Lederartikkel Vårt Land

Krevende dobbeltsyn på homofilt samliv

Kirkemøtets vedtak om to likestilte syn på likekjønnet vigsel har begrenset makt ute i lokalmenighetene.

Publisert: 11. mai 2017 / 592 visninger.

DA KIRKEMØTET i vinter gjorde sitt endelige vedtak om vigselsliturgi for likekjønnede par, ble det igjen understreket at det nå er to legitime og likestilte syn på homofilt samliv i Den norske kirke. I realiteten oppleves det imidlertid ikke slik overalt.

VÅRT LAND har forsøkt å kartlegge hvor mange prester som sier ja og nei til å vie likekjønnede par. Vår henvendelse til landets om lag 100 proster pirker borti i en tematikk som er så sensitiv at undersøkelsen ble samtaleemne på Bispemøtet i mars. Enkelte av biskopene ga sine proster beskjed om ikke å svare.

MED JEVNE mellomrom melder lokale medier om episoder der kirkegjengere reagerer på at presten har benyttet prekestolen til å formidle sitt konservative syn på homofilt samliv og vigsel. Historiefortellingen levner liten tvil om at sympatien ligger hos den som reagerer på prestens budskap. Til slutt i saken kommer biskopen på banen og minner om at kirken har to syn på dette og at en hver prest står fritt til å følge sin samvittighet i forkynnelse og undervisning.

SOM REGEL handler altså disse lokalavissakene om prester som sier nei til likekjønnet vigsel. Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug sier at han har rykket ut til forsvar for fire-fem prester etter slik kritikk. Det finnes imidlertid også tilfeller der prester som sier ja til likekjønnet vigsel opplever å bli kritisert for å formidle og handle ut ifra sitt syn.

NRKS OPPTELLING i mars tyder på at det ikke blir noe rush av likekjønnede vigsler i Den norske kirke i år – anslagsvis 13. Dersom kirken hadde fått «sin» statistiske andel av vigslene av personer av samme kjønn, ville tallet vært om lag 100. Vi vet ikke hvorfor tallet er så lavt, men det er rimelig å anta at den usikkerheten som nødvendigvis skapes rundt likekjønnet vigsel gjennom vedtaket om to likestilte syn, gjør dette vanskelig for noen.

BISKOPENE MÅ selvsagt forsvare prestenes rett til å forkynne det de mener er rett, men Kirkemøtets vedtak om to likestilte syn på likekjønnet vigsel har begrenset makt ute i lokalmenighetene. Inntil kirkemedlemmer og folk for øvrig slutter å la seg provosere høylytt over at noen mener det motsatte av dem selv, vil likekjønnet vigsel fortsette å være en verkebyll for Den norske kirke.

Publisert i Vårt Land 11. april 2017.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Njål Kristiansen

143 innlegg  19483 kommentarer

Publisert 12 måneder siden
Vårt Land. Gå til den siterte teksten.
NRKS OPPTELLING i mars tyder på at det ikke blir noe rush av likekjønnede vigsler i Den norske kirke i år – anslagsvis 13. Dersom kirken hadde fått «sin» statistiske andel av vigslene av personer av samme kjønn, ville tallet vært om lag 100. Vi vet ikke hvorfor tallet er så lavt, men det er rimelig å anta at den usikkerheten som nødvendigvis skapes rundt likekjønnet vigsel gjennom vedtaket om to likestilte syn, gjør dette vanskelig for noen.

Aldri har så mange kjempet en så innbitt kamp mot så lite. Aldri har så få vunnet så mye mot en så stor overmakt. Dette handler om prinsipper. Jeg har sagt det før - som det meste annet av det jeg sier om dagen - at om man bare hadde skapt seg en rimelig ordning tidligere kunne man sluppet alt styret rundt de helligste prinsipper. Det vil aldri bli noe rush av homofile som vil ha kirkelig vigsel. Religionen er blitt uglesett blandt svært mange homofile. Mange har bygget opp sterke forsvarsverker og skapt seg bilder av det religiøse som roten til alt ondt. De har fått bred støtte i folket som har hatt en annen tilnærming. Folk flest har en i det minste overfladisk aksept som samtidig medfører at de ikke forstår hvorfor kirkene trenger å være så rigide. 

Kirkenes pris er at de må bøte på sine organisasjoner. De må forsones men det burde ikke være så vanskelig å leve med hverandres prinsipper når realiteten er at de i virkeligheten betyr veldig lite. Akkurat nå er det lett å dra slutningen at man kunne spart seg møyen og funnet en rimelig ordning tidligere. Nå må man lege sår i mange år fremover, og samle seg om sitt opprinnelige oppdrag. Ufattelig mye støy må roes ned og man må våge å strekke ut hender til hverandre når man ser at dette aldri var den skremselssaken det ble truet med. Tiden er kommet for å si pax et bonum til hverandre og innrømme at kampen var en feil kamp å kjempe. 

Svar
Kommentar #2

Daniel Krussand

5 innlegg  1179 kommentarer

Krevende, ja - og galt.

Publisert 11 måneder siden

Vigsel er kun mellom en kvinne og en mann og en gang i livet inntil en dør.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Martin Sandstad kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
7 minutter siden / 2029 visninger
Anne Jensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 1 time siden / 98 visninger
Jørgen Lund kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 2 timer siden / 2029 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 8647 visninger
Robin Tande kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8647 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8647 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8647 visninger
Robin Tande kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8647 visninger
Rune Staven kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 8 timer siden / 98 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 8 timer siden / 123 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 9 timer siden / 8647 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Far fortsatt savnet
rundt 9 timer siden / 11921 visninger
Les flere