Thomas Peter Randulff

15

Vielsesliturgi: Ikke bare Kirkelovens § 11

Det kan synes som om det blir tolkningen av Kirkelovens § 11 som blir avgjørende for om menighetene har selvbestemmelse i spørsmålet om liturgier eller ei. Det bør det ikke blir!

Publisert: 8. mai 2017

Når det gjelder kirkelovens bestemmelser om menighetenes rett til selv å avgjøre hvorvidt nye liturgier skal tas i bruk, har hovedsiktet med den paragraf det gjelder kommet noe i bakgrunnen.

For her dreier det seg ikke først og fremst om tolkningen av en paragraf - selv om det kan komme til å bli det sentrale i en eventuell rattssak. Og om hvorvidt Kirkemøtet har overtatt Kongens prerogativ i liturgisaker.

Saken er større enn som så: Det gjelder selve den lutherske kirkeforståelse, nedarvet fra reformasjonen, om hva kirken egentlig er.

Reformasjonens arv innebærer en ettertrykkelig omkalfatring på pavedømmets hierarkiske kirkeordning med pave, kurie og biskoper som menighetenes suverene herrer og herskere.

Med en ny (egentlig gammel) forståelse av det alminnelige prestedømmet og menighetene som stedet der kirkelivet utfolder seg, blir de "høyere" instanser plassert i tjenesteroller og ikke herskerroller. Menighetene får autoritet til både å prøve og eventuelt avvise instrukser eller lærer som måtte komme fra de nevnte instanser.

Det er denne kirkeforståelsen det nå står om.

De som hevder kirkemøtets suverenitet, har forlatt vår kirkes grunn og åpner for et nytt pave- eller kirkemøteregime som ikke hører hjemme i en evangelisk-luthersk kirke.

Dette er mer alvorlig enn de fleste (proster og biskoper) synes å være klar over.

Legg § 11 litt til siden og repeter det dere lærte i studietiden om kirkens grunn og egenart!

Så kan dere ta paragrafen frem igjen.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere