Spaltist Joel Halldorf

Nærheten mellom kristne og muslimer

Når så mange stemmer roper høyt at vi ikke kan leve sammen, er det viktig å se den andre siden.

Publisert: 16. mai 2017 / 1210 visninger.

Man plystrer vel egentlig ikke i kirken? lurte korrespondent Cecilia Uddén i Sveriges radio etter å ha deltatt på en utendørsmesse med paven da han besøkte Egypt nylig. Men det er slik pave Frans tas imot: med jubel og gledestårer, ikke bare av landets forfulgte kristne minoritet, kopterne, men til og med av mange muslimer. Flere muslimer hadde funnet veien til gudstjenesten med paven – i ­solidaritet, men også i overbevisning om at man til syvende og sist tilber samme Gud.

Politisk er historien om kirken og islam ikke alltid vakker. Her finnes forfølgelser, korstog og diskriminering, først og fremst i Midtøsten, men også andre steder.

Sammenvevd liv

Men det finnes også en annen side – utenfor maktens korridorer: I hverdagen veves livet sammen. Kristne og muslimer som lever sammen som naboer, forretningspartnere eller venner, har ofte opplevd et sterkt slektskap.

I boken Envisioning Islam (2015), av ­Michel Philip Penn, skildres de første ­møtene mellom islam og syriske kristne fra 600-tallet. Visst fantes det spenninger, men troen skapte også fellesskap. Kristne og muslimer ba sammen i Døperen Johannes’ kirke i Damaskus. Muslimer var ofte interesserte i relikvier fra kristne helgener og bygde moskeer tilknyttet dem for å kunne be der. Det finnes også mange beretninger om hvordan muslimer oppsøkte kristne munker for å få forbønn.

Side ved side

Da journalisten Wiliam Dalrymple reiste gjennom Midtøsten på 1990-tallet, en reise han har beskrevet i den fine boken From the Holy Mountain, fantes fortsatt denne virkeligheten. Dalrymple møter en prest i Libanon som arbeider i en kirke der det finnes et mirakelbringende bilde som tiltrekker både kristne og muslimer. Og han stanser ved et kloster i Tyrkia, der barnløse kristne og muslimer kommer for å be om et livets mirakel side ved side.

Darymple reflekterer: – Det er først på 1900-tallet at denne hevdvunne toleransen må vike for en ny, hardere islamsk holdning, og det er ikke før helt nylig at den synkretismen jeg har vært vitne til er blitt en sjeldenhet av uendelig verdi.

Gjenkjennelse

Det finnes selvfølgelig teologiske forskjeller mellom kristendommen og islam, forskjeller som får praktiske konsekvenser for hvordan troen formes og leves ut. Men i vår tid, med så mange stemmer som roper høyt at vi ikke kan leve sammen, er det viktig å se den andre siden: den tette nærheten i hverdagen.

Den som tviler på denne nærheten bør følge fjerde sesongen av Skam, som gir muslimen Sana en spesiell oppmerksomhet. Visst finnes det mye i livet hennes som er fremmed, men også mye man som kristen i et sekulært samfunn kan kjenne seg igjen i.

Som å bli distrahert i sine forsøk på å be når en SMS plinger inn. Eller å tvile på troen sin etter møtet med intolerante vers i sin hellige skrift. Og hvor mange kristne tenåringer kan ikke kjenne igjen sine egne foreldre når Sanas mor vennlig minner henne på at det var flere som spurte etter henne på gudstjenesten? For ikke å snakke om gjenkjennelsen av utfordringen der er å navigere mellom religiøs overbevisning og relasjoner til venner med andre vurderinger og livsvalg.

Andre bånd

Som kristne i Vesten er vi forenet med andre kristne gjennom dåpen, og med andre vestlige gjennom et kulturelt bånd. Men troen skaper også et bånd til andre troende, spesielt til dem som deler vår tro på én Gud, som er alle tings skaper, og på den hellige historien med Moses, Abraham og profetene. Dette forener oss med muslimer.

Når det kommer til stykket, er avstanden mellom kirken og moskeen ofte ­kortere enn den er til kjøpesenteret.

6 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Ole Jørgen Anfindsen

168 innlegg  2032 kommentarer

Takk!

Publisert 11 måneder siden

Takk for en betimelig og viktig kommentar! Forholdet som utvikles (eller ikke utvikles) mellom kristne og muslimer nå, vil få stor betydning for Europas framtid. Dette er ett av hovedtemaene i boka Fundamentalistiske favntak:

honestthinking.org/no/Fundamentalisme/index.html 

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Dette bør du avstå fra!

Publisert 11 måneder siden

Kanskje du her skulle fortelle oss om budskapet i Koranen. Det er Koranen du sammenligner med Bibelen? Er det ikke så å forstå? Snakker Koranen om kjærlighet? Jevnfør Sharialoven. Snakker Koranen om å vise nåde til vantroende?. Nei den snakker ned vantroende. Den sier sågar drep dem når tiden er inne til det. 

Du er teolog og desinformasjon av Jesu lære og budskap er dessverre noe en bør avstå fra. 

9 liker  
Svar
Kommentar #3

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Hvordan er vi det?

Publisert 11 måneder siden
Joel Halldorf. Gå til den siterte teksten.
Som kristne i Vesten er vi forenet med andre kristne gjennom dåpen

En handling som ingen husker noe av......

Dåpen er en pakt mellom deg og Gud. Det er det som er poenget.

Så har kirken forvrenget dette til å bli en tvangspakt for dine foreldre. Det er helt ubibelsk. Hvor mange barn døpte Jesus og disiplene?

Svaret er enkelt. Ingen!

Hvorfor ikke det?

Jo fordi et barn ikke kan inngå en samvittighetspakt.

I den katolske og protestantiske  kirken er poenget med dåpen helt ødelagt.

Det kristne og muslimer har felles, er at de tror på en Gud. De er ikke ateister. Deretter skiller det seg vesentlig.

Muslimene tror på en månegud, en avgud. Det var ikke ukjent på Jesu tid heller, at folk kunne tro på avguder.

Hvorfor skal vi tro at dette er den samme Gud? Det er helt forskjellig budskap.

7 liker  
Svar
Kommentar #4

Rune Holt

9 innlegg  10833 kommentarer

100% feil.

Publisert 11 måneder siden
Joel Halldorf. Gå til den siterte teksten.

Som kristne i Vesten er vi forenet med andre kristne gjennom dåpen, og med andre vestlige gjennom et kulturelt bånd. Men troen skaper også et bånd til andre troende, spesielt til dem som deler vår tro på én Gud, som er alle tings skaper, og på den hellige historien med Moses, Abraham og profetene. Dette forener oss med muslimer.

Når det kommer til stykket, er avstanden mellom kirken og moskeen ofte ­kortere enn den er til kjøpesenteret.

For å oppnå kontakt med Gud finnes kun EN eneste vei,og den går gjennom Jesus Kristus.
Muslimer tror ikke på denne ENESTE veien til Gud,og dermed er forbindelsen mellom islam og kristendom en umulighet.

Å påstå som Halldorf gjør at troen forener oss med muslimer er ren og skjær løgn og vrang lære !

8 liker  
Svar
Kommentar #5

Njål Kristiansen

143 innlegg  19483 kommentarer

Til lykke med dagen!

Publisert 11 måneder siden

........ og nettopp i denne timen........ på denne dag for feiring av det nasjonale...... bør vi unne oss og erindre hva dikteren sa.......... Wergeland....... han som faktisk oppfant feiringen ........ han var også velvillig innstilt til islam! Han gjorde dermed islam til en norsk verdi. Slik at vi som er etterkommere etter de tapre menn på Eidsvoll skal ha dette som en verdi for all fremtid. Hegner vi om det norske og det nye Norge som ble skapt i 1814 av Wergelands forfedre, hegner vi også om multikulturen vi godjorde oss av allerede den gang. Amen!

Svar
Kommentar #6

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
han var også velvillig innstilt til islam!

Dette må du dokumentere. Slike utsagn ødelegger for inntrykket av Wergeland. Han var opptatt av jødene og ønsket fjernet Jødeparagrafen! Det var vel ikke en eneste muslim i Norge på den tiden?

3 liker  
Svar
Kommentar #7

Tor Egil Hansen

11 innlegg  521 kommentarer

Ikke så rart akkurat...

Publisert 11 måneder siden

"....han var også velvillig innstilt til Islam!"
- Kanskje ikke så rart da mange hevder han så på seg selv som muslim mot slutten av sitt liv. Han skal bl.a ha uttalt: ’’Alle har samme gud. Wergeland trodde at det er den samme gud som skjuler seg bak alle religioner.’’

- Videre kan man lese om Wergeland: "Om Wergeland ikke var muslim, slik noen dessverre på grunn av misunnelse påstår, hvorfor har han skrevet: ’’Jeg dør som Allahs ydmykede tjener’’? Hvorfor brukte han ordet Allah?"

Som kristen bør man vel heller gå til kilden(Jesus) og se på hva han og Bibelen sier om andre evangelier? F.eks Galaterne 1:8 :  Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet.(dette verset treffer "spikeren på hodet" i forhold til Islam og Koranen)
1 joh 2:22 :Og hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikrist, han som fornekter Faderen og Sønnen.(Koranen fornekter Sønnen utallige ganger)

Dessuten forkynner Koranen at Jesus verken ble korsfestet, døde eller oppsto fra de døde. Det i seg selv burde få enhver kristen til å tvile på at Gud og Allah er den samme åndsmakt.

Men men, vi er nok i en tid hvor mange "blir ført vill", som igjen blir en oppfyllelse av bibelens ord.

Jeg er helt med på velvillighet i forhold til muslimer, ateister,  kommunister, nazister, fascister, satanister, osv,  men aldri til deres ideologier. 

Ha en fortsatt fin 17 mai!


6 liker  
Svar
Kommentar #8

Njål Kristiansen

143 innlegg  19483 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Dette må du dokumentere. Slike utsagn ødelegger for inntrykket av Wergeland. Han var opptatt av jødene og ønsket fjernet Jødeparagrafen! Det var vel ikke en eneste muslim i Norge på den tiden?

Barnelærdom,  Bye-Pedersen. Barnelærdom. 

Svar
Kommentar #9

Johannes Taranger

2 innlegg  391 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Jeg er uenig med forfatteren her på noen områder. Han skriver at kristne fra Vesten er forenet i dåpen. Jeg ser det ikke slikt. Vi kristne er istedet forenet i troen på at Gud sendte sin eneste sønn, Jesus Kristus, for frivillig å dø på et kors som soneoffer for verdens synd. Og hans seierrike oppstandelse. Men problemet er ikke muslimene. De er mennesker elsket av Gud, men ikke av Allah som islam forefekter. Problemet er islam og dens ideologi. Nytestamentlig kristendom forkynner frihet fra frykt, og frelse av nåde for alle som vil ta imot. Islam derimot bygger på å skape frykt. Det finnes et utall av regler man må forholde seg til, de fem søylene i islam, de to vektskålene i koranen med gode og dårlige gjerninger som man må svare for . Det er strengt forbudt å forlate islam. Det er en større synd enn å drepe et menneske.  I kristendommen står man fritt til å velge, men i islam blir man født som muslim og må være det resten av livet. Vel, selvsagt er noen muslimer ikke så strenge på alle reglene, men de kan bli betraktet som frafalne av andre muslimer. Koranen inneholder mange såkalte sverdvers, men har mange motsetninger som er vanskelige å forstå. Koranen har ikke noe tilsvarende til NT. NT og koranen er to motsetninger og kan aldri forenes, selv om koranen betrakter Abraham og Jesus som profeter. Vi skal som kristne vise vennlighet ovenfor alle muslimer som andre. De er dessverre kommet på feil spor og trenger å komme ut i frihet fra slaveriet. Men det må gjøres på en varsom og klok måte av oss kristne. Men vi må også forstå at islam er en ond og erobrende religion som holder millioner av mennesker i fangenskap. Vi må ikke tillate at den får innpass i vår kultur basert på snillisme fra mennesker som ikke kjenner islam og hva den står for. Kristendom og islam lar seg ikke blande, like lite som olje og vann lar seg gjøre !

4 liker  
Svar
Kommentar #10

Johannes Taranger

2 innlegg  391 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Jeg er uenig med forfatteren her på noen områder. Han skriver at kristne fra Vesten er forenet i dåpen. Jeg ser det ikke slikt. Vi kristne er istedet forenet i troen på at Gud sendte sin eneste sønn, Jesus Kristus, for frivillig å dø på et kors som soneoffer for verdens synd. Og hans seierrike oppstandelse. Men problemet er ikke muslimene. De er mennesker elsket av Gud, men ikke av Allah som islam forefekter. Problemet er islam og dens ideologi. Nytestamentlig kristendom forkynner frihet fra frykt, og frelse av nåde for alle som vil ta imot. Islam derimot bygger på å skape frykt. Det finnes et utall av regler man må forholde seg til, de fem søylene i islam, de to vektskålene i koranen med gode og dårlige gjerninger som man må svare for . Det er strengt forbudt å forlate islam. Det er en større synd enn å drepe et menneske.  I kristendommen står man fritt til å velge, men i islam blir man født som muslim og må være det resten av livet. Vel, selvsagt er noen muslimer ikke så strenge på alle reglene, men de kan bli betraktet som frafalne av andre muslimer. Koranen inneholder mange såkalte sverdvers, men har mange motsetninger som er vanskelige å forstå. Koranen har ikke noe tilsvarende til NT. NT og koranen er to motsetninger og kan aldri forenes, selv om koranen betrakter Abraham og Jesus som profeter. Vi skal som kristne vise vennlighet ovenfor alle muslimer som andre. De er dessverre kommet på feil spor og trenger å komme ut i frihet fra slaveriet. Men det må gjøres på en varsom og klok måte av oss kristne. Men vi må også forstå at islam er en ond og erobrende religion som holder millioner av mennesker i fangenskap. Vi må ikke tillate at den får innpass i vår kultur basert på snillisme fra mennesker som ikke kjenner islam og hva den står for. Kristendom og islam lar seg ikke blande, like lite som olje og vann lar seg gjøre !

Svar
Kommentar #11

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

Islam er en farlig ideologi

Publisert 11 måneder siden

Islam iblant oss er vår samfunnsmessige største utfordring.  Idag tilsier demografien at vi er i jihad fase1.  Nå har jo vi, som troende, fått og tatt imot Den Hellige Ånd som vår ledsager gjennom vår livsvandring.  Muhammed er selvsagt ikke Den Hellige Ånd.  Like selvsagt er det at vi ikke skal underordne oss ideologien i islam og ende opp med tap av alle de friheter vi i dag tar for gitt.  

Vi, nordboere, er ikke vant til all den terror, drap og elendighet som følger med noen av de mennesker som finner sin ammunisjon i ideologien islam - her noen ferske eksempler:

Atrocity of the Week
64 Civilians Picked Off While 
Trying to Flee the CaliphateOther Recent "Misunderstandings 
of Islam" 2017.05.17 (Afghanistan) 
Five employees and a guard are murdered during a suicide assault on a TV station by Religion of Peace proponents.2017.05.16 (Nigeria) 
Three female suicide bombers kill two brothers at a refugee camp.2017.05.14 (Syria) 
A man and woman are stoned to death for adultery.2017.05.14 (Afghanistan) 
Six children between the ages of 6 and 12 are disassembled by Sunni shrapnel.2017.05.13 (Nigeria) 
At least eleven villagers are shot and hacked to death by Islamists.2017.05.13 (Afghanistan) 
Suspected Taliban murder two women and a small child with a sticky bomb.
Vi er heller ikke vant med at mennesker skal avstraffes i dette liv for sine tilkortkomminger under loven - shaira - og dets konsekvenser.  Som troende har vi tatt imot nåden som er oss gitt - de av oss som tar imot - i og gjennom Jesus Kristus.  Vi er barn av den løpende Gud som kommer oss syndere i møte i sin kjærlighet - muslimene er underlagt en lunefull utgave der de kanskje kommer til himmelen hvis de gjør jihad eller de pålagte plikter til punkt og prikke.

Selvsagt skal vi gjøre det beste ut av hverdagen med de som har anommet oss, men det er å håpe at våre styresmakter skjønner at islam er en utfordring for vår fremdtid og har et blikk på demografien.

Jeg tror at kirkekristne har en større fare for å havne i tankegangen til Halldorf enn vekkelseskristne.  Vi har en mer personlig tro og er selvgående i vår kommunikasjon med den levende Gud.  Vi er opptatt av Oppdraget.  Enhet vil vi finne ved ankomst Tronrommet.  Pr. idag så er det ingen utenom katolikker som får ta del i nattverd i en katolsk messe.

Paven er aktiv med interfaith og jo - vi skal selvsagt tåle og leve sammen i Mangfoldssamfunnet, men det er ikke dermed sagt at jeg eller andre troende kommer til å fire en tomme på at Jesus alene er veien, sannheten og livet.
3 liker  
Svar
Kommentar #12

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

Takk til Kristiansen

Publisert 11 måneder siden

Hvis dette var barnelærdom, som du påstår Kristiansen - så var jeg trolig fraværende den dagen.  Dette var ny kunnskap for meg - ikke visste jeg engang at det var noen filosofi som ble kalt "deisme" og at Wergeland skal ha uttalt at han døde som en "deist".  

En deist blir vel en som står med et bein i HEF og et bein i DNK.  De tar til seg de moralnormer og den etikk som Jesus fremla, men fornekter hans plass i treenigheten.  Følgelig har de heller ikke del i Den Hellige Ånd.  Som kristen deist er en gitt to oppgaver - å elske Gud og sin nabo.

Gud finnes - har skapt verden og så overlatt dens videre gang til seg selv.  Gud griper ikke inn i hverdagen.  Noen har hatt et håp om et etterliv.  Ikke visste jeg at det var en stort antall deister blant de intellektuelle og de i politisk posisjon særlig like før og etter vår deist - Henrik Wergeland.  Her en link til de mest kjente 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_deists

2 liker  
Svar
Kommentar #13

Njål Kristiansen

143 innlegg  19483 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Hvis dette var barnelærdom, som du påstår Kristiansen - så var jeg trolig fraværende den dagen.  Dette var ny kunnskap for meg

Ja, dette lærte vi om allerede da jeg gikk på ungdomsskolen for over 40 år siden. Det siterte er det eneste jeg ser som har direkte relevans til det jeg skrev. Jeg vet ingenting om Wergelands eventuelle deisme eller andre emner du nevner. Han var kort sagt betatt av sider ved islam. Du finner det sikkert når du leser en bok eller to om ham. Så vidt jeg vet er ingen bøker om Wergeland filmatisert for youtube, men til gjengjeld finnes de på et bibliotek nær deg. Hans samtid var litt ambivalent til denne siden ved ham. Jeg tror du gjør klokest i å lese de nyere biografier om ham, la oss si det som måtte være utgitt etter 1945. 

1 liker  
Svar
Kommentar #14

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
han var også velvillig innstilt til islam!

Tviler på at han var velvillig til Islam. Enkelt og greit fordi han var ikke den som hadde rasistiske tanker om andre. 

Han var en 17. mai frontfigur. Når islam tar til orde for å bekjempe alle andre som kristne, jøder og ateister,  ja da snakker vi om rasisme. Rasisme på en dag som dette er vel ikke det Henrik Wergeland stod for. Nei du må nok lese litt Wikipedia du også.

2 liker  
Svar
Kommentar #15

Njål Kristiansen

143 innlegg  19483 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Tviler på at han var velvillig til Islam.

Tvil i vei. På samme måte som du googler på alt du kan finne av negativt om islam kan du forsøke søkeordene Wergeland og islam og du vil få se selv. 

Svar
Kommentar #16

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert 11 måneder siden

Han konverterte aldri til islam. Og det ville han aldri gjort heller om han kjente innholdet i Islam. 

Nå er det på tide at du leser om Muhammed. Muhammed av Halvor Tjønn er en god bok. Les den og du forstår Islam.

3 liker  
Svar
Kommentar #17

Njål Kristiansen

143 innlegg  19483 kommentarer

Publisert 11 måneder siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Han konverterte aldri til islam.

Og det har jeg heller aldri påstått. 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Martin Sandstad kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
10 minutter siden / 2031 visninger
Anne Jensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 1 time siden / 101 visninger
Jørgen Lund kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 2 timer siden / 2031 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 8647 visninger
Robin Tande kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8647 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8647 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8647 visninger
Robin Tande kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8647 visninger
Rune Staven kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 9 timer siden / 101 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 9 timer siden / 124 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 9 timer siden / 8647 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Far fortsatt savnet
rundt 9 timer siden / 11930 visninger
Les flere