Børge Brende

3    0

Global avskaffelse av dødsstraff

Dessverre er menneskerettighetene under press globalt.

Publisert: 5. jun 2017 / 904 visninger.

I vårt samfunn er respekten for menneskerettigheter og individets ukrenkelighet et bærende prinsipp. Dessverre er menneskerettighetene under press globalt. Vi må kjempe stadig hardere for å bevare de verdier og institusjoner vi har bygget opp. I mange land benyttes nasjonal sikkerhet, terrorisme og «folkets vilje» som begrunnelse for å begrense frihet og bryte menneskerettigheter. Langs samme linjer ser vi at enkelte land søker å gjeninnføre dødsstraff, eller at henrettelser gjenopptas etter flere års opphold.

Når en forbrytelse blir begått, er det viktig at gjerningspersoner stilles til ansvar og soner sin straff. Men dødsstraff hører ikke hjemme i en moderne verden. Stater bør ikke ta liv for å vise at det er galt å ta liv.

Jeg er dypt bekymret over rapporten fra Amnesty International, som viser at minst 1000 mennesker i 23 land ble rapportert henrettet i 2016. Det reelle antallet er trolig mye høyere, ettersom tall om dødsstraff anses som statshemmelighet i enkelte land. I tillegg til faktiske henrettelser har det i det siste også vært en sterk økning i antall dødsdommer; fra 1998 i 2015 til 3117 i 2016, fordelt på 55 land.


Henrettelser er uopprettelige. I alle rettssystemer vil det være risiko for at feil begås og uskyldige kan bli dømt. Det er en risiko stater ikke bør være villige til å ta. Det finnes ikke et fullstendig folkerettslig forbud mot dødsstraff, men FN og Europarådet har utarbeidet folkerettslige instrumenter som forbyr dødsstraff i noen tilfeller. Norge anser, i likhet med mange andre land, som brudd på folkeretten at dødsstraff fullbyrdes på en særlig inhuman måte, som ved steining eller halshugging, eller overfor mindreårige, gravide eller strafferettslig utilregnelige personer.

Dødsstraff er et problem som overskrider regioner, tradisjoner, kulturer og religioner. Lederskap i kampen for avskaffelse må komme fra politikere, parlamentarikere, dommere, med flere. Vi er avhengige av sivilsamfunnsorganisasjoner og akademia som gir stemmer til ofrene for dødsstraff og formidler kunnskap om alternativer til dødsstraff. Takket være grundig forskning vet vi nå at dødsstraff ikke avskrekker kriminalitet mer enn lange fengselsstraffer.


Trosbasert motstand. I Afrika og Asia spiller kirkesamfunn og trosbaserte organisasjoner en viktig rolle i debatten om dødsstraff. Pave Frans og erkebiskop Desmond Tutu har formidlet sterke budskap. Dette er stemmer det lyttes til.

Norge arbeider aktivt for global avskaffelse av dødsstraff, både i internasjonale fora og gjennom aktivt samarbeid med sivilt samfunn. Vi er med i en gruppe land som leder forhandlingene om FN-resolusjonen om moratorium for bruken av dødsstraff. Vi tar jevnlig opp bruk av dødsstraff med land der dette praktiseres. Norge var også vertskap for den 6. Verdenskongressen mot dødsstraff, som samlet 1500 deltakere fra over 90 land i Oslo i juni i fjor.


Positive tegn. Selv om vi ser noen tilbakeslag, er det likevel grunn til optimisme. Aldri før har så få land praktisert dødsstraff. Fire av fem land har nå avskaffet dødsstraff i lov eller praksis. Særlig på det afrikanske kontinentet skjer det en positiv bevegelse. Madagaskar, Kongo, Guinea og Benin har nylig avskaffet dødsstraff. I flere land debatteres dødsstraff og mulige lovendringer.

Det planlegges nå en afrikansk konferanse i 2018 som oppfølging av Verdenskongressen i Oslo. Langsiktig innsats gir resultater. Arbeidet mot dødsstraff må fortsette.

4 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

151 innlegg  12543 kommentarer

Bra!

Publisert 6 måneder siden

Takk til utenriksministeren for klar tale her, selv om jeg nok gjerne skulle ha sett at han nevnte vår allierte USA eksplisitt, der det stadig henrettes folk i flere av delstatene.  

Et ferskt, grotesk eksempel er de 8 som nylig ble haste-henrettet i Arkansas fordi giften var i ferd med å gå ut på dato (det hadde da ikke vært henrettet noen i Arkansas på 11 år).

6 liker  
Svar
Kommentar #2

Eirik A. Steenhoff

18 innlegg  280 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Børge Brende. Gå til den siterte teksten.
Men dødsstraff hører ikke hjemme i en moderne verden. Stater bør ikke ta liv for å vise at det er galt å ta liv.

Dette er det eneste prinsipielle argument utenriksministeren anfører i sin kamp mot dødsstraff. Spørsmålet er: holder det? Hvordan skal han klare å kommunisere sin motstand mot dødsstraff i andre land dersom det eneste han kommer opp med, er at det "ikke hører hjemme i en moderne verden"? Det fremstår litt vel, tja, paternalistisk og nedlatende. 

 

5 liker  
Svar
Kommentar #3

Njål Kristiansen

140 innlegg  18779 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Et ferskt, grotesk eksempel er de 8 som nylig ble haste-henrettet i Arkansas fordi giften var i ferd med å gå ut på dato (det hadde da ikke vært henrettet noen i Arkansas på 11 år).

Slike metoder skaper inntrykk av lav rettssikkerhet. Jeg forundres stadig over at USA er så ivrig på dødsstraff. Gods own country, landet som holder seg med en politisk gud som skal overskygge alt og alle får livets egenverdi til å bli et tomt begrep så lenge dødsstraffen opprettholdes. Samtidig som kampen for det ufødte liv er sterk, har man en fatalistisk tro på at det hjelper på oppførselen at man kan bli henrettet for sine ugjerninger. De som dømmes til døden har gjerne begått sine handlinger i desperasjon eller affekt og har ikke ofret straffen en tanke før handlingen. Dødsstraffen kan således ikke kalles avskrekkende.  

Samme meningsløshet preger prinsippet som noen stater har om at tre lovbrudd betinger livstidsstraff, uansett hvor små lovbruddene er. USA har flere mennesker i fengsel enn Norge har innbyggere. I seg selv ingen målestokk, men det er en indikasjon på at USA har en jobb å gjøre med strafferettspleien sin. 

Konservative og kristne vil vanligvis være enige om at mennesket kan forbedre seg og at det derfor er i stand til å ta til seg forsøk på rehabilitering. Dette bør vi ikke tape av syne. Dødsstraff er en arv fra barbariets tid. Man bør kunne arbeide for lavere kriminalitet med andre metoder i vår opplyste tid. 

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  150 kommentarer

Dødsstraff i USA

Publisert 6 måneder siden

Jeg er ikke kristen selv, men har vanskeligheter for å forstå hvorfor dødsstraff er veldig poplulært i det kristen USA. Hvordan rettferdiggjøres dette med tanke på de ti bud ?

1 liker  
Svar
Kommentar #5

Njål Kristiansen

140 innlegg  18779 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke kristen selv, men har vanskeligheter for å forstå hvorfor dødsstraff er veldig poplulært i det kristen USA. Hvordan rettferdiggjøres dette med tanke på de ti bud ?

Dødsstraffen rettferdiggjøres i kampen for å bevare ens eget når man først har klart å skape det i sitt ansikts sved. I et samfunn hvor det ikke var lett å leve opp uten å slite seg halvt i hjel ble det sett på som en enkel og grei justis. Ergo berøres flere av budene, både om tyveri, hor og respekt for nesten. 

Men dette er ganske lenge siden. I dag har vi andre måter å behandle kriminelle. 

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Knut Nygaard

484 innlegg  6866 kommentarer

Dødsstraff i en ny framtid

Publisert 6 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I dag har vi andre måter å behandle kriminelle.

Personlig er jeg ikke for dødsstraff selv om jeg tenkte tanken med han som ba om plaster etter å ha drept 77 personer.  Det var synd han ikke gjorde motstand for å si det sånn.  

BT har en artikkel på dette tema - da med tanke på det som er kommentert fra USA.  Nå er jo media -media.  Lenger opp på nettsiden til BT står det om en mann som ble skutt i Bergen - det kan jo være alt mulig - går en inn i artikkelen så finner en at det er en mann som er skutt i beinet.  Jo, overskriften og nysgjerrigheten blir mindre hvis det hadde stått "Mann skutt i beinet".  Overskriften på dette tema er "Kongressmedlem foreslår å drepe ytterliggående islamister".  

Det er da en ytring - ikke i kongressen, men på facebook - der republikaneren Clay Higgins skriver sin versjon av "nok er nok" etter siste London angrep.  "Ikke en eneste radikalisert islamist bør gis noen form for nåde.  Jakt dem, identifiser dem og drep dem. Drep dem alle. For alt som er godt og rettferdig, drep dem alle."  Nå er jo mangt som produseres av media med en undertanke om å skrive noe daglig i disfavør Trump.  Her blir det da vinn-vinn for her har de et bilde av Higgins med bibel i hånd og artikkelen avsluttes med at mannen skal ha uttalt at kristenheten er i krig med den islamske vederstyggeligheten".  

Nå skriver ikke Higgins hvem som skal på jakt og hvorledes disse skal drepes.  Noe sier meg at det kanskje ikke er snakk om rettergang og dødsstraff.

Men - her i Vest lever vi i en ny fremtid.  Store ressurser skal brukes for om mulig å demme opp for nye islamske angrep og det er selvsagt grenser for hvor mye ressurser det er mulig å skaffe til veie over tid.  Her kan det snike seg inn at dødsstraff blir anvendelig ut fra pågang og kapasitet.

http://www.bt.no/nyheter/utenriks/Republikaner-foreslar-a-drepe-ytterliggaende-islamister-335322b.html

2 liker  
Svar
Kommentar #7

Njål Kristiansen

140 innlegg  18779 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
 Jakt dem, identifiser dem og drep dem. Drep dem alle. For alt som er godt og rettferdig, drep dem alle."

Hvis vi skal hensynke til ekstreme islamske metoder for å bevise at vår kristne kultur er islam overlegen på dette punkt er det ikke lenger kristendom i min forståelse av ordet. 

1 liker  
Svar
Kommentar #8

Tove S. J Magnussen

484 innlegg  1979 kommentarer

Flest menn

Publisert 6 måneder siden

som henrettes. Kvinner dør vel av underernæring, under graviditet, barseltid, voldtekt, eller vold i ekteskapet. 

Svar

Siste innlegg

Makten og ærbødigheten
av
Alf Gjøsund
rundt 11 timer siden / 682 visninger
8 kommentarer
Forfølgelsesvanvidd
av
Anne Jensen
rundt 12 timer siden / 583 visninger
11 kommentarer
Noahs Gud hadde nåde med Noah
av
Rolf Larsen
rundt 14 timer siden / 217 visninger
3 kommentarer
De håndplukkede menn
av
Berit Aalborg
2 dager siden / 286 visninger
1 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
2 dager siden / 144 visninger
1 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
2 dager siden / 241 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
13 dager siden / 6419 visninger
295 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
16 dager siden / 6864 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
21 dager siden / 2228 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
23 dager siden / 3566 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 481 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 489 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3544 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8041 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2685 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Morten Christiansen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
1 minutt siden / 583 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Ateisme og humanisme II
6 minutter siden / 1530 visninger
Didrik Søderlind kommenterte på
Tvilsom type
14 minutter siden / 2668 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
28 minutter siden / 1390 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
rundt 6 timer siden / 1530 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
rundt 6 timer siden / 1530 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
rundt 6 timer siden / 1390 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
rundt 6 timer siden / 583 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Forfølgelsesvanvidd
rundt 6 timer siden / 583 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Makten og ærbødigheten
rundt 6 timer siden / 682 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
rundt 6 timer siden / 1530 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Ateisme og humanisme II
rundt 6 timer siden / 1530 visninger
Les flere