Lars Gule

84    3843

Den palestinske katastrofen - Nakba

Hvert år den 15. mai markerer palestinerne den katastrofen - nakba - som rammet dem da staten Israel ble opprettet i 1948. Det er 69 år siden i år, men 2017 er det en rekke hendelser som har sine «jubileumsmarkeringer». Det er 100 år siden britene avga Balfour-erklæringen, det er 70 år siden FNs generalforsamling anbefalte å dele Palestina i to stater, det er 50 år siden Israel okkuperte Gaza-stripen, Vestbredden og Golan-høydene og det er 10 år siden Israel (og Egypt) innførte blokaden av Gaza-stripen.

Publisert: 16. mai 2017 / 3293 visninger.

Nakba er det arabiske ordet for katastrofe. Det er uttrykket palestinerne bruker om den katastrofen som rammet dem gjennom det sionistiske prosjektet. Dette prosjektet førte til proklamering av staten Israel 14. mai 1948.

I forkant av denne proklamasjonen og etter opprettelsen av Israel ble den palestinske befolkningen systematisk fordrevet fra store deler av Palestina. Dette var nødvendig for å kunne skape en jødisk stat. Det var jo omlag 1,3 millioner palestinere i landet og i overkant av 600 000 jøder. Derfor måtte palestinerne bort.

Fordrivelsen er godt dokumentert av israelske historikere. Og ja, det var en fordrivelse. Palestinerne reiste ikke frivillig eller på oppfordring fra sine ledere (med noen ytterst få lokale unntak). Denne påstanden, palestinerne dro på oppfordring fra sine ledere og i påvente av et nederlag for jødene, er en av de groveste og dummeste sionistiske propagandaløgnene om hendelsene i 1947 til 1949.

I dag er det bare en viss diskusjon om det forelå en omfattende plan for den etniske rensingen før staten Israel ble proklamert, eller om rensingen "bare" var et resultat av krigens logikk og muligheter, altså noe som skjedde der og da.

Det er ikke funnet noe overordnet plandokument som beviser at det forelå en ferdig plan på forhånd, men indisiene som avtegner seg gjennom det vi vet om den sionistiske diskusjonen om nødvendigheten av etnisk rensing før 1948, systematikken i måten rensingen skjedde på, bruken av det hebraiske ordet for rensing, og den bombastiske avvisningen av å la flyktningene vende tilbake til sine hjem (slik FN krevde), er så sterke at det har formodningen mot seg at det ikke forelå en - i det minste ganske generell - plan og målsetting om å fordrive flest mulig palestinere fra områdene sionistene kom til å kontrollere.

Resultatet var i alle fall at omlag 750 000 palestinere ble fordrevet fra gård og grunn, hus og forretninger. Til en tilværelse uten rettigheter i andre land.

Denne etniske rensingen demonstrerer til fulle det rasistiske ved det sionistiske koloniprosjektet. Det ble komplettert gjennom okkupasjonen av Golan-høydene og resten av Palestina i 1967. På Vestbredden og i Gaza-stripen innførte Israel mer eksplisitt apartheid-system. Som fortsatt er under utvikling - etter 50 år.

Det er nok nå! Det er derfor det viktig å støtte palestinernes ikkevoldelige motstand og bidra til Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner - BDS - mot Israel.

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #51

Gunnar Søyland

18 innlegg  2404 kommentarer

Det er forskjell på å være desinformert

Publisert 6 måneder siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er utrolig hvor desinformert folk i Norge kan være!

og å være en som desinformerer. For noen er det siste blitt et kall...

6 liker  
Svar
Kommentar #52

Gunnar Søyland

18 innlegg  2404 kommentarer

Korrekt

Publisert 6 måneder siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det er fullstendig meningsløst å diskutere med religiøse fanatikere. De er ikke mulig.

Dette gjelder ikke minst muslimske religiøse fanatikere, slike som sprenger seg selv og tilfeldige forbipasserende i småbiter mens de påkaller Koranens guddom Allah.

Det er nok helst  det som er palestinernes største "naqba ", når det kommer til stykket.

PLO = Pathetic LOsers...

10 liker  
Svar
Kommentar #53

Sigurd Eikaas

12 innlegg  4930 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Hvis vi antar at opprettelsen av det moderne Israel, i likhet med invasjonen av, og folkemordet i, Kanaan (Josva), er fullbyrdelsen av Guds vilje, ville alternativet "dale ned fra himmelen" være å foretrekke.

Men det virker som om de abrahahamittiske relgionene har kjørt seg fast i en dikotomisk hengemyr.

For hver helt må vi ha en skurk.

For hver Gud må vi ha en Satan.

For hver og en av Guds utvalgte (tro/rase) må vi ha en hedning/goyim/kafir.

Det vil alltid være "oss og dem", også i "den åndelige verden".

Nå er det kristendommen jeg forholder meg til, - altså Jesus. Og da er bildet litt mer nyansert enn det du framstiller. Og det tror jeg egentlig at du vet.

Så er jeg enig i at en del historier fra gamletestamentet er groteske. Feks historier der Gud er den som gir ordrer om massakrer, som i tilfellet med erobringen av Kanaans land. 

Om det kan nyansere bildet noe, så kan vi lese ut fra Mosebøkene, at massakrene var en dom over den synd og den avgudsdyrkelse som disse folkene hadde gjort seg skyldige i, og at denne dommen ikke kunne skje før innbyggernes synd hadde "nådd sitt fulle mål". Det er ikke sikkert at det mildner din oppfatning av det hele, men det illustrerer i alle fall en kraftig advarsel til oss alle.

3 liker  
Svar
Kommentar #54

Carl Wilhelm Leo

4 innlegg  485 kommentarer

1948 - upopulær historikk

Publisert 6 måneder siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Hvert år den 15. mai markerer palestinerne den katastrofen - nakba - som rammet dem da staten Israel ble opprettet i 1948. Det er 69 år siden i år, men 2017 er det en rekke hendelser som har sine «jubileumsmarkeringer». Det er 100 år siden britene avga Balfour-erklæringen, det er 70 år siden FNs generalforsamling anbefalte å dele Palestina i to stater, det er 50 år siden Israel okkuperte Gaza-stripen, Vestbredden og Golan-høydene og det er 10 år siden Israel (og Egypt) innførte blokaden av Gaza-stripen.

Lars Gule slår rundt seg med runde årstall , og man får inntrykk av at "katastrofens dag" ble feiret hvert år siden 1948 - og ikke som jeg ser Wikipedia bekrefter - at det hele er et utspill fra Yassir Arafat så sent som i 1998 .

Ifølge onde tunger for å legalisere opptøyer og spetakkel som ville få støttespillerne i vesten til springe rundt med slagord, åpen kjeft  og høylydt fordømmelse av Israel.

Samme sak med aktivistene som opptrer for vestlige land innenfor FN-sirkuset.

Her er historien fra 1948 som ikke ropes ut på torget av Lars Gule et al , man er selektiv der ::

"It is also worth asking what would have happened to the Jews of Palestine if the Arabs had won their war. The answer can be seen in the statements of Iraqi Prime Minister Nuri Said: “We will blow up the land with our cannons and erase every remaining place the Jews take refuge. The Arabs must lead their wives and children to safe places until the end of the hostilities.” Arab League General Secretary Azzam Facha promised the Arab peoples that the conquest of Palestine would be a cakewalk. All the millions spent by the Jews on land and economic development would be easy plunder, he stated, because it would be a simple matter to throw the Jews into the Mediterranean.

The Jews of the Arab nations had no such intentions against their own countries, nor were they remotely capable of carrying them out if they had. They were small, peaceful communities, loyal to the ruling governments, and concerned with their own well-being and prosperity, much like the Jews of America today. They were not expelled because of anything they had done. They were expelled because they were Jews."


Hva hadde skjedd om jødene hadde tapt ? Planlegging av et folkemord ?

"The Arab exodus, initially at least, was encouraged by many Arab leaders such as Haj Amin el Husseini, the exiled pro-Nazi Mufti of Jerusalem, and by the Arab Higher Committee for Palestine. … They viewed the first waves of Arab setbacks as merely transitory. Let the Palestine Arabs flee into neighboring countries. It would serve to arouse the other Arab peoples to greater effort, and when the Arab invasion struck, the Palestinians could return to their homes and be compensated with the property of Jews driven into the sea. " 

Her må sies at NRK har fulgt opp hetskampanjen mot Israel med en ensidig fordømmende mediadekning som savner sidestykke her til lands etter krigen.. Fokus på drap av kristne og jøder i Syria , Irak og andre steder er ikke like godt stoff i NRK.

"Ensidig fordømmende kritikk er alltid negativ" Nietzsche

Klagene hagler inn til NRK`/Kringkastingsrådet - de fleste forstår at man like gjerne kan klage til den stolen man sitter på.

6 liker  
Svar
Kommentar #55

Sigurd Eikaas

12 innlegg  4930 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Kort sagt: Intet mirakuløst i Israels militære seire.

Poul Borchsenius bok inneholder mange historier av forskjellige slag, der israelske soldater er fullstendig underlegne, eller situasjonen menneskelig sett ser fullstendig håpløs eller umulig ut, men der ting likevel skjer slik at de klarer å stå i mot fienden og seire over dem.

Israels første president, Chaim Weizmann, så derfor annerledes på det enn Gule:

"I Israel er vi realister. Derfor tror vi på mirakler."

3 liker  
Svar
Kommentar #56

Håkon Hovda

131 innlegg  2288 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Ja, slik kan det gå når man tror på Gud.

Mennesker rangeres etter hvilken rase og hvilken tro de tilhører.

De/den abrahamittiske gud(er)s arnested er et av de stedene på Jorden hvor hat og vold blomstrer mest intenst.

Ja, slik går det når man ikke kan (eller vil forstå) historien. Ikke noe sted på jord har blodet strømmet pga krig og vold, også religiøst motivert til tider, som i Europa. Men for Frøland er det sikkert på bare et eksempel på problemet med religion, siden her i Europa har man historisk sett vært kristne, ikke sant?

Når man har en tilnærming til historie som et barn, uten at man ser nyanser eller erkjenner kompleksiteten i grunnen til at vold og konflikter oppstår og pågår, så blir det slik. Og seg selv kan man renvaske...

2 liker  
Svar
Kommentar #57

Gjermund Frøland

9 innlegg  4913 kommentarer

Dette nivået

Publisert 6 måneder siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Men for Frøland er det sikkert

Dette nivået gidder jeg ikke å diskutere på.

2 liker  
Svar
Kommentar #58

Lars Gule

84 innlegg  3843 kommentarer

Nettopp

Publisert 6 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Dette nivået gidder jeg ikke å diskutere på.

Du har rett - det er ikke noe poeng å diskutere med de som har en fundamentalistisk bibelforståelse som grunnlag for sin "virkelighetsoppfatning". De ha rett og du opponerer mot guden deres hvis du påstår noe annet.

Lars Gule

4 liker  
Svar
Kommentar #59

Bjørn Blokhus

0 innlegg  620 kommentarer

Lars Gule vender prekenbunken pånytt

Publisert 6 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Dette innlegget er likt tamt og slitent som resten av bevegelsen.  Det er ganske så liten oppmerksomhet om både Israel og naboene unntatt et og anna 01.05.  Selv våre utlendinger fra området er ganske så stille og passive.  Skyldes nok ikke nakba følelsen - mer at det er mangt annet i hverdagen og verden som rører på seg.  

Lars Gule minner mest om gammelpresten som hadde 10-12 prekner som han pusset på og tværet på år etter år. De fleste i forsamlingen kunne overta når han var sykmeldt, alle kunne preknene utenat

5 liker  
Svar
Kommentar #60

Sigurd Eikaas

12 innlegg  4930 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Du har rett - det er ikke noe poeng å diskutere med de som har en fundamentalistisk bibelforståelse som grunnlag for sin "virkelighetsoppfatning". De ha rett og du opponerer mot guden deres hvis du påstår noe annet.

Gule synes det er meningsløst å diskutere med andre enn de som har det samme verdensbildet og livssyn som han selv. Og dermed var det slutt på all dialog.

4 liker  
Svar
Kommentar #61

Lars Gule

84 innlegg  3843 kommentarer

Festlig

Publisert 6 måneder siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Lars Gule minner mest om gammelpresten som hadde 10-12 prekner som han pusset på og tværet på år etter år. De fleste i forsamlingen kunne overta når han var sykmeldt, alle kunne preknene utenat

Og slik var det ikke med Blokhus og kristenfundamentalistene på Verdidebatt.no. Nei, for her kommer det stadig helt nye, mer nyanserte og innsiktsfulle innlegg. Basert på rasjonelle kunnskaper, gravet fram gjennom innsikt i faglige arbeider. Her er det ingen som holder fast på én kildes ufeilbarlighet.

Jøss, snakk om å slå seg selv på kjeften. Og Blokhus er ikke alene om det. Det er bare å lese denne tråden.

Lars Gule

2 liker  
Svar
Kommentar #62

Gjermund Frøland

9 innlegg  4913 kommentarer

Villreinstammen i Nordfjella

Publisert 6 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Om det kan nyansere bildet noe, så kan vi lese ut fra Mosebøkene, at massakrene var en dom over den synd og den avgudsdyrkelse som disse folkene hadde gjort seg skyldige i, og at denne dommen ikke kunne skje før innbyggernes synd hadde "nådd sitt fulle mål".

Jeg oppfatter det du skriver som en bekreftelse på (og internalisering av) dikotomien.

Ikke forstår jeg hvorfor barn som fødes inn i "dårlige kulturer" skal utslettes. Snakker vi om genetisk grums som skal fjernes gjennom eutanasi? Eller om massenedslakting av den typen som er vedtatt på villreinstammen i Nordfjella?

Uansett, hvis vi ser denne debatten i lys av religionenes dikotomi, gjennom heltedyrking og dehumanisering, er det interessant å se hvordan enkelte debattanter i denne tråden skamløst karakteriserer jøder og arabere. 

Min påstand er at ideen om Guds sympatier og antipatier, virker som en katalysator på menneskers (de troendes) vurdering av medmennesker, folk og politikk - dessverre.


La meg ta et eksempel fra Luthers trosbaserte motivasjon for jødehat:

"For such terrible wrath of God is sufficient proof
that they certaintly must be in error and doing wrong ;
even a child can grasp that. For no one should think
of God so terrible that He would punish his own na-
tion so unmercifully and keep silent by neither com-
forting words nor indicating the duration or end
of such misery! Who would want to believe in such
a God, hope in Him, or trust in Him? Therefore

this wrath leads to the conclusion that the Jews are
certainly rejected by God and are not His people
anymore, and He also is not their God anymore ; ac-
cording to the passage, Hosea 1:9 "Lo, Ammi: You
are not my people, so also am I not your God." Yea,
they are in a terrible dilemma. Whatever interpreta-
tion they may place on it, we see the thing before our
eyes, it does not deceive us."

https://archive.org/stream/TheJewsAndTheirLies1543En1948/LUTHERDr._Martin-The_Jews_and_their_Lies_1948-EN_djvu.txt4 liker  
Svar
Kommentar #63

Gjermund Frøland

9 innlegg  4913 kommentarer

Luthers retorikk

Publisert 6 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
this wrath leads to the conclusion that the Jews are
certainly rejected by God and are not His people
anymore, and He also is not their God anymore

Legg merke til hvordan ##23 og 24 etteraper Luthers retorikk - med den variasjon at nå er det muslimene som er forlatt av Gud - ikke jødene.

2 liker  
Svar
Kommentar #64

Sigurd Eikaas

12 innlegg  4930 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Gule vil at Judea og Samaria igjen skal være jude-rene områder, slik de var det før 1968. Men Judea og Samaria hadde da bare vært jøde-rene i 19 år, under den jordanske okkupasjonen. Alle jøder måtte enten rømme ellers de ble drept, alt jødisk ble ødelagt, og gravsteinene fra de gamle jødiske gravstedene ble brukt til å bygge latriner. 

Her er historien om Kfar Etzion:

De første maidagene i 1948 angrep store arabiske styrker den isolerte jødiske koloni Kfar Etzion mellom Bethlehem og Hebron. De jødiske kolonistene forsvarte seg til siste patron, men måtte til slutt bukke under for den tusentallige overmakt.

I Haganahs hovedkvarter i Tel Aviv ventet en spent på meldinger fra Kfar Etzion. En sterkt venstreorientert politiker med meget negative religiøse synspunkter kom en av de kritiske dagene inn i hovedkvarteret og spurte:

"Noe nytt fra Kfar Etzion?"

"Ja," svarte telegrafisten som satt og jobbet med hodetelefonen på, "nå kommer den siste".

Og mens det var dødsstille i rommet, kunne en høre telegrafen tikke det siste budskapet fra Kfar Etzion:

"Schma Jisrael, Adonai elohenu Adonai echad," den jødiske trosbekjennelsen, som blir bedt hver morgen og kveld hele livet, og som er den døendes siste bønn: "Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en."

Da forsto også den mann som ellers ikke regnet med Gud, at der er større ting i verden enn det en kan måle og veie.

Sol, stå stille, s 74

2 liker  
Svar
Kommentar #65

Rune Holt

8 innlegg  10461 kommentarer

Det burde ikke overraske Gule.

Publisert 6 måneder siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Og slik var det ikke med Blokhus og kristenfundamentalistene på Verdidebatt.no. Nei, for her kommer det stadig helt nye, mer nyanserte og innsiktsfulle innlegg. Basert på rasjonelle kunnskaper, gravet fram gjennom innsikt i faglige arbeider. Her er det ingen som holder fast på én kildes ufeilbarlighet.

Jøss, snakk om å slå seg selv på kjeften. Og Blokhus er ikke alene om det. Det er bare å lese denne tråden.

Vi har sett og hørt utallige ganger at "kristenfundamentalister" blir plassert i båsen for de dumme og hjernevaskede av Gule og andre.
Det er jo merkelig at han kan gå rundt og tro at propaganda mot Israel skal virke slik at disse skriveriene skulle få reflekterte folk til å forandre virkelighetsoppfatningen sin.
Man trenger heller ikke være kristen for å fatte at Israel et et fyrtårn i Midt-østen og verden i sin helhet.
For HVORFOR er det slik at jøder er på topp på så og si alle statistikker enten det gjelder Nobelpriser,oppfinnelser,legevitenskap,teknologi og annet som krever kunnskap og vitenskap ?
Mens deres sjalue naboer er på bunnen ?

3 liker  
Svar
Kommentar #66

Carl Wilhelm Leo

4 innlegg  485 kommentarer

Debattnivå .

Publisert 6 måneder siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Og han selv, hvilke urett er det han protesterer mot? Ingen. Med andre ord en umoralsk tullprater.

Og med den informerende overskrift :

"Hva vet Eikaas om noe som helst ?"

Mektige Moses !

Her har sannelig Lars Gule vært behjelpelig med å heve debatten om konflikten i Midt-Østen og sanksjoner mot staten Israel opp til akademisk nivå. 

Med pedagogiske kunster av den gamle skolen (1920 ?) , vil jeg mene.

Har Gule ytterligere synspunkter å bibringe oss på temaet Midt-Østen , historien og ensidige sanksjoner ?

Vi er lutter øre.

 

3 liker  
Svar
Kommentar #67

Sigurd Eikaas

12 innlegg  4930 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Jeg oppfatter det du skriver som en bekreftelse på (og internalisering av) dikotomien.

Ikke forstår jeg hvorfor barn som fødes inn i "dårlige kulturer" skal utslettes. Snakker vi om genetisk grums som skal fjernes gjennom eutanasi? Eller om massenedslakting av den typen som er vedtatt på villreinstammen i Nordfjella?

Uansett, hvis vi ser denne debatten i lys av religionenes dikotomi, gjennom heltedyrking og dehumanisering, er det interessant å se hvordan enkelte debattanter i denne tråden skamløst karakteriserer jøder og arabere. 

Min påstand er at ideen om Guds sympatier og antipatier, virker som en katalysator på menneskers (de troendes) vurdering av medmennesker, folk og politikk - dessverre.

Jeg kan lite gjøre med forestillinger som du gjerne vil holde fast ved, men jeg understreker igjen at bildet ang. kristendommen er mer nyansert enn slik du framstiller det. 

Vi vet blant annet begge hvordan Jesus forholdt seg til sine medmennesker. Og det er han som ikke bare er oss kristne sitt forbilde, men som også er vår Frelser, hvis Ånd bor i oss og skal prege oss. Så skal det sies at vi ikke alltid lar Han være Herre verken i ord eller gjerning, men da er ikke skylden Guds, men vår egen.

Når det gjelder synd, så er det utvilsomt slik at Gud hater synden. Likedan at det syndige mennesket ikke vil tåle å være i Hans nærhet, pga hans hellighet og herlighet. Og det er åpenbart at Gud ikke kan kompromisse med synden, for da ville jo det onde fått makt, og Gud ikke lenger være Gud.

Og dette får vi altså demonstrert i gamletestamentet. I Det Nye Testamentet derimot, oppretter Gud en ny pakt med menneskene, der han selv tar på seg dommen og straffen over synden. Derfor er det  opp til hvert enkelt menneske om han eller hun vil ta i mot denne nye pakten med Gud, eller ikke.

Så er det også slik at Gud har et større perspektiv og mål for vår tilværelse enn det  sekulære humanister og ateister har, som kun har øye for det jordiske livet. Hans perspektiv for oss er evigheten. Derfor blir også tankegangen og prioritetene helt annerledes for ham enn for mange av oss mennesker. 

Som jeg har skrevet før, så er sannsynligvis dette den eneste måten Han kunne oppnå den hensikten han hadde  med å skape oss. Men dette kan du som sagt lese mer om i den teksten som jeg har henvist til  flere ganger, og som du allerede kjenner til.

2 liker  
Svar
Kommentar #68

Sigurd Eikaas

12 innlegg  4930 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Legg merke til hvordan ##23 og 24 etteraper Luthers retorikk - med den variasjon at nå er det muslimene som er forlatt av Gud - ikke jødene.

Jeg kan ikke se at det ligger noe hat-retorikk mot muslimer i noen av de to kommentarene. Begge påpeker at islam og påstandene om Allahs allmakt ikke stemmer med virkeligheten, men noe hat-retorikk mot muslimer kan jeg ikke se.

3 liker  
Svar
Kommentar #69

Gunnar Søyland

18 innlegg  2404 kommentarer

Så lenge mer enn hver 4. journalist i Norge

Publisert 6 måneder siden

sogner til ytre venstre fløy i politikken, er det vel knapt å vente at man i media skal klare å skille ekspertise fra aktivisme.  Dette er vel også den viktigste årsaken til at slike aktivistdebatter gang etter gang  forfaller til ren personsjikane av dem som er uenige med aktivistene...

7 liker  
Svar
Kommentar #70

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Forholdene er ikke bedre innenfor universitetene

Publisert 6 måneder siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
sogner til ytre venstre fløy i politikken, er det vel knapt å vente at man i media skal klare å skille ekspertise fra aktivisme.  Dette er vel også den viktigste årsaken til at slike aktivistdebatter gang etter gang  forfaller til ren personsjikane av dem som er uenige med aktivistene...

Det er der mange tanker blir dannet som media formidler.

Det blir bare verre og verre.

Snart kan du ikke være medlem i noen organisasjoner uten å være mot Israel. Det er alvorlig!

7 liker  
Svar
Kommentar #71

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

En litt artig historie i den sammenheng

Publisert 6 måneder siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
BDS?  Det er jo en bevegelse i dødskramper.  De fleste har innsett hykleriet - okkupantaktivister som opptrer som okkupanter selv på universitetene - som tar til orde for araberenes rettigheter ved å frata dem jødenes - de er lei aktivister som sier de er for ytringsfrihet, men kjemper for at de som snakker postitivt om jøder og Israel skal bringes til stillhet - de er lei hykleriet ved at noen skal fortelle dem hva de kan og ikke kan kjøpe eller hvor de kan og ikke kan spise av helligere aktivister enn dem selv som bruker israelske produkter som hjelpemidler til å gi budskapet om BDS videre o.s.v.

Det var noen fra partiet SV i Mandal som skrev et innlegg i den lokale avisen Lindesnes.

De var bestyrtet over at den butikken de handlet på solgte Jaffa appelsiner. De vurderte å slutte å handle der.

Jeg fikk med meg noen, og vi gikk og kjøpte mengder med Jaffa appelsiner. De hadde vel aldri sett et slikt rush for å kjøpe appelsiner. 

Ironisk nok ble denne artikkelen den beste reklamen for Jaffa appelsiner på lange tider:-)

9 liker  
Svar
Kommentar #72

Bjørn Blokhus

0 innlegg  620 kommentarer

En liten tilleggsinformasjon

Publisert 6 måneder siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Og slik var det ikke med Blokhus og kristenfundamentalistene på Verdidebatt.no.

Kristenfundamentalister kan være bra folk. Selv har jeg som ateist og ikke-medlem av 'Statskirken' som ungdom deltatt på samlinger i Norsk Indremisjonsmiljø og etterhvert andre religiøse miljøer. 

Sist 17 mai ble feiret med flyktninger fra Iran som hadde stor glede av å vifte med flagget og rope hurra.

4 liker  
Svar
Kommentar #73

Bjørn Blokhus

0 innlegg  620 kommentarer

Samling i 'bånn'

Publisert 6 måneder siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Snart kan du ikke være medlem i noen organisasjoner uten å være mot Israel. Det er alvorlig!

Det eneste som holder palestinerene samlet er hatet mot Israel. Det samme gjelder kverulantene på venstresiden i norsk politikk.

Uten en felles fiende er veien til interne oppgjør og massakre kort. Syria og Irak er levende. 

4 liker  
Svar
Kommentar #74

Gjermund Frøland

9 innlegg  4913 kommentarer

Du får lese litt nøyere!

Publisert 6 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke se at det ligger noe hat-retorikk mot muslimer i noen av de to kommentarene.

Min kommentar refererer ikke til hat.

 

 Den påpeker sammenhengen mellom det jeg siterer Luther på og det vi kan lese i ##23 og 24: DERES GUD HJELPER DEM IKKE!

La oss også se på "åndeligheten" i kommentarene: Jødene har bedre økonomi enn sine misunnelige arabiske naboer. De har flere nobelprisvinnere osv. De er overlegne militært. De vinner militære slag på mirakuløst vis.

Dette er altså åndeligheten.

Jeg har visst havnet på feil klode.

 

 

 

Svar
Kommentar #75

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Det at jødene er flinke....

Publisert 6 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Min kommentar refererer ikke til hat.

 

 Den påpeker sammenhengen mellom det jeg siterer Luther på og det vi kan lese i ##23 og 24: DERES GUD HJELPER DEM IKKE!

La oss også se på "åndeligheten" i kommentarene: Jødene har bedre økonomi enn sine misunnelige arabiske naboer. De har flere nobelprisvinnere osv. De er overlegne militært. De vinner militære slag på mirakuløst vis.

Dette er altså åndeligheten.

Jeg har visst havnet på feil klode.

Tror du ikke det har noe med deres kultur å gjøre?

Muslimene tror at Allah er hevet over alt. Derfor skjønne de ingenting, hvorfor ikke de kan slå de svakeste. Det står ingenting i skriftene deres om det.

I Bibelen er alt dette forutsagt. Vi vet at Gud har kontroll.

Det står også at jødene skal bli frelst. På en dag!

De skal rope på Jesus. Vi får vente å se......

De forstandige skal forstå. Ateistene vil ikke skjønne noe, uansett.

5 liker  
Svar
Kommentar #76

Gjermund Frøland

9 innlegg  4913 kommentarer

Kultur

Publisert 6 måneder siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Tror du ikke det har noe med deres kultur å gjøre?

Det har nok heller med kultur, kapital, utdanning og profesjoner å gjøre enn Guds magiske inngripen.

Husk at, grovt sagt, bestod Israels jødiske befolkning i 1948 av to hovedgrupper. 

Den ene gruppen var dem som hadde bodd i området i mange, mange generasjoner, stort sett i fred med sine muslimske og kristne naboer

Her var det heller skralt med finans, industri, statsbygging, nobelpriser, eiendomskjøp og generell velstand.

Den andre gruppen var de som masseinnvandret fra Europa. Mennesker med kapital, utdanning, militær, landbruksmessig og industriell know-how. 

I denne gruppen finner du den politiske elite. Alle israels første statsministere var født i Europa. I de innfødtes øyne var, og er, den nye politiske, kulturelle, militære og økonomiske eliten europeere.

 

Svar
Kommentar #77

Gjermund Frøland

9 innlegg  4913 kommentarer

Ad hominem-dikotomien

Publisert 6 måneder siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
De forstandige skal forstå. Ateistene vil ikke skjønne noe, uansett.

Det er så jeg nesten ikke tror mine egne øyne når jeg leser det siterte.

Det finnes to typer mennesker: "de forstandige" og "de som ikke vil skjønne noe, uansett".


Svar
Kommentar #78

Sigurd Eikaas

12 innlegg  4930 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Den påpeker sammenhengen mellom det jeg siterer Luther på og det vi kan lese i ##23 og 24: DERES GUD HJELPER DEM IKKE!

Da misforstår du nok noe. Luther stadfester at Gud er Gud, men sier at han har forkastet sitt folk. Og det til tross for at Paulus sier at Gud ikke har forkastet sitt folk.

Det vi sier om Allah, er at han ikke er Gud, og at det bevises ved at han ikke klarer å holde sitt ord om å gi muslimene seier over jødene.

Når det gjelder vår Gud, så er det nettopp motsatt: Han forutsier det som skal skje, og holder de løfter som han har gitt.

Men altså, det Luther sier om Gud og jødene er for det første usant. Og for det andre så er saksinnholdet et helt annet enn det Kvinlaug og jeg skrev om Allah.

3 liker  
Svar
Kommentar #79

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Vi får se hva som skjer.....

Publisert 6 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Det er så jeg nesten ikke tror mine egne øyne når jeg leser det siterte.

Det finnes to typer mennesker: "de forstandige" og "de som ikke vil skjønne noe, uansett".

Vil Israel miste landet sitt, eller vil flere komme?

Uansett hva som skjer, vil du ikke skjønne noe....

3 liker  
Svar
Kommentar #80

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Du har rett!

Publisert 6 måneder siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.

Det eneste som holder palestinerene samlet er hatet mot Israel. Det samme gjelder kverulantene på venstresiden i norsk politikk.

Uten en felles fiende er veien til interne oppgjør og massakre kort. Syria og Irak er levende. 

Vi ser hvordan de samler seg.

Nå kan vi ikke være medlem av den norske kirke eller LO, uten å være motstandere av Israel.

Snart vil det være flere.

Dette står jo i Bibelen!

På slutten, skal alle samle seg mot Israel.

5 liker  
Svar
Kommentar #81

Tore Olsen

13 innlegg  3247 kommentarer

Israel med flest patenter?

Publisert 6 måneder siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
For HVORFOR er det slik at jøder er på topp på så og si alle statistikker enten det gjelder Nobelpriser,oppfinnelser,legevitenskap,teknologi og annet som krever kunnskap og vitenskap ?
Mens deres sjalue naboer er på bunnen ?

 

Ta en titt her f.eks:

Batteri revolusjon

 

 

 

4 liker  
Svar
Kommentar #82

Gjermund Frøland

9 innlegg  4913 kommentarer

Stille, stille tusler jeg ut av debatten

Publisert 6 måneder siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Uansett hva som skjer, vil du ikke skjønne noe....

og overlater scenen til dem som Gud har gitt innsikt i problemkomplekset.

 

Svar
Kommentar #83

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Jeg skal fortelle deg en hemmelighet

Publisert 6 måneder siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
og overlater scenen til dem som Gud har gitt innsikt i problemkomplekset.

Flere og flere skal gå mot Israel. Til slutt skal hele verden gå mot dem og de siste må flykte hjem. De skal imidlertid aldri miste sitt land, men en tredjedel skal bli drept. Så skal hele landet bli frelst.

Du får bare lene deg godt tilbake i stolen og se på......

4 liker  
Svar
Kommentar #84

Sigurd Eikaas

12 innlegg  4930 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
men en tredjedel skal bli drept.

Akkurat den detaljen er jeg usikker på, og jeg håper inderlig at den er feil. Men jeg vil gjerne vite hva du henviser til? Hvilke skriftsted(er) er du legger til grunn?

Svar
Kommentar #85

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Jeg skal finne det

Publisert 6 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Akkurat den detaljen er jeg usikker på, og jeg håper inderlig at den er feil. Men jeg vil gjerne vite hva du henviser til? Hvilke skriftsted(er) er du legger til grunn?

Det er bra du spør. Dette får jeg finne fram i morgen. Det begynner å bli sent:-)

Svar
Kommentar #86

Sigurd Eikaas

12 innlegg  4930 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Det er bra du spør. Dette får jeg finne fram i morgen. Det begynner å bli sent:-)

Den er grei. Ha en god natt, og sov godt! :-)

Svar
Kommentar #87

Gunnar Søyland

18 innlegg  2404 kommentarer

Skal to tredjedeler av jødene utryddes?

Publisert 6 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Akkurat den detaljen er jeg usikker på, og jeg håper inderlig at den er feil. Men jeg vil gjerne vite hva du henviser til? Hvilke skriftsted(er) er du legger til grunn?


En del profetigranskere, blant andre Aril Edvardsen, har hevdet at profetien i Sak. 13,8 handler om begivenheter som ennå ligger foran oss: ”I hele landet, sier Herren, skal to tredjedeler utryddes og omkomme, bare en tredjedel skal bli spart.” Andre, blant andre Leif Wellerop  har kommet til den konklusjon at de ikke tror at Herren har begynt å samle sitt folk for at de enda en gang skal slaktes ned, og begrunner dette blant annet med  Jes. 40, 1-2: ”Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.”

Jeg har grunnet en del på dette spørsmålet, og er ikke så sikker på om de tre versene Sak 13, 7-9 utelukkende sikter til en stor endetids -krig som enda ligger i fremtiden. Det er flere grunner til dette:

1) Vers 7 taler blant annet om en hyrde som skal slås, og får som skal spredes. Det må være dette verset Jesus refererer til på oljeberget rett etter innstiftelsen av nattverden, og rett før kampen i Getsemane, se Matt 26,31 og Mark 14,27. Av dette trekker jeg den slutning at hyrden er Jesus selv, og at han ble "slått" da han ble korsfestet. Da han stod opp, og litt senere ble tatt opp til Himmelen, ble fårene (Israel) igjen uten hyrde, og ikke lenge deretter (år 70), ble fårene spredt, dvs. starten på diasporen. Også Esek kapittel 34 bruker samme motiv, der Israel lignes med fåreflokken som blir spredt (vers 5), og Herren selv med hyrden som atter skal samle dem (vers 11-16). Vers 23 må være en tydelig Messiasprofeti, og fra vers 24-31 må det vel være tale om tusenårsriket?

2) I King James versjonen står det faktisk i Matt 26,31: "Then saith Jesus unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad." Dette tolker jeg også som at Jesus selv her peker på diasporaen. Noen vil kanskje si at dette har med spredningen av evangeliet å gjøre, men man kan vel ikke si at den kristne menighet er etterlatt uten hyrde? Vi har jo fått Den Hellige Ånd (Joh 14, 16-18).

3)Vers 8 i Sak 13 taler om de to tredjedelene som skal omkomme. Ut fra sammenhengen mener jeg derfor at prosessen med utryddelsen av de to tredjedelene startet allerede ved begynnelsen av diasporaen, blant annet i de forferdelige krigene rundt år 70 og rundt år 135. Det fortsatte gjennom hele middelalderen med jødeforfølgelser og pogromer, og kuliminerte på nytt med Holocaust. Etter dette fikk vi gjenopprettelsen av Israel som stat, og med dette startet "samlingen av fårene" for alvor.

4) Vers 9 taler om lutringen av den gjenlevende tredjedelen, og jeg tror nok mye av dette ennå ligger foran oss, og at det blant annet skal skje gjennom de forskjellige endetidskrigene. Men når det gjelder utryddelsen av de to tredjedelene, heller jeg helst til den oppfatning at dette for det meste ligger bak oss.

3 liker  
Svar
Kommentar #88

Tore Olsen

13 innlegg  3247 kommentarer

Ja, hvor er hyrden?

Publisert 6 måneder siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Noen vil kanskje si at dette har med spredningen av evangeliet å gjøre, men man kan vel ikke si at den kristne menighet er etterlatt uten hyrde? Vi har jo fått Den Hellige Ånd (Joh 14, 16-18).

Hvor finner vi Den hellige ånds gaver, som frukten hvorpå vi skal gjenkjennes?

Ble Den hellige ånd tilbake i kirken etter at Konstantin hadde gjort kirken, Guds rike på jorden, til en verdslig statsmakt?

Hvorfor snakker Paulus om frafallet?

Hvorfor strides de kristne med hverandre - kristendommen som bevegelse har ikke enhetens ånd med seg, men irettesetter hverandre for feil på feil?

Herren som hyrde ville ikke tillatt dette, så hvor er Den hellige ånd?

Dessuten, det er lett å ta feil av Den hellige ånd og Jesu Kristi Lys.....

Det typiske i vår tid er ikke åpenbaringens og sannhetens ånd, men egensindighet, tolkninger og uenighet. Kristendom har også blitt politikk - hvorfor det? Er Gud blitt uenig med seg selv?

Jeg synes ordet spredning passer bedre enn samling.

1 liker  
Svar
Kommentar #89

Gjermund Frøland

9 innlegg  4913 kommentarer

Popcorn også?

Publisert 6 måneder siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

De skal imidlertid aldri miste sitt land, men en tredjedel skal bli drept. Så skal hele landet bli frelst.

Du får bare lene deg godt tilbake i stolen og se på......

Jeg ser at denne absurde kommentaren har fått tre "Liker".

Jeg ser ...

Her er så underlig ...

Svar
Kommentar #90

Lars Gule

84 innlegg  3843 kommentarer

Den religiøse fanatismen i fri utfoldelse

Publisert 6 måneder siden

Det blir fort grotesk når religiøse fanatikere - dvs. de som tar Bibel og Koran mm. på alvor - utfolder sine standpunkter i fri dressur. Det har denne tråden blitt en trist illustrasjon av.

Lars Gule

Svar
Kommentar #91

Sigurd Eikaas

12 innlegg  4930 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
religiøse fanatikere - dvs. de som tar Bibel og Koran mm. på alvor

Ifølge Lars Gule så er alle som tror på Bibelen, religiøse fanatikere. Det samme gjelder også for alle andre, som tror på andre religiøse skrifter.

Med andre ord, så er det i Gules øyne kun ikke-religiøse, - som sekulære humanister og ateister som ikke er fanatikere.

Selv så har jeg alltid forbundet fanatikere med vold og drap. Men i Gules øyne så er en fanatiker rett og slett en som er uenig med ham i verdensbilde og livssyn.

5 liker  
Svar
Kommentar #92

Sigurd Eikaas

12 innlegg  4930 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.

men en tredjedel skal bli drept. Så skal hele landet bli frelst.

Du får bare lene deg godt tilbake i stolen og se på......

I all vennskapelighet, Kvinlaug, så  er jeg enig i at du ikke var helt heldig med den siste formuleringen, sett i lys av den første i det siterte. 

Jeg vet godt at du ikke mente det slik det er blitt tolket som. Men ønsker leseren først å tolke det man skriver så vrangt som mulig, - og slik framstille deg så stygt som mulig, -  eller som så slem og ond som mulig, - ja, så er det lett å se potensialet her. Noe vi jo også har fått demonstrert.

Jeg setter forøvrig veldig stor pris på deg, her på forumet!

Mvh Sigurd

1 liker  
Svar
Kommentar #93

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Jeg ser den....

Publisert 6 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
I all vennskapelighet, Kvinlaug, så  er jeg enig i at du ikke var helt heldig med den siste formuleringen, sett i lys av den første i det siterte. 

Jeg skrev den i min kontekst, men en slik kommentar er jo som å be om å bli misforstått. Jeg beklager det.

Takk for tilbakemeldingen Eikaas:-)

2 liker  
Svar
Kommentar #94

Sigurd Eikaas

12 innlegg  4930 kommentarer

Publisert 6 måneder siden

Flott :-)

Da venter jeg på det svaret som du lovet meg i går. Jeg ser at Søyland har kommet med en svært god kommentar om det, men vil gjerne se hva du skriver også :)

1 liker  
Svar
Kommentar #95

Carl Wilhelm Leo

4 innlegg  485 kommentarer

Ekspertisen fortviler !

Publisert 6 måneder siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det blir fort grotesk når religiøse fanatikere - dvs. de som tar Bibel og Koran mm. på alvor - utfolder sine standpunkter i fri dressur. Det har denne tråden blitt en trist illustrasjon av.

Midt i føyka av stygge ord om kristenfoket får en bare takke herr Gule for et nytt usedvanlig interessant bidrag til temaet i denne tråden.

Lars Gule har igjen demonstrert at han har det som skal til for å bli Midt-Østenguru i dagens Norge. Tror jeg....

Her er litt mer "nakba"som riksekspertene ikke tar med i sine utredninger.

  http://www.thetower.org/article/there-was-a-jewish-nakba-and-it-was-even-bigger-than-the-palestinian-one/

Vi  trenger noe oppbyggelig og positivt :

 https://www.youtube.com/watch?v=JhUvFqOY00I

God helg ..

 

1 liker  
Svar
Kommentar #96

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

@Eikaas

Publisert 6 måneder siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Flott :-)

Da venter jeg på det svaret som du lovet meg i går. Jeg ser at Søyland har kommet med en svært god kommentar om det, men vil gjerne se hva du skriver også :)

Det skal bare bli en rest av jødene tilbake. Jeg har hørt at en tredjedel av jødene skal bli drept 3 ganger. Jeg finner det ikke i farten, men skal lete litt mer......

Så er det mulig at jeg blander litt, at det er bare en tredjedel som skal bli igjen. Dette skal jeg finne ut av.

1 liker  
Svar
Kommentar #97

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5346 kommentarer

Gules dårlige skjulte agenda

Publisert 6 måneder siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det blir fort grotesk når religiøse fanatikere - dvs. de som tar Bibel og Koran mm. på alvor - utfolder sine standpunkter i fri dressur. Det har denne tråden blitt en trist illustrasjon av.

Det å gi alle palestinske flyktninger, og deres etterkommere, rett til å vende tilbake til Israel her et mål. Det er å gjøre palestinere i flertall i Israel, for å utslette landet.

Da vil vi ikke ha noen jødisk stat lenger. Det er det som er målet.

Det er imidlertid noe helt annet som kommer til å skje. Flere jøder vil vende hjem og de kommer til å bli i flertall over hele det lovede land.

Så kan Gule ønske å boikotte Israel så mye han vil. Han fremskynder bare prosessen.

4 liker  
Svar
Kommentar #98

Sigurd Eikaas

12 innlegg  4930 kommentarer

Løgnpropaganda, Gule!

Publisert 6 måneder siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Fordrivelsen er godt dokumentert av israelske historikere. Og ja, det var en fordrivelse. Palestinerne reiste ikke frivillig eller på oppfordring fra sine ledere (med noen ytterst få lokale unntak). Denne påstanden, palestinerne dro på oppfordring fra sine ledere og i påvente av et nederlag for jødene, er en av de groveste og dummeste sionistiske propagandaløgnene om hendelsene i 1947 til 1949.

Morris har tydelig gitt uttrykk for at han blir misbrukt hva gjelder de påstandene som du kommer med. De stemmer heller ikke med det Borchsenius skriver:

"Ettersom månedene nærmet seg den skjebnesvangre dato for englendernes endelige avreise, den 15. mai, klarnet situasjonen i en uhyggelig stigende grad. Egypt, Saudi Arabia, Transjordan, Irak, Libanon og Syria - statene i den arabiske liga - mobiliserte og erklærte at de ville angripe Palestina så snart englenderne hadde forlatt landet. 

I selve Palestina konsoliderte de to partene seg i de områder hvor de hadde makten. Rasende slag ble utkjempet i de strøk hvor de bodde tett sammenfiltret, i Jaffa - Tel Aviv-distriktet, i Haifa, Tiberias, Safed og uendelig mange andre steder. Den arabiske befolkningen ble grepet av en plutselig, uforklarlig panikk, så de flyktet hals over hode." (s 48)

Han gir ingen forklaring her på hvorfor, men fortsetter med at 15. mai er like rundt hjørnet, samt beskrivelser rundt dette.

Først på side 143 kommer han tilfeldigvis tilbake til det, i forbindelse med at han forteller om kultur og religiøst liv:

"Da araberne flyktet, var det lederne som gikk i spissen, deriblant også de religiøse førere. Resultatet ble at de araberne som var igjen, var som får uten hyrde. Innenfor Israel er religionen flettet inn i det daglige liv i en langt høyere grad enn f.eks. kristendommen i de vestlige landene. Dette kunne bety en likefrem katastrofe for den muhammedanske befolkning med fare for mange personlige tragedier.

Men her trådte staten til og reorganiserte det muhammedanske religiøse liv. Det ble oppnevnt i alt 150 nye religiøse embetsmenn i byer og landsbyer. Disse lønnes nå av staten og utfører sine religiøse plikter sammen med de borgerlige, som også er tillagt dem. Dette er religiøse domstoler (sharia), dommere (khadi), hvorav den høyeste er ansatt i Nasaret, som er islams viktigste sentrum i Israel og hvor det bor 18 000 muhammedanere. En mengde personlige forhold er blitt ordnet av disse embetsmenn, spørsmål om ekteskap, skilsmisse, adopsjon og foreldrerett, og fra ledende muhammedansk side er der uttrykt anerkjennelse for den måte som Israel har grepet inn på.

Men også rent religiøse saker er blitt brakt tilbake i deres gamle orden. Skadede moskeer er restaurert, bedetepper anskaffet, vannledninger innlagt, da vann og vasking hører med i den muhammedanske gudstjeneste, osv. I sin alminnelighet kan en si at Israel har gjort alt som var mulig for å gjenopplive og aktivisere muhammedansk religiøst liv. Islams liv ytrer seg i Israel som ellers i muhammedanske land."

Det er en stygg løgnpropaganda du driver med mot den eneste jødiske staten i verden, Gule. 

Ikke holder du deg for god til å komme med stygge, udokumenterte, konspirasjonsteorier mot jødene der heller. Men det vet jo du også, at det er en gammel tradisjon......

("Det er ikke funnet noe overordnet plandokument som beviser at det forelå en ferdig plan på forhånd, men indisiene som avtegner seg...")

3 liker  
Svar
Kommentar #99

Sigurd Eikaas

12 innlegg  4930 kommentarer

Publisert 6 måneder siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.

3)Vers 8 i Sak 13 taler om de to tredjedelene som skal omkomme. Ut fra sammenhengen mener jeg derfor at prosessen med utryddelsen av de to tredjedelene startet allerede ved begynnelsen av diasporaen, blant annet i de forferdelige krigene rundt år 70 og rundt år 135. Det fortsatte gjennom hele middelalderen med jødeforfølgelser og pogromer, og kuliminerte på nytt med Holocaust. Etter dette fikk vi gjenopprettelsen av Israel som stat, og med dette startet "samlingen av fårene" for alvor.

4) Vers 9 taler om lutringen av den gjenlevende tredjedelen, og jeg tror nok mye av dette ennå ligger foran oss, og at det blant annet skal skje gjennom de forskjellige endetidskrigene. Men når det gjelder utryddelsen av de to tredjedelene, heller jeg helst til den oppfatning at dette for det meste ligger bak oss.

Takk skal du ha, Søyland! Jeg håper, og tenderer til å tro, at du har rett.

Forutsigelsen om at to tredjedeler skal omkomme gir fullstendig mening sett i historiens lys. Det har skjedd allerede. 

Så kom gjenopprettelsen av Israel, og nå er aktuelle temaer fra profetiene bl.a. hvordan fiskerne og jegerne samler Israels barn tilbake til landet (Jer. 16,14-16), og Jerusalem blir en løftestein og en tumleskål for alle folkeslag (Sak 12,2-3).

Samt Joel 3,6-8:

6 For se, i de dager,
        på den tid da jeg vender lagnaden
        for Juda og Jerusalem,
     7 da vil jeg samle alle folkeslag
        og føre dem ned i Josjafats dal.
        Der vil jeg holde rettergang med dem
        om Israel, mitt folk og min eiendom,
        som de spredte blant folkene.
        De delte mitt land
     8 og kastet lodd om mitt folk;
        de gav en gutt for en skjøge
        og solgte en pike for vin – og drakk.

1 liker  
Svar
Kommentar #100

Gunnar Søyland

18 innlegg  2404 kommentarer

Agendaen er den samme i dag som den var for 40 år siden

Publisert 6 måneder siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Da vil vi ikke ha noen jødisk stat lenger. Det er det som er målet.

Det oppsummeres på denne måten av Conrad Myrland i dette tilsvaret til Gules 17. maikronikk i Aftenposten:

"Gule omtaler den jødiske staten som «en eksepsjonell og rasistisk stat» og «en kolonialistisk settlerstat».

Dette er ikke noe nytt Gule har oppdaget, men er den samme sjargongen som ble brukt da han var på «voksenopplæring» hos den palestinske terrororganisasjonen DFLP (Den demokratiske fronten for frigjøring av Palestina) på 1970-tallet."


http://www.miff.no/norge-og-israel/2017/05/18Gulesekstremisme.htm
4 liker  
Svar

Siste innlegg

Folk og røvere i Vatican City
av
Svein Berntsen
rundt 9 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Vi beklager
av
Endre Stene
rundt 14 timer siden / 196 visninger
0 kommentarer
Frelse i dag
av
Notto R. Thelle
rundt 15 timer siden / 127 visninger
1 kommentarer
Bibeltroskap?
av
Notto R. Thelle
rundt 15 timer siden / 122 visninger
0 kommentarer
Skapelsesnåde
av
Notto R. Thelle
rundt 15 timer siden / 84 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Den barmhjertige Trump
av
Åste Dokka
3 dager siden / 2241 visninger
26 kommentarer
Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
17 dager siden / 6988 visninger
305 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
20 dager siden / 7124 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
25 dager siden / 2281 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
27 dager siden / 3643 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 510 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 514 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3586 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8134 visninger
225 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Folk og røvere i Vatican City
av
Svein Berntsen
rundt 9 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Vi beklager
av
Endre Stene
rundt 14 timer siden / 196 visninger
0 kommentarer
Frelse i dag
av
Notto R. Thelle
rundt 15 timer siden / 127 visninger
1 kommentarer
Bibeltroskap?
av
Notto R. Thelle
rundt 15 timer siden / 122 visninger
0 kommentarer
Skapelsesnåde
av
Notto R. Thelle
rundt 15 timer siden / 84 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Kjell Haugen kommenterte på
Frelse i dag
rundt 4 timer siden / 127 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Kollektiv avstraffelse
rundt 5 timer siden / 1435 visninger
Tore Olsen kommenterte på
De som ønsker Islam velkommen, burde vite hva Islam står for
rundt 5 timer siden / 2245 visninger
Tore Olsen kommenterte på
De som ønsker Islam velkommen, burde vite hva Islam står for
rundt 5 timer siden / 2245 visninger
Tore Olsen kommenterte på
De som ønsker Islam velkommen, burde vite hva Islam står for
rundt 5 timer siden / 2245 visninger
Sølve Nicolay Thobro Lauvås kommenterte på
Snikislamisering og maktspråk
rundt 5 timer siden / 408 visninger
Tore Olsen kommenterte på
De som ønsker Islam velkommen, burde vite hva Islam står for
rundt 5 timer siden / 2245 visninger
Sølve Nicolay Thobro Lauvås kommenterte på
Snikislamisering og maktspråk
rundt 5 timer siden / 408 visninger
Jan Bording kommenterte på
De som ønsker Islam velkommen, burde vite hva Islam står for
rundt 5 timer siden / 2245 visninger
Les flere