Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

To verdener kolliderer

Gir det mening å skjelne mellom å være homofil og å leve som det? Det kommer an på virkelighetsoppfatningen.

Publisert: 1. jun 2017  /  952 visninger.

Det bråkte litt rundt Anne Gustavsen, redaktøren i Pinsebevegelsens ukeavis Korsets Seier, i forrige uke. Hun skulle bare ta opp«ubehagelige tema som vi ikke snakker om» i en lederartikkel, og kom til å formulere seg på en måte som skapte reaksjoner.

Gustavsen mente at homofili var ett av disse temaene. Men hun listet også en rekke andre ting man ikke liker å snakke om: «bruk av porno, baksnakking, ryktespredning, utroskap, løgn, fordømmelse, arroganse og annet skrot som gjør oss svake og handlingslammede som enkeltpersoner og kirker».

Folk reagerte såpass høylydt at Gustavsen så seg nødt til å rykke ut med en presisering. Hun forsto ikke at dette kunne skape så mye oppstyr. Hun «hadde ikke på noe tidspunkt rettet pekefingeren mot homofile, men heller mot kristne ledere og menighetsfellesskap som ikke våger å snakke ærlig om vanskelige temaer».

Det eneste som ble veldig tydelig i diskusjonen var at Gustavsen og hennes meningsmotstandere snakket fullstendig forbi hverandre.

Lasteliste

 Sett fra utsiden hjelper det ikke hvor mye Anne Gustavsen presiserer at hun ikke mente noe vondt med det. For dem som er uenig med henne er hun like homofob som dem som sier: «Jeg har ingen ting imot homofile, bare de ikke prøver seg på meg.» Den andre delen av setningen avslører så sterke fordommer om homofile at den slår den første delen i hjel.

Selv om Gustavsen bare mente å snakke om vanskelige tema plasserte hun nemlig homofil på en liste over laster .

For henne var det intet diskriminerende ved det. Som konservativ kristen har hun en annen virkelighetsoppfatning enn flertallet: Alle kristne må tåle å høre hva Bibelen sier om fristelser og synd. Det gjelder homofili, like mye som andre ting. De fleste kunne kjenne seg igjen i ett eller flere punkter på listen.

Forvirrende

 Det er behov for å forklare litt om denne virkelighetsoppfatningen, den framstår nemlig som særdeles forvirrende for mennesker som ikke kjenner konservativ kristendom.

Begrepet homofili – som legning og identitet – er faktisk ganske irrelevant i konservativ kristendom. Det står nemlig ikke ett eneste ord om dette i Bibelen, verken i det gamle eller det nye testamentet.

Der står derimot om «menn som ligger med menn». Altså en handling. I mosebøkene beskrives den som avskyelig. Det nye testamentet legger til at de som gjør dette «ikke skal arve Guds rike».

Dette er utgangspunktet for konservative kristne. Når homofili er noe du gjør, kan det også plasseres i kategorien etiske spørsmål. Og etiske spørsmål må det være lov til å være uenig om. Man diskriminerer ingen på grunn av det. Dessuten lever ingen av oss på den måten vi burde. Det må vi kunne snakke åpent om. Det viktigste er å ta inn over seg hva Gud mener om saken. Da kan vi få tilgivelse. Slik tenker konservative kristne.

Det går an å sette seg inn i denne virkelighetsoppfatningen og se at den har en indre logikk. I det hele tatt burde folk oftere forsøke ­akkurat det. For å forstå.

Uforanderlig?

Bevisstheten om den homofile legningen er kommet til mye senere. Først langt ut på 1960-tallet begynte folk å betrakte homofili som en statisk legning og homofile som en gruppe – omtrent som etniske eller religiøse grupper.

Befinner man seg i dette universet blir det meningsløst å skille mellom legning og handling. Påstanden at man ikke har noe imot homofile, det er praksisen man avviser, blir like krenkende som å si at man ikke har noe imot muslimer, bare de ikke praktiserer . Eller at man ikke har noe imot jøder, bare de ikke leversom det.

Akkurat nå utfordres denne identitetstenkningen. Stadig flere er påvirket av queer-ideologien, der kjønnsidentiet er noe flytende. Også mange homofile er nå enige i at legning kan endres. Så hva skal de konservative tro da?

Slik kan man fortsette.

Optimistisk.

Anne Gustavsen krenket noen, selv om hun – sett fra sitt eget ståsted – ikke ønsket å gjøre det. Vi andre fikk nok et eksempel på at det ikke er mulig å få et liberalt samfunn til å bli harmonisk.

Vi har ikke bare forskjellige meninger, vi befinner oss i ulike verdener med ulike verdier og ulik logikk.

Å reagere med sinne er naturlig når man føler seg krenket. Det gjør det vanskelig å forsøke å forstå hverandres verdener og stole på hverandres hensikter.

Det er likevel vel optimistisk å tro at kjefting er det som skal til for å få mennesker til å endre oppfatning i slike spørsmål.

Derimot kommer det til å bli behov for mye dialog framover. Det er i grunnen rart den pågår for fullt mellom kristne og muslimer, men ikke kristne imellom.

Først publisert i Vårt Land, 31. mai 2017.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Homofili anses som medfødt av mange, jeg er ikke enig.  Elske alle - ja, men homofil praksis medfører mange negative konsekvenser for andre.  Da du og jeg var unge var det enkelt å vokse opp, barn blir forvirret av vår tids mange  alternativer.  Kaos kaller jeg det.  Det er ikke kjærlighet å gi etter for synd.  Karakter er det noe som heter.  Dagens samlivsbrudd tyder på at det er mangelvare.  Stakkars barn!  

Kristen praksis medfører jammen mange negative konsekvenser for andre også. Hva gjør at du mener at din opplevelse av kaos skal bestemme hva andre gjør i sitt personlige liv som gir det motsatte av kaos. Kjærlighet, omsorg, ro.


Hvem er du som mener at andres liv skal dreie seg rundt deg og dine behov? Jeg tviler på at du vil slutte å tro fordi jeg opplever det negativt og at mitt liv ville bli enklere hvis mennesker ikke trodde. Så hva får deg til å tenke at det er deg som skal være vårt alles felles kompass?

1 liker  
Kommentar #52

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Toleranse

Publisert nesten 3 år siden

"Hvem er du som mener at andres liv skal dreie seg rundt deg og dine behov?"  Hva får deg til å tro det?  Dette er en debatt der vi kommer med synspunkter.  Jeg står for det jeg skriver, andre får mene noe annet og leve som de vil.  

1 liker  
Kommentar #53

Marit Jakobsen

6 innlegg  13 kommentarer

Negative konsekvenser for andre?

Publisert nesten 3 år siden

Hvilke negative konsekvenser har det for deg og andre at jeg elsker en kvinne i stedet for en mann?

2 liker  
Kommentar #54

Per Søetorp

101 innlegg  2029 kommentarer

Konsekvenser

Publisert nesten 3 år siden

Den eneste konsekvensen jeg kan se for min del, er at mine eventuelle homofobe fordommer blir utfordret - sammen med min fundamentalistiske, lukkede bibelforståelse.

Og det kan da vel bare være positivt...?;-)

4 liker  
Kommentar #55

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Hva får deg til å tro det?  

Ditt argument om at det for deg betyr kaos. Det må du nesten ta ansvar for selv. For meg er det intet kaos i at man er den man er, elsker den man elsker. Virkeligheten er for meg ikke kaos, å ikke forholde seg til virkeligheten skaper problemer.


Karakter? Noe som het? Så du har karakter og de som er glad i en av samme kjønn har det ikke? Ikke min forståelse av karakter.

2 liker  
Kommentar #56

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Vi kan ikke selv velge kriterier på godt og ondt.

Publisert nesten 3 år siden
Ingunn Løkstad Salvesen. Gå til den siterte teksten.

Det gleder meg hvis du mener kjønnsmangfoldet har sin basis i skaperverket, - altså er medfødt. Må ikke det bety at vi er likeverdige i forhold til Gud? Er vi ikke alle skapt i Guds bilde? 

Medfører ikke det at alle kjønns-variantene skal følge budet om å "elske sin neste som seg selv" (og selvsagt ikke skade andre)? 

Da må vi skille ut seksuell praksis fra kjærlighetsbudet. Elske i det budet betyr å tjene uselvisk i Guds tjeneste. Dette livet er en tøff prøve på vår tro, og på hva slags kjærlighet vi skal etterleve. Leve ut vår egenkjærlighet eller etterfølge Guds form for kjærlighet. Guds kjærlighet er selvoppofrende - søker ikke sitt eget, egenkjærlighet søker å dekke personlige behov og ønsker, om så på andres bekostning.

Om å være skapt i Guds bilde, så er dette faktisk billedlig, ikke bokstavelig ved at vi kan gjøre hva vi vil - fordi vi er som guder (ref. bibelen). Når vi bes å være fullkomne som vår Fader i himmelen er fullkommen, har det sin årsak i at vi ikke er fullkomne. I forhold til Gud har vi alle fysiske, psykiske og åndelige svakheter. Disse skal overvinnes gjennom tro, ikke gis etter for med våre svakheter som rettesnor. 

Dette høres brutalt ut, og er det for oss alle - da alle må omvende seg på Guds betingelser, ikke på sine egne. Dette fører til voldsomme kriger og også åndskamper menneskene i mellom. Jeg er av den formening at ingen makter å følge Guds eksempel på livsførsel uten at Gud selv trer inn og hjelper, I følge bibelen er det Den hellige ånd sin oppgave - som også kalles for trøsteren.

Så hva som er godt og hva som er ondt er det ikke oss mennesker gitt å bestemme, men gitt oss å se forskjell på. Den tilstanden vi befinner oss i er en prøvestand - ikke den endelige. Hva vi gjør her og hvordan vi er, har stor innvirkning på hvordan vårt neste liv blir.

1 liker  
Kommentar #57

Robin Tande

24 innlegg  3738 kommentarer

Noe har forandret seg

Publisert nesten 3 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.

Der står derimot om «menn som ligger med menn». Altså en handling. I mosebøkene beskrives den som avskyelig. Det nye testamentet legger til at de som gjør dette «ikke skal arve Guds rike».

Dette er utgangspunktet for konservative kristne. Når homofili er noe du gjør, kan det også plasseres i kategorien etiske spørsmål. Og etiske spørsmål må det være lov til å være uenig om. Man diskriminerer ingen på grunn av det. Dessuten lever ingen av oss på den måten vi burde. Det må vi kunne snakke åpent om. Det viktigste er å ta inn over seg hva Gud mener om saken. Da kan vi få tilgivelse. Slik tenker konservative kristne.

Det går an å sette seg inn i denne virkelighetsoppfatningen og se at den har en indre logikk. I det hele tatt burde folk oftere forsøke ­akkurat det. For å forstå.

men kanskje ikke så mye, siden jeg skrev dette:

Aftenbladet 12. jun. 1995  

På feil spor 

Av Robin Tande, Sola

Avisene og spesielt Stavanger Aftenblad, flyter for tiden over av innlegg og artikler om Kirkens forhold til de homofile. Denne debatten bør de homofile, som avslappede tilskuere, la rulle videre. Vi bør imidlertid være dem meget takknemlig. De har bidratt til en utmerket eksponering av Bibelens teologi, og dens kollisjon med vår tids kunnskaper om mennesket og vår oppfatning av menneskeverdet. Ved det såkalte tusenårsjubileum er det ikke for tidlig at Bibelens gudebilde og menneskesyn blir fokusert.

Det synes å foreligge tre relativt klare standpunkter til Bibelens teologi og læresetninger:

- En evig, allmektig og skapende Gud borger for Bibelens sannhet. Dens lære er klar og tidløs (den konservative kristne).

- Bibelens teologi er en av mange primitive religioner. Dens gudebilde, menneskesyn og læresetninger kan ikke gjøres til sannheter (human-etikeren).

- Menneskene kan ikke leve uten en religion. Hos oss gjelder Bibelen og kristendommen. Men vesentlige områder og læresetninger må fortolkes og omskrives, slik at de passer inn i nåtidens kunnskaper og behov (den liberale- og den ikke personlig-kristne).

Mange befinner seg imidlertid et eller annet sted mellom disse, ofte uten klart ståsted.

Fra alle ståsteder går man i debatten løs på andres mening om Kirkens holdninger til de homofile. Kun få synes å forstå hva saken egentlig dreier seg om. Ole K. Ihle skriver blant annet: «Men det er jo ikke dette det går om; det går om hele kristendommens grunnlag og eksistensberettigelse, om Guds ord. Her vil de fleste ikke kunne delta i noen som helst debatt, for Guds ord kjenner de ikke; de leser aldri i Bibelen.» Bortsett fra begrepet «Guds ord», er jeg helt enig i det han her sier....

.... reaksjonene tyder på at stadig flere må erkjenne at Bibelens klare - og for mange tydeligvis ubehagelige - språk, ikke lar seg bortforklare eller fortrenge. Man kan velge å tro eller å forkaste. Men det er grenser for hva man kan språkmanipulere seg vekk fra. Fra flere hold bes Kirken klargjøre sitt forhold til Bibelens ord. Men dens teologer er kommet i vanskeligheter. De forlanger at kristendommen forblir grunnlovsfestet statsreligion, og at samfunnet prioriterer dens etikk, men har fått problemer med vesentlige områder av Bibelens lære, og dermed grunnlaget for etikken.

Den aktuelle målgruppen bør ta Ole K. Ihles ord ad notam og lese Bibelen. Det er mye interessant lesning. Men man bør gjøre en ting til: Tenke gjennom hva man leser - les og tenk selv! Take it or leave it!

2 liker  
Kommentar #58

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Det var ikke kaos for meg, men unge som vokser opp i dag.

1 liker  
Kommentar #59

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Ingen konsekvenser for meg.

1 liker  
Kommentar #60

Marit Jakobsen

6 innlegg  13 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Men hva legger du i en uttalelse som  "Elske alle - ja, men homofil praksis medfører mange negative konsekvenser for andre."

1 liker  
Kommentar #61

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Alt jeg har nevnt over

Publisert nesten 3 år siden

Din kjærliget til en kvinne har ingen konsekvenser for meg.  Har dere barn, savner de kanskje en pappa, men det er heller ikke min sak.  Leser du det jeg har sagt i kommentarer over ser du hva jeg mener er negativt med likekjønnet kjærlighet og erotikk.  Lesbisk seg er åpenbart mindre skadelig (færre smittefarer etc) enn homofil (2 menn).  Hva dere velger blir en privatsak, det er lovlig i dag. Men å tvinge kristne til å si at det er godt og naturlig er unødvendig. Ekteskap kan ikke inngåes mellom andre enn en mann og en kvinne.

4 liker  
Kommentar #62

Ingunn Løkstad Salvesen

33 innlegg  168 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
Homofili anses som medfødt av mange, jeg er ikke enig.  Elske alle - ja, men homofil praksis medfører mange negative konsekvenser for andre.

Da er nok du og jeg uenige om årsaken til homofili.

Jeg ser på homofili som et fenomen som representerer en egenskap hos både mennesker og dyr. Egenskapen er implementert i et samspill mellom alle cellene i kroppen,  -  med et slags hoved-knutepunkt i reproduksjonssenteret i amygdala-regionen i hjernen.   

Også heterofil "praksis medfører mange negative konsekvenser for andre". Jeg tipper de fleste voldtekter i vårt samfunn gjøres av heterofile.

Opp gjennom historien er det nok dessverre mange fedre som har forgrepet seg på både døtre og sønner. Hvis det førte til at en datter ble gravid, fikk det sannsynligvis større negativ konsekvens for datteren enn for en sønnen. Hun måtte ofte flykte hjemmefra i skam og kanskje gå til grunne i samfunnet. 

Kan du eller noen andre dokumentere at "homofil praksis" medfører større negative konsekvenser enn "heterofil praksis"?

3 liker  
Kommentar #63

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Sykepleier

Publisert nesten 3 år siden

Jeg er gift med sykepleier, psykiatrisk.  Hun har et et helt arsenal.  At du som lege ikke vet det samme forundrer meg.  Jeg kan komme tilbake, er på reisefot.  Du ser vel at mann / kvinne liksom er Gudskapt?

2 liker  
Kommentar #64

Eirik Elin Stillingen

2 innlegg  115 kommentarer

Hvor er debattredaktøren?

Publisert nesten 3 år siden

Jeg spurte i kommentar # 38 om det virkelig er slik at man på Verdidebatt kan sammenligne pedofile og transpersoner (altså de som vil benytte seg av lov om selvbestemt juridisk kjønn) uten at debattredaktør griper inn. Jeg har tidligere sett sammenligningen bli brukt i kommentarer om homofile også. Jeg lurer på om VLs debattredaktør har noen synspunkter på slike utsagn, eller om han synes dette er helt ålreit?

Kommentar #65

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Elin-Eirik

Publisert nesten 3 år siden

Alf Gjøsund er forfatter av artikkelen "To Verdener Kolliderer" og antakelig også debattredaktør.  At han ikke reagerer på at "pedofil" nevnes er leit.  Men den kristne verden og den ateistiske verden kan aldri bli en enhet - det blir kollisjon. Når du nå er på banen igjen, kan du informere meg, - transperson, kan de bytte frem og tilbake - to måneder mann, og så når man ønsker, en periode med kvinne? Hva er en i passet, har man to?  Som nevnt er jeg uvitende her.  Jeg er seriøs, så svar meg du som vet.

Kommentar #66

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

La meg tale klarspråk.

Publisert nesten 3 år siden

Sitat: "Egenskapen er implementert i et samspill mellom alle cellene i kroppen,  -  med et slags hoved-knutepunkt i reproduksjonssenteret i amygdala-regionen i hjernen."  Det blir jo dårlig med reproduksjon med to av samme kjønn.  At det finnes masse overgrep og elendighet innen heterofile par er ikke et argument for at likekjønnet er riktig.  At to kvinner har sex og onanerer hverandre skader nok ikke andre enn deres eventuelle Gudsforhold.  Med menn blir det verre ettersom de tar i bruk kroppsåpninger som ikke har en vaginas funksjon.  Det er garantert uhygienisk og tilhørende lukkemuskel blir garantert skadet.  Dette vet du som lege.  Derfor burde du hjelpe ungdom til å finne sann kjærlighet med en partner når de er voksne nok til å gifte seg.  Med dine synspunkter på sex er det fristende å spørre, er du så heldig at noen av dine egne barn og barnebarn lever i likekjønnede forhold?  Råder du dine barnebarn til å velge samkjønnet, eller at de skal kjenne godt etter,  "kanskje du er lesbisk, det ville glede farmor!" Fru Løkstad, du og jeg er gamle, vi har livserfaring og mange barnebarn, du også oldebarn.  Synes du kvinnefrigjøringen den seksuelle frigjøringen og de mange oppløste hjem og fortvilede skilsmissebarn har vært noe vår generasjon kan være stolte av?  Jeg er ikke stolt, bare fortvilet! Det eneste barn vil ha er en mor og en far som elsker hverandre.  Og ungdom trenger ikke og ønsker ikke å lære om sex,  det er overgrep mot ungdom.  Gud har lagt det ned i oss.  Den som vinner sin partner i vennskap, og i hellighet og i renhet får eros med i pakken - et kjærlighets- liv bare Gud kan gi.

2 liker  
Kommentar #67

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Fredens budskap

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand. Gå til den siterte teksten.
 Jeg er ikke stolt, bare fortvilet! Det eneste barn vil ha er en mor og en far som elsker hverandre.  Og ungdom trenger ikke og ønsker ikke å lære om sex,  det er overgrep mot ungdom.  Gud har lagt det ned i oss.  Den som vinner sin partner i vennskap, og i hellighet og i renhet får eros med i pakken - et kjærlighets- liv bare Gud kan gi.

Og med dette følger fred i dette liv og fred i det neste.

1 liker  
Kommentar #68

Eirik Elin Stillingen

2 innlegg  115 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Sånn for ordens skyld, jeg er kristen og ikke ateist :-) Men ærlig talt, jeg har funnet fram til å tro etter å ha møtt Jesus i en kristen sammenheng arrangert for transpersoner. Jeg har deltatt i mange gudstjenester oppigjennom årene pga. familie og andre begivenheter, men for første gang føltes det helt riktig av meg å gå til nattverd. Og noen av alle de folka som jobber for Jesus, gjorde det rette for at jeg både følte meg velkommen og på rett sted. Men jeg vet også om andre transpersoner, som har opplevd livet sitt som et fengsel, "takket" være kirken eller et kristent miljø, og som aldri ville satt sine ben på den spesielle gudstjensten i en kirke på Toten hver høst. 

Sånn for å svare på det du spør om, jeg er en transperson, men ikke transkjønnet. Jeg er med andre ord ikke født i feil kropp, og har ikke noe ønske om å skifte juridisk kjønn. Jeg lever med begge kjønnsuttrykk, dvs. jeg er enten mann eller kvinne alt etter hva jeg føler er rett. Men "hardwaren" i hjernen er nok at jeg er en heterofil mann, sånn seksuelt sett. Noe min kone nok setter pris på :-). I arbeidslivet og de aller fleste dager, er jeg i et mannsuttrykk. Delvis fordi det er enklest (og ærlig talt, tar minst tid :-). Men jeg har et stort behov for å være i et kvinnelig kjønnsuttrykk, i løpet av et år pleier det å dreie seg om ca 30 dager eller kvelder. Som oftest enkeltkvelder eller en og annen helg. Nå som jeg har blitt åpen om hvem jeg er (det siste året), blir det kanskje litt oftere. Helt sikkert er det at det hadde vært mye oftere om jeg ikke var såpass lat som jeg er. Jeg vet nemlig hvor mye tid å det tar å være en dame :-). Jeg kjenner svært mange andre transpersoner, både transkjønnede (som ønsker å få kroppen i overenstemmelse med opplevd kjønn, enten Helsevesenet vil hjelpe dem eller ikke) og andre "sorter" transpersoner:  de som er fornøyd med kroppen eller som Helsevesenet ikke hjelper av ulike grunner, og bare ønsker å skifte juridisk kjønn, (650 personer har gjort det i Norge siste år), de som stort sett lever i et annet kjønnsutrykk enn de de fikk tildelt ved fødselen de aller fleste dager uten juridisk kjønnskifte, de som er som meg, og er i et annet kjønnsuttrykk noen dager av gangen, eller i perioder, sånn på deltid. Noen av disse er sikkert også i et annet kjønnsuttrykk i flere dager og uker av gangen. Og så er det de som f.eks. kun gjør det en dag eller 4 i året i all hemmelighet. Og ikke minst de alle transpersoner som aldri transer.  Det er de siste gruppene som utgjør flest personer. 

I folkeregisteret heter jeg, som her på Verdidebatt, Eirik Elin, for å vise dette. Rekkefølgen er dermed ikke tilfeldig for navnet.  Ellers Daniel, satte jeg pris på at du brukte hun som pronomen om meg i et tidligere innlegg, det er sikkert naturlig når jeg har valgt å bruke det profilbildet jeg har gjort. Det er valgt ut i fra at jeg har diskutert kjønn og kjønnsmangfold her i det siste. Jeg ringte et vennepar her om dagen for å be meg selv på kaffe hos dem. Min venninne sa når jeg kom dit at "jeg regnet med det var Eirik som kom siden du sa: Hei det er Eirik, når du ringte". 

Og så det siste, vedr pass og sånt. Kjønn i pass følger juridisk kjønn i Folkeregisteret. Det er ingen alternativer til det i norsk lovgivning. Det står derfor mann i passet mitt. Skifter man dette i Folkeregisteret, må man derfor få seg nytt pass. 

Nå stenger straks Verdidebatt for nye kommentarer, så jeg gir meg der. Jeg har lyst til å skrive et innlegg om hvorfor livet er bedre (for alle transpersoner og alle som ikke er transpersoner) i et samfunn med større aksept for kjønnsmangfold nå enn tidligere. Så foreslå jeg at temaet kan tas derfra?

2 liker  
Kommentar #69

Daniel Krussand

30 innlegg  2002 kommentarer

Publisert nesten 3 år siden

Takk Eirik Elin for åpenhjertig info.  Jeg vet lite her, men mere nå.  Det er lett å sette noen i bås etter korte kommentarer.  Alt godt til deg og dine.

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
19 dager siden / 1185 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
13 dager siden / 1173 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 955 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
5 dager siden / 810 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 693 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
28 dager siden / 647 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere