Spaltist Bernt Aksel Larsen

Næringsdrivende og medlem av Brunstad kristelige menighet

Paulus og politikken

Hvorfor er så få i vår menighet politisk aktive?

Publisert: 15. mai 2017 / 753 visninger.

Året 2017 blir et spennende år politisk, og Norge står foran en valgkamp. I Brunstad Kristelige Menighet har vi tradisjonelt vært mindre politisk aktive enn gjennomsnittet. Skal jeg gå ut fra min egen erfaring, betyr ikke det at de har mindre meninger om politikk enn det samme gjennomsnittet. Diskusjonene kan til tider gå varme, og så godt som hele det politiske spekteret fra rødt til blått er representert. Å engasjere seg aktivt i politikken er det likevel lite av, selv om det finnes unntak.

Det er nærliggende å stille spørsmål om hva dette skyldes. Årsaken tror jeg er å finne i vekten forkynnelsen legger på å arbeide med seg selv – det som litt banalt kan kalles å bli et bedre menneske.­ Mange av oss tenker at det var dette apostelen Paulus ville prioritert om han hadde levd i dag.

Utvikling

I forkynnelsen fra våre ­talerstoler ligger det en tro på at det best­e jeg kan gjøre for meg selv og for mine medmennesker er det Paulus skrev til den unge Timoteus: «Gi akt på deg selv og på læren. Fortsett med det!» Vi tror at ved å være opptatt med hva Guds ord sier, og sammenligne dette med slik vi selv er og oppfører oss, vil vi komme inn i en god utvikling som menneske.

Det å være i en slik utvikling er det ­aller beste vi kan bidra med for samfunnet. «Læren» som Paulus viser til, handler mye om å ikke være selvopptatt, men i stedet være opptatt med hva jeg kan gjøre for mine medmennesker. Dette er ikke ­naturlig for mennesker, men vi har en sterk tro på at utvikling er en mulighet.

Som grunnlag for det politiske systemet ligger behovet for å ha opinionen med seg. En politiker som har aldri så gode intensjoner, men som ikke har velgerne i ryggen, får ikke utrettet noe. Slik må det være i et demokrati, men her ligger også noe av årsaken til at relativt få medlemmer i vår menighet er politisk aktive. Å framheve seg selv for å oppnå popularitet får ryggmargsrefleksene til å stritte imot. Å måtte kompromisse i verdispørsmål fordi man ellers ikke vil ha det tilstrekkelige antall velgere med seg vekker heller ikke lysten til å gå inn i det politiske livet.

En forskjell

Selv er jeg svært takknemlig for politikere som legger ned tid og krefter til beste for samfunnet. Klartenkte mennesker med ryggrad, som er opptatt av å bruke sine verv til å gjøre en forskjell, betyr mye. I det perspektivet vil noen kanskje mene at det er galt av samfunnsengasjerte kristne å ikke engasjere seg i politikk. At med et engasjement for å gjøre verden bedre burde gi dette engasjementet utløp innenfor det systemet samfunnet har etablert.

Jeg vil ikke avfeie en slik argumentasjon. Heller ikke tror jeg det er noe galt i å engasjere seg i politikk når man ser at det er mulig å få utrettet noe. Men jeg tror fortsatt at det viktigste vi kan gjøre, både for samfunnet og for oss selv, er å følge Paulus’ formaning: Å arbeide med oss selv. Arbeide med å løfte blikket opp fra våre egne behov og bli genuint opptatt av hva vi kan gjøre for andre. Et menneske kan utgjøre en enorm forskjell uten å være i rampelyset, uten å være populær. Her er det uante muligheter og få begrensninger.

Vente på Herren

Verden er full av urettferdighet og nød, dette er et faktum ingen bør lukke øynene for. Det gjord­e heller ikke apostelen Jakob, når han skriver om hvordan de rike og mektige utnyttet de fattige til egen fordel. Urettferdigheten var så stor at nødropet har «nådd fram til Herren», skrev han. Rådet var imidlertid ikke å engasjere seg i de politiske maktstrukturene, men heller å vent­e på Herren. Jakobs brev inneholder for øvrig mange formaninger om hvordan vi kan utgjøre en forskjell for våre medmennesker.

Vil vi se flere fra vår menighet i politikken framover? Det vet jeg ikke, men det er slett ikke umulig. Det jeg vet er at alle som følger Paulus’ og Jakobs formaning vil ha stor betydning for landet og for sine omgivelser. De er med på å gjøre verden til et bedre sted å leve. Verdien av det bør ikke undervurderes.

Først publisert i Vårt Lands papirutgave 15. mai 2017.

1 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

504 innlegg  2046 kommentarer

Å tjene to Herrer

Publisert rundt 1 år siden

alle områder har et fagpolitisk mandat i samfunnet. Jeg tilhører sykepleiestanden. Det kan oppleves vanskelig å velges ut i fra sitt politiske ståsted, ikke kompetansen, selv om politikk regnes som en kompetanse i andre kretser. Vi har vært igjennom en lang periode der politiske verv styrte alle viktige lederposisjoner. Makten, de sterke sin rett, albuer, sarkasmer, mobbing, trakassering og mistrivsel var en del av pakken.  

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

504 innlegg  2046 kommentarer

avbrutt midt i et innlegg

Publisert rundt 1 år siden

og velges. korr.

På en arbeidsplass er det viktig at religionsfriheten fungerer. Man kaller seg et inkluderende arbeidsliv, men det blir et skinndemokrati, når ikke alle deler av mennesket får vokse og trives. Faget inneholder alltid menneskene først. Å jobbe med egenutvikling er nødvendig fordi det har en positiv effekt på andre også. Hersketeknikker vandrer side om side med makten. "Hun lå seg til jobben ved å servere ham sex og fikk lønnen i klær og stash. Det blir som et ødelagt ekteskap. Når sex er eneste uttrykk for "kjærligheten" blir det andre (nærhet, fortrolighet, ømhet) forsømt og forvitrer. Makt søker makt, ikke kjærlighet og svakhet. Det ingen forstår er at makt fungerer bare sammen med svakhet, sårbarhet og underkastelse. Når det opphører, nekter å adlydes, blir "trolldommen" brutt. Sannheten åpenbares. 

Svar
Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1414 kommentarer

Hva er politikk ?

Publisert rundt 1 år siden
Bernt Aksel Larsen. Gå til den siterte teksten.
Å framheve seg selv for å oppnå popularitet får ryggmargsrefleksene til å stritte imot.

Politikk handler om verdivalg og saker.  Politikere kommer og går - lever som døgnfluer 4 / 8 / 12 noen få mere.  Verdiene består lengre. Sakene løses på forskjellige måte avhengig av verdispørsmålene.  I Norge er det ca 20000 aktive politikere. Alt fra kommunepolitikkere, fylkespolitikere, stortingspolitikere.  Mindre enn 500 av disse er heltidspolitikere. Resten er hobbypolitikere som er ildsjeler for sine verdier og saker lokalt i sitt nærmiljø.  

Disse hobbypolitikere lever i verden, men er ikke av denne verden. De har sett seg ut sine verdier utifra den ideologi de vil fronte.  Ideologiene er deres teologi.  Noen fronter velstand og vekst som en kontrast til bibelens fattigdomsideal - med å dele Guds gaver med andre.  Noen vil at alle er sin egen lykkes smed - mens bibelen snakker om nestekjerlighet og omsorg som et ideal.   Guds bud til de første menneksene var at vi skulle ta vare på jorden - gi den vidre til de neste generasjoner i en bedre forfatning enn det vi fikk den fra våre forfedre.  

Paulus vil ikke at vi skal leve i en religiøs boble utenfor samfunnent.  Menigheten er kun til vår private tro.  Misjonsbefalting sa at vi måtte gå ut.  Vi må ut av menigheten og vise vår tro gjennom praktisk handling - vinne sjeler for Gud gjennom våre liv.  Engasjere oss i å fordele våre egne goder Gud har gitt oss til forvaltning  og eller fellesgodene til beste for de som trenger det i nærmiljøet - i frivillighetssentraler, nærmiljøutvalg, norsk folkehjelp, rødekors , blåkors.  Her er det mange kirker har laget sine sosialtjenester , SOS sentra , suppekjøkken , lokale hjelpesentra for rus og annen om sorg.  Alt dette er lokalpolitikk hvor vi kan vise lokalsamfunnet hvordan vi som menighet og privatpersoner elsker hverandre gjennom praktisk nestekjærlighet.  Når du har arbeidet for dine hjertesaker en stund vil du kjempe for dine saker på andre areaer for bedre forhold. Da må du inn i lokalpolitikken for å kjempe for å kunne benytte samfunnsgudene der du ser dine kjære trenger det best.  Disse 19000 lokalpolitikeren  kjemper ikke for seg selv - de vi ha bedre oppvektsmiljø, lokalkultur og bedre miljø for våre seniorer.  De viser sin tro på kristen nestekjærlighet i samfunnet - Disse kalles lokalpolitikere - og de har liten eller ingen personlig vinning av det de gjør.  

I dagens kristne samfunn har vi fått avlaten tilbake.  Vi vippser penger til andre for at vi selv skal kunne lene oss tilbake å spise taco&pizza på fredagen mens andre jobber for oss ut på misjonsmarken eller på ungdomsklubben.   Kristne sitte inne å uffer seg over lange åpningstider på utestedene.   Hvor er suppekjøkkenen og varmestuene i når folk trenger noen "Nattevarmere" for kropp og sjel  og ikke bare "Natteravner" som passer på våre yngste gatevandrere.   Vis meg din tro i dine gjerninger - sier Paulus. 

For meg er alt dette politikk.  Fordele godene til beste for alle.  Kjempe for å ta vare på jorden Gud gave oss til forvalting gjennom miljøvern organisasjoner, leve økologisk, tenke forvaltning av våre globale og lokale resursjer på en miljømessig måte.   Vi er alle Kristi ambasadører , men er vi det på søppelplasen, på bensinstasjonen, på flyet, i bilen.  Selv har jeg jobbet som pendler i mange år og hatt mange gode samtaler med folk på buss og tog om Gud og slikt.  Det er slik du går ut av din kristne boble og viser din tro gjennom ett eksempel i praktisk politikk.

1 liker  
Svar
Kommentar #4

Carl Wilhelm Leo

5 innlegg  670 kommentarer

Kirken og politiske aktivister.

Publisert rundt 1 år siden

Jeg er medlem i Statskirken. 

I årevis har Kirken vært belemret med en del biskoper som har lekt politiske aktivister på medlemmenes vegne med merkelige uttalelser og utspill som ikke har noe med den oppgaven de er ansatt for å utføre.

Den norske Kirke var sogar involvert i valgkampen 2013 , sammen med noe som kaller seg "Klimavalg 2013" hvor man gikk ut og advarte mot å stemme på Arbeiderpartiet , Høyre og Frp fordi partiene mente et eller annet om verdensklimaet. På toppen av kransekaka brukte de midler fra Norsk Uhjelp (Norad) til valgkampanjen !

Det bemerkelsesverdige utspillet :

https://www.framtiden.no/201303016043/aktuelt/klima/her-er-de-beste-og-verste-miljopartiene.html

Noen forsto pussig nok at dette var fullstendig bambus :

http://www.vl.no/troogkirke/biskoper-ut-mot-partipolitisk-klimakampanje-1.48624?paywall=true

Til slutt dokumentasjonen på bruk av bistandsmidler som skulle gå til    fattige barn i Afrika ifølge regimets pålitelige  talsmenn og forvaltere av bistandsmilliardene.

Betryggende forvaltning, De.

  " Den norske kirkes nord-/sør-informasjon har en fireårig rammeavtale over Norads støtteordning til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, Folkeopplysning i en ny tid."

Her er hele rapporten, se side 3 for bruksanvisning for politisk bruk  bistandsmidler :

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/kr_56_1_13_evalueringsrapport_klimavalg2013.pdf

Dette er usannsynlig frekt , det står ikke tilbake for LO-ledelsens tro på at de er et slags politisk universalorakel som forvalter medlemmenes politiske mening. (Siste påfunn: Boikott av Israel , som ledelsen av en eller annen grunn ikke liker)  

Dersom formålet er å ødelegge Den Norske Kirke totalt , så er det bare å slippe pågående politiske aktivister til med sitt broilerpolitiske surr. 

Jeg ser ikke for meg Jesus samarbeide med selgere av dyre klimakvoter , grønne sertifikater , opprinnelsesgaranti for egen vannkraft og andre  verdipapirer av samme politiske opprinnelse.

 Kirkeaktuelt som valgkampblekke :

  http://kirkeaktuelt.no/stott-opp-om-klimavalg-2013/

  

3 liker  
Svar
Kommentar #5

Kjetil Kringlebotten

17 innlegg  696 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Eit problem med å berre fokusere på deg sjølv er at dette ikkje fungerer i praksis. Det fungerer berre dersom alle 'oppfører seg,' slik det ofte blir formulert. Vi kan ikkje byggje samfunn ut frå premissen at alle er snille og greie.

Svar
Kommentar #6

Trygve Gjermstad

0 innlegg  1 kommentarer

Publisert rundt 1 år siden

Som en av landets 19 000 ulønnete lokalpolitikere, leser jeg med interesse og takknemlighet Bernt Aksel Larsens innlegg 15/5. Jeg er ikke medlem av hans menighet, men det er uvesentlig. Undringen over svakt politisk engasjement blant kristne bør trolig adresseres til å omfatte mange menigheter i Norge. Det er hevet over min tvil at bare ganske få kristne ser verdien av et aktivt, lokalpolitisk engasjement. Dessverre.

Hvorfor er det slik? Kan det ha sammenheng med forståelsen av bibelske tekster som fraråder splittelse mellom oss kristne? Hvis svaret er ja, blir det i mitt hode en uheldig sammenblanding av tro og politikk. Det er naivt å ta slike bibeltekster til inntekt for tilbakeholdenhet med personlig, politisk involvering. 

Vårt politiske system er slik utformet at man må delta på en eller annen måte, for å gjøre sin mening gjeldende. Uten deltakelse teller man ikke med i den offentlige meningsdannelsen.  

Meningsmåling mellom valg og stemmegivning ved valg er de laveste nivåer, aktiv deltakelse i et politisk parti og arbeid som folkevalgt lokalt, er på et "mellomnivå", mens utforming av partiprogram og iverksettelse av politikk i regjering er på det høyeste nivå. 

Dersom man "melder seg ut", overlater man arenaen til de "andre". De andre har flertall, og grunnlaget for dette flertallet øker med synkende antall troende i landet. Jeg mener derfor at kristnes engasjement i politikken - i høyeste grad handler om å ta ansvar for en god utvikling i landet vårt! Vær med å ta ansvar du også!

Svar
Kommentar #7

Bjørn Blokhus

0 innlegg  778 kommentarer

Hva er Islam uten politikken ?

Publisert rundt 1 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Makten, de sterke sin rett, albuer, sarkasmer, mobbing, trakassering og mistrivsel var en del av pakken.

Khomeini uttalte stadig at uten politikken er Islam ingenting.

I dag skal alle norske partier satse på verdier. Det synes som alle forstår at de er verdiløse.

1 liker  
Svar
Kommentar #8

Kjell Haugen

6 innlegg  1414 kommentarer

Islam ?

Publisert rundt 1 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Khomeini uttalte stadig at uten politikken er Islam ingenting.

Slik jeg forstår det er Islam en politisk retning basert på religiøse tanker inspirert fra Jødedommen og Kristendommen åpenbart gjennom Profeten M.

Svar

Lesetips

Kristne i samfunnsdebatten
av
Nils-Petter Enstad
rundt 16 timer siden / 342 visninger
1 kommentarer
Mørke skyer i horisonten
av
Anders Breidlid
rundt 16 timer siden / 95 visninger
0 kommentarer
Når Bibelen blir dystopi
av
Ole Jakob Løland
rundt 16 timer siden / 145 visninger
1 kommentarer
Evna til å tenkje konkret
av
Oddbjørn Heinum
rundt 16 timer siden / 81 visninger
1 kommentarer
Bistand til å bygge en grunnmur
av
Bent Høie
rundt 19 timer siden / 196 visninger
0 kommentarer
Merket mysterier
av
Rolf K Eckhoff
4 dager siden / 85 visninger
0 kommentarer
Åndens mangfold
av
Erling Rimehaug
5 dager siden / 3115 visninger
36 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Abrahamsen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 4 timer siden / 4778 visninger
Robin Tande kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 5 timer siden / 4778 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Når Bibelen blir dystopi
rundt 5 timer siden / 145 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 5 timer siden / 2350 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 6 timer siden / 2350 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 7 timer siden / 873 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Evna til å tenkje konkret
rundt 7 timer siden / 81 visninger
Frode Meland kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 7 timer siden / 4778 visninger
Terje Gjovaag kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 7 timer siden / 4778 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 8 timer siden / 873 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 8 timer siden / 4778 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 8 timer siden / 873 visninger
Les flere