Kjetil Fretheim

8    0

Visjon og virkelighet

Menneskeverdet er en visjon. Hva ville virkeligheten vært uten?

Publisert: 11. mai 2017 / 512 visninger.

 

 

 

Når menneskeverdet utfordres, er reaksjonene sterke. Og slik bør det være. Menneskeverdet er det verdt å stå opp for.

Derfor er det ikke overraskende at motinnleggene kommer når for eksempel Aksel Braanen Sterri og Andreas Wahl Blomkvist formulerer utfordrende måter å tenke om menneskeverd, menneskeliv og menneskelig mangfold på.

Flere tilsvar har kommet i Vårt Land og på verdidebatt.no denne uken. På ulikt vis tar de tak i Blomkvists påstand om at menneskeverd er "en fiksjon". Henrik Syse kommenterer bekreftende: Ja, menneskeverdet kan sies å være en fiksjon i betydningen et resultat av en menneskelig overenskomst. Men, legger han til: skal vi dermed overse det? Det er mange slike fiksjoner, og de er viktige for menneskers liv og hvordan vi organiserer våre samfunn. Sturla Stålsett og Odin Lysaker derimot avviser påstanden og henviser til henholdsvis menneskeverdet som mysterium og kroppslig sårbarhet.

Kampen for menneskeverdet – eller kanskje bedre: forsvaret for menneskeverdet – har en lang historie. I vår tid går gjerne referansen tilbake til nazismen og fascismen i forrige århundre som skrekkeksempler på hvordan moderne ideologi har truet menneskelig mangfold. Men linjene kan trekkes lenger tilbake, for menneskeverdet har alltid vært under press. Både utgangen fra Egypt og Jesu forkynnelse kan leses som ledd i den lange historien for å beskytte menneskeverdet.

Likevel er ikke det viktigste ved menneskeverdet hvordan det gir oss en nøkkel til å tolke historiens gang. Tanken om alle menneskers iboende verdighet er først og fremst en påstand som utfordrer oss i dag og forplikter oss for framtiden. Tanken om menneskeverdet utfordrer til å spørre: Hvordan er menneskeverdet truet i dag? Hos oss og andre steder? Hva kan vi gjøre for å ivareta det skjøre menneskelivet i all sin sårbarhet? Hva slags politikk må til? Hvem har hva slags rettigheter – og hvem har plikter?

Når menneskerettighetserklæringen slår fast at alle mennesker er født med en iboende verdighet, fikseres denne påstanden. Den blir stående på trykk som en tese til konstant påminning. Den gjelder for de forente nasjoner og for alle med makt og myndighet over minoriteter, mindreårige og menneskeliv i alt sitt mangfold. Du skal ikke tråkke på folk! Og folk, ikke la dere bli tråkka på!

Er menneskeverdet en fiksjon? Ja, menneskeverdet er hverken selvsagt eller ubestridt. Forsøk på å føre en ubestridbar vitenskapelige eller objektiv bevisføring til fordel for menneskeverdet, er like umulig som entydige gudsbevis. For hvordan kan vi vite at levende celler har en annen status enn gråstein?

Likevel fungerer begrepet dårlig, for menneskeverdet er mer enn en fiksjon eller noe vi bare forestiller oss. Det peker utover og framover. Kunst er mer enn malingsflekker. Kjærlighet mer enn kjemiske reaksjoner. På samme måter sier menneskeverdet noe mer. Noe om hva vi verdsetter, anser som umistelig og ikke vil gi fra oss. Påstanden om alle menneskers iboende verdighet er ikke bare en fiksjon. Det er en påstand om verdier. Det som er verdt å kjempe for. Forsvar og handling.

I stedet for fiksjon, vil jeg derfor foreslå visjon. Påstanden om alle menneskers verdi gir oss et blikk på mennesket som noe(n) som ikke kan reduseres til et bare: Bare et barn, bare en utlending eller bare biologi. Visjonen er også mer enn et syn som forsvant eller noe vi innbiller oss. Den formidler retning og håp for framtiden: hvordan det skal gå med våre barn, hva slags samfunn vi skal bygge og hvilke problemer vi må løse. Visjonen oppsummerer verdier og ambisjoner. Mennesket er viktig. Mennesker skal beskyttes.

Slik forstyrrer menneskeverdet politikk, ideologi og et offentlig ordskifte som reduserer mennesket til noe mindre enn seg selv. Og samtidig hjelper det oss med retning mot framtiden og hvordan vi ser for oss at den bør være.

Menneskeverdet skiller ikke mellom mennesker. Påstanden er at alle mennesker har verdi. Det er iboende. Det blir ikke borte etter en ulykke. Det blir hverken bedre eller sterkere av gode karakterer eller prestasjoner. Derfor er menneskeverdet også et forsvar for menneskelig mangfold.

Slik er riktignok ikke virkeligheten. Den er brutal. Minoriteter, marginaliserte og mangfoldet trues.

Påstanden om menneskeverdet er derfor en visjon som utfordrer. Ikke med objektiv rasjonalitet eller nyttekalkyler, men med tro, håp og kjærlighet. Hva ville virkeligheten vært uten?

 

3 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tore Olsen

18 innlegg  4369 kommentarer

Den sanne teori

Publisert rundt 1 år siden
Kjetil Fretheim. Gå til den siterte teksten.
Påstanden om menneskeverdet er derfor en visjon som utfordrer. Ikke med objektiv rasjonalitet eller nyttekalkyler, men med tro, håp og kjærlighet. Hva ville virkeligheten vært uten?

Noe redusert teori, men som jeg er enig i. Menneskeverdet er en visjon, men visjonen er ikke av oss, men gitt oss. Den er åndsfunksjonell - fungerer som en åndelig sannhet og er selve sannheten om oss. Så verdifulle er vi at en Gud ofret sitt liv for å bevare menneskeverdet som guddommelig gitt, og verdien som lik en Guds offer.

Den guddommelige teori er at om vi følger Kristus, mottar vi udødelighet og evig liv. Så verdifulle er vi, hverken mer eller mindre, og slik er vårt verd i form av verdighet - at vi lever ut denne verdigheten når vi følger Kristus.

Vi er dyrt kjøpt, og takker for verdien det innebærer ved å leve dette offer i verdighet som svar.

At menneskeverdet er under angrep og verdien redusert av menneskets fiende, forårsaker forvirring og krig, hvor ego-dyrkelse er selv våpenet for å bryte ned sannheten om oss.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roald Øye kommenterte på
Biskoper og kirkeledere utfordes.
12 minutter siden / 2249 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2097 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Regjeringen vil fjerne Odelsloven.
rundt 1 time siden / 334 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2097 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2097 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 1 time siden / 2097 visninger
Rune Holt kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 465 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 465 visninger
Rune Holt kommenterte på
Åndens mangfold
rundt 2 timer siden / 2097 visninger
KarI Erik BirkeIand kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 465 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Dyrs rettigheter i Islam
rundt 2 timer siden / 465 visninger
Les flere