Marte Yri Evensen

Daglig leder, Stiftelsen KRAFT
1    0

Å bli sett har ofte bedre effekt enn en beroligende tablett.

Vårt Land-artikkelen ”Piller langt fra lykken” (12. mai) belyser viktige spørsmål knyttet til overforbruk av antidepressiva.

Publisert: 19. mai 2017 / 714 visninger.


Ifølge Dagens medisin (20. februar) har bruken av antidepressive midler blant ungdom og unge voksne økt fra 2010 til 2016 . I samme periode var økningen blant jenter i alderen 15 til 19 år på hele 85 prosent. Helseminister Bent Høie er blant dem som har uttrykt bekymring for utviklingen.

Sammenlignet med andre land er det i Norge er det et svært høyt forbruk av LAR-doser, antidepressiva og ADHD-medisin.

Også i rusomsorgen har medikamentene gjort sitt klare inntog. Nesten samtlige anbud i kommuner og i TSB (tverrfaglig spesialisert behandling) har vært med LAR (legemiddelassistert rehabilitering). Dette til tross for at ulike grupper har ropt varsko – være seg brukere selv, brukerorganisasjoner eller mange private, ideelle aktører.

To døgninstitusjoner i Helse sør-øst har fortalt at de har måttet leie inn advokat for å argumentere for hvorfor de ønsket å stå utenfor LAR. De samme to institusjonene var lenge de eneste som ikke hadde et LAR-tilbud i Helse sør-øst.

Heldigvis er det tegn til at utviklingen snur, og vi ser konturene av et paradigmeskifte. Blant annet har regjeringen lagt føringer for at det også skal være medikamentfrie alternativer, noe som også er beskrevet i Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020.

Ikke desto mindre opplever institusjoner med medikamentfrie alternativer (kun C-preparater) at de kjemper i motbakke. Et eksempel: I en nylig avsluttet anbudsrunde i Bergen ble det stilt krav om at institusjonene skulle ha LAR. Døra ble bokstavelig talt stengt for de med en annen tilnærming til rehabilitering.

Visst er det uenigheter i fagmiljøet, men det er ingen tvil om at legemiddelindustrien tjener på stort forbruk av medikamenter. Og at de til dels driver med ukritisk markedsføring.

De fleste studier er designet for å finne effekter til fordel for preparatene, små og klinisk tvilsomt signifikante effekter blir ofte blåst opp, mens bivirkninger bagatelliseres. Dette er dokumentert av Arne E. Vaaler og Ole Bernt Fasmer i artikkelen " Antidepressive legemidler- klinisk praksis må endres" (Tidsskrift for Den norske Legeforeningen, 2013).

For ordens skyld: antidepressiva eller vanedannende medikamenter gjennom LAR, kan være betydningsfulle i én fase i livet.

Samtidig er det viktig å se at det ikke erstatter behovet for felleskap, mening, arbeid og eventuelt en åndelig dimensjon i livet som omhandler eksistensielle spørsmål.

Medlemmene i KRAFT som er Stiftelsen P22, Maritastiftelsen, Rusomsorg Vest, 22 B, Stiftelsen Shalam og Mercy House, bidrar til nettopp dette. Mange av brukerne har sagt at felleskapet og det å bli sett hadde stor betydning, i tillegg til trosdimensjonen som gav mange håp, mening og et ankerpunkt i livet.

Det å ha tilhørighet til noe eller noen er av uvurderlig verdi, om det er for en ung jente som har depressive tanker eller om det er innenfor rusomsorgen. Og som en lege som jobber på en avrusningsklinikk sa på et seminar: Det å bli sett, å få en samtale, har ofte bedre effekt enn en beroligende tablett. I tillegg til at det har bedre effekt, vil det på sikt også gi bedre selvfølelse.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  724 kommentarer

Et Martin Buber sitat:

Publisert 10 måneder siden

Fra 'Jeg og Du'; -

Tre er de sfærer hvori forholdets verden oppstår:

Den første:

Livet med naturen. Der er forholdet i det dunkle, vibrerende og ennå uten språk. Skapningene beveger  seg overfor oss, men de formår ikke å komme til oss, og vårt Du til dem holdes tilbake ved språkets terskel.

Den andre:

Livet med menneskene.  Der er forholdet åpenbart og har språkets form. Vi kan gi og motta Du - ordet.

Det tredje:

Livet med de åndelige realiteter. Der er forholdet innhyllet i skyer, men det åpenbarer seg. Det er språkløst, men språkskapende. Vi fornemmer intet Du, og føler allikevel at det ropes på oss. Vi svarer- formende, tenkende, handlende:  Vi sier grunnordet med vårt vesen, uten å kunne si Du med vår munn.

I hver av disse sfærer, gjennom alt som blir nærværende for oss ser vi hen mot den ytterste kjoleflik av det evige Du, fra hvert enkelt Du fornemmer vi en anelse av det, i hver Du taler vi til det evige , i hver sfære etter dens vis

Svar
Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

499 innlegg  2026 kommentarer

Grunnleggende sykepleie

Publisert 10 måneder siden

handler om å være hos, trøste, se, lytte til, forstå. Teknologi og medikalisering er to sider av helsevesenet som ikke kan stå alene. Mennesket må trå til for å styre dem, ikke la seg styre. Det er ikke sexy og det når ikke frem.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Ingar Eriksen kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
2 minutter siden / 575 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Hvor blir det av medias kritiske røster?
25 minutter siden / 52 visninger
Thor Ivar Hornnes kommenterte på
Du slår ikke av mørket – du slår på lyset.
37 minutter siden / 233 visninger
Egil Andre Gjerde kommenterte på
Hvorfor KrF knebler Kors-Sylvi
rundt 1 time siden / 1420 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hvorfor KrF knebler Kors-Sylvi
rundt 1 time siden / 1420 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 1 time siden / 619 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Slik ser man på Listhaug ved Universitetet i Oslo
rundt 2 timer siden / 226 visninger
Rune Holt kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 2 timer siden / 619 visninger
Jens Tomas Anfindsen kommenterte på
På hat-tokt med barna
rundt 2 timer siden / 412 visninger
Les flere