Lars Gule

95

Den palestinske katastrofen - Nakba

Hvert år den 15. mai markerer palestinerne den katastrofen - nakba - som rammet dem da staten Israel ble opprettet i 1948. Det er 69 år siden i år, men 2017 er det en rekke hendelser som har sine «jubileumsmarkeringer». Det er 100 år siden britene avga Balfour-erklæringen, det er 70 år siden FNs generalforsamling anbefalte å dele Palestina i to stater, det er 50 år siden Israel okkuperte Gaza-stripen, Vestbredden og Golan-høydene og det er 10 år siden Israel (og Egypt) innførte blokaden av Gaza-stripen.

Publisert: 16. mai 2017.

Nakba er det arabiske ordet for katastrofe. Det er uttrykket palestinerne bruker om den katastrofen som rammet dem gjennom det sionistiske prosjektet. Dette prosjektet førte til proklamering av staten Israel 14. mai 1948.

I forkant av denne proklamasjonen og etter opprettelsen av Israel ble den palestinske befolkningen systematisk fordrevet fra store deler av Palestina. Dette var nødvendig for å kunne skape en jødisk stat. Det var jo omlag 1,3 millioner palestinere i landet og i overkant av 600 000 jøder. Derfor måtte palestinerne bort.

Fordrivelsen er godt dokumentert av israelske historikere. Og ja, det var en fordrivelse. Palestinerne reiste ikke frivillig eller på oppfordring fra sine ledere (med noen ytterst få lokale unntak). Denne påstanden, palestinerne dro på oppfordring fra sine ledere og i påvente av et nederlag for jødene, er en av de groveste og dummeste sionistiske propagandaløgnene om hendelsene i 1947 til 1949.

I dag er det bare en viss diskusjon om det forelå en omfattende plan for den etniske rensingen før staten Israel ble proklamert, eller om rensingen "bare" var et resultat av krigens logikk og muligheter, altså noe som skjedde der og da.

Det er ikke funnet noe overordnet plandokument som beviser at det forelå en ferdig plan på forhånd, men indisiene som avtegner seg gjennom det vi vet om den sionistiske diskusjonen om nødvendigheten av etnisk rensing før 1948, systematikken i måten rensingen skjedde på, bruken av det hebraiske ordet for rensing, og den bombastiske avvisningen av å la flyktningene vende tilbake til sine hjem (slik FN krevde), er så sterke at det har formodningen mot seg at det ikke forelå en - i det minste ganske generell - plan og målsetting om å fordrive flest mulig palestinere fra områdene sionistene kom til å kontrollere.

Resultatet var i alle fall at omlag 750 000 palestinere ble fordrevet fra gård og grunn, hus og forretninger. Til en tilværelse uten rettigheter i andre land.

Denne etniske rensingen demonstrerer til fulle det rasistiske ved det sionistiske koloniprosjektet. Det ble komplettert gjennom okkupasjonen av Golan-høydene og resten av Palestina i 1967. På Vestbredden og i Gaza-stripen innførte Israel mer eksplisitt apartheid-system. Som fortsatt er under utvikling - etter 50 år.

Det er nok nå! Det er derfor det viktig å støtte palestinernes ikkevoldelige motstand og bidra til Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner - BDS - mot Israel.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Og denne "rasistiske stat"

Publisert over 1 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
"Gule omtaler den jødiske staten som «en eksepsjonell og rasistisk stat» og «en kolonialistisk settlerstat».

Og denne "rasistiske stat" skal altså, ifølge han som har hele kontrollen, få 1/3, eller var det 2/3, eller var det 1/3 tre ganger? av sitt folk utslettet.

Om de som er blitt utpekt til å gjøre drittjobben er det kristne Europa, det muslimske Arabia, eller kanskje helst en kombinasjon, er av underordnet betydning.

Dette er noe resten av verden har observert/skal observere, helst med ideen om menneskets verdi suspendert i denne ekstraordinære operasjon (i likhet med hvordan vi leser Josva med en intellektuell, distansert interesse).

Kommentar #102

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Har jeg sagt det?

Publisert over 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Og denne "rasistiske stat" skal altså, ifølge han som har hele kontrollen, få 1/3, eller var det 2/3, eller var det 1/3 tre ganger? av sitt folk utslettet.

Mange jøder har i løpet av de siste 2000 år blitt utslettet. Synes du ikke snart det er nok?

