Sverre Andreas Fekjan

1

Noen prinsipper for en god debatt om aldersgrense ved omskjæring

I debatten om aldersgrense ved omskjæring av gutter har vi sett mange mer eller mindre stygge eksempler på dårlig debatt. Både språkbruk og argumenter tenderer i flere tilfeller mot islamofobi, antisemittisme og rasisme. I dette innlegget vil vi forsøke å sette opp noen prinsipper for god debatt om aldersgrense ved omskjæring.

Publisert: 13. mai 2017

Skrevet sammen med Suzanne A. Thobro.

 


1. Husk at du snakker med og om dine medborgere


På begge sider av debatten brukes et ekskluderende språk. Både de som er imot og de som er for en aldersgrense ved omskjæring ser ut til å anta at det er et skille mellom “oss” og “de andre”. “De andre” er fremmede som enten må “tilpasse seg våre skikker” eller “slippe å tvinges til å bli som oss”. Det er bare det at det finnes ikke “oss” vs. “de andre”, vi er alle sammen vi, medborgere i dette landet.


Majoritet og minoritet(er) er legitime begreper som viser til noe reelt, og forholdet mellom disse har en legitim plass i debatten. Men: husk at du alltid diskuterer med og om medborgere og derfor ikke skal snakke over hodene på noen. Det er (minst) to sider i debatten, og på begge (eller alle) sider finner man representanter fra mange grupper. Snakk derfor helst om samfunnet, ikke om enkeltgrupper, for det er i samfunnet det skjer og samfunnet er oss alle. Så om du har lyst til å si “de må slutte med omskjæring av gutter”, si heller “vi må slutte med omskjæring av gutter”. 

 

2. Anta at dine medborgere vil benytte demokratiske prosesser


Argumentet “omskjæring vil gå under jorden” høres kanskje ut som et godt argument mot en aldersgrense, men hva innebærer det? For at noe skal gå under jorden må noen faktisk ta det med seg under jorden. Med andre ord: hvis en lov innføres, kommer noen eller mange til å bryte den. Hvem? Jo, i dette tilfellet er omskjæring særlig knyttet til noen minoritetsgrupper i samfunnet, og da er det betydelig problematisk å anta på forhånd at personer i disse gruppene vil gjøre seg til lovbrytere med en gang en lov innføres.

Vi er alle deltakere i demokratiet Norge, og man skal aldri ha et annet utgangspunkt om sine medborgere enn antagelsen om at de vil bruke demokratiske prosesser for å protestere mot lover de ønsker bort. Antagelsen om at andre ikke vil følge gjeldende lover ligger farlig nær antagelsen om at visse mennesker er lovbrytere i sin essens. Det er rasisme.

Så hvis du ikke har veldig godt belegg for å hevde det: styr unna påstanden om at omskjæring vil gå under jorden.


3. Demp språket

 

Å beskrive dine medborgere som overgripere, barneskjendere, voldelige, osv. er virkelig ikke greit. Tar du deg selv i å gjøre det, skal du rett og slett gå noen runder med deg selv - for dette er språklige uttrykk for rasisme, antisemittisme og islamofobi. Enkelte bruker begreper som om omskjæring av gutter allerede var forbudt, og på samme måte som i punkt 2 tas det på den måten for gitt at enkelte grupper er iboende lovbrytere.


Noen ord kan vanskelig unngås i debatten, f.eks kjønnslemlestelse. Siden det er et begrep som innebærer noe meget negativt om den som utfører handlingen balanserer det imidlertid på kanten, men er legitimt når og fordi det settes inn i en bestemt sammenheng, altså omskjæring av jenter. For å unngå at “harde” begreper stempler grupper og enkeltindivider, er det viktig å huske på at du ikke skal bruke dem uten å være tydelig på hvorfor du bruker dem. Alle grunner for begrepsbruk er imidlertid ikke like gode. Sammenligning med middelalderskikker er et eksempel på en meget dårlig grunn.


4. Ikke fortell dine medborgere hva religiøsiteten deres egentlig går ut på

 

Mange kommer i debatten med bastante påstander om hva f.eks jødedom og islam er og hva jøder og muslimer mener. “Sånn er det for jødene, de har ikke noe valg.” “Sånn er det for muslimene, de jo kan bare vente til barna er voksne, de.” Uansett hvilken side du er på i debatten er du da med på å snevre inn handlingsrommet til dine medborgere når du ikke lar dem avgjøre selv hva som er deres religiøse preferanser og hva som dermed er argumentene deres for eller imot.

Innenfor minoriteter er det minoriteter, hverken jøder eller muslimer er ensartede grupper der alle er enige om alt. Velg derfor formuleringer som åpner for at de du tror er uenige med deg faktisk kan være enige med deg, og omvendt.


 

5. Gi beskjed når du ser andre gjøre overtramp

 

Omskjæringsdebatten er en debatt det er lett å gjøre overtramp i, nettopp fordi man ikke unngår noe “hard” begrepsbruk. Personer med de beste intensjoner kan derfor plumpe uti med formuleringer som ligger i grenseland til antisemittisme, islamofobi og rasisme. Gi beskjed når du ser andre gjøre dette, for vi har alle sammen ansvar for debatten.


Samtidig skal du legge godviljen til i de tilfellene der det ikke er snakk om “ren” antisemittisme, islamofobi eller rasisme. Dette er en vanskelig debatt, også språklig. Folk kommer til å gjøre språklige feil. Hør derfor på dine meningsmotstandere samtidig som du tør å gi beskjed når språket går over grensen.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

On Elpeleg

0 innlegg  125 kommentarer

Flere tips?

Publisert over 3 år siden

Bruk VITENSKAPLIGE bevis!

Å kalle omskjæring og guttebarn for "barnemishandling" eller "Kjønnslemlesting" er kunnskapsløs og provoserende.

 Å kreve "selvbestemmelses rettigheter" for 8 dagers spedbarn mens man ignorerer  "selvbestemmelses rettigheter" for 12 ukers gammel fostre (med utviklet hjerne) er hykleri.  


Vedlagt bevis på:
1. Omskjæring redder liv:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3139859/
2. Fostre utvikling:  https://medlineplus.gov/ency/article/002398.htm

1 liker  
Kommentar #2

On Elpeleg

0 innlegg  125 kommentarer

feil

Publisert over 3 år siden

Omskjæring "av" og ikke "og"..

Kommentar #3

Geir Wigdel

32 innlegg  2088 kommentarer

Her fikk innlegget

Publisert over 3 år siden

raskt et eksempel på hvordan debatten ikke skal føres. Jeg har tidligere sagt det jeg vil om denne saken, men benytter anledningen til å berømme rabbiner Melchior (og leder Kohn) for at de så klart har sagt fra at dette er en norsk debatt, som føres på grunnlag av de forhold som gjelder i Norge og for norske jøder. Dermed har ikke staten Israel noen spesiell grunn til å blande seg inn. Denne holdningen styrker helt klart den jødiske minoritetens posisjon.

Kommentar #4

Tarjei Vågstøl

0 innlegg  2 kommentarer

Publisert over 3 år siden

"Ikke fortell dine medborgere hva religiøsiteten deres egentlig går ut på"

Det skal eg helst ikkje. Likevel: dersom medborgarane mine bed om respekt (aksept) for ein viss tradisjon/praksis på religiøst grunnlag, så er det jo interessant (for min aksept) om dette td. er einaste tolkinga av dei religiøse dogma, kva tolkingar/tradisjonar som er mest vanlege osb. Iallfall dersom eg skal ha ei pragmatisk tilnærming til spørsmåla.

Kommentar #5

Jørgen Lund

1 innlegg  43 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Takk for et godt bidrag i omskjæringsdebatten. Artikkelforfatternes advarsel mot et "vi og dem"-perspektiv er betimelig. Her må man merke seg at det er omskjæringstilhengerne som er den egentlige eksponenten for dette, slik man ser når de i dagens Norge i stor grad har lykkes i å gjøre omskjæringdebattten til en debatt om jødene og jødedom. Det var denne taktiske innsnevringen og intet annet som i forrige runde fikk myndighetene til å vedta dagens lovgivning. Vi som jobber for en aldersgrense har i stedet forsøkt å betone at omskjæring globalt er et interkulturelt og inter-religiøst majoritetsfenomen, og at saken nettopp dreier seg om å forsvare prinsippet om at barnerettigheter er en universell sak.  

For det andre er det svært viktig at forfatterne påpeker svakheten i å argumentere med at en aldersgrense vil føre til at praksisen vil gå under jorden. Dette er et rent vikarierende argument som toer sine hender, og ser fullstendig bort fra at lovgivning ikke bare er en praktisk hindring, men et helt sentralt signal om rett og galt. En lovgivning som tar barnas side vil dermed utvilsomt kunne støtte mange som står innenfor den vonde overleveringen som kalles "tradisjonen for rituell omskjæring" og gi dem frihet til å bryte kjeden, ikke ta etter sine egne foreldre og endelig fatte mot til å reise seg og skåne egne barn.

Når det gjelder tredje punkt, kan jeg ikke huske å ha sett at noen kritikere faktisk har kalt de som omskjærer for overgripere. Det jeg derimot har sett, og selv står for, er at grunnen til at tvangsomskjæring må stoppes med lov, nettopp er at det er et overgrep å behandle barn på den måten. Mindre alvorlig enn de alvorligste formene for kjønnslemlestelse av jenter, javisst, men ikke av den grunn tillatelig og OK. Men det jeg oppfatter som å kalle en spade for en spade, er selvfølgelig ikke noe man skal gjøre for å si stygge ting om medmennesker og enda mindre for å stigmatisere grupper, men for å bryte en tradisjon for eufemismer og fornektelser som nettopp er noe av grunnen til at hensynsløsheten overfor barnekroppen har kunnet fortsette. Å kalle tingene ved deres rette navn, er først og fremst riktig for å støtte dem som selv har vært utsatt for det, slik at de vet at de ikke er alene og dermed kan styrkes til å ta oppgjør med det som foreldregenerasjonene har gjort, sørge over det og dermed unngå faren for emosjonelt blind overføring av angrepet på kjønnsorganene til neste generasjon. Denne fremgangsmåten, med betoning av konkret informasjon, bærer den dag i dag frukter på det afrikanske kontinent i kampen om kjønnslemlestelse av jenter. 

Fjerde punkt hos artikkelforfatterne er svært viktig. Verken USA-amerikanske kristne, jøder eller muslimer er ensartede grupper i spørsmålet om tvangsomskjæring av guttebabyer. Innenfor alle disse gruppene er det stigende motstand og økende erkjennelse av hva dette egentlig dreier seg om. Det er først og fremst kraften til å opponere mot negative tradisjoner, enten de serveres i "Guds", "tradisjonens" eller "vitenskapens" navn, som er veien å gå for å styrke barnerettighetene. At man kanskje kan mistenke det mange ganger uttalt islam-skeptiske partiet FrP for å underfundig islamkritikk som spesiell beveggrunn for sitt modige vedtak nylig, er en bagatell sammenlignet med det gledelige ved at et politisk parti i Norge nå endelig har blitt konkrete og vedtatt å arbeide for lovbeskyttelse av barna i denne saken. 

Artikkelforfatterne legger sterk vekt på språkbruk. Generelt vil jeg si at i saker som dreier seg om barndom, som denne, er det uvegerlig en egen psykologi på ferde. Her er det svært vanlig å flykte fra de mest smertelige realiteter, krenkelsen av barnekroppen, og begynne å snakke om språklige "krenkelser" voksne i mellom i stedet. Dette er en klassisk psykisk forskyvning fra det man egentlig ikke orker ta inn over seg. Men det er og blir uendelig mye viktigere å oppføre seg ordentlig mot barna enn å veie sine ord på gullvekt. Og redselen for å tråkke andre voksne på tærne, er og blir den primære grunnen til at samfunnet forblir så preget av emosjonell blindhet for barnas lidelser som det fremdeles er i dag. Tenk på bare på alle saker som ligner Christoffer-saken i dagens mediebilde. Krenkelsen er i omskjæringssaken virkelig ikke hva som blir sagt om voksne og deres handlinger, men den grelle forsinkelsen i barnerettighetstenkningen som ligger i dagens praksis, globalt og lokalt. 

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3523 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1231 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 922 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 565 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 439 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere