Redaktør politikk og verden Berit Aalborg

Handlekraft fra Helgesen

Regjeringens klare nei til genmodifisert mat er en seier for etikk og bærekraft. Miljøvernminister Vidar Helgesen fortjener ubetinget skryt.

Publisert: 2. jun 2017

I over ti år har skriftende regjeringer vært handlingslammet i spørsmålet om hvordan den norske genteknologiloven skal tolkes: Skal være lov å importere og dyrke genmodifisert mat og fôr til Norge? I hele denne tiden har Miljøverndepartementet sittet på et knippe av søknader, fra de store sprøytemiddelselskapene, om å importere eller dyrke genmodifisert mais og et utvalg andre arter.


Anbefalt fra Direktoratet

Allerede i 2008 anbefalte Direktoratet for naturforvaltning å si ja til import av enkelte sorter. Det førte til kraftige reaksjoner fra både politikere, landbruket, dagligvarekjeder og miljøbevegelsen. En del mener reaksjonene fra disse har vært for kritiske: Det blir ofte sagt at genmodifiserte planer (GMO) vil mette den fattige del av verden. Men en slik argumentasjon er for lettvint.


Det er langt fra en tilfeldighet at det er de store sprøytmiddelselskapene som har utviklet og tatt patent på ulike genmodifiserte vekster. Disse er utviklet for å tåle sterke sprøytemidler og til å produsere insektgift. Når innsekter spiser av plantene dør de.

 

Men det finnes en rekke negative konsekvenser av et slikt jordbruk. En av dem er at giften lekker ut i jordsmonnet og dreper en rekke andre insekter som sommerfugler, bier og andre nytteinsekter. Dessuten får mennesker denne giften i seg. Både de som bor i områder med slik landbruk og alle de som spiser genmodifisert og sprøytet mat. Giften kommer også inn i kretsløpet gjennom dyrefôr.

 

I flere områder, som i Argentina og Brasil, har den storstilte satsingen på GMO ført til at naturlige arter blir utryddet. Bøndene står dermed tilbake uten andre alternativer enn de genmodifiserte typene. Men over tid har en rekke ugressorter blitt resistente mot ugressgiften. Dermed må bøndene gå over til stadig sterkere gifter. Dette er en ond sirkel.

 

Tydelig nei

Internt i Stoltenbergs regjering (2005-2013) var spørsmålet om import av GMO betent. SV og Sp sa et tydelig nei til å tillate import eller dyrking. Både av helsemessige og miljø­messige grunner. Men også på grunn av etiske avveininger. På linje med miljøbevegelsen og landbruket mente de det var dobbeltmoralsk å importere varer som fører til utarming av jordsmonn og spredning av gift, særlig i fattige land. Heller ikke i Ap har det vært mulig å oppdrive forkjempere av GMO-import.


Likevel skapte spørsmålet om et forbud uro internt i Ap. De fryktet at et norsk nei i neste runde ville skade norsk lakseksport, gjennom motsanksjoner mot Norge. Derfor ble avgjørelsen trenert.

 

Derfor er det svært gledelig at Høyres miljøstatsråd Vidar Helgesen nå viser handlekraft. Han har valgt å lytte til blant annet miljøbevegelsen og landbruket som har jobbet iherdig for et slikt vedtak. I siste runde har også KrF lobbet hardt for å få vedtaket på plass.

 

Det som også er interessant er begrunnelsen for Helgesens vedtak. Når regjeringen sier nei til flere typer genmais er begrunnelsen at produksjonsforholdene er uetiske. Heretter er det slått fast at ikke bare helse og miljømessige årsaker skal vektlegges, men også etikken. Det gjør Norge til et foregangsland i denne sammenhengen.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Geir Wigdel

32 innlegg  2088 kommentarer

En viktig

Publisert over 3 år siden

beslutning som det står respekt av. Fint at denne regjeringen kan vise at den ikke alltid bare dilter med. Det er å håpe at dette signaliserer en mer restriktiv linje i forhold til uforsvarlig tukling med naturen generelt.

1 liker  
Kommentar #2

Vegard Ryan

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Da reknar eg med at Berit Aalborg klarer å vise at ho driv kritisk journalistikk, og referere til oss uopplyste, dei forskningsartiklane som viser kva gift som "lekker ut i jordsmonnet og dreper en rekke andre insekter som sommerfugler, bier og andre nytteinsekter" frå genetisk modifiserte plantar ?

Kommentar #3

Vegard Ryan

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Berit Aalborg, du skal få la være å "referere TIL oss uopplyste" som eg skreiv, men å referere til kjeldene bak desse påstandane hadde vore greit...

Kommentar #4

Geir Wigdel

32 innlegg  2088 kommentarer

Nå var vel

Publisert over 3 år siden

ikke påstanden at giften kom direkte fra de genetisk modifiserte plantene, men fra sprøytemidlene som kan brukes fordi plantene er "modifisert". Det er som kjent noe annet, og giftvirkningen på andre organismer er også rimelig godt kjent.

1 liker  
Kommentar #5

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Trivelig.

Publisert over 3 år siden
Berit Aalborg. Gå til den siterte teksten.
Dessuten får mennesker denne giften i seg. Både de som bor i områder med slik landbruk og alle de som spiser genmodifisert og sprøytet mat. Giften kommer også inn i kretsløpet gjennom dyrefôr.

Gledelig å for en gangs skyld å kunne gi Berit Ålborg min uforbeholden støtte. Alle planter har normalt antistoffer og immunitetes-reaksjoner i seg for å beskytte seg. Ved fordøyelse bidra disse antistoffene til ¨å styrke menneskenes immunforsvar. Hos genmodifiserte planter er disse mekanismene drept og resultatet er svekkelse av vårt immunforsvar. 

I Russland er genmodifisering av planter forbudt untatt i forskningssammenheng. Russland tar sikte på å forsyne en vesentlig nisje  i verdensmatkedet av ernæringsbevisste konsumenter.

1 liker  
Kommentar #6

Vegard Ryan

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 3 år siden

(om eg forstår deg rett) Kan du namngi ein genmodifisert plante der en slik mekanisme du beskriver er "drept" eller tatt vekk?

Kommentar #7

Vegard Ryan

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det finst også genetisk modifiserte planter som produserer sine eigne plantegifter. For eksempel BT bomull, som produserer eit av dei samme stoffa som er lovlig å bruke i økologisk jordbruk.

Giftvirkningane på skadeplanter og -dyr er rimelig godt kjente ja. Kjenner du til forskningsartikklar som viser til andre skadeverknader vil eg gjerne lese desse?


Kommentar #8

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

GMO er helsekost ?

Publisert over 3 år siden
Vegard Ryan. Gå til den siterte teksten.
Kan du namngi ein genmodifisert plante der en slik mekanisme du beskriver er "drept" eller tatt vekk?

Mainstream  media skriver forbausende lite om risikoen ved genmodifisert mat.

At plantevernmidler er podet inn i plantens gener betyr at disse også er inne i produktet vi spiser , og noen finner det vanskelig å tro at å spise plantevernmidler til frokost er helsekost .

Vi kan ta korn/mais og hva en forskninsgsrapport sier ;" International Journal of Biological Sciences" , sammendrag av forskningsrapport: fra 2012 - jeg har ikke tid til å sortere ut andre rapporter for øyeblikket

:A comparison of the Effects of three GM corn varieties on Mammalian Health"

Sammendrag av rapporten :

http://www.ijbs.com/v05p0706.htm

Rapportens innhold i kortfattet klar tekst :

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2205509/Cancer-row-GM-foods-French-study-claims-did-THIS-rats--cause-organ-damage-early-death-humans.html

Gjør genmodifisert mat noe med menneskets tarmsystem ? Hvor alvorlig er det og hvor stor betydning har det ?

Her er noen tanker om det, på dansk , og betenkeligheter med at  det jobbes på spreng for å fjerne kontroll med GMO- mat. 

Dette er tanker man burde notere seg, mens Monsanto ler hele veien til banken , med FN med på laget. De kaller det bærekraftig utvikling. (Dokumentasjon under):

 http://kilden.info/2014/03/27/gmo-mat-endrer-vart-tarmsystem/

FN og Monsanto:

https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/partners/?id=2983

WWF og Monsant :

http://www.globalresearch.ca/monsanto-teams-up-with-world-wildlife-fund-wwf-to-convert-amazon-into-giant-gmo-plantation/5476826

En garanti er ikke bedre enn de som står bak den , og i så måte foretrekker jeg normal , sunn og naturlig mat. ( Og jeg har sett aktørens hjemmesider )

Velbekomme ! 

1 liker  
Kommentar #9

Vegard Ryan

0 innlegg  5 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Du har ikkje ein anna studie en Seralini sin studie vell? Det er liksom litt vannskelig å overbevise intelligente folk med at GMO er skadelig, når forsøka blir gjort på ein rotteart som uansett utvikler kreft i løpet av si levetid. Og der den gruppa av rotter som fekk mest GMO i maten sin, hadde mindre forekomst av kreft, en dei som fekk mindre andel GMO i maten. 

Eg treng liksom noko litt meir handfast å vise til....

Kommentar #10

Carl Wilhelm Leo

19 innlegg  931 kommentarer

Delte meninger.

Publisert over 3 år siden
Vegard Ryan. Gå til den siterte teksten.
Det er liksom litt vannskelig å overbevise intelligente folk med at GMO er skadelig, når forsøka blir gjort på ein rotteart som uansett utvikler kreft i løpet av si levetid. Og der den gruppa av rotter som fekk mest GMO i maten sin, hadde mindre forekomst av kreft, en dei som fekk mindre andel GMO i maten. 

På den annen side vil muligens intelligente mennesker se nærmere på hva man setter til livs, og vet hvem som i overveiende grad har finansiert og gjennomført studiene som viser at det produktet de tjener grovt på er ufarlig.

Aftenposten , desember 2015 ;

"Genmodifiseringens ivrigste støttespillere spør seg om vi har råd til å vente og se på de langsiktige konsekvensene av disse utfordringene. De med størst hastverk og økonomiske interesser, som den amerikanske gigantprodusenten av GMO-frø og plantevernmidler, Monsanto, mener å ha bevist at GMO er harmløst for helse og miljø, på linje med konvensjonelle organismer og matproduksjon. De fleste studier som lander på samme konklusjon, er ikke overraskende i hovedsak gjennomført med støtte fra de store markedsinteressentene selv."

 http://www.aftenposteninnsikt.no/klimamilj/v-r-s-god-gmo

Vi gjenkjenner også metodene som brukes mot den forskningen som ikke hyller GMO mat og som via smarte avtaler forventes Monsanto å bli hoffleverandør for FN og monopolist på å levere matvarer til verden.     

I Norge :

" Etter en eventuell godkjenning i EU får VKM i oppdrag å utarbeide en endelig helse- og miljørisikovurdering av den genmodifiserte organismen. 

Genmodifisert mais MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603 har økt toleranse overfor ugrasmidler med virkestoffet glyfosat, og er motstandsdyktig mot enkelte skadeinsekter i ordenen Lepidoptera (sommerfugler). "

http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6504&Main_6177=6504:0:31,2365&Content_6504=6187:2221921::0:6569:1:::0:0

Forskning - peer review : 

Vi er vitne til et fullskala eksperiment med mennesker og man bør vite et par småting .

EPA i USA har tillatt en dobling av glyphosate tillatt i matvarer !  Tjener det forbrukerens , konsumentens interesser og helbred ? Tenk , jeg tror ikke det.  Tjener det Monsantos interesser ?

"There are NO peer-reviewed scientific papers establishing the safety of GMO crops. There are, however, both clinical and peer-reviewed scientific papers showing the hazards of GMO crops, including harmful secondary effects Epidemiological patterns show there’s an identical rise in over 30 human diseases alongside our increased usage of glyphosate and the increased prevalence of genetically engineered proteins in our food Glyphosate is not “just” an herbicide. It was originally patented as a mineral chelator. It immobilizes nutrients, making them unavailable for your body. It’s also patented as a potent antibiotic that can devastate human gut bacteria The EPA recently doubled the amount of glyphosate allowed in food. Soybean oil is now allowed to contain a whopping 400 times the limit at which it can impact your health"

10 ting man bør vite om genmodifisert mat -ført i pennen av en av de fremste GMO ekspertene i verden som har puslet med temaet i 35 år:

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/10/06/dr-huber-gmo-foods.aspx

Forskning :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28422580

 https://www.nature.com/articles/srep37855

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691516304896

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27769625

 https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-016-6992-7

 

 

        

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere