Karl Elling Ellingsen

professor i funksjonshemming og deltakelse, har doktorgrad i helsevitenskap og sosial omsorg
1

En moderne Erasmus Montanus

Når Aksel Braanen Sterri presenterer seg som doktorgradsstipendiat, skaper han en forventning om at han tiltrer debatten som forsker. I virkeligheten er han mer for en «science fiction-forfatter» å regne.

Publisert: 10. mai 2017  /  3100 visninger.

Aksel Braanen Sterri har tatt mange av oss med seg inn i sin forestillingsverden hvor han påkaller oppmerksomhet som doktorgradsstipendiat ved Universitet i Oslo, og dekker seg med lånte fjær fra forskning, teori og vitenskap.

Oppmerksomheten får han gjennom å ytre seg om to grunnleggende forhold. Det ene er knyttet til de verdiene vi bygger samfunnet på, og det andre er en iboende naturgitt og biologisk faktor hos alle arter.

Kvinnene har «god grunn». Dette tar han til det ekstreme ved å framsette to premiss. Det første er at ingen ønsker å ha Downs syndrom, utviklingshemming eller alvorlige sykdommer ­eller funksjonsnedsettelser for den del. Det andre premisset er at ni av ti kvinner velger å ta abort når de får vite at fosteret de ­bærer har Downs syndrom. Med ­utgangspunkt i disse konklu­derer han med at et samfunn uten personer med Downs ­syndrom ikke er et dårlig samfunn.

Når Aksel Braanen Sterri tiltrer diskursen som forsker og hevder å kunne gi svar på hva som er «livskvalitet», er han underlagt en rekke forskningsetiske og vitenskapsfaglige retningslinjer. Kravet skjerpes ytterligere av at han ikke bare mener å vite hva som er «godt for samfunnet», men også ytrer seg om hvilke liv vi som samfunn kan være foruten.

Rolleforvirring. I den grad Sterri driver slik forsking, er han avhengig av å få denne godkjent av en forskningsetisk ­komité, samt følge de vitenskapelige kriteriene som gjelder for slik forskning. Dette har han til gode å gjøre. Dette åpner spørsmålet om hvilken rolle han egentlig opptrer i. Når han presenterer seg som doktorgradsstipendiat, skaper han en forventning om at han tiltrer debatten som forsker.

I virkeligheten er han alt annet. Det er nemlig noe gjenkjennbart i det Sterri gjør. Han slutter fra biologi til samfunn og benytter seg av den type ­logiske slutninger som kalles syllogismer. Mange­ av oss kjenner disse igjen fra Ludvig Holbergs satire fra 1731 om bonde­sønnen Rasmus Berg som etter en tids akademiske studier skifter navn til Erasmus Montanus, og vil ­imponere med sin akademiske utdannelse og misbruker denne til å bevise at moren er en stein: «Morlille, jeg vil giøre jer til en Steen. En Steen kan ikke flyyve. I kand ikke flyyve. Ergo er Morlille en Steen.»

Ingen sammenheng. Når vi andre melder oss på debatten, er det naturligvis ingen som ­benekter første premiss om at alle ­ønsker seg god helse og friske barn. Men at foreldre ønsker seg friske barn er ikke et argument. Det er bare en triviell ­observasjon. Og forskning viser at 46 kromosomer slett ikke er en forutsetning for «høy livskvalitet», langt mindre en garanti for det samme.

Mennesker med funksjonsnedsettelser eller alvorlig sykdom kan ha like «høy livskvalitet» som alle andre, selv om de ikke blir invitert på Dagsnytt 18 for å gi til veie «spennende» setninger som dette: «For ett menneske som skal komme til denne verden så er det bra å kunne leve et liv som vi to kan gjøre nå, vi kan ha disse spennende samtalene. Vi har et kognitivt høyere nivå enn det personer med Downs syndrom har da» (18. april).

Der hunden er begravet. Gjennom mine egne møter med utviklingshemmede og personer med Downs syndrom, har jeg møtt glede, livskraft og ­mening. Jeg har møtt solidaritet og samhold. Jeg møter arbeidsglede, ­humor og forundring. Mange forteller også om utfordringer og vansker, og ofte handler det om møtet med samfunnet. Mange må kjempe for å få de tjenestene de har lovmessig krav på. Det er her utfordringen ligger.

Sterri spør altså om det er noen som «ønsker å bli født med funksjonsnedsettelse?». Svaret er like uinteressant som spørsmålet. For løsningen er ikke aldri å være født. Retten til selvbestemt abort og lov om svangerskapsavbrudd (13. juni 1975) er seire for kvinnesakskamp, og ikke et samfunnsredskap til fremme for en befolkning med «kognitiv kraft» og «høy livskvalitet».

Hvor kommer disse tankene fra? Hvordan skal vi forstå det bakenforliggende tankegodset?

Syk fødselspraksis. En av de andre uttalelsene fra det famøse­ Minerva-intervjuet (2. april) kan sette oss på sporet: «Om 50 år tror jeg vi vil tenke at det var sykt at vi lot kvinner gå gjennom fødsler.»

Dette er samfunnet Sterri fantaserer om. En verden der naturlige fødsler er avskaffet i løpet av hans levetid fordi det er en «syk» praksis. Herfra går det en linje til boka Walden II fra 1948, der barne­produksjonen er «outsourcet» til laboratorier, og embryoer velges ut på bakgrunn av bestemte egenskaper og funksjoner som vil materialisere seg i det «ferdige» mennesket.

Disse fantasiene står Sterri ­naturligvis fritt til å kjæle med så mye han vil. Men da må han gjøre det som «science fiction-forfatter» – og ikke som «forsker», «filosof» eller «stipendiat­». For Sterris syllogismer har ingenting med forskning å gjøre.

Karl Elling
Ellingsen

Professor i funksjons­-
hemming og deltakelse, NTN

12 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Jens Petter Gitlesen

8 innlegg  38 kommentarer

Takk til professor Ellingsen

Publisert over 3 år siden

Det er mye som forundrer meg med Sterris siste utspill, her er noen forhold:

1. Abort og fosterdiagnostikk har vært diskutert siden tidlig på 1970-tallet. Debattene har ofte vært heftige, men jeg kan ikke huske andre enn Sterri fra fagmiljøene som har angrepet menneskeverdet til unge og voksne med Downs syndrom. Jeg ser heller ikke nødvendigheten av Sterris karakteriseringer av unge og voksne med Downs syndrom. Tankene hans er ikke nye og slutningene er mulige å trekke uten systematisk å måtte nedsnakke mennesker med Downs syndrom.

2. Skal en formelt beskrive en sykkel, trengs det tre dimensjoner. En sykkel i bevegelse krever fire dimensjoner. Skal en i tillegg beskrive sykkelens farge og posisjonen til sykkelens bevegelige deler, trenger en 15-20 dimensjoner. Hva som skaper et menneskeverd og hva som gir livet mening, er diskutert i tusener av år. Vi får en fattig forståelse av menneskeverdet når det reduseres til de tre dimensjonene tankeevne, autonom og sannhetssøking.

3. Det går tydelig fram fra intervjuet i Minerva, blogginnlegget på moralistene.no og på NRK Dagsnytt atten, at Sterri ikke kunne ha tenkt seg å hatt Downs syndrom. Referansen er absurd. Det ingen fare for at Sterri skal få syndromet. Det å benytte seg selv som referanse for hvordan andre har det, er en pussig referanse. Jeg er f.eks. fornøyd med å være mann og foretrekker det fremfor å være kvinne. Imidlertid vil nok de fleste kvinner vil ha den motsatte vurderingen. Folk flest, både de med og uten utviklingshemming, skaper et liv innen rammen av sine forutsetninger. Skal en vurdere andres livsverdi, må en ta utgangspunkt i personenes egne verdier, ikke Sterris verdier.

4. Det er krevende å bygge opp analytiske resonnementer ut i fra ett sett med forutsetninger som de fleste kan slutte seg til er dekkende. I psykofysikken og den matematisk orienterte delen av psykologien finnes en lang tradisjon for å gi aksiomatiske tilnærminger til menneskets opplevelse av ytre forhold. Til tross for at mange kloke hoder med store analytiske ferdigheter har bidratt, finner en få resultater som både er omforente og generelle. Sterri har gjort lite for å etablere det formelle systemet som skal lede frem tilhans konklusjoner. Tankerekken fremstår mer som den typen slutninger som kan fremkomme i et typisk kaffeslabberas.

5. Hvis Sterri var opptatt av kvaliteten i sine tankerekker, så er det underlig at han ikke starter med å publisere dem i fagtidsskrifter. Publiseringsprosessen i seriøse fagtidsskrifter innebærer en faglig kvalitetssikring utover det en kan forvente ved publisering i pressen og riksdekkende radiokanaler.

Kan hende Sterri er mer opptatt av å posere enn å argumentere?

3 liker  
Kommentar #2

Kari Reine

1 innlegg  13 kommentarer

Godt poengtert!

Publisert over 3 år siden

Flott og viktig innlegg av professor Ellingsen! Sterri har uttalt seg feilaktig om mennesker med Down syndrom, bidratt til spredning av fordommer og med sin rolle verken gjort livet lettere eller svekket diskriminering som utviklingshemmede lett blir utsatt for. Han har gjort dette også under fanen stipendiat, og dermed må man forvente forskningsbasert kunnskap om Down syndrom i det han fremstiller. Det er det ikke. Det er ren synsing, slik ethvert menneske kan synse om alt, uten belegg i faktisk kunnskap. Det er de færreste som får så mye spalteplass som Sterri, og det forvalter han ikke med omhu. 3 liker  
Kommentar #3

Alf Anvedsen

0 innlegg  1 kommentarer

Noen er likere enn andre

Publisert over 3 år siden

Samfunn for alle er slagordet til NFU, Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Alle skal med, sier Arbeiderpartiet. I Guds øyne er vi alle skapt like. Det er slagordet til en søsterorganisasjon av NFU i Malawi hvor religion har større betydning enn hos oss. Så kommer Sterri med sine uttalelser. Noen skal ut fordi de ikke er likeverdige. Dette er en trussel mot det å ha Downs syndrom og andre trisomier. Hurra for forskere slik som professor Ellingsen som taler Sterri i mot, og forsvarer mangfoldet. Når jeg skriver dette innlegget er det ikke bare for å forsvare mitt eget barn og andre med Downs. Hvem blir de neste som skal ut?

3 liker  

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3448 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
12 dager siden / 1225 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 959 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
18 dager siden / 883 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 815 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 627 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
22 dager siden / 561 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 490 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere