Kommentator Håvard Nyhus

Kommentator og debattutvikler i Vårt Land.

Hjernen er alene

Omskjæringsdebatten og Sterri-saken har dypest sett det samme problemet. Debattantene snakker forbi hverandre fordi de tror at alle deler deres egen verdensanskuelse.

Publisert: 15. mai 2017 / 6895 visninger.

MED HENVISNING TIL «barnets beste» vedtok Frp i forrige uke at partiet vil forby omskjæring. Som tidligere ­byråd i Bergen, Silje Hjelmdal, sa det: ­­ Inngrep på friske ­babyer er ikke til barnets beste. La forhuden­ ­flagre!

Barneombudet har argumentert på samme vis. I sitt høringssvar om rituell omskjæring av gutter tar de til orde for «15- ­eller 16-årsgrense» på en åttedagersregel (!) og «oppfordrer» norske jøder til å «finne alternative ­måter å hjelpe barn til å uttrykke sin religionstilhørighet på». Hvorfor? Fordi «barnets beste skal komme i første rekke».

Akkurat hva de legger i «barnets beste» er det imidlertid ingen av dem som diskuterer, som om «barnets beste» var en enkel og grei størrelse, en nøytral ­benevnelse uten ideologisk slagside.

Den tilforlatelige tilnærmingen til «barnets beste» er slik interessant i seg selv. Den røper noe om hvor fortapt den som argumenterer er innenfor sin egen forestillingsverden – ute av stand til å se at «barnets beste» like gjerne kan bety noe helt annet enn det de selv legger til grunn.

Trygg tilhørighet. For ­eksempel det å bli gitt en trygg til-­hørighet fra fødselen av, symbolisert ved et identitetsmerke som kimer gjennom årtusener. For det er omtrent slik de fleste ­jøder – sekulære og ikke-sekulære – resonnerer. Som foreldre flest ønsker de å gi barna sine en så god start på livet som overhode mulig. Ja, hva ellers?

Det burde være unødvendig å minne om, men omskjæringssaken handler ikke om hvor den gode viljen er deponert. Alle vil barnets beste. Alle.

Spørsmålet er derfor ikke om «barnets beste» skal komme i første, andre eller tredje rekke; men hva «barnets beste» innebærer. Det er her samtalen må begynne, om den skal lede noe sted og ikke bare være en årviss, rituell utveksling av fornærmelser.

Det avgjørende er altså å tre et skritt tilbake og redegjøre for premissene sine. Ikke bare anta at alle lever innenfor den samme­ bobla.

Sporer av. Hvilket igjen leder meg til den såkalte Sterri-debatten. For her finner vi den samme mekanismen, som gjør at sam-talen sporer av før den engang har forlatt stasjonen.

For det som er selvinnlysende sant for den ene, er ikke nødvendigvis det for den andre.

Det er for eksempel ikke alle som mener at det å maksimere nytelse og velvære er et gode i seg selv. Tvert om. Disse raringene som kaller seg katolikker og lutheranere mener sågar at veien til frelse er brolagt med forsakelser og prøvelser.

Og ikke trenger du være kristen heller. I Klassekampen ­uttaler humanist og professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen, at evangeliet om velvære og selvbestemmelse «fratar menneskelivet hele horisonten» og at det nettopp er «vekslingen mellom håp og motgang» og det at vi ikke har kontroll (…) «som gir mening og muligheter for modning og vekst.»

Annen frekvens. Dette er grunnen til at flere av Sterri-postulatene for mange fremstår så tonedøve og … aparte. Det er som om han befinner seg på en helt annen frekvens: «Selv om barn for de aller fleste er en av de største gleder i livet, kommer vi ikke utenom at det også er en byrde.»

Som om det å ha barn kan oppsummeres i en inntekts- og utgiftsside bestående av «gleder» og «byrder», og at målet er høyt utbytte på investeringen.

Igjen, som med det ideologiske trylleformularet «barnets beste», sier oppsettet langt mer om ­avsenderen enn om virkeligheten. For ikke alle deler opplevelsen av at livets gaver lar seg omsette i en gevinst-/kostnadskalkyle. Eller at det må være selvinnlysende sant at høy IQ er en forutsetning for «spennende samtaler» og «høy, objektiv livskvalitet».

Eller at filosofen Peter Singer er den i verden som «har gjort mest for å øke vår bevissthet om våre moralske forpliktelser til folk utenfor landegrensene». Ja vel? Hva med han fyren fra Nasaret?

Eller at «ingen kritiserer en kvinne for å ta abort om det ikke passer for henne å få barn.» ­Ingen? Kremt.

Tatt av vinden. Fellesnevneren er at uttalelsene er innforståtte; de oppstår innenfor et meningsfellesskap der de fremstår som selvfølgelige, liketille og opplagte. Mens de i virkeligheten er alt annet.

Om vi løfter blikket ytterligere, kan vi si at uttalelsene peker mot en selvfornøyd samtid som mener å besitte en helt spesiell og privilegert posisjon når den skuer utover historiens kraftlinjer, symbolisert ved at avsenderen mener å vite at naturlige fødsler – som menneskeheten har praktisert i noe sånt som 200.000 år – vil avvikles i løpet av hans ­levetid.

Av hensyn til «morens beste», formodentlig.

14 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  196 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Omskjæring av religiøse grunner bør forbys uansett alder. Leger har viktigere ting å gjøre. 

 

1 liker  
Svar
Kommentar #2

Sigmund Svarstad

28 innlegg  80 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

For meg fortoner religiøse kulturers omskjæring av nyfødte guttebarn, uten medisinsk grunn, seg langt mer betenkelig enn indianske kulturers skalpering av nydrepte fiender. 

Svar
Kommentar #3

Geir Wigdel

14 innlegg  1938 kommentarer

Det er selvsagt

Publisert rundt 1 år siden

viktig å forstå motpartens utgangspunkt, på samme måte som det er viktig å forstå den kulturelle og kunnskapsmessige ramme de ulike hellige skrifter er blitt til i. Men selv om en skal bestrebe seg på å forstå den annens utgangspunkt, er det ikke gitt at en behøver å godta dette som relevant. Dersom en diskuterer sannsynligheten for verdensflommen (syndfloden) kan jeg forstå argumentene til en som har som utgangspunkt at Bibelen er bokstavelig korrekt. Men jeg kan ikke godta et slikt utgangspunkt, kun konstatere at det diskvalifiserer for saklig diskusjon. Det samme gjelder diskusjonen om omskjæring av små barn. Jeg kan skjønne jøders frustrasjon over at spørsmålet reises, men jeg kan ikke godta som argument at dette er viktig for jøder fordi det er viktig. Dette er en form for knebling av saklig debatt som ikke hører hjemme i vårt åpne og kunnskapsbaserte samfunn.

5 liker  
Svar
Kommentar #4

Tore Olsen

18 innlegg  4369 kommentarer

Den utover vendte navlebeskuelse

Publisert rundt 1 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Det samme gjelder diskusjonen om omskjæring av små barn. Jeg kan skjønne jøders frustrasjon over at spørsmålet reises, men jeg kan ikke godta som argument at dette er viktig for jøder fordi det er viktig. Dette er en form for knebling av saklig debatt som ikke hører hjemme i vårt åpne og kunnskapsbaserte samfunn.

Og dermed forsvant jødene med sin kultur ut av Wigdels boble.

Svar meg, hvis jøder som kultur er ubetydelig, hvorfor da bry seg med dem? Er det for å trekke dem ut av deres boble og inn i det åpne og kunnskapbaserte samfunn?

Jeg tror sannelig jeg skal titte litt ut av min boble jeg og kommentere ut fra mine begrensede forutsetninger. Det jeg synes du kommer med er selvmotsigende tull, "vårt samfunn" er hverken åpent eller kunnskapsbasert, det er trangt, rigid og fordømmende mot alt annet enn seg selv. Den såkalte liberalismen er slik at den godtar alt, bare man er liberal og å være liberal er å marsjere i takt med liberal-ideologien. Et innblikk i hvordan den fungerer som samfunnsideal kan opplyses om ved å trykke på linken under:

Egohumanismen

4 liker  
Svar
Kommentar #5

Tore Olsen

18 innlegg  4369 kommentarer

Et meget godt bidrag i debatten(ene)

Publisert rundt 1 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Tatt av vinden. Fellesnevneren er at uttalelsene er innforståtte; de oppstår innenfor et meningsfellesskap der de fremstår som selvfølgelige, liketille og opplagte. Mens de i virkeligheten er alt annet.

Velskrevet og meget godt innlegg, men jeg tror at de som mener seg mer bevisst og orientert enn "de andre", vanskelig ser fordelen man kan finne ved dialogen som innlegget forklarer og inviterer til. For dem er saken ferdig snakke, og de skal bare fortelle andre hvor landet ligger og skapet skal stå!

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Eirik A. Steenhoff

19 innlegg  319 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Egil Andre Gjerde. Gå til den siterte teksten.
Omskjæring av religiøse grunner bør forbys uansett alder. Leger har viktigere ting å gjøre. 

Takk for din illustrerende kommentar til Nyhus' kloke innlegg.

3 liker  
Svar
Kommentar #7

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5345 kommentarer

Det er nettopp det

Publisert rundt 1 år siden
Håvard Nyhus. Gå til den siterte teksten.
Det burde være unødvendig å minne om, men omskjæringssaken handler ikke om hvor den gode viljen er deponert. Alle vil barnets beste. Alle.

Alle vil det beste for barna sine.

Derfor er det best av vi har nasjoner hvor folk kan ha sine egne regler og ikke drive med multikulti, hvor en regel skal gjelde for alle.

Vi må ta hensyn til flyktningers kultur. Derfor kan vi ikke ha for mange. Vi må legge til rette for at de kan reise tilbake til sitt eget land. Da løser slike problemer som omskjæring seg selv. Hvorfor skal vi drive å diskriminere skikker til våre gjester? Det har ikke vi noe med. Vi skal forlange at gjester innretter etter norsk kultur i samfunnet, men hva de selv gjør, som ikke angår noen andre, får vi respektere. Hvorfor skal vi lage regler for det?

Når det gjelder Sterri, er det et helt annet spørsmål enn omskjøring. Det går ut på hvordan vi skal behandle barn i vårt eget samfunn. Har barn verdi i seg selv, eller er det bare en ting?

2 liker  
Svar
Kommentar #8

Leif Knutsen

33 innlegg  319 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Jeg tror du er inne på noe når du trekker paralleller mellom disse to debattene, men jeg vet ikke riktig om partene snakker forbi hverandre. Jeg er mer enig i at en part blir veldig krono- og etnosentrisk: de mener at de i deres tid og kultur intuitivt forstår virkeligheten - den rasjonelle, uangripelige rettskaffenhet - bedre enn andre. For meg er det temmelig skummelt.

Jeg har en sønn med tunge funksjonshemninger (på torsdag publiseres en artikkel med ham som utgangspunkt) som jeg i mange år har vært alene ansvarlig for (med god og uunværlig støtte fra kommunens tjenester). Når Sterri mener at barn og voksne med Downs ikke vil ha "fullverdige liv", må han antagelig mene at min sønn - som har langt lavere funksjonsevne enn de fleste med Downs - omtrent har en meningsløs eksistens. Likevel opplever jeg og alle som kjenner ham at han har alle følelser vi har, utrykker seg om ting han bryr seg om, osv. Minst fire personer har valgt sine yrker på grunn av ham, og han er det mennesket jeg har lært mest av. Ikke minst om mine egne begrensninger. Om det skulle være noen vekt som veide livsverdi, er jeg ikke sikker på at jeg kommer bedre ut av det enn ham. Så for meg fremsto den kommentaren som meningsløs, absurd, noe som falt på sin egen dumhet. 

Diskusjonen om tidlig mannlig omskjæring ville vært fascinerende hvis den ikke var så slitsom. Men den bygger på at en side insisterer på at det ikke kan være annerledes enn at tidlig mannlig omskjæring er så skadelig at å utsette små guttebarn for det ikke kan tolereres. Når jeg skriver "kan ikke være annerledes" så er det fordi det hele er så forskrekkelig for så mange nordmenn som simpelthen er helt ukjent med det - hvis du snakker om kniver, små barn, kjønnsorganer, osv., så forstår jeg godt at dette får en sterk følelsesmessig reaksjon.

Min verdensanskuelse, for å si det slik, er at menneskerettigheter (herunder foreldreansvar og livssynsfrihet) ikke kan overkjøres av myndigheter med mindre andre rettigheter tilsier det. For at vi skal unngå diskriminering, må det være konsekvens i avveining. Det er mye skadelig og risikofullt vi godtar at barn utsettes for, fordi vi ikke vil gripe inn i livssynsfrihet og foreldreansvar. For eksempel: ateister mener at en religiøs oppdragelse gir varig skade, samtidig som noen religiøse mener at en ateistisk oppdragelse leder til fortapelse. Disse to synene kan ikke forenes, og "kompromisset" er at vi bare må respektere foreldres rett til å gjøre så godt de kan. Vi tåler at barn gjennomgår kosmetisk kirurgi for å passe inn i våre estetiske standarder, vi godtar at de får dårlig kosthold, eller ser på TV som ikke er oppbyggelig, osv. 

3 liker  
Svar
Kommentar #9

Geir Wigdel

14 innlegg  1938 kommentarer

Nyhus skriver

Publisert rundt 1 år siden

at "barnets beste" er å gi det en trygg tilhørighet. Implisitt sier han altså at jødiske foreldre IKKE vil gi sine barn en tilsvarende trygg oppvekst om barnet har en intakt penis. Hvilken uhyrlig tanke! Mitt utgangspunkt er at foreldre uansett prøver å gi sine barn trygge og gode oppvekstvilkår. Dette gjelder selvsagt også jøder, eller muslimer for den del. Barna er selvsagt like mye del av det jødiske miljø de vokser opp i, om de er uomskåret til en alder da de kan, og har rett til, å  begynne å ta selvstendige beslutninger.

Tore Olsen synes å glemme fullstendig at denne debatten ikke dreier seg om jøder, men om det er greit at norske småbarn utsettes for et unødig kirurgisk inngrep og videre om det er riktig at norske barn gis et irreversibelt merke uten at de har noen innvirkning på beslutningen.

3 liker  
Svar
Kommentar #10

Tore Olsen

18 innlegg  4369 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Tore Olsen synes å glemme fullstendig at denne debatten ikke dreier seg om jøder, men om det er greit at norske småbarn utsettes for et unødig kirurgisk inngrep og videre om det er riktig at norske barn gis et irreversibelt merke uten at de har noen innvirkning på beslutningen.

Akkurat her er jeg faktisk enig med deg. Enhver amputasjon av kjønnsdeler enten det er på jente- eller guttebarn er forkastelig, men den jødiske tradisjonen har nå vært praktisert i landet til alle tider det har vært jøder her. Hvorfor skal dette forbys nå og ikke tidligere? Så mener jeg at den jødiske praksis er mindre farlig enn den som foretas på jentebarn.

Det er et dilemma jeg slår meg selv på kjeften i egentlig. Jeg ble på en måte på jødens side, som får tredd dette ned over sin nasjons tradisjon - uten å bli tatt med på råd.


Svar
Kommentar #11

Ole Jørgen Anfindsen

168 innlegg  2033 kommentarer

VL møter seg selv i døra

Publisert rundt 1 år siden

Samme dag som Nyhus' innsiktsfulle kommentar står på trykk i Vårt Land, stiller avisen følgende spørsmål til Amal Aden: "Hva kan det norske samfunnet gjøre for at ungdom ikke skal sendes ut av Norge og lære å mislike liberale verdier?"

At vestlige, liberale verdier har begrenset overbevisningskraft, burde ikke overraske noen som kjenner til hvilke utslag disse verdiene gir seg i praksis. Og, som Nyhus er inne på, det er ikke nødvendigvis et godt utgangspunkt for debatt eller dialog at man tar for gitt at motparten gir sin tilslutning til alle ens egne premisser. 

Nedenfor finnes en smakebit på liberale, vestlige verdier som mange innvandrere (fornuftig nok) betakker seg for. Et folk, en nasjon, en kultur, en sivilisasjon som ikke reproduserer seg selv, er på vei mot historiens skraphaug.

 

No Kids, No Problem!

How personal and cultural factors shape attitudes toward voluntary childlessness in Europe

[...]

In sum, the highly educated, the religiously uncommitted and those who value autonomy across Europe are much more likely to approve of voluntary childlessness.

http://www.population-europe.eu/pop-digest/no-kids-no-problem 

2 liker  
Svar
Kommentar #12

Geir Wigdel

14 innlegg  1938 kommentarer

Anfindsen er tydeligvis

Publisert rundt 1 år siden

tilhenger av den gammeltestamentlige måten å dominere nabofolk på, ved å bli mer tallrik. I en sterkt overbefolket verden er dette en uansvarlig og uakseptabel strategi. Europa har heldigvis kommet lenger enn "lebensraum" filosofien, som Anfindsen synes å henge fast ved.

Svar
Kommentar #13

Tove S. J Magnussen

504 innlegg  2043 kommentarer

Bra innlegg.

Publisert rundt 1 år siden

Leger bør heller ikke holde på med aktiv dødshjelp. 

Svar
Kommentar #14

Elisabeth Hoen

49 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Leif Knutsen. Gå til den siterte teksten.
Vi tåler at barn gjennomgår kosmetisk kirurgi for å passe inn i våre estetiske standarder, vi godtar at de får dårlig kosthold, eller ser på TV som ikke er oppbyggelig, osv. 

Disse er ikke sammenlignbare med omskjæring. Estetikk er ikke sammenlignbart med å fjerne forhud, slimhinnen og følsomme nerver og de andre eksemplene er reversible - ikke 100%, men kan endres senere. Omskjæring kan ikke endres. 

" Min verdensanskuelse, for å si det slik, er at menneskerettigheter (herunder foreldreansvar og livssynsfrihet) ikke kan overkjøres av myndigheter med mindre andre rettigheter tilsier det." 

Når det gjelder hva ens foreldre sier en skal tro på, hva en skal se på TV og at en skal få hull i ørene e.l. så er dette noe en kan endre på selv senere. Når det gjelder livssynsfrihet så synes jeg det må være livssyn - og trosfrihet for dem som er født inn i jødiske og (muslimske) og alle andre familier, og derfor blir det galt med omskjæring, som også kan forstås som et unaturlig og skadelig inngrep og som er en irreversibel handling. 


2 liker  
Svar
Kommentar #15

Søren Ferling

0 innlegg  4865 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Europa har heldigvis kommet lenger enn "lebensraum" filosofien, som Anfindsen synes å henge fast ved.

Ja, men det har ulandene ikke og det bliver et problem, når vi bliver færre - ellers har du ret i at vores måde at leve på også i den henseende er den rigtige.

2 liker  
Svar
Kommentar #16

Tarjei Vågstøl

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Eg trur boble-metaforen er god, men eg spør meg av og til om alle ønskjer å kommunisera på tvers av desse boblane - eller om det handlar om å skrika så høgt at ein framstår som parten med størst boble.

1 liker  
Svar
Kommentar #17

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  196 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Eirik A. Steenhoff skrev "Takk for din illustrerende kommentar til Nyhus' kloke innlegg."

Ifølge flere katolske nettsider er ironi og sarkasme regnet som synd, og du er katolikk.

Svar
Kommentar #18

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  396 kommentarer

Hva om?

Publisert rundt 1 år siden

Hva om det var bare muslimene, og ikke jødene som omskjærte sine spedbarn.

Ville kommentarene sett annerledes ut da?

Jeg bare spør jeg, hva tror dere?

1 liker  
Svar
Kommentar #19

Geir Wigdel

14 innlegg  1938 kommentarer

Det er et åpenbart

Publisert rundt 1 år siden

svar på dette, jfr debatten om klesplagg, men ingen tør si det høyt.

Svar
Kommentar #20

Egil Andre Gjerde

3 innlegg  196 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Jeg har stilt meg det samme spørsmålet selv, og jeg tror den ville sett annerledes ut. Mange hadde vært mindre opptatt av å forsvare omskjæring, pga koblingen mellom kristendom og jødedom og synet på jødene som Guds utvalgte folk.

Svar
Kommentar #21

Hans Torvaldsen

1 innlegg  68 kommentarer

Hva med.....

Publisert rundt 1 år siden

Hva med barnekonvensjonen som Norge har ratifisert. Paragraf 14;

1. Partene skal respektere barnets rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet.
2. Partene skal respektere foreldrenes, eventuelt vergenes, rett og plikt til å veilede barnet om utøvelsen av hans eller hennes rettigheter på en måte som er i samsvar med barnets gradvise utvikling.

Her er det ganske tydelig slått fast at barna har religionsfrihet og foreldrene har rett og plikt til veiledning. 

Jeg kan med min beste vilje ikke forstå at foreldrenes religionsfrihet gir anledning til å ta fra barna deres religionsfrihet. 

Jeg kan med mins beste vilje ikke forstå at å utsette barn for unødvendige, smertefulle og risikable kirurgiske inngrep er en rettighet for foreldrene vi skal forsvare.  

Norge har forbud mot kvinnelig omskjæring som i mildeste form er mindre smertefullt og mindre risikabelt  enn omskjæring av gutter. Jeg kan med mins beste vilje ikke forstå at ikke gutter for samme rettsvern som jenter. 

Vi har kvittet oss med mange regler og ritualer som er gamle og med påstått opphav i religion. Uten at de er savnet. Nå er det på tide med ett skritt til i riktig retning. 

1 liker  
Svar
Kommentar #22

Morten Slmonsen

32 innlegg  1296 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
Implisitt sier han altså at jødiske foreldre IKKE vil gi sine barn en tilsvarende trygg oppvekst om barnet har en intakt penis.

Nei, feil konklusjon. 

Svar
Kommentar #23

Morten Slmonsen

32 innlegg  1296 kommentarer

Dobbel standard

Publisert rundt 1 år siden

Dersom folk er opptatt av unødvendige risiki for skader og evt. for tidlig død, så burde man vel også forsøke å forby alkoholsalg? Såvidt jeg forstår er alkohol det verste "dopet" vi har, verre en både hasj og heroin. Etter samme standard som vi nå legger til grunn for å kjempe mot omskjæring (fordi man har slik omsorg for små jødiske og muslimske guttebarn),  burde vi ikke da kjempe mot russefeiring og all slags unødvendig risiko som både unge og gamle løper i møte med alkoholen? Jeg skjønner at mange har glede av alkohol, men det argumentet har ingen vekt i møte med all den lidelse, vold, skader og død den forårsaker. Ikke sant?

Eller hva med abort - et argument for å tillate det er at ellers vil alle dra til utlandet eller utføre abort på en utrygg måte. Hva vil skje med små guttebarn, kanskje de også vil få utført omskjæring på utrygg måte?

Er ikke dette den doble standard som dagens "tolerante" og sekulære mennesker holder seg med? En regel for meg og en annen for deg....


1 liker  
Svar
Kommentar #24

Hans Torvaldsen

1 innlegg  68 kommentarer

Tvert imot.

Publisert rundt 1 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Er ikke dette den doble standard som dagens "tolerante" og sekulære mennesker holder seg med? En regel for meg og en annen for deg....

Det er akkurat tvert i mot det du skriver. Jeg regner meg som sekulær og tolerant og helt på linje med Øverlands dikt fra 1937: " Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!".

Jeg ønsker samme regel for alle. Samme rettighet og samme plikt. Rettighet for små babyer til å få vokse opp med kroppen intakt. Rettighet til å ikke bli påført unødvendig smerte, unødvendig risiko for misdannelser, unødvendig risiko for død. 

Vi skal, som samfunn, nettopp ikke gjøre forskjell på hvilke rettigheter vi har.  På samme måte som mine og dine barn og barnebarn har rett til å vokse opp uten at noen skjærer i kjønnsorganet deres, på samme måte har barn av muslimske og jødiske foreldre den samme rettighet. 

1 liker  
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roald Øye kommenterte på
Biskoper og kirkeledere utfordes.
6 minutter siden / 2246 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2096 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
rundt 1 time siden / 334 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2096 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2096 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2096 visninger
Rune Holt kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 464 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 464 visninger
Rune Holt kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 2 timer siden / 2096 visninger
KarI Erik BirkeIand kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 464 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 464 visninger
Les flere