Andreas Wahl Blomkvist

10

Menneskeverd er en fiksjon

En fiktiv tro på retten til liv bør ikke stå i veien for at samfunnet tilrettelegger og muliggjør valg om det kommende livets livskvalitet.

Publisert: 3. mai 2017  /  1178 visninger.

(Teksten ble første gang publisert på religioner.no)


DET BLE MYE oppstyr da Aksel Braanen Sterri, i et intervju i Minerva, forsvarte sorteringssamfunnet og tok til orde for at kvinner «skal kunne sortere på Downs syndrom». Torbjørn Røe Isaksen reagerte med «vantro» og statssekretær i kommunal­departementet, Bjørn Laabak (FrP), kalte Sterri en T4-sympatisør.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede gikk et steg lenger og politianmeldte Sterri for hatefulle­ ytringer. Det var påstanden om at «de som har Downs, vil aldri kunne leve fullverdige liv», som var hovedårsaken til det emosjonelle opprøret på sosiale medier.­ Det er delvis forståelig, siden ­begrepet er tvetydig og kan 
tolkes anner­ledes enn «noe i nærheten av livskvalitet»,­ 
hvilket var det Sterri siktet til.

Likevel, det var avslørende at ingen av kritikerne ble blidgjort av selvkritikken og oppklaringen til Sterri, og at Laabak og andre tilsynelatende ikke ser en forskjell på (1) utryddelse av personer med Downs og (2) arbeide for at færre liv skal bli født med alvorlig funksjonsnedsettelse.

Satt på spissen er det første nazisme, og det andre en bit av moderne medisin. For hva er det vi egentlig driver med, når vi optimaliserer svangerskapet og helbreder sykdommer som angriper fosteret? Vi arbeider for at det kommende liv skal få det bedre – i betydningen av en livskvalitet med færrest mulig begrensninger.

Iboende menneskeverd? En av de mer seriøse kritikerne til Sterri var Morten Magelssen, forsker ved Senter for medisinsk etikk og forfatter av boken Menneskeverd i klinikk og politikk: Bioetikk i lys av kristen tro. Han tolket ikke Sterris uttalelse med en primitiv amygdala-refleks og forstod at Sterris intensjon nok var å snakke om livskvalitet.

Magelssen gjør skillet mellom menneskeverd og livskvalitet eks­plisitt: «Menneskeverdet er iboende, like stort hos alle mennesker, og uavhengig av livskvalitet», skriver han. Denne verdien, som Magelssen og mange andre tror på, gir alle mennesker identisk rett til å leve.

Religiøs oppfatning. En slik tankegang er pragmatisk og gjør saken enkel, men er – slik jeg ser det – et falskt skille. Som ­Yuval Noah Harari påpeker i boka ­Sapiens, så er denne «verdien» og «retten» en fiksjon vi har blitt «enige om». Ingen steder i vår fysiske, biologiske eller psykologiske verden finner vi denne «retten til liv» utover det Homo sapiens tilskriver virkeligheten selv. Det er, i bunn og grunn, en religiøs oppfatning som store ­deler av humanismen deler med kristendommen.

Det kan være at troen – i kraft av sine virkninger i verden – er det beste redskapet tilgjengelig for å oppnå rettferdige og moralske samfunn, men det gjør den ikke mer sann av den grunn. Det er heller ikke den eneste nyttige fiksjonen vi har. Vi tror, for eks­empel, at en hundrelapp er verdt hundre kroner. Men den er bare verdt hundre kroner fordi alle andre tror det samme. Selve verdien ligger i menneskets fiktive tro på penger og dets verdi. Hvis alle sluttet å tro på sedler, så ville også verdien forsvinne.

Velvære og lidelse. Til gjengjeld så er det ikke en fiksjon at mennesker opplever hele spektret fra velvære til lidelse. Det er heller ikke en fiksjon at mennesker samarbeider i store grupper for å bruke de ressursene og egenskapene tilgjengelig for å lage et best mulig liv for seg og sine. Det er også disse to reali­tetene som gjør at de fleste vil si at det er gjennomsnittlig til fordel for individ og samfunn ikke å ha Downs syndrom (eller Edvards syndrom, eller Patau syndrom) sammenlignet med å ha det.

En fiktiv rett bør ikke stå i veien­ for at samfunnet skal tilrettelegge for å avdekke forhold ved fosteret som har store konsekvenser for familie, samfunn og det kommende individ.

Jeg sier ikke i denne sammenhengen at som subjekter lider alle med Downs syndrom mer enn andre. Jeg sier heller ikke at samfunnet skal ta kvinnens valg, eller at vi ikke skal gjør­ livene til de med Downs så gode vi kan.

Allikevel vet vi at mennesker med Downs syndrom er i vesentlig høyere ­risiko for – bare for å nevne noen – kogni­tiv svekkelse, depresjon, ­autisme, aggressiv adferd, tidlig Alzheimer, blodkreft, medfødt hjertesykdom, medfødte misdannelser i fordøyelses­kanalen, synssvekkelse, hørselstap, fedme, diabetes, stoffskiftesykdommer, søvnforstyrrelser, diverse lungesykdommer, ­immundefekter, hyppigere ­infeksjoner, plagsomme hudmanifestasjoner­ og smerter i muskel- og 
skjelett.

Betydelige plager. Noen er svært heldig, og hvis ikke tilstanden belaster familie og helsetjenesten for mye, så vil de bare være mindre produktive enn den gjennomsnittlige borger. Andre vil derimot ha et vesentlig forkortet liv med ­betydelige plager tross flere smertefulle, dyre og invasive undersøkelser og behandlinger. Det som gjør det så vanskelig er at vi ikke vet hvordan et enkelt tilfelle vil slå ut. Og gode anekdoter veier ikke noe mer enn dårlige anekdoter.

Det gjør det heller ikke lettere at skillet mellom verdi og livskvalitet (og dets konsekvenser for samfunn og individet) er en fiksjon. Vi har god grunn til å tro at det er gjennomsnittlig best ikke å ha Downs, både for seg selv, de rundt seg og for samfunnet. Slik jeg ser det, så har Sterri rett i at kvinner har god grunn til å ta abort ved påvist Downs syndrom. En fiktiv tro på retten til liv bør ikke stå i veien for at samfunnet tilrettelegger og ­muliggjør valg om det kommende livets livskvalitet.

(Teksten ble første gang publisert på religioner.no)

Andreas Wahl 
Blomkvist

Medisinstudent 
og forsker, 
Aalborg Universitet

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Om å se Gud

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Hadde du brukt din varme hjernehalvdel ville du hatt muligheten til å se Gud uavhengig av ditt eget tankesystem, eller tenkesett.

Jeg jar aldri sett eller erfart Gud direkte. Jeg ser ham kun slik han presenteres av dem som kjenner ham.

Jeg har ingen forestilling om Himmel og Helvete, om evig fortapelse. Dette er ord og tankesett som brukes av dem som hevder å kjenne Gud og hans vesen og vilje.

1 liker  
Kommentar #152

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
eg har ingen forestilling om Himmel og Helvete, om evig fortapelse.

Allikevel er du den på VD som absolutt og i særklasse er mest opptatt av himmel, helvete og evig død.  Med dine over 4000 kommentarer over samme temaet.

En må jo bli nedstemt av mindre.

Troende kristne tror på evig frelse og evig liv i paradis. 


Kommentar #153

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Himmel, Helvete og evig fortapelse

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Allikevel er du den på VD som absolutt og i særklasse er mest opptatt av himmel, helvete og evig død.

Som sagt, postulatet om Himmel, Helvete og evig fortapelse kommer ikke fra meg.

Hvis kristne, som du antyder, ikke tror på Helvete og evig fortapelse, er det vel bare å avlyse det hele? Da vil jeg ikke ha noen flere spørsmål om temaet.

Kommentar #154

Andreas Wahl Blomkvist

10 innlegg  59 kommentarer

RE: Sigurd

Publisert rundt 3 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Det var du selv som i en tidligere kommentar påpekte at virkeligheten ikke stemte med naturalismens implikasjoner. Og epifenomenalismen og alle de andre viderverdige spekulasjonene innen naturalismen for å forsøke å omgå denne mangelen på koherens, er en implisitt innrømmelse av det samme.

1) Hvor har jeg skrevet at virkeligheten ikke stemmer med naturalismens implikasjoner?

2) Epifenomenalisme, eller varianter av panpsychisme for den saks skyld, er ikke “viderverdige spekulasjoner” innen naturvitenskapen. De er teorier og modeller, akkurat som standard modellen innen fysikk, som har sine fordeler og mangler. At du mener de er dårlige spekulasjoner fra fageksperter over hele verden forteller mer om deg enn om modellene. Til forskjell fra skråsikre kristne eller muslimer, med en undring og åpenhet for nye ideer og andre forståelsesmodeller lik 0, så forsøker jeg å trå varsomt å vurdere de ulike forklaringsmodellene som har sterkest empirisk støtte.  

Kommentar #155

Robin Tande

26 innlegg  3738 kommentarer

Skal man le eller gråte

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Troende kristne tror på evig frelse og evig liv i paradis. 

Ja og du har fortalt oss at du allerede har vært der og fått en forsmak på herligheten!

Dette til tross legger du for dagen denne krampaktige mindreverdsfølelsen eller hva det nå er, med forsvars- og angrepsbehov overfor oss så ulykkelige fortapte sjeler, som mangler alt av din enorme visdom?

Jeg sier ikke mer.

1 liker  
Kommentar #156

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Tankebygninger

Publisert rundt 3 år siden
Andreas Wahl Blomkvist. Gå til den siterte teksten.
@Olsen: Vet ikke helt hva sikter til. Jeg mener altså at verden rundt meg ikke er et "konstruksjon av tanker" (hvem sine tanker? og når er det tanker "konstruerer" noe?)

Som en slags arkitektur. Vi bygger jo opp vår egen oppfatning om verden rundt oss. Hver enkelt har sin egen forståelse forskjellig fra andre, og det er i våre tanker at denne forskjellen oppstår.

Noen mener verden er slik, andre nekter og mener den er sånn. Det blir konstruksjoner i form av tankebygninger vi lever i.

Kommentar #157

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Feil i egen kommentar om bevissthet #142

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Vår hjerner er delt i to hovedsystemer, programmer, som tar seg av forskjellige oppgaver i vårt verdisystem  som vi identifiserer oss med. Den skalte høyre og venstre-hjernhalvdel. Dette er så kjent at det ikke behøver forklaring. Moderne forskning forklarer nå denne inndelingen som det kalde bruksområdet representerende begrepet høyre hjernehalvdel, og den andre delen for den varme

Kom i skade for å si at høyre hjernehalvdel representerer den kalde delen, det skal være venstre hjernehalvdel som representerer den kalde delen.

Kommentar #158

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Hver vår verden

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor skriver du "du" og ikke "vi" i det siterte?
Lever vi i forskjellige verdener?

Visst gjør vi det, du i din og jeg i min. 

Se kommentar #156

 

Kommentar #159

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Andreas Wahl Blomkvist. Gå til den siterte teksten.
Til forskjell fra skråsikre kristne eller muslimer, med en undring og åpenhet for nye ideer og andre forståelsesmodeller lik 0, så forsøker jeg å trå varsomt å vurdere de ulike forklaringsmodellene som har sterkest empirisk støtte.  

Du skal ikke være så skråsikker om hverken kristne eller muslimer. Muslimene sto for en vitenskapelig utvikling i sin tid, kristne like så - og vi gjør det fremdeles.

Kommentar #160

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Dette til tross legger du for dagen denne krampaktige mindreverdsfølelsen eller hva det nå er, med forsvars- og angrepsbehov overfor oss så ulykkelige fortapte sjeler, som mangler alt av din enorme visdom?

Takk for kommentaren og for dine hyggelige ord om meg.

Det må imidlertid sies at det du skriver i kommentaren forteller mye om deg og ingenting om meg.  

Temaet er uansett en skikkelig avsporing fra trådens tema.  Fra deg og fra Gjermund.

Men, dere må jo komme trekkende med det samme oppgulpet uansett tema.  

Alltid og uansett - om noe dere ikke tror på.  Fint at du ser på kristne som noe mindreverdige vesener.  Det er jo det vi selv mener, at vi ikke er like perfekte som ateistene.  At vi har behov både for tilgivelse og frelse.

Mens dere tydeligvis har et enormt behov for å vise at dere ikke er avhengig av verken det ene eller andre.

Fint om dere istedenfor å kritisere kristne og Gud, heller skriver innlegg om ateismens fortreffelighet.  Fint om, dere ramser opp 10 punkter med ateismens fortreffeligheter.

Da skal jeg love at jeg ikke vil holde på med kommentarer som avsporer tråden og innleggene deres.

Personangrep er jo en fin måte - en  hersketeknikk - for å bryte ned noen med andre meninger enn de du har - ned i søla.  Det er jo høvisk oppførsel.

Gratulerer!1 liker  
Kommentar #161

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Individenes tankebygninger

Publisert rundt 3 år siden

OK! Du lever i din tankekonstruksjon, og jeg lever i min tankekonstruksjon.

Forskjellen på oss to er at du mener at din tankekonstruksjon (på et eller annet magisk vis?) er mer i tråd med den objektive virkeligheten enn min tankekonstruksjon.

Det minner meg om Lyset av Tønes.

https://www.youtube.com/watch?v=7HqSjXRcNhk

(Jeg får ikke link-funksjonen til å virke.)

Kommentar #162

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Det minner meg om Lyset av Tønes.

https://www.youtube.com/watch?v=7HqSjXRcNhk

(Jeg får ikke link-funksjonen til å virke.)

Prøv å rediger og så kan du bruke linkfunksjonen, det gjør jeg da virker det. Da skal jeg se hva Tønes skriver.

Kommentar #163

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Magi?

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Forskjellen på oss to er at du mener at din tankekonstruksjon (på et eller annet magisk vis?) er mer i tråd med den objektive virkeligheten enn min tankekonstruksjon.

Kall det "hvit" magi, for jeg tror på mirakler. Gjør du det?

Kommentar #164

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

ad hominem

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Men, dere må jo komme trekkende med det samme oppgulpet uansett tema.

Når det gjelder ad hominem, bør du feie for din egen dør først.

Jeg kritiserer ikke noen. Jeg fokuserer på åpenbare sannheter, slik gutten som så den nakne keiseren gjorde.

Det er ikke jeg som kommer med negative karakteristikker av dem som oppfatter virkeligheten annerledes enn meg. Jeg snakker ikke om stolthet, ego, kalde hjerter osv. Jeg prøver å holde debatten på et saklig plan.

Kommentar #165

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Feil i egen kommentar om bevissthet #142

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Vår hjerner er delt i to hovedsystemer, programmer, som tar seg av forskjellige oppgaver i vårt verdisystem  som vi identifiserer oss med. Den skalte høyre og venstre-hjernhalvdel. Dette er så kjent at det ikke behøver forklaring. Moderne forskning forklarer nå denne inndelingen som det kalde bruksområdet representerende begrepet høyre hjernehalvdel, og den andre delen for den varme

Alvorlig feil i egen kommentar av det siterte over. Det skal være:

Moderne forskning forklarer nå denne inndelingen som det kalde bruksområdet representerende begrepet VENSTRE hjernehalvdel.

Kommentar #166

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg kritiserer ikke noen. Jeg fokuserer på åpenbare sannheter, slik gutten som så den nakne keiseren gjorde.

Tror du keiseren ble fornærmet?

Kommentar #167

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Fornærmet?

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Tror du keiseren ble fornærmet?

Sannheten kan ofte være smertefull og sårende. 

Kanskje er det en grunn til at mennesket har evolvert til å bli en skapning som kan skape seg "sannheter" som støtter vår motivasjon for å "holde ut".

Vi er mer "åndelige" enn dyrene. Vi er mer etiske. Vi har en mye større selvbevissthet. Vi har en mye større bevissthet rundt gruppetilhørighet og moral. 

Vi har ganske enkelt mange flere arenaer i våre liv som kan true vår psykiske helse og selvoppholdelsesdrift.


Ibsens Doktor Relling sa det enkelt:

«Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme».

Jeg regner med at vi kan plassere H.C. Andersens keiser i kategorien gjennomsnittsmenneske.


Kommentar #168

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.

Sannheten kan ofte være smertefull og sårende. 

Kanskje er det en grunn til at mennesket har evolvert til å bli en skapning som kan skape seg "sannheter" som støtter vår motivasjon for å "holde ut".

Vi er mer "åndelige" enn dyrene. Vi er mer etiske. Vi har en mye større selvbevissthet. Vi har en mye større bevissthet rundt gruppetilhørighet og moral. 

Vi har ganske enkelt mange flere arenaer i våre liv som kan true vår psykiske helse og selvoppholdelsesdrift.


Ibsens Doktor Relling sa det enkelt:

«Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme».

Jeg regner med at vi kan plassere H.C. Andersens keiser i kategorien gjennomsnittsmenneske.

Så enig, så enig!

Min far sa jeg aldri skulle så såre noen, men det har jeg gjort - uten å være klar over det. Men tror du livsløgnen er en identifikasjon  man identifiserer seg med, som noe man selv oppfatter som sannhet? Hvis man tror det er en sannhet, hvem makter å overbevise oss om noe annet?

Her på VD deltar man i debatter og for anstendighetens skyld prøver man å komme med "sannheten" uten nødvendigvis å såre noen, og så blir man raskt selv såret når ens egen sannhet oppfattes som den skjære løgn av motparten. Hadde det ikke vært alvorlig hadde det egentlig vært latterlig morsomt.

Keiseren her er vel gjennomsnittsmannens stolte ego som overøses med svindlende løgner. Det er noen ubehaglige dybder i eventyret.

Tror du Gud smiler i skjegget over vår selvhøytidelighet og tenker, ro dere litt ned barn, det er alvorlig men jeg er mer romslig enn dere oppfatter meg som, og tidvis strengere enn dere skjønner. Sagt sånn deg og meg i mellom?

1 liker  
Kommentar #169

Robin Tande

26 innlegg  3738 kommentarer

Shame on me

Publisert rundt 3 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Personangrep er jo en fin måte - en  hersketeknikk - for å bryte ned noen med andre meninger enn de du har - ned i søla.  Det er jo høvisk oppførsel.

Beklager, jeg falt tilbake til gamle synder m h t å være noe krass i mine hjertesukk. Burde ha skrevet: Tross dette virker det som om den selvtilliten man kunne forvente som en følge av denne troen og erfaringen ikke helt gjør seg gjeldende. Hadde det vært tålelig? 

I kommentar #82 linker jeg til min inntreden her på Vd for seks år siden. Tror det er bedre å bare kopiere over. La meg her sitere noe derfr; i en god dialog med teologen Torleiv Hausa:

"jeg har som sagt ikke valgt et livssyn blant alternativer; jeg har kort og godt ikke noe annet å holde meg til enn godt dokumenterte iakttakelser og teorier.

Som ikke troende forholdt jeg meg til familien på en hensynsfull måte. Noe argumentering – bibelforkynning med negativt fortegn - var helt uaktuelt. Særlig for de eldre i familien betydde troen alt - den var deres grunnlag i livet, og deres identitet. Jeg ser det derfor som viktig å ikke forstyrre andre i sin tro; såfremt de ikke er til skade for noen. Men samfunnet må behandle alle likt; uten livssynpreferanse.

Hvorfor provosere fram kompromitterende bibelsitater; noe troende lesere som trenger å ha sin tro i fred, burde spares for? Hva vil man oppnå; bli kvitt egen tvil? Kanskje det i så fall fins andre veier? - Og for å presisere det flere har berørt: Vil kosmologiske spekulasjoner og spørsmål om en skapende intelligens, med de dimensjoner og kvalifikasjoner det i så fall er snakk om, styrke noen i troen på Abrahams gud?

Nei, det er debatt om hvordan vi best kan leve og trives sammen, med forskjellig livssyn, i et samfunn som tar vare på oss alle, vi trenger. og i denne utviklingen er vi kommet svært lang i dette landet – så langt at vi kun strir med luksusproblemer. Vi er sikkert enig i at dette ikke må få lov til å bli reversert, i møte med nye kulturer og religioner. Debatten bør ikke bli en paradoksal innledning til en slik reversering........

Jeg kaller meg ikke naturalist, men valgte med hensikt å si at noen (meget sannsynlig også du) kanskje vil kalle meg det. Jeg har en meget godt gjennomtenkt mening om hvordan jeg bør leve, basert på det jeg har fått begrunnet tro på. Men dessverre, jeg klarer ikke alltid å etterleve mine tanker og ønsker i så måte.

1 liker  
Kommentar #170

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert rundt 3 år siden
Robin Tande. Gå til den siterte teksten.
Hadde det vært tålelig?

Ja.  Og du er tilgitt.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere