Per Kristian Aschim

19

Frigjøre lokalkirkens energi

Hovedpoenget i mitt forslag om færre kirkemøter er ikke å spare penger. Det er å forenkle kirkens sentrale styring og frigjøre energi i det lokale kirkelivet, slik at kirken kan bruke mest mulig krefter der det betyr mest: I møte med mennesker med evangelium og omsorg.

Publisert: 6. jun 2017

Kirken må ha demokratisk styring. Da må den også ha et fungerende byråkrati. Men for at ikke dette skal bli for stort, må en se etter tiltak som kan begrense omfanget av byråkratiet. Det er i denne sammenheng færre kirkemøter antakelig vil være ett av få effektive tiltak.

Så må en samtidig ivareta behovet for demokratisk styring i kirkestrukturen. Der er jeg enig med Harald Hegstad (Vårt Land 1. juni). I motsetning til Hegstad, mener jeg den demokratiske kontrollen kan ivaretas godt også om en har kirkemøter sjeldnere enn hvert år. Det går fint an å basere seg på rapportering på økonomi og virksomhet annet hvert år. Kirkerådet må fortsatt stå ansvarlig overfor Kirkemøtet for sine disposisjoner.

Jeg er fullstendig klar over at Den norske kirke ikke helt kan lignes med organisasjoner som LO, idrettsforbundet og de politiske partiene. Slik Hegstad er referert omtaler han Kirkemøtet som et slags kirkens parlament. Han bruker også uttrykket "den parlamentariske styringen av kirken". Da hentes modellene ensidig fra staten og dens styringsstrukturer. Kirken er ingen stat i staten, men en institusjon med et oppdrag og med styringsbehov som springer ut av dette oppdraget. Det er slett ikke gitt at disse styringsbehovene tilsier at styringsmodellen må hentes fra staten med parlament, regjering og statsforvaltning. Her vil jeg oppfordre kirkeledelsen til å fri seg noe mer fra den statskirkelige arven.

Den demokratiske kontrollen i kirkens styringsstruktur kan organiseres på andre måter enn i dag. For eksempel kunne en tenke seg at Kirkerådet skal kunne stilles til ansvar og eventuelt velges på nytt for hvert kirkemøte.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3713 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
17 dager siden / 1251 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
23 dager siden / 904 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
15 dager siden / 859 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
15 dager siden / 659 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
27 dager siden / 572 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 546 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere