Kari Reine

1

Kromosomer

Rett antall kromosomer hindrer verken krig eller terror.

Publisert: 3. mai 2017

Når jeg ser på Trump, er ikke tanken at han iallefall har rett antall kromosomer. Når Kim Jong-Un prøvesprenger atomraketter, er det ikke fraværet av trisomier som er trøsten. Når Putin hersker, tenker jeg ikke at han ihvertfall ikke har Down syndrom.

Ikke en eneste gang tenker jeg på kromosomer når verdensfreden er truet. Ikke i en eneste finanskrise, krig, folkemord, terror, naturødeleggelser, klimaendringer har rett antall kromosomer vært hinder.

Men når en elsket sønn ler høyt av en Youtubesnutt, når han kommer blid hjem fra skolen, når han gafler i seg kyllinglår som er det beste han vet, når han går inn på hiphoptreninga sammen med de andre ungdommene, når han heller vil spille Mario Cart enn å bli med meg på tur, når han kontakter venner han liker via Messenger, når han er stolt over å gå på videregående, når han gir kattene mat, ja, når han lever sitt liv; da er det noen som prøver å lure oss til å tro at antall kromosomer er det eneste som gjør samfunnet godt og livet verdt å leve og at Trump, Putin og Kim Jung-Un er bedre for verden enn min sønn.

Så til dem det måtte angå: Nei. Kromosomer truer ikke verden verken på land eller til havs. Det er det kun de som mangler aksept for livets ulike innspill som gjør, de som ikke tror man kan lære av ulike mennesker, de ensrettede, elitister, de som tror deres eget liv er så mye mer interresant enn oss andre utenfor medias flombelysning. Men dere lurer ikke meg!

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Dette er stråmannsargumentasjon. Ingen har sagt at: 

a) antall kromosomer er det eneste som gjør samfunnet godt og livet verdt å leve. 

b) at kromosomer truer verdensfreden

c) at man ikke kan lære av ulike mennesker

d) at mennsker med downs kan finne glede i livet. 

Osv..

Hvem argumenterer du i mot egentlig? 

Kommentar #2

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

K. 1

Publisert over 3 år siden

Jeg synes å huske at det er mange som har skrevet at mennesker med downs syndrom kan finne glede i livet. (Mangler det kanskje et ikke i setning d ?)

Ellers er det vel helt i orden å skrive et innlegg uten å argumentere så mye imot noen, eller ...?

2 liker  
Kommentar #3

Marianne Solli

19 innlegg  1547 kommentarer

Jeg kjenner

Publisert over 3 år siden

to voksne damer med Downs syndrom. De ser ut til å leve helt vanlige liv. Begge har egne leiligheter ... med litt oppfølging. En av dem er glad i å gjøre håndarbeid og elsker å gå på kafe i nærheten. De er søte og utadvendte.

Da den ene var blitt voksen var hun sammen med moren sin for å søke om uføretrygd. Det var moren som ønsket det, men datteren var veldig bestemt på at hun hadde lyst til å få et arbeid, noe de også prøvde ut i ganske lang tid, og det var en stolt dame, som fikk sin første lønning etter sin arbeidsperiode på et lager. Dette gikk imidlertid ikke i lengden. Det ble for tungt for den spinkle, lille damen.

1 liker  
Kommentar #4

Kari Reine

1 innlegg  13 kommentarer

Kam man ikke oppsnakke?

Publisert over 3 år siden

Arild Kvangarnes: Du ser at jeg skriver til " den det måtte angå". Det er ingen "stråmann", men til dem som måtte tro at rett antall kromosomer betyr noe som helst for de store linjene i verden eller samfunnet Som jeg svarer at det ikke gjør. 

Den siste tiden har det også vært debattert en rekke sider ved Down syndrom, i alle media. Der kommer det fram ulike utsagn som tyder på at det nettopp er antall kromosomer som er avgjørende for både fullverdige liv og mye annet. Jeg har deltatt i de debattene. Dette innlegget er et hjertesukk. Det er altså kun mening. Du trenger ikke være enig.

3 liker  
Kommentar #5

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kari Reine. Gå til den siterte teksten.

Arild Kvangarnes: Du ser at jeg skriver til " den det måtte angå". Det er ingen "stråmann", men til dem som måtte tro at rett antall kromosomer betyr noe som helst for de store linjene i verden eller samfunnet Som jeg svarer at det ikke gjør. 

Den siste tiden har det også vært debattert en rekke sider ved Down syndrom, i alle media. Der kommer det fram ulike utsagn som tyder på at det nettopp er antall kromosomer som er avgjørende for både fullverdige liv og mye annet. Jeg har deltatt i de debattene. Dette innlegget er et hjertesukk. Det er altså kun mening. Du trenger ikke være enig.

Det er lite å være uenig i her. Det du sier er fullstendig ukontroversielt og åpenbart. Det er trivielt. Samtidig er det, som du nevner, en pågående debatt om downs syndrom og abort. Det er vanskelig å tolke innlegget dit uavhengig av denne konteksten. 

Jeg går ut i fra at du forsøker å komme med noe som "balanserer", eller motstrider en av sidene, eller partene, i dette offentlige ordskiftet. 

Hvis du ikke gjør det, så har jeg misforstått deg. Hvis du imidlertid gjør det, så adresserer ikke momentene dine på noen måte de konkrete problemstillingene. 

1 liker  
Kommentar #6

Kari Reine

1 innlegg  13 kommentarer

Ta to skritt tilbake

Publisert over 3 år siden

Arild Kvangarsnes. Det synes merkelig at du søker å oppheve deg til en slags dommer over hvilken vinkling på saker man kan ha. Selvsagt foregår det en debatt som mitt innlegg kan være svar på. Selvsagt må man kunne komme med det du kaller "trivielle" synspunkter, som andre har gitt meg tilbakemeldinger om er "midt i blinken". Jeg ytrer ikke for å tilfredsstille alle, men å treffe de som føler seg truffet. Slik er det med all debatt.  

Mitt prinsipielle ståsted er å være imot fostersortering, at mennesker med Down syndrom må få være i fred for den stigmatisering som oppleves for tida, og at menneskeverdet gjør oss alle like mye verdt og ingen kan verken bedømme andres livskvalitet eller sette ytre kriterier for hva verdighet er. Alt dette er oppsummert i innlegg ett for å vise at kromosomer betyr absolutt ingenting for hva slags samfunn vi har, verken nært eller globalt, og at det meningsløse i å peke på mennesker med Down syndrom som noe negativt eller uønsket. Alt dette burde være trivielle synspunkter og et syn de fleste som bryr seg om likeverd, likestilling og demokratiske rettigheter kan tilslutte. Men de siste års tilbakevendende debatt viser at det ikke så trivielt allikevel. 

Mitt innlegg her er oppsummering av mitt syn på debatten, og noen punkter inspirert av ytringer fra ulike motdebatanter som har ytret seg i ulike debatter jeg har deltatt i. 

Jeg viser til i mitt innlegg et overordnet syn, hvor jeg sammenfatter problemstillinga slik jeg ser den, når alt kommer til alt. Å bedrive analyse av innlegget er temmelig kjedelig, men nå har jeg forsøkt å forklare deg dette. Innlegget er tatt svært godt imot på Facebook, hvor tilbakemeldingene viser at min hensikt er godt forstått. Takk for innspill! 

3 liker  
Kommentar #7

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Kari Reine. Gå til den siterte teksten.

Arild Kvangarsnes. Det synes merkelig at du søker å oppheve deg til en slags dommer over hvilken vinkling på saker man kan ha. Selvsagt foregår det en debatt som mitt innlegg kan være svar på. Selvsagt må man kunne komme med det du kaller "trivielle" synspunkter, som andre har gitt meg tilbakemeldinger om er "midt i blinken". Jeg ytrer ikke for å tilfredsstille alle, men å treffe de som føler seg truffet. Slik er det med all debatt.  

Mitt prinsipielle ståsted er å være imot fostersortering, at mennesker med Down syndrom må få være i fred for den stigmatisering som oppleves for tida, og at menneskeverdet gjør oss alle like mye verdt og ingen kan verken bedømme andres livskvalitet eller sette ytre kriterier for hva verdighet er. Alt dette er oppsummert i innlegg ett for å vise at kromosomer betyr absolutt ingenting for hva slags samfunn vi har, verken nært eller globalt, og at det meningsløse i å peke på mennesker med Down syndrom som noe negativt eller uønsket. Alt dette burde være trivielle synspunkter og et syn de fleste som bryr seg om likeverd, likestilling og demokratiske rettigheter kan tilslutte. Men de siste års tilbakevendende debatt viser at det ikke så trivielt allikevel. 

Mitt innlegg her er oppsummering av mitt syn på debatten, og noen punkter inspirert av ytringer fra ulike motdebatanter som har ytret seg i ulike debatter jeg har deltatt i. 

Jeg viser til i mitt innlegg et overordnet syn, hvor jeg sammenfatter problemstillinga slik jeg ser den, når alt kommer til alt. Å bedrive analyse av innlegget er temmelig kjedelig, men nå har jeg forsøkt å forklare deg dette. Innlegget er tatt svært godt imot på Facebook, hvor tilbakemeldingene viser at min hensikt er godt forstått. Takk for innspill! 

Du står fritt til å ytre deg om hva som helst, å kalle meg for overdommer bare for å ytre meg, er absurd. 

Kritikken fra meg går på om noe av det du skriver er relevant for den pågående debatten. 

Faktum er at mange mennesker ønsker å unngå at de får barn med downs dyndrom. For å adressere ett av momentene dine, så blir ikke dette (så vidt meg bekjent) begrunnet med at downs truer verdensfreden. På hvilken måte mener du da at det er relevant å påpeke at Putin ikke har downs? 

Er det i det hele tatt noen som snakker om Downs som et samfunnsproblem? 


1 liker  
Kommentar #8

Siri Fuglem Berg

11 innlegg  226 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Ja, Sterri har snakket om kostnader for samfunnet. Han snakker også om at mennesker med Downs syndrom utgjør en belastning for foreldre og samfunn. således er det vel på sin plass å vise at det kan være andre egenskaper hos mennesker som utgjør en større belastning på oss enn individer med DS. 

3 liker  
Kommentar #9

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 3 år siden

En belastning for foreldre, og et samfunnsproblem er to veldig forskjellige ting. Det å bli foreldre, er i seg selv, en belastning, men neppe et samfunnsproblem. 

Jeg kan heller ikke se at Sterri har sagt noe konkret om dette. Har du en kilde så er det fint. 

For øvrig argumenterer Sterri for at vi ikke skal forhindre kvinner i å abortere fostre med Downs, og ikke at vi bør abortere fostre med Downs. Han uttaler også at mennesker med Downs bør få støtte til å leve verdige liv, samt at de fortjener like stor respekt og verdighet som alle andre

At det er andre egenskaper som påfører foreldre større belastning er helt klart. Men vi kan altså ikke forutse fosterets fremtidige politiske ståsted og makt før uke 12, så dette vil være en merkelig begrunnelse for å ta abort. At man trekker inn Putin i denne debatten, er kun et godt tegn på at man totalt misforstått motparten. 

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere