Ragnhild Sørbotten Moen

1

Dagens terrorister var en gang våre ungdommer

Publisert: 4. jun 2017  /  834 visninger.

London, Stockholm, Manchester, og nå London igjen. På bare litt over to måneder har de rystende angrepene rammet steder som føles så veldig nærme. I dag har jeg igjen enten sittet klistret foran TV-skjermen eller snakket med andre om terroren. Hovedgrunnen til den store interessen er at jeg forsker på radikalisering i mitt doktorgradsarbeid, men det er også fordi jeg er engasjert i ungdomskultur og ungdomsmiljø. Jeg er sosionom og mor til tenåringer og synes derfor det er viktig å holde meg orientert om hva som skjer med ungdommene våre, i både dette landet og i denne større, vestlige kulturen som de vokser opp i. For den brutale sannheten er: det er våre ungdommer som blir radikalisert.

IS-inspirert islamistisk terror truer Europa, og i går kveld ble altså London angrepet igjen. Politiet der har i skrivende stund ikke kommet ut med identiteten til dem som står bak, men statsminister Theresa May var tydelig i sin tale i formiddag: Islamister. Det er fristende å si at de voldelige islamistene ikke er våre egne. Det er fristende å si at de er fra Syria, fra IS langt borte, at de tilhører en annen kultur, et annet folk. De er onde tapere og idioter. De har ingenting med oss å gjøre.

Og det er fristende å si at det er politiet og sikkerhetstjenestene som har ansvar for å holde dem unna oss. Og på noen måter er det slik også, men ikke bare. Det som vi vet om islamistiske terrorister i Europa er at de ikke har sneket seg ulovlig inn i våre land. De fleste er herfra. De bor her. De er en del av samfunnet vårt, og det er vi voksne som har oppdradd dem. Ikke bare foreldrene, men lærere, helsepersonell, sosialarbeidere og medmennesker. De var våre ungdommer. Vi har ikke hatt islamistiske terrorangrep på norsk jord, men ca 100 unge mennesker har reist fra Norge for å krige for IS i Syria. PST fortalte om bakgrunnen til mange av dem i sin rapport: De er unge, mest menn, og mange av dem har opplevd å falle ut fra skole og arbeidsliv, eller har skjøre eller brutte relasjoner. De har en gang hatt behov som vi som samfunn ikke har klart å dekke.

Jeg ønsker ikke å ta fra dem ansvaret for det de har gjort. Brutale terrorister har tatt grusomme valg og gjort grusomme handlinger. Ingen andre enn dem kan ta på seg skylden for det. Likevel gjør vi oss en bjørnetjeneste hvis vi sier at vi ikke har noen påvirkningskraft fremover. Jeg tror på forebygging, og jeg tror at den ikke bare er effektiv når myndighetene gjør tilpassede lovendringer. Jeg tror på forebygging som skjer i skolene. Jeg tror på læreres makt til å se og styrke elevene sine. Jeg tror på systemene. At mening skapes gjennom mestring, arbeid og ansvar.  Jeg tror på at mennesker får rikere liv hvis menighetene tar aktivt og tydelig avstand fra ekstremisme. Ikke minst tror jeg på den påvirkningskraften våre vennskap og relasjoner har. Hvis vi ser hverandre og fortsetter å bygge en kultur basert på demokrati og menneskerettigheter så styrker vi forsvaret vårt mot onde krefter.

Det er vi voksne som har ansvaret for å få barna ut når det brenner i våre hus.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke skrevet noe om treenighet.

Mener at teksten i linje 2 er fra Koranen. Da blir det feil og bruke ordet Gud.

4 liker  
Kommentar #52

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg tror ikke nogen overhovedet ved, hvad der virker godt og hvad dårligt.

Hvad du siger er da rigtigt, men jeg er bange for at det også er nødvendigt at diskutere det forhold at der i islam ikke rigtig er noget, der lægger til rette for fredelig sameksistens med andre.

Du vil nok sige at mange muslimer da lever uden problemer i vesten og det er rigtigt, men må ses som resultat af vestlig påvirkning - der er ingen støtte til det i islam.

7 liker  
Kommentar #53

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Vil jo også si at alle disse terroristene har hatt naboer. Ordentlige naboer som sikkert har hjulpet de med mangt. Bitterheten må sikkert være enorm for disse.

Mener du med dette å hevde at min hybelboer er en potensiell terrorist?

2 liker  
Kommentar #54

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Som jeg har sagt, dette må du selv avgjøre.

2 liker  
Kommentar #55

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
der i islam ikke rigtig er noget, der lægger til rette for fredelig sameksistens med andre.

Idealer som nestekjærlighet, respekt for medmennesker og påbud om ikke å skade andre, inngår i islams etisk-moralske system. Det er gode forutsetninger for fredelig sameksistens.

1 liker  
Kommentar #56

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Ja, i Mekka-delen - jeg er ked af det - og det gælder kun muslimer.

Indoptaget som flygtninge i Medina fik piben hurtigt en anden lyd og snart havde man overtaget butikken.

7 liker  
Kommentar #57

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Jeg henviser til at de grumme konsekvenser, der tales om i kristendommen, ligger efter døden, mens islams bestræbelser for at sætte skik på menneskene langt hen sker i denne verden - før døden, nogle gange meget kort før ;-).

Det dreier seg nok om det samme. Profetert og oppfylt ledelse frem til Dommens dag. I Bibelen  er ord som: ‘De døde’, ‘knokler’ og ‘hvitkalkede graver’ brukt i forskjellige skriftsteder for å beskrive forhold ved fysisk levende mennesker.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

1 liker  
Kommentar #58

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

OK

Publisert over 2 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Som jeg har sagt, dette må du selv avgjøre.

Da er det avgjort: Han er ikke en potensiell terrorist.

1 liker  
Kommentar #59

Kåre Kvangarsnes

12 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Idealer som nestekjærlighet, respekt for medmennesker og påbud om ikke å skade andre, inngår i islams etisk-moralske system. Det er gode forutsetninger for fredelig sameksistens.

Det finnes ingen gylden regel i islam så langt jeg vet , og de regler  og påbud du nevner ,gjelder innenfor den troend krets, men ikke overfor vantro som ikke vil la seg underkaste islam

8 liker  
Kommentar #60

Kaj Sperrås

0 innlegg  54 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Det gjør det: «Dere skal ikke gjøre urett, men det skal heller ikke gjøres urett mot dere.» 

2 liker  
Kommentar #61

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
de regler  og påbud du nevner ,gjelder innenfor den troend krets, men ikke overfor vantro som ikke vil la seg underkaste islam

Hvordan mener du å kunne begrunne en slik påstand? Hjemmel? Kilder?

1 liker  
Kommentar #62

Kåre Kvangarsnes

12 innlegg  932 kommentarer

Svar til Økland

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Hvordan mener du å kunne begrunne en slik påstand? Hjemmel? Kilder?

Økland skriver:Idealer som nestekjærlighet, respekt for medmennesker og påbud om ikke å skade andre, inngår i islams etisk-moralske system.

Koranen er ekstremt dualistisk. Du kan lett bevise at den er fredens religion og med like stor rett bevise at den er en voldelig og krigersk religion p.g.a. dens dualisme. I Koranen finner en derfor suraer som uttrykker den største medmenneskelighet mot din neste og vers som uttrykker grotesk vold mot den samme nesten. Og begge er sanne.

Troende muslimer ser på islams hellige profet ,Muhammed,som det perfekte liv og eksempel. Hans ord , liv og gjerning, etter at han kom til Medina er helt uforenlig med Den gyldne regel i Bibelen og de andre fleste verdensreligioners utgaver av det samme moraleksempel. Bare islam har en slik inkonsistens og dualisme, vil jeg tro.

Tidligere på verdiddebatt skrev jeg følgende om dette:

"I et intervju med Bill Warner fra 2007, leder for Center For The  Study Of Politcal Islam(USA) som har studert ulike religioner og deres  fotavtrykk i historien, uttaler Warner seg om dualismen i islam. Jeg  tillater meg å ta med et lite utdrag fra dette, da det  gir et godt svar  på en del av det som blir tatt opp i hovedinnlegget:

- Alt  som dreier seg om islam opptrer i par som begynner med den grunnleggende  erklæringen: (1) Der er ingen gud  utenom Allah og (2) Muhammed er hans  profet.  Derfor er islam Allah (koranen) og Sunna (ord og handlinger  til Muhammed slik de finnes i sira og hadith)

. Uendelig  mye trykksverte er sløst vekk i forsøk på å besvare spørsmålet om hva  islam er.  Er islam fredens religion?  Eller er det sant at islam  er en  radikal ideologi?  Er en moderat muslim en ordentlig muslim? 

Dette  minner en vitenskapsmann om den gamle debatten om lyset.  Er lyset en  partikkel eller en bølge?  Debatten bølget frem og tilbake.   Kvantemekanikken ga oss svaret: Lyset er dualistisk,et er både en  partikkel og en bølge. Hvilken av egenskapene som kommer til uttrykk  avhenger av omstendighetene.  Islam fungere r på samme måten. Hvilken av  egenskapene som kommer til uttrykk avhenger av omstendighetene.  

Vårt  første spor av dualismen finner vi i koranen,som egentlig består av to  bøker, Mekka-koranen (tidlig) og Medina-koranen (senere).  Innsikten i  koranens logikk får vi gjennom det store antallet av indre  uoverensstemmelser som den inneholder.  Overfladisk sett løser islam  disse motsigelsene ved å ty til ”opphevelser”.  Dette betyr at det  verset som er skrevet senest erstatter det tidligere verset.  Men i  virkeligheten, fordi koranen av muslimene er ansett for å være Allahs  perfekte budskap, er begge versene hellige og sanne.  Det senere verset  er ”bedre”, men det tidligere verset kan ikke være feilaktig når Allah  er perfekt.  Dette er grunnlaget for dualismen.  Begge versene er  ”riktige”.  Begge sidene i motsigelsen er sanne i dualistisk logikk.   Omstendighetene avgjør hvilket vers som brukes. For eksempel: 

(Mekka-koranen)  73:10: Lytt med tålmodighet til hva de [vantro] sier, og forlat dem med  verdighet. Fra toleranse beveger vi oss til den ytterste intoleranse,  hvor ikke engang Universets Herre kan utstå de vantro: (Medina-koranen)  8:12: Så talte deres Gud til Sine engler og sa, ”Jeg vil være med dere.   Gi styrke til de troende.  Jeg vil skape frykt i de vantros hjerter,  hogge av deres hoder og endog deres fingertupper!” 

All  vestlig logikk bygger på kontradiksjonsprinsippet – hvis to utsagn  motsier hverandre, så er minst ett av dem usant.  Men islamsk logikk er  dualistisk; to utsagn kan motsi hverandre og begge er sanne. 

Ikke  noe dualistisk system kan beskrives gjennom ett svar.  Dette er årsaken  til at debatten om hva som utgjør det ”virkelige” islam fortsetter og  fortsetter og aldri blir løst.  Ett enkelt riktig svar finnes ikke.  

Dualistiske  systemer kan bare måles ved hjelp av statistikk.  Det er fåfengt å  hevde at den ene siden av dualismen er sann.  Som en analogi kan vi vise  til at kvantemekanikken alltid gir et statistisk svar på alle  spørsmål. 

La oss som et eksempel på bruk av statistikk  se på spørsmålet: Hva er virkelig jihad – en indre åndelig streben eller  hellig krig?  La oss se etter  svaret hos Bukhari (hadith) ettersom han  ofte snakker om jihad.  Hos Bukhari gjelder 97% av jihad -referansene  krig, og 3% gjelder indre streben.  Så det statistiske svaret er at  jihad er 97% krig og 3% indre streben.  Er jihad krig? Ja – 97%.  Er  jihad indre streben?  Ja – 3%.  Så dersom du skriver en artikkel, kan du  argumentere for det ene eller det annet.  Men i san nhetens navn, –  nesten enhver debatt om islam kan besvares med å henvise til alt som  står ovenfor.  Begge sider av dualismen er riktig.....

-Der  finnes ikke noe slikt som et universelt moralbud i islam.  Muslimer  skal behandles på en måte og de vantro på en annen.  Det nærmeste islam  kommer til et universelt moralbud er at hele verden må underkaste seg  islam.  Etter at Muhammed ble profet, behandlet han aldri en vantro på  samme måte som en muslim.  Islam fornekter Den gylne regels sannhet.  ...."

Til Økland: Dette kan kanskje være litt av mitt svar. I tillegg: Sharia dokumenterer at det ikke finnes likestilling, like retter for menn og kvinner. Det i seg selv innebærer brudd på en gylden regel som er universell og dermed gjelder alle mennesker, uansett..


9 liker  
Kommentar #63

Sigurd Eikaas

21 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.

eg synes det er helt greit dersom du ønsker å formidle at kristendommen har sine egenskaper som særmerker den blant andre religioner. Buddhismen har også det. Og hinduismen. Og mange andre religioner.

Det er imidlertid en god regel å prøve å unngå sjåvinistiske konstruksjoner. Vi lever i multikulturelle samfunn enten vi liker det eller ikke, og sosialt ansvar tilsier at vi bør prøve å omgås med respekt på tvers av religiøse skillelinjer. 

Når muslimhaterne blant oss kjemper på for å stemple islam som befengt med politisk terrorisme, så er denne aktiviteten deres veldig samfunnsnedbrytende. All erfaring tilsier at man får ikke mindre terror som resultat av å fyre opp under potensielle religionskonflikter, snarere det motsatte.

Dette er en avsporing som gjør at du slipper å ta stilling til, eller kommentere, sannhetsgehalten i Ferlings poenger. I stedet for å kommentere Ferlings poenger, så går du videre i debatten på et helt annet spor, som om det Ferling skrev, og de poengene han har pekt på, aldri var skrevet eller pekt på.

5 liker  
Kommentar #64

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Jeg regner med at du selv har en nøkkel til denne hybelen, men at du ikke går inn i den uten beboerens samtykke.

Men sett nå at vann piplet ut av hybelen og at du derfor måtte ha gått inn i den "force majeure".

Sett videre at du fant et IS-flagg når du lette etter årsaken til oversvømmelsen.

Ville du meldt fra til Politiet/PST om ditt funn?  Hvorfor/hvorfor ikke?

1 liker  
Kommentar #65

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.

Men sett nå at vann piplet ut av hybelen og at du derfor måtte ha gått inn i den "force majeure".

Sett videre at du fant et IS-flagg når du lette etter årsaken til oversvømmelsen.

Ville du meldt fra til Politiet/PST om ditt funn?  Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvorfor skulle jeg finne et IS-flagg der?  Det finnes intet grunnlag for noen slik mistanke.  Om så var, ville jeg selvsagt ha meldt fra - på samme vis som jeg hadde meldt fra om jeg hadde oppdaget et nynazist-flagg hos min nærmeste nabo.

For øvrig forholder jeg meg normalt høflig overfor alle mine naboer, hvilket de også gjør overfor meg.

2 liker  
Kommentar #66

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Koranen er ekstremt dualistisk. Du kan lett bevise at den er fredens religion og med like stor rett bevise at den er en voldelig og krigersk religion p.g.a. dens dualisme. I Koranen finner en derfor suraer som uttrykker den største medmenneskelighet mot din neste og vers som uttrykker grotesk vold mot den samme nesten. Og begge er sanne.

Nei, Koranen er selvsagt enhetlig. Jeg tenker på et vers i Koranen som nettopp oppklarer dette forholdet:

Han har åpenbart deg skriften. Det finnes skriftsteder som er klare og utvetydige, som er Bokens ryggrad, og andre som må fortolkes i samklang med disse. De, hvis hjerter er på vidvanke, fester seg ved dem som kan tolkes, idet de søker anstøtssteiner og begjærer deres endelige tolkning. Men ingen kjenner denne deres fortolkning unntatt Gud. De som er fast forankret i viten, sier: «Vi tror på det! Alt er fra Herren!» Men ingen lar seg formane unntatt de som har hjertets forstand.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

1 liker  
Kommentar #67

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Det dreier seg nok om det samme. Profetert og oppfylt ledelse frem til Dommens dag. I Bibelen  er ord som: ‘De døde’, ‘knokler’ og ‘hvitkalkede graver’ brukt i forskjellige skriftsteder for å beskrive forhold ved fysisk levende mennesker.

Det kan du da ikke mene alvorligt - du sidestiller metaforer for åndelig/religiøs 'død' og fordømmelsen af farisæernes dårlige moral med at hugge hovedet af folk.

Jeg tror du prøver at være morsom og det er du da også, hvis altså ikke jeg var bange for at du mener det bogstaveligt ;-)

4 liker  
Kommentar #68

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Når muslimhaterne blant oss kjemper på for å stemple islam som befengt med politisk terrorisme, så er denne aktiviteten deres veldig samfunnsnedbrytende. All erfaring tilsier at man får ikke mindre terror som resultat av å fyre opp under potensielle religionskonflikter, snarere det motsatte.

Det kan tænkes, men formålet er ikke at få mindre terror, men at afdække de eksisterende forhold - så kan man bedre afgøre, hvad der bør gøres.

At forhandle med eller bøje sig for gidseltagere og andre afpressere er en fejl, der kun vil medføre yderligere og skærpede krav.

Jeg kan ikke forstå at der ikke ringer en klokke hos dig, når medlemmer af en bestemt gruppe meddeler at de skam er helt fredelige, men at det kan ændre sig, hvis ikke forholdene for islam bedres.

5 liker  
Kommentar #69

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det kan du da ikke mene alvorligt - du sidestiller metaforer for åndelig/religiøs 'død' og fordømmelsen af farisæernes dårlige moral med at hugge hovedet af folk.

Jeg tenkte på Evangeliet og Koranen som sann ledelse frem mot Dommens dag. Koranen hugger ikke hodet av noen. Koranen plaserer hodet på rett plass.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #70

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Bare islam har en slik inkonsistens og dualisme, vil jeg tro

Du gjør rede for at det innenfor islam forekommer ulike, til dels motstridende, teologiske tolkninger ut fra forskjellige skriftsteder.

Det minner påtakelig om hva som foregår hva gjelder teologiske tolkninger innen vår hjemlige kristendom: Skal likekjønnete par kunne vies, eller er ekteskapet forbeholdt mann og kvinne? For ikke så lang tid tilbake: Bør vi ha kvinnelige prester, eller skal kvinnen underordne seg mannen og tie i en forsamling? Liste over «uløselige» teologiske stridsspørsmål er lang, og eksemplene er mange. Tilhengerne av de ulike posisjoner underbygger sine standpunkter med henvisninger til skriftsteder.

Er kristendommen derfor en «dualistisk» religion? Skal man betrakte kristendommen som «intellektuelt vrakgods» og nedvurdere den som religion fordi det er ulike posisjoner blant tilhengerne – og altså disse mener å kunne identifisere bibelsteder eller teologiske resonnementer som underbygger deres egne standpunkter?

Det er relevant å trekke paralleller, for kristendom og islam har mye, felles kildestoff og har i flere, historiske sammenhenger blitt sett på som nærmest «søsterreligioner». Jesus (og kjærlighetsbudet hans) er svært sentral for begge religionene, som frelser i kristendommen og som profet i islam. Mange finner belegg for at ordene «Gud» og «Allah» viser til den samme – forskjellen på ordene er av rent språklig karakter.

Religionene har vært misbrukt til mye ufyselig. «Gott mit uns» stod det på beltespenne til Wehrmactsoffiserene, og «Allahu akbar» roper IS-krigeren før han detonerer selvmordsvesten.

«Bare islam har en slik inkonsistens og dualisme, vil jeg tro», skriver du og viser til Koranen. Dessverre er det nok et faktum at kristendommen og Bibelen har blitt forstått og tolket like inkonsistent og dualistisk av tilhengergrupper med motstridende standpunkter ned gjennom tidene og også i våre dager.

Amatørmessig behandling av teologiske spørsmål er jo nærmest for en norsk folkesport å regne. Men det kan lett lede ut i avsporing i vår sammenheng:

Nå gjelder problemstillingen «dagens terrorister som en gang var våre barn». Det viktige er hva disse utskuddene tror på, og det viser seg i praksis at de dyrker en militant og dualistisk, kulurell variant av islam. 

Men erfaring utkrystalliserer er at «normale muslimer», mer enn hundre tusen i Norge og mange millioner i Europa, tror på varianter av islam som ikke er dualistiske og legger stor vekt på å praktisere nestekjærlighet, respekt for medmennesker og budet om ikke å skade andre.

Når du skriver «Der finnes ikke noe slikt som et universelt moralbud i islam», så tar du dessverre feil. Jesus er islams viktigste profet (nest etter Muhammed). «Normale muslimer» tror ikke på diverse kristne dogmer, men Kristi lære om universell nestekjærlighet holder de meget høyt.

1 liker  
Kommentar #71

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Der er sikkert en dybere mening, men jeg kan ikke lodde den ;-)

4 liker  
Kommentar #72

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Åh?

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
men Kristi lære om universell nestekjærlighet holder de meget høyt.

Vi er nå på dag 11 i fastemåneden ramadan.  Det er iallefall intet som tyde på at nestekjærligheten flommer over og at det er faste fra vold, terror og drap.  Vi har dessverre kommet opp i 59 angrep og 627 drepte disse 11 dagene.

6 liker  
Kommentar #73

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Åh 2?

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det er relevant å trekke paralleller, for kristendom og islam har mye, felles kildestoff og har i flere, historiske sammenhenger blitt sett på som nærmest «søsterreligioner». Jesus (og kjærlighetsbudet hans) er svært sentral for begge religionene, som frelser i kristendommen og som profet i islam. Mange finner belegg for at ordene «Gud» og «Allah» viser til den samme – forskjellen på ordene er av rent språklig karakter

Jeg har i et tidligere innlegg skrevet om en mann opprinnelig fra Iran som i Danmark konverterte til kristendommen.  Han skjønte at det bibelske kjærlighetsbudet var alt annet enn islam som han beskrev som sekterisk og bygger på LOVEN med 5 bokstaver - dette har han nå fått byttet ut med det kristne budskap på 5 bokstaver - NÅDEN.

Han ble særlig betatt av fortellingen om den fortapte sønn og den løpende Gud som kom sønnen i møte da han hadde i elendighet vendt hjem.

Med sekterisk mener han at han som muslim ikke hadde lov til å undre seg, være kritisk eller stille spørsmål vedr. læren.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/138919-den-lopende-gud

5 liker  
Kommentar #74

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Ja, selvfølgelig, Johannessen.

Publisert over 2 år siden

Som muslim er han jo vaksinert mot å bli "islamist".  At jeg ikke tenkte på det!

For å bli "islamist" må man vel først være radikal?  Eller sagt på en mer folkelig måte; være en "raddis"?  Og da ligger antagelig andre på denne adressen nærmere til å bli en "islamist"?

Tror du ikke det, Johannessen?

3 liker  
Kommentar #75

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Strek satt

Publisert over 2 år siden
Audun Wold. Gå til den siterte teksten.
Tror du ikke det, Johannessen?

Min gode nabo skal få slippe å bli ytterligere analysert her.  Jeg setter derfor strek.

1 liker  
Kommentar #76

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Det er relevant å trekke paralleller, for kristendom og islam har mye, felles kildestoff og har i flere, historiske sammenhenger blitt sett på som nærmest «søsterreligioner».

Du mangler åpenbart kunnskaper om hvordan Koranen er blitt til. Det du kaller felles kildestoff er stoff som Muhammed har overtatt av jødiske og kristne tradisjoner. 

5 liker  
Kommentar #77

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Min gode nabo skal få slippe å bli ytterligere analysert her.  Jeg setter derfor strek.

Jeg har ikke noen forutsetninger for å uttale meg om din nabo, men minner om at en terrorists naboer nesten alltid forteller at de ikke kan forstå at vedkommende var / ble terrorist. Det var nemlig ikke noe påfallende ved vedkommendes adferd før han avslørte sitt virkelige vesen. 

7 liker  
Kommentar #78

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke noen forutsetninger for å uttale meg om din nabo, men minner om at en terrorists naboer nesten alltid forteller at de ikke kan forstå at vedkommende var / ble terrorist. Det var nemlig ikke noe påfallende ved vedkommendes adferd før han avslørte sitt virkelige vesen. 

Slike naboutsagn kan man også finne i omtale av andre forbrytere - f.eks. pedofile.

1 liker  
Kommentar #79

Jarl Henning Ulrichsen

4 innlegg  1058 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

Slike naboutsagn kan man også finne i omtale av andre forbrytere - f.eks. pedofile.

 Lik  Sitér

Du har helt rett! Da er vi altså enige om at det ikke er sikkert at en såkalt god nabo virkelig er en god nabo.

5 liker  
Kommentar #80

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Jarl Henning Ulrichsen. Gå til den siterte teksten.
Du har helt rett! Da er vi altså enige om at det ikke er sikkert at en såkalt god nabo virkelig er en god nabo.

Det kan man aldri være 100% sikker på, men det gjelder uansett hvilket livssyn denne naboen har.

1 liker  
Kommentar #81

Kåre Kvangarsnes

12 innlegg  932 kommentarer

Svar 2 til Økland

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Er kristendommen derfor en «dualistisk» religion? Skal man betrakte kristendommen som «intellektuelt vrakgods» og nedvurdere den som religion fordi det er ulike posisjoner blant tilhengerne – og altså disse mener å kunne identifisere bibelsteder eller teologiske resonnementer som underbygger deres egne standpunkter?


Du leverer tilsynelatende et godt forsvar for din egen  posisjon og hvordan du ser på islam. Jeg sier tilsynelatende, da jeg  selvsagt ikke er enig i dine vurderinger. Men de er altså dine, og vi  trenger ikke bli enige. Det teologiske, som hverken du eller jeg er  annet enn amatører i, lar jeg ligge nå. Bare si at det står deg og meg  fritt å tolke kristendommen  som vi vil. Vi kan i verste fall bli kallt  sekterister, ukristelige som fører folk bak lyset. Ellers kan vi hisse  oss opp og være uenige, men trenger ikke frykte represalier eller  voldelige motreaksjoner fra mainstream-tolkere. Jesu budskap er også et  fredelig budskap og de "sverdvers" vi finner i GT er ikke normative for  de troende. 

 Ulikt syn på seksualitet mellom like kjønn  og hvem som skal tale i forsamlingen eller gifte seg i kirken skaper  føreløpig heller ikke voldelige konfrontasjoner, og diskusjonen går  fritt om hvem som havner i Paradis og hvem som havner andre mindre bra  steder eller bare svinner hen i det store intet. Viktige  spørsmål,selvsagt, men flere meninger tolereres. Kristendommen gir plass  for den frie tanke og meningsutveksling. Slik har det vert lenge og vi  får håpe det fortsetter. 

Her har islam et større problem  som vi ser aller mest ute i den store verden. Det trengs vel ikke  dokumenteres mer. Noen form for reformert islam  eller ny  Koran,foreligger ikke,og hvordan den enkelte muslim tolker Koranens ord i  sitt hjerte og lever etter det, kan kanskje bidra til et annet islam  enn det rådende. 

Men samtidig er alt i Koranen, både det  milde og forsonende og det voldelige, normativt for en muslim. I  konfliktsituasjoner med andre og hvor en muslims integritet versus  Koranens ord blir truet, ligger der derfor  potensial til anvendelse av  vold. 

 Det å skulle leve i et vestlig samfunn  og  samtidig praktisere( klassisk )islam er vel en situasjon som kan føre til  identitetsproblemer. For noen få fører dette til at de bryter med islam,  mens andre reagerer med  å segregere seg selv bort fra storsamfunnet og   finner sin identitet på Ummaens smalere sti. Her er han/hun  underlagt  en sterkere sosial og religiøs kontroll. Spesielt jentene da.

 Mange  norske frafalne muslimer forteller om denne kontrollen. Men også  troende muslimer. Det må være tøft å leve under en slik kontroll!

Jeg  som mange andre som er kritiske til islam, har ikke lest Koranen, annet  enn bruddstykker og omtaler av  av andre med større kunnskap og som vi  dermed  setter vår tillit til.  Videre bruker vi vår kritiske sans, ser  på både historie og den triste utvikling som avspeiler seg i mange  muslimske land,  nå også i Europa.

Visst er de fleste  muslimer i vårt land og ellers i Europa fredelige. De fleste av oss  kjenner vel en hyggelig muslim. Islam kan likevel ikke dømmes utfra den enkelte muslims ståsted. Islam er en verdensomfattende bevegelse, med en enorm åndelig påvirkningskraft. Den er samtidig en ideologi som er totalitær og som ikke skiller mellom det verdslige regime og det åndelige. Allahs ord overlater lite til fri tenkning og refleksjon. Profetens liv og forbilde, like så. Mitt ønske for muslimene er at de skal få et møte med  Evangeliet. Mange muslimer har opplevd det og følt en enorm frigjørelse som fra et fangenskap.

Jeg tror jeg gir meg der.Litt selvkritikk må en kunne utvise.  Takk for ordskiftet!

7 liker  
Kommentar #82

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Takker.

Publisert over 2 år siden
Kåre Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Koranen er ekstremt dualistisk.

Vil bare takke for fine innlegg som sier alt om Koranen. Den skiller vanvittig på troende og vantroende. Det blir som himmel og helvete, men dog at Jihad er den eneste sanne veg til Paradis. Ja så gale er Koranen. 

Takker.3 liker  
Kommentar #83

Kåre Kvangarsnes

12 innlegg  932 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Takk for din kommentar, Georg!

2 liker  
Kommentar #84

Ragnhild Sørbotten Moen

1 innlegg  7 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Og jeg takker for engasjementet rundt innlegget mitt, jeg setter stor pris på det. Jeg ser imidlertid at tråden har blitt en ren samtale om hvorvidt islam er en voldelig religion eller ikke, noe jeg synes er ganske langt fra det perspektivet jeg startet med. Det kan godt hende at det finnes problematiske sider ved islam som er verdt en debatt eller to, men hvis vi skal forstå og forebygge terror-deltakelse, så bør vi strekke oss og tenke enda lengre tanker. Det er nemlig ikke religioner som utfører handlinger, det er mennesker. Og selv om vi har vanskeligheter med å enten forstå, like eller akseptere en religion, så bør vi etterstrebe å forstå mennesker og hva som motiverer og driver dem.  Når man forsøker å forstå mennesker og går inn i relasjoner med nysgjerrighet og åpenhet så kan mye godt skje. Man kan både oppnå ny kunnskap, og man kan være en god forebyggende påvirkningskraft. 

2 liker  
Kommentar #85

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Så sånn er det

Publisert over 2 år siden
Ragnhild Sørbotten Moen. Gå til den siterte teksten.
Det er nemlig ikke religioner som utfører handlinger, det er mennesker.

Dessverre har vi i Vesten levd som om vi styrer våre liv selv. Det gjør dessverre ikke muslimer. De har sin familie, sin imam, sin koran og sitt moralpoliti. 

Så sånn er det.

2 liker  
Kommentar #86

Sigurd Eikaas

21 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ragnhild Sørbotten Moen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser imidlertid at tråden har blitt en ren samtale om hvorvidt islam er en voldelig religion eller ikke, noe jeg synes er ganske langt fra det perspektivet jeg startet med.

Et sentralt poeng var vel at islam er mer enn en religion, det er i tillegg en ideologi og et samfunnssystem. Eller motsatt, en ideologi og et samfunnssystem som er bestemt av "Gud". 

Og nettopp derfor er den så livsfarlig for demokratiet, for her er det "Gud" som forteller at et visst samfunnssystem og lovverk skal påtvinges alle samfunn, ja hele jorden, så sant og så snart mulig.

Da blir det litt for enkelt å forklare ekstremismen med: "De har en gang hatt behov som vi som samfunn ikke har klart å dekke".

6 liker  
Kommentar #87

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Selv takk. Og min respekt.

Kommentar #88

Knut Enebakk

6 innlegg  2 kommentarer

Dagens terrorister var en gang våre ungdommer

Publisert over 2 år siden

Her var det mye av både det ene og det annet som antyder hva som er grunnen til terrorhandlingene som det vises til. De som har utført terrorhandlinger i forskjellige land i Europa er født og oppvokst i landet hvor terrorhandlingen skjer. Andre som begår terrorhandlinger er flyttet til landet hvor udåden finner sted, enten som immigrant eller som flyktning.

Felles for dem som utfører terror mot uskyldige mennesker i Europa er at de har tilknytning til muslimske land, enten gjennom at foreldrene flyttet derfra eller at de selv har flyttet til Europa.

Moskeene i Norge og andre land i Europa har poppet opp i stort antall etter at innvandringen tok til fra 1970 årene. De som har sin ferd i disse bygningene er folk som har flyttet fra muslimske land og har tatt med seg sin religion og deres barn som er født i vesten, men vedvarer å følge sine foreldres religion.

Det er å nedtone realiteten i årsaken til terroren når det fremheves at ungdommene som utfører terror er vokst opp i vesten. Sannheten er at årsaken til terroren er tilknytningen til Islam som terroristene har til felles, enten de selv har flyttet fra arabiske land til Europa eller at de er sønner eller døtre av de som har flyttet hit og har vokst opp i vesten. Så burde det ikke være så vanskelig å forstå realiteten i dette årsaksforholdet.    

6 liker  
Kommentar #89

Ben Økland

13 innlegg  4083 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ragnhild Sørbotten Moen. Gå til den siterte teksten.
Det kan godt hende at det finnes problematiske sider ved islam som er verdt en debatt eller to, men hvis vi skal forstå og forebygge terror-deltakelse, så bør vi strekke oss og tenke enda lengre tanker. Det er nemlig ikke religioner som utfører handlinger, det er mennesker. Og selv om vi har vanskeligheter med å enten forstå, like eller akseptere en religion, så bør vi etterstrebe å forstå mennesker og hva som motiverer og driver dem.

Virkelig midt i blinken. Takk for disse ordene.

"Det er nemlig ikke religioner som utfører handlinger, det er mennesker"

Muslimhaternes forakt for sine medmennesker forkles ofte som aggresjon mot religionen islam. Slik skjuler enkelte sine rasistiske motiver og forårsaker, bevisst eller ubevisst, at beskyldningene rettes mot en hel folkegruppe i stedet for mot de enkeltpersoner som faktisk begår ugjerningene.

Terror rammer blindt. Muslimer blir like gjerne rammet som kristne. Selve sprengladningene skiller ikke ut sine ofre etter religiøs tro eller hudfarge. Det gjelder enten bomben kommer fra en selvmordsvest eller droppes fra et fly.

 

Kommentar #90

Sigurd Eikaas

21 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Muslimhaternes forakt for sine medmennesker forkles ofte som aggresjon mot religionen islam.

Jeg mener du framstiller dine medmennesker på en løgnaktig måte. 

Jeg er i mot islam som ideologi og samfunnssystem, på samme måte som jeg er mot nazismen som ideologi og samfunnssystem.

De fleste nazister i Tyskland var helt vanlige mennesker, som du og jeg. Det var et fåtall som sto for hat-retorikken og hat-oppførselen. De fleste var moderate, som bare ønsket de fredelige tingene som de trodde nazismen kunne gi dem; jobber, samfunnsorden, osv. Men da nazistene ble mange nok, så var det "bøllene", - de som gjorde mest av seg og de som var villige til å bruke mest makt, - som overtok makten i samfunnet.

Og det gjorde de med legitimitet fra det store fredelige flertallet av nazister.

På samme måte med islam. 

Iran og revolusjonen i 1979, er et godt eksempel på akkurat det samme. De fleste som støttet Khomeini var vanlige, fredelige folk, som demonstrerte fordi de trodde at det ville gjøre slutt på maktmisbruket og korrupsjonen til sjahen. I virkeligheten endte de opp med å støtte innføringen av noe mye verre.

Vi ser det samme i den såkalte "arabiske våren". Det blir den grunnleggende ideologien som til slutt blir gjeldene, til tross for at de fleste tilhengerne er helt vanlige. fredelige mennesker som kjemper for de gode sakene. I stedet ender de fredelige ufrivillig opp med å gi den nødvendige legitimitet til de ekstreme.

Nettopp på grunn av at ideologien står skrevet som den står skrevet. Det er til syvende og sist den som blir styrende. 

Jeg klarer godt å skille mellom menneskene og ideologien.

7 liker  
Kommentar #91

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Muslimhaternes forakt for sine medmennesker forkles ofte som aggresjon mot religionen islam

Da en ser hvordan du karakteriserer andre og deres meninger, er det lett å se hvem som står for hatet.

Du utmerker deg med hatretorikk mot de med andre meninger enn du har.  Det sier mye om deg og ingenting om andre.

7 liker  
Kommentar #92

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hva er Ordet uten menneskene ?

Publisert over 2 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
At mennesker gjennom tidene har handlet ut fra alt fra erobringstrang til en overbevisning som kan ha en snev av religiøs vinkling -

Siterer  Gustave  Le Bons 

«Far from being criticised, St. Bartholomew's Day provoked an indescribable enthusiasm throughout the whole of Catholic Europe.

Philip II. was delirious with joy when he heard the news, and the King of France received more congratulations than if he had won a great battle.

But it was Pope Gregory XIII. above all who manifested the keenest satisfaction. He had a medal struck to commemorate the happy event,[2] ordered joy-fires to be lit and cannon fired, celebrated several masses, and sent for the painter Vasari to depict on the walls of the Vatican the principal scenes of carnage. Further, he sent to the King of France an ambassador instructed to felicitate that monarch upon his fine action. It is historical details of this kind that enable us to comprehend the mind of the believer. The Jacobins of the Terror had a mentality very like that of Gregory XIII.»

Utdrag fra: Gustave Le Bon. «The Psychology of Revolution.» 

Etterhvert ble det arrangert både katolske og hugenott forsoningsmesser der morderene tilga hverandre. De døde ble glemt.

Døden hører til i det hinsidige. Gudene og de døde hører ikke til på vår jord, de har forlatt den. Skulle de allikevel vise seg er det som gjengangere.

Kommentar #93

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg er i mot islam som ideologi og samfunnssystem, på samme måte som jeg er mot nazismen som ideologi og samfunnssystem.

Flere her på forumet har brukt lignende formuleringer som det jeg har sitert fra deg. Det gjør det ikke enklere for meg å forstå. Mener du at utsagnet kan betraktes som like forståelig om du bytter islam med kristendommen. 

Hva er det oppklarende som utsagnene har til felles og som er av betydning for å forstå disse?

Kristendommen er ingen ideologi og samfunnssystem, men er en religion. Det nærmeste jeg ser å bygge på (som jeg kommer på i farta) er Jesu ord: «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» Men kan du fra de ordene utrede at kristendommen er en ideologi og et samfunnssystem. Hva er det du bygger på?

Med vennlig hilsen Svein-Ole

PS. Skriv gjerne svaret ditt i et eget innlegg.

1 liker  
Kommentar #94

Sigurd Eikaas

21 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.

Flere her på forumet har brukt lignende formuleringer som det jeg har sitert fra deg. Det gjør det ikke enklere for meg å forstå. Mener du at utsagnet kan betraktes som like forståelig om du bytter islam med kristendommen. 

Hva er det oppklarende som utsagnene har til felles og som er av betydning for å forstå disse?

Kristendommen er ingen ideologi og samfunnssystem, men er en religion. Det nærmeste jeg ser å bygge på (som jeg kommer på i farta) er Jesu ord: «Så gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.» Men kan du fra de ordene utrede at kristendommen er en ideologi og et samfunnssystem. Hva er det du bygger på?

Med vennlig hilsen Svein-Ole

PS. Skriv gjerne svaret ditt i et eget innlegg.

Jeg svarer her, siden jeg mener spørsmålet allerede er godt besvart av ikke minst Ferling (over flere kommentarer).

Nei, du kan ikke uten videre bytte ut "islam" med "kristendommen", siden kristendommen i seg selv ikke foreskriver noen spesifikk ideologi eller noe spesifikt samfunnssystem/samfunnsorden, dvs noe som kan sammenlignes med sharia-lovgivningen.

Mens Islam har som mål å forandre denne verden, på samme måte som kommunismen, nazismen, og alle andre ideologier, så er kristendommens mål det hinsidige, dvs livet etter døden. Den erkjenner at denne verden ikke kan "kureres"av menneskene, men at den ligger i det onde, og at ting først vil bli annerledes når Jesus kommer igjen. 

Hensikten med livet her på jorden, er derfor å nå fram til det evige liv i Himmelen. Dvs egentlig å etablere et kjærlighets- og overgivelses-forhold til Ham allerede mens vi er her på jorden, - før vi får se ham som han er, og vi derfor er nødt til å bøye våre knær for ham, enten vi vil det eller ikke. 

Kristendommen handler altså om individets frivillige overgivelse til Gud, mens Islam også handler om å påtvinge, og legge hele samfunnet, - ja hele jorden, - inn under Allahs, dvs islams, lovgivning og stryresett.

Hvis du altså har forstått meg dithen at jeg mener at kristendommen er en ideologi og et samfunnssystem, så er det feil. Islam er det, men kristendommen er det ikke.


5 liker  
Kommentar #95

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Islam er ideologien som motiverer til terror, drap og vold

Publisert over 2 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Muslimhaternes forakt for sine medmennesker forkles ofte som aggresjon mot religionen islam. Slik skjuler enkelte sine rasistiske motiver og forårsaker, bevisst eller ubevisst, at beskyldningene rettes mot en hel folkegruppe i stedet for mot de enkeltpersoner som faktisk begår ugjerningene.

Vi lever i en hverdag der vi daglig omgås og møter muslimer.  Selvsagt møter vi ikke de med forakt eller hat og vi skjønner at de er forskjellige.  Jeg kan f.eks. bli urolig når jeg hører en av mine si at når de var på kino så satt det en mann - en muslim - i kafeteriarommet der alle ventet på neste forestilling og ba høyt.  Ja, en kan jo undres over hvorfor en muslim sitter i en rimelig stor folkemengde og ber høyt - eller?  Jeg er rimelig sikker på at hvis du da svarer at det ville du ha vært og hvis f.eks. jeg satt der og ba høyt i tunger - noe jeg ikke ville gjort for kommunikasjon mellom det guddommelige og meg foregår best og mest hensynsfullt for andre uten en haug med tilhørere.  

Jeg jobber jo med mennesker  -. og en dag er jeg på et hjemmebesøk der røttene er i Somalia - en annen dag Egypt - en tredje dag Irak - Iran - Afghanistan - et araberområde ved siden av Israel o.s.v. - selvsagt møter jeg disse med en profesjonell åpen holdning ikledd medmenneskelighet og den åndelige virkelighet jeg alltid er bærer av.   Muslimer er på min arbeidsplass og vi jobber godt i lag.  Jo, jeg merker at de har samme syn på familie og er mer konservative.  Omtrent der vi var for 50 år siden.  

Det er selvsagt at det er islam som det som ligger der og gir næring til terror, drap og vold - og det er dessverre lite som tilsier at dette kan avverges ved en lightutgave ala folkekirken.

Jeg vet ikke hvor trådstarter helt vil, men hvis det er de sedvanlige problemene med å ankomme et vestlig land som Norge ikledd en annen hverdag, kultur og ideologi eller religion så går det ikke an å omorganisere vår 2017 hverdag til basarer og boder der de alle kunne selge noe for å kjøpe noe av sidemannen - vi kan heller ikke bruke folk uten kunnskap om hva som er anvendelig i 2017 - jeg har selv vært med unge som når de blir 18 heller vil returnere hjem til svarteste Afrika enn å bli en NAV'er som sin far.  Jeg har sett fortvilelsen over å innse å ikke mestre det som kreves av en ung mann i 2017, men det burde jo ikke være slik at hvis så er tilfelle så forstår vi hvorfor du heller vil begå¨selvmord og ta med deg så mange uskyldige som mulig.    

Og ikke vet jeg, men noen må ha vært veldig tolerante med denne siste profeten som jeg skulle anta er å anse som et forbilde ala Jesus - dette er ikke mine egne ord men en gjengivelse av hva som står på et skilt en eller annen plass i USA - for alle tilfellers skyld.  Det står ikke noe navn på skiltet, men "The Perfect Man".  Married six year old.  Slave owner and dealer.  Rapist.  Beheadet 600 jews in one day.  13 wives - 11 at one time.  Tortured and killed unbelievers."  

Trolig bør jeg - som OJ - vurdere hemmelig adresse.

7 liker  
Kommentar #96

Audun Wold

4 innlegg  738 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Ragnhild Sørbotten Moen. Gå til den siterte teksten.
Det kan godt hende at det finnes problematiske sider ved islam som er verdt en debatt eller to, men hvis vi skal forstå og forebygge terror-deltakelse, så bør vi strekke oss og tenke enda lengre tanker. Det er nemlig ikke religioner som utfører handlinger, det er mennesker.

Når du skriver slik du her gjør, undres jeg på om du i det hele tatt har gjort et særiøst forsøk på å sette deg inn i Islams trosgrunnlag.  Derfor vet jeg ikke riktig hvor jeg skal begynne, og om det har noen hensikt å svare deg.

Men i alla fall.  Islam (Koranen og Sira) gir muslimer oppskriften på hvordan de skal oppnå et evig liv i Paradis.  Alternativet er Helvetes evige flammer.  Dette tror alle muslimer på.  Jeg har i alle fall ikke hørt om noen tilsvarende Helge Hognestad der...

Oppskriften inneholder en mengde leveregler, forbud og påbud, som må overholdes.  De kan f.eks. gjennomføre både Hajj og Ramadan tilsynlatende perfekt, men de kan likevel ikke være sikre på at Allah vil godkjenne dem på Dommedag.  Husk at de har en engel på hver skulder, som skriver opp alt de sier og gjør(unntatt når de er på do), til bruk for Allah på Dommedag.

Da er det ikke så rart at de vil leve et liv i en stat(kalifat) som legger maksimalt til rette for et fromt liv, der Satans fristelser(og Allahs prøvelser) er minimalisert. Middelet til å oppnå et slikt kalifat er å bruke eksempelet fra Profeten Muhammad, noe de også gjør.  Alternativt endre våre land i muslimsk retning.

Mange muslimer som lever i Vesten vet at de, med åpne øyne, har brutt en mengde regler.  De kommer i sjelenød.  De er overbevist om at de kommer til å havne i Helvete.  Men da har Allah introdusert en redning - det ultimate offer - døden for ham i væpnet Jihad.  

Det kan du ikke forstå og forebygge, uten å se på Islam og dens innvirkning på muslimers handlinger.

6 liker  
Kommentar #97

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Ikke religioner vanligvis - her er det snakk om ideologi

Publisert over 2 år siden
Ragnhild Sørbotten Moen. Gå til den siterte teksten.
Det er nemlig ikke religioner som utfører handlinger, det er mennesker.

En kan si mye eller ingenting om det er noe å hente ved å se en film - en spillefilm t.o.m.  I 2010 - og det er noen år siden - var det duket for en såkalt svart komedie der vi følger 4 britiske jihadister som har blitt radikale og har bestemt seg for å bli selvmordbombere.  Planen er å sprenge seg under London Marathon.  M.a.o. kom filmen 3 år før 2 brødre gjorde virkelighet av å drepe så mange tilfeldige som mulig under Boston Marathon.  

Det er lenge siden jeg så denne filmen, men det jeg husker er at det er noe naivt over det - at det ideologiske fellesskap ligger der i bunnen, men ikke er veldig synlig - det er mer det at de 4 drar seg i denne retning i en forpliktelse hvor de ikke våger å snakke høyt om sine eventuelle innsigelser underveis - og det kan det nok være en sannhet i - at en tar på seg forpliktelser en helst ville ha unngått.  Er det noen som vil ta en titt, så er den på linken under.

http://twomovies.tv/full_movie/260/1341167/1/movie/#

2 liker  
Kommentar #98

Svein Ole Hansen

94 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Kristendommen handler altså om individets frivillige overgivelse til Gud, mens Islam også handler om å påtvinge, og legge hele samfunnet, - ja hele jorden, - inn under Allahs, dvs islams, lovgivning og stryresett.

Jeg bare minner om ordene: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler…» Tro kan ikke påtvinges. Sharia er basert på skriftlærdes (ikke alltid sammenfallende) fortolkninger av Koranen, men er ikke et entydig lovverk i Koranen. 

Det er ikke gitt noen informasjon i Koranen og heller ikke i Evangeliet om fremtidige reformasjoner som rettesnor for muslimer så vel som for kristne. 

Når tiden for Evangeliet og Koranen er fullendt, kommer en ny guddommelig åpenbaring.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #99

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke gitt noen informasjon i Koranen og heller ikke i Evangeliet om fremtidige reformasjoner som rettesnor for muslimer så vel som for kristne.

Kanskje noen bør høre etter hva muslimene seg selv mener:

Hvorfor dreper muslimer de kristne og jøder?  Og hvorfor dreper de andre muslimer. Muslimene er jo de største taperne i krigen(e) muslimene selv setter i gang. 

Og hvorfor flykter muslimer - ikke til andre naboland med lik kultur og tro - men til vestlige land med frihet og demokrati?  

Syrias store poet Adonis. Han kritiserer den arabiske våren. "Den ble ledet av grupperinger uten adekvat forståelse av sivile rettigheter og institusjoner." I boken "Vold og islam" utdyper han kritikken. Han mener IS betyr slutten på Islam.

Han stiller spørsmålet: "Hvorfor finner vi ikke en eneste stor dikter som kan kalles rettroende muslim."  Og han svarer selv: "Fordi islam gikk inn for vold , krig og erobringer fra starten av."

I 2012 besøkte han litteraturfestivalen på Lillehammer.  Allerede den gangen så han for seg en total ødeleggelse av Syria.

I Vold og Islam går han mye lengere.  Han mener at Syria og islam er på vei inn i en dødskamp.  Fordi IS fører islam inn i en barbarisk blindgate som betyr slutten på hele religionen.  Fordi verden ikke lenger vil akseptere en tilbakevending til villmannslivet.

Og IS går til massehenrettelser og barbari for å utrydde annerledes troende i dag. 

Forfatteren Lilly Bandehy i Aftenposten. Hvor lenge skal muslimer få lov til å skylde alt på USA og Vesten? spør Lily Bandehy. Krigen mellom ulike grener av islam har vart i 1400 år.

"Islams hus» begynte å ta fyr allerede i Muhammad sin tid, da en gruppe muslimer skilte seg ut. Muhammad kalte dem khavarej (utenfor), og han utryddet dem. Han begrunnet det med at de skapte uenighet mellom muslimer."

Les hele artikkelen her:

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Det-er-menneskesynet-i-islam-som-er-hovedproblemet--Lily-Bandehy-8325384.html

5 liker  
Kommentar #100

Sigurd Eikaas

21 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
Når tiden for Evangeliet og Koranen er fullendt, kommer en ny guddommelig åpenbaring.

Har du ikke lest det som står skrevet?

 " 8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet! 

9  Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!" (Gal 1,8-9)

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere