Ronny Johansen

69    231

Falske Messiaser

Messias sitt budskap er at vi må tro på Ham for å bli rettferdige for Gud. Slik er det også med de falske Messiasene. De kjennetegnes ved at de forlanger at du skal tro på dem og deres visjoner før de anerkjenner deg.

Publisert: 28. apr 2017 / 412 visninger.


Jesus advarer oss om at det vil komme mange falske Messiaser og falske profeter som kommer til å føre mange vill.


Mesteren lærer oss: “Se! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. " Matt. 7:15-20


"Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Nå har jeg sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: ‘Se, han er ute i ødemarken’, så gå ikke dit ut, eller: ‘Se, han er i et rom der inne’, så tro det ikke. For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer. Hvor åtselet er, vil gribbene samles." Matt. 24:23-28


Ut fra dette forstår vi at for å kunne bedømme om noen er falsk eller ekte, så må vi først vite hva som er en god eller en ond frukt. Når mange tenker på gode frukter, så tenker de på hvor mange mennesker, ressurser og penger de klarer og samle i Jesu navn. Vi ser at enkelte er mestere i å samle folk, krefter og penger for Jesus. Men Jesus lærer oss at det ikke er dette som er målestokken for om treet er godt eller ondt.
Jesus lærer oss videre: "Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’ Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.» Matt. 7:21-27


Når menneskene profeterer og gjør kraftige gjerninger i Jesu navn, så klarer de alltid å samle mange mennesker, ressurser og penger i arbeidet sitt for Gud. Men det er ikke dette som viser om treet er godt, men om man gjør etter Jesu ord eller ikke. Det er sjelden det blir mange mennesker som samles når man gjør som Jesus lærer. Dette kommer av at Mesterens ord og Hans vilje ikke handler om å få det stort og fint. For det som er stort og høyt i menneskenes øyne er en vederstyggelighet for vår Mester. Derfor har det aldri vært populært for mengden å gjøre og lyde Mesterens bud.


Så når vi skal vurdere om vi har for oss falske Messiaser og falske profeter, så skal vi se etter om de er lydige mot Mesterens Ord eller ikke. Jesu Ord er skarpe som lut og tindrende klare. Derfor er det egentlig ganske enkelt å avsløre de falske. Man må bare være helt innstilt på å gjøre det Mesteren lærer oss og selv gjøre det. Da vil man straks kunne fastslå om livet og læren som bæres frem er av Gud eller ikke.


Jesus lærer oss: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv. Den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker ære for den som har sendt ham, taler sant, og det finnes ikke urett hos ham. Joh. 7:16-17
"Hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos den eneste Gud?" Joh. 5:44


Kjennetegnet på de falske Messiasene er at de taler ut fra seg selv og søker egen ære. Kjennetegnet på de som blir bedratt av dem, er at de alle søker sin egen ære og frykter for sitt navn. Det er derfor de tror på de falske og ikke makter å avsløre dem. Derfor er det om å gjøre for oss å slutte å tenke på vårt eget navn og vår egen ære, og kun søke å gjøre Guds vilje og få Hans ære.


Den derimot som kun søker Guds vilje og ære, og den alene, han vil kjenne at det lukter svidd og at noe er galt fatt når det oppstår falske Messiaser som søker sin egen ære. Til deg som kjenner at det er noe som ikke er som det bør være med de som fremstår som store Guds menn og profeter i vår tid, har jeg et budskap til.


Falske Messiaser har noen helt bestemte kjennetegn som avslører dem. Det finnes kun en Messias. Messias er Frelseren, rettferdiggjøreren og befrieren. Han er vår mellommann til Gud. Det finnes bare en mellommann mellom Gud og mennesker. Det er mennesket Jesus Kristus. Når vi tror på Hans navn og Hans død og oppstandelse for oss og får Han som vår Herre i livet, så rettferdiggjøres og frelses vi.
La oss se hvordan Skriften stadfester dette for oss! "For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv som løsepenge for alle. Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne,..."


"Dette er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." Rom. 10:8-13
La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! "Joh. 14:1
Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at Jeg er, skal dere dø i deres synder.» Joh. 8:24


Dette er Messias sin klare forkynnelse. Men vi skal også legge merke til at dette også er de falske Messiasene sin bekjennelse. Enten åpent eller fordekt forkynner de at du må tro på dem for å bli rettferdig. Uten tro på dem, så har du all grunn til å frykte. Tviler du på dem, gjør de og miljøet rundt dem, deg til en urettferdig. Dette er alltid kjennetegnet på de falske. Det er ikke nok for dem at du tror og bekjenner Jesus som Herre. Du må også gjennom din tro og bekjennelse vise at du akter og ærer den falske som en stor hyrde og profet. Gjør du ikke det gjør de deg til en urettferdig med glatte ord.


Bare tenkt etter, så ser du dette klart! Uansett hvem usunn sekt du går til, så skal du legge merke til at de alle forlanger at du tror på deres øverste leder før de tror på din oppriktighet og frelse. Uttrykker du tvil overfor denne lederen og hans visjoner og prosjekter, så vil du raskt få erfare at de anser deg som en person som trenger å komme til tro og frelse.


Kommer du derimot som en troende og viser stor tiltro til deres store leder og bekjenner at du tror på han som en Guds utsending, og gir dine penger til fremme for hans prosjekt og visjon, så tas du straks inn i varmen som en frelst og rettferdiggjort person.


Det er når lederen bifaller og fremmer en slik innstilling som jeg nevner her, vi kan slå fast at vi har med en falsk Messias å gjøre. De ekte og sanne profeter vil aldri forsøke å påvirke eller og utøve makt over din samvittighet i en slik retning at du må tro og anerkjenne noen annen enn Jesus Kristus. Merker en Guds menn i sannhet, at noen rundt dem forsøker å gjøre dem store, så slår de straks ned på slik dårskap og lærer med strenghet, at det kun er en som er stor, nemlig Jesus Kristus. Alle andre er små og kun hverandres medbrødre. (Matt. 23:8)


Bare du tror på Jesus og lyder Hans bud i Skriften, så vil du av de ekte bli anerkjent som en disippel av Jesus og en medborger av Guds Israel. Hva du ellers velger å bruke livet ditt til utover dette avholder de ekte seg fra mene noe om eller dømme deg for.


Mens de falske Messiasene derimot er ute etter din ære og anerkjennelse, dine arbeidskrefter, evner, ressurser og penger til å fremme sin sak "for Gud". Og viser du at du ikke tror på deres visjoner og prosjekter, så kommer du straks under deres strenge hårde øyne og blir aktet for intet. Da kan du heller gjerne gå et annet sted med pengene og kreftene dine.


Hvis du skulle være i tvil om du har for deg en falsk Messias, så kan du enkelt sjekke dette ved å uttrykke tvil om personens visjoner og prosjekter er noe for deg å bruke tid, penger og krefter på. For en falsk Messias som har ført mange vil, vil alltid har en stor heiagjeng rundt seg som er bedratt til å tro at det er om å gjøre å tro på denne personens visjoner.


Du kan ikke alltid ta de falske Messiasene på hva de lærer ut fra Ordet. Nei, de kan ofte være store lysbærere og være dyktige til å forkynne store åpenbaringer i Guds Ord. Dette er sauehamsen som de kler og dekker seg med. Mens de innvortes er glupske ulver som ute etter at du skal tro på dem og gi dem ære. Slik var det også på Paulus sin tid. De vil alltid at du skal være ivrige for dem.


"Den iver disse andre viser for dere, er ikke til det gode: De vil bare skille dere fra oss for å vinne dere som ivrige tilhengere." Gal. 4:17
"For noen vil gjerne ha skryt for at de er slik som jeg, men den muligheten skal jeg avskjære dem fra. Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel. Og da er det ikke rart at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger." 2.Kor. 11:12-15


Ja, de falske vil ha menneskene for seg selv. Derfor vil de skille deg fra alt og alle som ikke anerkjenner dem som store Guds menn og tror på deres visjoner og arbeider for deres prosjekter. Slike personer er alltid veldig sjalu. De tåler ingen ved siden av sitt eget navn. De ønsker å være mellommannen mellom deg og Gud. Kun dem selv og deres organisasjon skal ha plass i ditt hjerte. Derfor kan vi ofte se de bruker sterke og hårde uttrykk mot alle som ikke roser og bifaller dem i deres arbeide for Herren. De uttrykker gjerne klart at hvis du ikke velger å bruke pengene og kreftene dine på det de har utsett for deg, så bør finne deg et annet sted å være.

5 liker  
Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjell Haugen

6 innlegg  1258 kommentarer

Flere tolkninger..

Publisert 7 måneder siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.
De uttrykker gjerne klart at hvis du ikke velger å bruke pengene og kreftene dine på det de har utsett for deg, så bør finne deg et annet sted å være.

Du bruker klassiske sterke ord om dine medtjenere i Kristus med andre uttrykksformer for tro enn deg selv.  Denne tolkningen av det nye testamentet har ført til mye blod har gått tapt oppigjennom årene. 

Jeg holder meg til Jesu egen forklaring av  lignelsen om Ugresset i hveten ( Matteus   13:36-43) .  Det er ikke vår jobb å luke ut ugresset blant oss. Det fører ikke til annet enn at flere enn denne ene ut luker ut drar med seg flere søstre og brødre vekk fra Gud.  Det er ikke vår jobb å luke ugras i Guds rike.

Men i denne sammenhengen må en skille klart på tro og teologi.  Din tro sitter i beina ikke i hode.  Tro er det Gud gjør gjennom deg (Mark 16:17-18) .  Teologi er bare et verktøy for å få inspirasjon til å la Gud arbeide gjennom oss.  Om du lar deg inspirere av den ene eller andre fargen av teologisk-kristendom er det i seg selv spennende å se hva Gud vi bruker teologiske verktøy til.  Hva godt kan Gud bruke deg til i med det bakteppe?  Gud er kjærlighet og lar oss bruke så mange forskjellige uttrykksformer for vår tro.  Ugras skal vi ikke bekymre oss for ( se også Lukas 9:49-50).  Men det er viktig at du også lar deg inspirere mest av de forkynnerne som du ser Guds gjerningene virke gjennom.  De fleste har noen gullkorn og spennende varianter vi andre har glemt i løpet av tiden.  Men det er hvordan du lar Gud virke gjennom deg som er viktig.  Dine egne penger, tid  og handlinger er uvesentlig - her snakker vi om dine troshandlinger ( Markus 16:17-18). Fruktene får du først når du prøver disse troshandlingene.

2 liker  
Svar
Kommentar #2

Ronny Johansen

69 innlegg  231 kommentarer

Publisert 7 måneder siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Du bruker klassiske sterke ord om dine medtjenere i Kristus med andre uttrykksformer for tro enn deg selv.  Denne tolkningen av det nye testamentet har ført til mye blod har gått tapt oppigjennom årene. 

Jeg bruker ikke disse ordene om mine medtjenere, men om de Mesteren peker på som falske. Det er Jesus som lærer oss dette og som opplyser oss om at disse falske vil komme til en lukket dør en dag, om de ikke omvender seg og begynner å gjøre etter Hans Ord. Det er bare slik vårt hus kan  bli stående på den onde dag når regnskyllet og stormene vil bryte løs. Det var den som hadde vært lydig og gjort som Jesus lærer som hadde et byggverk som ikke falt.

At noen andre muligens har en annen forståelse av disse forholdene gjør han ikke til en falsk Messias. Det er når vedkommende utelukker alle  som ikke tror på han selv, vi får fenomenet  og en "falsk Messias". Slik vi ser i mange sekter, der de forlanger anerkjennelse og tro på deres toppleder, før du anses som rettferdig. 3 liker  
Svar
Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1258 kommentarer

Den 14. Messias

Publisert 7 måneder siden
Ronny Johansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg bruker ikke disse ordene om mine medtjenere, men om de Mesteren peker på som falske.

Da må vi se på litt historie.  I de siste 400 år før Kristus kom kom det ca 13 forskjellige personer til jødene som hevdet at de var Jødenes Messias.  Disse arbeidet på på tilsvarende måte som Jesus. Noen var mer voldelige og skulle være jødenes Messieas som krigsherre.  De fleste av disse døde på et kors i Påsken.  Mange av de historiene vi finner igjen i Evangelien er skremmede like de som også fortelles om den 3. og 7. messias.  Mange påstår at det er en slags mytekopiering.  Men det er en annen diskusjon.  

Inn i dette bildet er Jesus snakker om faren for nye messiaser.  Det du blander det sammen med er forskjellige uttryksformer for tro på den eneste Messias ( den 14.) som også stod opp igjen.  Den første som skrev om det var Paulus i sine menighetsbrev.  Den oppstandne messias.  Etter at han hadde reist rundt og sendt sine brev til menighetene ble evangeliene nedskrevet for å underbygge historien om Jødenenes messias som stod opp igjen - Jesus fra Nasaret.

De første 300 årene var det mange uttyksformer for tro på denne 14. messias hos jødene.   "Kirkefader Augustin ( av Hippo)" sa det slik : "Jeg ville ikke tro på evangeliene hvis ikke den katolske kirkes autoritet tvang meg.".  Dette sa mannen som fikk kirken til å påstå at jorden var flat og innførte arvesynden ( En mangelsykdom som kun kan overvinnes med nådens medisin {sakramentene} sokm han uttrykte det.). 

Men for oss som tror på Paulus sin oppstandne messias er nåden nok for alle.  Det er bare opp til oss å la Gud arbeide gjennom oss.  For meg er alle som tror på denne messias mine medtjenere.  Vi er alle lemmer på et legemet - alle med forskjellige oppgaver og uttryksformer. 

 

2 liker  
Svar
Kommentar #4

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Messiaslensel

Publisert 7 måneder siden

Jødene hadde en sterk messiaslengsel rett før den rette Jesus kom, men den rette Jesus kom som skriftene hadde forutsett både i tid og i rom, og det er det viktige ikke de 13 du hevder kom før.


Augustin var nok ikke kristen i opprinnelig forstand, han var blitt med en i en maktkirke , som dyrket filosofien som likeverdig med skriften. Det er også tydelig at alt Augustin ble tolket gjennom nylatonismen og da var spesielt Plotins lære sentral.

Han var også i mange år manikist, som har mange gnostsike element, og arvesyndslæren er en slik lære, spesielt det at det er materien som er den skyldige ikke synden.

Svar
Kommentar #5

Ove K Lillemoen

12 innlegg  473 kommentarer

Falske messiasser gjennom alle tider

Publisert 6 måneder siden

Veldig godt skrevet. Jeg må si meg enig i alt du skrev. 

Kjennetegnet på de falske Messiasene er at de taler ut fra seg selv og søker egen ære.

Leser for tiden profetenes budskap til sine samtidige. De får akkurat det samme budskapet som dette. Falskerier til egen vinning synes å være det samme gjennom alle tider. Og som dengang fører det heller ikke i dag til Guds frelse.

Men en viktig ting du nevner er alt det kun er de utvalgte som ser dette falskneriet, de andre skjønner det ikke. For de kjenner ikke Guds vilje og lov. Hvordan skal de da kunne følge Hans Ord?

De sanne profeter kjennetegnes ved å stå på Ordets grunn, søke rettferdighet, være ydmyke og ha et tjenersinn. For de er jo Guds tjenere, ikke sine egne.

1 liker  
Svar
Kommentar #6

Kjell Haugen

6 innlegg  1258 kommentarer

Hvem er disse messiasene ?

Publisert 6 måneder siden
Ove K Lillemoen. Gå til den siterte teksten.
Kjennetegnet på de falske Messiasene er at de taler ut fra seg selv og søker egen ære.

Dette var interessant.

Jødenes Messias drømmen finner vi i GT og de jødiske tilleggskriftene.  Ortodokse Jøder og Sionister venter for forskjellige varianter av messiaser som skal komme.  Noen hevder de store lederne for Israels stat var den nye Messias  den som kom fra Davids trone ( David Ben-Gurion/ Golda Meier / Shimon Peres / Benjamin Netanyahu ).   Er det disse Jesus advarer mot inn i et Jødisk miljø ?

Kristne venter ikke lengre på en Messias.  Jesus Kristus har kommet og var i sin tid Jødenes Messias - og vi venter på at han skal komme igjen...  

Det virker som bruken av Messias her er noe helt annet enn det som opprinnelig var ment.  Jesus Kristus var en av mange "Jødiske Messiasser"  som kom i på den tiden som ble pekt ut til å være Jødenes Messias.  Innen Kristendommen er det få som har hevdet dette etter oppstandelsen. Det er liksom litt ulogisk.

Det at de kristne dyrker fram mange ledere med forskjellige meninger, og trosvarianter  og personlige økonomiske interesser - er ikke noe nytt.  Slik har det alltid vært og vinnerne skriver alltid historien og hogger hode av sin tids "FBI" direktør.. Noen høringsrunde hvorfor det ble som det ble etter de forskjellige reformasjonene/skidsma/kriger oppigjennom kirkehistorien foreligger ikke. 

Men vi får glede oss over at Kristendommen er samlet rundt en 7-8 forskjellige Gude definisjoner og godt over en million forskjellige trosretninger. Så Gud er Gud om alle mann var kristne - på hver sin måte.

Svar

Siste innlegg

Folk og røvere i Vatican City
av
Svein Berntsen
rundt 9 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Vi beklager
av
Endre Stene
rundt 14 timer siden / 196 visninger
0 kommentarer
Frelse i dag
av
Notto R. Thelle
rundt 15 timer siden / 127 visninger
1 kommentarer
Bibeltroskap?
av
Notto R. Thelle
rundt 15 timer siden / 122 visninger
0 kommentarer
Skapelsesnåde
av
Notto R. Thelle
rundt 15 timer siden / 84 visninger
0 kommentarer
Les flere

Lesetips

Den barmhjertige Trump
av
Åste Dokka
3 dager siden / 2241 visninger
26 kommentarer
Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
17 dager siden / 6988 visninger
305 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
20 dager siden / 7124 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
25 dager siden / 2281 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
27 dager siden / 3643 visninger
5 kommentarer
Når det er bra at det er glemt
av
Benedicte Aass
rundt 1 måned siden / 510 visninger
0 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
rundt 1 måned siden / 514 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3586 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8134 visninger
225 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Folk og røvere i Vatican City
av
Svein Berntsen
rundt 9 timer siden / 93 visninger
0 kommentarer
Vi beklager
av
Endre Stene
rundt 14 timer siden / 196 visninger
0 kommentarer
Frelse i dag
av
Notto R. Thelle
rundt 15 timer siden / 127 visninger
1 kommentarer
Bibeltroskap?
av
Notto R. Thelle
rundt 15 timer siden / 122 visninger
0 kommentarer
Skapelsesnåde
av
Notto R. Thelle
rundt 15 timer siden / 84 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Kjell Haugen kommenterte på
Frelse i dag
rundt 4 timer siden / 127 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Kollektiv avstraffelse
rundt 5 timer siden / 1435 visninger
Tore Olsen kommenterte på
De som ønsker Islam velkommen, burde vite hva Islam står for
rundt 5 timer siden / 2245 visninger
Tore Olsen kommenterte på
De som ønsker Islam velkommen, burde vite hva Islam står for
rundt 5 timer siden / 2245 visninger
Tore Olsen kommenterte på
De som ønsker Islam velkommen, burde vite hva Islam står for
rundt 5 timer siden / 2245 visninger
Sølve Nicolay Thobro Lauvås kommenterte på
Snikislamisering og maktspråk
rundt 5 timer siden / 408 visninger
Tore Olsen kommenterte på
De som ønsker Islam velkommen, burde vite hva Islam står for
rundt 5 timer siden / 2245 visninger
Sølve Nicolay Thobro Lauvås kommenterte på
Snikislamisering og maktspråk
rundt 5 timer siden / 408 visninger
Jan Bording kommenterte på
De som ønsker Islam velkommen, burde vite hva Islam står for
rundt 5 timer siden / 2245 visninger
Les flere