler - men det er kun troen på Jesus som frelser.  Ingen annen.

Samme fromme ønsker for muslimene, men det er jo avvist - utviklingen i muslimske samfunn viser det allah der står for - ikke er til menneskenes beste.  

Det rømmer jo millioner på millioner fra disse samfunnene.

Det går ikke akkurat en strøm av kristne fra kristne områder til MØ.  Der blir de jo trakassert og drept i et antall som aldri før i historien.

 

Forstår vi det underet?  (Og det finnes kun en Sannhet.  Gitt oss i Bibelen.)

Et barn blir født.  Har det kun med vitenskap å gjøre?

Forstår vi kraften i det minste frøet, sennepsfrøet som vokser til et stort tre?

Vann gir styrke til frø, blomster og alt liv på jorden.  Vann vasker rent det som er blitt skittent.

Dåpsvann vasker et menneske rent.  Og føder nytt liv for den døpte og troende.

Har vi forklaringer på alt vi ikke forstår?

Det er mye å undres over på jorden og i himmelen.

Vitenskapen skraper utsiden av mennesket og jorden - mennesket er mye,  mye mere.  Følelser - kjærlighet - omsorg - sinne - glede - depresjon - hat - anger.  

 

 Kjærligheten er Guds allmakt

 Mennesket er en del av universet.  "Av jorden er vi kommet" osv.  Ser en på jorden med mine øyne, er menneskets bestanddeler ganske likt jordens.  Vi har omtrent lik masse/kropp og vann/væske som jorden.  Men mennesket har sjel - linken til Gud.  Hva hadde vi vært uten sjel, et tomt skall? 

Jorden er i universet.

Når mennesket elsker, må kjærligheten være en universell kraft.  Kjærligheten er Guds allmakt.  I universet og hos oss på jorden kjenner vi denne universale kraften, kjærligheten - det gode - nåden - barmhjertigheten - frelsen.  Alt det gode.

Men, mennesket kjenner også det onde.  Da vi som en del av universet kjenner det onde, som vi kjenner kjærlighetens universelle kraft - har vi en kamp mellom det gode (kjærligheten) og det onde (ondskapen).

Denne kampen mellom det gode og onde forteller Bibelen oss om.

Jeg setter mitt håp til kjærligheten, og jeg avskyr det onde.

Jesus som Guds enbårne sønn kom til oss jordboere for å vinne den ultimate kampen mot det onde.  Ved å stå opp etter døden, vant han over døden.  

Kjærligheten vant kampen mot det onde.  Her sto slaget - slik at kraften fra oppstandelsen gir de som tror på Han evig liv.

De som tror på Jesus tror på oppstandelsen og på kjærlighetens seier.

Guds allmektige kraft er kjærligheten.  Gud kan ikke gjøre det onde, kun det gode.  

Akkurat som satan ikke kan gjøre det gode.

Kjærligheten er universets sterkeste kraft.

 

 

 

2 liker  
Svar
Kommentar #437

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Men det har likevel kommet noen  nye profeter (Islam og bahai) for å gi veiledning for sitt eget folk, i  vår egen tid.

Kristen tro lar seg ikke forene med andre religioner. I kristen tro er ikke Jesus en blant flere profeter, men Guds sønn og helt og fullt guddommelig.

Tidligere i denne tråden er det bl.a. blitt vist til Johannesevangeliet 1,1–2:

"I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud, Og Ordet var Gud.

Han var i begynnelsen hos Gud."

Av 1,14 ser vi at Ordet ble menneske. Det er naurligvis Jesus det er tale om.

I Johannesevangeliet 17,5 leser vi:

"Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til."

Sønnen var hos Faderen før verdens skapelse. Han hører ikke til på det skaptes side, men på Guds side.

Det er derfor Tomas i Johannesvangeliet 20,28 sier til og om Jesus:

"Min Herre og min Gud”.

En slik bekjennelse kan verken islam eller bahai eller noen andre religioner gi sin tilslutning. Derfor er også såkalte religionsdialoger ganske meningsløse om man da ikke vil oppgi den kristne troen. Noen ser ut til å ville gjøre det.

10 liker  
Svar
Kommentar #438

Mona Ekenes

9 innlegg  888 kommentarer

Ikke inkluder meg!

Publisert over 1 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Vi får legge til i våre bønner at vår Gud klarer å opplyse våre hjerter med sine ord.

Ikke inkluder meg,  for da gjør du noe som er 100% i mot min vilje, jeg tar 100 % avstand fra å be om noe helst i fellesskap med dere.

 Så denne saken her har jeg allerede lagt helt og fullt i Jesu Kristi hender, hva jeg har bedt om vet Kristus Jesus. Tier med hva jeg ba om og mer som jeg ber om, så dere får dermed heller ikke anledning til å forsøke å inkludere meg i disse helt private bønnene til Kristus Jesus. Gjør deg og dine støttespillere vitende om det.

Det står skrevet:

 Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd. Joh 3,35

Det står også skrevet:

26 Men dere tror meg ikke, for dere hører ikke til blant mine sauer. 27 Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. 28 Og jeg gir dem evig liv; de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd.

 29 Min Far som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min Fars hånd.

 30 Jeg og Faderen er ett."
Joh 10,26-30

Det er Kristus Jesus som ransaker hjerter og nyrer, det er jeg også meget takknemlig for. Når jeg skriver er jeg også fullstendig bevisst på at alt i meg ligger åpent og bart for Kristus Jesus, noe som faktisk erfares og oppleves som en stor lettelse også trøst. Kristus Jesus er min tilflukt, Han er også de hjelpeløses hjelper.

 Holder meg kun til Kristus Jesus alene og ikke til mennesker. Stoler helt og fullt på at Guds løfter kan ikke svikte, takk og lov og pris for det! For det er til Guds Ære!

3 liker  
Svar
Kommentar #439

Mette Solveig Müller

54 innlegg  4925 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jeg setter mitt håp til kjærligheten, og jeg avskyr det onde.

Fortsett med det. - Denne tråden heter "Islam - en nær slektning" Det er også min overbevisning. 

Det har ingen hensikt å uttrykke seg mer her.  Den vise sier, at du ikke skal tale før du har noen som  lytter! - Jeg må medgi at jeg ikke finner debattantene på denne tråden særlig lydhøre overfor hva bahaier har å si. 

Ønsker du å vite mer, må du gå videre å lese på andre sider av linken min.-  Mette

2 liker  
Svar
Kommentar #440

Hermod Herstad

0 innlegg  7294 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Det har ingen hensikt å uttrykke seg mer her.  Den vise sier, at du ikke skal tale før du har noen som  lytter!

Ikke vær skråsikker på at ingen lytter, ignorer heller de som brøler? :-)

Svar
Kommentar #441

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Ikke vær skråsikker på at ingen lytter, ignorer heller de som brøler? :-)

Ikke vær redd, Mette Solveig Müller, "historikeren" Herstad lytter.

5 liker  
Svar
Kommentar #442

Hermod Herstad

0 innlegg  7294 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Ikke vær redd, Mette Solveig Müller, "historikeren" Herstad lytter.

Det burde ikke være et problem for noen å lytte til mennesker som på en respektfull måte klarer å redegjøre for sin personlige tro. Noen og enhver har noe å lære her?

1 liker  
Svar
Kommentar #443

Mette Solveig Müller

54 innlegg  4925 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.

Ikke vær skråsikker på at ingen lytter, ignorer heller de som brøler? :-)

Veldig hyggelig kommentar, Herstad :-)  Den gjorde godt, for jeg kjenner at det smerter med slike kommentarer som over. - Ikke så mye personlig, men jeg ønsker jo ikke å skade en ung tro med mulighetene foran seg.

1 liker  
Svar
Kommentar #444

Mona Ekenes

9 innlegg  888 kommentarer

Er det kjærlighet å forføre noen?

Publisert over 1 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
En slik bekjennelse kan verken islam eller bahai eller noen andre religioner gi sin tilslutning. Derfor er også såkalte religionsdialoger ganske meningsløse om man da ikke vil oppgi den kristne troen. Noen ser ut til å ville gjøre det.

En gudfryktig troende kristen forholder seg til Skriftene og forstår at Guds Ord er Levende og virkekraftig som utfører Guds vilje, for det har jo da Kristus Jesus allerede åpenbart. Kristus Jesus vet om hva vi trenger, også lenge før vi vet det selv i de situasjonene vi kommer i underveis på Livets Veg.

Det kan være store muligheter for at denne forførende religionen som passer som hånd i hanske for new age, er mer utbredt enn vi aner. Trådstarter har jo åpnet for en slik dialog som innebærer elementer fra alternativt religiøst hold. Når denne fiskingen skjer såpass åpent, forteller det ganske mye om tilstanden til store deler av kristenflokken. For vranglæren er mer enn tydelig, en merker jo hvem som vil ha en på kroken. Da er de heller ikke ute etter dialog, som de først forsøker seg med; de vil fange en.

En ser jo også hvem som applauderer, samtidig som det gis inntrykk av at jeg er den "fæle", mens vranglæren og forførelsen er o.k., det forteller jo ganske mye om den åndelige tilstanden.

Gud er kjærlighet, men Han er også En Hellig Allmektig Gud som hater løgn og vranglære er løgn. Kristenlivet er ingen lek, men egentlig ramsalt alvor for det handler om et evig liv hos Kristus Jesus eller evig fortapelse. Mange skjemter med det, når dette ligger langt utenfor deres tankesett. 

Når tre av evangelistene har med disse skriftstedene, forteller det ganske mye om viktigheten av dem, Jesus advarer jo temmelig kraftig mot å føre noen på aveier:

Men den som fører på avveier en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var senket i havets dyp med en kvernstein om halsen. Matt 18,6

Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var kastet i havet med en kvernstein om halsen. Mark 9,42

 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. Luk 17,2

Tror en ikke på det Jesus sier, da tror en heller ikke på Kristus Jesus. Så lett er det egentlig å finne ut av den saken.
Når en virkelig tror på Kristus Jesus, da frykter en samtidig å føre noen på avveier; for vi har med en veldig Hellig Allmektig Gud å gjøre som hater løgn.

Er det kjærlighet å forføre noen? Absolutt nei, det er faktisk det totalt motsatte av kjærlighet.

Gud vil stille oss til ansvar for det vi gjør i dette livet, der også noen (ikke alle) vil bli frelst som igjennom ild. Det livet som leves her på jorden, blir også bedømt ut fra den utrustning og de gaver Gud gir. Desto mer Gud utruster oss, desto mer krever Han. Hvis en da ikke ønsker å bli mer utrustet p.g.a. dette forholdet, forteller jo også det sitt. Da stoler vi heller ikke på at Gud vet best og trekker seg da unna. 

Gud har ikke gjort det vanskelig å forstå, men da kan en stille det spørsmålet. Hvor mange fra kristenflokken er egentlig villige til å forstå? Da må en forstå ut fra Guds premisser og retningslinjer. Ikke menneskers premisser og retningslinjer, en ser jo hvordan det går i et x.antall forskjellige meninger om hva det betyr å være troende kristen og hva det egentlig innebærer.

Hvor ofte påminnes det om dette? Hvor mange bryr seg om å få vite om dette?

Det også forteller mye om tilstanden blant kristne her i landet.

6 liker  
Svar
Kommentar #445

Tore Olsen

20 innlegg  4900 kommentarer

Du støttes!

Publisert over 1 år siden
Mona Ekenes. Gå til den siterte teksten.

Gud vil stille oss til ansvar for det vi gjør i dette livet, der også noen (ikke alle) vil bli frelst som igjennom ild. Det livet som leves her på jorden, blir også bedømt ut fra den utrustning og de gaver Gud gir. Desto mer Gud utruster oss, desto mer krever Han. Hvis en da ikke ønsker å bli mer utrustet p.g.a. dette forholdet, forteller jo også det sitt. Da stoler vi heller ikke på at Gud vet best og trekker seg da unna. 

Gud har ikke gjort det vanskelig å forstå, men da kan en stille det spørsmålet. Hvor mange fra kristenflokken er egentlig villige til å forstå? Da må en forstå ut fra Guds premisser og retningslinjer. Ikke menneskers premisser og retningslinjer, en ser jo hvordan det går i et x.antall forskjellige meninger om hva det betyr å være troende kristen og hva det egentlig innebærer.

Hvor ofte påminnes det om dette? Hvor mange bryr seg om å få vite om dette?

Det også forteller mye om tilstanden blant kristne her i landet.

Du har min fulle støtte, Mona! Du har skrevet flere gode kommentarer på denne tråden, klare, sanne og innsiktsfulle.

Som en Kristi følger må vi regne med forfølgelse. Forfølgelse på alle fronter. Det er jo derfor vi ikler oss Guds fulle rustning for å kunne stå i mot. Det lille som skjer her på VD, er noe vi må tåle - avsløre, tilgi og gå videre.

4 liker  
Svar
Kommentar #446

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Vil du ikke svare på om du tror at det som fortelles i nattreisen virkelig har funnet sted eller bare er ren fantasi?

 

Funnet sted eller ren fantasi? Det som gjelder for sitatene jeg tok med og som refererer til profeten Muhammeds nattlige reise angår profetisk åpenbarte ord.

Det er slik at om vi på de troendes nivå har problemer med tekst som kommer fra profetene så er det selvsagt Guds manifestasjonen vi må søke for oppklaring. 

I det minste bør en gjøre en tilnærming som samsvarer med ærbødigheten en bør vise for nivået der ordene blir gjort tilgjengelig og oppklart for oss. Det er jo ganske hovmodig, lite passende og lite gjennomtenkt å henvise til hellig tekst for så å presse min tilnærming gjennom én av åpningene du setter frem og som jeg har har gjort halvfet - om du med funnet sted mener en fysisk reise.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

 

Svar
Kommentar #447

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Det er jo ganske hovmodig, lite passende og lite gjennomtenkt å henvise til hellig tekst for så å presse min tilnærming gjennom én av åpningene du setter frem og som jeg har har gjort halvfet - om du med funnet sted mener en fysisk reise.

Det er godt mulig at jeg ikke har samme refleksjonsnivå som du har.

Men du påpeker at kristne fokuserer på det fysiske:

#392: "Jeg tok bekjennelsen med for å tydeliggjøre det fysiske fokus kristne har."

Da må det da være mulig å spørre deg om denne reisen har funnet sted fysisk eller ikke.

4 liker  
Svar
Kommentar #448

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
En slik bekjennelse kan verken islam eller bahai eller noen andre religioner gi sin tilslutning. Derfor er også såkalte religionsdialoger ganske meningsløse om man da ikke vil oppgi den kristne troen. Noen ser ut til å ville gjøre det.

Hadde det vært slik at Jesus var den eneste av sitt slag, ville min posisjon vært noe vanskelig. Men de kristne kan ikke skjære bort alle profetene før Jesus. Jesus selv kom og ble innvarslet av Moses. Uten Moses ville det være umulig for jødene og forvente Jesu komme. Og Jesus ville ikke ha noe å bygge på eller referere til for sitt komme.

De ordene kristne gjerne trekker frem for å vise Jesu særstilling er Guds ord gitt profeten. Den større Pakt gjelder mellom Gud og profeten. Den mindre pakt gjelder mellom profeten og menneskene. Jesus selv varslet jo fremtidig paktsinngåelse og da rimeligvis med terminering av den gamle pakt. Ikke minst for Dommens dags komme. 

Jeg har flere ganger prøvd å få vite hvordan kristne ser muligheten for en slik overgang. Vel, svarene er jo ganske tydelig i motstanden som kommer frem også i denne tråden. Det er ikke mitt problem som jeg tar inn over meg, men for de kristne mener jeg tiden er overmoden nå for i det minste å slutte og se fiendebilder der guddommelig fred og enhet med troende etter tidligere pakter og nåværende pakt for lengst burde råde i deres hjerter.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Svar
Kommentar #449

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
De ordene kristne gjerne trekker frem for å vise Jesu særstilling er Guds ord gitt profeten. Den større Pakt gjelder mellom Gud og profeten. Den mindre pakt gjelder mellom profeten og menneskene. Jesus selv varslet jo fremtidig paktsinngåelse og da rimeligvis med terminering av den gamle pakt.

Hva mener du med dette? Hvem er profeten? Hva er den større og mindre pakt? Kan du forklare det nærmere f.eks. med bibelhenvisninger? Og hva sikter du til med setningen: Jesus selv varslet jo fremtidig paktsinngåelse og da rimeligvis med terminering av den gamle pakt.

5 liker  
Svar
Kommentar #450

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Hva mener du med dette?
Bare det beste for deg, professor Ulrichsen. 

Hvem er profeten? 

For denne dag brukes ordene Guds manifestasjon siden Dommens dag er innledet og profetier om dens komme er avsluttet. Men også Jesus profeterte om Dommens dags komme. Da kan vi bruke ordet profet om han i tillegg til alle andre navn han ble gitt. 

Hva er den større og mindre pakt? Kan du forklare det nærmere f.eks. med bibelhenvisninger? 

Den større pakt, professor Ulrichsen, er en pakt som er gitt på følgende måte (og som jeg allerede har nevnt for dem):

Men med deg vil jeg opprette min pakt. Du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din kone og dine svigerdøtre sammen med deg. (1.Mos.6:18)

Som du skjønner er det ikke bare en pakt som ble inngått mellom Gud og Noa. Pakten berørte også Noas sønner, hans kone … Det er den mindre pakt. Altså pakten mellom Noa og de som fulgte han.

Og hva sikter du til med setningen: Jesus selv varslet jo fremtidig paktsinngåelse og da rimeligvis med terminering av den gamle pakt.

 

Med fremtidig paktsinngåelse og da rimeligvis terminering av den gamle pakt mener jeg eksempelvis som med oppfyllelsen av følgende:

Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager.» Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre.  Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på fiendene deres. Ja, slik skal den som vil skade dem, dø! De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil. (Åp. 11:3-6)

Når de 1260 dager (profetisk for år) er over, kommer en ny paktsinngåelse.

 

Med vennlig hilsen Svein-Ole


PS. Professor Ulrichsens ord er uthevet i halvfet tekst

Svar

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 6 timer siden / 277 visninger
10 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 6 timer siden / 206 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 6 timer siden / 786 visninger
2 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 636 visninger
1 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 15 timer siden / 563 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 15 timer siden / 152 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 6 timer siden / 277 visninger
10 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 6 timer siden / 206 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 6 timer siden / 786 visninger
2 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 636 visninger
1 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 15 timer siden / 563 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 15 timer siden / 152 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Mer enn én Gud
10 minutter siden / 1680 visninger
Dag LIEUNGH DAG Lieungh kommenterte på
Nådens evangelium
17 minutter siden / 277 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Nådens evangelium
24 minutter siden / 277 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Nådens evangelium
29 minutter siden / 277 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
De unge enslige
30 minutter siden / 636 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 1 time siden / 786 visninger
Dag LIEUNGH DAG Lieungh kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 277 visninger
Sølve Nicolay Thobro Lauvås kommenterte på
Pisken svinges i feil retning
rundt 1 time siden / 242 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 277 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 277 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
No treng vi anti-populistane
rundt 1 time siden / 786 visninger
Dag LIEUNGH DAG Lieungh kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 1 time siden / 277 visninger
Les flere