Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

Russen speiler samfunnet

Det er ingen grunn til å henge ut russen. De oppfører seg slik den rådende ideologi sier at vi skal oppføre oss.

Publisert: 19. mai 2017 / 3015 visninger.


Denne helgen markerer jeg at det er femti år ­siden jeg var russ. ­Russefeiringen er en tradisjon sies det. Men de røde luene er omtrent det eneste som er felles for min russetid og ­dagens. Kan noe kalles en tradisjon når det er så annerledes?
Russefeiringen begynte for min del 16. mai med at vi tok på røde luer. Natt til 17. fartet vi rundt og vekket lærere – og for mange innebar det inntak av en del alkohol. Men ikke mer enn at de fleste i fin form kunne delta i toget på formiddagen.
På ettermiddagen arrangerte vi russetog. Det samlet mange tilskuere, som så fram til både skadefryd og forargelse over grovkornet samfunnssatire. Det var det også mye av i russe­avisen. Ikke uten grunn har «russe­avis» blitt synonym for lettvint og ufin humor – men det var likevel en god del arbeid og tankevirksomhet som lå bak avisen. Og altså samfunnskritikk.
Ingen rulling. Da vi ble russ, var vi var allerede ferdige med skriftlig eksamen. Russefeiringen var lagt til pausen før muntlig eksamen ble forkynt. Vi hadde verken russebiler eller busser. Noen disponerte foreldrenes ­biler, og et par hadde vært i jobb og skaffet seg egen bil. Men noen «rulling» kom ikke på tale.
Vi som var kristenruss, fartet riktignok rund et par uker og samlet inn penger til misjonsprosjekter. Men de fleste andre reiste hjem etter noen dagers feiring.
Russetiden gikk derfor ikke ut over skole eller eksamensresultater. Den fylte bare ut pausen­ mellom skriftlig og muntlig eks­amen.
«Russ» er av-ledet av den latinske betegnelsen «depositurus», et ord som opprinnelig var knyttet til opptagelsesritualet for nye studenter ved universitetet. Det kalte man for å «deponere cornua», som betyr å legge av hornene. Det vil altså si å gå fra en vill og dyrisk tilstand til å bli et sivilisert akademisk menneske.
Det lå atskillig elitetenkning og nedvurdering av det folkelige i et slikt begrep. Å være russ var da også lenge forbeholdt eliten.
Av mitt kull på folkeskolen var det under ti prosent som gikk ­videre til gymnaset. Flertallet av mine klassekamerater hadde­ allerede vært i arbeidslivet i fire-fem år da jeg tok på meg den røde luen.
Utdanningsrevolusjonen var på vei da jeg begynte på gymnaset. Statens lånekasse hadde gjort høyere utdanning mulig også for vanlige folk. Men det var først etter innføringen av videregående skole på 70-tallet at ungdom flest er i utdanning helt fram til myndighetsalderen.
Dermed ble det skapt behov for en felles markering for hele ungdomskullet. Og med det var det også skapt et marked. De kommersielle kreftene gjorde inntog.
Med dem forandret russetiden karakter. Dagens russeideologi,­ med busser, drakter, russe-­effekter, russelåter, uhemmet drikking og kvinnefiendtlig sexprat er for en stor del utviklet og fremmet av kommersielle krefter som skor seg på de behovene de selv har skapt.
Hvordan ble det bestemt at russefeiringen skulle strekke seg over en måned, foregå på den ­tiden man egentlig burde lese til eksamen og innebære et forbruk av ressurser som både menneskelig og samfunnsmessig er totalt uforsvarlig?
Bak ligger selvsagt den enorme velstandsøkningen som har skjedd i disse årene. Russens pengebruk speiler den forbrukerideologien som styrer hele samfunnsutviklingen.­ Det er ingen grunn til å henge ut russen. De oppfører seg slik den rådende ideologi sier at vi skal oppføre oss.
Dagens russ er slett ikke så ille. Dagens ungdom er langt skikkeligere og mer ansvarlig enn foregående generasjoner. Det er all grunn til å tro at det også gjelder russen.
Vold, voldtekt og tragiske trafikkulykker skal ikke bagatelliseres. Men det store flertallet av russ oppfører seg bra – og mange kan se tilbake på tiden med glede.
Likevel har russefeiringen utviklet seg til dimensjoner og former som det er all grunn til å få endret. Den går ut over rimelige grenser både for pengebruk og skade på skoleresultater.
Men moralisering over russen er slett ikke veien å gå. Så lenge uhemmet forbruk er akseptert samfunnsnorm, er det ikke merkelig at ungdommen markerer overgangen til voksenalderen med nettopp det.
Men kan det tenkes en ungdomsgenerasjo som gjør opprør mot dette?

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

143 innlegg  19484 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Vold, voldtekt og tragiske trafikkulykker skal ikke bagatelliseres. Men det store flertallet av russ oppfører seg bra – og mange kan se tilbake på tiden med glede.
Likevel har russefeiringen utviklet seg til dimensjoner og former som det er all grunn til å få endret. Den går ut over rimelige grenser både for pengebruk og skade på skoleresultater.
Men moralisering over russen er slett ikke veien å gå. Så lenge uhemmet forbruk er akseptert samfunnsnorm, er det ikke merkelig at ungdommen markerer overgangen til voksenalderen med nettopp det.
Men kan det tenkes en ungdomsgenerasjo som gjør opprør mot dette?

Jeg er redd du har rett. Det er foreldrene som har gjort det mulig og det blir foreldrene som må ta debatten om at det bør være visse grenser i fremtiden. 

I dag er det et vanlig fenomen at man tar opp fag. Noen gjør dette i både ett og to år etter videregående. Poenget er å forbedre kompetansen for å komme videre i livet selv om universitetene skal ha senket sine krav til studentene. Noe har huller i kompetansen. Her kan jeg skimte konturene av et svar; det er bedre å ta en ordentlig eksamen når man skal og slippe og ta opp fag senere. Slik faller noe av bunnen ut av dagens feiring. 

I tillegg burde man gjøre noe med kostnadsprofilen. Her i Trøndelag har russen ikke busser i nevneverdig grad. Her bor de i telt. 

Svar
Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

160 innlegg  13019 kommentarer

Opprør?

Publisert 11 måneder siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Men kan det tenkes en ungdomsgenerasjo som gjør opprør mot dette?

Jeg skal heller ikke gi meg til å moralisere over dagens russ, for jeg er enig med deg i at måten det feires på, langt på vei speiler det store fokus på forbruk som på mange vis preger samfunnet for øvrig.

Likevel tar jeg meg rett som det er i å undres over at det tilsynelatende har vært så få kritiske røster å høre de siste årene i russegenerasjonen.  I min egen russetid foregikk feiringen fremdeles relativt disiplinert og sterkt avgrenset i tid i forhold til slik det er nå - selv om jeg er litt yngre enn deg.  Kanskje hadde det noe å gjøre med at vi som tok artium stadig var i mindretall.  Av guttene i min folkeskoleklasse tror jeg ikke det var mer enn en firedel som gikk videre på gymnaset - og jeg var den første i min nærmeste familie som gjorde det.

Likevel - selv om russefeiringen foregikk relativt "disiplinert" i forhold til slik det er i dag, avsto jeg fra å være russ.  Det skyldtes to forhold:  

1. Jeg mente det var en avlegs, "borgerlig" skikk som burde avskaffes.  Hvorfor skulle jeg "briske meg" overfor mine kamerater som hadde tatt 1-årig yrkesskole, eller som hadde reist til sjøs?

2. Jeg var kristen - og mente det fantes bedre måter å markere avslutningen av mange års skolegang på, samt det privilegium det var å få anledning til å studere.  Jeg var derfor med på kristenrussens misjonsturné, men uten russelue.

Ja, jeg har tiltro til at det snart kommer et opprør mot måten russefeiringen nå foregår på.  Ikke et omfattende opprør, kanskje, men i det minste en besinnelse blant enkelte grupper - for jeg tror jo ikke at den (system-)kritiske sansen er blitt borte hos dagens unge.  

 

Svar
Kommentar #3

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

0 innlegg  195 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Likevel tar jeg meg rett som det er i å undres over at det tilsynelatende har vært så få kritiske røster å høre de siste årene i russegenerasjonen.

Det er kanskje fordi de det gjelder vurderer det slik at det er bortkastet energi å delta i noen offentlig debatt om russefeiringen (hvis det er slikt du tenker på). Et stille opprør, der man indirekte viser sitt standpunkt gjennom å bare ignorere hele russeopplegget og heller engasjerer seg i helt andre ting, kan være vel så effektivt.

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Øyvind Holmstad

187 innlegg  677 kommentarer

Lytt til Bongard og bli klok

Publisert 11 måneder siden
1 liker  
Svar
Kommentar #5

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Russen gjenspeiler samfunnet

Publisert 11 måneder siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Likevel - selv om russefeiringen foregikk relativt "disiplinert" i forhold til slik det er i dag, avsto jeg fra å være russ.  Det skyldtes to forhold:  

Da jeg var russ, var det ikke så utagerende som i dag. Likevel syntes jeg den gang at det ble litt krampeaktig. Jeg var jo med litt, men kjøpte ikke russelue.

Det var en del intelligent humor. Kristenrussen sa at det går vel an å ha det gøy uten å drikke, hvorpå den andre russen svarte: "Det går vel an å drikke uten å ha det gøy!"

Jeg mener å se at russefeiringen har utartet seg. De har russebusser til en million, og bruker 10 ganger så mange penger for å ha det halvparten så gøy.

Dette tror jeg medfører at mange russ i dag føler seg litt utenfor. I gamle dager var alle litt mer like. Materialismen har tatt litt overhånd. 

Da jeg gikk på gymnaset, snakket vi ikke om klær. Det var noe man hadde på seg for ikke å fryse. Rett etter kom "jappetiden". Da ble det plutselig viktig hvilke klær man gikk i. Var det Bik Bok og Pik Pak, eller hva det heter for noe? Folk ble bedømt på en annen måte. Slik har det utviklet seg videre. Det er den materialistiske innpakningen som er viktig. Da forsvinner mye av moralen også. Det gjenspeiler samfunnet.

2 liker  
Svar
Kommentar #6

Øyvind Holmstad

187 innlegg  677 kommentarer

Kapitalismens livstruende økonomi

Publisert 11 måneder siden
Svar
Kommentar #7

Tove S. J Magnussen

503 innlegg  2032 kommentarer

Forbauset

Publisert 10 måneder siden

leste jeg den ironiske teksten på genseren til eldste da hun fikk på seg russeklærne.

" Drekka, pule, spy og slåss" (2001). Mye maktesløshet i den termen.

De hadde allerede en merkelapp på det ville samfunnet. Unger med rusmisbrukere i familien lærer mye raskere om medaljenes baksider.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
15 minutter siden / 477 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
18 minutter siden / 477 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 1 time siden / 377 visninger
Tore Olsen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 1 time siden / 477 visninger
Rune Staven kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 1 time siden / 477 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 2 timer siden / 477 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 2 timer siden / 477 visninger
Roar Flacké kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 3 timer siden / 377 visninger
Tore Olsen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 3 timer siden / 477 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Gud hade en man, hans namn var Josef
rundt 3 timer siden / 208 visninger
Anders Ekström kommenterte på
Gud hade en man, hans namn var Josef
rundt 3 timer siden / 208 visninger
Les flere