Lederartikkel Vårt Land

Gi kirken fondet tilbake!

Når statskirken er opphørt, bør verdiene tilbakeføres.

Publisert: 20. mai 2017

Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond (OVF), meldte Vårt Land tidligere denne uka. Dermed brygger det opp til dragkamp om det som ofte omtales som «Den norske kirkes pengebinge».

Tom Hedalen i Human-Etisk Forbund løfter enda en gang fram det påståtte behovet for livssynsnøytrale seremonirom og mener at hele eller deler av fondet kan brukes til dette. Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn mener noe av fondet bør gå til informasjon og forskning rundt tros- og livssynsmangfoldet i landet. Et betydelig mindretall i Senterpartiet vil slakte fondet og gi det «tilbake» til kommunene.

De sterke meningene om OVF skyldes trolig forestillingen om lett tilgjengelige midler, men det er det altså ikke. For det første er det ingen pengebinge: Her er det lite kontanter, men desto mer eiendom – blant dette mye vanskelig omsettelig skog- og landbrukseiendom. Verdien ble ved årsskiftet anslått til 3,55 milliarder kroner.

For det andre er det i beste fall uklart hvem som eier fondet: Kirken får riktig nok avkastningen – 115,3 millioner i fjor – men det er regjeringen som utnevner fondets styre. Samtidig kan ikke regjeringen gjøre hva de vil med det. Da ny tomtefestelov gjorde at verdier fra fondet tilfalt tilfeldige tomtefestere rundt i landet, påla Høyesterett staten å betale erstatning til fondet. Fondet skal brukes til det Grunnloven sier at det skal brukes til: «geistlighetens beste og til opplysningens fremme», fastslo domstolen i 2010.

– Når nå Den norske kirke og staten har skilt lag, er det ingen grunn til at regjeringen fortsatt skal eie det, uttalte direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen, til Vårt Land i går. Han har rett av minst to grunner: OVF består av eiendom som ble beslaglagt da statskirken ble etablert under reformasjonen. Når statskirken er opphørt, bør verdiene tilbakeføres.

For det andre oppfattes OVF som et kirkelig fond, og det er Den norske kirke som får en omdømmeripe i lakken hver gang lokalavisene skriver om huseiere som hisser seg opp over økt tomteleie. Det ville ha vært ryddigere dersom kirken kunne vurdere forvaltningen av fondet i et helhetsperspektiv.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
Når nå Den norske kirke og staten har skilt lag, er det ingen grunn til at regjeringen fortsatt skal eie det, uttalte direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen, til Vårt Land i går. Han har rett av minst to grunner: OVF består av eiendom som ble beslaglagt da statskirken ble etablert under reformasjonen. Når statskirken er opphørt, bør verdiene tilbakeføres.

Ut i fra den Iogikken er det vel katolikkene som bør få fondet?

2 liker  
Kommentar #2

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  699 kommentarer

Publisert over 2 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Ut i fra den Iogikken er det vel katolikkene som bør få fondet?

Kanskje til ein viss grad.  Men storparten av eigedommane er jo gardar som ein skaffa seg på 16- og 1700-talet. Elles kan vi jo spørje oss kven som er kyrkja. I England var argumentet at Church of England braut med Rom, ikkje at staten i England tok Rom sine eigendelar. Det same argumentet er blitt brukt i Norge. Og kva med lenger tilbake. Eig Rom kyrkjene i Russland, fordi dei splitta lag på 1000-talet?

Kommentar #3

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Ut i fra den Iogikken er det vel katolikkene som bør få fondet?

Naturligvis. Vi tar imot og takker. :-)

På den annen side er det et rimelig krav for Folkekirken. Jeg har hevdet dette flere ganger. Min idé om finansiering av Folkekirken er at staten gir den et fond av samme slag som Statens Pensjonsfond - Utland som er så stort at den kan leve av avkastningen. Jeg vet ikke hvor stort dette fondet bør være i dagens kroneverdi. 

Jeg finner det uhensiktsmessig å beregne godsets verdi i 1537 med rente og rentesrente, men staten burde sende med kirken en morgengave slik at den kan klare seg uten å måtte knegå statsråden om penger hvert år. Allerede nå er det grunn til å anta at staten vil blande seg inn i kirkens pengebruk og binde kirken til seg. Bare derfor bør kirken gjøres økonomisk uavhengig av staten. 

En variant av denne modellen kan være å gjøre det til ett samlet fond for alle kirkesamfunn som må verifisere sine medlemmer og få tildelt støtte etter antall bekreftede medlemmer. For at det ikke skal være strid mellom trossamfunnene rundt dette er det nødvendig at medlemsmassen er bekreftet. Muligens skal det ligge et grunnbeløp i bunnen som skal dekke enkelte begrensede utgifter og et aktivitetsbeløp i tillegg slik at døde samfunn ikke får penger, og at det ikke skal være slik at man tror naboen er pinsevenn og at man derfor kan kreve støtte for ham. Antagelig kan man ikke få en avgrensning slik at man kan begunstige store samfunn, men det ville vært en effektiv medisin mot religiøs splittelse. 

Kommentar #4

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert over 2 år siden

Som et apropos til denne saken melder Financial Times i dag at Church of England har et fond verdt 80 milliarder. Når dette er aktuelt nå er det fordi avkastningen i fjor var på 16-17%. Dette går litt i sykluser og fjoråret var fondets beste. Det fremgår ikke av artikkelen hvordan pengene opprinnelig kom i kirkens eie, om det er et resultat av intern sparing eller en gave fra staten. Folkekirken burde også ha sitt eget fond med profesjonell forvaltning til å finansiere seg.  Man kan lære knepene av sine engelske kolleger. 

Fondet bidro med £213 mio til kirkens drift, hvilket utgjør 15% av behovet.  

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 5375 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
17 dager siden / 3728 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
18 dager siden / 1294 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1175 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1009 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
6 dager siden / 936 visninger
Ungdomsrus: Vi må handle nå!
av
Pernille Huseby
23 dager siden / 906 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere