Knut Arild Hareide

33

Frp vrir seg unna

I lys av den sterke reaksjonen fra staten Israel og fra jødisk hold i Norge er det overraskende hvor stolt Frp og Kjønaas Kjos er over å være det eneste partiet som går inn for forbudet.

Publisert: 29. mai 2017

Debatten ødelegges, mener Kari Kjønaas Kjos (Vårt Land, 27. mai), når jeg tar opp konsekvensene av Frps vedtak og hvilke signal Frp sender med det. Jeg kan ikke tolke det annerledes enn at Frp har gått tom for argumenter.

Kjønnas Kjos prøver nå å vri seg unna debatten om de alvorlige konsekvensene ved å hevde at mange har ment at Frps vedtak er antisemittisk. For å bruke hennes egne ord: «Det tok ikke lang tid etter at Frp fattet vedtaket mot rituell omskjæring, før beskyldningene om antisemittisme kom.»

Signaler. Jeg har ikke vært blant disse – noe også Kjønaas Kjos bekrefter i sitt innlegg. Jeg mener det er alvorlig nok bare å se på konsekvensene og signalene vedtaket fra Frp sender.

For meg er det åpenbart at Kjønaas Kjos og Frp ikke har forstått, eller vil forstå, hvilken identitetsbærer rituell omskjæring er forjøder. Å forby rituell omskjæring av guttebarn, vil bety et forbud mot å praktisere jødedom i Norge. Omskjæringsritualet har vært en viktig del av den jødiske tro og verdisystem i tusenvis av år og har svært høy oppslutning både av troende og ikke-troende jøder. For de det gjelder er ritualet viktig for identitetsdannelse og tilhørighet, men det handler ikke minst om trosfrihet.

Frps forbudsvedtak ble derfor lagt merke til langt utover Norges grenser. Israelsk UD beklaget vedtaket og bekrefter at et slikt forbud vil gjøre det vanskelig å leve som jøde i Norge. Ervin Kohn, forstander i Det Mosaiske Trossamfunn, reagerer sterkt og sier at dette innebærer «å forby jødisk religiøs praksis» og at vedtaket ville bety slutten på organisert jødisk liv i Norge.

Overraskende. I lys av den sterke reaksjonen fra staten Israel og fra jødisk hold i Norge er det overraskende hvor stolt Frp og Kjønaas Kjos er over å være det eneste partiet som går inn for forbudet.

Saklig påpekning av konsekvensene synes dessverre ikke å ha ledet til ettertanke hos Frp. I stedet kjører de videre på sin forbudsagitasjon. I sosiale medier ser jeg med bekymring at en sentral jødisk tradisjon blir skjelt ut på verste vis. Offeret for dette blir i praksis den lille jødiske minoriteten i Norge, en minoritet som gjennom historien har lidd mer enn nok på grunn av fordomsfull diskriminering.

Frp vil ta i bruk det sterkeste virkemiddelet staten har – nemlig å kriminalisere denne trospraksisen og komme med straffetiltak. Frp angriper i praksis trosfriheten. Skulle et slikt forslag bli vedtatt i Norge, ville det plassere Norge i klasse med land vi slett ikke ønsker å bli sammenlignet med.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Trosfrihet betyr ikke at du kan gjøre hva du vil.

Publisert over 3 år siden
Knut Arild Hareide. Gå til den siterte teksten.
Frp angriper i praksis trosfriheten.

Trist at en politiker fra et religiøst parti ikke vet hva trosfrihet er og ikke er, så la meg forklare;

Fakta er at foreldre ikke har carte blanche. Foreldre har hverken lov eller rett til å gjøre det de måtte ønske med sine barn, og la oss ikke glemme at foreldre vet ikke alt.

Trosfrihet gir mennesker rett til å TRO på hva de vil, men så absolutt ikke til å GJØRE hva de vil. Dette er en bokstavelig talt livsviktig forskjell; ingen kan nekte/tvinge deg å gå i kirken/synagogen/moskeen, men du har ikke rett til å drepe apostater, blasfemikere, homofile, troende fra andre religioner og/eller folk som jobber på hviledager, uansett hvor mye du mener det er det din aktuelle gud krever av deg (jfr. religiøse tekster).

Dersom vi som samfunn godtar noe kun fordi det er noen som begrunner det med deres personlige overbevisning, da er vi inne på en meget, meget farlig vei! Det er 100% subjektivt hva en person anser for å være en relevant religiøs praksis, ettersom all religion handler om individuelt utvalgte deler av religiøse skrifter med påfølgende subjektive tolkning av disse.

"Religionsfriheten rammes ikke av det omdiskuterte forbudet. Friheten til å utøve sin religion gjelder kun for individet selv. Å påtvinge andre religiøse ritualer, kan åpenbart ikke beskyttes av religionsfriheten. En slik proposisjon skaper et umiddelbart paradoks, og er følgelig meningsløs. En "frihet" kan aldri ikke legitimere tvang.".

Vi er alle enige i at ingen mennesker i et sivilisert samfunn vil være ok med å drepe kvinner som har sex før de blir gift. Vi er også enige i at det ikke skal være dødsstraff for å jobbe på sabbaten. Dette er ting som Gud ikke bare går god for men også krever av sine følgere (dersom vi går ut ifra at Bibelen er sann). Meg bekjent så er det ingen jøder i Norge som praktiserer dette. Hvordan - og begrunnelsen for hvorfor - de velger ut hva de følger/ignorerer, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan de rasjonaliserer at de tviholder på noe fra Gud (omskjæring) og ignorerer andre ting (drap for trivielle årsaker), men det er utelukkende positivt at de ignorerer Gud på disse områdene.

1 liker  
Kommentar #2

Geir Wigdel

32 innlegg  2088 kommentarer

Forståelig at Hareide

Publisert over 3 år siden

finner grunn til å forsikre sine velgere at Krf står last og brast med jødene og Israel, men argumentasjonen blir ikke mer holdbar av den grunn. Ser ikke Hareide det betenkelige i at jødiske skikker og religiøse praksis skal være unntatt enhver åpen debatt? Er ikke det en form for omvendt diskriminering som på sikt først og fremst vil skade jødene. Og hva vil de hysteriske forsvarerne av tidlig omskjæring si den dagen den interne jødiske motstanden mot denne praksis, vinner fram? 

Det er faktisk ingen saklig grunn til uforbeholdent å godta argumentet om at omskjæring etter 8 dager er en avgjørende seremoni for den jødiske identitet og kultur. Hvorfor ikke holde en stor seremoni for det nye barnet, men uten å sjære i det? Er dette mer utenkelig enn at jødene har funnet mer akseptable former for tidligere tiders praksis med ofring av dyr? Dette er også krav gitt i Moseloven.

Selvsagt måtte et eventuelt forbud innføres med klokskap og nødvendig hensyn til berørte grupper. Men vi har tradisjon i Norge for å bruke lovpålegg som en markering av hvilken retning en ønsker utviklingen skal ta, og i dette tilfellet bør samfunnet markere at barns fysiske integritet skal respekteres.

1 liker  
Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet ikke hvordan de rasjonaliserer at de tviholder på noe fra Gud (omskjæring) og ignorerer andre ting (drap for trivielle årsaker), men det er utelukkende positivt at de ignorerer Gud på disse områdene.

Moseloven gjelder ikke lenger i juridisk forstand. Det er blitt forbudt med drap også i Israel. Den kristne rettsstaten som vi kjenner den har fått fotfeste også der. Ergo fortolkes moseloven pragmatisk for alle praktiske formål, og dette skaper også rommet for sekulære jøder slik at de kan bo i Israel. Hadde moseloven blitt opprettholdt som gjeldende jus ville verden aldri støttet Israels opprettelse, så jeg kan tenke meg at det er en del av grunnlaget for statens opprettelse fra FNs side. 

Kommentar #4

Chris Svendsen

10 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Moseloven gjelder ikke lenger i juridisk forstand. Det er blitt forbudt med drap også i Israel.

Men hvorfor gjelder den ikke lengre? Er det bare meg som finner det merkelig at visse deler av Guds ord/krav uten problemer kan ignoreres mens andre deler må følges? Denne merkelige rasjonaliseringen forsterkes jo at hva som ignoreres/følges fra religiøse tekster er utelukkende subjektivt.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Men hvorfor gjelder den ikke lengre? Er det bare meg som finner det merkelig at visse deler av Guds ord/krav uten problemer kan ignoreres mens andre deler må følges? Denne merkelige rasjonaliseringen forsterkes jo at hva som ignoreres/følges fra religiøse tekster er utelukkende subjektivt.

Alle gjør det. Derfor finnes det ekstreme muslimer og moderate slik som de som har flyttet til Vesten. Kristne gjør det også. Vi har ingen plikt til å være med på noe lenger enn vår samvittighet tillater oss. Først og fremst er vi ansvarlige overfor oss selv, samfunnet og dernest religionen. Dette er det troende menneskets utfordring; å komme igjennom livet ved å ha levet så nær opp til ens religiøse overbevisning som man har samvittighet til, å ha gjort det man kunne. Det er vel knapt noen som lever et liv verdig navnet etter tekstene fra fordum selv om de selv sier det. Slik er det å være menneske. 

Kommentar #6

Jørgen Lund

1 innlegg  43 kommentarer

Identitet over menneskerett?

Publisert over 3 år siden

Knut Arild Hareide, premisset for ditt standpunkt er at "tradisjon", "identitet" og "religion" juridisk sett skal stå over det unge individets rett til egen kropp. Under headingen "verdidebatt" mener jeg da at den markerte lederen for ett av de sentrale norske politiske partiene skylder offentligheten å begrunne dette premisset i detalj. 

Kommentar #7

Jørgen Lund

1 innlegg  43 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Geir Wigdel, ja det er forståelig at Hareide vil fremstå som en som står last og brast med jødene og Israel. Men gitt tradisjonen er det dessverre like forståelig - om enn ikke for Hareide og de som ønsker å stå rankt ved hans side - at det slett ikke finnes noen enhetlig størrelse "jødene" og Israel å stå last og brast med i denne saken. Det Hareide i virkeligheten solidariserer seg med, er derimot en bestemt praksis på barnas bekostning som dessverre finnes både her og langt ut over rekken av de mest tradisjonstro jødene. Motstemmer både innenfor og utenfor mangler det ikke på.

En ekte solidaritet og ekte rankhet ville ikke bare tatt side med den reelt svake part - både jødiske og andre barn - men forstått at det er en farlig vei å nekte visse barn - bare fordi de for eksempel har tradisjonstro jødiske foreldre - grunnleggende rettigheter til egen kropp. Det er dette som er diskriminering, og det er dette som er manko på solidaritet med utsatte grupper.

Religiøst informerte standpunkter til lovgivning på feltet barnerettigheter har dessverre en tung arv å bære, tenk bare på bremsekloss-funksjonen kristenfolket har hatt i spørsmålet om fysisk avstraffelse. At denne arven forblir like svart, demonstreres for tiden til fulle i og med det religiøse Norges holdning i omskjæringsdebatten. 

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3523 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1231 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 922 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 565 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 439 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere