Bernt Torvild Oftestad

105

Fordi du ­fortjener det

Dagens lutherdom har fjernet seg så langt fra opprinnelsen at den egentlig ikke feirer reformator og reformasjon, men seg selv.

Publisert: 30. mai 2017  /  578 visninger.

Reformasjonsjubileet har for lengst mistet det meste av kontakten med den historie man etter ­sigende mener å feire. Det kirkelige propagandaapparat produserer ikke motforestillinger. Men endelig slapp en reformasjonshistoriker frem mellom alle lovtalene. Sigurd Hareide har både i NRK og Vårt Land kommet med betimelige motforestillinger overfor den propaganda­ om reformasjon og katolisisme vi er blitt foret med den siste tiden. Nåtidens luther-anere må gjerne feire seg selv, sin profet og tilblivelsen av sitt trossamfunn. Men en viss nøkternhet må det være lov å forvente når man skal bruke vår felles historie som grunnlag for hyldingsljom.

Antikatolisisme. Jeg har ikke vært særlig opptatt av at reformasjonsjubileet har aktivert protestantisk antikatolisisme. Men det kan ikke overses. Antikatolisismen er nødvendig for å begrunne protestantismen som oppbrudd fra og brudd med Den katolske kirke. Skal protestantismen legitimere seg selv, må den stadig peke på hvor ille Den katolske kirke var på Luthers tid og hvor ille den er i dag. Denne negative legitimeringen er et vesenstrekk ved så å si all protestantisme. Forsvinner protestantismens antikatolisisme, vil den selv forsvinne.

Men den negative legitimering endrer seg over tid. Dette skyldes at protestantismen har så lett for å alliere seg med de øvrige kulturelle strømninger og ideologier som kom med nytiden. Slike allianser fører til at sentrale trekk ved reformator og reformasjon blir lagt vekk. De lar seg ikke integrere i den aktuelle alliansen. Lar man opplysningsfilosofi og romantisk idealisme, nytidens individualisme og konsentrasjon om personligheten bli et raster for luthersk kristendom, må man på punkt etter punkt gjøre reformatorisk tro og lære antikvarisk.

Reformasjonen holdt frem Skriften som eneste autoritet for kirkelivet, fordi Skriften var klar i sin lære. Dette skriftssyn er for lengst antikvert i lutherske kirker. For Luther var apostlene autoritet for alle kirketider. Deres vitnesbyrd og lære var søylene som bar skriftautoriteten.

Den trellbundne vilje. Hvordan ser ­dagens lutherdom på apostelautoriteten? Reformatorisk lære om presteembete og kirke er borte. Hvem holder frem luthersk antropologi med vekt på det totale syndeforderv og «den trellbundne vilje» idag? Hvordan ser man på læren om de to utganger? Ekteskapets naturrettslige forankring som var viktig for reformatorene, er oppgitt. Lutherdommen blir stadig mer dekonstruert og stadig utydeligere. Man kan gå gjennom Luthers lille katekisme eller Confessio Augustana og sammenligne læreinnholdet i disse tekster med dagens lutherdom. Den har fjernet seg så langt fra opprinnelsen at man egentlig ikke feirer reformator og reformasjon, men seg selv.

Å feire seg selv er karakteristisk for vår kultur. Du feirer deg selv fordi «du fortjener det». Men fortjener dagens lutherdom å feire seg selv?

Jeg er ikke så sikker. Har man glemt at et av poengene i de 95 teser var kravet om bot?

Bernt T. Oftestad

Professor emeritus

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Daniel Krussand

20 innlegg  2002 kommentarer

Nei

Publisert over 2 år siden

Luthersk lære er borte.  Kirken står må på sandgrunn, ikke fjell.  De som står for kirkens hellighet i dag tror ikke de skal dømmes etter Jesu Ord.  De har en snill gud med stort slingringsmon.  Hvorfor blir noen stående?  Er de så glad i menigheten sin?

2 liker  
Kommentar #2

Daniel Krussand

20 innlegg  2002 kommentarer

Rett lære?

Publisert over 2 år siden

Hvem holder frem luthersk antropologi med vekt på det totale syndeforderv og «den trellbundne vilje» idag? Hvordan ser man på læren om de to utganger? Ekteskapets naturrettslige forankring som var viktig for reformatorene, er oppgitt. Lutherdommen blir stadig mer dekonstruert og stadig utydeligere.  Sitat slutt.   Totalt syndeforderv - den trellbundne vilje?  Viljen er ikke trellbunden av syndelegemet hos den som eier Guds Ånd.  Rom 6 sier at syndelegemet er gjort til intet når vi er begravet med Kristus ved Dåpen til døden.  Nettop her feiler luthersk tro i dag.  Dåpen er til døden! - den er ikke et bad til frelse, et sakrament.  Jeg tror Luther hadde dette riktig.  Tit 3:5 taler om at vi er født av Ånden - det er badet til gjenfødelse og fornyelse (åndsdåpen) som skjer ved troen på Jesus.  Johannes 3:8 sier det samme "hver den som er født av ånden".  

1 liker  
Kommentar #3

Hallvard Jørgensen

73 innlegg  1479 kommentarer

Godt innlegg

Publisert over 2 år siden

Eg tykkjer det var interessant om nokon frå Dnk sentralt (evt. MF/TF) ville freiste å svare på dette, og vi kunne få ein dialog. 

2 liker  
Kommentar #4

Daniel Krussand

20 innlegg  2002 kommentarer

Teologer?

Publisert over 2 år siden

Hvorfor vil du høre teologers syn?  De er bundet av denne verdens visdom.  Oftestad er teolog god nok, hans analyse er sann.  Men la oss se - kanskje noen tar ballen.

1 liker  

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
23 dager siden / 5246 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 2979 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
25 dager siden / 2374 visninger
Om Atle Sommerfeldts oppgjør med Alv Magnus
av
Andreas Nordli
rundt 1 måned siden / 2237 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
rundt 1 måned siden / 2147 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
21 dager siden / 1801 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
26 dager siden / 1778 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
23 dager siden / 1756 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1683 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere