Chris Svendsen

11    726

Ja til aldersgrense for omskjæring av gutter.

Mange har skrevet mye, og det er utvilsomt folk der ute som ordlegger seg bedre enn meg, men dette er mitt lille bidrag.

Publisert: 28. mai 2017 / 4294 visninger.

Opprinnelig påbegynt for å samle tankene omkring dette tema, og deretter sendes til Ervin Kohn og Mohammad Usman Rana. Jeg har fått med meg hva Kohn tidligere har uttalt, og når han kun gjentok seg på "Underhuset." 19.mai ble det for mye. Resultatet er dette åpenbart alt for lange "åpne brevet".

Det er egentlig ingen spesifikke mottakere, men det er helt klart dere som støtter omskjæring og er imot en aldersgrense jeg henvender meg til. Av den enkle grunn at jeg ikke klarer å få meg selv til å forstå hvordan dere kan forsvare omskjæring av guttebarn. Tatt i betraktning hva omskjæring faktisk er, og de argumentene som fremlegges for å støtte det, så er jeg pr. nå ikke i stand til å respektere noen som fremmer et slikt verdisyn. Men kanskje dersom noen av dere tok i bruk fornuft og logikk...

Ervin Kohn, jeg er pinlig berørt på dine vegne, for du synliggjør hvor elendige kort du har på hånden når du må ty til "jødekortet". Jeg vet ikke hvor denne tankegangen kommer fra, at det å misbruke bl.a. Holocaust og "jødeparagrafen" anses for å være gyldige argument for å la jøder få lov til å fjerne forhuden til uskyldige guttebarn. Å misbruke den historiske forfølgelsen av jøder for å gi meningsmotstandere skyldfølelse er skammelig. Ja, du bør skamme deg. Det er kynisk og manipulerende, og dessverre er det mange som har falt i fellen din. Å bruke "jødekortet" gjøres kun for å spille på folks følelser, og den offerrollen du inntar, den kler du veldig dårlig. Dessuten, de eneste ofrene her er barna.

Mohammad Usman Rana, du sier at "omskjæring fører til en kraftig reduksjon av kreft i penis og urinveisinfeksjon. Dessuten minsker faren for å overføre kjønnssykdommer.". Iflg. American Cancer Society; "In the past, circumcision (removing the foreskin on the penis) has been suggested as a way to lower penile cancer risk. This was based on studies that reported much lower penile cancer rates among circumcised men than among uncircumcised men. But in some studies, the protective effect of circumcision was no longer seen after factors like smegma and phimosis were taken into account.". Og; "Perhaps the most important factor in preventing penile cancer in uncircumcised men is good genital hygiene.".

Når det gjelder overføring av kjønnssykdommer... Altså, du og meg vanker riktig nok i forskjellige miljøer, men slik jeg forstår det så har ikke spedbarn sex. Forhåpentligvis kan du opplyse om hvilke kjønnssykdommer du refererer til, og samtidig forklare hvordan du har fått kjennskap til overføring av disse sykdommene blant små barn.

Det lover godt for fremtiden at flere og flere tør åpenlyst ta avstand fra denne praksisen/tradisjonen, men jeg frykter det fremdeles er langt igjen før vi er i mål.

Det må sies at jeg ikke snakker på vegne av alle som er imot omskjæring. Selv om etter det jeg erfarer så er det dette de aller fleste mener, så kan jeg kun snakke på vegne av meg selv; når jeg bruker ordet omskjæringsmotstand så er det den nåværende praksisen jeg vil til livs. Den er ikke et sivilisert samfunn verdig. Å innføre en aldersgrense er den eneste rettferdige, rasjonelle og humane løsningen. Dette er ikke noe som skal tvinges på babyer, det må være opp til den enkelte å ta beslutningen selv, når han er gammel nok (18 år) til å ta et selvstendig valg.

Hverken Kohn eller Rana er i stand til å formidle et gyldig argument for hvorfor Norge ikke skal innføre aldersgrense for omskjæring av gutter. Det er det for så vidt ingen andre heller som har klart, hva kommer det av? Kan det være fordi det ikke eksisterer et slikt argument? For fra dere som forsvarer denne praksisen, så fremmes det bare mer eller mindre lite gjennomtenkte argumenter. Mye er også hinsides all fornuft, og det er nesten ikke til å tro at det er voksne mennesker som står bak.

Som tidligere nevnt, det er dessverre mange som har kortsluttet helt og påstår at omskjæringsmotstand er jødehat/antisemittisme. Ikke overraskende også her i bibelbeltet, med innlegg i Fædrelandsvennen (krever innlogging). Det er ikke snakk om at en aldersgrense vil være "en ny innførelse av jødeparagrafen.", Norge driver ikke med "anti-jødisk kamp.", og de av oss som kjemper for en slik aldersgrense er ikke antisemitter som vil "gjøre Norge jøde-rent.". Som sagt, hinsides all fornuft, og det har ingen rot i virkeligheten. Personlig gudetro er ikke relevant for denne debatten, ettersom dette ikke handler om foreldrene men om rettsløse barn. Omskjæringsmotstanden har fokus på barnet og kampen for å ivareta dets rettigheter og friheter.

Og da er vi inne på et nytt argument, religionsfrihet. Det påstås at en aldersgrense vil være å frata jøder deres religionsfrihet. Vel... Fakta er at foreldre ikke har carte blanche. Foreldre har hverken lov eller rett til å gjøre det de måtte ønske med sine barn, og la oss ikke glemme at foreldre vet ikke alt. Dere som bruker religionsfrihet som argument har dessverre misforstått hva religionsfrihet er og ikke er, så la meg forklare:

Religionsfrihet gir mennesker rett til å TRO på hva de vil, men så absolutt ikke til å GJØRE hva de vil. Dette er en bokstavelig talt livsviktig forskjell; ingen kan nekte/tvinge deg å gå i kirken/synagogen/moskeen, men du har ikke rett til å drepe apostater, blasfemikere, homofile, troende fra andre religioner og/eller folk som jobber på hviledager, uansett hvor mye du mener det er det din aktuelle gud krever av deg (jfr. religiøse tekster).

Dersom vi som samfunn godtar noe kun fordi det er noen som begrunner det med deres personlige overbevisning, da er vi inne på en meget, meget farlig vei! Det er 100% subjektivt hva en person anser for å være en relevant religiøs praksis, ettersom all religion handler om individuelt utvalgte deler av religiøse skrifter med påfølgende subjektive tolkning av disse.

Når en persons hele argument og verdigrunnlag koker ned til (omskrevet) "Det står her i denne religiøse boken at...", da er det ikke særlig mye nytteverdi igjen av debatten. Hva noen personlig tror på, hva noen personlig cherry picker fra sin aktuelle religiøse bok, det er ubetydelig. Det eksisterer kun én type gudetro; subjektiv gudetro, og den er kun relevant for den troende. En personlig tro er jo nettopp det, personlig, og ingen har rett til å tvinge andre til å tro på den samme guden som han/hun gjør.

For å sitere Kvangarsnes her på VD; "Religionsfriheten rammes ikke av det omdiskuterte forbudet. Friheten til å utøve sin religion gjelder kun for individet selv. Å påtvinge andre religiøse ritualer, kan åpenbart ikke beskyttes av religionsfriheten. En slik proposisjon skaper et umiddelbart paradoks, og er følgelig meningsløs. En "frihet" kan aldri ikke legitimere tvang.".

Et opplyst og sivilisert samfunn kan ikke gi etter for religiøse særkrav. Ingen religiøse mennesker kan gjøre hva de vil under beskyttelse av religionsfrihet. Kan dere se for dere et samfunn hvor alle individuelle overbevisninger (av religiøs og ikkereligiøs variant) skal være gjeldende for hva mennesker skal ha lov til å gjøre, uansett hvordan det påvirker alle andre? Det vil selvsagt aldri fungere, logisk nok, i hvert fall ikke i et sivilisert demokrati. Et teokrati derimot, der vil det muligens la seg gjennomføre, med forbehold om at alle innbyggerne følger den samme religionen og retningen innen denne religionen.

Så ja, å bruke religionsfrihet som berettiget begrunnelse for å utøve sin religion, det er en naiv og potensielt farlig innstilling. Dessuten, hvor skal man trekke grensen og hvem er det som skal bestemme hvor denne grensen skal gå? Hvordan skal man unngå diskriminering dersom ikke alle personlige religionsforståelser likestilles?

Hmm, jeg tar en sjanse her og kommer med noen påstander (korriger meg gjerne dersom jeg tar feil); Vi er alle enige i at ingen mennesker i et sivilisert samfunn vil være ok med å drepe kvinner som har sex før de blir gift. Vi er også enige i at det ikke skal være dødsstraff for å jobbe på sabbaten. Dette er ting som Gud ikke bare går god for men også krever av sine følgere (dersom vi går ut ifra at Bibelen er sann). Meg bekjent så er det ingen jøder i Norge som praktiserer dette. Hvordan - og begrunnelsen for hvorfor - de velger ut hva de følger/ignorerer, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan de rasjonaliserer at de tviholder på noe fra Gud (omskjæring) og ignorerer andre ting (drap for trivielle årsaker), men det er utelukkende positivt at de ignorerer Gud på disse områdene.

I et sivilisert samfunn er det ingen som vil være ok med at frafall/konvertere bort fra islam skal straffes med døden. Enig? IslamQA er en side som bl.a. Islam Net anser som troverdig, noe som i seg selv er svært bekymringsfullt. Men, dersom vi skal tillate noe så lenge det står i en religiøs tekst; "Al-Bukhaari (6922) narrated that Ibn ‘Abbaas said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Whoever changes his religion, put him to death.”".

Det er vel kanskje en håndfull personer i Norge som synes dette høres bra ut, men hvorfor skal de ikke få lov til dette? Det er jo det som er hele premisset for omskjæringsdebatten, at noe står skrevet i en religiøs tekst, og når religionsfrihet brukes som argument, hvorfor skal ikke muslimer få lov til å følge sin personlige religionsforståelse? De kan jo - akkurat som jøder - vise til "guddommelige bevis" for hvorfor de vil gjøre noe...

Dette er mye av problemet med å bruke religionsfrihet som argument for hvorfor omskjæring - og/eller evt. andre religiøse praksiser - skal tillates. For, at noe står i Bibelen, Koranen eller whatever er selvsagt ikke god nok grunn til at folk skal få lov til å gjøre hva de vil!

Argumentet om at dette er en lang tradisjon/praksis, og dermed må bevares, er skivebom. Å beholde en tradisjon/praksis kun fordi det er en tradisjon/praksis, det faller på sin egen urimelighet. Denne tankegangen er også med på å bremse menneskets utvikling. Manglende likestilling var i lang tid en tradisjon, skal vi gå tilbake til da kvinner ikke hadde stemmerett? Ikke det nei. Ok, hva med slaveri? Det var jo sabla populært, til og med Gud var med på notene, skal vi re-innføre det? Ikke det heller nei. Så, dere vil kun beholde tradisjoner/praksiser dere personlig liker?

Verden går fremover. Homofili er ikke lengre forbudt og straffbart. Vi har nå kvinnelige prester. Det brennes ikke hekser. Jøder har adgang til Riget. Verden går fremover. Mennesker og samfunn utvikler seg. De forbedrer seg. Hvorfor gjør ikke dere? Hvorfor tviholde på en spesifikk, utdatert og unødvendig tradisjon som oppstod blant ørkenfolk?

Omskjæring blir brukt som argument for beskyttelse mot HIV. Som Kohn og andre påpeker, omskjæring er en flere tusen år gammel tradisjon/praksis. HIV derimot er relativt nytt. Vil det si at denne allvitende guden i sin visdom forutså HIV og instruerte sine følgere om å omskjære spedbarn som en slags preventiv virkning? Og, all ubeskyttet sex medfører en viss risiko, men babyer har vel ikke sex? UNAID og WHOs anbefalinger understreker at mannlig omskjæring bør vurderes som en effektiv HIV-forebygging i land og regioner med heterofile epidemier, høy HIV- og lav mannlig omskjæringutbredelse, med andre ord ikke gjeldende for Norge.

Et par like absurde argument, dog på sin egen måte, er når omskjæring sammenlignes med den kristne dåpen, tannregulering, vaksiner og/eller barneidrett. Dette er i beste fall stråmenn, og det bør være åpenbart hvorfor dette er håpløse sammenligninger. Hvor mange babyer driver med idrett eller har regulering? Hvordan kan det å fjerne forhuden sammenlignes med en skvett vann på hodet? Så fremt man ikke er hjernevasket av Andrew Wakefield & Co., så er alle klar over at vaksiner er livsviktige, mens omskjæring av spedbarn er på sin side ikke.

Renslighet brukes også som argument, men dersom du har problemer med å vaske deg fordi du ikke er omskjært bør du kontakte legen din. Jeg så jaggu forleden dag at estetikk ble brukt som argument for omskjæring. Det vites ikke om denne kvinnen (og de som støttet henne) ofte har sex med spedbarn, eller hvordan en aldersgrense vil påvirke hvordan andre oppfatter penisens utseende.

Omskjæring er et valg som tas basert på hva foreldrene tror på i det øyeblikket sønnen skal omskjæres. Foreldrene kan endre sin tro, og det vil ta mange år før barnet er gammelt nok til å ta en selvstendig avgjørelse iht. religiøs overbevisning basert på tilstrekkelig informasjon. Og rosinen i pølsa? Dette er et irreversibelt inngrep. Det er ingen angrefrist.

For de av dere som bruker argumentet om at Stortinget godtar omskjæring av guttebarn, så er jeg nysgjerrig på om dere også ville støttet opp om følgende; "Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.". Det var jo ikke bare godtatt av det norske storsamfunnet (Stortinget), det stod også i Grunnloven...

Det er tydeligvis problematisk for visse mennesker å akseptere elementære fakta, som f.eks. at barns rettigheter trumfer foreldres (over)tro. Det skal selvsagt være opp til eieren av forhuden om han vil beholde den eller ei, så derfor;

Ja til aldersgrense for omskjæring av gutter.

 

Linker til kortslutninger:
-Dagen, leder: "Gledelig at SV snudde om omskjæring."

-Dagen, Vebjørn Selbekk: "Et rystende vedtak."

-idag.no, Tor-Bjørn Nordgaard: "FrPs omskjæringsforbud: En ny jødeparagraf."

-Asher Ohana: "Omskjæring setter et avtrykk av det jødiske på barna våre."

-Espen Ottosen: "Forbud mot omskjæring vil være et overtramp mot jøders foreldreansvar."

-Document.no, Christian Skaug: "Skjærer av seg hodet i stedet?"

-VG, leder: "Uklokt av Frp å ville forby omskjæring av guttebarn."

-Tony Burner: "«Barnas valgfrihet» brukes som unnskyldning for å forby praksiser vi ikke liker."

-Ervin Kohn: "Dette er et overgrep mot jøder i Norge."

Vi finner dem også her på Verdidebatt, i både innlegg og kommentarer;
-Leif Knutsen: "Reprise om jøders peniser."

-Dan Lyngmyr: "FRPs urovekkende og jødefiendtlige vedtak."

-Håkon Hovda: "Frp sin misforståtte politikk på forbudet om omskjæring. Et svar til Ida Gårseth Hov."

-Sigurd Eikaas: "FrP og jødene."

-Eirik A. Steenhoff skuffer sjelden med sine intellektuelle og gjennomtenkte gullkorn: "Den nye antisemittismen i vår tid opptrer i mange ulike fasonger: kritikk av Israel, kritikk av omskjæring..."

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #151

Njål Kristiansen

143 innlegg  19519 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Du lager deg dine framstillinger slik du ønsker dem. Karikerte og usannferdige. Som vanlig. 

Du får bare holde på, men jeg gidder ikke å engasjere meg i dem.

For å være ærlig er jeg glad for å kunne presentere et tankesett som er anderledes enn ditt. Jeg tror du trenger det. Nå vet du at det finnes minst én annen måte å se tingene på enn din egen. Det ser ut som du effektivt har lagt av deg alt som heter motforestillinger og da er det greit med litt spredning i sporet. 

3 liker  
Svar
Kommentar #152

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5359 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Nå finnes det en Hpvvaksine som også kanskje kan redusere risikoen for peniskreft,  og som beskytter mot hpv

Ja, den nevnte jeg selv på en annen tråd, og den er jo et annet godt eksempel på et SOI-preventivt tiltak som blir gitt til barn lenge før de blir seksuelt aktive. 

Og selv om jentene er 12 år gamle når de tar vaksinen, så vil jeg likevel påstå at det er foreldrene som tar avgjørelsen om hun skal ta den, eller ikke.

 

Guttene får ikke tilbudet om vaksine på samme måte, selv om det ville vært et ytterligere smitte-preventivt tiltak. Derfor er det få eller ingen gutter som tar den. 

Hvilke sykdoms-preventive tiltak som gjennomføres i en befolkning er altså i høy grad avhengig av hva helsemyndighetene anbefaler og tilbyr.

Jeg er av den oppfatning at anbefaling og tilbud fra helsemyndighetenes side om omskjæring av nyfødte gutter, ville være et godt folkehelse-politisk tiltak. Det vil spare mange mennesker for mye lidelse, samt spare samfunnet for milliarder av helsekroner.

7 liker  
Svar
Kommentar #153

Chris Svendsen

11 innlegg  726 kommentarer

Hjernevasking og selvpining.

Publisert 11 måneder siden

Elpeleg... jeg vet ikke når du utviklet dette tilsynelatende ustoppelige hatet mot de som ikke deler din subjektive overbevisning, men jo mer jeg graver og jo mer jeg får tilsendt av andre, jo mer bekymret blir jeg. Er det noen som burde være i PST sitt søkelys her så er det deg, men det avhenger av om hvorvidt de anser deg som en potensielt fremtidig trussel eller ikke.

Personlig så ser jeg deg ikke som en trussel i det hele tatt, hverken overfor undertegnede, vitenskapelige fakta eller objektiv forskning. Problemet derimot er at andre faktisk finner deg troverdig, men det sier mer om dem enn det gjør om deg, for noen mennesker tror på hva som helst.

Hehe, og jøsses, jeg trodde ikke ting kunne bli mer latterlig, men dette er nå på mastercard-nivå; priceless. Du kan prøve å bortforklare deg med "contextomy", men som med alt annet så mislykkes du. Det er pinlig nok at du misbruker aldersgrense for omskjæring som jødehat, jødeforfølgelse, osv, men nå har du jo bikket helt over. Enten er du paranoid eller så troller du, og jeg vet ærlig talt ikke om alt dette bare er en langvarig trolling fra din side, eller om du faktisk tror på det du skriver.

I tillegg til profilen du har her på VD, så har du en åpen Facebook-konto, som du også bruker for å diskutere andre plasser. (Du linker jo selv til artikler hvor du kommenterer, som f.eks. hos iTromsø.) Du bruker bl.a. Disqus og Twitter, og jeg har lagt merke til at dette er hverken første gang du sier at noen stalker deg eller at du ber noen gå til legen for å få hjelp, så mønsteret passer.

Som med så mye annet du ikke forstår, så vet du visst heller ikke helt hva stalking er. Frem til kommentar#140 så har du i hvert fall sånn tålig holdt deg skinnet, men det er et mønster her, for plutselig så klikker du helt. Det du skriver til de som er uenige med deg, det er hverken sunn eller normal oppførsel, og alt dette ligger åpent på nettet, hvem som helst kan lese hva du har skrevet, og det er du som har lagt det der, frivillig.

"Overdreven selvhevdelse er sykelig og betegnes i ekstreme tilfelle som psykopati."

Du oppfører deg som et rasshøl mot folk, og det er ikke tatt ut av en sammenheng. Du oppfører deg som om du har mentale problemer, og det er ikke tatt ut av en sammenheng. Du er uredelig og har en elendig debattetikk/retorikk, og det er ikke tatt ut av en sammenheng. Fortsett med denne projiseringen så lenge du vil, men det endrer selvsagt ingenting, og hvem som helst som har lyst (og har en fetisj for selvpining) kan finne og lese hva du selv har lagt ut på nettet.

Ja, jeg vet ærlig talt ikke hva problemet ditt er, for jeg er ingen psykolog, men ingen på internett klarer tydeligvis å nå frem til deg. Jeg har akseptert at ikke alle kan/vil komme tilbake fra å være hjernevasket, og når det finnes folk der ute som dønn seriøst er overbevist om at jorden er flat og/eller ca. 6000 år, så blekner dine vrangforestillinger i forhold. For alt jeg vet så er du normal når du logger deg av internett, men denne online-versjonen av deg er som Billy Madison, og til tross for min egen naivitet og alle sjansene jeg har gitt deg, så har jeg ingen fetisj som kan rettferdiggjøre fortsettelsen av denne selvpiningen.

Heldigvis er det helg.

5 liker  
Svar
Kommentar #154

On Elpeleg

0 innlegg  172 kommentarer

Svendsen, Istedenfor å bevise deres påstand/krav med "fornuft og logikk" valgte du å stalke meg på Facebook, Twitter, aviser osv

Publisert 11 måneder siden

Du ble bedt (5 ganger) om å bevise dere krav i overskriften på deres egen artikkel her. Altså å bevise fordelene med forsinket omskjæring.

Istedenfor å bevise deres påstand/krav med "fornuft og logikk" valgte du å stalke meg på Facebook, Twitter, aviser osv.

Det eneste ting du beviser med deres stalking i tillegg til manglende sammenheng mellom premissene og konklusjonene dine er at du har akutt behov for psykisk behandling. 

8 liker  
Svar
Kommentar #155

Chris Svendsen

11 innlegg  726 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
On Elpeleg. Gå til den siterte teksten.
Det eneste ting du beviser med deres stalking i tillegg til manglende sammenheng mellom premissene og konklusjonene dine er at du har akutt behov for psykisk behandling. 

Hahaha, så nå er det akutt? Huff. Herregud mann, har du ingen personer som kan stoppe deg fra å kjøre deg selv i grøfta?

Du har dokumentert at du har ingen forståelse, til og med ikke for hva som ligger i hverken stalking eller mental helse, og jo mer du skriver jo mer ender du opp med å avsløre din mentale kapasitet.

For all del, kjør på Elpeleg, skriv så mye du vil. Det betyr ingen verdens ting. Du vil aldri påvirke mennesker av betydning. For, verden går videre og fremover, du og dine meningsfeller gjør ikke. Denne pjuskete, stakkarslige holdningen til berettiget kritikk og uenighet... forstår du ikke hvordan du fremstiller deg?

Det er det som er viktig her, det er det som betyr noe, at du og dine er dømt til å mislykkes, til å tape. Det tar forhåpentlig ikke så alt for lang tid, 5-600 år maks, og selv om det riktig nok ikke er noe jeg personlig får oppleve, så gir det meg uansett en indre ro å vite at fremtiden vil være bedre enn nåtiden.

Det vil ta tid, men ikke SÅ lang tid, for verden går faktisk fremover. Og det er absolutt ingenting du og dine kan gjøre med det! :)

Svar
Kommentar #156

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5359 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Elpeleg... jeg vet ikke når du utviklet dette tilsynelatende ustoppelige hatet mot de som ikke deler din subjektive overbevisning, men jo mer jeg graver og jo mer jeg får tilsendt av andre, jo mer bekymret blir jeg. Er det noen som burde være i PST sitt søkelys her så er det deg,

Svendsen, her finnes ikke spor av saklighet. Hele kommentaren din er et eneste langt personangrep. Du har trålet nettet for å finne ting om ham, og så bruker du det som du har funnet for å angripe ham som person. Uten at jeg kan se at det finnes noe som helst suspekt ved noe av det du refererer til. Det blir bare fullstendig usaklig personsjikane.

Du skriver at han oppfører seg som et rasshøl, men du har jo selv vært et rasshøl gjennom hele tråden. Bare ta den aller første kommentaren du skrev etter åpningsinnlegget: "Tatt i betraktning at du misbruker antisemittisme når du debatterer omskjæring, så er det kanskje ikke så uventet at du har problemer med begrepene fornuft og logikk." 

Du fortsetter med å kalle jødenes fremste norske representant, Ervin Kohn, for kynisk og manipulerende, og like usmakelig er du i resten av kommentaren. 

Og siden har du fortsatt slik, gjennom hele tråden, med usakligheter, personangrep og sjikane. Og med en ny tirade av sjikane i den kommentaren som jeg siterer fra, og også i den siste. 

Du har ikke kunnet oppdrive ett saklig og holdbart argument for den saken du kjempet mot; -  jødenes 4000 år gamle skikk, - og du reagerer med raseri, usakligheter og personsjikane av verste slag. Det er så stygt som det kan få blitt!

Elpeleg er på denne tråden blitt møtt av antisemittisme av gammelt klassisk kaliber. Jeg forstår godt at han er pissed. 

Og det er jeg også.

7 liker  
Svar
Kommentar #157

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5359 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Det er det som er viktig her, det er det som betyr noe, at du og dine er dømt til å mislykkes, til å tape. Det tar forhåpentlig ikke så alt for lang tid, 5-600 år maks, og selv om det riktig nok ikke er noe jeg personlig får oppleve, så gir det meg uansett en indre ro å vite at fremtiden vil være bedre enn nåtiden.

Dette er det tydeligste og mest åpent, uttalte eksempel på antisemittisme, dvs jødehat, som jeg noen gang har sett her på VD. 

6 liker  
Svar
Kommentar #158

Oddbjørn Johannessen

160 innlegg  13021 kommentarer

???

Publisert 11 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Dette er det tydeligste og mest åpent, uttalte eksempel på antisemittisme, dvs jødehat, som jeg noen gang har sett her på VD. 

Jeg skjønner at du er uenig med Chris Svendsen, og det er selvsagt helt i orden - men det siterte er et godt eksempel på hvordan språket kan ødelegges ved at ord misbrukes/betydningen av dem forvrenges.

3 liker  
Svar
Kommentar #159

Chris Svendsen

11 innlegg  726 kommentarer

Kjedelig circlejerk og antisemittiske jøder.

Publisert 11 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Dette er det tydeligste og mest åpent, uttalte eksempel på antisemittisme, dvs jødehat
2 liker  
Svar
Kommentar #160

On Elpeleg

0 innlegg  172 kommentarer

Deres anekdotisk bevisføring er ugyldig

Publisert 11 måneder siden

Nok en gang må vi takke Chris Svendsen for demonstrering av anekdotisk bevisføring.

Fleste mennesker som behersker grunnleggende logisk tenkning*  bør klare å forstå at anekdotisk bevisføring er en form for tankefeil.

En tankefeil der et «bevis» bygger på et begrenset antall enkeltstående tilfeller som ikke kan bestrides. Beviset er dermed i logisk forstand et ugyldig argument.*AKA som normale mennesker
PS. Normale mennesker forresten ikke kaller jøder for "Kjedelig circlejerk og antisemittiske jøder"

8 liker  
Svar
Kommentar #161

Chris Svendsen

11 innlegg  726 kommentarer

Psyke grunnløse beskyldninger.

Publisert 11 måneder siden

Ettersom det tydeligvis er noen som sliter med evnen til å lese/forstå, la meg sitere meg selv og hva jeg skrev allerede innledningsvis (min utheving);

"Som tidligere nevnt, det er dessverre mange som har kortsluttet helt og påstår at omskjæringsmotstand er jødehat/antisemittisme. Ikke overraskende også her i bibelbeltet, med innlegg i Fædrelandsvennen (krever innlogging). Det er ikke snakk om at en aldersgrense vil være "en ny innførelse av jødeparagrafen.", Norge driver ikke med "anti-jødisk kamp.", og de av oss som kjemper for en slik aldersgrense er ikke antisemitter som vil "gjøre Norge jøde-rent.". Som sagt, hinsides all fornuft, og det har ingen rot i virkeligheten. Personlig gudetro er ikke relevant for denne debatten, ettersom dette ikke handler om foreldrene men om rettsløse barn. Omskjæringsmotstanden har fokus på barnet og kampen for å ivareta dets rettigheter og friheter.".

Så, når jeg skrev følgende, er det selvsagt omskjæringsforkjemperne jeg henviser til, ikke alle jøder; "Det er det som er viktig her, det er det som betyr noe, at du og dine er dømt til å mislykkes, til å tape. Det tar forhåpentlig ikke så alt for lang tid, 5-600 år maks, og selv om det riktig nok ikke er noe jeg personlig får oppleve, så gir det meg uansett en indre ro å vite at fremtiden vil være bedre enn nåtiden.".

Hva er poenget med å bevisst gi meg meninger som jeg ikke har??

Beklager ordbruken, men nå begynner jeg faen meg å bli lei disse grunnløse beskyldningene. Jeg forstår at det er det nivået individer som Eikaas og Elpeleg ligger på, men dette er for dumt.

Svar
Kommentar #162

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5359 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Så, når jeg skrev følgende, er det selvsagt omskjæringsforkjemperne jeg henviser til, ikke alle jøder; "Det er det som er viktig her, det er det som betyr noe, at du og dine er dømt til å mislykkes, til å tape. Det tar forhåpentlig ikke så alt for lang tid, 5-600 år maks, og selv om det riktig nok ikke er noe jeg personlig får oppleve, så gir det meg uansett en indre ro å vite at fremtiden vil være bedre enn nåtiden.".

Så det du egentlig mener er altså at troen, - på at om 500-600 år så vil det være slutt på at folk lar sine nyfødte gutters peniser bli omskjært, - gir deg "indre ro"? 

Da har fremtiden blitt bedre enn nåtiden?

Hvis det er slik du mener det du skriver, så vil jeg be deg begrunne hvorfor omskjæring (av nyfødte gutters penis) gjør verden til et dårligere sted? Har du medisinske grunner for å mene noe sånt? På hvilket saklig grunnlag er det du påstår at omskjæring gjør verden til et dårligere sted?

4 liker  
Svar
Kommentar #163

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5359 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner at du er uenig med Chris Svendsen, og det er selvsagt helt i orden - men det siterte er et godt eksempel på hvordan språket kan ødelegges ved at ord misbrukes/betydningen av dem forvrenges.

Kan du forklare hva du mener?

3 liker  
Svar
Kommentar #164

On Elpeleg

0 innlegg  172 kommentarer

Som sagt tidligere: LA MINORITETENE BLI DET DE ER!

Publisert 11 måneder siden

I like måte som majoriteten ikke har moralsk rett til å forby minoritets foreldre retten på å overføre sine gener til neste generasjon har de heller ikke moralskrett til å forby dem retten på å overføre sine tradisjoner, kulturer, språk og religioner til neste generasjon.

Jeg påstår ikke at noen her er antisemitt, men synes at noen her ikke har lært fra den mørke fortiden i Norge (og Sverige) hvor helse myndighetene og politikerne har forsøkt å styre både genene i samfunnet gjennom kastrering og sterilisering av «mindre intelligente» minoriteter (oppgaven min i bioetikk handlet om dette) samt fornorsking av samene.

Mens i nazi Tyskland har man utført de samme metodene, i Norge ble metodene støttet med et mer sosialistisk syn om inkludering og integrering av alle i velferdssamfunnet (jeg kommer ikke til å gå gjennom alle 150 referansene i oppgaven min for å bevise dette).

Jeg mener at et samfunn som består av flere kulturer, tradisjoner og gener er en fordel for Norge – ikke en ulempe.  

Som sagt tidligere: LA MINORITETENE BLI DET DE ER!

Takk for debatten og lykke til videre!

6 liker  
Svar
Kommentar #165

Oddbjørn Johannessen

160 innlegg  13021 kommentarer

Forstår du ikke det?

Publisert 11 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Kan du forklare hva du mener?

Du siterte Chris Svendsen på følgende:

Det er det som er viktig her, det er det som betyr noe, at du og dine er dømt til å mislykkes, til å tape. Det tar forhåpentlig ikke så alt for lang tid, 5-600 år maks, og selv om det riktig nok ikke er noe jeg personlig får oppleve, så gir det meg uansett en indre ro å vite at fremtiden vil være bedre enn nåtiden.

Og din kommentar til det siterte lød slik:

Dette er det tydeligste og mest åpent, uttalte eksempel på antisemittisme, dvs jødehat, som jeg noen gang har sett her på VD.

Det er ingenting i det du har sitert Svendsen på som kan berettige din kommentar. Absolutt ingenting.  Enten har du misforstått det han skrev, eller så er du bevisst vrang.

Jeg kommer ikke til å engasjere meg mer i denne tråden. 


3 liker  
Svar
Kommentar #166

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5359 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er ingenting i det du har sitert Svendsen på som kan berettige din kommentar. Absolutt ingenting.  Enten har du misforstått det han skrev, eller så er du bevisst vrang.

Han kommer med beskyldninger om overgrep, påstander om rettsløse barn, påstander om at barna er ofre, osv,  - og tanken på at Elpeleg og hans likesinnede en gang i framtiden vil mislykkes og taper gir ham "indre ro", for da vil "fremtiden bli bedre enn nåtiden".

Gjennom hele tråden er han mange ganger blitt bedt om å legge fram dokumentasjon på at det er hold i disse svært grove beskyldningene og anklagene mot Elpeleg og hans likesinnede, - det vil i praksis si jødene, - men det har han ikke gjort.

Tvert imot er det blitt lagt fram dokumentasjon på at omskjæring er helsemessig fordelaktig, og at hvis omskjæring, så bør denne skje like etter fødsel.

Likevel fortsetter han med beskyldningene og påstandene, og han ser fram til den dagen Elpeleg og hans likesinnede mislykkes og taper.

Hvorfor tror du at han kommer med disse beskyldningene og anklagene? 

Synes du det er greit at han kommer med slike beskyldninger og anklager helt uten saklig grunnlag?

7 liker  
Svar
Kommentar #167

Chris Svendsen

11 innlegg  726 kommentarer

@Elpeleg og Eikaas.

Publisert 11 måneder siden

Elpeleg.

Du skriver at du "synes at noen her ikke har lært fra den mørke fortiden i Norge (og Sverige) hvor helse myndighetene og politikerne har forsøkt å styre både genene i samfunnet gjennom kastrering og sterilisering av «mindreintelligente» minoriteter (oppgaven min i bioetikk handlet om dette) samt fornorsking av samene.".

Jeg har hele tiden vært klar på hva jeg mener om dette, og jeg har også vært klar på at jeg mener det er feil å dra "den mørke fortiden" inn i en debatt om omskjæring. Se for øvrig også Kristiansens kommentar #11 og #24.

Du skriver; "LA MINORITETENE BLI DET DE ER!".

Jeg har aldri sagt at jeg skal nekter jøder å være jøder. Jeg vet ærlig talt ikke engang hvordan - og hvorfor - jeg skulle gjøre det i praksis. Å nekte jødiske (eller hvilke som helst ikkejødiske) foreldre å omskjære deres guttebabyer er altså ikke det samme som at jeg nekter jøder å være jøder. En jøde er ikke avhengig av å være omskjært som baby for å være jøde, noe også veldig mange jøder er enige i.

Som jeg skrev i kommentar #8; "Fakta er at omskjæring er et valg, og jøder står fritt til å velge det bort. (Eller dvs. foreldrene, ikke barna.) Det er ingen som tvinger dem, de tar alle en individuell beslutning.".

Du skriver; "Jeg mener at et samfunn som består av flere kulturer, tradisjoner og gener er en fordel for Norge - ikke en ulempe.", noe jeg er enig i. Men, jeg mener at vi ikke skal støtte alt hva andre religioner og kulturer vil videreføre av deres aktuelle tradisjoner og ritualer, hvor da omskjæring er ett eksempel, og se f.eks. Kristiansens kommentar #24, #26, #35, og min kommentar #28.

Du skriver; "Takk for debatten og lykke til videre!".

Debatten sporet jo egentlig av allerede fra begynnelsen av, og den kom vel aldri på rett kjøl igjen, så det mest fornuftige er å la den ligge. Jeg skal være den første til å innrømme at denne tråden ikke har vist meg fra min beste side, men alle kommentarene mine har - i mine øyne - vært berettigede sett i lys av de kommentarene jeg har besvart.

Til tross for hva du har skrevet om meg, så er jeg ikke så fæl som det du har gitt uttrykk for. Jeg velger også å tro at du ikke er så fæl som det jeg har gitt uttrykk for.


Eikaas.

Som Johannessen skrev, enten har du misforstått det jeg skrev, eller så er du bevisst vrang. Din årelange historikk på VD indikerer at dette er bevisst fra din side, så du fortjener egentlig ikke noe svar, men dersom du mot formodning faktisk bare misforstod;

Du skriver; "Han kommer med beskyldninger om overgrep, påstander om rettsløse barn, påstander om at barna er ofre.".

Ja, jeg anser omskjæring av babyer som overgrep. Ja, barna er både rettsløse og ofre når de ikke kan bestemme selv om de skal beholde sin forhud eller ikke. En forhud er ikke bare løshud uten viktige funksjoner, til tross for hva som påstås her.

Du skriver; "og tanken på at Elpeleg og hans likesinnede en gang i framtiden vil mislykkes og taper gir ham "indre ro", for da vil "fremtiden bli bedre enn nåtiden".".

Ja, tanken på en fremtid hvor foreldre ikke omskjærer sine barn er en fremtid som gir meg en indre ro. For at en slik fremtid skal finne sted, må de som støtter omskjæring mislykkes/tape, og det er ingen hemmelighet at motstanden mot omskjæring øker, også blant jøder.

Du skriver; "Gjennom hele tråden er han mange ganger blitt bedt om å legge fram dokumentasjon på at det er hold i disse svært grove beskyldningene og anklagene mot Elpeleg og hans likesinnede, - det vil i praksis si jødene, - men det har han ikke gjort.".

Aller først, at DU tolker at det jeg skriver om omskjæringsforkjempere gjelder alle jøder, når jeg i klartekst har sagt at det ikke gjelder alle jøder, viser at det er DU som enten misforstår eller bevisst er vrang.

Les det jeg skrev i kommentar #162 en gang til; "Ettersom det tydeligvis er noen som sliter med evnen til å lese/forstå, la meg sitere meg selv og hva jeg skrev allerede innledningsvis (min utheving);

"Som tidligere nevnt, det er dessverre mange som har kortsluttet helt og påstår at omskjæringsmotstand er jødehat/antisemittisme. Ikke overraskende også her i bibelbeltet, med innlegg i Fædrelandsvennen (krever innlogging). Det er ikke snakk om at en aldersgrense vil være "en ny innførelse av jødeparagrafen.", Norge driver ikke med "anti-jødisk kamp.", og de av oss som kjemper for en slik aldersgrense er ikke antisemitter som vil "gjøre Norge jøde-rent.". Som sagt, hinsides all fornuft, og det har ingen rot i virkeligheten. Personlig gudetro er ikke relevant for denne debatten, ettersom dette ikke handler om foreldrene men om rettsløse barn. Omskjæringsmotstanden har fokus på barnet og kampen for å ivareta dets rettigheter og friheter.".

Så, når jeg skrev følgende, er det selvsagt omskjæringsforkjemperne jeg henviser til, ikke alle jøder; "Det er det som er viktig her, det er det som betyr noe, at du og dine er dømt til å mislykkes, til å tape. Det tar forhåpentlig ikke så alt for lang tid, 5-600 år maks, og selv om det riktig nok ikke er noe jeg personlig får oppleve, så gir det meg uansett en indre ro å vite at fremtiden vil være bedre enn nåtiden.".

Hva er poenget med å bevisst gi meg meninger som jeg ikke har??".

Du skriver at jeg "ser fram til den dagen Elpeleg og hans likesinnede mislykkes og taper.". Ja, jeg ser frem til det, se forklaringen et par avsnitt opp i denne kommentaren.

Jeg vet ikke hvorfor du spør Johannessen "Hvorfor tror du at han kommer med disse beskyldningene og anklagene?", ettersom det ikke er relevant hva Johannessen tror. Eller det blir feil, for Johannessen er i de fleste tilfeller bedre til å ordlegge seg enn meg og vi deler synspunkt om flere ting, så la meg omformulere; dersom du vil vite hvorfor JEG skriver det jeg skriver, er det da noe poeng å spør Johannessen om hva han tror? Jeg er Chris, han er Oddbjørn. Vil du vite hvorfor jeg, Chris, skriver noe, da må du jo spør meg, Chris, ikke Oddbjørn.

Jeg har saklig grunnlag for det jeg skriver, og det er ikke min feil at du enten misforstår eller bevisst er vrang. Uavhengig av om du fremdeles misforstår eller bevisst er vrang, så er det ikke noe poeng å diskutere mer med deg. Jeg kan ikke forklare ting for deg med en mindre teskje, så dersom du fremdeles misforstår vil du aldri forstå. Og dersom du fremdeles bevisst er vrang, ja da er det jo i hvert fall ikke noe poeng å diskutere med deg.

Og som jeg skrev til Elpeleg (i denne kommentaren), debatten sporet jo egentlig av allerede fra begynnelsen av, og den kom vel aldri på rett kjøl igjen, så det mest fornuftige er å la den ligge.

3 liker  
Svar
Kommentar #168

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5359 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.

Som Johannessen skrev, enten har du misforstått det jeg skrev, eller så er du bevisst vrang. Din årelange historikk på VD indikerer at dette er bevisst fra din side, så du fortjener egentlig ikke noe svar, men dersom du mot formodning faktisk bare misforstod;

Du skriver; "Han kommer med beskyldninger om overgrep, påstander om rettsløse barn, påstander om at barna er ofre.".

Ja, jeg anser omskjæring av babyer som overgrep. Ja, barna er både rettsløse og ofre når de ikke kan bestemme selv om de skal beholde sin forhud eller ikke. En forhud er ikke bare løshud uten viktige funksjoner, til tross for hva som påstås her.

Du skriver; "og tanken på at Elpeleg og hans likesinnede en gang i framtiden vil mislykkes og taper gir ham "indre ro", for da vil "fremtiden bli bedre enn nåtiden".".

Ja, tanken på en fremtid hvor foreldre ikke omskjærer sine barn er en fremtid som gir meg en indre ro.

Sorry, men jeg godtar ikke at det er greit at du kommer med løse beskyldninger og anklager mot noen, at de driver med overgrep mot barn, at barna deres er rettsløse, at barna deres er ofre, og at verden ville blitt et bedre sted å være, hvis bare disse åpenbart onde foreldrene ville slutte med ondskapen sin.

Du har ikke dokumentert at barna lider under dette.

Du har ikke dokumentert at velferden deres gjennom livet blir forringet.

Du har ikke dokumentert hvilke viktige funksjoner forhuden har, som tilsier at det er et overgrep å fjerne den. 

Du har heller ikke dokumentert hvorfor dette er et overgrep i motsetning til å fjerne mandler, blindtarmsvedheng, tenner, osv.

Du har kort sagt ikke noe holdepunkt for påstanden om at dette er et overgrep. Det er kun en påstand, fullstendig uten saklig grunnlag. Det er kun noe personlig og subjektivt, - noe du føler og synes. 

Og du bruker den groveste retorikk som kan tenkes, - overgrep mot barn, - for å få andre til å føle og synes det samme som du.

Jeg kan kun tenke meg ett sterkere retorisk virkemiddel, - beskyldningen om barnemord. Som er godt kjent fra antisemittismens historie.

3 liker  
Svar
Kommentar #169

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5359 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Som Johannessen skrev, enten har du misforstått det jeg skrev, eller så er du bevisst vrang.

Du påstår at agitasjonen din ikke er rettet mot jødene. Men fortsett propagandaen om overgrep mot barn og deres rettsløshet i noen år, - du vil se at jødene uansett ikke kommer til å slutte å omskjære sine barn. 

La så noen holde en flammende tale på et politisk møte: Gjenta påstandene, - for n-te gang, - om overgripere og rettsløse barn. Fortsett med å male ut om hvordan verden vil bli et bedre sted uten disse overgriperne.

Hvem tror du mobben kommer til å oppfatte at er overgriperne?

3 liker  
Svar
Kommentar #170

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  182 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Jeg leste Svend Ravns historie. Den var rørende og jeg følte sympati med han. 

4 liker  
Svar
Kommentar #171

Njål Kristiansen

143 innlegg  19519 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Tvert imot er det blitt lagt fram dokumentasjon på at omskjæring er helsemessig fordelaktig,

Hvis det er så hevet over all tvil, hvorfor haster du ikke til fastlegen og får det utført så du får skaffet deg en egen erfaring? Egen erfaring pleier å overgå alle myter og overleverte holdninger. La oss høre fra deg om et par uker når såret er grodd. Eller om en måned når du har fått innøvet full funksjonalitet igjen.Eller om noen år når de helsemessige fordelene er blitt enda mer målbare. Og om hun finnes; hva vil fru Eikaas synes?

 Men du kommer ikke til å gjøre det for dette handler ikke om det det handler om for deg. Det har du selv redegjort for. Men du burde starte der hvor du har mulighet til å danne dine egne erfaringer. Det vil være viktigere enn å opprettholde regimet. Tross alt så snakker vi om en utsettelse på 18 år. Hva er 18 år for Gud, han som lot Moses gå i 40 år i ørkenen og som har latt jødene leve i trengsel i hundrevis av år? Du bedømmer tid feil her. 

Men ok, egentlig vet jeg at du ikke har noe mer å gi, ikke en gang et stykke hud, og at resten bare vil være mer kverulering. Det trenger vi strengt tatt ikke mer av. 

3 liker  
Svar
Kommentar #172

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5359 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvis det er så hevet over all tvil, hvorfor haster du ikke til fastlegen og får det utført så du får skaffet deg en egen erfaring?

Dette er en avsporing som jeg ikke gidder å være med på.

Når det er sagt, så ville jeg ikke hatt noe i mot å være omskåret. Faktisk så har jeg i mange år tenkt at det ville vært ønskelig. Men at jeg skulle ønske at det hadde skjedd da jeg var nyfødt, siden nerve- og blodbaner dermed kunne tilpasset seg gjennom oppveksten. Og dessuten at arret ville blitt mye mindre. Og derfor har jeg ikke gjort det i voksen alder.

Forhuden er uansett ikke særlig følsom. Man kan klemme ganske hardt på den uten at det gjør vondt. Det er ikke stimulering av forhuden som gir den seksuelle nytelsen. Jeg ser at bortsett fra masse følelses-appelerende retorikk, så er hovedessensen i Svend Ravns innlegg, hvordan han drømmer om hvor mye sterkere han hadde opplevd sin seksualitet hvis han bare hadde fått beholde sin forhud. Med kunnskap om hvor lite følsom forhuden i virkeligheten er, så er det min antakelse at dette bare er... ja nettopp drømmer og våte fantasier, fra en som aldri har opplevd å ha forhud. Noe også forskningen forteller, slik Elpeleg har dokumentert.

2 liker  
Svar
Kommentar #173

Marianne Solli

16 innlegg  1237 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Jeg leste Svend Ravns historie. Den var rørende og jeg følte sympati med han. 

Takk; den dukker frem hvis man skriver inn hans navn og omskjæring. Tragisk!

Svar
Kommentar #174

On Elpeleg 2

0 innlegg  2 kommentarer

Om anekdotisk bevisføring og Svend Ravns

Publisert 11 måneder siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.

Jeg leste Svend Ravns historie. Den var rørende og jeg følte sympati med han. 

Anekdotisk bevisføring er ikke relevant og er ubetydelig både for diskusjonen her og til seriøse debatt om fordelene med omskjæring på et senere tidspunkt fordi:

1. Det er en større risiko for feil og ulykker på forsinket omskjæring (bevist med forskningsfunn).
2. Flere millioner ble reddet med omskjæring sammenlignet med noen enkelte ulykker.
3. Sannsynlighet for å bli utsatt for ulykke  under omskjæring er like stor som for å bli truffet av lyn på veien til kirken på først kommende søndag (ja, 1 milliard omskårne er et levende bevis).

Igjen, jeg er veldig interessert i å ha seriøse diskusjoner om omskjæring. Men jeg mener at dette har ikke skjedd her. Bruk av patos og anekdotisk bevisføring er ugyldig i logisk sammenheng.

Er ikke sikkert på at de fleste her har forstått dette ennå pga denne typen av bevisføring gjentar seg over hele debatten.

Mvh
On Elpeleg
Mistet tilgang til min konto på On Elpeleg

1 liker  
Svar
Kommentar #175

Njål Kristiansen

143 innlegg  19519 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Dette er en avsporing som jeg ikke gidder å være med på.

Men så lot du deg altså likevel rive med. En av formuleringene jeg har sett brukt fra jødisk side om omskjæring er at man da blir ett med Abrahams folk. I den forbindelse er det verdt å merke seg at det finnes tre folk etter Abraham. Du har valgt den varianten som ligger nærmest den kristne skikken hvor omskjæring ikke har vært et krav. Ut fra den enkle sentensen om å forenes uten forhud er et begrep man altså kan tøye til den grad at uansett hvilken løsning man velger er man ett med Abrahams folk. 

I våre dager hvor man vet at det finnes transkjønnede kan man dertil undre seg over om en kvinne som mener hun er mann også må omskjæres når de konstruerer hennes penis i den plastiske delen av operasjonen. Eller om en omskåret mann som mener seg å være kvinne må få en omskåret klitoris, eller om rekonstruksjonen av kjønn må gjøres slik at den kvinnelige glans er dekket. Her er det åpenbart at teologene får mye å grafse i.

2 liker  
Svar
Kommentar #176

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  182 kommentarer

Hva skjer etter omskjæring?

Publisert 11 måneder siden

Den ultra ortodoks praksisen med oral avsugning av penisen etter gjennomført omskjæring,  kan lede til herpes hos spedbarnet. 

2 liker  
Svar
Kommentar #177

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5359 kommentarer

Jeg gjentar #168, siden jeg ikke har fått noen respons på den.

Publisert 11 måneder siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.

Som Johannessen skrev, enten har du misforstått det jeg skrev, eller så er du bevisst vrang. Din årelange historikk på VD indikerer at dette er bevisst fra din side, så du fortjener egentlig ikke noe svar, men dersom du mot formodning faktisk bare misforstod;

Du skriver; "Han kommer med beskyldninger om overgrep, påstander om rettsløse barn, påstander om at barna er ofre.".

Ja, jeg anser omskjæring av babyer som overgrep. Ja, barna er både rettsløse og ofre når de ikke kan bestemme selv om de skal beholde sin forhud eller ikke. En forhud er ikke bare løshud uten viktige funksjoner, til tross for hva som påstås her.

Du skriver; "og tanken på at Elpeleg og hans likesinnede en gang i framtiden vil mislykkes og taper gir ham "indre ro", for da vil "fremtiden bli bedre enn nåtiden".".

Ja, tanken på en fremtid hvor foreldre ikke omskjærer sine barn er en fremtid som gir meg en indre ro.

Sorry, men jeg godtar ikke at det er greit at du kommer med løse beskyldninger og anklager mot noen, - at de driver med overgrep mot barn, at barna deres er rettsløse, at barna deres er ofre, og at verden ville blitt et bedre sted å være, hvis bare disse åpenbart onde foreldrene ville slutte med ondskapen sin.

Du har ikke dokumentert at barna lider under dette.

Du har ikke dokumentert at velferden deres gjennom livet blir forringet.

Du har ikke dokumentert hvilke viktige funksjoner forhuden har, som tilsier at det er et overgrep å fjerne den. 

Du har heller ikke dokumentert hvorfor dette er et overgrep i motsetning til å fjerne mandler, blindtarmsvedheng, tenner, osv.

Du har kort sagt ikke noe holdepunkt for påstanden om at dette er et overgrep. Det er kun en påstand, fullstendig uten saklig grunnlag. Det er kun noe personlig og subjektivt, - noe du føler og synes. 

Og du bruker den groveste retorikk som kan tenkes, - overgrep mot barn, - for å få andre til å føle og synes det samme som du.

Jeg kan kun tenke meg ett sterkere retorisk virkemiddel, - beskyldningen om barnemord. Som er godt kjent fra antisemittismens historie.

Svar
Kommentar #178

Njål Kristiansen

143 innlegg  19519 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Du har ikke dokumentert at barna lider under dette.

Inngrep på et så sentralt sted som penis uten bedøvelse = lidelse. Bare spør enhver som har hatt et ublidt møte med glidelåsen. Hvilken annen dokumentasjon behøves? Prøv selv og du skal bli overbevist. 

2 liker  
Svar
Kommentar #179

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5359 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Inngrep på et så sentralt sted som penis uten bedøvelse = lidelse.

Det er ukjent for meg at man ikke skal kunne bruke bedøvelse under inngrepet?

1 liker  
Svar
Kommentar #180

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5359 kommentarer

@ Oddbjørn Johannessen

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er ingenting i det du har sitert Svendsen på som kan berettige din kommentar. Absolutt ingenting.  Enten har du misforstått det han skrev, eller så er du bevisst vrang.

Du påstår at agitasjonen hans ikke er antisemittisme. Men fortsett propagandaen om overgrep mot barn og deres rettsløshet i noen år. Jødene kommer uansett ikke til å slutte å omskjære sine barn. Hadde det faktisk vært overgrep, så hadde de sluttet forlengst. 

Men altså, fortsett propagandaen om overgrep mot barn og om deres rettsløshet i noen år. Spre budskapet på så mange kanaler som mulig, - her finnes nok av villige! La det holdes flammende taler på politiske møter. Gjenta påstandene, - igjen og igjen, - om disse overgriperne og deres rettsløse barn. Om disse uskyldige ofrene, - barn. 

Skal vi virkelig måtte vente i 500-600 år? Kan vi virkelig la dem holde på slik i generasjoner til? Har ikke vi da sviktet? Sviktet disse minste, - barna? Vi lever da i 20?? !!!

Fortsett så med å male ut om hvordan verden vil bli et bedre sted uten disse overgriperne. Og om hvor godt det vil føles.


Synes du jeg er vrang, Johannessen?

1 liker  
Svar
Kommentar #181

Marianne Solli

16 innlegg  1237 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

http://www.tv2.no/a/3260164

Svar
Kommentar #182

Oddbjørn Johannessen

160 innlegg  13021 kommentarer

For ordens skyld:

Publisert 11 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Synes du jeg er vrang, Johannessen?

Jeg satte strek for min deltakelse i denne tråden for noen kommentarer siden:

Jeg kommer ikke til å engasjere meg mer i denne tråden (#166).

1 liker  
Svar
Kommentar #183

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5359 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.

eg satte strek for min deltakelse i denne tråden for noen kommentarer siden:

Jeg kommer ikke til å engasjere meg mer i denne tråden (#166).

Så da står du ved din støtte til Svendsen, og du mener sannsynligvis at jeg er vrang.

1 liker  
Svar
Kommentar #184

Chris Svendsen

11 innlegg  726 kommentarer

@Eikaas, kommentar #169, #170, #173/178 og #181.

Publisert 11 måneder siden
Chris Svendsen. Gå til den siterte teksten.
Din årelange historikk på VD indikerer at dette er bevisst fra din side, så du fortjener egentlig ikke noe svar

Ja, det var naivt av meg å anta/håpe at du var i stand til å endre deg, men takk for at du nok en gang bekrefter nøyaktig hvorfor det er bortkastet å diskutere med deg.

Nettroll finnes i flere former. I møte med folk som lider av konspiranoia er det fort gjort å trolle, noe jeg har forståelse for, for det er jaggu ikke lett å diskutere med noen som er salig overbevist om at jorden er flat, at chemtrails er ekte, eller at mennesker levde samtidig med dinosaurer.

Trolling kan også være en effektiv måte å ødelegge enhver debatt på, og du har blitt ganske god på dette etter hvert, det skal du ha. Det er en tilnærmet uendelig tilgang på gullkorn fra deg. F.eks. nå nylig, å sammenligne fjerning av forhuden med å "fjerne mandler, blindtarmsvedheng, tenner,osv"... genialt. "Du har ikke dokumentert hvilke viktige funksjoner forhuden har." [...] "Forhuden er uansett ikke særlig følsom. Man kan klemme ganske hardt på den uten at det gjør vondt.".

Jeg likte spesielt denne siste her, for her er det absolutt ingen tvil om at du bevisst forsøker å avspore debatten fra det som faktisk blir diskutert. Det du skrev har ikke noe med hva diskusjonen/argumentet faktisk går ut på, og jeg kan ikke i mine villeste fantasier tro at du helt seriøst ikke er i stand til å forstå hvorfor. Så dum kan du umulig være.

Jeg skrev altså at "en forhud er ikke bare løshud uten viktige funksjoner.", og du skrev at "Du har ikke dokumentert hvilke viktige funksjoner forhuden har." [...] "Forhuden er uansett ikke særlig følsom. Man kan klemme ganske hardt på den uten at det gjør vondt.". Vær så snill, ingen her trenger detaljer, så formuler kun svaret for deg selv, men når du drar forhuden tilbake, vil du si at det som er under forhuden er følsomt? Du kan også skrape ganske hardt på en negl uten at det gjør vondt, men om du fjerner neglen og skraper på nytt, vil du fort innse at neglen hadde en ganske vesentlig funksjon.

Dette er elementær logikk, og du er en godt voksen mann, så dette er det ingen mulighet for at du ikke forstår, men likevel fremstiller du deg selv som uvitende om hvilke funksjoner forhuden faktisk har, noe som altså bare peker på at du troller. Å være uenig om ting er normalt, spesielt blant de som deltar på et debattforum, men det du driver med her har ingenting med vanlig uenighet og gjøre.

Ja, du som person er bortkastet å bruke tid på, men det er fascinerende å overvære/studere oppførselen din. Du har en ekstremt dårlig holdning, du gir konstant andre meninger de selv ikke har, du vektlegger din egen forståelse av hva andre skriver istedenfor hva andre faktisk skriver, og alt dette gjør deg uredelig (fra synonymordboka.no; falsk, hyklersk, løgnaktig, uhederlig, upålitelig, usannferdig, uærlig).

Men, til tross for at du altså ikke har noe konstruktivt, informativt eller verdifullt å tilføye, så blir det nesten som en slags skattejakt, for det er ingen som vet hva som dukker opp i din neste kommentar. F.eks., hvordan kommer du til å spinne det jeg har skrevet her? Dette blir spennende.

3 liker  
Svar
Kommentar #185

Oddbjørn Johannessen

160 innlegg  13021 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Så da står du ved din støtte til Svendsen, og du mener sannsynligvis at jeg er vrang

Jeg mener at du vrangleser ham, ja.  Om det er bevisst eller ubevisst, kan jeg ikke vite.  Dette blir definitivt min siste kommentar i tråden, for som Svendsen er inne på: Å diskutere med deg, er å delta i en uendelighetsdebatt.  En gang må det settes strek.

2 liker  
Svar
Kommentar #186

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5359 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener at du vrangleser ham, ja.  Om det er bevisst eller ubevisst, kan jeg ikke vite.  Dette blir definitivt min siste kommentar i tråden, for som Svendsen er inne på: Å diskutere med deg, er å delta i en uendelighetsdebatt.  En gang må det settes strek.

Jeg synes faktisk ikke det er greit at han kommer med løse beskyldninger og anklager mot noen, - om at de driver med overgrep mot barn, at barna deres er rettsløse, at barna deres er ofre, og at verden ville blitt et bedre sted å være hvis bare disse åpenbart onde foreldrene ville slutte med ondskapen sin.

At det ville gi ham "indre ro".

Jeg synes ikke det er greit at han og hans meningsfeller skal få anledning til å framsette disse løgnaktige påstandene, og male på denne løgnaktige propagandaen, uimotsagt. 

Det scenariet som jeg beskrev for deg i #181, er faktisk bare en beskrivelse av den retorikken som han har brukt på denne tråden, bare beskrevet som systematisk brukt over flere år.

Jada, jeg er fullt klar over at han gjentatte ganger har benektet at han ønsker å gjøre jødene til målskive. Noe jeg forsåvidt kan tro på. Selv om det også kan være at han skjuler det, fordi det fremdeles er for kontroversielt å si rett ut. Men uansett er det det, han i praksis gjør. 

(På generelt grunnlag, - jeg tror jødehatet lever i beste velgående. Den kan bare ikke ennå stå åpent fram, - pga holocaust, - men må skjule seg bak andre, mer anerkjennbare motiver)

Jeg synes også at hans retorikk mot, - og om, - sine meningsmotstandere, er både primitiv og vulgær, og at det i seg selv burde få folk til å ta avstand fra retorikken hans.

Så får det heller være at du mener at jeg er vrang, og at "å diskutere med deg, er å delta i en uendelighetsdebatt". Det får også være som det kan, med det faktum at flere her på VD synes å være enige med ham, enn med meg. Men jeg godtar ikke at han og hans meningsfeller skal få holde på med sin løgn-propaganda, - uimotsagt og uten å måtte dokumentere sine stadige, gjentatte slagord om overgrep, rettsløshet og offerstatus. 

Svar
Kommentar #187

Chris Svendsen

11 innlegg  726 kommentarer

@Eikaas.

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
En gang må det settes strek.

Du hoppet over det jeg skrev om forhudens funksjon. Hvorfor det?

Leseforståelsen din blir dårligere og dårligere for hver dag ser det ut som, så la meg repetere hva jeg faktisk har skrevet, noe som altså ikke er det samme som hva du tror jeg mener;

Jeg har aldri sagt at jeg skal nekter jøder å være jøder. Jeg vet ærlig talt ikke engang hvordan - og hvorfor - jeg skulle gjøre det i praksis. Å nekte jødiske (eller hvilke som helst ikkejødiske) foreldre å omskjære deres guttebabyer er altså ikke det samme som at jeg nekter jøder å være jøder. En jøde er ikke avhengig av å være omskjært som baby for å være jøde, noe også veldig mange jøder er enige i.

Fakta er at omskjæring er et valg, og jøder står fritt til å velge det bort. (Eller dvs. foreldrene, ikke barna.) Det er ingen som tvinger dem, de tar alle en individuell beslutning.

Elpeleg skrev; "Jeg mener at et samfunn som består av flere kulturer, tradisjoner og gener er en fordel for Norge - ikke en ulempe.", noe jeg er enig i. Men, jeg mener at vi ikke skal støtte alt hva andre religioner og kulturer vil videreføre av deres aktuelle tradisjoner og ritualer, hvor da omskjæring er ett eksempel, og se f.eks. Kristiansens kommentar #23, #25, #34, og min kommentar #27.

Ja, jeg anser omskjæring av babyer som overgrep. Ja, barna er både rettsløse og ofre når de ikke kan bestemme selv om de skal beholde sin forhud eller ikke. En forhud er ikke bare løshud uten viktige funksjoner, til tross for hva som påstås her.

Ja, tanken på en fremtid hvor foreldre ikke omskjærer sine barn er en fremtid som gir meg en indre ro. For at en slik fremtid skal finne sted, må de som støtter omskjæring mislykkes/tape, og det er ingen hemmelighet at motstanden mot omskjæring øker, også blant jøder.

Aller først, at DU tolker at det jeg skriver om omskjæringsforkjempere gjelder alle jøder, når jeg i klartekst har sagt at det ikke gjelder alle jøder, viser at det er DU som enten misforstår eller bevisst er vrang. Les det jeg skrev i kommentar #161 en gang til.

I kommentar #184 skrev jeg følgende;"Du har en ekstremt dårlig holdning, du gir konstant andre meninger de selv ikke har, du vektlegger din egen forståelse av hva andre skriver istedenfor hva andre faktisk skriver, og alt dette gjør deg uredelig (fra synonymordboka.no; falsk, hyklersk, løgnaktig,uhederlig, upålitelig, usannferdig, uærlig).". Dette har du tydeligvis ikke forstått, for til tross for alt jeg har skrevet, så klarer du likevel å lire av deg denne idiotien i kommentar #186;(mine bemerkninger i parentes)

"Jeg synes faktisk ikke det er greit at han kommer med løse beskyldninger og anklager mot noen, -om at de driver med overgrep mot barn, at barna deres er rettsløse, at barna deres er ofre, og at verden ville blitt et bedre sted å være hvis bare disse åpenbart onde foreldrene ville slutte med ondskapen sin.".
(Det er ikke løse beskyldninger og anklager, og ja, verden vil bli en mye bedre plass så lenge mennesker slutter å praktisere grusomme, unødvendige, forhistoriske praksiser. Men hvor har jeg skrevet at foreldrene er onde og/eller at omskjæring av babyer er ondskap?)

"Jeg synes ikke det er greit at han og hans meningsfeller skal få anledning til å framsette disse løgnaktige påstandene, og male på denne løgnaktige propagandaen, uimotsagt.".
(Bare fordi du personlig blir fornærmet over hva jeg skriver, så betyr det altså ikke at det jeg skriver er løgnaktige påstander og/eller løgnaktig propaganda.)

"Det scenariet som jeg beskrev for deg i #181, er faktisk bare en beskrivelse av den retorikken som han har brukt på denne tråden, bare beskrevet som systematisk bruktover flere år.".
(#181 ja, (nå #180) hvor du fortalte om hvordan DU ser for deg fremtiden. Jeg må si det er imponerende at du kan se inn i fremtiden... eller kanskje du bare snakker ut av ræva di? For, ikke bare fortsetter du med å gi meg meninger jeg ikke har, du prøver å overføre noe jeg aldri har sagt til hva som DU ser for deg at vil skje noen år inn i fremtiden. Hva er poenget med det? Hvem er det du prøver å overbevise? Hva er vitsen med alle disse løgnene?)

"Jada, jeg er fullt klar over at han gjentatte ganger har benektet at han ønsker å gjøre jødene til målskive. Noe jeg forsåvidt kan tro på. Selv om det også kan være at han skjuler det, fordi det fremdeles er for kontroversielt å si rett ut. Men uansett er det det, han i praksis gjør.".
(Så, du innrømmer at du vet hva jeg har skrevet, eller rettere sagt ikke skrevet, men likevel så påstår du at jeg ønsker å gjøre jødene til målskive og at det er det jeg i praksis gjør. Jepp, du er en løgner!)

"Men jeg godtar ikke at han og hans meningsfeller skal få holde på med sin løgn-propaganda, -uimotsagt og uten å måtte dokumentere sine stadige, gjentatte slagord om overgrep, rettsløshet og offerstatus.".
(Jeg har ikke skrevet løgn-propaganda, slutt med dette tøyset. Og ettersom fakta er at de babyene det er snakk om her bokstavelig talt ikke har noe de skulle ha sagt, de kan ikke bestemme over sitt eget kjønnsorgan, de har ikke mulighet til å forhindre at foreldrene får utført et irreversibelt, unødvendig, kirurgisk inngrep på dem, da er det ikke "gjentatte slagord" å si at dette er snakk om overgrep, rettsløshet og barn som er ofre.)

Og forresten, i kommentar #180 skrev du "Jødene kommer uansett ikke til å slutte å omskjære sine barn.", noe som ikke akkurat helt stemmer overens med virkeligheten, ettersom flere og flere jøder faktisk er imot omskjæring. Ingen vet hvor lang tid det tar før praksisen med omskjæring av babyer er en saga blott, men forhåpentligvis ikke mer enn 5-600 år.

Du har en ekstremt dårlig holdning, du gir konstant andre meninger de selv ikke har, du vektlegger din egen forståelse av hva andre skriver - og ikke skriver - istedenfor hva andre faktisk skriver, og alt dette gjør deg uredelig.

Mens jeg skrev denne kommentaren til deg innså jeg noe etter hvert. Mitt syn på deg har endret seg. Ja, din oppførsel er fascinerende, men jeg har kommet til et punkt hvor jeg synes synd på deg. Du har tapt deg så mye at det ikke lengre er underholdende, og selv om jeg naturlig nok aldri vil tolerere når løgner fremsettes om meg, så har dette blitt en loop; jeg tar deg i løgn, og du fremsetter nye. Jeg tar deg også på de nye løgnene, og du repeterer de gamle i tillegg til å fremsette nye. Osv, osv.

Jeg har mistet all respekt for deg, og jo mer du skriver her jo mer tærer du bort det lille du har igjen av din verdighet. Sånn som du holder på her... jeg har egentlig ikke ord. Det er riktig nok bra at slikt kommer frem i lyset, for nå kan hvem som helst se hvordan du oppfører deg i dine desperate forsøk på å sverte noen som er uenig med deg.

Jeg har forsøk og forsøkt, og forsøkt litt til, men det nytter ikke. Og det har jo ikke engang noe å si hva jeg skriver, for du ignorerer det jeg skriver, det jeg mener, og erstatter det med et-eller-annet fritt diktet opp fra din egen fantasi. Jeg har ingen tro på at du noen gang vil endre deg, uansett hvor ofte du avslører din egen uredelighet. Jeg vet ikke hvorfor du er som du er, eller hvorfor du ikke kan/vil endre deg. Det eksisterer ekte jødehat der ute, mennesker som er besatt av tanken på å fordrive jøder ut av Norge/Europa, men for faen, slutt å sammenlign meg med dem! Du har ingen idé om hvor ufattelig feil du tar, men hvorfor skal du vel bry deg om det så lenge du kan fortsette å spre dine løgner.

Nei... jeg må si stopp. Jeg gir opp.

Da jeg begynte på denne kommentaren siterte jeg noe annet, men jeg endret det nå til hva Johannessen skrev i #185; "En gang må det settes strek.".

Så... strek.

2 liker  
Svar
Kommentar #188

Sigurd Eikaas

15 innlegg  5359 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Du mener at jeg lyver når jeg påpeker den praktiske antisemittismen i det å forby omskjæring av spebarn. 

Men det kan du bare si fordi du i praksis mener at du kan bestemme at omskjæring ikke er viktig for jødene, og at et forbud ikke vil få negative konsekvenser for jødisk liv i Norge.

For du påstår at det ikke er viktig, og at et forbud ikke vil få negative konsekvenser for jødisk liv i Norge, selv om flere jøder påpeker at det du sier er feil.

Feks er jødenes fremste representant i Norge, Ervin Kohn, uenig med deg, og han påpeker det samme som meg. Men det eneste som skjer, er at du avfeier ham med forakt, - "han tyr til jødekortet!", - og så beskylder du ham for å være kynisk og manipulerende.

Elpeleg, som også er jøde, påpeker også at dine påstander er feil. Både i forhold til ovennevnte, men også i forhold til dine påstander om overgrep, hvor han dokumenterer at det ikke finnes holdepunkter for en slik påstand. Med det resultat at han har fått noen veritable skyllebøtter av en annen verden slengt i mot seg.

Så fortsetter du i samme dur. Gjentar de samme påstandene. Du dokumenterer ingenting, ingen verdens ting. Bare gjentar påstandene dine:

Overgrep! Rettsløshet! Ofre! Ikke antisemittisme! Overgrep! Rettsløshet! Ofre! Ikke antisemittisme! 

Om igjen og om igjen, om igjen og om igjen, om igjen og. om igjen....osv.


Svar
Kommentar #189

Njål Kristiansen

143 innlegg  19519 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Om igjen og om igjen, om igjen og om igjen, om igjen og. om igjen....osv.

Som sagt, vi kommer vel ikke lenger uten  å vise vilje til å tenke om igjen på gamle standpunkter. Du vet selv hvor sannsynlig det er at det vil skje. 

2 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
2 minutter siden / 749 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
13 minutter siden / 749 visninger
Jørgen Lund kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
31 minutter siden / 749 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Finn en ny Gud
33 minutter siden / 899 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ser du ulven?
33 minutter siden / 5463 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kultur og enhetspolitikk
rundt 1 time siden / 32 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Klare svar i kirkerommet?
rundt 1 time siden / 154 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 1 time siden / 749 visninger
Jørgen Lund kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 1 time siden / 749 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Klare svar i kirkerommet?
rundt 1 time siden / 154 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 5463 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 1 time siden / 749 visninger
Les flere