1 liker  
Kommentar #103

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Med "han som har  hele kontrollen" refererer jeg ikke til deg. Jeg referer til den allmektige, han som ifølge "de innsiktsfulle" debattantene i denne tråden har profetert at 1/3, 2/3 eller 1/3 x 3, av israelerne skal utslettes.

2 liker  
Kommentar #104

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Én er én for mye.

Publisert over 1 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Mange jøder har i løpet av de siste 2000 år blitt utslettet. Synes du ikke snart det er nok?

Jeg mener at én er én for mye. 

Men spørsmålet her er om Bibelens profetier skal oppfylles.

Kommentar #105

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Og denne "rasistiske stat" skal altså, ifølge han som har hele kontrollen, få 1/3, eller var det 2/3, eller var det 1/3 tre ganger? av sitt folk utslettet.

Om de som er blitt utpekt til å gjøre drittjobben er det kristne Europa, det muslimske Arabia, eller kanskje helst en kombinasjon, er av underordnet betydning.

Dette er noe resten av verden har observert/skal observere, helst med ideen om menneskets verdi suspendert i denne ekstraordinære operasjon (i likhet med hvordan vi leser Josva med en intellektuell, distansert interesse).

Gjermund, hva får du hvis du stenger av for, eller stenger ute, kilden til lys? Jo, da får du mørke.

Hva får du hvis du stenger av for kilden til det gode, til kjærligheten, til freden, osv?

----------------

Joda, Gud er suveren. Totalt suveren! 

Så suveren at han har sagt at han for en tid vil avholde seg fra å utøve sin totale suverenitet på Jorden, og la oss mennesker selv få bestemme, både hva vi vil gjøre, og hvordan vi vil forholde oss til ham.

Rett og slett fordi han ikke gidder å dulle i evigheten med det som da ville blitt en gjeng med egosentrerte smiskere og rævslikkere som egentlig ikke var interesserte i ham!

Ikke heller kommer han til å gidde å bruke evigheten på å diskutere med alle dem som aldri kommer til slutte å klage: "Åh! Du er så urettferdig, altså!"

Så til slutt så kommer han faktisk til så si: "Kom dere ..... ut herfra!"

 

 

 

1 liker  
Kommentar #106

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

?

Publisert over 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
"Kom dere til ..... ut herfra!"

Er det den av Gud profeterte 1/3, 2/3 eller 1/3x3 som skal "til ...... ut herfra"?

Kommentar #107

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Jeg bare konstaterer at noen vil alltid klage, uansett. 

For om Gud hadde tvunget oss til å leve med ham, så ville noen ha klaget over hvor urettferdig det var at de aldri fikk bestemme noe selv!

Noe som jo faktisk skjedde: Lucifer og hans kompanjonger....

Når Gud da neste gang skapte en verden som gjorde at han var skjult for oss, slik at vi faktisk fikk muligheten til selv å bestemme, - og oppleve konsekvensene av hva det ville innebære, - ja så er det  mange som fremdeles kommer til å klage: "Åh, så urettferdig Gud er."

1 liker  
Kommentar #108

Jarle Veland

11 innlegg  92 kommentarer

Når to personer gjør samme forbrytelse,

Publisert over 1 år siden

men kun den ene anklages må man lure på motivene for det. Palestinere og jøder ble fordrevet i like store antall, men Gule er bare interessert i den ene forbrytelsen. Den ensidigheten Gule og andre propagandister står for gjør håpet om fred mellom to folk svakere . Hva Gule kaller et sionistisk koloniprosjekt er i realiteten at de fordrevne jøder fra bl. a. araberstatene har funnet et trygt hjem, noe araberne har nektet sine. Skal fred oppnås må begge folk gis muligheter til en god fremtid.

4 liker  
Kommentar #109

Mlorten Isaksen

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Meget god artikkel. Slik begynte Israel å bli jødenes verste fiende.......Og verre ble det etterhvert. Leseren bør søke på dette på nettet: massakrene i sabra og shatila....

Kommentar #110

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Finn en ny Midtøsten ekspert!

Publisert over 1 år siden

Det oppmuntrende ved å føle denne tråden som ble startet av Lars Gule , amanuensen ved en høyskole  Oslo, er at han har fått fattige 2 likes av de over 2600 som har lest hans oppgulp av fordomsfulle holdninger overfor den lovlig opprettede stat, Israel. Like oppmuntrende for alle, som ønsker en rettferdig fredsavtale i Midtøsten,  er å lese alle kommentarene på denne tråden som vitner om at mange har gjennomskuet fordommene som Lars Gule og hans medløpere i  mediene på venstresiden bærer til torgs. Det er på tide at NRK finner en annen terror-ekspert i sine innslag i nyhetene fra Midtøsten. Det er kanskje flere å ta av enn vi aner. Det vitner denne tråden om. 

4 liker  
Kommentar #111

Jarle Veland

11 innlegg  92 kommentarer

Men ikke

Publisert over 1 år siden

søke på arabernes massakrer av jøder og kristne?

2 liker  
Kommentar #112

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Spørsmålet

Publisert over 1 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.

Jeg bare konstaterer at noen vil alltid klage, uansett. 

For om Gud hadde tvunget oss til å leve med ham, så ville noen ha klaget over hvor urettferdig det var at de aldri fikk bestemme noe selv!

Noe som jo faktisk skjedde: Lucifer og hans kompanjonger....

Når Gud da neste gang skapte en verden som gjorde at han var skjult for oss, slik at vi faktisk fikk muligheten til selv å bestemme, - og oppleve konsekvensene av hva det ville innebære, - ja så er det  mange som fremdeles kommer til å klage: "Åh, så urettferdig Gud er."

Spørsmålet var: Er det den av Gud profeterte 1/3, 2/3 eller 1/3x3 som skal "til ...... ut herfra"?

I denne sammenheng forstår jeg ikke relevansen i din påstand om du vet at mange "kommer til å klage". Historien viser at folk holder fast ved sin gudetro selv om deres gud svikter dem, slik vi så i (det profeterte?) Holocaust og slik noen mener vi kan se hos palestinerne i dag.

Kommentar #113

Mlorten Isaksen

0 innlegg  3 kommentarer

Publisert over 1 år siden

Dersom du leser det som står på nettet, kommer det vel tydelig nok fram at Israel massakrerte 2 flyktningeleire! 


Kommentar #114

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Noe mangler...

Publisert over 1 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
I forkant av denne proklamasjonen og etter opprettelsen av Israel ble den palestinske befolkningen systematisk fordrevet fra store deler av Palestina. Dette var nødvendig for å kunne skape en jødisk stat. Det var jo omlag 1,3 millioner palestinere i landet og i overkant av 600 000 jøder. Derfor måtte palestinerne bort.

Hadde det ikke vært en interessant opplysning i denne sammenheng å få med at Israel ble angrepet av samtlige nabostater m.m. dagen etter at Israel ble opprettet? Det forklarer i grunnen mye av det som skjedde. Hvem vil ha et land fullt av fiender?

Det er også en problematisk påstand når Gule hevder at den palestinske befolkningen ble systematisk fordrevet også før Israel ble dannet. Det var borgerkrigslignende tilstander, det er riktig, men araberne var på ingen måte uskyldige i den konflikten. Vi må heller ikke glemme arabernes iherdige forsøk på å hindre jødene i å flykte til Israel under og etter krigen. Vi kan jo tenke oss hva slags merkelapper italienerne hadde fått nå i dag om de hadde jaget båtflyktningene på sjøen igjen...

Det som er virkelig problematisk med Gule sin tekst, er at han utelater alt i historien som taler til jødenes fordel, og bare trekker fram det som er negativt. Han gir på ingen måte et sannferdig bilde av historiske begivenheter. Jeg vil gå så langt som å si at hans tilbakeholdelse av fakta er det samme som løgn. Når du forteller bare halve sannheten, blir det løgn. Vi bør forvente mer av en som liksom er akademiker, spesielt når han her så flink til å angripe sine debattmotstandere for alle mulige småting.

7 liker  
Kommentar #115

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Spørsmålet var: Er det den av Gud profeterte 1/3, 2/3 eller 1/3x3 som skal "til ...... ut herfra"?

I denne sammenheng forstår jeg ikke relevansen i din påstand om du vet at mange "kommer til å klage".

Jeg beklager, du har helt rett. Det kan skyldes at jeg ikke klarte å se at det skulle være en sammenheng mellom disse omtalte tredjedelene, og Herrens fremtidige "Bort fra meg, dere som gjør urett...". Jeg har rett og slett ikke oppfattet at de to tingene handler om sammen hendelse. Derfor kan jeg dessverre ikke svare på spørsmålet ditt.

Og så ble kommentaren min i stedet handlende om noe helt annet, dvs en oppfølging av den foregående kommentaren min, som handlet om at det alltid vil være noen som vil klage, være misfornøyde, og synes at sjefen, læreren, eller i dette tilfellet Gud, er urettferdig. Uansett hva han gjør eller sier.

Jeg beklager.

1 liker  
Kommentar #116

Jarle Veland

11 innlegg  92 kommentarer

Og dersom du leser på nettet

Publisert over 1 år siden

så finner du noe om arabernes massakrer på jøder og kristne. Er dette ukjent for deg, at begge parter gjorde seg skyldige i massakrer?

1 liker  
Kommentar #117

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Mlorten Isaksen. Gå til den siterte teksten.
Dersom du leser det som står på nettet, kommer det vel tydelig nok fram at Israel massakrerte 2 flyktningeleire! 

Jeg vet ikke hva du har lest på nettet, men det korrekte er at det var libanesiske såkalte kristne falangister, som utførte disse massakrene.

Så hører det med til historien at Ariel Sharon ble beskyldt for å ha visst om hva som skjedde, og at han derfor burde stoppet det. Slik fikk man igjen veltet skylden for massakrene over på jødene. 

Jødene har skylda, uansett. De er onde. Det er dette som alltid har vært antisemittismens kjerne.

Og dermed så ble det hele langsomt, - gjennom aktiv propaganda, - fordreid videre, til at det var Israel selv som hadde utført massakrene. 

Og det er tydeligvis denne propagandaen du også er blitt offer for. La meg derfor advare deg; tro ikke på alt det onde du leser på nettet om Israel og jøder. Og som  også Gule og andre forteller deg. Som denne tråden har vist, så er mye av det de forteller både ensidig og uetterrettelig. Ja mye er ren løgnpropaganda. Antisemittismen er ikke borte. Heller ikke i 2017.

 

 

5 liker  
Kommentar #118

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Cluet ligger i det siterte.

Publisert over 1 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Hvem vil ha et land fullt av fiender?

Den rabiate motstanden mot masseinnvandringen ligger i frykten for at innvandrerne tar helt over. Vi kan se her i Europa hvordan høyrepopulistiske partier får næring av mediaoppslag om uheldige følger ved innvandring og i de innfødtes frykt for at europeisk kristen (og sekulær) kultur er under angrep.

Det som skjer i Europa i våre dager kan ganges med 100 når vi ser til Palestina frem til 1948. Ikke bare var innvandringen mye større, den var også mye mer voldelig, og den inneholdt et uttalt ønske om statsdannelse, en religiøs statsdannelse. Palestinske jøder var (i begynnelsen) ikke noe problem. Europeiske jøder med våpen var et problem.

Ikke før i 1974 fikk Israel en statsminister som ikke var født i Europa (hvis vi ser bort fra Yigal Allons korte gjesteopptreden i 1969). Dette bør si oss noe om hvordan de innfødte så (og ser) på Israels legitimitet som stat.

Så det må være lov for palestinerne å se på opprettelsen av staten Israel som en katastrofe.

En annen ting er at staten Israel i dag eksisterer, med millioner av statsborgere som er født og oppvokst i Israel. Begge (alle) parter har derfor et ansvar for å redusere konfliktnivået. Hvis du spør meg, er det første budet å plassere de respektive monogudene i baksetet.

Kommentar #119

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

Noe har Lars Gule rett i:

Publisert over 1 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Nakba er det arabiske ordet for katastrofe

Siden sist jeg var inne på denne tråden for 10 dager siden har "likes"  øket fra  en til 3 sjeler. Litt over 3000 har vært innom og lest Lars Gules trosbekjennelse . Hvis trådstarteren hadde samme forståelse av den palestinske konflikten for ca. 30 år siden som den han her på tråden  gir en levende fremstilling av, forstår jeg  hvorfor han ble knepet i israelsk flykontroll med veska full av sprengstoff. Han var i god tro.  Men han har rett i at " Nakba er det arabiske ordet for katastrofe."

1 liker  
Kommentar #120

Roald Øye

239 innlegg  2311 kommentarer

FN utlyser stilling i Jerusalem, Palestinas hovedstad

Publisert over 1 år siden

 

Salomos ordspråk 18.21.:»Tungen har makt over død og liv. De som gjerne bruker den, får smake frukten». Det er utlagt: «Den som er med på leken,  får smake steken.» (?)

Ved Vestmuren i Gamlebyen i Jerusalem blir israelske soldater i en høytidelig seremoni  hvert år i juni sverget inn  i ulike brigader. Tidligere skjedde det på toppen av Masada-festningen i Judea-ørkenen.  Det er samtidig en seremoni der de som elsker Det hellige land hyller «the  Israeli Defense Forces» (IDF). 

Stabssjefen  Gadi Eizenkot holdt i år en tale der han i anledning 50-års feiringen av Seksdagerskrigen instruerte IDF- soldatene til alltid å referere til Jerusalem som en “unified city”  ikke en “liberated” eller“occupied”  by.  I tillegg  beordret Yaron Dekel,  IDFs Radio Commander, sin stab  til å avstå fra å bruke betegnelsen« Vestbredden» når de var «på luften»  fordi betegnelsen ga gale signaler om områdets folkerettslige status. 

Begrepet har målbevisst blitt tatt i bruk av palestinerne og den israelske politiske venstresiden for å støtte det anti-israelske syn som råder i FNs organer. FN har nylig i en stillingsutlysning omtalt Jerusalem som «Palestinas» hovedstad,  noe som visst nok skal bety at Vestbredden er et kjerneområde i dette ikke-eksisterende landet, Palestina. 

I forbindelse med feiringen av den mirakuløse innsatsen til Israels soldater i Seksdagerskrigen, som NRKs forsøkte å latterliggjøre i sitt minneprogram 12. juni i år,  er det et oppmuntrende tegn at israelske ledere har tatt et initiativ for å korrigere historiske vrangforestillinger som manifesterer seg i bruk av en nedsettende terminologi om sentrale  deler av landet Israel. Dr. John A. I. Grossman, formann i IDFs offisielle velferdsfond uttalte til  BreakingIsrael News om vrangforestillingene:  

De bibelske betegnelsene for Vestbredden er Judea og Samaria. Disse områdene inkluderer Jerusalem, Shiloh,  Beit El, og Hebron. Stabssjef Gadi Eizenkot håpet at de  politisk «korrekte" begrepene ville bli kastet på historiens skraphaug under Hærens jubileums seremonier i sommer.   

Feiringene inkluderer frigjøringen av Øst-Jerusalem, Judea og Samaria  fra den ulovlige jordanske okkupasjonen som begynte i 1948 og varte til slutten av Seksdagerskrigen. En veteran blant journalister, Deckel, som har ledet en av  IDFs  kringkastingsstasjoner siden 2012, har fått æren for å ha beveget IDFs radioprogrammer fra å ha hatt en sterk venstrevridd  profil til nå å fått en mer objektiv  holdning til høyresiden. Han beordret sine medarbeidere til å bruke ordene “territories” (“shtachim”) for å beskrive Vestbredden, skjønt mange fremdeles tror det er et politisk omdiskutert begrep. «The Jewish Orthodox news outlet KikarHaShabbat» rapporterte at  IDF vanligvis bruker Judea og Samaria og ikkeV estbredden og territories” i sine orienteringer.

Det internationale samfunn inkludert det store flertall av journalister, bruker vanligvis begrepet «Vestbredden» for å distansere seg/disconnect til landet Israel fra Bibelen. Ord har makt og skaper en virkelighet,  mente Grossman. «Det er bare ved å velge de mest korrekte begreper om landet Israel, at vi kan klargjøre den bibelske og jødiske forbindelse til landet. We want to strengthen this connection,  sa han til slutt. 

Det trengs en bevisstgjøring på dette felt blant kirke- og møteledere når de annonserer noe som har med  Israel og de omkringliggende araberfolk å gjøre, enten om kollekt eller misjonsvirksomhet. 

Inntil for noen år siden opplevde jeg stadig bevisstløse annonseringer i min frikirkemenighet, som f. eks. «Kollekten går i dag til Israel og Palestina.» Etter at jeg noen ganger hadde spurt annonsøren om hvor «Palestina» lå,  ble det slutt på den hårreisende formuleringen - i min menighet i hvert fall.

 Som bibel troende mennesker vet vi at  det ikke blir behov for kollekter til "staten" Palestina. La oss gjøre det kjent i våre menigheter!

 

1 liker  

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere