Kommentator Åste Dokka

Forlagsredaktør og kommentator i Vårt Land

Legitim uenighet

Skjeldal har ikke rett i at jeg protesterer på noens erfaring.

Publisert: 27. apr 2017

I Vårt Land på lørdag hevder Eskil Skjeldal at jeg ikke tar den menneskelige erfaringen på alvor i min omtale av hans bok. Men jeg protesterer ikke på noens erfaring. Snarere uttrykker jeg en legitim uenighet med et gudsbilde som har bidratt til å lede Skjeldal ut av troen, og antakelig mange med ham.

Ingen del av virkeligheten er prinsipielt unndratt teologien. Men teologien er ikke dermed et nøytralt utstillingslokale for all menneskelig erfaring. Tvert imot er det hva teologien gjør med erfaringene som er hele fagets poeng. Teologien tolker livet i lys av visse skrifter, som selv også er nedfelt erfaring. Derfor er det ikke en teologisk oppgave å heie fram hva alle og enhver måtte tro på. Jeg forstår ikke hvorfor Skjeldal mener at det er det som skulle konstituere livsnær teologi eller være TFs tradisjon.

Teologien er normativ, og vil derfor både bekrefte mennesker og anspore oss til endring, den sier både ja og nei til oss. Oppgaven er å skjelne mellom hva som er hva: Hva er god kristendom i dag? Hva er det ikke? Fordi vi alle prøver å besvare de spørsmålene, har vi en teologisk samtale gående. Den foregår i kirker, på fakulteter, i bøker og aviser. Den samtalen er både Skjeldal og jeg med i når vi velger å skrive offentlig om teologi, og da må vi også regne med å bli motsagt.

Så til nytten. Troen har selvsagt en virkning i den forstand at den hekter seg fast i noe vesentlig i livet og gjør en forskjell der. Sånn sett kan den sikkert kalles nyttig. Men om troen kan ha mange frukter, er det likevel ikke frukten som bærer greina. En tro som forventes å manifestere seg i bønnesvar eller liknende, vil bli skuffet. Det gir ikke et bærekraftig gudsbilde, noe også Skjeldal har vist i sin bok.

Gud er den Gud er, og trenger ikke rettferdiggjøres. Og jeg mener, siden Skjeldal spør og foreslår en hel rekke svar selv, at troen skal bygges på alt det som allerede er gitt oss fra Guds hånd. For å holdes fast i det må vi jobbe mot vår menneskelige impuls om stadig å forvente mer.

 

Publisert i papiravisa Vårt Land 26. april 2017

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere