Ragnvald Sagen

1

Jeg er nå blitt 87 år gammel. Er det for mye å forlange at jeg har et ord med i laget når det gjelder min egen død?

En idé hvis tid er kommet.

Publisert: 11. mai 2017

Hvi skrider menneskeheden saa langsomt frem? spurte en frustrert Henrik ­Wergeland for snart to hundre år siden. Spørsmålet er fortsatt aktuelt i mange sammenhenger, ikke minst når det gjelder vår rett til å få hjelp til å dø hvis det er det vi ønsker. Noen er optimistiske. The Economist snakket for et par år siden om «An idea whose time has come». ­Basert på en ­undersøkelse i ­ganske mange­ land konkluderte de med at kampanjer for å la leger gi dødshjelp til lidende og ­døende, øker i styrke.

Forregner seg. Kampanjer har det vært dårlig med hos oss, men spørreundersøkelser viser at det er rundt to som er for dødshjelp for hver som er mot, altså et betydelig flertall for. Det burde være et signal godt nok til å sette i gang en skikkelig utredning, men våre politikere er forbausende tilbakeholdne. Jeg tror de forregner seg.

Kanskje med unntak av KrF tror jeg nok at det partiet som setter dødshjelp på agendaen vil vinne flere stemmer enn de taper. Jeg er klar over at Frp og Venstre nevner dødshjelp, men helhjertet virker det ikke – så langt.

Individets frihet settes høyt i Norge, vi eier vårt eget liv. Da må vi vel også kunne bestemme hvor lenge vi vil eie dette livet? Og hvis vi vil avslutte det, må vi kunne vente å få hjelp til det? Det er her vi må begynne. Hvis noen ønsker å dø må vår første tanke være å akseptere dette ønsket, rett og slett fordi noen har det. Dernest må vi vurdere argumentene som taler for og mot at ­ønsket blir oppfylt.

Selvbestemmelsen. Det viktigste argumentet for er altså retten til å bestemme selv. Ønsket skal respekteres. Motstanderen skal ha meget gode grunner for å gå imot. Argumenter som at pasienten ikke vet sitt eget beste og at man må beskyttes mot seg selv, er veldig lett å misbruke.

Hippokrates og Bibelen er brukt som en viktig basis av motstanderne. Det virker plausibelt ved første øyekast. Kort fortalt er det prisverdig nok snakk om å forlenge liv og redusere lidelse. Men hva om det ene går på bekostning av det andre, at forlenget liv bare fører til forlenget lidelse? Dette dilemmaet er lite diskutert, men gir faktisk grunnlag for å hevde at både mot og for kan påberope seg de samme kildene.

Desmond Tutu. Jeg fant uventet støtte for dette synet hos ­erkebiskop Desmond Tutu. Han er til manges overraskelse blitt en svoren tilhenger av dødshjelp, sterkt påvirket av det langvarige­ og uverdige dødsleiet til hans gode venn Nelson Mandela. Det er viktig her at han mener dette ikke rokker ved hans forhold til Gud. Han er sikker på at Gud ikke har ment at vi skal lide slik.

Det gjøres mye for døende, og det hevdes at man nå har midler sterke nok til at ingen trenger å lide. Derfor trenger man ikke dødshjelp. Men hvem gleder man med å holde i live en person som ønsker å dø, når denne er neddopet og overhodet ikke har noe liv? I alle fall ikke pasienten. Tutu gir gledeligvis støtte også for dette synet.

En parallell. Av en annen ­karakter, men viktig av flere grunner, er parallellen til abort. Igjen kort fortalt: Det synes åpenbart at abort er et vanskeligere etisk spørsmål enn dødshjelp. Som en konsekvens bør alle som er for abort og opptatt av sin integritet også være for dødshjelp, men slik er det tydeligvis ikke. Jeg synes dette er vel verd å reflektere over.

Det er også god grunn til å fremheve alle dem som står rundt pasienten. Jeg tenker på pårørende som kan bli merket for livet av vonde minner fra et dødsleie.

Også leger og sykepleiere må i dag være frustrerte vitner til lidelser de så gjerne ville ha avhjulpet om de fikk lov. Gråsonen som oppstår når medisinering for å redusere lidelser også kan fremskynde døden, er riktignok blitt noe romsligere. Med velvilje kan dette kalles et lite skritt i riktig retning, men dessverre bare fra en dårlig til en litt mindre dårlig løsning. Etisk sett er det meget betenkelig.

Tar eget grep. Så finnes det enda en gruppe, som er meget tallrik men likevel har lett for å gå under radaren. Når en blir så gammel at behovet for eldre–omsorg kan være rett rundt hjørnet, er det veldig mange som blir veldig bekymret for fremtiden. Ikke for døden; eldres død ser helt annerledes ut enn yngres. Den nærmer seg ubønnhørlig og er en naturlig del av livet. Det er den ukjente veien dit som ­bekymrer. Frykten for å miste kontrollen over eget liv er en ­bekymring som for mange representerer en dramatisk ­reduksjon i livskvaliteten.

Så dramatisk at tanken på å avslutte livet mens man ennå kan, melder seg hos mange. Noen – som kreftsyke Bjørnar Kanli fullfører faktisk tanken. Kanli tok sitt eget liv i protest mot at aktiv dødshjelp ikke er tillatt i Norge. Før han døde skrev han en «Tale fra graven» som ble lest opp i begravelsen og deretter gjengitt i Aftenposten 26. mars 2008.

I talen skrev Kanli blant annet følgende:

«Jeg har nå et særdeles godt grunnlag for å ha en ­mening om dette. Jeg synes det er helt forferdelig at et menneske som er dødssyk og lider, ikke skal kunne hjelpes til å få en slutt på de fysiske og psykiske lidelsene.»

Og videre:

«Det eneste jeg er lei meg for, er at jeg nå er nødt til, som en tyv i natten, å ta mitt eget liv. Det er ikke akkurat noen verdig og fin slutt på livet som jeg av våre styrende er tvunget til!»

Som en mulighet. Hos denne­ gruppen er det altså mulig-­
heten for dødshjelp som er ­poenget; anvendelsen ville nok som regel ikke komme i det hele tatt. Men bare det at dødshjelpen er der, som en mulig utvei, vil følgelig gi et både lengre og bedre liv for veldig mange mennesker.

En tydelig representant for disse er nederlandske Mariecke Vervoort. I 2008 signerte hun papirene som gjør at hun kan få hjelp til å avslutte livet når hun måtte ønske. «Hvis jeg ikke hadde de papirene, tror jeg at jeg allerede vill ha tatt selvmord», uttalte Vervoort på en pressekonferanse i fjor.

Betydelig gevinst. Til sammen betyr dette at om vi gjør dødshjelp tilgjengelig er det grunn til å tro at vi faktisk oppnår en betydelig gevinst både i form av høyere livskvalitet, flere leveår og mindre lidelser.

Jeg håper mange er enig med meg i at denne saken nå bør tas opp i sin fulle bredde.

Ragnvald ­Sagen

Professor emeritus

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjetil Mæhle

68 innlegg  768 kommentarer

Ønsket om å dø

Publisert over 3 år siden

Det virker logisk og legitimt at et menneske skal ha rett til å velge å dø forutsatt at det er utlevd og kun har lidelse igjen før naturlig død inntreffer.

Jeg ville allikevel aldri våget å ta en slik beslutning. Livet er hellig som menneskeverdet i seg selv er hellig. 

Ønsket om å dø er ikke forbeholdt de som er utlevd og lider. En 10-åring kan ha et ønske om å dø i gitte situasjoner. En kortvarig men ond sykdom kan gi noen og enhver et dødsønske. En kraftig depresjon eller et formørket sinn og tanken på selvdrap melder seg. Er dette legitimt og assistert så er veien kraftig forkortet til aktiv handling.

Jeg kjenner en som hadde ryggsmerte så grusomme at han kun ønsket å dø. Han gav opp. Heldigvis ble han helbredet og har nå levd 30 år uten problemer. Men hva om dødshjelp var et aktuelt tema... Hva om han hadde begynt å etterspørre dødshjelp fordi det var et offentlig tilbud der og da? Og argumentet over selvbestemmelse over eget liv er vel like gyldig om en er utlevd eller om en er i 40-årene?

Som abort er hjelp til selvmord en degenerering av menneskeverdet. Å gi legitimitet og assistanse til dette er moralsk og etisk forkastelig. 

Råderett over eget liv ivaretar hver og en av oss. Det bør tilhøre den personlige sfæren. Loven må ikke åpne for det og kirken må stå opp for menneskeverdet.

4 liker  
Kommentar #2

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Jeg prøver bare å si: Prøv Jesus Kristus først. Vi mennesker tror jo at vi selv bestemmer våre liv - og det gjør da de fleste her i Vesten veldig utstrakt. Men jeg tror at vi også er en åndelig del av eksistensen og den bør det også tas hensyn til.

Jeg - som kristen - ønsker jo ALLE mennesker et kommende Paradis. Men vi vet jo også at det er en fortapelse for de som ikke tror. Vi mennesker vet jo så mange ting. Både teknologi og vitenskap har kommet så langt, men vi vet enda ikke hva himmelriket er - og hva dette helvetet - innebærer. Jeg må ærlig talt si at jeg lider veldig ved å tenke over at NOE menneske skal dømmes til fortapelse...og hvor er dette fortapte sted. JEG ønsker jo ALLE et Paradis. 

Det er mennesker som i ånden er tatt bort for å se både Himmelen og helvetet og de vitner og forteller om hva de har sett. Selv små barn kan forklare ting som de ikke i sin alder ville ha visst om - til foreldre så blir helt forundret når de hører hva barnet har opplevet. Sist hørte jeg om filmen: Himmelen finnes...om en liten gutt som i koma ble tatt bort i ånden og ledet inn i himmelen, for å så og vende tilbake til det jordiske liv og legeme.

Vi som har blitt vekket eller født på ny som Bibelen skriver om - vi ser verden med åndelige øyne - og får en annen oppfatning av liv og verden - som vi aldri så før vekkelsen.

Selv ber jeg veldig for menneskene for tiden. Ber om at Guds visdom ved Jesus Kristus må komme inn i våre hoder og vår sjel slik at vi skjønner dette underet. 

Jeg ble vekket da jeg var rundt 25 år og nå i mitt syttiende har jeg fortsatt Jesus-ilden i mitt hjerte og skriver mye på internett. Jeg ble det som Bibelen beskriver som Født på ny. Altså at man får en ny ånd inn i sitt indre slik at man forstår Gud og liv og verden på en anne måte: Jfr Bibelen: "Uten at du blir født på ny skal du ikke se Guds rike."

Jeg ble vekket etter en bønn under en veldig dødsangst jeg hadde som ung. En kveld mange måneder senere måtte jeg ned på kne etter å ha hatt denne angsten lenge. Jeg gråt og ba inderlig til Jesus om å ta denne byrden bort fra meg. Jeg kjente en viss lettelse etter å ha bedt. MEN dagen etterpå og tiden etter - har jeg ikke vært meg selv. Og takk og lov og Halleluja for det. 

Jeg ba også Jesus om en god mann å gifte meg med, og når man har verdens beste ekteskaps-rådgiver - som ser inn i vårt innerste - så kan man ikke få en bedre ekte-felle. Når det gjaldt dette om at jeg ble født på ny - giftet jeg meg med mitt bønne-svar - min mann - som altså het Born - født. OG det som også var spesielt var at er tysk og sønn av en sosial-demokrat og det er jeg glad for når han ble født under nazi-tiden. Så Guds veier er uransakelige.

Jeg er HELT SIKKER på at Jesus har en løsning for ETHVERT MENNESKE PÅ JORDEN også når de sliter med lidelser og sykdom og finner en løsning som kanskje er helt annerledes enn hva mennesker tenker og blir til det beste - både for dette livet og det neste. Det har vært altfor mange IKKE-TROENDE som har blitt TOTALT forandret etter et møte med Jesus. Gå bare inn på nettet på Oslo Symposium 2017 og hør hva Son of Hamas - har opplevet. Han ble som barn lært opp til å hate Israel og jødene, men fikk oppleve denne forunderlige vekkelsen og har snudd totalt om og elsker jødene og Israel og reiser rundt og vitner. Også en araber ved navn Waldid Shoebat. Vitnene er MANGE og forunderlige. Her i Norge har Gud omvendt og brukt både halliker og TUNGT kriminelle og langvarige alkoholikere som er blitt som fredelige lam-unger og er blitt både forkynnere og pastorer - og HVILKE prekener de holde. Dette er åndelig oppbyggelse til tusen. Nevner også tv-kanalene Visjon Norge og Kanal 10 med mange interessante programmer.

Så til dere som tenker på å avslutte livet selv - PRØV iallefall Jesus først - uten at jeg skal skyve på dere noe som strider mot dere selv. Men prøv også forstå meg at jeg som har og har hatt et SÅ godt liv med Jesus - ser og skjønner bedre det jeg ikke forsto før. 

Har hatt en over tre års lidelse i hodet (vannkoppe-virus) som på det verste gjorde at jeg ønsket meg til de "evige jaktmarker" som man sier....men takk og lov for Jesus. Jeg har bedt og bedt og hjelp har jeg fått. Jeg gikk lenge med en lidelse jeg ikke visste av - som var forferdelig - men jeg fikk diagnosen ved bønn til Jesus om å få et tydelig tegn - etter å ha gått nesten to år med lidelsen. Diagnosen gjorde at jeg gikk en diagnose hos fast-legen som viste seg å stemme.

Kjære innsender. Tenk på røveren på korset ved siden av Jesus som bare ba om at Jesus måtte tenke på ham når Jesus kom til Paradiset - hvorpå Jesus svarer at røveren samme kveld eller natt skal være med Jesus i Paradis. 

Om du ikke tror - PRØV Jesus først av alt. Ønsker det det aller beste i livet og at du får visdom og nye og rike tider - til å oppleve det store under. ALT GODT for deg kjære 87 åring - i Jesu navn - 3 liker  
Kommentar #3

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Menn vil ikke ha behandling.

Publisert rundt 3 år siden

Generelt går de ofte forbi spørsmål om helsetilbud på gaten eller andre steder. Samtidig er det flest menn som har helseforsikringer slik at de kan åke rett inn når det skjer noe uforutsett med dem. Menn dør stort sett hver uke i dette landet i en eller annen ulykke. Det skulle ikke forbause meg om menn er i flertall for aktiv dødshjelp også.

De (ikke alle) vil bestemme selv, gå inn og ut av livet som de ønsker. Har oppdragelsen vært for ensidig fokusert på kvinnen?

Dronning Sonja feiret 80 i år. Hun åpnet en gondolbane og ønsket at flere skulle bygges slik at de som var forhindret på grunn av funksjonsutfordringer skulle oppleve toppene.

Slike holdninger vil Norge ha flere av.

Å snakke om døden gjør livet rikere. Vi må gjøre mer av det også. Heve nivået på debattene.

Kommentar #4

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden

Jeg har tenkt over som kristen - hvorfor skal VI som er vekkelses-kristne oppleve både hjelp og helbredelse og ha det godt sammen med andre kristne i forsamlinger blant annet. Når det er snakk om ensomhet trenger man iallefall ikke føle seg ensom i en kristen forsamling - og disse er langt fra kjedelige. Det er vanlige mennesker som forteller om sitt liv og omvendelse og hvor rikt livet er blitt etter at de ble frelst. Jeg kan anbefale kristen-kanalene TV VIsjon Norge og Kanal 10. Det er MANGE som har vært i hr Ragnvald Sagen sin situasjon og fått livet totalt snudd opp ned og mange sier Hvorfor har jeg ikke fått dette før....De ser hvor rikt livet er med Jesus Kristus. Vi som har opplevet omvendelse og vekkelse vi har jo vært i FØR-tilstand - så vi kan jo sammenligne livet - i forhold til de som ikke har opplevet "den andre siden". Livet er RIKT med Jesus Kristus. Det er både helbredelse, lykke og gledelige overraskelser med det nye livet. Tusenvis av vitner - blant annet jeg kan bekrefte dette. Jeg skal medgi at Herren er tålmodig også når det gjelder langvarige lidelser - men litt etter litt så kommer helbredelsen og helsen tilbake. Jeg snakker på vegne av meg selv og mange andre. 

Noen kristne har jeg hørt tenker som jeg gjør. HVOR MYE LIDER et menneske UTEN Jesus Kristus....vi som har blitt frelst lever jo iallefall i HÅP  - og bare i håpet er det helse og så ser vi at troen holder. Gud (Israels Gud) har lagt ånds-gaver og ånds-kraft ned i oss fra begynnelsen - men vi må aktivere den og det er i kontakt med Gud og Herren Jesus Kristus. Ønsker ALLE mennesker et like godt og rikt liv som vi frelste - vekkelses-kristne har opplevet....

Lev HERRENS GLADE DAGER - ja, det heter så....prøv det....Og Gud velsigne deg i Herren Jesus Kristus. Amen....


Kommentar #5

Daniel Hisdal

58 innlegg  2194 kommentarer

Rett til å dø?

Publisert rundt 3 år siden

Hvis man absolutt vil dø, skal man ikke si at man vil ha hjelp til å dø. Man skal ta sitt eget liv. Det kan virke grusomt, men det er det minst grusomme av to grusomheter. Alternativet er nemlig å påføre andre den store smerten det er å ta et annet menneskes liv. Noe slikt kan man selvsagt ikke kreve.

1 liker  

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2920 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 965 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 622 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere