Ivar Bu Larssen

31    25

Transhumanismens evangelium

Skjult bak transhumanismens evangeliet ligger det en forbannelsen. For i det mennesket mister sin egen sårbarhet, mister det også det som gjør det til et menneske, til forskjell fra en humanoid, bioteknologisk organisme med en kropp bestående av utbyttbare deler.

Publisert: 19. mai 2017 / 543 visninger.

Det siste året har transhumanismen for alvor gjort sitt gjennombrudd i samfunnsdebatten, anført av filosof Ole Martin Moen og stipendiat i filosofi Aksel Braanen Sterri.

 

Transhumanismen fremstår som en radikal og utopisk bevegelse, som er virkelighetsfjern i sin søken etter et fullkomment liv, uten sykdom lidelse og død. Men utviklingen innenfor medisin og bioteknologi viser at bevegelsen ikke er så virkelighetsfjern og utopisk som den først kan synes.

 

Debatten omkring transhumanismen har sentrert omkring høyst reelle og konkrete problemstillinger knyttet til fosterdiagnostikk og abort, ved livets begynnelse, og aktiv dødshjelp ved livets slutt.

 

Dette er etiske spørsmål som dreier seg om liv og død, bokstavelig talt, og debatten er tilsvarende følelsesladet. Samtidig kjennetegnes transhumanismen av en krystall-klar tro på menneskets rasjonalitet og evne til å ta kalkulerte og rasjonelle beslutninger selv i møte med liv og død.

 

I sin iskalde rasjonalitet synes transhumanismen umenneskelig, samtidig er det klart at den bioteknologiske utviklingen vil gjøre det mulig å dyrke frem egenskaper som gjør det mulig å leve betydelig lenger enn i dag, gjennom å bekjempe aldring og sykdom.

 

Transhumanismens evangelium er et liv uten sykdom, lidelse og død, slik sett er det en visjon som appellerer til en dyp menneskelig lengsel, gjennom å overkomme grensene for menneskelivet, slik vi kjenner det.

 

Paradoksalt nok deler transhumanismen den religiøse visjonen av et liv uten lidelse, sykdom og død, men den ser for seg at dette er mulig å oppnå på denne siden av døden, i motsetning til i det hinsidige. Transhumanismen innebærer slik et løfte om en himmel på jorden, som kan omfavnes av mennesker uten religiøs tilhørighet.

 

I den siste tids debatt har det blitt tydelig at transhumanismens evangelium ekskluderer dem som ikke oppfyller transhumanismens krav til livskvalitet og livsverd, som for eksempel mennesker med Downs syndrom.

 

Transhumanismen vil i tillegg innebære et medisinsk klasseskille, mellom dem som har økonomi til å få del i transhumanismens evangelium og de som ikke har det.

 

En minoritet av «overmennesker» vil ha mulighet til å få realisert sitt transhumanistiske potensiale. Resten av verdens befolkning vil slik bli redusert til «undermennesker» som fortsatt vil være i sykdommens og aldringens makt. Slik sett er transhumanismen en grunnleggende udemokratisk og antisosial bevegelse.

 

Hva vil transhumanismen innebære for mennesker som får realisert sitt potensiale for et liv uten sykdom. Hva vil det innebære hvis mennesker kan leve i for eksempel 150 år, uten å måtte forholde seg til sykdom?

 

Sykdom, lidelse og død, tegner grensen for menneskelivet, og det har slikt definert hva det vil si å være menneske gjennom alle tider. Gjennom vår sårbarhet er vi utlevert til hverandre, våre liv ligger i våre medmenneskers hender, og vi er avhengig av andre menneskers kjærlighet og omsorg fra fødselen til døden.

 

Transhumanismen lover et liv uten lidelse, sykdom og død, men det er en dyp sammenheng mellom lidelse og lidenskap, den samme lidenskapen som gjør livet verd å leve. Slik kan transhumanismen fort vise seg å bli en futuristisk versjon om eventyret om Kong Midas, han som mistet sin menneskelige verden, ved at alt han berørte ble forvandlet til gull.

 

Skjult bak transhumanismens evangeliet ligger det en forbannelsen. For i det mennesket mister sin egen sårbarhet, mister det også det som gjør det til et menneske, til forskjell fra en humanoid bioteknologisk organisme med en kropp bestående av utbyttbare deler.

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kåre Kvangarsnes

5 innlegg  754 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Takk for et svært godt og klargjørende innlegg!

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Tore Olsen

18 innlegg  4369 kommentarer

Kan Jesus bli vurdert som "det gode mennesket"?

Publisert rundt 1 år siden

Transhumanisme tar på seg rollen som guddommelig definisjon av mennesket, med et fullkommenhetsevangelium, hvor mennesket blir sin egen skaper etter idealet "det gode mennesket".

Intet er nytt under solen, heller ikke dette. Det vil komme frem makabre versjoner av denne filosofi, som det alltid gjør når mennesket selv skal definere det som rettest er blant rettigheter.

Mon tro når transhumania, i det ideelle utopia, når sitt mål om det gode menneske, vil bli motarbeidet av andre trosretninger som f.eks. kristendom. Vil filosofene da se på kristendom som avguderi og forsøke å få denne "fanatiske" bevegelse slettet fra jordens overflate? Eller vil f.eks Jesus bli vurdert som modell for "det gode mennesket"?

Svar
Kommentar #3

Øyvind Holmstad

189 innlegg  686 kommentarer

Varanasi – Beyond Life

Publisert rundt 1 år siden

http://www.kulturverk.com/2017/05/11/varanasi-beyond-life/

«There really isn’t anything radically wrong with being  sick or with dying. We can’t say that it’s a good thing for everything  to go on living.»

Kortfilmen Varanasi – Beyond Life er et vakkert tablå og  refleksjon over døden tar oss med til Varanasi, hinduenes, buddhistenes  og Indias hellige by, her møtes ånd, liv og død i en uavbrutt syklus.  Med religionsviteren og filosofen Allan Watts fortellerstemme beskrives  død og sykdom som noe naturlig sopm gir åpning til nytt liv og  opplevelsen av liv. Filmen har spredd seg viralt og filmskaperen Aeyaz  som står for fotografreing, regi og manus, uttrykker med inderlighet at  han har lagt hele sitt hjerte og sjel for å skape dette lille  underverket som forteller så mye med så lite:

«There really isn’t anything radically wrong with being sick or  with dying. We can’t say that it’s a good thing for everything to go on  living. In a very simple demonstration that if we enable everybody to go  on living, we overcrowd ourselves. So therefore, one person who dies in  a way is honourable because he’s making room for others…

It’s a far more amusing arrangement for nature to continue the  process of life through different individuals then it is always with the  same individual, because as each new individual approaches life is  renewed. And one remembers how fascinating the most ordinary everyday  things are to a child, because they see them all as marvellous.

It is not, therefore, natural for us to wish to prolong life  indefinitely. But we live in a culture where it has been rubbed into us  in every conceivable way that to die is a terrible thing.»

– Alan Watts

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Ivar Bu Larssen

31 innlegg  25 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Jeg har lært mye av Alan Watts, han er min læremester når det gjelder taoisme og zen-buddhisme, og er en av mine favoritt-tenkere.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roald Øye kommenterte på
Biskoper og kirkeledere utfordes.
17 minutter siden / 2254 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2103 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
rundt 1 time siden / 334 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2103 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2103 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 2 timer siden / 2103 visninger
Rune Holt kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 466 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 466 visninger
Rune Holt kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 2 timer siden / 2103 visninger
KarI Erik BirkeIand kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 466 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 466 visninger
Les flere